Izjava o pristupačnosti

Državni zavod za statistiku nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN, br. 17/19.; u nastavku teksta: Zakon), kojim se prenosi Direktiva (EU) br. 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL EU, L 327, 2. 12. 2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Državnog zavoda za statistiku koje se nalazi na elektroničkoj adresi https://podaci.dzs.hr/.

 

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://podaci.dzs.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku teksta.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku teksta nepristupačan je iz sljedećih razloga:

  • Neke poveznice nisu podcrtane i samim time mogu biti neuočljive.
  • Sve slike nemaju ispunjen "alt" atribut.
  • Na nekim mjestima neprikladan je kontrast pozadine i teksta.
  • Postoje mjesta na kojima se tablice koriste za svrhu rasporeda elemenata na stranici.
  • Ne koriste se uvijek semantički elementi iz HTML5 standarda.
  • Postoje slike s tekstualnim sadržajem.

Državni zavod za statistiku kontinuirano otklanja uočene neusklađenosti. 

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 31. ožujka 2022. prema predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) br. 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) br. 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Državnog zavoda za statistiku.

Državni zavod za statistiku redovito će revidirati ovu izjavu nakon otklanjanja razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih internetskih stranica da ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, o tome obavijeste Državni zavod za statistiku.

Korisnici mogu sve upite vezane za pristupačnost mrežnog sjedišta Državnog zavoda za statistiku uputiti na adresu elektroničke pošte pristupacnost@dzs.hr.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske jest tijelo nadležno za praćenje usklađenosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih internetskih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje na adresu elektroničke pošte pristupacnost@pristupinfo.hr.

 

Postavke pristupačnosti