Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 11. ožujka 2024.
IND-2024-1-1/2

ISSN 1334-0557

INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE U VELJAČI 2024.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

U veljači 2024. u usporedbi sa siječnjem 2024. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za industriju ukupno zadržale su stabilnost, a u odnosu na veljaču 2023. niže su za 1,7%.

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u veljači 2024. u usporedbi sa siječnjem 2024. niže za 0,1%, a u usporedbi s veljačom 2023. niže su za 0,5%.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu (ukupno)

U veljači 2024. u usporedbi sa siječnjem 2024. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu za industriju ukupno zadržale su stabilnost, a u odnosu na veljaču 2023. niže su za 1,7%.

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u veljači 2024. u usporedbi sa siječnjem 2024. niže za 0,2%, a u usporedbi s veljačom 2023. više su za 0,7%.

G-1. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU OD VELJAČE 2020. DO VELJAČE 2024.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu (ukupno)

U veljači 2024. u usporedbi sa siječnjem 2024. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno niže su za 0,1%, a u odnosu na veljaču 2023. niže su za 1,7%.

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u veljači 2024. u usporedbi sa siječnjem 2024. niže za 0,1%, a u usporedbi s veljačom 2023. niže su za 1,5%.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno za europodručje i izvan europodručja

U veljači 2024. u usporedbi sa siječnjem 2024. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno za europodručje niže su za 0,2%.

U veljači 2024. u usporedbi sa siječnjem 2024. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno izvan europodručja više su za 0,2%.

Agregati GIG-a 2009.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

U veljači 2024. u usporedbi sa siječnjem 2024. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 0,2%, a pale su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,2% i u Intermedijarnim proizvodima za 0,1%, dok su u Kapitalnim proizvodima i u Trajnim proizvodima za široku potrošnju zadržale stabilnost.

U veljači 2024. u usporedbi s veljačom 2023. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 1,9% i u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 1,1%, a pale su u Energiji za 5,7%, u Intermedijarnim proizvodima za 2,7% te u Kapitalnim proizvodima za 0,6%.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

U veljači 2024. u usporedbi sa siječnjem 2024. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 0,3%, a pale su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,4% i u Kapitalnim proizvodima za 0,1%, dok su u Trajnim proizvodima za široku potrošnju i u Intermedijarnim proizvodima zadržale stabilnost.

U veljači 2024. u usporedbi s veljačom 2023. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 3,0% i u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,5%, a pale su u Energiji za 5,7%, u Kapitalnim proizvodima za 1,6% i u Intermedijarnim proizvodima za 1,4%.

G-2. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEMU I NEDOMAĆEM TRŽIŠTU, PROMJENA CIJENA U VELJAČI 2024. U USPOREDBI S PRETHODNIM MJESECOM

Agregati GIG-a 2009. Područja NKD-a 2007.
       
AI  Intermedijarni proizvodi B Rudarstvo i vađenje
AE  Energija C Prerađivačka industrija
BB  Kapitalni proizvodi D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
CD  Trajni proizvodi za široku potrošnju E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje 
CN  Netrajni proizvodi za široku potrošnju   otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu

U veljači 2024. u usporedbi sa siječnjem 2024. proizvođačke cijene pale su u Intermedijarnim proizvodima za 0,3%, dok su u Energiji, u Kapitalnim proizvodima, u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju i u Trajnim proizvodima za široku potrošnju zadržale stabilnost.

U veljači 2024. u usporedbi s veljačom 2023. proizvođačke cijene porasle su u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 1,4%, u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,4% te u Kapitalnim proizvodima za 0,1%, a pale su u Energiji za 3,9% i u Intermedijarnim proizvodima za 3,6%.

Industrijska područja NKD-a 2007.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

U veljači 2024. u usporedbi sa siječnjem 2024. proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 1,4%, u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,3% te u Rudarstvu i vađenju za 0,1%, a pale su u Prerađivačkoj industriji za 0,1%.

U veljači 2024. u usporedbi s veljačom 2023. proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 1,0%, a pale su u Rudarstvu i vađenju za 17,8%, u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 5,3% i u Prerađivačkoj industriji za 0,5%.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

U veljači 2024. u usporedbi sa siječnjem 2024. proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 1,4%, u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,3% te u Rudarstvu i vađenju za 0,1%, a pale su u Prerađivačkoj industriji za 0,2%.

U veljači 2024. u usporedbi s veljačom 2023. proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 1,0% i u Prerađivačkoj industriji za 0,8%, a pale su u Rudarstvu i vađenju za 18,5% i u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 5,3%.

G-3. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEMU I NEDOMAĆEM TRŽIŠTU, PROMJENA CIJENA U VELJAČI 2024. U USPOREDBI S ISTIM MJESECOM PRETHODNE GODINE

Agregati GIG-a 2009. Područja NKD-a 2007.
       
AI  Intermedijarni proizvodi B Rudarstvo i vađenje
AE  Energija C Prerađivačka industrija
BB  Kapitalni proizvodi D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
CD  Trajni proizvodi za široku potrošnju E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje 
CN  Netrajni proizvodi za široku potrošnju   otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu

U veljači 2024. u usporedbi sa siječnjem 2024. proizvođačke cijene pale su u Prerađivačkoj industriji za 0,1%, dok su u Rudarstvu i vađenju zadržale stabilnost.

U veljači 2024. u usporedbi s veljačom 2023. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 6,3%, a pale su u Prerađivačkoj industriji za 1,7%.

1. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, NEDOMAĆEM TRŽIŠTU I UKUPNO PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U VELJAČI 2024.

             Domaće tržište Nedomaće tržište Ukupno tržište
II. 2024.
I. 2024.
II. 2024.
II. 2023.
II. 2024.
I. 2024.
II. 2024.
II. 2023.
II. 2024.
I. 2024.
II. 2024.
II. 2023.
Ukupno industrija 100,0 98,3 99,9 98,3 100,0 98,3
Ukupno industrija, isključujući Energiju 99,8 100,7 99,9 98,5 99,9 99,5
Prema GIG-u 2009.            
AI Intermedijarni proizvodi 100,0 98,6 99,7 96,4 99,9 97,3
AE Energija 100,3 94,3 100,0 96,1 100,2 94,3
BB Kapitalni proizvodi 99,9 98,4 100,0 100,1 100,0 99,4
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 100,0 100,5 100,0 101,4 100,0 101,1
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 99,6 103,0 100,0 100,4 99,8 101,9
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.            
B Rudarstvo i vađenje  100,1 81,5 100,0 106,3 100,1 82,2
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 100,0 69,8 100,0 69,8
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 100,4 108,6 100,0 106,3 100,4 108,4
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 100,0 100,0 100,0 100,0
C Prerađivačka industrija 99,8 100,8 99,9 98,3 99,9 99,5
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 99,5 101,2 99,7 98,8 99,6 100,6
11 Proizvodnja pića 99,9 106,1 100,8 105,0 100,1 105,9
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 99,8 104,7 92,1 85,4 97,2 99,5
13 Proizvodnja tekstila 100,0 100,3 98,5 98,5 98,8 98,9
14 Proizvodnja odjeće 101,1 102,7 100,2 101,6 100,4 101,8
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 94,5 101,4 100,7 101,1 99,9 101,1
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 99,3 96,2 99,4 95,3 99,4 95,6
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 100,0 96,4 98,3 84,5 99,0 90,0
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 100,0 99,6 100,0 100,3 100,0 99,9
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 100,0 98,8 100,0 96,0 100,0 97,2
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 98,2 95,3 99,6 93,5 99,1 94,3
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 101,6 102,2 100,1 99,9 100,3 100,0
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 100,3 97,2 100,6 95,8 100,4 96,4
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 100,9 105,3 99,6 100,4 100,2 102,6
24 Proizvodnja metala 100,1 96,5 100,0 100,7 100,0 100,0
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 99,8 97,6 100,0 98,8 99,9 98,3
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 100,4 107,5 100,0 98,1 100,1 100,8
27 Proizvodnja električne opreme 99,7 98,1 100,3 98,9 100,2 98,8
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  100,0 100,4 100,0 99,9 100,0 99,9
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 100,0 99,5 100,0 99,3 100,0 99,3
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 100,0 100,0 100,0 105,1 100,0 103,5
31 Proizvodnja namještaja 100,0 100,4 100,0 101,4 100,0 101,0
32 Ostala prerađivačka industrija 100,0 100,2 100,0 100,8 100,0 100,4
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 100,0 98,1 100,0 102,3 100,0 99,0
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 100,3 94,7 100,3 94,7
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 100,3 94,7 100,3 94,7
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 101,4 101,0 101,4 101,0
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 101,4 101,0 101,4 101,0

G-4. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEMU I NEDOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA ODJELJCIMA NKD-a 2007., PROMJENA CIJENA U VELJAČI 2024. U USPOREDBI S PRETHODNIM MJESECOM

G-5. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEMU I NEDOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA ODJELJCIMA NKD-a 2007., PROMJENA CIJENA U VELJAČI 2024. U USPOREDBI S ISTIM MJESECOM PRETHODNE GODINE

Odjeljci NKD-a 2007.
   
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
08 Ostalo rudarstvo i vađenje
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
11 Proizvodnja pića
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda
13 Proizvodnja tekstila
14 Proizvodnja odjeće
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
24 Proizvodnja metala
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
27 Proizvodnja električne opreme
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
31 Proizvodnja namještaja
32 Ostala prerađivačka industrija
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

2. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U VELJAČI 2024.

2021. = 100

      2023. 2024.
VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II.
Ukupno industrija 134,0 135,0 135,7 134,2 134,3 133,5 132,3 132,4
Ukupno industrija, isključujući Energiju 115,6 115,7 115,6 115,6 115,3 115,1 115,6 115,4
Prema GIG-u 2009.                
AI Intermedijarni proizvodi 113,0 112,9 113,1 113,1 113,0 112,5 112,5 112,5
AE Energija 183,4 187,5 191,1 184,8 186,3 183,1 179,1 179,6
BB Kapitalni proizvodi 106,9 107,1 107,1 105,9 105,3 105,6 105,9 105,8
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 117,4 116,7 116,7 116,7 116,7 117,8 117,7 117,7
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 119,7 120,1 119,7 119,9 119,6 119,5 120,6 120,1
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.                
B Rudarstvo i vađenje  175,3 137,9 146,3 150,7 163,3 163,3 129,0 129,1
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 104,8 67,1 75,5 79,7 92,3 92,3 62,9 62,9
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 117,3 118,2 118,3 118,6 118,6 118,6 122,6 123,1
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
C Prerađivačka industrija 117,4 119,5 119,9 119,3 118,1 117,2 118,8 118,6
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 122,4 122,9 121,9 121,8 121,4 121,0 122,2 121,6
11 Proizvodnja pića 122,5 122,0 121,9 122,9 122,9 123,0 123,7 123,6
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 116,8 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 114,7
13 Proizvodnja tekstila 109,4 109,4 109,4 109,3 109,3 109,3 109,3 109,3
14 Proizvodnja odjeće 106,4 106,5 106,5 106,7 107,0 107,0 107,0 108,2
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 107,6 107,7 107,9 107,9 108,9 110,4 113,0 106,8
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 113,2 113,0 112,8 112,7 112,2 111,9 111,2 110,4
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 120,9 121,3 121,0 120,6 120,4 120,3 119,1 119,1
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 103,9 103,8 103,8 103,6 103,5 103,5 103,6 103,6
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 130,5 154,1 159,9 153,1 142,1 133,4 142,0 142,0
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 98,0 98,2 102,0 103,4 102,3 100,5 101,3 99,4
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 103,1 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 105,0
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 105,9 104,7 103,9 103,9 103,8 104,0 104,2 104,5
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 125,1 125,2 126,6 126,3 126,8 126,7 126,9 128,0
24 Proizvodnja metala 111,0 110,9 110,4 110,6 110,5 110,7 110,8 110,9
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 106,5 106,4 106,0 105,7 106,1 105,6 105,9 105,7
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 106,3 106,4 106,5 106,6 106,6 106,5 106,7 107,1
27 Proizvodnja električne opreme 105,0 105,2 106,2 106,3 106,2 106,2 105,3 105,0
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  105,9 105,9 106,0 105,8 105,9 105,8 106,0 106,0
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8
31 Proizvodnja namještaja 118,7 117,9 117,8 117,8 117,8 119,0 118,7 118,7
32 Ostala prerađivačka industrija 106,8 107,0 106,8 106,8 106,9 106,6 106,6 106,5
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 109,2 109,9 110,4 107,9 106,0 107,1 107,4 107,4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 176,3 178,6 179,5 172,1 177,6 177,0 173,3 173,8
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 176,3 178,6 179,5 172,1 177,6 177,0 173,3 173,8
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 101,5 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 101,6 103,0
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 101,5 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 101,6 103,0

 

3. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA NEDOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U VELJAČI 2024.

2021. = 100

      2023. 2024.
VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II.
Ukupno industrija 113,9 114,6 115,0 114,1 114,0 112,9 113,2 113,1
Ukupno industrija, isključujući Energiju 111,4 111,4 111,4 111,4 111,4 110,8 110,4 110,3
Prema GIG-u 2009.                
AI Intermedijarni proizvodi 113,9 113,6 113,7 113,6 113,5 112,7 112,1 111,8
AE Energija 139,8 154,3 161,2 144,3 140,9 130,1 143,5 143,5
BB Kapitalni proizvodi 109,6 109,5 109,5 109,6 109,5 109,4 109,7 109,7
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 104,8 104,8 103,0 104,4 106,4 106,0 106,0 106,0
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 109,8 110,1 110,1 110,1 110,2 109,7 109,2 109,2
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.                
B Rudarstvo i vađenje  114,9 114,9 114,9 114,9 115,0 115,0 119,4 119,4
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 114,9 114,9 114,9 114,9 115,1 115,1 119,5 119,5
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
C Prerađivačka industrija 113,8 114,6 115,0 114,1 114,0 112,8 113,1 113,0
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 117,9 117,7 117,5 117,2 117,3 115,7 116,0 115,7
11 Proizvodnja pića 119,2 121,0 120,9 120,2 119,8 118,5 118,7 119,6
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 137,1 137,1 121,3 120,4 121,9 120,4 120,4 110,9
13 Proizvodnja tekstila 110,9 110,9 110,9 110,9 110,9 110,9 110,9 109,2
14 Proizvodnja odjeće 99,4 101,9 101,8 101,8 101,8 101,7 101,8 102,0
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 100,8 100,8 100,8 100,7 100,7 100,7 100,9 101,6
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 115,7 115,5 116,1 115,5 114,5 113,5 111,8 111,1
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 119,6 119,0 119,8 118,0 118,6 117,7 116,7 114,7
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 106,1 106,1
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 139,6 154,2 161,2 144,1 140,7 129,8 143,2 143,2
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 111,0 112,0 114,6 115,9 113,4 110,3 110,8 110,4
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 106,4 106,5 106,6 106,9 107,1 107,1 104,1 104,2
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 102,5 100,7 100,2 101,0 102,3 101,1 100,1 100,7
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 134,0 134,0 133,6 133,9 134,0 133,9 132,6 132,0
24 Proizvodnja metala 111,4 110,9 111,2 110,1 110,1 109,8 109,4 109,4
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 106,9 106,7 106,6 106,7 106,7 106,2 106,5 106,5
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 101,0 101,6 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7
27 Proizvodnja električne opreme 103,4 103,0 103,4 103,2 103,4 103,4 103,7 104,0
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  106,6 106,6 106,5 106,3 106,3 106,1 105,9 105,9
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 104,7 104,7 104,8 105,8 105,5 105,5 104,3 104,3
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 113,0 113,0 113,0 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5
31 Proizvodnja namještaja 104,0 104,0 101,6 103,1 105,4 105,0 105,0 105,0
32 Ostala prerađivačka industrija 111,4 111,4 111,4 111,4 111,4 111,4 112,8 112,8
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 127,8 127,8 127,8 127,8 127,8 127,9 130,5 130,5
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

 

4. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE UKUPNO I PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U VELJAČI 2024.

2021. = 100

   2023. 2024.
VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II.
Ukupno industrija 124,5 125,4 125,9 124,8 124,8 123,7 123,1 123,1
Ukupno industrija, isključujući Energiju 113,6 113,6 113,6 113,6 113,5 113,1 113,1 112,9
Prema GIG-u 2009.                
AI Intermedijarni proizvodi 113,3 113,0 113,2 113,2 113,1 112,4 112,1 111,8
AE Energija 175,4 181,4 185,7 177,4 178,0 173,4 171,1 171,5
BB Kapitalni proizvodi 108,7 108,8 108,8 108,3 108,0 108,1 108,4 108,4
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 109,5 109,3 108,2 109,1 110,4 110,5 110,5 110,5
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 115,5 115,9 115,7 115,8 115,6 115,3 115,6 115,3
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.                
B Rudarstvo i vađenje  175,4 139,2 147,3 151,6 163,8 163,8 128,7 128,9
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 104,8 67,1 75,5 79,7 92,3 92,3 62,9 62,9
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 117 117,7 117,8 118,1 118,1 118,1 122,1 122,5
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
C Prerađivačka industrija 115,4 116,8 117,2 116,4 115,7 114,7 115,6 115,4
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 121,3 121,6 120,8 120,6 120,3 119,6 120,5 120,0
11 Proizvodnja pića 122,3 122,3 122,2 122,9 122,8 122,6 123,2 123,3
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 120,4 118,9 116,0 115,8 116,0 115,8 115,8 112,6
13 Proizvodnja tekstila 110,8 110,8 110,8 110,8 110,8 110,8 110,8 109,2
14 Proizvodnja odjeće 100,7 102,8 102,7 102,8 102,8 102,7 102,8 103,2
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 101,6 101,6 101,6 101,5 101,7 101,9 102,4 102,3
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 114,9 114,7 115,0 114,6 113,7 113,1 111,8 111,1
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 120,5 120,4 120,7 119,7 119,9 119,4 118,3 117,1
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 104,6 104,6 104,6 104,4 104,4 104,4 104,6 104,6
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 134,2 154,1 160,4 149,3 141,5 131,9 142,0 142,0
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 105,3 105,9 109,0 110,4 108,6 106,1 106,7 105,7
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 105,6 105,7 105,8 106,1 106,3 106,3 103,6 104,2
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 104 102,4 101,8 102,3 103,0 102,4 101,9 102,3
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 129,8 129,9 130,4 130,4 130,7 130,6 130,1 130,3
24 Proizvodnja metala 111,7 111,2 111,4 110,5 110,4 110,2 109,9 109,9
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 106,9 106,7 106,5 106,4 106,6 106,1 106,4 106,3
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 102,6 103,0 102,4 102,4 102,4 102,4 102,5 102,6
27 Proizvodnja električne opreme 103,9 103,6 104,1 103,9 104,1 104,1 104,1 104,3
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  106,4 106,4 106,3 106,1 106,1 106,0 105,9 105,9
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 105,4 105,4 105,5 106,3 106,0 106,0 105,0 105,0
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 111,8 111,8 111,8 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1
31 Proizvodnja namještaja 109,4 109,1 107,5 108,5 110,0 110,1 110,0 110,0
32 Ostala prerađivačka industrija 108,3 108,4 108,2 108,2 108,3 108,1 108,5 108,5
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 115,9 116,4 116,9 114,7 113,1 114,0 114,8 114,8
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 176,1 178,4 179,4 172,0 177,4 176,8 173,3 173,8
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 176,1 178,4 179,4 172,0 177,4 176,8 173,3 173,8
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 101,5 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 101,6 103,0
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 101,5 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 101,6 103,0

G-6. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ZA INDUSTRIJU UKUPNO I PREMA GIG-u 2009.

5. MJESEČNI INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, UKUPNO INDUSTRIJA

           I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
2021. = 100                         
2017. 90,3 90,3 89,9 90,3 89,8 89,1 89,2 89,8 90,2 90,4 91,6 91,5
2018. 91,6 91,2 91,1 91,5 92,3 92,2 92,8 92,9 93,3 93,7 93,2 92,1
2019. 92,2 92,6 93,2 93,7 93,7 92,6 92,9 92,6 93,1 93,3 93,5 93,5
2020. 93,9 93,8 92,1 89,9 89,3 89,8 90,4 90,2 90,2 91,2 91,4 92,4
2021. 92,9 94,2 95,2 94,9 96,0 97,0 98,4 99,5 102,7 109,1 109,7 110,6
2022. 112,2 114,4 118,8 121,8 125,9 127,0 129,3 129,8 133,7 134,9 136,3 132,7
2023. 133,8 134,7 135,4 132,9 130,6 132,3 134,0 135,0 135,7 134,2 134,3 133,5
2024. 132,3 132,4                    
Prethodni mjesec = 100                         
2017. 100,6 100,0 99,6 100,4 99,5 99,3 100,1 100,6 100,4 100,3 101,3 99,9
2018. 100,1 99,5 99,9 100,5 100,8 99,9 100,7 100,1 100,4 100,5 99,4 98,9
2019. 100,1 100,5 100,6 100,6 99,9 98,9 100,3 99,7 100,5 100,2 100,2 100,0
2020. 100,5 99,9 98,1 97,6 99,4 100,5 100,7 99,7 100,0 101,1 100,3 101,0
2021. 100,6 101,4 101,0 99,6 101,2 101,1 101,5 101,0 103,2 106,3 100,5 100,8
2022. 101,5 101,9 103,9 102,6 103,4 100,8 101,8 100,5 103,0 100,9 101,0 97,4
2023. 100,9 100,7 100,6 98,2 98,3 101,2 101,2 100,8 100,6 98,9 100,1 99,4
2024. 99,1 100,0                    
Isti mjesec prethodne godine = 100                         
2018. 101,5 101,0 101,2 101,4 102,9 103,4 104,0 103,4 103,4 103,6 101,6 100,5
2019. 100,5 101,6 102,3 102,4 101,4 100,4 100,0 99,7 99,7 99,5 100,3 101,4
2020. 101,8 101,3 98,8 95,8 95,3 96,9 97,3 97,3 96,8 97,6 97,7 98,8
2021. 98,8 100,2 103,2 105,3 107,3 107,8 108,7 110,2 113,7 119,6 119,8 119,6
2022. 120,7 121,3 124,7 128,4 131,2 130,8 131,2 130,5 130,2 123,6 124,2 119,9
2023. 119,2 117,8 114,0 109,2 103,8 104,3 103,7 104,0 101,5 99,5 98,6 100,7
2024. 98,9 98,3                    

6. MJESEČNI INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA NEDOMAĆEM TRŽIŠTU, UKUPNO INDUSTRIJA

        I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
2021. = 100                         
2018. 97,8 96,7 96,9 97,4 98,4 98,2 98,4 98,7 99,1 99,2 98,2 97,1
2019. 97,6 97,6 98,9 99,9 99,8 98,4 98,8 98,3 98,3 98,6 98,1 97,6
2020. 98,2 98,1 94,5 92,0 91,0 92,9 93,5 92,9 92,1 92,7 93,0 93,8
2021. 95,0 96,3 98,2 97,8 98,4 98,9 100,0 100,5 101,5 104,3 104,7 104,5
2022. 106,8 107,9 111,0 111,6 113,0 114,5 114,4 113,8 114,0 115,8 115,3 113,8
2023. 114,9 115,0 114,8 115,0 113,9 113,9 113,9 114,6 115,0 114,1 114,0 112,9
2024. 113,2 113,1                    
Prethodni mjesec = 100                         
2018. 100,4 98,9 100,2 100,5 101,0 99,8 100,2 100,3 100,4 100,1 99,0 98,9
2019. 100,6 100,0 101,3 101,0 99,9 98,6 100,4 99,5 100,0 100,3 99,5 99,5
2020. 100,6 99,9 96,3 97,4 98,9 102,0 100,6 99,3 99,2 100,7 100,3 100,8
2021. 101,2 101,3 102,0 99,6 100,7 100,5 101,1 100,5 101,0 102,8 100,4 99,8
2022. 102,2 101,0 102,9 100,5 101,3 101,4 99,9 99,4 100,3 101,5 99,6 98,7
2023. 101,0 100,1 99,8 100,2 99,0 100,0 99,9 100,7 100,3 99,3 99,9 99,0
2024. 100,3 99,9                    
Isti mjesec prethodne godine = 100                        
2019. 100,0 101,1 102,2 102,7 101,5 100,3 100,5 99,7 99,3 99,5 100,0 100,6
2020. 100,6 100,6 95,5 92,1 91,2 94,3 94,5 94,3 93,6 93,9 94,7 96,0
2021. 96,6 97,9 103,8 106,2 108,1 106,5 106,9 108,2 110,1 112,5 112,6 111,4
2022. 112,4 112,1 113,0 114,0 114,7 115,8 114,4 113,2 112,4 111,0 110,1 108,8
2023. 107,6 106,6 103,4 103,1 100,8 99,5 99,5 100,8 100,8 98,6 98,9 99,2
2024. 98,5 98,3                    

7. MJESEČNI UKUPNI INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE, UKUPNO INDUSTRIJA

       I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
2021. = 100                         
2019. 94,8 95,1 96,0 96,8 96,7 95,4 95,8 95,4 95,6 95,9 95,8 95,6
2020. 96,2 96,1 93,5 91,1 90,4 91,4 92,0 91,5 91,1 92,0 92,3 93,1
2021. 93,9 95,1 96,6 96,2 97,1 97,9 99,1 99,9 102,1 106,9 107,4 107,9
2022. 109,8 111,4 115,2 117,1 119,9 121,2 122,3 122,3 124,5 125,9 126,4 123,7
2023. 124,9 125,5 125,7 124,6 122,9 123,7 124,5 125,4 125,9 124,8 124,8 123,7
2024. 123,1 123,1                    
Prethodni mjesec = 100                         
2019. 100,3 100,3 100,9 100,8 99,9 98,8 100,4 99,6 100,2 100,3 99,9 99,8
2020. 100,6 99,9 97,3 97,5 99,2 101,2 100,7 99,5 99,6 100,9 100,3 101,0
2021. 100,9 101,4 101,5 99,6 100,9 100,8 101,3 100,8 102,2 104,8 100,5 100,4
2022. 101,8 101,5 103,4 101,7 102,5 101,0 101,0 100,0 101,8 101,2 100,4 97,9
2023. 100,9 100,4 100,3 99,1 98,6 100,7 100,7 100,7 100,4 99,1 100,0 99,2
2024. 99,5 100,0                    
Isti mjesec prethodne godine = 100                         
2019. 100,3 101,4 102,3 102,5 101,5 100,4 100,3 99,7 99,6 99,5 100,1 101,0
2020. 101,3 100,9 97,3 94,1 93,4 95,8 96,0 95,9 95,4 96,0 96,4 97,5
2021. 97,8 99,2 103,5 105,8 107,6 107,2 107,9 109,3 112,1 116,4 116,6 116,0
2022. 117,1 117,2 119,5 121,9 123,7 124,0 123,6 122,6 122,1 117,9 117,9 114,9
2023. 114,0 112,7 109,3 106,5 102,5 102,2 101,9 102,6 101,2 99,1 98,7 100,0
2024. 98,6 98,3                    

8. PROSJEČNI GODIŠNJI INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE, UKUPNO, NA DOMAĆEMU I NEDOMAĆEM TRŽIŠTU

     Ukupno Domaće tržište Nedomaće tržište
prethodna godina = 100 2021. = 100 prethodna godina = 100 2021. = 100 prethodna godina = 100 2021. = 100
2014. 97,5 98,7 97,3 95,7 97,9 101,8
2015. 96,3 95,1 96,1 92,0 96,6 98,3
2016. 96,0 91,3 96,0 88,4 95,9 94,4
2017. 102,0 93,1 102,1 90,2 101,9 96,2
2018. 102,1 95,1 102,4 92,3 102,0 98,0
2019. 100,7 95,7 100,8 93,1 100,6 98,5
2020. 96,7 92,6 98,0 91,2 95,1 93,7
2021. 108,3 100,0 109,5 100,0 106,7 100,0
2022. 120,2 120,0 126,4 126,4 112,7 112,7
2023. 104,2 124,7 106,4 133,9 101,6 114,3

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Uvodne napomene

Indeksi proizvođačkih cijena na domaćemu, nedomaćemu i ukupnom tržištu prezentiraju se nacionalno na međugodišnjoj i međumjesečnoj lančanoj osnovi te na stalnoj bazi 2021. = 100 radi usklađivanja s Uredbom (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika.

Koncepti, definicije i terminologija potpuno su usklađeni s onima kojima se služi i propisuje EU. Tako je izraz ''indeks cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima'' promijenjen u ''indeks proizvođačkih cijena industrije''.

Indeks proizvođačkih cijena industrije prema terminologiji EU-a zove se još i ''indeks outputa industrije'', a izraz ''proizvođačke cijene industrije'' smatra se njegovim sinonimom. Pod pojmom "indeks proizvođačkih cijena industrije", ako nije specificirano, podrazumijeva se ''ukupni indeks proizvođačkih cijena industrije'' (na domaćemu i nedomaćem tržištu).

Koncept proizvođačkih cijena industrije i njihova namjena

Ukupni indeks proizvođačkih cijena industrije sadržava dva podindeksa, tj. indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu i indeks proizvođačkih cijena industrije na nedomaćem tržištu. Kombinacija podindeksa za ta dva tržišta daje promjene u indeksu proizvođačkih cijena industrije za dane proizvode/usluge, dok agregacija daje odjeljke proizvoda iste djelatnosti.

Indeks proizvođačkih cijena industrije mjeri promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda koji se proizvode u Republici Hrvatskoj i koje su prodali proizvođači na domaćemu (hrvatskom) i/ili nedomaćemu (nehrvatskom) tržištu.

Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu mjeri promjene u razini proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda koji su proizvedeni i prodani na domaćemu (hrvatskom) tržištu.

Indeks proizvođačkih cijena industrije na nedomaćem tržištu s dodatnom podjelom na europodručje i izvan europodručja mjeri promjene u razini proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda koje su prodali proizvođači na nedomaćemu (nehrvatskom) tržištu.

Indeks proizvođačkih cijena industrije važan je kratkoročni pokazatelj poslovnog ciklusa koji pokazuje mjesečnu promjenu proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda industrijskog sektora (područja B, C, D i E (samo odjeljak 36) prema NKD-u 2007.) ukupno, na domaćemu iIi nedomaćem tržištu s dodatnom podjelom na europodručje i izvan europodručja. Prema konceptu EU-a važan je poslovni pokazatelj kojim se promatraju cijene na različitim stupnjevima proizvodnog procesa, sredstvo je za razlikovanje efektivnog rasta neke djelatnosti pri promjeni cijena i osigurava informacije poslovnim subjektima po tržištima koja ih zanimaju. Također može nagovijestiti inflatorna kretanja prije nego što dođu do potrošača.

Prezentacija indeksa proizvođačkih cijena industrije

Svi indeksi prikazani su u izvornome (neprilagođenom) obliku, a izračunani su na temelju podataka prikupljenih revidiranim Mjesečnim istraživanjem o proizvođačkim cijenama industrije (IND-3/KPS/M) za 2024.

Pravna i metodološka osnova

Mjesečno istraživanje o proizvođačkim cijenama industrije (IND-3/KPS/M) za 2024. provodi neposredno Državni zavod za statistiku na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.). Metoda prikupljanja podataka jest mrežna aplikacija (metoda CAWI). Izvještajne jedinice neposredno pristupaju toj aplikaciji i ispunjavaju svoje podatke na temelju uputa za ispunjavanje.

Koncepti i definicije koji se primjenjuju u istraživanju IND-3/KPS/M usklađeni su s konceptima i definicijama EU-a, a posebno s temeljnom Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbom Komisije (EU) br. 2020/1197.

Pokrivenost i obuhvat

Izvještajne jedinice istraživanja IND-3/KPS/M jesu izabrana poduzeća i njihovi dijelovi (pravne osobe i obrtnici) koji proizvode izabrane industrijske proizvode definirane Nomenklaturom industrijskih proizvoda (NIP-om 2022.) iz područja djelatnosti NKD-a 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) B Rudarstvo i vađenje, C Prerađivačka industrija, D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija i E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (samo odjeljak 36).

Za prikupljanje proizvođačkih cijena na domaćemu i nedomaćem tržištu u istraživanju IND-3/KPS/M za 2024. obuhvaćen je reprezentativan uzorak industrijskih proizvoda na razini pokrivenih razreda djelatnosti NKD-a 2007., odnosno svi proizvodi koji su zabilježili prodaju veću od 3 milijuna eura na domaćem tržištu, a 2 milijuna eura na nedomaćem tržištu prema rezultatima PRODCOM istraživanja o industrijskoj proizvodnji (IND-21/PRODCOM/G) za 2022. Odabir poduzeća izvršen je prema njihovu udjelu u proizvodnji obuhvaćenih proizvoda, posebno za domaće i nedomaće tržište.

U uzorak istraživanja IND-3/KPS/M za 2024. za proizvođačke cijene industrije na domaćem tržištu obuhvaćeno je  1 688 cijena artikala unutar izabranih proizvoda NIP-a 2022. u 1 028 poduzeća (pravne osobe i obrtnici), a za proizvođačke cijene industrije na nedomaćem tržištu obuhvaćene su 1 084 cijene artikala unutar izabranih proizvoda NIP-a 2022. u 660 poduzeća (pravnim osobama i obrtnicima). U veljači 2024. stopa odgovora iznosila je 98,4%, a stopa procijenjenih obrazaca 1,6%.

Točka izvještavanja

Sve proizvođačke cijene industrije izvješćuju se kao transakcijske cijene 15. dana u izvještajnome mjesecu. Iskazuju se cijene po kojima proizvođač prodaje svoje proizvode redovitim kupcima na domaćem tržištu i/ili nedomaćem tržištu u najvećim količinama i za poznatoga kupca.

Ispunjeni obrazac IND-3/KPS/M dostavlja se neposrednim pristupom mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://podaci.dzs.hr/ od 16. do 26. tekućega izvještajnog mjeseca.

Definicije

Za indekse proizvođačkih cijena na domaćemu i nedomaćem tržištu treba odvojeno kompilirati indekse proizvođačkih cijena na domaćemu i nedomaćem tržištu prema destinaciji proizvoda.

Rezidentnost treće osobe koja je naručila ili kupila proizvod određuje destinaciju. Domaće tržište utvrđuje se onda kad je treća osoba/kupac rezident Republike Hrvatske isto kao i izvještajna jedinica, a nedomaće tržište utvrđeno je kad treća osoba/kupac nije rezident Republike Hrvatske.

Proizvođačke cijene industrije na domaćem tržištu jesu cijene po kojima proizvođač prodaje svoje proizvode na domaćem tržištu u najvećim količinama, franko utovareno u vagon (kamion) u mjestu proizvođača ili cijena po kojoj proizvođač obračunava drugom poduzeću. U prodajnu cijenu ulazi naknada koju ostvaruje prodavač, a odbijaju se rabat i popust koji prodavač odobri kupcu te porez na dodanu vrijednost i trošarine.

Proizvođačke cijene industrije na nedomaćem tržištu jesu cijene po kojima proizvođač prodaje svoje proizvode na nedomaćem tržištu u najvećim količinama na nacionalnoj granici, fob (franko brod). U prodajnu cijenu ulazi regres koji ostvaruje prodavač, a odbijaju se rabat i popust koji prodavač odobri kupcu te porez na dodanu vrijednost i trošarine.

Iskazivanje podataka za nedomaće tržište prema kriteriju europodručja

Područje Europske unije (EU-27) čine nacionalna područja 27 država članica EU-a, a podaci za proizvođačke cijene artikala koji se prodaju na nedomaćem tržištu iskazuju se za tržište Europske unije prema kriteriju nacionalnih tržišta država članica koje primjenjuju euro (iz europodručja) i onih država koje ne primjenjuju euro (izvan europodručja). Za iskazivanje podataka u 2024. vrijedi sljedeća podjela po europodručjima:

Iz europodručja (EA-19) – odnosi se na područja 19 država članica EU-a koje su prihvatile zajedničku valutu (euro), tj. na Austriju, Belgiju, Cipar, Estoniju, Finsku, Francusku, Grčku, Irsku, Italiju, Latviju, Litvu, Luksemburg, Maltu, Nizozemsku, Njemačku, Portugal, Slovačku, Sloveniju i Španjolsku.

Izvan europodručja (EU-7) – odnosi se na područja ostalih sedam država članica EU-a koje još nisu prihvatile zajedničku valutu (euro), tj. na Bugarsku, Češku, Dansku, Mađarsku, Poljsku, Rumunjsku i Švedsku te na ostale države izvan EU-a.

Izvan europodručja (EU-7) – odnosi se na područja ostalih sedam država članica EU-a koje još nisu prihvatile zajedničku valutu (euro), tj. na Bugarsku, Češku, Dansku, Mađarsku, Poljsku, Rumunjsku i Švedsku te na ostale države izvan EU-a.

Metoda izračuna

Ukupni indeks proizvođačkih cijena industrije sadržava dva podindeksa, tj. indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu i indeks proizvođačkih cijena industrije na nedomaćem tržištu.

Indeksi proizvođačkih cijena industrije na domaćemu i nedomaćem tržištu za različite razine NKD-a 2007. izračunavaju se prema Laspeyresovoj formuli.

Iz podataka o cijenama izračunavaju se individualni indeksi za svaki reprezentativni proizvod stavljanjem u odnos cijena tekućeg razdoblja s cijenama u baznom razdoblju (prosinac prethodne godine).

Iz individualnih indeksa cijena vaganom aritmetičkom sredinom izračunavaju se agregatni indeksi, tj. indeksi skupina, odjeljaka i područja NKD-a 2007. te ukupni indeks industrije prema modificiranoj Laspeyresovoj formuli:

pri čemu je značenje kratica:

I indeks skupine, odjeljka, područja i ukupni indeks
Pn cijena u tekućem razdoblju (mjesecu)
Po cijena u baznom razdoblju
Wo relativna struktura vrijednosti prodaje u baznom razdoblju.

Ponderi

Ponderacijski sustav za 2024. izvještajnu godinu temelji se na vrijednosti prodaje proizvoda iz PRODCOM istraživanja o industrijskoj proizvodnji (IND-21/PRODCOM/G) za 2022. Ponderacijski sustav mijenja se početkom svake izvještajne godine za promjene nastale u kretanju cijena.

Objavljivanje podataka

Indeksi proizvođačkih cijena industrije ukupno, na domaćemu i nedomaćem tržištu, objavljuju se na razini industrije ukupno prema područjima i odjeljcima djelatnosti NKD-a 2007. te agregatima GIG-a 2009. (konačne namjene proizvoda) grupiranima prema skupinama i odjeljcima djelatnosti NKD-a 2007. Indeksi proizvođačkih cijena industrije ukupno na nedomaćem tržištu s podjelom na europodručje i izvan europodručja objavljuju se na razini industrije ukupno prema područjima NKD-a 2007. te prema agregatima GIG-a 2009., na stalnoj bazi 2021. = 100, u STS bazi podataka https://stsbaza.dzs.hr/.

Grupiranje skupina ili odjeljaka djelatnosti NKD-a 2007. prema GIG-u 2009.1) s abecednim oznakama kratica provedeno je na sljedeći način:

AI Intermedijarni proizvodi: odjeljci i skupine NKD-a 2007.: 07 (osim 07.21) – 09, 10.6, 10.9, 13.1 – 13.3, 16, 17, 20.1 – 20.3, 20.5, 20.6, 22 – 24
(osim 24.46), 25.5 – 25.7, 25.9, 26.1, 26.8, 27.1 – 27.4 i 27.9
AE Energija: odjeljci NKD-a 2007.: 05, 06, 19, 35 i 36
BB Kapitalni proizvodi: odjeljci i skupine NKD-a 2007.: 25.1 – 25.3, 26.2, 26.3, 26.5, 26.6, 28, 29, 30.2, 32.5 i 33
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju: odjeljci i skupine NKD-a 2007.: 26.4, 26.7, 27.5, 30.9, 31, 32.1 i 32.2
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju: odjeljci i skupine NKD-a 2007.: 10.1 – 10.5, 10.7, 10.8, 11, 12, 13.9, 14, 15, 18, 20.4, 21, 32.3, 32.4 i 32.9.

1) Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s definicijama GIG-a

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Kratice  
   
CAWI računalno potpomognuto internetsko anketiranje
d. n. drugdje nespomenuto
EU Europska unija
GIG 2009. Glavne industrijske grupacije, verzija 2009.
NIP 2022. Nomenklatura industrijskih proizvoda, verzija 2022.
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
PRODCOM Proizvodnja u Zajednici

 

Znakovi  
   
...   ne raspolaže se podatkom

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Ivana Zoroja, Goran Dolšak i Paulina Tomašković

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti