Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 19. rujna 2022.
KUL-2022-1-1

ISSN 1334-0557

MUZEJI, GALERIJE I ZBIRKE U 2021.

Obradom statističkih izvještaja za 2021. na području Republike Hrvatske obuhvaćeno je 126 muzeja i muzejskih zbirki, 38 galerija i 39 zbirki.

Od ukupno 126 muzeja koja su bila obuhvaćena ovim istraživanjem, njih 111 bilo je otvoreno za javnost, najvećim dijelom zbog posljedica oštećenja nastalih potresima u 2020. Od 15 zatvorenih muzeja za javnost, deset ih je bilo nacionalnih.

Broj posjetitelja stalnog postava muzeja iznosio je 1 320 222. Ako promatramo broj posjetitelja stalnog postava po muzeju, možemo uočiti da su najviše bili posjećeni regionalni muzeji, a prema vrsti najviše su bili posjećeni etnografski muzeji.

U 2021. u matičnom muzeju ili u drugoj muzejsko-galerijskoj instituciji bila je predstavljena 961 povremena izložba koju je posjetilo 1 009 410 posjetitelja.

Kao posljedica pandemije bolesti COVID-19 dio sadržaja muzeja i muzejskih zbirki bio je dostupan javnosti online, predmeta iz vlastitog fundusa bilo je
52 777, povremenih izložbi 434, edukacijskih radionica 306 i 105 103 predavanja i vodstva po izložbama.

Od popratnih sadržaja za posjetitelje u muzejima je bilo organizirano 4 618 predavanja, stručnih vodstava i promocija za 81 777 posjetitelja te 1 011 drugih kulturnih manifestacija, kao što su koncerti, predstave i sl. koje je posjetilo 57 113 posjetitelja.

Za najmlađu publiku u muzejima su bile organizirane 3 993 edukacijske radionice i vodstva te 135 predstava i drugih kulturnih sadržaja.

U muzejima i muzejskim zbirkama bile su 1 684 zaposlene osobe, a od toga je udio stručnih muzejskih zvanja iznosio 35%. Udio žena u ukupnom broju zaposlenih iznosio je 66%.

Galerije su u Republici Hrvatskoj u 2021. pripremile 706 izložbi za 331 846 posjetitelja. Zaposlenih osoba u galerijama bilo je ukupno 78, a od toga 45% stručnih zaposlenika. Udio žena u ukupnom broju zaposlenih iznosio je 63%.

G-1 MUZEJI I MUZEJSKE ZBIRKE PREMA VRSTI, OTVORENI ZA JAVNOST U 2021.

G-2 POSJETITELJI STALNOG POSTAVA I POVREMENIH IZLOŽABA U MUZEJIMA I MUZEJSKIM ZBIRKAMA U 2021.

1. MUZEJI I MUZEJSKE ZBIRKE PREMA VRSTI, PREDMETI I POSJETITELJI STALNOG POSTAVA, POVREMENE IZLOŽBE I PROSTORIJE U 2021.

   Ukupno Otvoreni za javnost Predmeti Posjetitelji Povremene izložbe Prostorije
u muzeju izvan muzeja
inventarizirani izloženi neinventarizirani novi  izložbe posjetitelji izložbe posjetitelji broj površina, m2 komercijalne svrhe, m2 
Ukupno   126   111 4 756 025  85 793 1 482 119  60 987 1 320 222   771  540 443   190  468 967  3 618  481 732  42 516
Nacionalni    41   31 2 978 237  22 624 1 213 177  15 623  349 073   191  268 731   107  309 318  1 344  156 834  19 956
Regionalni    26   24  754 110  20 520  88 649  11 819  370 791   258  126 263   29  120 420   949  159 186  7 499
Lokalni   59   56 1 023 678  42 649  180 293  33 545  600 358   322  145 449   54  39 229  1 325  165 712  15 061
Opći   66   62 1 645 320  51 504  336 651  44 230  312 268   480  154 677   71  41 871  1 855  200 348  14 960
Povijesni   10   7  504 631  11 935  354 912  2 484  389 212   25  15 832   26  19 269   341  37 143  7 731
Arheološki   8   7  496 739  4 950  19 296  2 533  123 467   12  33 806   24  5 139   171  20 095  3 365
Etnografski   7   6  236 758  7 104  12 359  3 186  337 160   41  85 679   10  196 569   242  22 483 -
Prirodoslovni   4   3 1 580 960  4 241  722 901  5 728  28 517   10  39 385   28  110 845   163  6 627   480
Tehnički i tehnološki   4   4  26 612  3 834  3 579   768  45 302   25  62 417   8  86 840   58  22 687   692
Umjetnički   18   15  174 056  1 153   29  1 142  41 657   164  145 479   17  5 434   698  168 629  15 288
Ostalo1)   9   7  90 949  1 072  32 392   916  42 639   14  3 168   6  3 000   90  3 720 -

1) Uključeni su eko, memorijalni, biografski i slični muzeji i muzejske zbirke.

2. MUZEJI I MUZEJSKE ZBIRKE PREMA VRSTI, ONLINE DOSTUPNOST MUZEJSKE GRAĐE I SADRŽAJA, POPRATNA DOGAĐANJA U MUZEJIMA U 2021.

    Online sadržaji Popratna muzejska događanja
muzejska događanja za odrasle muzejska događanja za djecu i mlade
vlastiti fundus povremene izložbe edukacijske radionice predavanja i vodstva promocije, predavanja i stručna vodstva druge kulturne manifestacije edukacijske radionice i vodstva predstave, projekcije i ostali kulturni sadržaj
broj jedinica broj pregleda broj jedinica broj pregleda broj posjetitelja broj posjetitelja broj posjetitelja broj posjetitelja
Ukupno  52 777 2 699 451   434  855 017   126  105 103  4 618  81 777  1 011  57 113  3 993  73 036   135  4 677
Nacionalni   15 140 1 716 126   375  823 443   41   568  3 046  41 514   479  25 748  1 859  33 019   55  1 456
Regionalni   31 088  537 793   7  3 908   26   340   424  10 784   167  8 627  1 187  18 036   44  1 456
Lokalni  6 549  445 532   52  27 666   59  104 195  1 148  29 479   365  22 738   947  21 981   36  1 765
Opći  7 858  685 925   44  15 539   66  104 202  1 302  35 870   333  19 529  1 411  27 449   44  2 221
Povijesni  8 695  581 612   12  16 317   10   237   168  4 678   162  9 175   226  6 177   7   415
Arheološki   63  76 166 - -   8   19   423  14 258   24  1 855   388  8 990   1   19
Etnografski   11  10 412   1 -   7   75   374  3 507   43  2 158   685  9 090   58  1 164
Prirodoslovni  29 217  464 831 - -   4   18   123  3 113   122  2 710   347  7 071   12   464
Tehnički i tehnološki   521 -   377  823 161   4   267  1 506  13 088   32  3 487   140  1 205 - -
Umjetnički  5 999  866 444 - -   18   192   697  6 678   288  17 934   736  11 000   13   394
Ostalo1)   413  14 061 - -   9   93   25   585   7   265   60  2 054 - -

1) Uključeni su eko, memorijalni, biografski i slični muzeji i muzejske zbirke.

3. MUZEJI I MUZEJSKE ZBIRKE PREMA VRSTI, ZAPOSLENI NA TEMELJU UGOVORA O RADU, ANGAŽIRANI NA TEMELJU UGOVORA O DJELU I VOLONTERI U 2021.

    Zaposleni na temelju ugovora o radu Angažirani na ugovor o djelu Studenti Volonteri
ukupno zaposleni prema stručnosti zaposleni izraženi u FTE1)
stručna muzejska zvanja stručna zvanja pomoćna stručna zvanja ostali
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Ukupno  1 684  1 119   582   415   298   200   177   65   627   439  1 655,92  1 095,67   263   131   361   201   72   57
Nacionalni    682   435   203   148   148   90   84   32   247   165   673,04   427,03   78   26   188   99   26   20
Regionalni    440   310   165   124   72   57   39   13   164   116   432,35   304,21   64   38   109   65   24   19
Lokalni   562   374   214   143   78   53   54   20   216   158   550,53   364,43   121   67   64   37   22   18
Opći   662   440   259   179   92   61   84   29   227   171   649,72   430,50   135   73   98   57   20   17
Povijesni   227   151   75   49   29   20   15   6   108   76   227,00   151,00   16   6   25   9   10   6
Arheološki   133   47   34   13   36   6   15   5   48   23   131,01   46,00   19   6   53   17 - -
Etnografski   181   145   81   72   42   34   9   5   49   34   173,03   138,02   23   13   20   8 - -
Prirodoslovni   92   55   26   16   22   11   6   5   38   23   92,00   55,00   22   16   30   16 - -
Tehnički i tehnološki   37   19   10   4   7   6   5 -   15   9   36,01   18,01   6   3   10   5 - -
Umjetnički   318   232   85   72   63   55   39   11   131   94   315,01   229,01   37   11   123   87   40   33
Ostalo2)   34   30   12   10   7   7   4   4   11   9   32,14   28,13   5   3   2   2   2   1

1) Vidi Metodološka objašnjenja.
2) Uključeni su eko, memorijalni, biografski i slični muzeji i muzejske zbirke.

4. GALERIJE, IZLOŽBE, POSJETITELJI, ZAPOSLENI NA TEMELJU UGOVORA O RADU, ANGAŽIRANI NA TEMELJU UGOVORA O DJELU I VOLONTERI U 2021.

Galerije Izložbe Prostorije Posjetitelji Zaposleni na temelju ugovora o radu Angažirani na temelju ugovora o djelu Volonteri
ukupno izložbene ukupno u ekvivalentu pune zaposlenosti 1)
broj  površina, m2 svega žene svega  žene svega  žene svega žene
  38   706   121   53  7 942  331 846 78 49 75,02 47,01 68 44 81 54

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

5. ZBIRKE PREMA VRSTI, PREDMETI, POSJETITELJI, PROSTORIJE, ZAPOSLENI NA TEMELJU UGOVORA O RADU, ANGAŽIRANI NA TEMELJU UGOVORA O DJELU I VOLONTERI U 2021.

    Ukupno Predmeti Posjetitelji Prostorije Zaposleni na temelju ugovora o radu Angažirani na temelju ugovora o djelu Volonteri
inventarizirani izloženi broj površina, m2
Ukupno   39  99 350  13 264  178 251   239  10 740   64   6   91
Opće   2  64 006  1 008  147 514   36  2 368   8 - -
Povijesne   13  13 959  3 085  3 014   79  4 163   34   2   4
Arheološke   2  4 792   625  2 905   6   212 - -   4
Umjetničke   4  2 276   94  1 006   16   488   11 -   1
Etnografske   7  6 598  1 697  2 776   53  1 566   2 -   57
Prirodoslovne - - - - - - - - -
Ostalo1)   11  7 719  6 755  21 036   49  1 943   9   4   25

1) Uključeni su eko, memorijalni, biografski i slični muzeji i muzejske zbirke.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat statističke obrade godišnjih izvještaja koji se prikupljaju na Izvještaju muzeja i muzejskih zbirki (obrazac MZ-1), koje dostavljaju muzeji i muzejske zbirke koje imaju muzejsku građu, na Izvještaju zbirki (obrazac MZ-2), koji dostavljaju zbirke, i na Izvještaju galerija (obrazac MZ-3), koji dostavljaju samostalne galerije i galerije u sklopu ustanova koje zadovoljavaju propisane kriterije.

Istraživanje se provodi svake treće godine.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem su obuhvaćeni muzeji i muzejske zbirke u Republici Hrvatskoj bez obzira na to izlažu li predmete i jesu li otvoreni za javnost. Obuhvaćene su i zbirke i galerije koje su bile otvorene za javnost u protekloj godini.

Definicije i objašnjenja

Djelatnost muzeja i zbirki jest sustavno prikupljanje, evidentiranje, čuvanje, stručna zaštita, znanstvena obrada i prezentiranje muzejskih predmeta i druge građe na stalnim, povremenim i pokretnim izložbama. Također obuhvaća promicanje muzejske struke i suradnju s muzejskim i drugim kulturnim i znanstvenim ustanovama i institucijama u zemlji i inozemstvu.

Muzej i muzejska zbirka jest neprofitna, trajna ustanova u službi društva, otvorena javnosti, koja skuplja, čuva, istražuje, komunicira i izlaže materijalna i svjedočanstva čovjeka i njegove okoline zbog proučavanja, obrazovanja i užitka.

Umjetničke galerije koje imaju muzejsku građu obrađuju se kao umjetnički muzeji.

Muzejska djelatnost obavlja se u zatvorenim i otvorenim prostorima.

Galerija je izložbeni prostor čija je osnovna djelatnost organiziranje izložbi umjetničkih predmeta.

Zbirka je skup predmeta iz različitih područja znanosti i umjetnosti bez obzira na to jesu li samostalne ili se nalaze pri nekoj ustanovi/poduzeću ili su u privatnom vlasništvu. Osnovni im je zadatak da prikupljaju i izlažu predmete.

Ekvivalent pune zaposlenosti/angažiranosti iskazuje se u čovjek/godina, a predstavlja vrijeme koje je zaposleni/angažirani radio kao udio punoga radnog vremena.

Izračunava se ovako:

  1. za zaposlene/angažirane s kraćim od punoga radnog vremena, npr. jedan zaposlenik s pola radnog vremena i jedan zaposlenik s četvrtinom radnog vremena daje ekvivalent 0,50 + 0,25 = 0,75
  2. za angažirane na osnovi ugovora o djelu, npr. jedna osoba koja je angažirana na šest mjeseci, tj. pola godine i šest osoba koje su angažirane po jedan mjesec daju ekvivalent 0,50 + 6 x 1/12 = 1,00.

Zaposleni u tablici 3.:

Stručna – muzejska zvanja: kustos, viši kustos i muzejski savjetnik

Stručna zvanja: muzejski pedagog, viši muzejski pedagog, muzejski pedagog savjetnik, dokumentarist, viši dokumentarist, dokumentarist savjetnik informatičar, viši informatičar, informatičar savjetnik, restaurator, viši restaurator, restaurator savjetnik, voditelj marketinga, viši voditelj marketinga, savjetnik za marketing, voditelj odnosa s javnošću, viši voditelj odnosa s javnošću, savjetnik za odnose s javnošću, diplomirani knjižničar, viši knjižničar, knjižničarski savjetnik, arhivist, viši arhivist, arhivski savjetnik i drugi stručnjaci ovisno o potrebama muzeja i galerije te muzeja, galerije i zbirke unutar pravne osobe

Pomoćna stručna zvanja: preparator, viši preparator, muzejski tehničar, viši muzejski tehničar, fotograf, viši fotograf, pomoćni knjižničari, knjižničar, arhivski tehničar, viši arhivski tehničar i druge stručne osobe ovisno o potrebama muzeja i galerije te muzeja, galerije i zbirke unutar pravne osobe

Ostala zvanja: administrativni i pomoćni zaposlenici

 

Kratice  
   
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
m2 četvorni metar
FTE ekvivalent punoga radnog vremena
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević i Gordana Bralić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti