Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 17. lipnja 2024.
POLJ-2024-3-6

ISSN 1334-0557

PROIZVODNJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA U 2023.

Ukupna količina kravljeg mlijeka prikupljenoga u 2023. u odnosu na 2022. smanjena je za 7,0%. Količina ovčjeg mlijeka smanjena je za 20,2%, a kozjega za 11,6%.

Izraženo u količini, to znači da je u 2023. kravljeg mlijeka prikupljeno manje za oko 28 400 t, ovčjega za 450 t, a kozjega za 411 t.

Količina neobranog mlijeka koje su mljekare uvezle u 2023. u odnosu na 2022. neznatno je smanjena (za oko 0,3%, odnosno za oko 490 t), dok je količina uvezenog vrhnja smanjena za oko 2 200 t (29,0%).

U usporedbi s prethodnom godinom proizvodnja mlijeka za piće smanjena je za oko 24 900 t (9,0%), vrhnja za 344 t (1,1%) i napitaka s mliječnom bazom za oko 2 200 t (11,1%), dok je količina fermentiranih proizvoda povećana za oko 2 800 t (3,1%).

Proizvodnja maslaca u 2023. u odnosu na 2022. smanjena je za 784 t (18,8%), dok je ukupna proizvodnja kravljeg sira smanjena za 665 t (2,0%). Proizvodnja ovčjeg sira smanjena je za 8,6%, dok je proizvodnja kozjega sira povećana za 52,9%.

Od ostalih sireva smanjena je proizvodnja srednje tvrdog sira, za 8,3% (1 074 t), tvrdog sira, za 23,2% (193 t), i ekstra tvrdog sira, za 82,0%, (1 896 t). Povećana je proizvodnja mekanog sira, za 5,9%, srednje mekanog sira, za 10,8%, i svježeg sira, za 14,9%.

U odnosu na prethodnu godinu ukupan sadržaj mliječne masti u prikupljenome kravljem mlijeku smanjen je za 6,5%, u ovčjemu za 20,3%, a u kozjemu za 9,5%.

Kad se promatraju podaci o pojedinačnim mliječnim proizvodima, vidi se da je ukupna količina mliječne masti u mlijeku za piće manja za 10,4%, u maslacu za 18,8%, a u siru od čistoga kravljeg mlijeka za 14,8%. Sadržaj mliječne masti veći je u vrhnju, za 11,9%, te u fermentiranim proizvodima, za 0,3%.

Sadržaj bjelančevina kravljeg mlijeka smanjen je u mlijeku za piće, za 11,0%, u vrhnju, za 1,1%, te u kravljem siru, za 26,4%.

1. MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI U 2023.1)

            Količina, t Indeksi
2023.
2022.
2022. 2023.
Raspoloživost      
Prikupljeno kravlje mlijeko 405 425 376 980 93,0
Prikupljeno ovčje mlijeko 2 231 1 781 79,8
Prikupljeno kozje mlijeko 3 556 3 145 88,4
Vrhnje z z z
Uvoz neobranog mlijeka – samo mljekare 175 777 175 287 99,7
Uvoz obranog mlijeka – samo mljekare z z z
Uvoz vrhnja – samo mljekare 7 719 5 483 71,0
Uvoz ostalih proizvoda (npr. sir, maslac, jogurt) – samo mljekare z z z
Proizvodnja svježih proizvoda      
Mlijeko za piće (konzumno) 277 769 252 898 91,0
Neobrano i sirovo mlijeko 144 465 129 226 89,5
Djelomično obrano mlijeko 130 208 120 610 92,6
Obrano mlijeko 3 096 3 062 98,9
Mlaćenica z z z
Vrhnje 32 458 32 114 98,9
S < 29% m. m. 21 601 21 049 97,4
S > 29% m. m. 10 857 11 065 101,9
Fermentirani proizvodi (jogurti, napici od jogurta i dr.) 90 069 92 851 103,1
S dodacima 19 040 36 383 191,1
Bez dodataka 71 029 56 468 79,5
Napici s mliječnom bazom 20 012 17 784 88,9
Ostali svježi proizvodi (mliječni žele i sl.) z 12 177 z
Proizvodnja ostalih proizvoda      
Mliječni proizvodi u prahu z z z
Maslac 4 172 3 388 81,2
Ostali proizvodi od žutih masnoća z 1 738 z
Sir od kravljeg mlijeka (čisti) 33 239 32 574 98,0
Sir od ovčjeg mlijeka (čisti) 221 202 91,4
Sir od kozjeg mlijeka (čisti) 136 208 152,9
Ostali sirevi (miješani) 14 15 107,1
Mekani sir (> 68% vlage) 538 570 105,9
Srednje mekani sir (62% – 68% vlage) 166 184 110,8
Srednje tvrdi sir (55% – 62% vlage) 12 942 11 868 91,7
Tvrdi sir (47% – 55% vlage) 833 640 76,8
Ekstra tvrdi sir (< 47% vlage) 2 313 417 18,0
Svježi sir  16 818 19 320 114,9
Prerađeni sir 2 782 2 809 101,0
Sirutka – ukupno 34 832 25 627 73,6
Izvoz mlijeka i vrhnja u rinfuzi – samo mljekare z z z

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

2. SADRŽAJ MLIJEČNE MASTI U GLAVNIM MLIJEČNIM PROIZVODIMA U 2023.

    Sadržaj mliječne masti, t Indeksi
2023.
2022.
2022. 2023.
Raspoloživost      
Prikupljeno kravlje mlijeko 16 390 15 325 93,5
Prikupljeno ovčje mlijeko 153 122 79,7
Prikupljeno kozje mlijeko 116 105 90,5
Vrhnje z z z
Uvoz neobranog mlijeka – samo mljekare 7 122 7 084 99,5
Uvoz obranog mlijeka – samo mljekare z z z
Uvoz vrhnja – samo mljekare 3 033 2 157 71,1
Proizvodi      
Mlijeko za piće (konzumno) 7 341 6 579 89,6
Mlaćenica z z z
Vrhnje 5 623 6 290 111,9
Fermentirani proizvodi (jogurti, napici od jogurta i dr.) 2 861 2 871 100,3
Napici s mliječnom bazom 474 243 51,3
Ostali svježi proizvodi (mliječni žele i sl.) z 391 z
Koncentrirano mlijeko - - -
Mliječni proizvodi u prahu z z z
Maslac 3 421 2 778 81,2
Ostali proizvodi od žutih masnoća z 417 z
Sir od kravljeg mlijeka (čisti) 5 219 4 446 85,2
Sirutka – ukupno 105 81 77,1
Izvoz mlijeka i vrhnja u rinfuzi – samo mljekare z z z

3. SADRŽAJ PROTEINA KRAVLJEG MLIJEKA U GLAVNIM MLIJEČNIM PROIZVODIMA U 2023.

Proizvodi Sadržaj proteina, t Indeksi
2023.
2022.
2022. 2023.
Mlijeko za piće (konzumno) 7 536 6 704 89,0
Neobrano mlijeko 3 918 3 430 87,5
Djelomično obrano mlijeko 3 535 3 193 90,3
Obrano mlijeko 83 81 97,6
Mlaćenica z z z
Vrhnje 981* 970 98,9
Proizvodi u prahu z z z
Maslac i ostali proizvodi od žutih masnoća z 30 z
Sir od kravljeg mlijeka 5 687 4 183 73,6
Prerađeni sir 342 329 96,2
Sirutka  190 187 98,4

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o godišnjoj proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda preuzimaju se od Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu – Središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka (SLKM). Tako se prikupljaju podaci o količini prikupljenoga kravljega, ovčjega i kozjeg mlijeka, sadržaju mliječne masti i bjelančevina, proizvodnji mliječnih proizvoda te vanjskoj trgovini mljekara mlijekom i proizvodima.

Prikupljene podatke SLKM obrađuje i prosljeđuje Državnom zavodu za statistiku prema unaprijed dogovorenim terminima i u obliku prilagođenu za daljnju obradu.

Metodologija za provedbu istraživanja o mlijeku i mliječnim proizvodima temelji se na Metodološkim osnovama za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (NN, br. 42/13.).

Obuhvat i usporedivost

U Republici Hrvatskoj radi četrdesetak mljekara za koje SLKM analizira otkupljeno mlijeko i od kojih prikuplja podatke o proizvodnji. Obuhvaćene su industrijske i registrirane male mljekare.

Povjerljivost

Agregirani podaci iz kojih se mogu prepoznati pojedinačne izvještajne jedinice (zbog njihova malog broja) ili se na njima primjenjuje pravilo dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti, u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Pravilnikom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku, smatraju se povjerljivima te se stoga ne objavljuju.

Definicije

Mlijeko za piće obuhvaća sirovo mlijeko, neobrano, djelomično obrano i obrano, bez dodataka.

Sirovo mlijeko obuhvaća mlijeko koje nije podvrgnuto bilo kojem postupku zagrijavanja iznad 40 °C.

Neobrano mlijeko (pasterizirano, sterilizirano i uzavrelo) obuhvaća mlijeko sa sadržajem mliječne masti ≥ 3,5%, podvrgnuto toplinskoj obradi.

Djelomično obrano mlijeko (pasterizirano, sterilizirano i uzavrelo) obuhvaća mlijeko sa sadržajem mliječne masti 1,5% – 2,8%, jedanput podvrgnuto toplinskoj obradi.

Obrano mlijeko (pasterizirano, sterilizirano i uzavrelo) obuhvaća mlijeko sa sadržajem mliječne masti < 1,5%, podvrgnuto toplinskoj obradi.

Pasterizirano mlijeko – mlijeko obrađeno na visokoj temperaturi (barem 72 °C na 15 sekundi).

Sterilizirano mlijeko – mlijeko obrađeno na visokoj temperaturi (120 °C na 30 minuta) u hermetički zatvorenim posudama.

Sterilizirano u protoku (uzavrelo) – mlijeko obrađeno na visokoj temperaturi (135 °C na najmanje sekundu).

Mlaćenica obuhvaća ostatak nakon pretvorbe mlijeka ili vrhnja u maslac.

Vrhnje obuhvaća vrhnje za izravnu potrošnju s više ili manje od 29% mliječne masti.

Fermentirani proizvodi obuhvaćaju jogurt, tekući jogurt, acidofil te ostale fermentirane proizvode, s dodacima ili bez njih.

Napici s mliječnom bazom obuhvaćaju proizvode s udjelom mliječnog ekvivalenta od barem 50% (npr. čokoladno mlijeko, mlaćenica s dodacima).

Ostali svježi proizvodi obuhvaćaju proizvode od svježeg mlijeka koji nisu drugdje spomenuti (uglavnom deserti na bazi mlijeka).

Koncentrirano mlijeko obuhvaća mlijeko dobiveno djelomičnim uklanjanjem vode iz neobranoga, djelomično obranoga i obranog mlijeka.

Mliječni proizvodi u prahu obuhvaćaju proizvode dobivene uklanjanjem vode iz vrhnja, svih vrsta mlijeka, mlaćenice i fermentiranih proizvoda.

Maslac obuhvaća tradicionalni maslac, otopljeni maslac, ulje maslaca i slične proizvode s više od 80% mliječne masti.

Ostali proizvodi od žutih masnoća obuhvaćaju proizvode na bazi maslaca s manje od 80% mliječne masti.

Sir obuhvaća svježe ili sazrele, tvrde ili polutvrde proizvode dobivene koagulacijom mlijeka, vrhnja, mlaćenice i sl.

Prerađeni sir obuhvaća proizvode dobivene mljevenjem, miješanjem, topljenjem i emulgiranjem jedne ili više vrsta sireva, s dodacima ili bez njih.

Sirutka obuhvaća tekuću sirutku i sirutku u prahu ili bloku. Ona je nusproizvod u proizvodnji sira ili kazeina.

 

Kratice

°C Celzijev stupanj
m. m. mliječna mast
NN Narodne novine
t tona
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 

Znakovi

-              nema pojave
< manje od
> veće od
veće ili jednako
* ispravljeni podatak

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić i Ana Pavetić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti