Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 11. ožujka 2024.
GRAD-2024-3-2

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U 2023.

 

U 2023. izdane su 11 564 građevinske dozvole, što je za 3,6% više nego u 2022.

Za izdane građevinske dozvole u 2023. predviđena je vrijednost radova u iznosu od 7 014 598 tisuća eura, što je za 22,3% više nego u 2022.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u 2023., predviđeno je građenje 18 803 stana, što je za 1,0% manje nego u 2022.

U 2023.:

- prema vrstama građevina, 86,7% dozvola izdano je za zgrade, a 13,3% za ostale građevine

- prema vrstama građenja, 78,8% dozvola izdano je za novogradnju, a 21,2% za rekonstrukcije.

1. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA

  Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. eura Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
2022. 11 165 9 715 1 450 5 734 590 4 231 621 1 502 969 18 991 1 819 638
2023. 11 564 10 025 1 539 7 014 598 5 164 247 1 850 351 18 803 1 820 503
Indeksi
2023.
2022.
103,6 103,2 106,1 122,3 122,0 123,1 99,0 100,0

G-1. STRUKTURA BROJA IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA OD 2021. DO 2023. PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA

G-2. STRUKTURA PREDVIĐENE VRIJEDNOSTI RADOVA OD 2021. DO 2023. PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA

G-3. BROJ STANOVA U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE OD 2019. DO 2023.

G-4. KORISNA POVRŠINA STANOVA U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE OD 2019. DO 2023.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I VRSTAMA GRADNJE U 2023.

Prema vrstama građevina Broj dozvola prema vrstama gradnje Predviđena vrijednost radova, tis. eura
ukupno novogradnja rekonstrukcije ukupno novogradnja rekonstrukcije
Ukupno 11 564 9 113 2 451 7 014 598 5 097 500 1 917 098
Zgrade 10 025 8 023 2 002 5 164 247 4 176 757 987 490
Stambene 8 291 6 892 1 399 2 672 018 2 439 085 232 933
Nestambene 1 734 1 131 603 2 492 229 1 737 672 754 557
Ostale građevine 1 539 1 090 449 1 850 351 920 743 929 608
Prometna infrastruktura 476 255 221 879 591 257 928 621 663
Cjevovodi, komunikacijski i energetski vodovi 844 677 167 538 927 362 719 176 208
Složene građevine na industrijskim prostorima 84 56 28 270 191 167 661 102 530
Ostale nespomenute građevine 135 102 33 161 642 132 435 29 207

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U 2023.

  Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 10 025 4 272 186 18 003 488
Nove zgrade 8 023 3 914 953 16 333 831
Stambene zgrade 6 892 2 360 593 7 415 896
S 1 stanom 4 575 941 123 2 970 145
S 2 stana 698 196 537 607 708
S 3 i više stanova 1 601 1 172 972 3 670 169
Zgrade za stanovanje zajednica 18 49 961 167 874
Nestambene zgrade 1 131 1 554 360 8 917 935
Hoteli i slične zgrade 131 141 474 520 207
Uredske zgrade 50 38 804 135 815
Zgrade za trgovinu na veliko i malo 122 255 665 1 686 565
Zgrade za promet i komunikacije 125 53 950 221 108
Industrijske zgrade i skladišta 277 623 103 4 253 128
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 115 224 613 1 060 342
Ostale nestambene zgrade1) 311 216 751 1 040 770
Dogradnja i nadogradnja2) 746 357 233 1 669 657
Stambene zgrade 540 105 951 320 968
Nestambene zgrade 206 251 282 1 348 689
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 1 256 - -
Stambene zgrade 859 - -
Nestambene zgrade 397 - -

1) Ova skupina obuhvaća zgrade za poljoprivrednu djelatnost, zgrade za vjerske obrede itd.

2) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTI ZGRADE, GRADNJE I BROJU SOBA U 2023.

  Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 18 803 1 820 503 1 434 5 262 5 646 4 206 1 591 485 111 68
Stanovi u novim zgradama 17 759 1 724 909 1 323 4 977 5 303 4 010 1 515 461 106 64
Stambene zgrade 17 677 1 717 843 1 319 4 963 5 257 3 996 1 513 460 105 64
S 1 stanom 4 587 720 878 50 318 815 1 679 1 183 388 97 57
S 2 stana 1 396 152 876 59 248 445 483 128 26 3 4
S 3 i više stanova 11 694 844 089 1 210 4 397 3 997 1 834 202 46 5 3
Nestambene zgrade1) 82 7 066 4 14 46 14 2 1 1 -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 860 79 639 82 238 279 173 58 22 4 4
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 184 15 955 29 47 64 23 18 2 1 -

1) Pretežno nestambene zgrade

5. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA NASELJA, NAMJENI I KATNOSTI ZGRADE, OPREMLJENOSTI CENTRALNIM GRIJANJEM I KUHINJOM U 2023.

  Ukupno U stambenim zgradama U nestambenim zgradama1)
broj korisna površina, m2 ukupno s 1 stanom s 2 stana s 3 i više stanova
broj korisna površina, m2 broj korisna površina, m2 broj korisna površina, m2 broj korisna površina, m2 broj korisna površina, m2
Ukupno 18 803 1 820 503 18 718 1 813 236 5 031 769 641 1 628 172 062 12 059 871 533 85 7 267
U gradskim naseljima 10 847 906 482 10 816 903 236 1 360 215 108 624 65 539 8 832 622 589 31 3 246
U ostalim naseljima 7 956 914 021 7 902 910 000 3 671 554 533 1 004 106 523 3 227 248 944 54 4 021
Prema broju katova u zgradi                        
Prizemnice 2 576 272 782 2 571 272 207 1 870 218 365 318 25 483 383 28 359 5 575
1 kat 4 103 549 994 4 089 548 727 2 318 384 388 818 87 499 953 76 840 14 1 267
2 kata 5 497 533 047 5 488 532 195 792 154 758 406 47 196 4 290 330 241 9 852
3 kata 3 013 225 062 2 967 221 625 50 11 730 84 11 661 2 833 198 234 46 3 437
4 – 5 katova 2 111 145 956 2 100 144 820 1 400 2 223 2 097 144 197 11 1 136
6 – 8 katova 890 55 772 890 55 772 - - - - 890 55 772 - -
9 i više katova 613 37 890 613 37 890 - - - - 613 37 890 - -
Broj stanova s centralnim grijanjem 11 056 1 080 303 11 017 1 076 737 3 032 478 710 700 77 592 7 285 520 435 39 3 566
Broj stanova s kuhinjom većom od 4 m2 18 153 - 18 071 - 4 942 - 1 579 - 11 550 - 82 -
Broj stanova s kuhinjom manjom od 4 m2 650 - 647 - 89 - 49 - 509 - 3 -

1) Pretežno nestambene zgrade

6. GRAĐEVINSKE VELIČINE ZGRADA I STANOVA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE (novogradnja i dogradnja) U 2023.

Županija Zgrade Stanovi
ukupno stambene nestambene broj korisna površina, m2
površina, m2 volumen, m3 površina, m2 volumen, m3 površina, m2 volumen, m3
Ukupno 4 272 186 18 003 488 2 466 544 7 736 864 1 805 642 10 266 624 18 803 1 820 503
Zagrebačka 565 873 3 290 283 216 878 651 438 348 995 2 638 845 1 397 144 039
Krapinsko-zagorska 122 316 517 180 47 325 143 594 74 991 373 586 310 32 919
Sisačko-moslavačka 114 151 531 498 39 573 126 437 74 578 405 061 271 23 201
Karlovačka 83 927 310 471 43 379 133 212 40 548 177 259 377 32 765
Varaždinska 194 020 752 098 63 578 193 372 130 442 558 726 419 49 891
Koprivničko-križevačka 150 206 799 082 39 194 125 694 111 012 673 388 230 22 919
Bjelovarsko-bilogorska 57 174 309 718 20 549 65 144 36 625 244 574 164 16 306
Primorsko-goranska 250 494 989 858 175 216 552 902 75 278 436 956 1 167 131 125
Ličko-senjska 69 486 229 973 40 761 121 996 28 725 107 977 304 30 958
Virovitičko-podravska 94 498 513 348 19 020 60 294 75 478 453 054 124 11 215
Požeško-slavonska 51 125 233 353 13 445 43 045 37 680 190 308 80 10 029
Brodsko-posavska 77 673 283 804 51 690 165 442 25 983 118 362 303 35 560
Zadarska 410 651 1 427 549 338 414 1 066 609 72 237 360 940 2 861 270 449
Osječko-baranjska  260 983 1 236 101 101 232 331 287 159 751 904 814 883 74 073
Šibensko-kninska 69 353 221 833 58 983 179 528 10 370 42 305 432 44 180
Vukovarsko-srijemska  101 253 514 301 26 695 84 821 74 558 429 480 151 16 798
Splitsko-dalmatinska 381 641 1 351 446 283 143 900 054 98 498 451 392 2 391 210 924
Istarska 453 260 1 512 202 373 165 1 178 844 80 095 333 358 2 657 296 556
Dubrovačko-neretvanska 91 022 305 870 67 120 210 461 23 902 95 409 471 47 532
Međimurska 139 550 548 431 71 993 222 254 67 557 326 177 382 50 498
Grad Zagreb 533 530 2 125 089 375 191 1 180 436 158 339 944 653 3 429 268 566

7. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA PO ŽUPANIJAMA U 2023.

tis.eura

Županija Ukupno Zgrade Ostale građevine
stambene nestambene prometna infrastruktura cjevovodi, komunikacijski i električni vodovi složene građevine na industrijskim prostorima ostale nespomenute građevine
Ukupno 7 014 598 2 672 018 2 492 229 879 591 538 927 270 191 161 642
Zagrebačka 605 798 203 013 356 404 24 331 11 856 3 706 6 488
Krapinsko-zagorska 187 645 47 302 106 773 14 545 12 377 - 6 648
Sisačko-moslavačka 251 653 31 903 120 174 48 204 33 025 2 427 15 920
Karlovačka 122 713 51 009 43 294 15 695 2 895 2 260 7 560
Varaždinska 257 114 59 316 173 735 11 017 4 771 4 114 4 161
Koprivničko-križevačka 227 779 44 157 145 738 5 520 9 833 230 22 301
Bjelovarsko-bilogorska 129 775 29 550 65 225 20 698 6 816 - 7 486
Primorsko-goranska 583 146 213 934 144 916 127 199 40 688 47 355 9 054
Ličko-senjska 162 183 51 222 48 887 25 730 34 949 - 1 395
Virovitičko-podravska 120 222 15 999 57 020 16 070 19 295 6 119 5 719
Požeško-slavonska 108 974 8 555 58 826 4 423 26 325 - 10 845
Brodsko-posavska 110 770 49 119 31 567 6 985 13 830 2 950 6 319
Zadarska 667 587 369 176 128 243 10 568 59 302 93 766 6 532
Osječko-baranjska 498 506 105 936 193 150 69 457 65 243 52 709 12 011
Šibensko-kninska 94 090 69 476 14 688 6 496 1 106 2 109 215
Vukovarsko-srijemska 156 624 25 432 108 469 7 773 12 998 800 1 152
Splitsko-dalmatinska 665 517 321 454 199 753 80 242 47 841 459 15 768
Istarska 734 656 464 573 159 900 45 104 32 148 22 936 9 995
Dubrovačko-neretvanska 191 407 83 527 58 402 24 037 14 116 758 10 567
Međimurska 183 266 60 903 65 431 32 009 10 866 12 688 1 369
Grad Zagreb 649 126 366 462 211 634 2 972 53 116 14 805 137
Bez lokacije županije1) 306 047 - - 280 516 25 531 - -

1) Građevine koje se prostiru preko područja dviju ili više županija

8. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I INVESTITORU PO ŽUPANIJAMA U 2023.

tis.eura

Županija Ukupno Zgrade Ostale građevine 
ukupno fizičke osobe pravne osobe ukupno fizičke osobe pravne osobe ukupno fizičke osobe pravne osobe
Ukupno 7 014 598 1 805 935 5 208 663 5 164 247 1 803 406 3 360 841 1 850 351 2 529 1 847 822
Zagrebačka 605 798 140 156 465 642 559 417 139 927 419 490 46 381 229 46 152
Krapinsko-zagorska 187 645 38 174 149 471 154 075 38 081 115 994 33 570 93 33 477
Sisačko-moslavačka 251 653 18 698 232 955 152 077 18 698 133 379 99 576 - 99 576
Karlovačka 122 713 25 855 96 858 94 303 25 693 68 610 28 410 162 28 248
Varaždinska 257 114 55 451 201 663 233 051 55 451 177 600 24 063 - 24 063
Koprivničko-križevačka 227 779 32 730 195 049 189 895 32 720 157 175 37 884 10 37 874
Bjelovarsko-bilogorska 129 775 21 487 108 288 94 775 21 487 73 288 35 000 - 35 000
Primorsko-goranska 583 146 152 344 430 802 358 850 152 255 206 595 224 296 89 224 207
Ličko-senjska 162 183 40 839 121 344 100 109 40 834 59 275 62 074 5 62 069
Virovitičko-podravska 120 222 16 658 103 564 73 019 16 658 56 361 47 203 - 47 203
Požeško-slavonska 108 974 10 800 98 174 67 381 10 294 57 087 41 593 506 41 087
Brodsko-posavska 110 770 44 015 66 755 80 686 44 004 36 682 30 084 11 30 073
Zadarska 667 587 255 827 411 760 497 419 255 697 241 722 170 168 130 170 038
Osječko-baranjska 498 506 66 380 432 126 299 086 66 380 232 706 199 420 - 199 420
Šibensko-kninska 94 090 53 757 40 333 84 164 53 542 30 622 9 926 215 9 711
Vukovarsko-srijemska 156 624 31 428 125 196 133 901 31 428 102 473 22 723 - 22 723
Splitsko-dalmatinska 665 517 234 886 430 631 521 207 234 886 286 321 144 310 - 144 310
Istarska 734 656 285 211 449 445 624 473 284 335 340 138 110 183 876 109 307
Dubrovačko-neretvanska 191 407 62 054 129 353 141 929 61 898 80 031 49 478 156 49 322
Međimurska 183 266 52 654 130 612 126 334 52 654 73 680 56 932 - 56 932
Grad Zagreb 649 126 166 531 482 595 578 096 166 484 411 612 71 030 47 70 983
Bez lokacije županije1) 306 047 - 306 047 - - - 306 047 - 306 047

1) Građevine koje se prostiru preko područja dviju ili više županija

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade, uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti