Pregled promjena

 

Ažurirano

Planirano

Objavljivanje

                   
28.6.2024. Neplanirano! 10.7.2024. Geostat Gustoća naseljenosti, Popis 2021.   Neplanirano!            
26.6.2024. 1.7.2024. 19.7.2024. Baza podataka Istraživanje i razvoj u 2022.   Odgođeno zbog potrebe uvođenja statističke jedinice ''poduzeće'' prema Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/93.            
24.6.2024. 28.6.2024. 26.7.2024. ZTI-2024-2-5 Inovacije u poduzećima, 2020. – 2022.   Odgođeno zbog potrebe uvođenja statističke jedinice ''poduzeće'' prema Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/93.            
7.6.2024. Neplanirano! 12.6.2024. Statistika u nizu Procjene i mjere preciznosti najvažnijih pokazatelja o ekonomskoj aktivnosti stanovništva prema dobnim skupinama   Neplanirano!            
7.6.2024. Neplanirano! 12.6.2024. Statistika u nizu Procjene i mjere preciznosti najvažnijih pokazatelja o ekonomskoj aktivnosti stanovništva prema spolu   Neplanirano!            
7.6.2024. Neplanirano! 12.6.2024. Statistika u nizu Procjene i mjere preciznosti najvažnijih pokazatelja o ekonomskoj aktivnosti stanovništva prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2   Neplanirano!            
10.5.2024. Neplanirano! 15.1.2025. Statistika u nizu Kratkoročni pokazatelji energetske statistike – podaci za plin   Neplanirano!            
10.5.2024. Neplanirano! 16.12.2024. Statistika u nizu Kratkoročni pokazatelji energetske statistike – podaci za plin   Neplanirano!            
10.5.2024. Neplanirano! 15.11.2024. Statistika u nizu Kratkoročni pokazatelji energetske statistike – podaci za plin   Neplanirano!            
10.5.2024. Neplanirano! 15.10.2024. Statistika u nizu Kratkoročni pokazatelji energetske statistike – podaci za plin   Neplanirano!            
10.5.2024. Neplanirano! 16.9.2024. Statistika u nizu Kratkoročni pokazatelji energetske statistike – podaci za plin   Neplanirano!            
10.5.2024. Neplanirano! 16.8.2024. Statistika u nizu Kratkoročni pokazatelji energetske statistike – podaci za plin   Neplanirano!            
10.5.2024. Neplanirano! 15.7.2024. Statistika u nizu Kratkoročni pokazatelji energetske statistike – podaci za plin   Neplanirano!            
10.5.2024. Neplanirano! 17.6.2024. Statistika u nizu Kratkoročni pokazatelji energetske statistike – podaci za plin   Neplanirano!            
10.5.2024. Neplanirano! 15.5.2024. Statistika u nizu Kratkoročni pokazatelji energetske statistike – podaci za plin   Neplanirano!            
2.5.2024. Neplanirano! 7.5.2024. Statistika u nizu Zaposlenost – pregled po županijama, konačni podaci   Neplanirano!            
22.4.2024. Neplanirano! 25.4.2024. Metodologije Povezivanje statističkih podataka Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine s populacijskom mrežom od 1 000 m   Neplanirano!            
18.4.2024. Neplanirano! 22.4.2024. NR-2023-1-2 Tromjesečni bruto domaći proizvod, revidirani podaci po tromjesečjima 2023.   Neplanirano!            
18.4.2024. Neplanirano! 22.4.2024. Statistika u nizu Bruto domaći proizvod, revidirani podaci   Neplanirano!            
18.4.2024. Neplanirano! 22.4.2024. Statistika u nizu Godišnji bruto domaći proizvod – godišnji obračun, revidirani podaci   Neplanirano!            
16.4.2024. Neplanirano! 19.4.2024. Statistika u nizu Polugodišnje cijene električne energije i prirodnog plina

  Neplanirano!            
9.4.2024. Neplanirano! 12.4.2024. Statistika u nizu Stanovništvo prema mjestu rođenja i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.

  Neplanirano!            
9.4.2024. Neplanirano! 12.4.2024. Statistika u nizu Stanovništvo prema migracijskim obilježjima i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.

  Neplanirano!            
9.4.2024. Neplanirano! 12.4.2024. Statistika u nizu Zaposleni prema položaju u zaposlenju, starosti i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.


  Neplanirano!            
9.4.2024. Neplanirano! 12.4.2024. Statistika u nizu Zaposleni prema područjima djelatnosti, starosti i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.

  Neplanirano!            
9.4.2024. Neplanirano! 12.4.2024.  Statistika u nizu  Zaposleni prema zanimanju, starosti i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.

  Neplanirano!             
 9.4.2024. Neplanirano! 12.4.2024. Statistika u nizu Stanovništvo staro 15 i više godina prema ekonomskoj aktivnosti, starosti i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.


  Neplanirano!            
22.3.2024. Neplanirano! 28.3.2024. Izvanredna izdanja Statističke razglednice gradova   Neplanirano!            
19.3.2024. Neplanirano! 25.3.2024. Izvanredna izdanja Primjena klasifikacije Stupanj urbanizacije - metodološki priručnik   Neplanirano!            
19.3.2024. 21.10.2024. 22.10.2024. Statistika u nizu Godišnji bruto domaći proizvod - godišnji obračun   Odgođeno zbog usklađivanja s datumom objavljivanja podataka o deficitu i dugu opće države            
19.3.2024. 21.10.2024. 22.10.2024. NR-2024-2-2 Godišnji bruto domaći proizvod za razdoblje 1995. - 2023.    Odgođeno zbog usklađivanja s datumom objavljivanja podataka o deficitu i dugu opće države            
19.3.2024. 21.10.2024. 22.10.2024. NR-2024-4-1/2 Izvješće o proceduri prekomjernoga proračunskoga manjka i razini duga opće države, Republika Hrvatska, listopad 2024.   Odgođeno zbog usklađivanja s datumom objavljivanja podataka u Eurostatu            
19.3.2024. 21.10.2024. 22.10.2024. Statistika u nizu Bruto domaći proizvod, revidirani podaci   Odgođeno zbog usklađivanja s datumom objavljivanja podataka o deficitu i dugu opće države            
19.3.2024. 8.4.2024. 4.4.2024. Statistika u nizu Indeksi cijena stambenih objekata   Ranije objavljivanje podataka radi usklađivanja s Eurostatovim datumima objavljivanja.            
19.3.2024. 8.4.2024. 4.4.2024. CIJ-2023-2-1/4 Indeksi cijena stambenih objekata za četvrto tromjesečje 2023.   Ranije objavljivanje podataka radi usklađivanja s Eurostatovim datumima objavljivanja.            
28.2.2024. Neplanirano! 5.3.2024. Statistika u nizu Gradovi i općine u statistici - Stanovništvo - procjena i prirodno kretanje, revidirani podaci   Neplanirano!            
20.2.2024. 8.3.2024. 29.2.2024. Statistika u nizu Dolasci i noćenja turista u komercijalnim smještajnim objektima - godišnji podaci    Ranije objavljivanje            
20.2.2024. 29.3.2024. 29.2.2024. Baza podataka Intenzitet turizma u gradovima i općinama   Ranije objavljivanje            
13.2.2024. 23.2.2024. 16.2.2024. Statistika u nizu Procjena stanovništva sredinom godine - privremeni podaci   Ranije objavljivanje            
31.1.2024. Neplanirano! 5.2.2024. Statistika u nizu Procjena broja stanovnika krajem godine - revidirani podaci   Neplanirano!            
31.1.2024. Neplanirano! 5.2.2024. Statistika u nizu Revizija procjene stanovništva prema dobnim skupinama i spolu, po županijama, krajem godine   Neplanirano!            
23.1.2024. Neplanirano! 8.2.2024. Statistika u nizu Zaposleni na radiopostajama   Neplanirano!            
23.1.2024. Neplanirano! 8.2.2024. Statistika u nizu Zaposleni u kazalištima   Neplanirano!            
23.1.2024. Neplanirano! 8.2.2024. Statistika u nizu Zaposleni u knjižnicama   Neplanirano!            
23.1.2024. Neplanirano! 8.2.2024. Statistika u nizu Zaposleni u muzejima i muzejskim zbirkama   Neplanirano!            
23.1.2024. Neplanirano! 8.2.2024. Statistika u nizu Knjižnice   Neplanirano!            
23.1.2024. Neplanirano! 8.2.2024. Statistika u nizu Knjižnična građa u knjižnicama   Neplanirano!            
23.1.2024. Neplanirano! 8.2.2024. Statistika u nizu Aktivni korisnici knjižnica   Neplanirano!            
10.1.2024. 29.1.2024. 29.1.2024. OBR-2023-4-7 Studenti upisani na sveučilišni doktorski studij u ak. g. 2022./2023.   Promjena naziva radi usklađivanja sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti            
10.1.2024. 15.1.2024. 15.1.2024. OBR-2023-4-6 Studenti upisani na sveučilišni specijalistički studij u ak. g. 2022./2023.   Promjena naziva radi usklađivanja sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti            
19.12.2023. Neplanirano! 16.2.2024. NR-2024-5-1 Mirovinska prava u Republici Hrvatskoj u 2021.   Neplanirano!            
7.12.2023. Neplanirano! 12.12.2023. Statistika u nizu Privatna kućanstva prema broju članova i osnovi korištenja stambene jedinice po gradovima/općinama, Popis 2021.   Neplanirano!            
7.12.2023. Neplanirano! 12.12.2023. Statistika u nizu Kućanstva prema osnovi korištenja i vlasništvu stana po županijama, Popis 2021.   Neplanirano!            
7.12.2023. Neplanirano! 12.12.2023. Statistika u nizu Stanovi prema načinu korištenja po gradovima/općinama, Popis 2021.   Neplanirano!            
7.12.2023. Neplanirano! 12.12.2023. Statistika u nizu Stambene jedinice prema broju kućanstava i članova kućanstava po gradovima/općinama, Popis 2021.   Neplanirano!            
7.12.2023. Neplanirano! 12.12.2023. Statistika u nizu Nastanjeni stanovi prema broju soba i vlasništvu po gradovima/općinama, Popis 2021.   Neplanirano!            
7.12.2023. Neplanirano! 12.12.2023. Statistika u nizu Nastanjeni stanovi prema pomoćnim prostorijama i instalacijama po gradovima/općinama, Popis 2021.   Neplanirano!            
7.12.2023. Neplanirano! 12.12.2023. Statistika u nizu Stanovi za odmor prema broju soba po županijama, Popis 2021.   Neplanirano!            
7.12.2023. Neplanirano! 12.12.2023. Statistika u nizu Nastanjeni stanovi prema godini gradnje, vrsti zgrade i broju kućanstava u stanu, Popis 2021.   Neplanirano!            
1.12.2023. Neplanirano! 6.12.2023. Geostat Stanovništvo prema starosti i spolu, Popis 2021.   Neplanirano!            
7.11.2023. Neplanirano! 10.11.2023. Baza podataka Poslovanje poduzeća - privremeni podaci   Neplanirano!            
20.10.2023. 30.11.2023. 25.10.2023. Statističke publikacije Kalendar objavljivanja statističkih podataka 2024.   Ranije objavljivanje            
13.10.2023. 20.10.2023. 19.10.2023. NR-2023-2-2 Godišnji bruto domaći proizvod za razdoblje 1995. – 2022., revidirani podaci   Ranije objavljivanje radi usklađivanja s datumom objavljivanja podataka u Eurostatu.            
13.10.2023. 20.10.2023. 19.10.2023. Statistika u nizu Godišnji bruto domaći proizvod – godišnji obračun, 1995. – 2022., revidirani podaci   Ranije objavljivanje radi usklađivanja s datumom objavljivanja podataka u Eurostatu.            
13.10.2023. 20.10.2023. 19.10.2023. Statistika u nizu Bruto domaći proizvod, revidirani podaci   Ranije objavljivanje radi usklađivanja s datumom objavljivanja podataka u Eurostatu.            
13.10.2023. 31.10.2023. 31.10.2023. Statistika u nizu Rezultati Ankete o radnoj snazi (Statističko izvješće 1708)   Promijenjen je format objavljivanja statističkih podataka.            
26.9.2023. Neplanirano! 29.9.2023. Geostat Stanovništvo prema starosti i spolu, Popis 2021.   Neplanirano!            
26.9.2023. Neplanirano! 29.9.2023. Geostat Kućanstva, Popis 2021.   Neplanirano!            
19.9.2023. 3.10.2023. 22.9.2023. Statistika u nizu Gradovi i općine u statistici - Stanovništvo - procjena i prirodno kretanje   Ranije objavljivanje            
19.9.2023. 3.10.2023. 22.9.2023. Statistika u nizu Gradovi i općine u statistici - doseljeno i odseljeno stanovništvo   Ranije objavljivanje            
19.9.2023. 3.10.2023. 22.9.2023. Statistika u nizu Stanovništvo - pregled po gradovima i općinama   Ranije objavljivanje            
12.9.2023. Neplanirano! 15.9.2023. Statistika u nizu Kratkoročni pokazatelji energetske statistike – podaci za plin   Neplanirano!            
12.9.2023. Neplanirano! 15.11.2023. Statistika u nizu Kratkoročni pokazatelji energetske statistike – podaci za plin   Neplanirano!            
12.9.2023. Neplanirano! 15.1.2024. Statistika u nizu Kratkoročni pokazatelji energetske statistike – podaci za plin   Neplanirano!            
14.8.2023. 12.9.2023. 18.8.2023. Statistika u nizu Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom - prema karakteristikama poduzeća   Ranije objavljivanje            
25.7.2023. Neplanirano! 28.7.2023. Geostat Intenzitet turizma  Neplanirano!            
11.7.2023. 14.7.2023. Ukida se Baza podataka Strukturne poslovne statistike poduzeća   Spajanje dvaju naslova zbog primjene nove Uredbe (EU) 2019/2152.            
11.7.2023. 14.7.2023. Ukida se Baza podataka Strukturne poslovne statistike financijskih institucija   Spajanje dvaju naslova zbog primjene nove Uredbe (EU) 2019/2152.            
11.7.2023. Neplanirano! 14.7.2023. Baza podataka Poslovanje poduzeća   Neplanirano!            
11.7.2023. Neplanirano! 14.7.2023. Statistika u nizu Žene stare 15 i više godina prema starosti i broju živorođene
djece po gradovima/općinama, Popis 2021.
  Neplanirano!            
11.7.2023. Neplanirano! 14.7.2023. Statistika u nizu Stanovništvo staro 15 i više godina prema zakonskome
bračnom stanju, starosti i spolu po gradovima/općinama
županijama, Popis 2021.
  Neplanirano!            
11.7.2023. Neplanirano! 14.7.2023. Statistika u nizu Stanovništvo staro 15 i više godina prema zakonskome
bračnom stanju, starosti i spolu po županijama, Popis 2021.
  Neplanirano!            
11.7.2023. Neplanirano! 14.7.2023. Statistika u nizu Stanovništvo staro 15 i više godina prema vrsti zajednice
u kojoj osoba živi, starosti i spolu po županijama, Popis 2021.
  Neplanirano!            
11.7.2023. Neplanirano! 14.7.2023. Statistika u nizu Stanovništvo staro 15 i više godina prema zakonskome
bračnom stanju, vrsti zajednice u kojoj osoba živi i spolu
po županijama, Popis 2021.
  Neplanirano!            
11.7.2023. Neplanirano! 14.7.2023. Statistika u nizu Stanovništvo u samačkim kućanstvima prema starosti, spolu
i zakonskome bračnom stanju po županijama, Popis 2021.
  Neplanirano!            
11.7.2023. Neplanirano! 14.7.2023. Statistika u nizu Stanovništvo prema starosti, spolu, tipu kućanstva i statusu u
obitelji po županijama, Popis 2021.
  Neplanirano!            
11.7.2023. Neplanirano! 14.7.2023. Statistika u nizu Privatna kućanstva prema tipu i broju članova po
gradovima/općinama, Popis 2021.
  Neplanirano!            
11.7.2023. Neplanirano! 14.7.2023. Statistika u nizu Obitelji prema tipu i broju članova po gradovima/općinama,
Popis 2021.
  Neplanirano!            
11.7.2023. Neplanirano! 14.7.2023. Statistika u nizu Obitelji s djecom prema tipu obitelji i broju djece prema
starosti po županijama, Popis 2021.
  Neplanirano!            
11.7.2023. Neplanirano! 14.7.2023. Statistika u nizu Obitelji prema tipu i broju članova po županijama,
Popis 2021.
  Neplanirano!            
11.7.2023. Neplanirano! 14.7.2023. Statistika u nizu Privatna kućanstva prema broju članova, popisi 1953. – 2021.   Neplanirano!            
27.6.2023. 30.6.2023. 12.9.2023. Statistika u nizu
Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom – prema karakteristikama poduzeća   Nepravovremena isporuka ažuriranog i nadograđenog softverskog paketa za obradu podataka            
27.6.2023. Neplanirano! 30.6.2023. Statistika u nizu


Stanovništvo staro 15 i više godina prema najvišoj završenoj školi i spolu, popisi 1961. – 2021.


  Neplanirano!            
27.6.2023. Neplanirano! 30.6.2023. Statistika u nizu


Stanovništvo prema pohađanju škole i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.


  Neplanirano!            
27.6.2023. Neplanirano! 30.6.2023. Statistika u nizu

Stanovništvo staro 15 i više godina prema najvišoj završenoj školi, starosti i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.

  Neplanirano!            
25.5.2023. Neplanirano! 31.5.2023. Statistika u nizu Institucionalna kućanstva prema broju članova po županijama, Popis 2021.   Neplanirano!            
25.5.2023. Neplanirano! 31.5.2023. Statistika u nizu Privatna kućanstva prema broju članova po gradovima/ općinama, Popis 2021.    Neplanirano!            
15.5.2023. Neplanirano! 15.6.2023. Statistika u nizu Kratkoročni pokazatelji energetske statistike – podaci za plin   Neplanirano!            
15.5.2023. Neplanirano! 14.8.2023. Statistika u nizu Kratkoročni pokazatelji energetske statistike – podaci za plin   Neplanirano!            
15.5.2023. Neplanirano! 16.10.2023. Statistika u nizu Kratkoročni pokazatelji energetske statistike – podaci za plin   Neplanirano!            
15.5.2023. Neplanirano! 15.12.2023. Statistika u nizu Kratkoročni pokazatelji energetske statistike – podaci za plin   Neplanirano!            
15.5.2023. Neplanirano! 19.5.2023. NR-2022-1-2 Tromjesečni bruto domaći proizvod, revidirani podaci po tromjesečjima 2022.

 

  Neplanirano!            
15.5.2023. Neplanirano! 19.5.2023. Statistika u nizu Bruto domaći proizvod, revidirani podaci

 

  Neplanirano!            
28.3.2023. Neplanirano! 31.3.2023. Statistika u nizu Najčešća muška i ženska imena prema godini rođenja osobe po županijama, Popis 2021.

 

  Neplanirano!            
28.3.2023. Neplanirano! 31.3.2023. Statistika u nizu Najčešća prezimena po gradovima/općinama,
Popis 2021.

 

  Neplanirano!            
24.3.2023. Neplanirano!  27.2.2024. Statistika u nizu Troškovi građenja i dobit izvođača

 

  Neplanirano!             
24.3.2023. Neplanirano!  27.11.2023. Statistika u nizu Troškovi građenja i dobit izvođača

 

  Neplanirano!             
24.3.2023. Neplanirano!  25.8.2023. Statistika u nizu Troškovi građenja i dobit izvođača

 

  Neplanirano!             
24.3.2023. Neplanirano! 26.5.2023. Statistika u nizu Troškovi građenja i dobit izvođača   Neplanirano!            
2.3.2023. Neplanirano! 7.3.2023. Statistika u nizu Troškovi građenja i dobit izvođača

 

  Neplanirano!            
28.2.2023. 27.4.2023. 3.3.2023. OBR-2023-5-1 Strukovno osposobljavanje u poduzećima u 2020.   Ranije objavljivanje radi usklađivanja s datumom objavljivanja podataka u Eurostatu.            
21.2.2023. 24.2.2023. 1.3.2023. IND-2023-1-1/1 Indeks proizvođačkih cijena industrije u 2023.   Uvođenje indeksa proizvođačkih cijena industrije za nedomaće tržište prema kriteriju europodručja            
21.2.2023. 24.2.2023. 1.3.2023. Statistika u nizu Indeks proizvođačkih cijena industrije   Uvođenje indeksa proizvođačkih cijena industrije za nedomaće tržište prema kriteriju europodručja            
21.2.2023. 24.2.2023. 1.3.2023. STS baza podataka Indeks proizvođačkih cijena industrije   Uvođenje indeksa proizvođačkih cijena industrije za nedomaće tržište prema kriteriju europodručja            
13.2.2023. Neplanirano! 15.2.2023. Statistika u nizu Kratkoročni pokazatelji energetske statistike – podaci za plin   Usklađivanje objavljivanja podataka za prosinac 2022. zbog Eurostatova zahtjeva.            
9.2.2023. Neplanirano! 17.1.2024. Statistika u nizu Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i eurima u Republici Hrvatskoj   Neplanirano!            
9.2.2023. Neplanirano! 18.12.2023. Statistika u nizu Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i eurima u Republici Hrvatskoj   Neplanirano!            
9.2.2023. Neplanirano! 17.11.2023. Statistika u nizu Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i eurima u Republici Hrvatskoj   Neplanirano!            
9.2.2023. Neplanirano! 17.10.2023. Statistika u nizu Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i eurima u Republici Hrvatskoj   Neplanirano!            
9.2.2023. Neplanirano! 18.9.2023. Statistika u nizu Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i eurima u Republici Hrvatskoj   Neplanirano!            
9.2.2023. Neplanirano! 18.8.2023. Statistika u nizu Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i eurima u Republici Hrvatskoj   Neplanirano!            
9.2.2023. Neplanirano! 18.7.2023. Statistika u nizu Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i eurima u Republici Hrvatskoj   Neplanirano!            
9.2.2023. Neplanirano! 19.6.2023. Statistika u nizu Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i eurima u Republici Hrvatskoj   Neplanirano!            
9.2.2023. Neplanirano! 17.5.2023. Statistika u nizu Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i eurima u Republici Hrvatskoj   Neplanirano!            
9.2.2023. Neplanirano! 18.4.2023. Statistika u nizu Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i eurima u Republici Hrvatskoj   Neplanirano!            
9.2.2023. Neplanirano! 20.3.2023. Statistika u nizu Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i eurima u Republici Hrvatskoj   Neplanirano!            
9.2.2023. Neplanirano! 24.2.2023. Statistika u nizu Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i eurima u Republici Hrvatskoj   Neplanirano!            
26.1.2023. Neplanirano! 31.1.2023. Statistika u nizu Stanovništvo prema materinskom jeziku, Popisi 1991. – 2021.   Neplanirano!            
26.1.2023. Neplanirano! 31.1.2023. Statistika u nizu Stanovništvo prema vjeri, Popisi 2001. – 2021.   Neplanirano!            
26.1.2023. Neplanirano! 31.1.2023. Statistika u nizu Stanovništvo prema narodnosti, Popisi 1971. – 2021.   Neplanirano!            
26.1.2023. Neplanirano! 31.1.2023. Statistika u nizu Indeks starenja i koeficijent starosti, Popisi 1953. – 2021.   Neplanirano!            
26.1.2023. Neplanirano! 31.1.2023. Statistika u nizu Prosječna starost stanovništva, Popisi 1953. – 2021.   Neplanirano!            
26.1.2023. Neplanirano! 31.1.2023. Statistika u nizu Naselja prema broju stanovnika, Popis 2021.   Neplanirano!            
26.1.2023. Neplanirano! 31.1.2023. Statistika u nizu Općine prema broju stanovnika, Popis 2021.   Neplanirano!            
26.1.2023. Neplanirano! 31.1.2023. Statistika u nizu Gradovi prema broju stanovnika, Popis 2021.   Neplanirano!            
26.1.2023. Neplanirano! 31.1.2023. Statistika u nizu Županije, površina, stanovništvo, gradovi, općine i naselja, Popis 2021.   Neplanirano!            
26.1.2023. Neplanirano! 31.1.2023. Statistika u nizu Stanovništvo u najvećim gradovima, općinama i naseljima, Popis 2021.   Neplanirano!            
26.1.2023. Neplanirano! 31.1.2023. Statistika u nizu Stanovništvo prema narodnosti, starosti i spolu, Popis 2021.   Neplanirano!            
26.1.2023. Neplanirano! 31.1.2023. Statistika u nizu Stanovništvo prema narodnosti i vjeri, Popis 2021.   Neplanirano!            
26.1.2023. Neplanirano! 31.1.2023. Statistika u nizu Stanovništvo prema materinskom jeziku – detaljna klasifikacija, Popis 2021.   Neplanirano!            
26.1.2023. Neplanirano! 31.1.2023. Statistika u nizu Stanovništvo prema zemlji državljanstva – detaljna klasifikacija, Popis 2021.   Neplanirano!            
26.1.2023. Neplanirano! 31.1.2023. Statistika u nizu Stanovništvo prema narodnosti – detaljna klasifikacija, Popis 2021.   Neplanirano!            
26.1.2023. Neplanirano! 31.1.2023. Statistika u nizu Stanovništvo prema starosti (pojedinačne godine) i spolu po županijama, Popis 2021.   Neplanirano!            
26.1.2023. Neplanirano! 31.1.2023. Statistika u nizu Kontingenti stanovništva po gradovima/općinama, Popis 2021.   Neplanirano!            
25.1.2023. Neplanirano! 5.1.2024. CIJ-2023-1-2/12 Indeksi potrošačkih cijena u 2023. – prva procjena    Neplanirano!            
25.1.2023. Neplanirano! 30.11.2023. CIJ-2023-1-2/11 Indeksi potrošačkih cijena u 2023. – prva procjena    Neplanirano!            
25.1.2023. Neplanirano! 31.10.2023. CIJ-2023-1-2/10 Indeksi potrošačkih cijena u 2023. – prva procjena    Neplanirano!            
25.1.2023. Neplanirano! 29.9.2023. CIJ-2023-1-2/9 Indeksi potrošačkih cijena u 2023. – prva procjena    Neplanirano!            
25.1.2023. Neplanirano! 31.8.2023. CIJ-2023-1-2/8 Indeksi potrošačkih cijena u 2023. – prva procjena    Neplanirano!            
25.1.2023. Neplanirano! 31.7.2023. CIJ-2023-1-2/7 Indeksi potrošačkih cijena u 2023. – prva procjena    Neplanirano!            
25.1.2023. Neplanirano! 30.6.2023. CIJ-2023-1-2/6  Indeksi potrošačkih cijena u 2023. – prva procjena    Neplanirano!            
25.1.2023. Neplanirano! 1.6.2023. CIJ-2023-1-2/5 Indeksi potrošačkih cijena u 2023. – prva procjena    Neplanirano!            
25.1.2023. Neplanirano! 2.5.2023. CIJ-2023-1-2/4  Indeksi potrošačkih cijena u 2023. – prva procjena    Neplanirano!            
25.1.2023. Neplanirano! 31.3.2023. CIJ-2023-1-2/3 Indeksi potrošačkih cijena u 2023. – prva procjena    Neplanirano!            
25.1.2023. Neplanirano! 2.3.2023. CIJ-2023-1-2/2 Indeksi potrošačkih cijena u 2023. – prva procjena    Neplanirano!            
25.1.2023. Neplanirano! 1.2.2023. CIJ-2023-1-2/1  Indeksi potrošačkih cijena u 2023. – prva procjena    Neplanirano!            
4.1.2023. 24.2.2023. 28.2.2023. NR-2022-1-1/4 Prva procjena tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda za četvrto tromjesečje 2022.   Usklađivanje datuma objavljivanja  s rokovima dostavljanja ulaznih podataka            
4.1.2023. 24.2.2023. 28.2.2023. Statistika u nizu Bruto domaći proizvod   Usklađivanje datuma objavljivanja  s rokovima dostavljanja ulaznih podataka            
4.1.2023. 12.4.2023. 4.4.2023. CIJ-2022-2-1/4 Indeksi cijena stambenih objekata za četvrto tromjesečje 2022.    Ranije objavljivanje podataka radi usklađivanja s Eurostatovim datumima objavljivanja.            
4.1.2023. 12.4.2023. 4.4.2023. Statistika u nizu Indeksi cijena stambenih objekata   Ranije objavljivanje podataka radi usklađivanja s Eurostatovim datumima objavljivanja.            
4.1.2023. 17.1.2023. 10.1.2023. CIJ-2022-2-1/3 Indeksi cijena stambenih objekata za treće tromjesečje 2022.    Ranije objavljivanje podataka radi usklađivanja s Eurostatovim datumima objavljivanja.            
4.1.2023. 17.1.2023. 10.1.2023. Statistika u nizu Indeksi cijena stambenih objekata   Ranije objavljivanje podataka radi usklađivanja s Eurostatovim datumima objavljivanja.            
27.12.2022. 13.3.2024. 8.3.2024. STS baza podataka Indeks plaća u građevinarstvu   Ranije objavljivanje            
27.12.2022. 31.5.2023. 31.5.2024. S.I. 1715 Inputi sirovina i materijala u industrijsku proizvodnju u 2022., detaljni godišnji rezultati   Datum objavljivanja Statističkog izvješća pogrešno je najavljen.            
27.12.2022. 15.12.2023. 14.12.2023. NR-2023-2-3 Bruto domaći proizvod i stvarna individualna potrošnja u standardu kupovne moći u 2022.   Ranije objavljivanje zbog usklađivanja s datumom objavljivanja podataka u Eurostatu.            
27.12.2022. 20.10.2023. 23.10.2023. NR-2023-4-1/2 Izvješće o proceduri prekomjernoga proračunskog manjka i razini duga opće države   Odgođeno zbog usklađivanja s datumom objavljivanja podataka u Eurostatu.            
27.12.2022. 20.10.2023. 23.10.2023. Statistika u nizu Bruto domaći proizvod, revidirani podaci   Odgođeno zbog usklađivanja s datumom objavljivanja podataka o deficitu i dugu opće države.            
27.12.2022. 20.10.2023. 23.10.2023. Statistika u nizu Godišnji bruto domaći proizvod – godišnji obračun, revidirani podaci   Odgođeno zbog usklađivanja s datumom objavljivanja podataka o deficitu i dugu opće države.            
27.12.2022. 20.10.2023. 23.10.2023. NR-2023-2-2 Godišnji bruto domaći proizvod za razdoblje 1995. - 2022.   Odgođeno zbog usklađivanja s datumom objavljivanja podataka o deficitu i dugu opće države.            
29.11.2022. 23.12.2022. 13.12.2022. Statistika u nizu Zaposlenost - Aktivno stanovništvo   Ranije objavljivanje podataka radi usklađivanja s Eurostatovim datumima objavljivanja.            
29.11.2022. 23.12.2022. 13.12.2022. RAD-2022-3-1/3 Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u trećem tromjesečju 2022.   Ranije objavljivanje podataka radi usklađivanja s Eurostatovim datumima objavljivanja.            
29.11.2022. 24.3.2023. 14.3.2023. Statistika u nizu Zaposlenost - Aktivno stanovništvo   Ranije objavljivanje podataka radi usklađivanja s Eurostatovim datumima objavljivanja.            
29.11.2022. 24.3.2023. 14.3.2023. RAD-2022-3-1/4 Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u četvrtom tromjesečju 2022.   Ranije objavljivanje podataka radi usklađivanja s Eurostatovim datumima objavljivanja.            
14.11.2022. 17.11.2022. 28.4.2023. S.I. 1708 Rezultati Ankete o radnoj snazi Hrvatska 2021. – Europa 2021. (Statističko izvješće prelazi u SuN)   Odgođeno zbog primjene Uredbe (EU) br. 2019/1700 i novog koncepta objavljivanja podataka            
31.10.2022. Neplanirano! 4.11.2022. Baza podataka Robna razmjena s inozemstvom, revidirani podaci   Neplanirano!            
25.10.2022. Neplanirano! 27.10.2022. Statistika u nizu Kratkoročni pokazatelji energetske statistike – podaci za plin   Neplanirano!            
25.10.2022. Neplanirano! 28.10.2022. NR-2022-7-1 Godišnji nefinancijski sektorski računi ukupnoga gospodarstva i sektora inozemstva, 2020. – 2021.   Neplanirano!            
25.10.2022. Neplanirano! 28.10.2022. Baza podataka Nefinancijski sektorski računi   Neplanirano!            
21.10.2022. Neplanirano! 26.10.2022. Statistika u nizu Bruto domaći proizvod, revidirani podaci   Neplanirano!            
19.10.2022. Neplanirano! 24.10.2022. Statistika u nizu Robna razmjena s inozemstvom, revidirani podaci   Neplanirano!            
19.10.2022. Neplanirano! 24.10.2022. Statistika u nizu Robna razmjena s inozemstvom – pregled po županijama, revidirani podaci   Neplanirano!            
19.10.2022. Neplanirano! 24.10.2022. VT-2022-1-3 Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u 2021., revidirani podaci   Neplanirano!            
12.10.2022. Neplanirano! 17.10.2022. Statistika u nizu Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i eurima u Republici Hrvatskoj   Neplanirano!            
4.10.2022. 11.10.2022. 7.10.2022. CIJ-2022-2-1/2 Indeksi cijena stambenih objekata za drugo tromjesečje 2022.   Ranije objavljivanje radi usklađivanja s datumom objavljivanja podataka u Eurostatu.            
4.10.2022. 11.10.2022. 7.10.2022. Statistika u nizu Indeksi cijena stambenih objekata   Ranije objavljivanje radi usklađivanja s datumom objavljivanja podataka u Eurostatu.            
4.10.2022. Neplanirano! 7.10.2022. Statistika u nizu Osobe koje su se izjasnile kao kršćani ili vjernici, prema vjerskoj zajednici, po gradovima/općinama, Popis 2021.   Neplanirano!            
29.9.2022. Neplanirano! 3.10.2022. Statistika u nizu Procjena stanovništva sredinom i krajem godine   Neplanirano!            
20.9.2022. 23.9.2022. 28.10.2022. Baza podataka Subnacionalne statistike   Odgođeno zbog produljenja roka validacije podataka            
14.9.2022. Neplanirano! 22.9.2022. Statistika u nizu Stanovništvo prema starosti i spolu po naseljima, Popis 2021.   Neplanirano!            
14.9.2022. Neplanirano! 22.9.2022. Statistika u nizu Stanovništvo prema starosti i spolu po gradskim četvrtima Grada Zagreba, Popis 2021.   Neplanirano!            
14.9.2022. Neplanirano! 22.9.2022. Statistika u nizu Stanovništvo prema narodnosti po gradovima/općinama, Popis 2021.   Neplanirano!            
14.9.2022. Neplanirano! 22.9.2022. Statistika u nizu Stanovništvo prema vjeri po gradovima/općinama, Popis 2021   Neplanirano!            
14.9.2022. Neplanirano! 22.9.2022. Statistika u nizu Stanovništvo prema državljanstvu po gradovima/općinama, Popis 2021.   Neplanirano!            
14.9.2022. Neplanirano! 22.9.2022. Statistika u nizu Stanovništvo prema materinskom jeziku po gradovima/općinama, Popis 2021.   Neplanirano!            
30.8.2022. 2.9.2022. 30.9.2022. Statistika u nizu Procjena ukupnog broja stanovnika sredinom godine – pregled po županijama   Odgođeno zbog objavljivanja podataka Popisa 2021.            
30.8.2022. 2.9.2022. 30.9.2022. STAN-2022-3-1  Procjena stanovništva Republike Hrvatske u 2021   Odgođeno zbog objavljivanja podataka Popisa 2021.            
26.7.2022. 29.7.2022. 3.8.2022. Žene i Muškarci Žene i muškarci 2022.   Odgođeno zbog naknadne dostupnosti podataka o srednjim školama.            
11.7.2022. 8.9.2022. 14.7.2022. KUL-2022-1-2 Knjižnice u 2021.   Ranije objavljivanje            
24.6.2022. Neplanirano! 30.6.2022. S.I. 1711 Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. Prvi rezultati po naseljima   Neplanirano!            
24.6.2022. Neplanirano! 15.7.2022. Baza podataka Popis poljoprivrede 2020. po županijama   Neplanirano!            
24.6.2022. 28.6.2022. 15.7.2022. Statistika u nizu Pokazatelji siromaštva I socijalne isključenosti u 2021.   Odgođeno zbog implementacije nove Uredbe (EU) 2019/1700.            
24.6.2022. 28.6.2022. 15.7.2022. ZUDP-2022-1-1 Pokazatelji siromaštva I socijalne isključenosti u 2021.   Odgođeno zbog implementacije nove Uredbe (EU) 2019/1700.            
7.6.2022. 10.6.2022. 12.7.2022. OBR-2022-3-1  Učenički i studentski domovi u šk./ak. g. 2021./2022.   Odgođeno zbog tehničkih problema i nepotpunog obuhvata dostavljenih podataka iz izvještajnih jedinica            
16.5.2022. 19.5.2022. 20.6.2022. Geostat Osnovne škole, početak školske godine   Tehnički problemi pri obradi podataka            
3.5.2022. 6.5.2022. 11.5.2022. Statistika u nizu Dolasci i noćenja turista   Tehnički problemi pri obradi podataka            
3.5.2022. 6.5.2022. 11.5.2022. TUR-2022-1-1/3  Dolasci i noćenja turista u komercijalnom smještaju u 2022.   Tehnički problemi pri obradi podataka            
3.5.2022. 6.5.2022. 11.5.2022. Baza podataka Dolasci i noćenja turista u komercijalnom smještaju    Tehnički problemi pri obradi podataka            
3.5.2022. 6.5.2022. 6.6.2022. Statistika u nizu Osnovne škole, početak školske godine   Tehnički problemi pri obradi podataka            
3.5.2022. 6.5.2022. 6.6.2022. OBR-2022-2-1  Osnovne škole, kraj šk. g. 2020./2021. i početak šk. g. 2021./2022.   Tehnički problemi pri obradi podataka            
22.4.2022. 27.4.2022. 19.9.2022. KUL-2022-1-1  Muzeji, galerije i zbirke u 2021.   Odgođeno zbog potpune promjene načina obrade podataka.            
19.4.2022. Neplanirano! 22.4.2022. NR-2022-1-2  Tromjesečni bruto domaći proizvod – usklađivanje agregata nacionalnih računa u skladu s revizijskom politikom po tromjesečjima 2021.   Neplanirano!            
19.4.2022. Neplanirano! 22.4.2022. Statistika u nizu Bruto domaći proizvod   Neplanirano!            
5.4.2022. Neplanirano! 12.1.2023. Statistika u nizu Indeksi proizvođačkih cijena industrije    Neplanirano!            
5.4.2022. Neplanirano! 7.12.2022. Statistika u nizu Indeksi proizvođačkih cijena industrije    Neplanirano!            
5.4.2022. Neplanirano! 8.11.2022. Statistika u nizu Indeksi proizvođačkih cijena industrije    Neplanirano            
5.4.2022. Neplanirano! 5.10.2022. Statistika u nizu Indeksi proizvođačkih cijena industrije    Neplanirano!            
5.4.2022. Neplanirano! 8.9.2022. Statistika u nizu Indeksi proizvođačkih cijena industrije    Neplanirano!            
5.4.2022. Neplanirano! 4.8.2022. Statistika u nizu Indeksi proizvođačkih cijena industrije    Neplanirano!            
5.4.2022. Neplanirano! 7.7.2022. Statistika u nizu Indeksi proizvođačkih cijena industrije    Neplanirano!            
5.4.2022. Neplanirano! 9.6.2022. Statistika u nizu Indeksi proizvođačkih cijena industrije    Neplanirano!            
5.4.2022. Neplanirano! 6.5.2022. Statistika u nizu Indeksi proizvođačkih cijena industrije    Neplanirano!            
5.4.2022. Neplanirano! 8.4.2022. Statistika u nizu Indeksi proizvođačkih cijena industrije    Neplanirano!            
21.3.2022. 24.3.2022. 8.4.2022. OBR-2022-4-1 Nastavnici i suradnici u nastavi na visokim učilištima u ak. g. 2021./2022.   Odgođeno zbog nepotpunog obuhvata i tehničkih problema koje su imale izvještajne jedinice pri dostavi podataka            
23.2.2022. Neplanirano! 28.2.2022. Statistika u nizu Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. - Prvi rezultati   Neplanirano!            
26.1.2022. 8.2.2022. 8.2.2022. Geostat Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. - Prvi rezultati   Neplanirano!            
26.1.2022. 31.1.2022. 31.1.2022. Pr 12.1.7. Satelitski račun turizma za Republiku Hrvatsku u 2019.   Neplanirano!            
26.1.2022. 31.1.2022. 31.1.2022. Statistika u nizu Satelitski račun turizma za Republiku Hrvatsku   Neplanirano!            
19.1.2022. 22. 4. 2022. 21. 4. 2023. Baza podataka Računi izdataka za zaštitu okoliša (EPEA) i Računi sektora za dobra i usluge u okolišu (EGSS)   Datum objavljivanja baze podataka pogrešno je najavljen.            
19.1.2022. 21. 4. 2022. 22. 4. 2022. NR-2022-4-1/1  Izvješće o proceduri prekomjernoga proračunskog manjka i razini duga opće države, Republika Hrvatska, travanj 2022.   Odgođeno zbog usklađivanja s datumom objavljivanja podataka u Eurostatu                 
19.1.2022. 20.10.2022. 21.10.2022. NR-2022-4-1/2  Izvješće o proceduri prekomjernoga proračunskog manjka i razini duga opće države, Republika Hrvatska, listopad 2022   Odgođeno zbog usklađivanja s datumom objavljivanja podataka u Eurostatu                 
19.1.2022. 20.10.2022. 21.10.2022. NR-2022-2-2  Godišnji bruto domaći proizvod za razdoblje 1995. – 2021.   Odgođeno zbog usklađivanja s datumom objavljivanja podataka o deficitu i dugu opće države            
19.1.2022. 20.10.2022. 21.10.2022. Statistika u nizu Godišnji bruto domaći proizvod – godišnji obračun   Odgođeno zbog usklađivanja s datumom objavljivanja podataka o deficitu i dugu opće države            
19.1.2022. 28.4.2023. 28.4.2022. 1706 Istraživanje i razvoj u 2020.    Datum objavljivanja Statističkog izvješća pogrešno je najavljen.            
28.12.2021. Neplanirano! 14.1.2022. Statistika u nizu Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. - Prvi rezultati   Neplanirano!            
20.12.2021. 23.12.2021. 28.1.2022. Pr 8.3.2. Umjetničko stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje u sezoni 2020./2021.   Odgođeno zbog otežanih uvjeta rada prouzročenih pandemijom COVID-19, stoga dio izvještajnih jedinica nije mogao pravodobno dostaviti izvještaje.                                          
3.12.2021. 8.12.2021. 8.12.2021. Baza podataka Bilance usjeva   neplanirana baza referentno razdoblje 2020. nije najavljeno kalendarom objavljivanja statističkih podataka            
3.12.2021. 8.12.2021. 8.12.2021. Baza podataka Prodaja pesticida   neplanirana baza referentno razdoblje 2020. nije najavljeno kalendarom objavljivanja statističkih podataka            
7.10.2021. 18.10.2021. 21.10.2021. Statistika u nizu Bruto domaći proizvod - godišnji obračun   Odgođeno zbog usklađivanja s datumom objavljivanja podataka o deficitu i dugu opće države            
7.10.2021. 18.10.2021. 21.10.2021. Pr 12.1.4. Godišnji bruto domaći proizvod za razdoblje 1995. - 2020.   Odgođeno zbog usklađivanja s datumom objavljivanja podataka o deficitu i dugu opće države            
21.7.2021. 23.11.2021. 26.7.2021. Pr 8.3.1. Knjižnice u 2020.   Ranije objavljivanje            
2.7.2021. 7.7.2021. 23.7.2021. Pr 8.3.3. Radio i televizija u 2020.   Kašnjenje u obradi podataka            
2.7.2021. 7.7.2021. 23.7.2021. Statistika u nizu Radiopretplatnici   Kašnjenje u obradi podataka            
2.7.2021. 7.7.2021. 23.7.2021. Statistika u nizu Televizijski pretplatnici   Kašnjenje u obradi podataka            
21.06.2021. 24.09.2021. 13.10.2021. Pr 9.2.6/2. Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u 2021.   Odgođeno zbog implementacije nove Uredbe (EU) 2019/1700            
21.06.2021. 24.09.2021. 13.10.2021. Statistika u nizu Zaposlenost - Aktivno stanovništvo   Odgođeno zbog implementacije nove Uredbe (EU) 2019/1700            
21.06.2021. 25.06.2021. 14.07.2021. Pr 9.2.6/1. Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u 2021.   Odgođeno zbog implementacije nove Uredbe (EU) 2019/1700            
21.06.2021. 25.06.2021. 14.07.2021. Statistika u nizu Zaposlenost - Aktivno stanovništvo   Odgođeno zbog implementacije nove Uredbe (EU) 2019/1700            
31.05.2021. Neplanirano! 02.03.2022. Pr 9.1.5/4. Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih prema spolu u 2021.   Neplanirano!            
31.05.2021. Neplanirano! 02.03.2022. Pr 9.1.6/4. Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih po županijama u 2021.   Neplanirano!            
31.05.2021. Neplanirano! 02.03.2022. Statistika u nizu Plaće prema područjima djelatnosti – pregled po županijama   Neplanirano!            
31.05.2021. Neplanirano! 02.03.2022. Statistika u nizu Plaće prema spolu i NKD-u 2007   Neplanirano!            
31.05.2021. Neplanirano! 02.03.2022. Statistika u nizu Zaposlenost prema područjima djelatnosti i spolu – pregled po županijama   Neplanirano!            
31.05.2021. Neplanirano! 02.03.2022. Pr 9.2.8/4. Zaposleni prema spolu po županijama u 2021.   Neplanirano!            
31.05.2021. Neplanirano! 01.12.2021. Pr 9.1.5/3. Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih prema spolu u 2021.   Neplanirano!            
31.05.2021. Neplanirano! 01.12.2021. Pr 9.1.6/3. Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih po županijama u 2021.   Neplanirano!            
31.05.2021. Neplanirano! 01.12.2021. Statistika u nizu Plaće prema područjima djelatnosti – pregled po županijama   Neplanirano!            
31.05.2021. Neplanirano! 01.12.2021. Statistika u nizu Plaće prema spolu i NKD-u 2007   Neplanirano!            
31.05.2021. Neplanirano! 01.12.2021. Statistika u nizu Zaposlenost prema područjima djelatnosti i spolu – pregled po županijama   Neplanirano!            
31.05.2021. Neplanirano! 01.12.2021. Pr 9.2.8/3. Zaposleni prema spolu po županijama u 2021.   Neplanirano!            
31.05.2021. Neplanirano! 31.08.2021. Pr 9.1.5/2. Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih prema spolu u 2021.   Neplanirano!            
31.05.2021. Neplanirano! 31.08.2021. Pr 9.1.6/2. Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih po županijama u 2021.   Neplanirano!            
31.05.2021. Neplanirano! 31.08.2021. Statistika u nizu Plaće prema područjima djelatnosti – pregled po županijama   Neplanirano!            
31.05.2021. Neplanirano! 31.08.2021. Statistika u nizu Plaće prema spolu i NKD-u 2007   Neplanirano!            
31.05.2021. Neplanirano! 31.08.2021. Statistika u nizu Zaposlenost prema područjima djelatnosti i spolu – pregled po županijama   Neplanirano!            
31.05.2021. Neplanirano! 31.08.2021. Pr 9.2.8/2. Zaposleni prema spolu po županijama u 2021.   Neplanirano!            
31.05.2021. Neplanirano! 02.06.2021. Pr 9.1.5/1. Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih prema spolu u 2021.   Neplanirano!            
31.05.2021. Neplanirano! 02.06.2021. Pr 9.1.6/1. Prosječne mjesečne neto i bruto plaće zaposlenih po županijama u 2021.   Neplanirano!            
31.05.2021. Neplanirano! 02.06.2021. Statistika u nizu Plaće prema područjima djelatnosti – pregled po županijama   Neplanirano!            
31.05.2021. Neplanirano! 02.06.2021. Statistika u nizu Plaće prema spolu i NKD-u 2007   Neplanirano!            
31.05.2021. Neplanirano! 02.06.2021. Statistika u nizu Zaposlenost prema područjima djelatnosti i spolu – pregled po županijama   Neplanirano!            
31.05.2021. Neplanirano! 02.06.2021. Pr 9.2.8/1. Zaposleni prema spolu po županijama u 2021.   Neplanirano!            
10.05.2021. 08.10.2021. 13.05.2021. Pr 8.3.5. Arhivi u 2020.   Ranije objavljivanjePromjena šifre priopćenja            
10.05.2021. 17.09.2021. 24.05.2021. Pr 8.3.4. Kinematografija u 2020.   Ranije objavljivanje            
10.05.2021. 17.09.2021. 24.05.2021. Statistika u nizu Kinematografi, sjedala i posjetitelji   Ranije objavljivanje            
19.4.2021. 22.04.2021. 22.04.2022. Baza podataka Računi izdataka za zaštitu okoliša (EPEA) i Računi sektora za dobra i usluge u okolišu (EGSS)   Datum objavljivanja baze podataka pogrešno je najavljen            
19.4.2021. Neplanirano! 22.4.2021. Statistika u nizu Bruto domaći proizvod   Neplanirano!            
19.4.2021. Neplanirano! 22.4.2021. Pr 12.1.6. Tromjesečni bruto domaći proizvod – usklađivanje agregata nacionalnih računa u skladu s revizijskom politikom po tromjesečjima 2020.   Neplanirano!            
23.03.2021. Neplanirano! 26.03.2021. Pr 8.2.4. Patenti u 2020.   Primjena nove Nacionalne klasifikacije statističkih regija            
2.3.2021. 11.3.2021. 5.3.2021. Statistika u nizu Dolasci i noćenja turista   Ranije objavljivanje            
2.3.2021. 11.3.2021. 5.3.2021. Pr 4.3.2. Dolasci i noćenja turista u 2020.   Ranije objavljivanje            
09.02.2021. Neplanirano! 16.02.2021. Pr 12.1.6. Mirovinska prava u Republici Hrvatskoj u 2018.   Neplanirano!            
09.02.2021. Neplanirano! 15.02.2021. Geostat Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku, prema NKPJS 2012. - 2. razina i županije   Klasifikacija HR NUTS 2021. trenutačno se ne primjenjuje za podatke nacionalnih računa            
09.02.2021. Neplanirano! 15.02.2021. Geostat Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku po stanovniku, prema NKPJS 2012. - 2. razina i županije   Klasifikacija HR NUTS 2021. trenutačno se ne primjenjuje za podatke nacionalnih računa            
09.02.2021. Neplanirano! 15.02.2021. Geostat Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku,prema NKPJS 2012. - 2. razina i županije, Revidirani podaci   Klasifikacija HR NUTS 2021. trenutačno se ne primjenjuje za podatke nacionalnih računa            
09.02.2021. Neplanirano! 15.02.2021. Geostat Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku po stanovniku, prema NKPJS 2012. - 2. razina i županije, Revidirani podaci   Klasifikacija HR NUTS 2021. trenutačno se ne primjenjuje za podatke nacionalnih računa            
09.02.2021. Neplanirano! 12.02.2021. Pr 12.1.3. Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku, NKPJS 2012. - 2. razina i županije u 2018.   Klasifikacija HR NUTS 2021. trenutačno se ne primjenjuje za podatke nacionalnih računa            
09.02.2021. Neplanirano! 12.02.2021. Statistika u nizu Bruto domaći proizvod za Republiku Hrvatsku po stanovniku, prema NKPJS 2012. - 2. razina i županije   Klasifikacija HR NUTS 2021. trenutačno se ne primjenjuje za podatke nacionalnih računa            
25.1.2021. 29.1.2021. 12.3.2021. 1670 Rezultati Ankete o radnoj snazi Hrvatska 2019. Europa 2019   Odgođeno zbog otežanih uvjeta rada prouzročenih pandemijom COVID-19            
16.12.2020. 8.10.2021. 8.10.2021. Pr 8.3.6. Arhivi u 2020.   Promjena šifre Priopćenja u 8.3.5.            
16.12.2020. Neplanirano! 15.02.2021. Pr 8.3.5. Internetski kulturni sadržaji dostupni tijekom koronakrize u 2020.   Ukida se            

 

Postavke pristupačnosti