Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 15. svibnja 2024.
TRAN-2024-1-1/1

ISSN 1334-0557

TRANSPORT U PRVOM TROMJESEČJU 2024.1)

 

U prvom tromjesečju 2024. ukupno je prevezen 18,1 milijun putnika, što je u usporedbi s prvim tromjesečjem 2023. porast za 0,3%. Porast u prijevozu putnika ostvaren je u cestovnome linijskom prijevozu autobusima, za 1,5%, a ostvarili su ga i hrvatski brodari u pomorskome i obalnom prijevozu, za 9,0%. Hrvatski zračni prijevoznici evidentirali su pad prometa, za 0,1%. Željeznicom se, prema privremenim podacima, prevezlo 4,1% manje putnika.

Prema konačnim podacima, u razdoblju od siječnja do prosinca 2023. ukupno su prevezena 84,2 milijuna putnika, što je u usporedbi s istim razdobljem 2022. porast za 2,0%. U željezničkom prijevozu ostvaren je porast za 28,3%, u zračnom prijevozu za 15,9% te u pomorskome i obalnom prijevozu za 4,7%. U cestovnome linijskom prijevozu putnika uočava se pad, za 9,9%.

U prvom tromjesečju 2024. ukupno je prevezeno 30,4 milijuna tona robe, što je u usporedbi s prvim tromjesečjem 2023. porast za 5,0%. Porast u prijevozu robe ostvarili su prijevoznici teretnih vozila hrvatske registracije, za 5,5%, brodovi svih zastava na unutarnjim vodnim putovima, za 12,9%, te željeznički prijevoznici, za 28,0%. Pad su zamijetili i hrvatski brodari u pomorskome i obalnom prijevozu, za 7,1%, te hrvatski zračni prijevoznici, za 7,6%. I u cjevovodnom transportu evidentiran je pad, za 21,8%.

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

G-1. OSTVARENI PUTNIČKI KILOMETRI U KOPNENOM PRIJEVOZU U 2023. I 2024.

G-2. OSTVARENI TONSKI KILOMETRI U KOPNENOM PRIJEVOZU U 2023. I 2024.

1. PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA

      Mjerna jedinica 2023. 2024. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2024.
X. – XII. 2023.
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
I. – XII. 2023.
I. − XII. 2022.
Prevezeni putnici1) tis.  18 054  19 688  84 164  18 100 91,9 100,3 102,0
Željeznički prijevoz1) tis.  6 013  6 602  23 859  5 769 87,4 95,9 128,3
Cestovni linijski prijevoz tis.  10 092  10 518  42 587  10 247 97,4 101,5 90,1
Pomorski i obalni prijevoz tis.  1 506  1 999  14 935  1 641 82,1 109,0 104,7
Zračni prijevoz tis.   443   569  2 783   443 77,9 99,9 115,9
Putnički kilometri1) mil.  1 755  1 849  8 810  1 678 90,8 95,6 115,1
Željeznički prijevoz1) mil.   308   259  1 145   239 92,3 77,4 140,5
Cestovni linijski prijevoz mil.   874   765  3 482   861 112,7 98,6 108,0
Pomorski i obalni prijevoz mil.   74   96   721   80 83,3 109,0 104,0
Zračni prijevoz mil.   499   729  3 462   498 68,3 99,8 118,5
Prevezena roba tis. t  28 951  30 216  126 904  30 396 100,6 105,0 99,3
Željeznički prijevoz tis. t  3 548  3 923  15 069  4 542 115,8 128,0 92,7
Cestovni prijevoz tis. t  20 343  21 258  88 160  21 453 100,9 105,5 102,0
Pomorski i obalni prijevoz tis. t  2 844  2 816  13 623  2 640 93,8 92,9 88,7
Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2)  tis. t   80   90   364   90 99,6 112,9 62,4
Zračni prijevoz tis. t   0   0   2   0 92,4 92,4 100,6
Cjevovodni transport tis. t  2 136  2 129  9 686  1 670 78,4 78,2 105,0
Tonski kilometri  mil.  26 083  20 940  99 343  19 110 91,3 73,3 94,2
Željeznički prijevoz mil.   762   805  3 145   829 103,0 108,9 89,1
Cestovni prijevoz mil.  3 570  3 518  14 329  3 926 111,6 110,0 104,9
Pomorski i obalni prijevoz mil.  21 170  16 050  79 474  13 958 87,0 65,9 92,4
Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2) mil.   6   1   17   3 253,0 58,5 45,6
Zračni prijevoz mil.   0   0   1   0 90,6 84,5 96,2
Cjevovodni transport mil.   575   566  2 377   393 69,4 68,3 105,7

1) Privremeni podaci za 2024.
2) Tranzit nije uključen.

2. ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ

     Mjerna jedinica 2023. 2024. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2024.
X. – XII. 2023.
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
I. – XII. 2023.
I. − XII. 2022.
Prevezeni putnici1) tis.  6 013  6 602  23 859  5 769 87,4 95,9 128,3
Unutarnji prijevoz1) tis.  5 960  6 543  23 522  5 703 87,2 95,7 129,0
Međunarodni prijevoz1) tis.   53   59   338   66 112,2 123,5 92,9
Putnički kilometri1) mil.   308   259  1 145   239 92,3 77,4 140,5
Unutarnji prijevoz1) mil.   307   256  1 108   237 92,4 77,2 147,8
Međunarodni prijevoz1) mil.   1   2   37   2 72,7 119,0 56,5
Prevezena roba tis. t  3 548  3 923  15 069  4 542 115,8 128,0 92,7
Unutarnji prijevoz tis. t   617   592  2 607   699 118,0 113,2 80,4
Međunarodni prijevoz –  utovareno tis. t  1 326  1 517  5 704  1 592 104,9 120,0 97,5
Međunarodni prijevoz –  istovareno tis. t   374   415  1 495   322 77,6 85,9 77,5
Tranzit tis. t  1 230  1 399  5 263  1 930 138,0 156,9 100,6
Tonski kilometri mil.   762   805  3 145   829 103,0 108,9 89,1
Unutarnji prijevoz mil.   137   139   592   158 113,7 114,9 87,8
Međunarodni prijevoz –  utovareno mil.   256   268  1 064   271 100,9 105,9 99,2
Međunarodni prijevoz –  istovareno mil.   131   122   482   92 75,5 70,2 72,2
Tranzit mil.   237   275  1 007   308 111,9 130,1 90,4
Od ukupnog prijevoza robe – prijevoz opasnih tereta tis. t   288   668  1 572   512 76,7 178,2 114,4

1) Privremeni podaci za 2024.

3. CESTOVNI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA

      Mjerna jedinica 2023. 2024. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2024.
X. – XII. 2023.
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
I. – XII. 2023.
I. − XII. 2022.
Prevezeni putnici tis.  10 092  10 518  42 587  10 247 97,4 101,5 90,1
Unutarnji prijevoz tis.  9 474  10 210  39 751  9 674 94,8 102,1 89,7
Međunarodni prijevoz tis.   618   308  2 836   573 186,0 92,7 95,0
Putnički kilometri mil.   874   765  3 482   861 112,7 98,6 108,0
Unutarnji prijevoz mil.   682   674  2 768   687 101,9 100,7 102,7
Međunarodni prijevoz mil.   192   91   715   174 192,3 91,0 135,2

4. GRADSKI PRIJEVOZ AUTOBUSIMA I TRAMVAJIMA

     Mjerna jedinica 2023. 2024. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2024.
X. – XII. 2023.
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
I. – XII. 2023.
I. − XII. 2022.
Autobusi broj  1 328  1 370  1 370  1 374 100,3 103,5 101,4
Prijeđeni kilometri autobusa tis.  16 988  17 194  69 746  16 675 97,0 98,2 105,7
Prevezeni putnici tis.  29 400  31 772  123 291  31 370 98,7 106,7 96,1
Tramvaji1) broj   336   326   326   326 100,0 97,0 96,4
Prijeđeni kilometri tramvaja tis.  3 194  2 819  11 554  2 901 102,9 90,8 91,0
Prevezeni putnici tis.  28 909  28 599  110 110  27 668 96,7 95,7 92,0

1) Uključena su motorna kola i prikolice.

5. CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE

     Mjerna jedinica 2023. 2024. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2024.
X. – XII. 2023.
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
I. – XII. 2023.
I. − XII. 2022.
Prevezena roba – ukupno tis. t  20 343  21 258  88 160  21 453 100,9 105,5 102,0
Unutarnji prijevoz tis. t  16 274  17 241  72 130  17 098 99,2 105,1 102,6
Otišlo u strane zemlje tis. t  1 411  1 322  5 539  1 589 120,2 112,6 93,7
Došlo iz stranih zemalja tis. t  1 477  1 441  5 648  1 509 104,7 102,2 111,6
Prijevoz u inozemstvu tis. t  1 180  1 254  4 843  1 257 100,2 106,5 94,3
Tonski kilometri mil.  3 570  3 518  14 329  3 926 111,6 110,0 104,9
Unutarnji prijevoz mil.  1 221  1 181  5 169  1 273 107,8 104,3 106,5
Otišlo u strane zemlje mil.   768   759  2 937   955 125,8 124,4 97,4
Došlo iz stranih zemalja mil.   851   724  3 008   813 112,3 95,6 109,7
Prijevoz u inozemstvu mil.   731   853  3 215   885 103,7 121,1 105,5
Cestovni javni prijevoz robe                
Prevezena roba tis. t  10 737  11 682  48 184  11 208 95,9 104,4 102,9
Tonski kilometri mil.  3 050  3 010  12 210  3 380 112,3 110,8 106,1
Cestovni prijevoz robe za vlastite potrebe                  
Prevezena roba tis. t  9 606  9 576  39 976  10 245 107,0 106,7 101,0
Tonski kilometri mil.   520   507  2 119   546 107,7 105,0 98,4
Od ukupnog prijevoza robe – prijevoz opasnih tereta tis. t (969) (991)  4 000 (685) 69,1 70,7 106,7

6. CJEVOVODNI TRANSPORT

     Mjerna jedinica 2023. 2024. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2024.
X. – XII. 2023.
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
I. – XII. 2023.
I. − XII. 2022.
Transport nafte tis. t  1 349  1 290  6 317   763 59,1 56,6 109,0
Tonski kilometri  mil.   414   391  1 741   210 53,7 50,7 106,6
Transport plina tis. t   787   839  3 369   907 108,1 115,2 98,2
Tonski kilometri mil.   161   175   637   183 104,4 113,5 103,3

7. POMORSKI I OBALNI PRIJEVOZ

      Mjerna jedinica 2023. 2024. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2024.
X. – XII. 2023.
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
I. – XII. 2023.
I. − XII. 2022.
Prevezeni putnici tis.  1 506  1 999  14 935  1 641 82,1 109,0 104,7
Unutarnji prijevoz tis.  1 499  1 982  14 826  1 632 82,3 108,9 104,9
Međunarodni prijevoz tis.   7   17   109   9 54,5 135,1 81,7
Od ukupnoga prevezeno trajektima tis.  1 204  1 568  11 666  1 333 85,0 110,7 104,8
Putnički kilometri mil.   74   96   721   80 83,3 109,0 104,0
Unutarnji prijevoz mil.   72   92   697   78 84,4 108,4 104,9
Međunarodni prijevoz mil.   2   4   23   2 57,0 135,1 82,6
Prevezena roba tis. t  2 844  2 816  13 623  2 640 93,8 92,9 88,7
Unutarnji prijevoz tis. t   93   122   580   90 73,8 97,2 93,2
Međunarodni prijevoz tis. t  2 751  2 694  13 043  2 550 94,7 92,7 88,5
Tonski kilometri mil.  21 170  16 050  79 474  13 958 87,0 65,9 92,4
Unutarnji prijevoz mil.   20   33   143   18 53,2 90,0 84,2
Međunarodni prijevoz mil.  21 150  16 017  79 331  13 940 87,0 65,9 92,4

8. ZRAČNI PRIJEVOZ

      Mjerna jedinica 2023. 2024. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2024.
X. – XII. 2023.
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
I. – XII. 2023.
I. − XII. 2022.
Prevezeni putnici tis.   443   569  2 783   443 77,9 99,9 115,9
Unutarnji prijevoz tis.   82   103   430   89 86,8 109,2 118,5
Međunarodni prijevoz tis.   362   466  2 353   354 75,9 97,8 115,4
Putnički kilometri mil.   499   729  3 462   498 68,3 99,8 118,5
Unutarnji prijevoz mil.   26   33   136   29 87,1 110,0 118,4
Međunarodni prijevoz mil.   473   696  3 326   470 67,4 99,2 118,5
Prevezeni teret t   394   394  1 520   364 92,4 92,4 100,6
Unutarnji prijevoz t   9   12   81   11 91,7 122,2 78,6
Međunarodni prijevoz t   385   382  1 440   353 92,4 91,7 102,3
Tonski kilometri tis.   329   307  1 203   278 90,6 84,5 96,2
Unutarnji prijevoz tis.   2   4   24   3 75,0 150,0 80,0
Međunarodni prijevoz tis.   327   303  1 179   275 90,8 84,1 96,6

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka te da kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih tromjesečnih rezultata zbog zaokruživanja brojeva.

Tromjesečni konačni rezultati za željeznički prijevoz putnika za 2024. objavit će se u Excel-formatu na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://podaci.dzs.hr/hr/ u svibnju 2025. na poveznici Statistika u nizu pod naslovom "Prijevoz".

Podaci o prometu brodova, putnika i robe u morskim lukama objavljeni su u Priopćenju TRAN-2024-3-1 "Promet u morskim lukama", a podaci o prometu putnika i tereta u zračnim lukama u Priopćenju TRAN-2024-2-1 "Promet u zračnim lukama".

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o transportu prikupljaju se tjednim, mjesečnim i tromjesečnim statističkim istraživanjima. Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o prijevozu putnika i robe te izračunati pokazatelje o prijevoznom učinku izraženome u putničkim i tonskim kilometrima.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice u području cestovnoga linijskog prijevoza putnika, gradskog prijevoza, cjevovodnog transporta, pomorskoga i obalnog prijevoza te zračnog prijevoza jesu domaći prijevoznici, odnosno operateri koji su registrirani u prijevozu (područje H NKD-a 2007.) u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku.

Jedinice promatranja u statističkom istraživanju o cestovnom prijevozu robe jesu cestovna teretna motorna vozila (uključujući tegljače) nosivosti veće od 3 500 kg registrirana u Ministarstvu unutarnjih poslova. Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti (pravne i fizičke osobe) koji su vlasnici ili korisnici cestovnoga teretnoga motornog vozila izabrana uzorkom.

Od trećeg tromjesečja 2022. podaci o prometu na unutarnjim vodnim putovima prikupljaju se putem Informacijskog sustava unutarnje plovidbe (ISUP-a) Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Do trećeg tromjesečja 2022. podaci su se prikupljali izvještajima Prijava o dolasku plovila u luku unutarnjih voda i Prijava o odlasku plovila iz luke unutarnjih voda. Podatke su dostavljale lučke kapetanije na unutarnjim vodnim putovima.

Obuhvat

Podaci o željezničkom prijevozu putnika obuhvaćaju i gradski i prigradski prijevoz putnika i putnike u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku. Podaci o željezničkom prijevozu robe se odnose na rad svih željezničkih prijevoznika na željezničkoj mreži Republike Hrvatske.

Podaci o cestovnom prijevozu robe odnose se na rad vlasnika ili korisnika teretnih vozila izabranih uzorkom. U uzorak za tromjesečje izabrano je 2 600 vozila. Podaci, tj. procjene s koeficijentom varijacije vrijednosti između 10,0 i 30,0 posebno su označeni kao manje precizne vrijednosti.

Podaci o cestovnome linijskom prijevozu putnika odnose se na rad poslovnih subjekata (pravne i fizičke osobe) koji se bave prijevozom putnika autobusima i imaju dozvolu za obavljanje javnoga linijskog prijevoza putnika na međunarodnim, međužupanijskim i županijskim linijama.

Gradski prijevoz putnika obuhvaća organizirani javni prijevoz putnika u gradovima s više od 40 000 stanovnika, a obavljaju ga poslovni subjekti koji se bave gradskim prijevozom putnika (tramvajima i autobusima). Uključeni su aktivni poslovni subjekti koji su razvrstani u području H NKD-a 2007., razred 49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku koji imaju više od 10 zaposlenih.

Istraživanjem o pomorskome i obalnom prijevozu obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji obavljaju javni linijski obalni prijevoz putnika i poslovni subjekti kojima je glavna ili sporedna djelatnost pomorski i obalni prijevoz robe. Odabir izvještajnih jedinica koje se bave prijevozom robe pripremao se godišnje na temelju definiranog praga za uključivanje u istraživanje (najmanje 10 zaposlenih). Uključen je prijevoz među stranim lukama.

Podaci o zračnom prijevozu putnika i tereta odnose se na rad domaćih zrakoplovnih prijevoznika koji se bave komercijalnim zračnim prijevozom putnika i tereta (robe i pošte).

Cjevovodni transport obuhvaća transport nafte i transport plina. Podaci se odnose na rad pravnih osoba koje se bave transportom nafte i plina cjevovodima.

Podaci o prijevozu na unutarnjim vodnim putovima odnose se na prijevoz robe plovilima domaće zastave i stranih zastava na teritoriju Republike Hrvatske. Nije uključen tranzit.

Definicije

Međunarodni prijevoz obuhvaća prijevoz između mjesta ukrcaja/utovara u Republici Hrvatskoj i mjesta iskrcaja/istovara u inozemstvu i obratno te prijevoz obavljen između dvaju mjesta u inozemstvu.

Tranzit podrazumijeva prijevoz kroz hrvatski teritorij istom vrstom prijevoza između dvaju mjesta (mjesta ukrcaja/utovara i mjesta iskrcaja/istovara) koja se nalaze u drugoj zemlji ili drugim zemljama.

Prijevoz u inozemstvu podrazumijeva međunarodni prijevoz robe koji obavljaju domaći prijevoznici. Zemlja utovara i istovara jest strana zemlja.

Putnički kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jednog putnika na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu putničkih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske.

Tonski kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jedne tone robe na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu tonskih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, uključujući i tranzit. Pri obračunu tonskih kilometara za prijevoz na unutarnjim vodnim putovima uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, isključujući tranzit.

Cestovni prijevoz robe i cestovni tonski kilometri odnose se na kretanja teretnih vozila koja su registrirana u Republici Hrvatskoj.

 

Kratice  
   
kg kilogram
mil. milijun
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
pkm putnički kilometar
t tona
tis. tisuća
tkm tonski kilometar
   
   
Znakovi   
   
( ) manje precizan podatak
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
   

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos, Korana Šakić Pokrivač, Lidija Pilat, Ninoslava Podnar i Laura Ćelić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti