Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 08. travnja 2022.
OBR-2022-4-1

ISSN 1334-0557

NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI NA VISOKIM UČILIŠTIMA U AK. G. 2021./2022.

U akademskoj godini 2021./2022. na visokim učilištima zaposlena su 18 892 nastavnika i suradnika u nastavi na temelju ugovora o radu ili angažirano na temelju ugovora o djelu. Iskazan ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti, ukupan broj nastavnika i suradnika u nastavi jest 13 195,2. Od toga je 84,9% udio nastavnika i suradnika u nastavi koji predaju na temelju ugovora o radu, a 15,1% udio nastavnika i suradnika u nastavi koji predaju na temelju ugovora o djelu.

Od ukupnog broja nastavnika i suradnika u nastavi zaposlenih na temelju ugovora o radu, 70,9% jesu doktori znanosti, a 13,4% magistri znanosti i magistri/specijalisti. Udio žena zaposlenih na temelju ugovora o radu jest 50,1% (od toga je udio žena s doktoratom 69,5%, a udio žena magistara znanosti i magistara/specijalista 13,8%).

Od ukupnog broja nastavnika i suradnika u nastavi angažiranih na temelju ugovora o djelu, 51,9% jesu žene. Među nastavnicima i suradnicima u nastavi angažiranima na temelju ugovora o djelu 38,8% je doktora znanosti (udio žena s doktoratom jest 34,8%), a udio  magistara znanosti i magistara/specijalista jest 24,5% (udio žena jest 22,1%).

1. NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI PREMA ZVANJU, ZAPOSLENI NA TEMELJU UGOVORA O RADU I ANGAŽIRANI NA TEMELJU UGOVORA O DJELU I SPOLU U AK. G. 2021./2022.

   Ukupno U ekvivalentu pune zaposlenosti/angažiranosti (FTE1)) Zaposleni na temelju ugovora o radu Angažirani na temelju ugovora o djelu
ukupno u ekvivalentu pune zaposelnosti (FTE1)) ukupno u ekvivalentu pune angažiranosti (FTE1))
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Ukupno 18 892 9 589 13 195,2 6 636,4 12 100 6 061 11 204,6 5 664,7 6 792 3 528 1 990,6 971,7
Redoviti profesori 3 027 1 223 2 442,8 1 020,3 2 472 1 036 2 281,1 970,6 555 187 161,7 49,7
Izvanredni profesori 2 519 1 201 2 059,7 992,7 2 106 1 012 1 945,5 939,2 413 189 114,2 53,5
Docenti 3 632 1 877 2 682,4 1 407,6 2 700 1 400 2 432,5 1 285,9 932 477 249,9 121,7
Profesori visoke škole 405 173 276,6 126,8 267 125 235,3 114,6 138 48 41,3 12,2
Viši predavači 1 132 551 852,8 446,4 778 422 736,2 401,6 354 129 116,6 44,8
Predavači 1 594 820 803,8 412,0 597 303 533,6 276,9 997 517 270,2 135,1
Viši lektori 96 69 86,1 64,5 83 64 81,4 63,2 13 5 4,7 1,3
Lektori 44 37 43,0 36,4 42 36 42,0 36,0 2 1 1,0 0,4
Viši umjetnički suradnici 15 4 10,9 2,2 11 3 9,2 2,1 4 1 1,7 0,1
Umjetnički suradnici 54 27 31,7 15,7 17 7 17,0 7,0 37 20 14,7 8,7
Viši asistenti 790 466 651,3 379,4 648 376 614,9 358,1 142 90 36,4 21,3
Asistenti 3 803 2 078 2 666,0 1 406,9 2 109 1 119 2 006,4 1 051,5 1 694 959 659,6 355,4
Viši stručni suradnici 240 135 97,7 49,9 55 25 55,0 25,0 185 110 42,7 24,9
Stručni suradnici 1 181 690 359,8 188,2 156 90 156,0 90,0 1 025 600 203,8 98,2
Stručni savjetnici 151 125 78,8 60,0 56 42 56,0 42,0 95 83 22,8 18,0
Gostujući profesori ili nastavnici 209 113 51,8 27,4 3 1 2,5 1,0 206 112 49,3 26,4

1) S obzirom na to da nastavnici i suradnici u nastavi mogu predavati na dva i više visokih učilišta, broj prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti samo približno odgovara stvarnom broju fizičkih osoba. Podaci su dobiveni kao izračun nastavnika i suradnika u nastavi izražen jedinicom pune zaposlenosti/angažiranosti.

G-1. NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI PREMA ZVANJU, ZAPOSLENI NA TEMELJU UGOVORA O RADU I ANGAŽIRANI NA TEMELJU UGOVORA O DJELU U AK. G. 2021./2022.

2. NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI ZAPOSLENI NA TEMELJU UGOVORA O RADU PREMA VRSTI RADNOG VREMENA I SPOLU TE SVEUČILIŠTIMA I VRSTAMA VISOKIH UČILIŠTA U AK. G. 2021./2022.

    Zaposleni na temelju ugovora o radu
ukupno s punim radnim vremenom  s kraćim od punoga radnog vremena
ukupno u ekvivalentu pune zaposlenosti (FTE1)) ukupno u ekvivalentu pune zaposlenosti (FTE1))
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Visoka učilišta – ukupno  12 100 6 061 11 204,6 5 664,7 10 814 5 496 1 286 565 390,6 168,7
U sastavu sveučilišta – javna 10 859 5 464 10 089,1 5 111,5 9 755 4 962 1 104 502 334,1 149,5
Fakulteti 8 414 4 247 7 850,4 3 976,9 7 605 3 864 809 383 245,4 112,9
Sveučilišni odjeli 415 238 394,9 224,2 383 217 32 21 11,9 7,2
Sveučilišni centar 3 2 3,0 2,0 3 2 - - - -
Sveučilišta 1 467 740 1 292,4 676,7 1 224 652 243 88 68,4 24,7
Umjetničke akademije 560 237 548,4 231,7 540 227 20 10 8,4 4,7
Sveučilište u Dubrovniku 153 89 143,6 85,0 140 84 13 5 3,6 1
Sveučilište 153 89 143,6 85,0 140 84 13 5 3,6 1
Sveučilište Sjever u Koprivnici 211 85 142,8 64,5 123 59 88 26 19,8 5,5
Sveučilište 211 85 142,8 64,5 123 59 88 26 19,8 5,5
Sveučilište u Osijeku 1 281 677 1 097,7 594,0 1 025 560 256 117 72,7 34
Fakulteti 1 033 538 853,4 457,0 785 426 248 112 68,4 31
Sveučilišni odjeli 127 79 126,2 78,4 124 77 3 2 2,2 1,4
Umjetnička akademija 121 60 118,1 58,6 116 57 5 3 2,1 1,6
Sveučilište u Puli – Pola 189 104 185,5 104,0 182 104 7 - 3,5 -
Sveučilište 189 104 185,5 104,0 182 104 7 - 3,5 -
Sveučilište u Rijeci 1 315 753 1 097,9 627,8 1 024 587 291 166 73,9 40,8
Fakulteti 1 122 641 910,9 519,2 841 481 281 160 69,9 38,2
Sveučilišni odjeli 136 85 134,3 84,5 133 84 3 1 1,3 0,5
Sveučilište 9 4 9,0 4,0 9 4 - - - -
Umjetnička akademija 48 23 43,7 20,1 41 18 7 5 2,7 2,1
Sveučilište u Slavonskom brodu 87 35 86,4 35,0 86 35 1 - 0,4 -
Sveučilište 87 35 86,4 35,0 86 35 1 - 0,4 -
Sveučilište u Splitu 1 495 755 1 311,7 674,0 1 225 635 270 120 86,7 39
Fakulteti 1 041 523 951,6 487,3 908 469 133 54 43,6 18,3
Sveučilišni odjeli 152 74 134,4 61,3 126 56 26 18 8,4 5,3
Sveučilište 212 122 135,7 89,4 101 74 111 48 34,7 15,4
Umjetnička akademija 90 36 90,0 36,0 90 36 - - - -
Sveučilište u Zadru 436 255 419,4 248,8 413 246 23 9 6,4 2,8
Sveučilište 436 255 419,4 248,8 413 246 23 9 6,4 2,8
Sveučilište u Zagrebu 5 692 2 711 5 604,1 2 678,4 5 537 2 652 155 59 67,1 26,4
Fakulteti 5 218 2 545 5 134,5 2 513,4 5 071 2 488 147 57 63,5 25,4
Sveučilišni centar 3 2 3,0 2,0 3 2 - - - -
Sveučilište 170 46 170,0 46,0 170 46 - - - -
Umjetničke akademije 301 118 296,6 117,0 293 116 8 2 3,6 1
Visoke škole 340 147 307,7 139,9 290 136 50 11 17,7 3,9
Veleučilišta 713 361 647,5 336,1 625 327 88 34 22,5 9,1
Sveučilišta – privatna 188 89 160,3 77,2 144 71 44 18 16,3 6,2

1) S obzirom na to da nastavnici i suradnici u nastavi mogu predavati na dva i više visokih učilišta, broj prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti samo približno odgovara stvarnom broju fizičkih osoba. Podaci su dobiveni kao izračun nastavnika i suradnika u nastavi izražen jedinicom pune zaposlenosti/angažiranosti.

3. NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI ANGAŽIRANI NA TEMELJU UGOVORA O DJELU PREMA VRSTI ANGAŽIRANOSTI I SPOLU TE SVEUČILIŠTIMA I VRSTAMA VISOKIH UČILIŠTA U AK. G. 2021./2022.

   Angažirani na temelju ugovora o djelu
ukupno na puno radno vrijeme na kraće od punoga radnog vremena
ukupno u ekvivalentu pune angažiranosti (FTE1)) ukupno u ekvivalentu pune angažiranosti (FTE1))
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Visoka učilišta – ukupno 6 792 3 528 1 990,6 971,7 297 124 6 495 3 404 1 693,6 847,7
U sastavu sveučilišta – javna  4 455 2 390 1 366,3 660,6 222 101 4 233 2 289 1 144,3 559,6
Fakulteti 2 670 1 493 767,6 374,0 101 40 2 569 1 453 666,6 334,0
Sveučilišni odjeli 453 211 123,0 55,9 - - 453 211 123,0 55,9
Sveučilišni centar 23 11 6,7 3,5 - - 23 11 6,7 3,5
Sveučilišta 928 475 278,5 133,2 26 12 902 463 252,5 121,2
Umjetničke akademije 381 200 190,5 94,0 95 49 286 151 95,5 45,0
Sveučilište u Dubrovniku 111 43 35,9 13,8 - - 111 43 35,9 13,8
Sveučilište 111 43 35,9 13,8 - - 111 43 35,9 13,8
Sveučilište Sjever u Koprivnici 235 96 104,1 42,0 15 8 220 88 89,1 34,0
Sveučilište 235 96 104,1 42,0 15 8 220 88 89,1 34,0
Sveučilište u Osijeku 679 446 151,0 79,7 25 12 654 434 126,0 67,7
Fakulteti 578 393 108,0 58,2 16 7 562 386 92,0 51,2
Sveučilišni odjeli 50 34 15,4 11,0 - - 50 34 15,4 11,0
Umjetnička akademija 51 19 27,6 10,5 9 5 42 14 18,6 5,5
Sveučilište u Puli – Pola 210 147 42,0 29,4 - - 210 147 42,0 29,4
Sveučilište 210 147 42,0 29,4 - - 210 147 42,0 29,4
Sveučilište u Rijeci 567 364 188,5 111,7 10 6 557 358 178,5 105,7
Fakulteti 485 317 167,2 100,5 2 2 483 315 165,2 98,5
Sveučilišni odjeli 49 26 3,6 2,3 - - 49 26 3,6 2,3
Umjetnička akademija 33 21 17,7 8,9 8 4 25 17 9,7 4,9
Sveučilište u Splitu 1 267 598 386,9 174,2 73 28 1 194 570 313,9 146,2
Fakulteti 509 247 179,7 80,7 62 24 447 223 117,7 56,7
Sveučilišni odjeli 354 151 104,0 42,6 - - 354 151 104,0 42,6
Sveučilište 306 143 83,2 39,5 11 4 295 139 72,2 35,5
Umjetnička akademija 98 57 20,0 11,4 - - 98 57 20,0 11,4
Sveučilište u Zadru 2 1 0,9 0,5 - - 2 1 0,9 0,5
Sveučilište 2 1 0,9 0,5 - - 2 1 0,9 0,5
Sveučilište u Zagrebu 1 320 650 444,6 201,3 99 47 1 221 603 345,6 154,3
Fakulteti 1 098 536 312,7 134,6 21 7 1 077 529 291,7 127,6
Sveučilišni centar 23 11 6,7 3,5 - - 23 11 6,7 3,5
Umjetničke akademije 199 103 125,2 63,2 78 40 121 63 47,2 23,2
Visoke škole 688 278 198,2 78,0 44 14 644 264 154,2 64,0
Veleučilišta 1 432 756 375,8 211,7 25 9 1 407 747 350,8 202,7
Sveučilišta – privatna 191 99 39,0 19,8 1 - 190 99 38,0 19,8
Institut 26 5 11,3 1,6 5 - 21 5 6,3 1,6

1) S obzirom na to da nastavnici i suradnici u nastavi mogu predavati na dva i više visokih učilišta, broj prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti samo približno odgovara stvarnom broju fizičkih osoba. Podaci su dobiveni kao izračun nastavnika i suradnika u nastavi izražen jedinicom pune zaposlenosti/angažiranosti.

4. NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI PREMA AKADEMSKOM I STRUČNOM NAZIVU I AKADEMSKOM STUPNJU, SPOLU I VRSTI UGOVORA U AK. G. 2021./2022.

   Akademski i stručni naziv i akademski stupanj
doktori znanosti magistri znanosti i magistri/specijalisti bez akademskog naziva i stupnja
svega žene svega žene svega žene
Ukupno svega 11 182 5 426 3 289 1 616 4 421 2 547
  u FTE1) 8 546,4 4 224,1 2 072,9 1 022,1 2 575,9 1 390,2
Zaposleni na temelju ugovora o radu svega 8 547 4 213 1 624 837 1 929 1 011
  u FTE1) 7 852,2 3 921,9 1 551,1 800,0 1 801,3 942,8
Angažirani na temelju ugovora o djelu svega 2 635 1 213 1 665 779 2 492 1 536
  u FTE1) 694,2 302,2 521,8 222,1 774,6 447,4

1) S obzirom na to da nastavnici i suradnici u nastavi mogu predavati na dva i više visokih učilišta, broj prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti samo približno odgovara stvarnom broju fizičkih osoba. Podaci su dobiveni kao izračun nastavnika i suradnika u nastavi izražen jedinicom pune zaposlenosti/angažiranosti.

G-2. NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI PREMA ZVANJU I SPOLU U AK. G. 2021./2022.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat statističke obrade podataka koje u Godišnjem izvještaju o nastavnom osoblju visokih učilišta (obrazac ŠV-60) daju visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, a odnose se na početak akademske godine.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem su obuhvaćena visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih akademskih godina.

Definicije i objašnjenja

Visoka učilišta jesu sveučilište te fakultet i umjetnička akademija u njegovu sastavu, veleučilište i visoka škola.

Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

Sveučilište je ustanova koja osniva i provodi sveučilišne studije u najmanje dva znanstvena ili umjetnička područja u većem broju polja te interdisciplinarne studije kao autonomni i integrirani proces, neposredno ili putem svojih fakulteta, umjetničkih akademija i odjela.

Sastavnice sveučilišta jesu fakulteti, umjetničke akademije, odjeli i instituti te druge sastavnice u skladu sa zakonom.

Sveučilište i njegove sastavnice mogu izvoditi i stručne studije.

Fakultet je visoko učilište koji kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne studije te razvija znanstveni i stručni rad u jednome ili više znanstvenih i stručnih polja, a može izvoditi i stručne studije.

Umjetnička akademija jest visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne umjetničke studije te razvija vrhunsko stvaralaštvo i znanstvenoistraživačku djelatnost u području umjetnosti, a može izvoditi i stručne studije.

Sveučilišni odjel osniva se kao sastavnica sveučilišta koja sudjeluje u izvedbi studijskih programa te razvija znanstveni, umjetnički i stručni rad u jednome znanstvenom polju ili interdisciplinarnome znanstvenom području te sudjeluje u izvedbi studija.

Veleučilište i visoka škola jesu ustanove koje ustrojavaju i izvode stručne studije. Veleučilište je visoka škola koja izvodi barem tri različita studija iz barem tri različita polja i visoke škole ne mogu biti njezine sastavnice.

Akademska godina počinje 1. listopada tekuće, a završava 30. rujna sljedeće kalendarske godine.

Na visokim učilištima nastavnici se biraju u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja.

Visoko učilište može povjeriti izvedbu nastave gostujućim profesorima ili nastavnicima bez izbora u znanstveno-nastavna zvanja.

Znanstveno-nastavna zvanja i umjetničko-nastavna zvanja jesu docent, izvanredni profesor i redoviti profesor.

Nastavna zvanja jesu predavač, viši predavač, profesor visoke škole, lektor, viši lektor, umjetnički suradnik i viši umjetnički suradnik.

Suradnička zvanja jesu asistent i viši asistent.

Stručna zvanja jesu stručni suradnik, viši stručni suradnik i stručni savjetnik.

Gostujući profesori ili nastavnici jesu osobe (znanstvenici, umjetnici ili stručnjaci) koje mogu provoditi nastavu na visokim učilištima bez obveze sklapanja ugovora o radu, a u skladu s odredbama statuta i bez izbora u znanstveno-nastavno zvanje.

Ukupan broj nastavnika nije stvarni broj osoba; broj nastavnika iskazanih ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti može odgovarati stvarnom broju osoba.

Ekvivalent punoga radnog vremena (FTE) iskazuje se u čovjek/godinama, a označuje vrijeme koje je zaposleni radio kao udio punoga radnog vremena.

Podaci za nastavnike koji predaju strane jezike (tablica 4.) odnose se na prethodnu akademsku godinu. Ukupan broj nastavnika nije stvarni broj osoba; ako jedan nastavnik predaje dva ili više stranih jezika ili je zaposlen na temelju ugovora o radu/angažiran je na temelju ugovora o djelu na dva ili više visokih učilišta, broji se dva ili više puta.

 

Kratice

 

ak. g.

akademska godina

Znakovi

 

-

nema pojave

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević i Ana Šojat


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti