Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 29. svibnja 2024.
VT-2024-1-2

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U 2023.

Konačni podaci Državnog zavoda za statistiku o robnoj razmjeni s inozemstvom pokazuju pad izvoza i uvoza Republike Hrvatske u 2023.

Izvoz i uvoz te vanjskotrgovinski deficit padaju, dok pokrivenost uvoza izvozom lagano raste

Prema konačnim podacima statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom, u 2023. u odnosu na 2022. pale su vrijednosti izvoza i uvoza te vanjskotrgovinski deficit, a u pokrivenosti uvoza izvozom vidljiv je blaži porast.

U 2023. je ukupan izvoz Republike Hrvatske iznosio oko 23 milijarde eura, što je u usporedbi s 2022. smanjenje za oko milijardu eura, odnosno za 5%. U istom je razdoblju ukupan uvoz iznosio oko 40 milijardi eura i vrijednost mu se smanjila za oko dvije milijarde eura, odnosno za oko 5% u usporedbi s 2022.

Deficit robne razmjene s inozemstvom u 2023. iznosio je oko 17 milijardi eura te se u odnosu na 2022. smanjio za oko 6%, odnosno za milijardu eura. Pokrivenost uvoza izvozom u 2023. iznosila je oko 58%, kao i u 2022.

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo; Rudarstvo i vađenje te Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija imaju najveći utjecaj na pad izvoza, dok Rudarstvo i vađenje i Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija znatno utječu na pad uvoza

U 2023. u odnosu na 2022. u području djelatnosti Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, koje je imalo udio u ukupnom izvozu od oko 6%, izvoz je pao za oko 10%, u Rudarstvu i vađenju, s udjelom u ukupnom izvozu od oko 4%, pao je za oko 51%, dok je u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji, s udjelom u ukupnom izvozu od oko 3%, izvoz pao za oko 46%.

Pad ukupnog uvoza Republike Hrvatske u 2023. u odnosu na 2022. najvećim je dijelom posljedica pada uvoza u području djelatnosti Rudarstvo i vađenje, koje ima udio u ukupnom uvozu od oko 7% i u kojem je uvoz pao za oko 45%, te u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji, s udjelom u ukupnom uvozu od oko 2%, području u kojem je uvoz pao za oko 59%.

U Prerađivačkoj industriji porasli i izvoz i uvoz

U ukupnom izvozu u 2023. Prerađivačka industrija ima udio od oko 85% i u odnosu na 2022. ostvarila je porast izvoza za oko 3%, dok je u ukupnom uvozu, s udjelom od oko 86%, ostvarila porast od oko 4%.

Četvrtinu vrijednosti ukupnog izvoza i ukupnog uvoza ostvaruju Strojevi i prijevozna sredstva

Prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK), najveće vrijednosti izvoza i uvoza ostvarene su u sektoru Strojevi i prijevozna sredstva. Izvoz tog sektora u 2023. iznosio je oko šest milijardi eura i čini oko 25% ukupnoga hrvatskog izvoza, dok je uvoz u istom razdoblju iznosio oko 11 milijardi eura i imao je udio od oko 27%.

Izvoz u druge države članice EU-a pada

Najvažnije tržište za Republiku Hrvatsku jest područje EU-a jer robna razmjena s državama članicama EU-a u 2023. čini oko 68% ukupnog izvoza, koji se u odnosu na godinu prije smanjio za oko 6%.

U 2023. je pao izvoz u značajne vanjskotrgovinske partnere iz EU-a: Italiju, Sloveniju i Mađarsku.

Italija je zemlja partner u koju je izvezeno gotovo najviše robe u 2023., s udjelom od oko 12% ukupnog izvoza te padom za oko 5% u odnosu na prethodnu godinu.

Porastao uvoz iz drugih država članica EU-a

Uvoz iz drugih država članica EU-a u 2023. čini oko 77% ukupnog uvoza i porastao je za oko 3% u odnosu na 2022.

U 2023. je znatno porastao uvoz iz Njemačke, Nizozemske i Poljske.

Iz Njemačke je u 2023. uvezeno gotovo najviše robe, s udjelom u ukupnom uvozu od oko 14%, a u odnosu na 2022. uvoz je porastao za oko 8%.

U padu robna razmjena s državama izvan EU-a

U 2023. robna razmjena s trećim zemljama čini oko 32% ukupnog izvoza, koji je u usporedbi s 2022. smanjen za oko 2%. Robna razmjena s trećim zemljama čini oko 23% ukupnog uvoza, koji je pao za oko 25% u usporedbi s 2022.

U 2023. se izvan EU-a najviše izvezlo u Bosnu i Hercegovinu, a udio u ukupnom izvozu bio je oko 10%. U odnosu na 2022 izvoz u tu zemlju pao je za oko 8%.

U 2023. u odnosu na 2022. znatno je pao uvoz iz SAD-a, za oko 66%, a on čini oko 3% ukupnog uvoza Republike Hrvatske.

Republika Hrvatska u EU

Prema privremenim podacima Eurostata, uvoz robe u EU smanjen je za 16% u 2023. u odnosu na 2022.

U usporedbi 2023. s 2022. vidi se da je vrijednost uvoza energenata u EU smanjena za 35%.

U 2023. je vrijednost uvezenoga prirodnog plina u EU manja za oko 52% u odnosu na 2022., jednako kao i vrijednost uvezenoga prirodnog plina u Republiku Hrvatsku.

 

Napomena: Od 1. siječnja 2023. u Republici Hrvatskoj uvedena je nova valuta euro. Vrijednosti za razdoblja prije 1. siječnja 2023. preračunane su u eure prema fiksnom tečaju (1 euro = 7,53450 kuna) te se podaci za 2022. razlikuju od onih objavljenih u Priopćenju VT-2023-1-2. 

 

 

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD SIJEČNJA 2023. DO PROSINCA 2023.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

     Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom, %
tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD
2022.                                             
  I. 1 493 587 1 693 397 2 570 127 2 914 112 -1 076 540 -1 220 716 58,1
  II. 1 662 924 1 870 153 2 901 671 3 258 998 -1 238 746 -1 388 845 57,3
  III. 1 963 530 2 210 178 3 762 537 4 230 512 -1 799 007 -2 020 334 52,2
  IV. 1 850 980 2 040 464 3 468 477 3 824 503 -1 617 496 -1 784 039 53,4
  V. 2 035 638 2 160 223 3 561 497 3 777 599 -1 525 859 -1 617 376 57,2
  VI. 2 148 936 2 288 714 3 525 910 3 757 830 -1 376 974 -1 469 116 60,9
  VII. 2 148 407 2 253 632 3 635 546 3 813 782 -1 487 139 -1 560 150 59,1
  VIII. 1 879 173 1 925 049 3 882 197 3 978 264 -2 003 024 -2 053 216 48,4
  IX. 2 489 267 2 489 045 3 825 807 3 825 322 -1 336 540 -1 336 277 65,1
  X. 2 163 486 2 137 720 3 731 390 3 683 309 -1 567 904 -1 545 589 58,0
  XI. 2 303 006 2 283 072 3 562 787 3 533 297 -1 259 780 -1 250 225 64,6
  XII. 1 969 287 2 031 518 3 436 574 3 545 949 -1 467 287 -1 514 431 57,3
  I. – XII. 24 108 220 25 383 164 41 864 518 44 143 477 -17 756 298 -18 760 313 57,6
2023.                    
  I. 1 681 438 1 793 157 3 023 809 3 225 155 -1 342 371 -1 431 997 55,6
  II. 1 776 783 1 924 784 3 178 436 3 443 187 -1 401 652 -1 518 404 55,9
  III. 2 396 683 2 545 035 3 787 484 4 021 924 -1 390 801 -1 476 889 63,3
  IV. 1 806 814 1 964 910 3 183 694 3 462 264 -1 376 880 -1 497 354 56,8
  V. 1 922 626 2 111 234 3 560 440 3 909 712 -1 637 814 -1 798 478 54,0
  VI. 1 916 928 2 047 853 3 496 796 3 735 491 -1 579 869 -1 687 638 54,8
  VII. 1 839 326 1 998 612 3 349 870 3 639 962 -1 510 543 -1 641 349 54,9
  VIII. 1 666 469 1 836 949 3 156 745 3 479 673 -1 490 276 -1 642 725 52,8
  IX. 1 888 412 2 052 326 3 216 265 3 495 433 -1 327 853 -1 443 106 58,7
  X. 2 089 295 2 213 398 3 450 675 3 655 639 -1 361 380 -1 442 241 60,5
  XI. 2 109 657 2 240 242 3 229 309 3 429 197 -1 119 652 -1 188 955 65,3
  XII. 1 800 775 1 968 426 2 977 404 3 254 595 -1 176 628 -1 286 168 60,5
  I. – XII. 22 895 207 24 696 927 39 610 927 42 752 232 -16 715 720 -18 055 305 57,8

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

         Izvoz  Uvoz
I. – XII. 2022. I. – XII. 2023. indeksi
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
I. – XII. 2022. I. – XII. 2023. indeksi
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
    Ukupno 24 108 220 22 895 207 95,0 41 864 518 39 610 927 94,6
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 397 930 1 257 207 89,9 1 032 580 1 245 912 120,7
  Rudarstvo i vađenje 1 783 399 867 857 48,7 5 382 621 2 950 317 54,8
  Prerađivačka industrija 18 877 177 19 507 702 103,3 32 974 236 34 240 382 103,8
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 1 812 370 1 996 395 110,2 3 367 204 3 827 924 113,7
  11 Proizvodnja pića 231 135 284 173 122,9 325 291 380 791 117,1
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 201 592 252 249 125,1 237 207 243 588 102,7
  13 Proizvodnja tekstila 217 120 213 901 98,5 523 074 542 147 103,6
  14 Proizvodnja odjeće 902 583 1 050 501 116,4 1 512 016 1 709 433 113,1
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 465 778 482 440 103,6 695 062 780 407 112,3
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 1 200 464 983 609 81,9 539 458 513 722 95,2
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 479 129 424 238 88,5 809 386 740 013 91,4
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 2 503 2 193 87,6 3 882 3 271 84,2
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 590 780 1 180 006 74,2 3 098 624 2 538 335 81,9
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 1 209 257 1 258 416 104,1 3 046 644 2 849 320 93,5
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 054 770 1 134 211 107,5 1 778 129 1 827 231 102,8
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 753 231 722 007 95,9 1 458 860 1 436 134 98,4
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 742 672 812 955 109,5 711 114 764 018 107,4
  24 Proizvodnja metala 1 037 274 910 579 87,8 2 741 254 2 277 500 83,1
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 474 933 1 423 150 96,5 1 285 708 1 360 857 105,8
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 630 171 581 282 92,2 1 965 523 2 074 744 105,6
  27 Proizvodnja električne opreme 1 765 462 1 996 548 113,1 1 968 419 2 145 372 109,0
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 1 300 244 1 502 923 115,6 2 647 472 2 918 680 110,2
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 673 015 795 199 118,2 2 274 423 3 069 962 135,0
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 560 457 913 764 163,0 668 253 821 407 122,9
  31 Proizvodnja namještaja 327 154 314 783 96,2 497 859 538 167 108,1
  32 Ostala prerađivačka industrija 245 084 272 180 111,1 819 375 877 359 107,1
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  1 429 996 776 817 54,3 2 145 699 882 299 41,1
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  481 648 357 580 74,2 249 930 205 185 82,1
J   Informacije i komunikacije  83 819 80 590 96,1 76 743 82 008 106,9
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  12 58 482,0 91 143 157,5
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  743 891 119,9 418 2 127 509,3
    Neraspoređeno  53 496 46 505 86,9 2 200 2 555 116,1

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

           Izvoz Uvoz
I. – XII. 2022. I. – XII. 2023. indeksi
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
I. – XII. 2022. I. – XII. 2023. indeksi
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
  Ukupno 24 108 220 22 895 207 95,0 41 864 518 39 610 927 94,6
0 Hrana i žive životinje 2 667 734 2 830 111 106,1 3 883 524 4 615 227 118,8
1 Pića i duhan 406 123 511 790 126,0 574 510 642 913 111,9
2 Sirove materije, osim goriva 1 785 473 1 458 125 81,7 806 846 690 904 85,6
3 Mineralna goriva i maziva 4 723 841 2 741 641 58,0 10 706 352 6 348 631 59,3
4 Životinjska i biljna ulja i masti 157 381 95 646 60,8 230 265 182 085 79,1
5 Kemijski proizvodi 2 561 460 2 674 186 104,4 5 173 380 5 114 645 98,9
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 3 865 889 3 782 274 97,8 6 528 682 6 223 510 95,3
7 Strojevi i prijevozna sredstva 4 795 261 5 652 068 117,9 9 065 866 10 528 999 116,1
8 Razni gotovi proizvodi 2 956 054 3 031 789 102,6 4 634 422 5 099 045 110,0
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 135 508 71 073 52,4 258 471 162 414 62,8
  Neraspoređeno 53 496 46 505 86,9 2 200 2 555 116,1

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

      Izvoz Uvoz
I. – XII. 2022. I. – XII. 2023. indeksi
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
I. – XII. 2022. I. – XII. 2023. indeksi
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
Ukupno 24 108 220 22 895 207 95,0 41 864 518 39 610 927 94,6
Države članice EU-a 16 595 283 15 556 340 93,7 29 582 892 30 449 426 102,9
Austrija 1 275 382 1 282 536 100,6 2 169 218 2 205 819 101,7
Belgija 232 613 255 378 109,8 688 386 696 672 101,2
Bugarska 137 540 162 607 118,2 401 511 329 160 82,0
Cipar 52 302 34 682 66,3 12 988 16 117 124,1
Češka 347 197 383 267 110,4 800 726 910 034 113,7
Danska 123 006 172 984 140,6 220 248 264 490 120,1
Estonija 19 882 23 059 116,0 16 323 17 621 108,0
Finska 43 878 45 320 103,3 64 322 70 782 110,0
Francuska 584 066 586 331 100,4 886 738 1 071 553 120,8
Grčka 147 295 155 570 105,6 298 376 332 077 111,3
Irska 66 711 56 695 85,0 107 056 95 496 89,2
Italija 2 946 999 2 794 029 94,8 5 800 324 5 727 809 98,7
Letonija 27 185 20 115 74,0 18 010 18 609 103,3
Litva 80 980 85 130 105,1 72 457 68 246 94,2
Luksemburg 17 376 10 807 62,2 14 287 14 180 99,3
Mađarska 2 729 383 1 574 213 57,7 3 059 947 2 538 739 83,0
Malta 46 639 300 107 643,5 16 999 86 849 510,9
Nizozemska 351 726 371 925 105,7 1 396 884 1 572 294 112,6
Njemačka 2 739 585 2 802 315 102,3 5 226 223 5 660 544 108,3
Poljska 508 354 563 828 110,9 1 449 228 1 572 632 108,5
Portugal 84 041 77 272 91,9 76 369 59 230 77,6
Rumunjska 360 782 354 978 98,4 449 699 515 690 114,7
Sjeverna Irska 2 551 3 004 117,8 7 032 9 031 128,4
Slovačka 251 655 257 922 102,5 839 733 788 341 93,9
Slovenija 2 789 033 2 567 532 92,1 4 518 966 4 558 783 100,9
Španjolska 408 540 410 222 100,4 724 174 963 021 133,0
Švedska 212 464 196 650 92,6 246 550 285 439 115,8
Neraspoređeno 8 119 7 862 96,8 117 168 144,0
Zemlje Efte 389 308 396 791 101,9 217 966 238 176 109,3
Island 3 634 4 969 136,7 50 104 206,3
Lihtenštajn 26 787 22 591 84,3 105 198 187,9
Norveška 85 487 72 051 84,3 23 833 24 934 104,6
Švicarska 273 399 297 180 108,7 193 977 212 940 109,8
Zemlje Cefte 4 605 247 4 365 799 94,8 3 065 882 2 532 319 82,6
Albanija 121 970 91 590 75,1 44 353 30 396 68,5
Bosna i Hercegovina 2 503 432 2 299 670 91,9 1 426 658 1 287 992 90,3
Crna Gora 307 082 346 624 112,9 8 432 8 160 96,8
Kosovo 133 701 168 396 125,9 11 075 11 224 101,3
Moldavija 5 094 4 263 83,7 5 283 10 818 204,7
Sjeverna Makedonija 162 207 196 296 121,0 118 160 127 341 107,8
Srbija 1 371 760 1 258 961 91,8 1 451 920 1 056 389 72,8
Zemlje OPEC-a 192 140 172 902 90,0 80 705 182 339 225,9
Alžir 7 088 6 985 98,6 26 489 21 633 81,7
Angola 3 969 4 448 112,1 - - -
Ekvatorska Gvineja 312 332 106,6 - - -
Gabon 1 291 1 108 85,8 107 116 107,6
Irak 3 604 11 792 327,2 554 255 46,1
Iran, Islamska Republika 5 071 5 768 113,7 6 013 5 216 86,7
Kongo 1 168 2 443 209,2 - 71 422 -
Kuvajt 9 779 7 738 79,1 92 147 160,6
Libija 9 408 7 895 83,9 2 387 - -
Nigerija 9 146 9 198 100,6 15 392 68 039 442,0
Saudijska Arabija 72 910 61 923 84,9 12 957 8 670 66,9
Ujedinjeni Arapski Emirati 68 366 52 750 77,2 16 648 6 612 39,7
Bolivarijanska Republika Venezuela 29 522 1) 66 229 348,8
Ostale europske zemlje 902 783 875 525 97,0 1 304 733 949 558 72,8
Bjelorusija 13 499 7 325 54,3 2 764 781 28,2
Rusija 181 750 222 512 122,4 471 893 58 655 12,4
Turska 349 748 308 438 88,2 634 774 665 655 104,9
Ujedinjena Kraljevina 234 009 244 972 104,7 115 399 128 951 111,7
Ukrajina 76 958 89 747 116,6 75 584 94 394 124,9
Ostale zemlje 46 819 2 531 5,4 4 319 1 123 26,0
Ostale azijske zemlje 471 686 452 122 95,9 3 553 271 3 337 373 93,9
Azerbajdžan 7 608 4 373 57,5 1 173 063 699 487 59,6
Bangladeš 2 540 7 247 285,3 31 626 57 602 182,1
Filipini 3 619 3 435 94,9 2 150 3 756 174,7
Hong Kong, Kina 10 873 18 522 170,3 5 026 2 630 52,3
Indija 30 742 25 351 82,5 153 054 245 334 160,3
Indonezija 8 648 8 714 100,8 117 049 86 484 73,9
Izrael 113 739 37 248 32,7 44 979 29 902 66,5
Japan 49 755 58 699 118,0 48 548 72 153 148,6
Katar 13 690 6 058 44,3 227 978 2 567 1,1
Kazahstan 21 131 48 609 230,0 71 131 45 154 63,5
Kina 85 373 78 429 91,9 1 366 737 1 275 717 93,3
Koreja, Republika 10 482 13 274 126,6 93 585 65 234 69,7
Libanon 11 597 24 752 213,4 10 102 1)
Malezija 2 835 5 242 184,9 29 297 18 859 64,4
Pakistan 4 247 5 802 136,6 21 473 17 435 81,2
Singapur 9 832 10 088 102,6 20 673 28 031 135,6
Tajland 5 961 5 402 90,6 18 857 20 715 109,9
Tajvan, Kina 10 927 11 395 104,3 36 970 39 766 107,6
Vijetnam 28 618 28 905 101,0 48 160 67 227 139,6
Ostale zemlje 39 466 50 576 128,2 42 903 559 219 1)
Ostale afričke zemlje  241 982 210 382 86,9 455 971 296 625 65,1
Egipat 109 165 91 225 83,6 408 506 43 157 10,6
Etiopija 2 245 2 577 114,8 6 215 5 715 92,0
Južnoafrička Republika 13 621 25 902 190,2 12 658 33 853 267,4
Maroko 73 221 40 986 56,0 7 493 7 873 105,1
Mozambik 19 75 402,4 8 363 191 573 1)
Tunis 6 796 14 681 216,0 5 509 7 798 141,6
Ostale zemlje 36 915 34 936 94,6 7 227 6 655 92,1
Ostale američke zemlje  658 558 767 827 116,6 3 371 606 1 441 675 42,8
Argentina 10 014 1 995 19,9 13 337 11 729 87,9
Brazil 10 807 10 025 92,8 26 431 11 478 43,4
Kanada 51 565 56 080 108,8 32 738 30 335 92,7
Meksiko 11 342 73 042 644,0 58 574 23 340 39,8
SAD 554 626 585 288 105,5 3 174 830 1 067 429 33,6
Ostale zemlje 20 206 41 397 204,9 65 696 297 364 452,6
Oceanijske zemlje 26 807 73 772 275,2 21 812 8 129 37,3
Australija 23 421 29 766 127,1 5 304 5 659 106,7
Novi Zeland 2 986 1 935 64,8 1 446 2 378 164,4
Ostale zemlje 400 42 070 1) 15 062 92 0,6
Neraspoređeno 24 426 23 748 97,2 209 680 175 307 83,6

1) Indeks je veći od 999.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice svakog mjeseca izvješćuju o primicima i/ili otpremama, za mjesec u kojem roba fizički ulazi na teritorij Republike Hrvatske ili ga napušta. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2023. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 400 tisuća eura i za otpreme od 200 tisuća eura. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene među državama članicama EU-a, Uredba (EU) 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. godine (NN, br. 35/23.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19., 98/19., 155/23. i 36/24.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku Državni zavod za statistiku - Intrastat (gov.hr).

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1197 i Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1225, Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. godine (NN, br. 35/23.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19., 98/19., 155/23. i 36/24.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Za izvoz, odnosno otpreme, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a za uvoz, odnosno primitke, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu, prema kojem se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK Rev. 4).

Podaci se za izvoz robe iskazuju prema zemljama namjene, a za uvoz robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se za uvoz robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se za primitke robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2022. i 2023. u ovom Priopćenju smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenima na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice

Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Dubravka Drempetić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti