Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 03. srpnja 2024.
POLJ-2024-3-6 – CORR.

ISSN 1334-0557

PROIZVODNJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA U 2023.

1. MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI U 2023.1)

    Količina, t Indeksi
2023.
2022.
2022. 2023.
Raspoloživost      
Prikupljeno kravlje mlijeko 405 425 376 980 93,0
Prikupljeno ovčje mlijeko 2 231 1 781 79,8
Prikupljeno kozje mlijeko 3 556 3 145 88,4
Vrhnje z z z
Uvoz neobranog mlijeka – samo mljekare 175 777 175 287 99,7
Uvoz obranog mlijeka – samo mljekare z z z
Uvoz vrhnja – samo mljekare 7 719 5 483 71,0
Uvoz ostalih proizvoda (npr. sir, maslac, jogurt) – samo mljekare z z z
Proizvodnja svježih proizvoda      
Mlijeko za piće (konzumno) 277 769 252 898 91,0
Neobrano i sirovo mlijeko 144 465 129 226 89,5
Djelomično obrano mlijeko 130 208 120 610 92,6
Obrano mlijeko 3 096 3 062 98,9
Mlaćenica z z z
Vrhnje 32 458 32 114 98,9
S < 29% m. m. 21 601 21 049 97,4
S > 29% m. m. 10 857 11 065 101,9
Fermentirani proizvodi (jogurti, napici od jogurta i dr.) 90 069 92 851 103,1
S dodacima 19 040 19 471 102,3
Bez dodataka 71 029 73 379 103,3
Napici s mliječnom bazom 20 012 17 784 88,9
Ostali svježi proizvodi (mliječni žele i sl.) z 12 177 z
Proizvodnja ostalih proizvoda      
Mliječni proizvodi u prahu z z z
Maslac 4 172 3 388 81,2
Ostali proizvodi od žutih masnoća z 1 738 z
Sir od kravljeg mlijeka (čisti) 33 239 32 574 98,0
Sir od ovčjeg mlijeka (čisti) 221 202 91,4
Sir od kozjeg mlijeka (čisti) 136 208 152,9
Ostali sirevi (miješani) 14 15 107,1
Mekani sir (> 68% vlage) 538 570 105,9
Srednje mekani sir (62% – 68% vlage) 166 184 110,8
Srednje tvrdi sir (55% – 62% vlage) 12 942 11 868 91,7
Tvrdi sir (47% – 55% vlage) 833 640 76,8
Ekstra tvrdi sir (< 47% vlage) 2 313 417 18,0
Svježi sir  16 818 19 320 114,9
Prerađeni sir 2 782 2 809 101,0
Sirutka – ukupno 34 832 25 627 73,6
Izvoz mlijeka i vrhnja u rinfuzi – samo mljekare z z z

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

___________________________________________________________________________

ISPRAVAK

 

U Priopćenju POLJ-2024-3-6 Proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda u 2023., od 17. lipnja 2024., nastala je pogreška u prikazu podataka u tablici 1. Mlijeko i mliječni proizvodi u 2023. jer su pri unosu podataka u dvije varijable zamijenjeni podaci za jednu izvještajnu jedinicu, što je u naknadnoj provjeri utvrdio administrativni izvor podataka.

Stoga molimo korisnike da se koriste ispravljenim podacima koje ovdje prilažemo.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

Kratice

m. m. mliječna mast
t tona
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 

Znakovi

< manje od
> veće od

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić i Ana Pavetić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti