Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 11. svibnja 2022.
TUR-2022-1-1/3

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U OŽUJKU 2022.

U ožujku 2022. ostvareno 315 tisuća dolazaka i 812 tisuća noćenja

U ožujku 2022. ostvareno je 315 tisuća dolazaka i 812 tisuća noćenja turista u komercijalnim smještajnim objektima, što je porast dolazaka turista za 182 tisuće i porast noćenja za 453 tisuće u odnosu na ožujak 2021.

Domaći turisti ostvarili su 124 tisuće dolazaka i 254 tisuće noćenja u ožujku 2022., što je za 36 tisuća dolazaka i 70 tisuća noćenja turista više u odnosu na ožujak 2021.

Stranih turista došlo je 191 tisuću te su ostvarili 558 tisuća noćenja u ožujku 2022., što je porast dolazaka za 147 tisuća i porast noćenja za 383 tisuće u odnosu na ožujak 2021.

Napomena

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

 

G-1. NOĆENJA TURISTA U OŽUJKU, 2019. – 2022.

G-2. STRUKTURA NOĆENJA TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., OŽUJAK 2022.

Najviše noćenja stranih turista iz Slovenije

Turisti iz Slovenije u ožujku 2022. ostvarili su najviše noćenja stranih turista, i to 94 tisuće, što je 16,8% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. Slijede noćenja turista iz Njemačke (15,4%), Austrije (10,9%), Italije (5,6%), Bosne i Hercegovine (4,7%) te SAD-a (4,5%). Sve spomenute zemlje ostvarile su porast dolazaka i noćenja turista u ožujku 2022. u odnosu na ožujak 2021.

U hotelima ostvareno više od polovice noćenja turista

U ožujku 2022. u hotelima je ostvareno najviše noćenja turista, i to 462 tisuće, što je 56,9% od ukupno ostvarenih noćenja. Slijede noćenja ostvarena u sobama, apartmanima i kućama za odmor s 239 tisuća noćenja, što je 29,4% od ukupno ostvarenih noćenja. U objema vrstama smještaja ostvaren je znatan porast noćenja turista u odnosu na ožujak 2021.

U skupini Hoteli i sličan smještaj raspoloživo najviše smještajnih jedinica

U ožujku 2022. turistima su na raspolaganju bile 83 tisuće soba, apartmana i mjesta za kampiranje sa 198 tisuća stalnih postelja.

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je na raspolaganju bilo 37 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje (što je 45,3% od ukupnog broja raspoloživih soba, apartmana i mjesta za kampiranje) sa 74 tisuće stalnih postelja (što je 37,2% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). Prosječna popunjenost soba u ožujku 2022. iznosila je 28,4%, a stalnih postelja 24,1%.

Istarska županija s najviše ostvarenih noćenja turista

U ožujku 2022. Istarska županija ostvarila je najviše noćenja turista, i to 229 tisuća, što je 28,2% od ukupno ostvarenih noćenja. Slijede Primorsko-goranska županija sa 141 tisućom noćenja, što je 17,3% od ukupno ostvarenih noćenja i Grad Zagreb sa 132 tisuće noćenja, što je 16,3% od ukupno ostvarenih noćenja.

Turisti u dobi od 35 do 44 godine ostvarili najviše noćenja

U ožujku 2022. turisti u dobnoj skupini od 35 do 44 godine ostvarili su najviše noćenja, i to 151 tisuću, što je 18,6% od ukupno ostvarenih noćenja. Slijede turisti u dobnoj skupini od 25 do 34 godine s ostvarene 142 tisuće noćenja, što je 17,5% od ukupno ostvarenih noćenja.

Dvostruko više dolazaka i noćenja turista u prvom tromjesečju 2022. u odnosu na prvo tromjesječje 2021.

U prvom tromjesečju 2022. u komercijalnim smještajnim objektima turisti su ostvarili 713 tisuća dolazaka i 1,9 milijuna noćenja, što je porast dolazaka za 389 tisuća i porast noćenja turista za 1,0 milijuna u odnosu na isto razdoblje 2021.

Domaći turisti su u prvom tromjesečju 2022. ostvarili 333 tisuće dolazaka i 735 tisuća noćenja, što je porast dolazaka za 90 tisuća i porast noćenja za 211 tisuća.

Strani turisti su u prvom tromjesečju 2022. ostvarili 380 tisuća dolazaka i 1,2 milijuna noćenja, što je porast dolazaka za 299 tisuća i porast noćenja za 823 tisuće. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Slovenije (17,3%), Njemačke (13,4%), Austrije (10,8%), Italije (6,1%) te Bosne i Hercegovine (5,6%).

 

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

     Dolasci                          Noćenja
III. 2022. I. – III. 2022. indeksi
III. 2022.
III. 2021.
indeksi
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
III. 2022. I. – III. 2022. indeksi
III. 2022.
III. 2021.
indeksi
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
Ukupno 314 954 713 333 237,5 219,9 812 169 1 887 400 225,8 221,1
Domaći turisti 123 788 332 956 140,7 137,1 253 792 734 507 137,8 140,2
Strani turisti 191 166 380 377 428,2 467,3 558 377 1 152 893 318,2 349,3

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U OŽUJKU 2022.

        Ukupno Domaći Strani Indeksi
III. 2022.
III. 2021.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 314 954 123 788 191 166 237,5 140,7 428,2
    noćenja 812 169 253 792 558 377 225,8 137,8 318,2
Zagrebačka županija dolasci 5 674 2 759 2 915 213,7 161,8 306,8
    noćenja 11 135 4 894 6 241 228,5 157,4 353,8
Krapinsko-zagorska županija dolasci 9 840 6 736 3 104 113,5 82,5 607,4
    noćenja 22 179 14 288 7 891 120,4 82,3 744,4
Sisačko-moslavačka županija dolasci 1 080 622 458 288,0 221,4 487,2
    noćenja 3 152 2 059 1 093 375,7 307,8 642,9
Karlovačka županija dolasci 4 103 2 391 1 712 144,0 98,7 400,9
   noćenja 7 795 4 539 3 256 155,7 112,9 330,6
Varaždinska županija dolasci 3 563 2 277 1 286 128,6 96,1 320,7
   noćenja 8 567 5 723 2 844 146,5 120,4 260,0
Koprivničko-križevačka županija dolasci 945 547 398 160,7 120,8 294,8
    noćenja 2 301 1 122 1 179 178,8 127,1 291,8
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 1 327 1 067 260 168,4 153,1 285,7
    noćenja 4 590 3 788 802 177,7 164,1 292,7
Primorsko-goranska županija dolasci 49 994 21 195 28 799 266,3 165,1 485,2
    noćenja 140 607 47 151 93 456 279,8 168,8 418,5
Ličko-senjska županija dolasci 4 987 2 530 2 457 187,8 114,8 542,4
    noćenja 9 374 4 411 4 963 194,2 116,1 483,3
Virovitičko-podravska županija dolasci 989 817 172 441,5 464,2 358,3
   noćenja 2 227 1 710 517 603,5 642,9 501,9
Požeško-slavonska županija dolasci 1 454 1 163 291 208,9 182,3 501,7
    noćenja 3 923 3 356 567 273,2 255,8 457,3
Brodsko-posavska županija dolasci 1 770 736 1 034 163,4 110,0 249,8
   noćenja 2 879 1 157 1 722 169,9 111,9 260,5
Zadarska županija dolasci 14 125 6 549 7 576 153,7 100,1 286,2
   noćenja 37 307 11 648 25 659 150,6 84,5 233,3
Osječko-baranjska županija dolasci 6 374 4 606 1 768 214,1 181,6 401,8
   noćenja 12 793 8 302 4 491 249,3 199,6 462,0
Šibensko-kninska županija dolasci 6 272 3 289 2 983 157,6 107,9 320,4
    noćenja 16 632 5 925 10 707 156,9 103,4 219,8
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 2 596 1 957 639 179,8 165,3 245,8
    noćenja 4 264 3 128 1 136 168,9 152,9 237,7
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 33 192 12 616 20 576 295,8 173,5 520,9
    noćenja 92 965 25 564 67 401 240,5 164,8 291,2
Istarska županija dolasci 77 028 23 404 53 624 247,2 144,0 359,9
    noćenja 229 256 50 590 178 666 224,9 133,2 279,3
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 26 828 7 095 19 733 551,1 221,9 1)
   noćenja 58 195 14 278 43 917 391,3 232,9 502,3
Međimurska županija dolasci 4 312 2 665 1 647 138,3 97,4 432,3
    noćenja 9 890 5 328 4 562 163,4 105,1 464,6
Grad Zagreb dolasci 58 501 18 767 39 734 259,5 149,0 399,3
   noćenja 132 138 34 831 97 307 229,4 132,6 310,5

1)  Indeks je veći od 999.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja  Dolasci i noćenja turista jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) definirani su načini i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu pružati uslugu noćenja u smještajnom objektu.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) i smještajnim kapacitetima jest sustav eVisitor. Državni zavod za statistiku preuzima mjesečno podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje. Mjesečni podaci  preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Pravilniku o sustavu eVisitor (NN, br. 43/20.) prijavu i odjavu turista obavljaju putem sustava eVisitor, kao središnjega elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

Obuhvat i usporedivost

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su ugostiteljski objekti koji su prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) razvrstani u skupine Hoteli, Kampovi i Ostali ugostiteljski objekti za smještaj. Ministar nadležan za turizam pravilnikom propisuje vrste ugostiteljskih objekata unutar navedenih skupina.

Prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN, br. 56/16. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN, br. 75/08., 54/16., 68/19. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: kamp, glamping, kampiralište i kamp-odmorište.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN, br. 54/16. i 69/17.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom ili akademis i objekt za robinzonski smještaj.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN, br. 9/16., 54/16., 61/16., 69/17. i 120/19.), objekti u kućanstvu jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 54/16., 69/17. i 120/19.) jesu: soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022., državljanima Ukrajine odobrena je privremena zaštita u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN, br. 70/15. i 127/17.). Osobe iz Ukrajine koje nisu zatražile privremenu zaštitu u Republici Hrvatskoj koriste se uslugom smještaja u smještajnom objektu za kraći boravak i plaćaju uslugu smještaja. Stoga se evidentiraju u sustav eVisitor i smatraju se turistima.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama tretiraju se kao povjerljivi i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih tijekom promatranog razdoblja ukupnim brojem raspoloživih soba tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, glamping, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište u kućanstvu – objekt za robinzonski smještaj, kamp-odmorište na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu − objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke države

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Kristina Baluban


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr


Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti