Trgovina i ostale usluge
 • Mjesečni izvještaj trgovine na malo
 • Mjesečni izvještaj uslužnih djelatnosti
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga poštanskih i kurirskih usluga
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga putničkih agencija, organizacija putovanja te ostalih rezervacijskih usluga
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga izdavačkih djelatnosti
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama arhitektonskih i inženjerskih usluga
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama cestovnog prijevoza robe
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama u djelatnosti čišćenja
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama računalnih i informacijskih usluga
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama u djelatnostima revizije, računovodstva i poreznog savjetovanja
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga promidžbe i oglašavanja
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga u pomorskom prijevozu tereta
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga u pomorskom prijevozu putnika
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama odvjetničkih usluga
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga prekrcaja tereta
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga skladištenja robe
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga zaštitnih i istražnih djelatnosti
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga u djelatnosti zapošljavanja
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga savjetovanja u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga uredskih administrativnih i pomoćnih djelatnosti
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa, snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga iznajmljivanja i davanja u zakup
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama pratećih djelatnosti u prijevozu
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga kopnenog prijevoza i cjevovodnog transporta
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama u djelatnosti poslovanja nekretninama
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga smještaja
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga emitiranja programa
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga upravljanja i održavanja objekata te uređenja i održavanja krajolika
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama ostalih stručnih, znanstvenih i tehničkih usluga
 • Tromjesečni izvještaj o cijenama usluga tehničkog ispitivanja i analize
Postavke pristupačnosti