Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 29. siječnja 2024.
OBR-2023-4-7

ISSN 1334-0557

STUDENTI UPISANI NA SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ U AK. G. 2022./2023.

U akademskoj godini 2022./2023. na sveučilišni doktorski studij bilo je upisano 4 728 doktoranada, što je odnosu na prošlu godinu povećanje od 5,4%.

Najviše doktoranada bilo je upisano na doktorski studij na Sveučilištu u Zagrebu, i to njih 63,1%, na Sveučilištu u Osijeku bilo ih je upisano 11,3%, na Sveučilištu u Rijeci 10,0%, na Sveučilištu u Splitu 6,6%, na Sveučilištu u Zadru 2,6%, na Sveučilištu Sjever 2,3%, na Hrvatskome katoličkom sveučilištu 2,2%, na Sveučilištu u Dubrovniku 0,9%, na Sveučilištu u Slavonskom Brodu 0,8% te na Libertas međunarodnom sveučilištu 0,2%.

Među upisanima na sveučilišni doktorski studij više žena

Od ukupnog broja upisanih na sveučilišni doktorski studij bilo je 2 625 doktorandica (55,5%). Najviše upisanih doktorandica bilo je na Sveučilištu Sjever, 74,8%. Slijede Sveučilište u Zadru, sa 66,1% upisanih doktorandica, Sveučilište u Dubrovniku, s njih 61,4%, Hrvatsko katoličko sveučilište, sa 60,8%, Sveučilište u Osijeku, sa 60,4%, Libertas međunarodno sveučilište, s 54,5%, Sveučilište u Zagrebu, s 54,4%, Sveučilište u Splitu, s 53,5%, i Sveučilište u Rijeci, s 52,9%, dok je na Sveučilištu u Slavonskom Brodu upisano najmanje doktorandica, njih 10,3%.

Najviše doktoranada upisuje poslijediplomski studij u dobi od 25 do 29 godina

Promatrajući dobnu strukturu u petogodišnjim dobnim skupinama, najviše je doktoranada u skupini 25 – 29 godina (36,0%), a najmanje u skupini 55 i više godina (2,5%). U skupini 30 – 34 godine ima 22,5% doktoranada, u skupini 35 – 39 godina 15,1%, u skupini 40 – 44 godine 9,9%, u skupini 45 – 49 godina 6,9%, u skupini do 24 godine 2,7%, a u skupini 50 – 54 godine ima 4,4% doktoranada.

Područje društvenih znanosti najzastupljenije je pri odabiru doktorskog studija

Promatrajući znanstvena područja na koja se odnose studiji, najviše doktoranada upisalo je sveučilišni doktorski studij iz područja društvenih znanosti (24,6%), a slijedi područje tehničkih znanosti (23,7%). Sveučilišni doktorski studij iz područja prirodnih znanosti upisalo je 16,2% doktoranada, iz područja biomedicine i zdravstva njih 15,2%, iz područja humanističkih znanosti 9,0%, iz interdisciplinarnih područja znanosti 6,2%, iz područja biotehničkih znanosti 5,0%, a iz umjetničkog područja 0,1%.

Sveučilišni doktorski studij u Republici Hrvatskoj upisalo 5,3% stranih državljana

Prema prebivalištu, 94,7% doktoranada ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, a 5,3% izvan nje. Među njima su najzastupljeniji državljani Bosne i Hercegovine te Kosova, a doktorski studij uglavnom su upisali na Sveučilištu u Zagrebu. Prema državljanstvu, od ukupnog broja doktoranada 96,1% jesu državljani Republike Hrvatske, a 3,9% ih ima strano državljanstvo. Od svih doktoranada hrvatskih državljana 93,1% ih je prethodno diplomiralo u Republici Hrvatskoj, a 6,9% izvan nje.

Sveučilišne doktorske studije najviše upisuju zaposleni u obrazovanju

Zaposlenih je doktoranada 96,3%, a 3,7% ih je nezaposleno. Od svih zaposlenih doktoranada najviše ih je zaposleno u području obrazovanja, 42,5%. U području djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi zaposleno ih je 17,1%, u području stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti 15,7%, u području javne uprave i obrane, obveznoga socijalnog osiguranja 7,9%, u području informacija i komunikacija 3,6%, u području prerađivačke industrije 2,6%, u području ostalih uslužnih djelatnosti 2,1%, u području umjetnosti, zabave i rekreacije 1,8%, dok ih je 6,7% zaposleno u ostalim djelatnostima.

Troškove studija doktorandi uglavnom plaćaju sami

Doktorski je studij od ukupnog broja doktoranada 47,4% njih platilo osobno. Za 39,1% doktoranada troškove studija platio je poslodavac, za 10,7% doktoranada studij je financiran iz državnog proračuna, a za njih 2,8% način plaćanja studija u kategoriji je Ostalo.

1. STUDENTI UPISANI NA SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ PREMA SVEUČILIŠTU, NAZIVU I MJESTU VISOKOG UČILIŠTA, ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA I SPOLU U AK. G. 2022./2023.

  Ukupno Znanstveno i umjetničko područje doktorskog studija
prirodne znanosti tehničke znanosti biomedicina i zdravstvo biotehničke znanosti društvene znanosti humanističke znanosti umjetničko područje interdisciplinarna područja znanosti
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Ukupno 4 728 2 625 764 468 1 120 369 717 462 239 137 1 164 762 424 227 7 5 293 195
Sveučilište u Dubrovniku 44 27 - - - - - - - - 44 27 - - - - - -
Sveučilište u Osijeku 533 322 49 28 58 19 102 58 88 53 136 84 38 30 - - 62 51
Građevinski i arhitektonski fakultet, Osijek 30 13 - - 30 13 - - - - - - - - - - - -
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek 28 5 - - 28 6 - - - - - - - - - - - -
Medicinski fakultet, Osijek 78 44 - - - - 78 44 - - - - - - - - - -
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek 53 41 - - - - - - 53 41 - - - - - - - -
Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Osijek 34 12 - - - - - - 34 12 - - - - - - - -
Ekonomski fakultet, Osijek 101 58 - - - - - - - - 101 58 - - - - - -
Pravni fakultet, Osijek 3 1 - - - - - - - - 3 1 - - - - - -
Filozofski fakultet, Osijek 70 55 - - - - - - - - 32 25 38 30 - - - -
Fakultet za odgojno-obrazovne znanosti, Osijek 62 51 - - - - - - - - - - - - - - 62 51
Sveučilište u Osijeku 74 42 49 28 - - 24 14 1 - - - - - - - - -
Sveučilište u Rijeci 471 249 27 8 114 28 71 49 - - 176 110 24 13 - - 59 41
Fakultet za fiziku, Rijeka  27 8 27 8 - - - - - - - - - - - - - -
Građevinski fakultet, Rijeka 10 6 - - 10 6 - - - - - - - - - - - -
Tehnički fakultet, Rijeka 76 17 - - 76 17 - - - - - - - - - - - -
Pomorski fakultet, Rijeka 28 5 - - 28 5 - - - - - - - - - - - -
Medicinski fakultet, Rijeka 71 49 - - - - 71 49 - - - - - - - - - -
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci 59 41 - - - - - - - - - - - - - - 59 41
Ekonomski fakultet, Rijeka 28 17 - - - - - - - - 28 17 - - - - - -
Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, Rijeka 20 6 - - - - - - - - 20 6 - - - - - -
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija 74 46 - - - - - - - - 74 46 - - - - - -
Pravni fakultet, Rijeka 24 15 - - - - - - - - 24 15 - - - - - -
Filozofski fakultet, Rijeka 54 39 - - - - - - - - 30 26 24 13 - - - -
Sveučilište Sjever 111 83 - - - - - - - - 111 83 - - - - - -
Sveučilište u Slavonskom Brodu 39 4 - - 39 4 - - - - - - - - - - - -
Sveučilište u Splitu 310 166 28 18 98 35 84 54 10 5 23 12 24 13 - - 43 29
Prirodoslovno-matematički fakultet, Split 65 44 22 15 - - - - - - - - - - - - 43 29
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split 17 6 - - 17 6 - - - - - - - - - - - -
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split 50 22 - - 50 22 - - - - - - - - - - - -
Sveučiliše u Splitu 13 6 3 1 - - - - 10 5 - - - - - - - -
Kemijsko-tehnološki fakultet, Split 8 6 3 2 5 4 - - - - - - - - - - - -
Pomorski fakultet, Split 26 3 - - 26 3 - - - - - - - - - - - -
Medicinski fakultet, Split 84 54 - - - - 84 54 - - - - - - - - - -
Ekonomski fakultet, Split 7 3 - - - - - - - - 7 3 - - - - - -
Pravni fakultet, Split 7 6 - - - - - - - - 7 6 - - - - - -
Filozofski fakultet, Split 17 11 - - - - - - - - - - 17 11 - - - -
Kineziološki fakultet, Split 9 3 - - - - - - - - 9 3 - - - - - -
Katolički bogoslovni fakultet, Split 7 2 - - - - - - - - - - 7 2 - - - -
Sveučilište u Zadru 124 82 - - - - - - - - 56 42 52 35 - - 16 5
Sveučilište u Zagrebu 2 983 1 624 660 414 811 284 460 301 141 79 548 350 243 122 7 5 113 69
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb 673 409 628 389 - - - - - - - - - - - - 45 20
Arhitektonski fakultet, Zagreb 38 20 - - 38 20 - - - - - - - - - - - -
Građevinski fakultet, Zagreb 48 23 - - 48 23 - - - - - - - - - - - -
Geotehnički fakultet, Varaždin 38 23 - - 38 23 - - - - - - - - - - - -
Geodetski fakultet, Zagreb 44 12 - - 44 12 - - - - - - - - - - - -
Grafički fakultet, Zagreb 48 21 - - 48 21 - - - - - - - - - - - -
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 60 17 - - 60 17 - - - - - - - - - - - -
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 369 82 - - 369 82 - - - - - - - - - - - -
Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 59 15 - - 59 15 - - - - - - - - - - - -
Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb 20 7 6 3 14 4 - - - - - - - - - - - -
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb 74 53 26 22 48 31 - - - - - - - - - - - -
Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb 45 36 - - 45 36 - - - - - - - - - - - -
Medicinski fakultet, Zagreb 178 112 - - - - 178 112 - - - - - - - - - -
Stomatološki fakultet, Zagreb 142 83 - - - - 142 83 - - - - - - - - - -
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb 106 80 - - - - 106 80 - - - - - - - - - -
Veterinarski fakultet, Zagreb 34 26 - - - - 34 26 - - - - - - - - - -
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb 17 14 - - - - - - 17 14 - - - - - - - -
Agronomski fakultet, Zagreb 74 44 - - - - - - 74 44 - - - - - - - -
Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb 50 21 - - - - - - 50 21 - - - - - - - -
Ekonomski fakultet, Zagreb 56 39 - - - - - - - - 56 39 - - - - - -
Fakultet organizacije i informatike, Varaždin 2 1 - - - - - - - - 2 1 - - - - - -
Pravni fakultet, Zagreb 242 141 - - - - - - - - 242 141 - - - - - -
Fakultet političkih znanosti, Zagreb 57 27 - - - - - - - - 57 27 - - - - - -
Filozofski fakultet, Zagreb 224 138 - - - - - - - - 62 45 162 93 - - - -
Fakultet hrvatskih studija, Zagreb 71 30 - - - - - - - - - - 50 19 - - 21 11
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb 75 70 - - - - - - - - 75 70 - - - - - -
Kineziološki fakultet, Zagreb 54 27 - - - - - - - - 54 27 - - - - - -
Učiteljski fakultet, Zagreb 36 32 - - - - - - - - - - - - - - 36 32
Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb 19 6 - - - - - - - - - - 19 6 - - - -
Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Zagreb 12 4 - - - - - - - - - - 12 4 - - - -
Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb 7 5 - - - - - - - - - - - - 7 5 - -
Sveučilište u Zagrebu 11 6 - - - - - - - - - - - - - - 11 6
Hrvatsko katoličko sveučilište 102 62 - - - - - - - - 59 48 43 14 - -    
Libertas međunarodno sveučilište, Zagreb 11 6 - - - - - - - - 11 6 - - - - - -

2. STUDENTI UPISANI NA SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ PREMA ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA I POLJIMA DOKTORSKOG STUDIJA TE PREMA DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U AK. G. 2022./2023.

  Ukupno Dobne skupine
svega žene do 24 godine 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 i više
Ukupno 4 728 2 625 126 1 704 1 064 716 467 327 206 118
Prirodne znanosti 764 468 25 394 177 103 26 24 10 5
Matematika 64 25 11 41 4 5 3 - - -
Fizika 145 48 9 80 31 19 2 2 - 2
Geologija 32 21 - 15 6 8 - 3 - -
Kemija 152 112 2 94 36 13 5 2 - -
Biologija 231 171 - 103 61 36 10 12 7 2
Geofizika 27 18 - 10 8 7 1 1 - -
Interdisciplinarne prirodne znanosti 113 73 3 51 31 15 5 4 3 1
Tehničke znanosti 1 120 369 46 480 251 134 81 52 45 31
Arhitektura i urbanizam 38 20 1 8 11 6 4 6 1 1
Brodogradnja 7 2 1 4 1 - 1 - - -
Elektrotehnika 284 71 16 127 71 40 13 8 4 5
Geodezija 44 12 1 21 10 5 1 3 3 -
Građevinarstvo 105 48 3 39 36 4 7 4 5 7
Grafička tehnologija 48 21 - 5 9 10 13 2 8 1
Kemijsko inženjerstvo 53 35 1 36 8 7 - 1 - -
Metalurgija 3 1 - 2 1 - - - - -
Računalstvo 189 44 14 109 32 12 5 11 4 2
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo 14 4 - 5 6 - 1 1 1 -
Strojarstvo 135 29 4 73 23 15 10 - 8 2
Tehnologija prometa i transport 113 23 3 27 27 13 18 10 7 8
Tekstilna tehnologija 45 36 2 12 7 16 4 1 1 2
Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika 1 - - 1 - - - - - -
Temeljne tehničke znanosti 3 - - 2 - - - - - 1
Interdisciplinarne tehničke znanosti 38 23 - 9 9 6 4 5 3 2
Biomedicina i zdravstvo 717 462 4 257 195 144 66 30 17 4
Temeljne medicinske znanosti 122 82 1 58 31 18 6 3 4 1
Kliničke medicinske znanosti 277 161 1 87 84 58 31 13 2 1
Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita 28 25 - 8 4 7 2 2 5 -
Veterinarska medicina 34 26 - 17 10 3 1 3 - -
Dentalna medicina 150 88 1 57 38 33 15 3 3 -
Farmacija 106 80 1 30 28 25 11 6 3 2
Biotehničke znanosti 239 137 6 87 59 36 20 13 9 9
Poljoprivreda 108 56 4 35 29 16 8 6 5 5
Šumarstvo 30 13 - 13 10 2 2 2 - 1
Drvna tehnologija 20 8 1 11 4 2 1 1 - -
Biotehnologija 6 6 1 2 2 1 - - - -
Prehrambena tehnologija 44 32 - 18 6 6 7 3 3 1
Nutricionizam 20 17 - 5 5 6 2 1 1 -
Interdisciplinarne biotehničke znanosti 11 5 - 3 3 3 - - - 2
Društvene znanosti 1 164 762 21 258 218 196 189 145 93 44
Ekonomija 321 196 5 63 52 56 59 41 30 15
Pravo 177 90 8 27 33 23 34 31 15 6
Politologija 57 27 - 17 13 7 11 5 1 3
Informacijske i komunikacijske znanosti 151 105 1 26 26 29 29 22 12 6
Sociologija 79 61 1 26 7 8 9 15 9 4
Psihologija 58 46 2 22 14 8 7 3 1 1
Pedagogija 59 51 2 16 14 11 8 3 3 2
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti 75 70 1 21 19 19 6 6 2 1
Kineziologija 63 30 1 31 14 7 4 3 2 1
Socijalne djelatnosti  71 57 - 4 16 14 11 8 13 5
Interdisciplinarne društvene znanosti 53 29 - 5 10 14 11 8 5 -
Humanističke znanosti 424 227 17 143 105 62 40 27 17 13
Filozofija 63 26 5 21 17 6 7 4 1 2
Teologija 26 8 1 6 4 8 5 - - 2
Filologija 123 86 7 45 29 22 9 8 2 1
Povijest 96 34 4 28 30 5 7 6 10 6
Povijest umjetnosti 18 11 - 5 4 4 1 3 1 -
Znanost o umjetnosti 14 11 - 8 2 1 2 - - 1
Arheologija 33 21 - 11 10 7 4 - 1 -
Etnologija i antropologija 11 8 - 4 3 3 - - 1 -
Religijske znanosti (interdisciplinarno polje) 12 4 - 3 2 3 - 2 1 1
Interdisciplinarne humanističke znanosti 28 18 - 12 4 3 5 4 - -
Umjetničko područje 7 5 - 2 2 2 1 - - -
Likovna umjetnost 7 5 - 2 2 2 1 - - -
Interdisciplinarna područja znanosti 293 195 7 83 57 39 44 36 15 12
Kognitivna znanost 11 6 - 1 2 2 3 - 2 1
Geografija 45 20 3 8 12 7 2 7 1 5
Kroatologija 21 11 1 12 1 2 2 - - 3
Obrazovne znanosti 141 112 - 30 21 23 28 26 11 2
Biotehnologija u biomedicini  59 41 3 28 16 4 7 - - 1
Ostala interdisciplinarna polja 16 5 - 4 5 1 2 3 1 -

3. STUDENTI UPISANI NA SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ PREMA SVEUČILIŠTU, DRŽAVI PREBIVALIŠTA I SPOLU U AK. G. 2022./2023.

Država Ukupno Sveučilište
Dubrovnik Osijek Rijeka Sjever Slavonski Brod Split Zadar Zagreb Libertas Hrvatsko katoličko sveučilište
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Ukupno 4 728 2 625 44 27 533 322 471 249 111 83 39 4 310 166 124 82 2 983 1 624 11 6 102 62
Hrvatska 4 478 2 509 36 22 498 305 455 242 111 83 36 4 284 155 121 81 2 828 1 549 11 6 98 62
Ostale države 250 116 8 5 35 17 16 7 - - 3 - 26 11 3 1 155 75 - - 4 -
Albanija 2 2 - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - -
Austrija 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 -     - -
Bangladeš 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
Belgija 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bocvana 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
Bosna i Hercegovina 124 69 1 - 19 11 6 3 - - - - 21 10 2 1 73 44 - - 2 -
Brazil  1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
Bugarska 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
Crna Gora 6 4 1 1 - - - - - - - - - - - - 5 3 - - - -
Čile 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Grčka 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - -
Indija 14 3 - - 1 - - - - - - - 1 - - - 12 3 - - - -
Iran 5 2 - - - - - - - - - - - - - - 5 2 - - - -
Island  1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
Italija 3 1 - - - - - - - - - - 1 1 - - 2 - - - - -
Južnoafrička Republika 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
Kanada 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kosovo 34 13 1 1 6 1 - - - - - - - - 1 - 26 11 - - - -
Luksemburg 3 2 - - - - - - - - - - - - - - 3 2 - - - -
Mađarska 4 1 - - 1 1 - - - - 2 - - - - - 1 - - - - -
Meksiko 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
Norveška 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
Njemačka 9 3 1 - 4 3 1 - - - 1 - - - - - 2 - - - - -
Rusija 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
Sjeverna Makedonija 2 2 - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 1 - - - -
Sjedinjene Američke Države 5 3 2 2 1 - - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 -
Slovenija 7 2 - - - - 2 - - - - - - - - - 4 2 - - 1 -
Srbija 6 5 - - - - 1 1 - - - - - - - - 5 4 - - - -
Sudan 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
Španjolska 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Švedska 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
Švicarska 3 2 1 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - -
Ujedinjena Kraljevina 5 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - 3 1 - - - -
Ujedinjeni Arapski Emirati 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -

4. STUDENTI UPISANI NA SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ PREMA DRŽAVI U KOJOJ SU DIPLOMIRALI, DRŽAVLJANSTVU I SPOLU U AK. G. 2022./2023.

Država prethodnog obrazovanja Ukupno Državljanstvo
hrvatsko strano
svega žene svega žene svega žene
Ukupno 4 728 2 625 4 542 2 544 186 81
Hrvatska 4 403 2 461 4 389 2 457 14 4
Ostale države 325 164 153 87 172 77
Albanija 4 3 - - 4 3
Australija 1 1 1 1 - -
Austrija 3 2 3 2 - -
Belgija 3 3 2 2 1 1
Bosna i Hercegovina 130 70 71 38 59 32
Bugarska 1 - 1 - - -
Crna Gora 4 2 - - 4 2
Češka 3 3 1 1 2 2
Čile 1 - 1 - - -
Danska 2 - 2 - - -
Egipat 1 - - - 1 -
Francuska 2 1 1 1 1 -
Grčka 1 1 - - 1 1
Indija 17 4 - - 17 4
Iran, Islamska Republika 7 2 - - 7 2
Island  1 - - - 1 -
Italija 27 15 23 15 4 -
Južnoafrička Republika 1 - - - 1 -
Kanada 3 1 2 1 1 -
Kina 1 - - - 1 -
Kosovo 30 12 - - 30 12
Mađarska 4 1 - - 4 1
Meksiko 1 - - - 1 -
Nigerija 1 - - - 1 -
Njemačka 11 6 5 3 6 3
Pakistan 1 - - - 1 -
Rusija  2 1 - - 2 1
Sjedinjene Američke Države 9 7 5 4 4 3
Sjeverna Makedonija 5 4 2 2 3 2
Slovenija 15 7 12 5 3 2
Srbija 14 10 5 4 9 6
Sudan 1 - - - 1 -
Španjolska 1 - 1 - - -
Švedska 3 1 3 1 - -
Turska 1 - - - 1 -
Ujedinjeni Arapski Emirati 1 1 1 1 - -
Ujedinjena Kraljevina 10 5 9 5 1 -
Vatikan 1 - 1 - - -
Venezuela 1 1 1 1 - -

5. STUDENTI UPISANI NA SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ PREMA DJELATNOSTI U KOJOJ OBAVLJAJU ZANIMANJE, NAČINU PLAĆANJA I SPOLU U AK. G. 2022./2023.

   Ukupno Način plaćanja doktorskog studija
svega žene poslodavac iz državnog proračuna doktorand ostalo
Ukupno 4 728 2 625 1 851 504 2 242 131
Zaposleni 4 554 2 533 1 851 498 2 087 118
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 33 12 10 2 19 2
Rudarstvo i vađenje 3 - 1 - 2 -
Prerađivačka industrija 119 58 41 4 71 3
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 40 10 11 - 28 1
Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 16 6 6 - 8 2
Građevinarstvo 32 13 13 - 18 1
Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 57 33 12 - 43 2
Prijevoz i skladištenje  23 7 5 - 17 1
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 18 9 6 - 12 -
Informacije i komunikacije 163 60 52 5 100 6
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 38 17 13 - 25 -
Poslovanje nekretninama 9 4 1 - 8 -
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 713 413 358 153 182 20
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 22 15 3 2 15 2
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 361 197 98 1 260 2
Obrazovanje 1 935 1 061 1 045 317 521 52
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 778 514 140 12 613 13
Umjetnost, zabava i rekreacija 82 51 14 1 61 6
Ostale uslužne djelatnosti 94 41 22 - 68 4
Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela 18 12 - 1 16 1
Nezaposleni 174 92 - 6 155 13

G-1. STUDENTI UPISANI NA SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ U AK. G. 2022./2023. PREMA ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA

G-2. STUDENTI UPISANI NA SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ U AK. G. 2022./2023. PREMA DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU

G-3. STUDENTI UPISANI NA SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ U AK. G. 2022./2023. PREMA NAČINU PLAĆANJA DOKTORSKOG STUDIJA

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci su rezultat statističke obrade Prijavnih listova za doktorande upisane na sveučilišni doktorski studij (obrazac ŠV-40), koje ispunjavaju doktorandi pri upisu na doktorski studij.

Obuhvat i usporedivost

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su doktorandi pri upisu na bilo koju godinu doktorskog studija u akademskoj godini 2022./2023. Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina.

Definicije i objašnjenja

Visoko učilište jest svaka ustanova visoke naobrazbe ovlaštena za ustroj i izvedbu studija te znanstvenoga, visokostručnoga ili umjetničkog rada. Visoka učilišta jesu sveučilište te fakulteti, umjetničke akademije i veleučilišta. Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

Poslijediplomski sveučilišni studij može se upisati nakon završetka diplomskoga sveučilišnog studija i traje prema pravilu tri godine, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN, br. 119/22.).

Poslijediplomski studijski programi klasificiraju se prema Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.).

 

Kratice  
   
ak. g.  akademska godina
NN Narodne novine
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević, Josipa Jurić i Danijela Kurjaković

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti