Obrazovanje
 • Godišnji izvještaj za dječje vrtiće i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja, početak pedagoške godine _/_
 • Statistički list za osnovne škole
 • Statistički list za osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju
 • Statistički list za srednje škole
 • Statistički list za srednje škole za odrasle
 • Statistički list za osnovne škole za odrasle
 • Statistički list za osnovne umjetničke škole
 • Godišnji izvještaj učeničkih i studentskih domova za školsku godinu _/_
 • Klasifikacija znanstvenih i umjetničkih područja i polja
 • Klasifikacija obrazovnih skupina
 • Prijavni list za upis studenata na stručni i sveučilišni studij, akademska godina _/_.
 • IZVJEŠTAJ O STRUKTURI VISOKIH UČILIŠTA – akademska godina _/_.
 • Kontrolni list uz prijavne listove za upis studenata
 • Prijavni list za studente upisane na sveučilišni specijalistički studij akademska godina ____/____.
 • Kontrolni list uz prijavne listove za studente upisane na poslijediplomski specijalistički studij
 • Prijavni list za doktorande upisane na sveučilišni doktorski studij akademska godina ____/____.
 • Kontrolni list uz prijavne listove za doktorande - osobe u postupku stjecanja doktorata znanosti
 • Statistički list za studente koji su diplomirali/završili stručni ili sveučilišni studij u _.
 • Kontrolni popis za studente koji su diplomirali/završili stručni ili sveučilišni studij u _.
 • Godišnji izvještaj o nastavnom osoblju visokih učilišta, akademska godina _/_
 • Statistički list za doktore znanosti u ____.
 • Statistički list za sveučilišne specijaliste u ____.
Postavke pristupačnosti