Energija
  • Mjesečni izvještaj o naftnim rafinerijama
  • Mjesečni izvještaj o uvozu, izvozu i zalihama nafte, naftnih derivata i biogoriva.
  • Mjesečni izvještaj o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina.
  • Mjesečni izvještaj o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa
  • Mjesečno istraživanje o elektranama
  • Polugodišnje istraživanje o cijenama električne energije
  • Polugodišnje istraživanje o cijenama plina isporučenog plinovodima
  • Godišnje-istraživanje o proizvodnji bioplina i biomase te proizvodnji električne energije i topline iz bioplina i biomase
  • Godišnje-istraživanje o proizvodnji peleta i briketa iz biomase, drvene sječke te drvenog ugljena
  • Godišnje-istraživanje o proizvodnji i tržištu biogoriva
Postavke pristupačnosti