Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 15. siječnja 2024.
OBR-2023-4-6

ISSN 1334-0557

STUDENTI UPISANI NA SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ
U AK. G. 2022./2023.

U akademskoj godini 2022./2023. na sveučilišni specijalistički studij bilo je upisano 2 199 studenata.

Od ukupnog broja studenata, na Sveučilištu u Zagrebu upisano ih je 79,5%, na Sveučilištu u Osijeku 8,5%, na Sveučilištu u Rijeci 6,9%, na Sveučilištu u Splitu 2,5%, na Libertas međunarodnom sveučilištu 1,8%, na Sveučilištu u Slavonskom Brodu 0,5%, a na Sveučilištu u Puli 0,3%.

Među upisanim studentima sveučilišnoga specijalističkog studija više žena

Udio žena u ukupnom broju studenata bio je 1 489 (67,7%). Promatrajući prema pojedinom sveučilištu, najviše je žena na Sveučilištu u Osijeku (73,4%), na Libertas međunarodnom sveučilištu (71,8%), slijede Sveučilište u Splitu (69,6%), Sveučilište u Zagrebu (69,1%), Sveučilište u Rijeci (49,0%) i Sveučilište u Puli (33,3%), dok na Sveučilištu u Slavonskom Brodu nije bilo nijedne upisane studentice.

Područje društvenih znanosti najzastupljenije područje sveučilišnoga specijalističkog studija

Prema znanstvenim i umjetničkim područjima na koja se odnose studiji, najviše su zastupljeni područje društvenih znanosti (44,0%) te područje biomedicine i zdravstva (38,0%). Slabije su zastupljeni područje tehničkih znanosti (9,6%), interdisciplinarno područje znanosti (5,0%), područje biotehničkih znanosti (1,3%), umjetničko područje (1,2%), područje prirodnih znanosti (0,8%) i područje humanističkih znanosti (0,1%).

Najviše studenata sveučilišnoga specijalističkog studija u dobi od 30 do 34 godine

Promatrajući dobnu strukturu u petogodišnjim dobnim skupinama, najviše studenata bilo je u skupini 30 – 34 godine (27,2%), a najmanje u skupini do 24 godine (1,0%). U skupini 25 – 29 godina bilo je 24,1% studenata, u skupini 35 – 39 godina njih 18,4%, u skupini 40 – 44 godine 15,0%, u skupini 45 – 49 godina 8,4%, u skupini 50 – 54 godine 4,0%, a u skupini 55 i više godina bilo je 1,9% studenata.

Prema prebivalištu, 97,2% studenata imalo je prebivalište u Republici Hrvatskoj, a 2,8% izvan nje. Prema državljanstvu, od ukupnog broja studenata, 97,6% bili su državljani Republike Hrvatske, a 2,4% imalo je strano državljanstvo. Od hrvatskih državljana, 94,4% prethodno je diplomiralo u Republici Hrvatskoj, a 5,6% izvan nje.

Studenti sveučilišnoga specijalističkog studija najviše zaposleni u području djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Od ukupnog broja studenata, zaposlenih je bilo 98,4%, a nezaposlenih 1,6%. Od svih zaposlenih studenata, najveći je broj bio u području djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (43,7%), u području javne uprave i obrane; obveznoga socijalnog osiguranja (16,6%), u području obrazovanja (10,0%) te u području stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti (9,2%). Nešto ih je manje bilo zaposleno u području financijskih djelatnosti i djelatnosti osiguranja (5,2%), u području prerađivačke industrije (2,5%), u području trgovine na veliko i na malo; popravka motornih vozila i motocikla (3,5%), u području djelatnosti informacija i komunikacija (1,8%), a u svim ostalim područjima djelatnosti bilo ih je 7,5%.

Troškove studija uglavnom plaća poslodavac

Poslodavac je platio studij za 48,6% studenata, 47,8% studenata osobno je platilo studij, za 2,8% studenata studij je financiran iz državnog proračuna, a za 0,8% način plaćanja studija bio je u kategoriji Ostalo.

1. STUDENTI UPISANI NA SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA SVEUČILIŠTU, NAZIVU I MJESTU VISOKOG UČILIŠTA, ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA STUDIJA I SPOLU U AK. G. 2022./2023.

    Ukupno Znanstveno i umjetničko područje studija
prirodne znanosti tehničke znanosti biomedicina i zdravstvo biotehničke znanosti društvene znanosti humanističke znanosti umjetničko područje interdisciplinarna područja znanosti
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Ukupno 2 199 1 489 17 15 211 81 835 546 29 22 968 704 4 3 26 24 109 94
Sveučilište u Osijeku 188 138 - - - - 9 6 11 10 123 82 - - 24 22 21 18
Medicinski fakultet, Osijek 9 6 - - - - 9 6 - - - - - - - - - -
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek 10 10 - - - - - - 10 10 - - - - - - - -
Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Osijek 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
Ekonomski fakultet, Osijek 63 39 - - - - - - - - 63 39 - - - - - -
Pravni fakultet, Osijek 60 43 - - - - - - - - 60 43 - - - - - -
Akademija za umjetnost i kulturu, Osijek 24 22 - - - - - - - - - - - - 24 22 - -
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek 21 18 - - - - - - - - - - - - - - 21 18
Sveučilište u Puli 6 2 - - - - - - - - 6 2 - - - - - -
Sveučilište u Rijeci 151 74 - - 9 7 57 19 - - 85 48 - - - - - -
Medicinski fakultet, Rijeka 57 19 - - - - 57 19 - - - - - - - - - -
Ekonomski fakultet, Rijeka 63 38 - - - - - - - - 63 38 - - - - - -
Pravni fakultet, Rijeka 22 10 - - - - - - - - 22 10 - - - - - -
Sveučilište u Rijeci 9 7 - - 9 7 - - - - - - - - - - - -
Sveučilište u Slavonskom Brodu 12 - - - 12 - - - - - - - - - - - - -
Sveučilište u Splitu 56 39 - - - - 40 27 - - 16 12 - - - - - -
Medicinski fakultet, Split 40 27 - - - - 40 27 - - - - - - - - - -
Ekonomski fakultet, Split 16 12 - - - - - - - - 16 12 - - - - - -
Sveučilište u Zagrebu 1 747 1 208 17 15 190 74 690 466 18 12 738 560 4 3 2 2 88 76
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb 17 15 17 15 - - - - - - - - - - - - - -
Arhitektonski fakultet, Zagreb 7 6 - - 7 6 - - - - - - - - - - - -
Građevinski fakultet, Zagreb 18 7 - - 18 7 - - - - - - - - - - - -
Geodetski fakultet, Zagreb 3 2 - - 3 2 - - - - - - - - - - - -
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 3 1 - - 3 1 - - - - - - - - - - - -
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 136 50 - - 136 50 - - - - - - - - - - - -
Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 14 1 - - 14 1 - - - - - - - - - - - -
Medicinski fakultet, Zagreb 491 325 - - - - 491 325 - - - - - - - - - -
Stomatološki fakultet, Zagreb 77 47 - - - - 77 47 - - - - - - - - - -
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb 88 78 - - - - 88 78 - - - - - - - - - -
Veterinarski fakultet, Zagreb 34 16 - - - - 34 16 - - - - - - - - - -
Agronomski fakultet, Zagreb 18 12 - - - - - - 18 12 - - - - - - - -
Ekonomski fakultet, Zagreb 30 18 - - - - - - - - 30 18 - - - - - -
Fakultet organizacije i informatike, Varaždin 35 31 - - - - - - - - 35 31 - - - - - -
Pravni fakultet, Zagreb 511 388 - - - - - - - - 511 388 - - - - - -
Fakultet političkih znanosti, Zagreb 64 34 - - - - - - - - 64 34 - - - - - -
Filozofski fakultet, Zagreb 31 24 - - - - - - - - 27 21 4 3 - - - -
Učiteljski fakultet, Zagreb 35 33 - - - - - - - - 18 17 - - - - 17 16
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb 45 43 - - - - - - - - 45 43 - - - - - -
Muzička akademija, Zagreb 2 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 - -
Sveučilište u Zagrebu 88 75 - - 9 7 - - - - 8 8 - - - - 71 60
Libertas međunarodno sveučilište, Zagreb 39 28 - - - - 39 28 - - - - - - - - - -

2. STUDENTI UPISANI NA SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA I POLJIMA STUDIJA, DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U AK. G. 2022./2023.

    Ukupno Dobne skupine
svega žene do 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 i više
Ukupno 2 199 1 489 22 531 598 404 329 185 88 42
Prirodne znanosti 17 15 - 15 1 - 1 - - -
Matematika 17 15 - 15 1 - 1 - - -
Tehničke znanosti 211 81 5 32 60 58 22 21 7 6
Arhitektura i urbanizam 16 13 - 3 7 3 2 - 1 -
Elektrotehnika 23 2 - 5 11 5 - 2 - -
Geodezija 3 2 - - 3 - - - - -
Građevinarstvo 18 7 1 2 4 5 1 2 2 1
Računalstvo 64 27 - 13 17 15 11 6 - 2
Strojarstvo 15 1 3 3 2 4 - 1 1 1
Tehnologija prometa i transport 14 1 - 1 3 5 1 2 2 -
Interdisciplinarne tehničke znanosti 58 28 1 5 13 21 7 8 1 2
Biomedicina i zdravstvo 835 546 2 309 331 105 43 33 11 1
Temeljne medicinske znanosti 8 8 - 1 5 2 - - - -
Kliničke medicinske znanosti 396 226 - 132 214 35 8 5 2 -
Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita 232 171 - 104 57 29 18 15 8 1
Veterinarska medicina 34 16 - 17 8 6 2 1 - -
Dentalna medicina  77 47 - 21 29 16 6 4 1 -
Farmacija 88 78 2 34 18 17 9 8 - -
Biotehničke znanosti 29 22 - 12 3 4 4 4 1 1
Poljoprivreda  19 12 - 8 1 2 3 3 1 1
Nutricionizam 7 7 - 2 2 2 1 - - -
Interdisciplinarne biotehničke znanosti 3 3 - 2 - - - 1 - -
Društvene znanosti 968 704 14 135 175 209 231 110 63 31
Ekonomija 178 109 4 27 35 35 48 20 7 2
Pravo 376 250 - 40 80 95 95 39 16 11
Politologija 45 20 5 20 6 3 7 2 1 1
Informacijske i komunikacijske znanosti 54 45 3 6 6 9 14 9 7 -
Psihologija 27 21 - 5 16 4 1 - 1 -
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti 45 43 1 14 7 7 9 5 2 -
Socijalne djelatnosti 195 181 - 10 16 49 48 29 27 16
Sigurnosne i obrambene znanosti 22 10 1 7 4 2 5 2 1 -
Interdisciplinarne društvene znanosti 26 25 - 6 5 5 4 4 1 1
Humanističke znanosti 4 3 - 1 2 - 1 - - -
Filologija 4 3 - 1 2 - 1 - - -
Umjetničko područje 26 24 1 9 1 4 5 4 1 1
Glazbena umjetnost 2 2 1 1 - - - - - -
Interdisciplinarno umjetničko polje 24 22 - 8 1 4 5 4 1 1
Interdisciplinarna područja znanosti 109 94 - 18 25 24 22 13 5 2
Obrazovne znanost 38 34 - 11 6 7 5 5 2 2
Ostala interdisciplinarna polja 71 60 - 7 19 17 17 8 3 -

3. STUDENTI UPISANI NA SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA SVEUČILIŠTU, DRŽAVI PREBIVALIŠTA I SPOLU U AK. G. 2022./2023.

Država prebivališta Ukupno Sveučilište
Osijek Pula Rijeka Slavonski Brod Split Zagreb Libertas
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Ukupno 2 199 1 489 188 138 6 2 151 74 12 - 56 39 1 747 1 208 39 28
Hrvatska 2 138 1 456 175 128 6 2 149 73 12 - 56 39 1 701 1 186 39 28
Ostale države 61 33 13 10 - - 2 1 - - - - 46 22 - -
Belgija 2 2 1 1 - - - - - - - - 1 1 - -
Bosna i Hercegovina 30 14 5 4 - - 1 - - - - - 24 10 - -
Crna Gora 4 3 2 1 - - - - - - - - 2 2 - -
Estonija 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 - -
Italija 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 - -
Nizozemska 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 - -
Njemačka 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 - -
Sjeverna Makedonija 1 - - - - - - - - - - - 1 - - -
Sjedinjene Američke Države 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 - -
Slovenija 5 2 - - - - - - - - - - 5 2 - -
Srbija 12 6 5 4 - - - - - - - - 7 2 - -
Španjolska 1 - - - - - - - - - - - 1 - - -
Švicarska 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - - -

4. STUDENTI UPISANI NA SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA DRŽAVI U KOJOJ SU DIPLOMIRALI, DRŽAVLJANSTVU I SPOLU U AK. G. 2022./2023.

Država prethodnog obrazovanja Ukupno Državljanstvo
hrvatsko strano
svega žene svega žene svega žene
Ukupno 2 199 1 489 2 147 1 462 52 27
Hrvatska 2 075 1 417 2 071 1 415 4 2
Ostale države 124 72 76 47 48 25
Austrija 2 1 2 1 - -
Bosna i Hercegovina 65 37 44 27 21 10
Crna Gora 4 3 - - 4 3
Francuska 1 1 1 1 - -
Italija 8 6 8 6 - -
Kosovo 1 1 - - 1 1
Norveška 1 1 1 1 - -
Sjeverna Makedonija 3 2 - - 3 2
Slovenija 14 6 10 5 4 1
Srbija 22 13 8 6 14 7
Sveta Lucija 1 - 1 - - -
Španjolska 2 1 1 - 1 1

5. STUDENTI UPISANI NA SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA DJELATNOSTI U KOJOJ OBAVLJAJU ZANIMANJE, NAČINU PLAĆANJA STUDIJA I SPOLU U AK. G. 2022./2023.

    Ukupno Način plaćanja poslijediplomskog studija
svega žene poslodavac sredstva iz državnog proračuna student ostalo
Ukupno 2 199 1 489 1 067 62 1 052 18
Zaposleni 2 163 1 462 1 067 62 1 018 16
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 9 6 4 - 5 -
Rudarstvo i vađenje 2 1 2 - - -
Prerađivačka industrija 53 27 34 1 18 -
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 19 8 11 - 8 -
Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 14 7 3 - 11 -
Građevinarstvo 18 8 7 - 11 -
Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikla 76 56 42 - 34 -
Prijevoz i skladištenje  21 15 8 1 12 -
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 5 2 1 - 3 1
Informacije i komunikacije 40 23 16 1 23 -
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 113 74 72 - 41 -
Poslovanje nekretninama 4 3 3 - 1 -
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  200 112 72 - 125 3
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 10 5 2 1 7 -
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 360 238 75 10 271 4
Obrazovanje 217 176 37 5 173 2
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 942 665 662 41 235 4
Umjetnost, zabava i rekreacija 17 9 2 - 14 1
Ostale uslužne djelatnosti 38 25 12 2 23 1
Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela 5 2 2 - 3 -
Nezaposleni 36 27 - - 34 2

G-1. STUDENTI UPISANI NA SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA STUDIJA U AK. G. 2022./2023.

G-2. STUDENTI UPISANI NA SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U AK. G. 2022./2023.

G-3. STUDENTI UPISANI NA SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA NAČINU PLAĆANJA STUDIJA U AK. G. 2022./2023.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat godišnje obrade podataka o studentima upisanima na sveučilišni specijalistički studij. Prikupljaju se upitnikom Prijavni list za studente upisane na sveučilišni specijalistički studij (obrazac ŠV-30), koji ispunjavaju studenti pri upisu na svaku godinu sveučilišnoga specijalističkog studija.

Obuhvat i usporedivost

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su studenti upisani na sveučilišni specijalistički studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u ak. g. 2022./2023.

Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina.

Definicije i objašnjenja

Podaci se odnose na studente koji su upisali sveučilišni specijalistički studij u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN, br. 119/22.).

Poslijediplomski studijski programi klasificiraju se prema Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.).

Visoko učilište jest svaka ustanova visoke naobrazbe ovlaštena za ustroj i izvedbu studija te znanstvenoga, visokostručnoga ili umjetničkog rada. Visoka učilišta jesu sveučilište, fakulteti, umjetničke akademije i veleučilišta. Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

Sveučilište je ustanova koja osniva i provodi sveučilišne studije u najmanje dva znanstvena ili umjetnička područja u većem broju polja te interdisciplinarne studije kao autonomni i integrirani proces, neposredno ili na svojim fakultetima, umjetničkim akademijama i odjelima.

Fakultet je visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne studije te razvija znanstveni i stručni rad u jednome ili više znanstvenih i stručnih polja, a može izvoditi i stručne studije.

Umjetnička akademija jest visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne umjetničke studije, razvija vrhunsko stvaralaštvo i znanstvenoistraživačku djelatnost u području umjetnosti te može izvoditi i stručne studije.

Sveučilišni specijalistički studij može organizirati sveučilište u trajanju od jedne do dvije godine i njime se stječe akademski naziv sveučilišnog specijalista uz naznaku struke (univ. spec.).

Poslijediplomski studij može se izvoditi i u suradnji sa znanstvenim institutima (interdisciplinarni studij).

Akademska godina počinje 1. listopada tekuće godine, a završava 30. rujna sljedeće kalendarske godine.

 

Kratice  
ak. g. akademska godina
NN Narodne novine
   
Znakovi  
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Danijela Kurjaković i Josipa Jurić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti