Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 09. srpnja 2024.
VT-2024-1-1/4

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do travnja 2024. i od siječnja do svibnja 2024.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do travnja 2024., prema privremenim podacima, iznosio je 7,7 milijardi eura. Istodobno je uvoz iznosio 13,7 milijardi eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 6,0 milijardi eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do travnja 2024. bila je 56,1%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do svibnja 2024., prema Prvim rezultatima, iznosio je 9,7 milijardi eura, dok je uvoz iznosio 17,3 milijarde eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 7,6 milijardi eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do svibnja 2024., prema Prvim rezultatima, bila je 55,8%.

 

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD TRAVNJA 2023. DO TRAVNJA 2024.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom, %
tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD
2023.                                    
  I. 1 681 438 1 793 157 3 023 809 3 225 155 -1 342 371 -1 431 997 55,6
  II. 1 776 783 1 924 784 3 178 436 3 443 187 -1 401 652 -1 518 404 55,9
  III. 2 396 683 2 545 035 3 787 484 4 021 924 -1 390 801 -1 476 889 63,3
  IV. 1 806 814 1 964 910 3 183 694 3 462 264 -1 376 880 -1 497 354 56,8
  V. 1 922 626 2 111 234 3 560 440 3 909 712 -1 637 814 -1 798 478 54,0
  VI. 1 916 928 2 047 853 3 496 796 3 735 491 -1 579 869 -1 687 638 54,8
  VII. 1 839 326 1 998 612 3 349 870 3 639 962 -1 510 543 -1 641 349 54,9
  VIII. 1 666 469 1 836 949 3 156 745 3 479 673 -1 490 276 -1 642 725 52,8
  IX. 1 888 412 2 052 326 3 216 265 3 495 433 -1 327 853 -1 443 106 58,7
  X. 2 089 295 2 213 398 3 450 675 3 655 639 -1 361 380 -1 442 241 60,5
  XI. 2 109 657 2 240 242 3 229 309 3 429 197 -1 119 652 -1 188 955 65,3
  XII. 1 800 775 1 968 426 2 977 404 3 254 595 -1 176 628 -1 286 168 60,5
  I. – XII. 22 895 207 24 696 927 39 610 927 42 752 232 -16 715 720 -18 055 305 57,8
2024.                               
  I. 1 751 392 1 935 287 2 970 260 3 282 135 -1 218 868 -1 346 848 59,0
  II. 1 886 745 2 044 667 3 294 008 3 569 715 -1 407 263 -1 525 048 57,3
  III. 2 018 719 2 185 462 3 638 894 3 939 456 -1 620 175 -1 753 994 55,5
  IV. 2 010 711 2 173 406 3 753 758 4 058 177 -1 743 047 -1 884 772 53,6
  I. – IV. 7 667 567 8 338 823 13 656 920 14 849 484 -5 989 353 -6 510 661 56,1

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

      Izvoz  Uvoz
I. – IV. 2023. I. – IV. 2024. indeksi
I. – IV. 2024.
I. – IV. 2023.
I. – IV. 2023. I. – IV. 2024. indeksi
I. – IV. 2024.
I. – IV. 2023.
    Ukupno 7 661 719 7 667 567 100,1 13 173 423 13 656 920 103,7
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 400 405 407 467 101,8 421 434 464 624 110,2
  Rudarstvo i vađenje 334 523 325 730 97,4 930 601 632 016 67,9
  Prerađivačka industrija 6 430 054 6 611 135 102,8 11 384 851 12 237 857 107,5
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 634 117 652 983 103,0 1 142 928 1 253 553 109,7
  11 Proizvodnja pića 81 253 86 866 106,9 104 960 117 048 111,5
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 76 794 65 512 85,3 66 261 85 338 128,8
  13 Proizvodnja tekstila 76 016 71 344 93,9 193 524 179 129 92,6
  14 Proizvodnja odjeće 318 971 357 461 112,1 553 026 615 335 111,3
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 171 112 173 918 101,6 269 643 272 232 101,0
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 363 918 365 377 100,4 188 183 176 661 93,9
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 145 106 142 301 98,1 243 877 248 670 102,0
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 642 1 026 159,8 1 043 1 177 112,9
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 326 876 398 863 122,0 972 625 1 131 587 116,3
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 403 795 455 176 112,7 1 017 102 1 001 144 98,4
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 348 120 432 963 124,4 627 574 681 556 108,6
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 242 035 252 628 104,4 486 458 521 703 107,2
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 253 141 285 125 112,6 247 405 294 418 119,0
  24 Proizvodnja metala 323 966 311 316 96,1 809 196 780 425 96,4
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 471 562 482 319 102,3 447 530 481 110 107,5
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 197 244 180 366 91,4 667 063 698 465 104,7
  27 Proizvodnja električne opreme 625 997 689 047 110,1 693 272 727 884 105,0
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 472 261 472 164 100,0 934 713 980 611 104,9
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 252 481 330 129 130,8 1 051 947 1 198 115 113,9
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 445 764 231 369 51,9 205 425 298 833 145,5
  31 Proizvodnja namještaja 113 236 80 322 70,9 184 413 196 726 106,7
  32 Ostala prerađivačka industrija 85 649 92 559 108,1 276 682 296 138 107,0
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  328 818 165 381 50,3 330 577 224 646 68,0
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  135 744 120 630 88,9 81 740 64 956 79,5
J   Informacije i komunikacije  25 871 24 040 92,9 21 802 22 881 104,9
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  8 11 139,0 12 63 538,7
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  93 256 275,5 1 611 510 31,6
    Neraspoređeno  6 203 12 916 208,2 795 9 367 1)

1) Indeks je veći od 999.

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

        Izvoz Uvoz
I. – IV. 2023. I. – IV. 2024. indeksi
I. – IV. 2024.
I. – IV. 2023.
I. – IV. 2023. I. – IV. 2024. indeksi
I. – IV. 2024.
I. – IV. 2023.
  Ukupno 7 661 719 7 667 567 100,1 13 173 423 13 656 920 103,7
0 Hrana i žive životinje 885 514 913 679 103,2 1 401 963 1 557 737 111,1
1 Pića i duhan 152 238 149 666 98,3 174 564 203 823 116,8
2 Sirove materije, osim goriva 533 030 512 091 96,1 267 786 247 699 92,5
3 Mineralna goriva i maziva 960 681 856 773 89,2 2 232 568 1 976 392 88,5
4 Životinjska i biljna ulja i masti 28 061 27 230 97,0 56 279 53 653 95,3
5 Kemijski proizvodi 848 811 994 279 117,1 1 789 907 1 852 392 103,5
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 1 280 165 1 277 892 99,8 2 129 571 2 151 951 101,1
7 Strojevi i prijevozna sredstva 1 948 819 1 854 911 95,2 3 396 915 3 736 086 110,0
8 Razni gotovi proizvodi 991 631 1 047 079 105,6 1 653 808 1 817 889 109,9
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 26 567 21 051 79,2 69 267 49 931 72,1
  Neraspoređeno 6 203 12 916 208,2 795 9 367 1)

1) Indeks je veći od 999.

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

   Izvoz Uvoz
I. – IV. 2023. I. – IV. 2024. indeksi
I. – IV. 2024.
I. – IV. 2023.
I. – IV. 2023. I. – IV. 2024. indeksi
I. – IV. 2024.
I. – IV. 2023.
Ukupno 7 661 719 7 667 567 100,1 13 173 423 13 656 920 103,7
Države članice EU-a 5 289 347 5 021 582 94,9 10 120 176 10 858 732 107,3
Austrija 411 154 412 066 100,2 762 951 745 723 97,7
Belgija 69 712 76 896 110,3 231 184 218 130 94,4
Bugarska 51 473 60 116 116,8 125 287 218 352 174,3
Cipar 7 700 9 144 118,8 5 274 5 074 96,2
Češka 126 248 120 208 95,2 293 283 329 899 112,5
Danska 44 200 47 681 107,9 76 767 113 550 147,9
Estonija 9 911 3 532 35,6 5 828 8 365 143,5
Finska 15 413 17 283 112,1 22 611 21 894 96,8
Francuska 196 164 191 500 97,6 340 072 418 706 123,1
Grčka 49 621 48 570 97,9 112 092 167 279 149,2
Irska 19 930 28 595 143,5 29 919 32 583 108,9
Italija 894 161 904 251 101,1 1 951 463 2 033 732 104,2
Letonija 7 292 12 240 167,9 5 757 6 542 113,6
Litva 30 089 25 097 83,4 21 827 23 716 108,7
Luksemburg 4 033 4 018 99,6 4 453 4 277 96,0
Mađarska 574 749 503 722 87,6 852 848 901 727 105,7
Malta 216 909 12 100 5,6 14 949 1 460 9,8
Nizozemska 132 784 122 138 92,0 491 680 540 763 110,0
Njemačka 932 701 935 455 100,3 1 863 361 2 013 837 108,1
Poljska 174 765 180 247 103,1 506 520 546 533 107,9
Portugal 29 713 31 397 105,7 20 289 20 400 100,5
Rumunjska 115 062 118 147 102,7 165 200 186 363 112,8
Sjeverna Irska 864 1 669 193,3 3 582 1 483 41,4
Slovačka 97 008 86 292 89,0 271 194 324 559 119,7
Slovenija 888 031 849 067 95,6 1 520 332 1 553 694 102,2
Španjolska 121 068 132 354 109,3 325 804 308 602 94,7
Švedska 65 789 86 128 130,9 95 643 111 373 116,4
Neraspoređeno 2 802 1 667 59,5 8 114 1)
Zemlje Efte 126 904 132 224 104,2 75 853 90 785 119,7
Island 1 112 2 928 263,3 58 251 433,8
Lihtenštajn 7 598 8 203 108,0 8 29 376,0
Norveška 16 172 19 858 122,8 7 913 6 814 86,1
Švicarska 102 021 101 235 99,2 67 874 83 691 123,3
Zemlje Cefte 1 373 111 1 553 271 113,1 886 001 788 430 89,0
Albanija 28 867 23 501 81,4 11 136 9 667 86,8
Bosna i Hercegovina 705 691 890 572 126,2 447 681 396 819 88,6
Crna Gora 98 068 116 003 118,3 2 234 1 613 72,2
Kosovo 50 040 61 521 122,9 4 421 3 153 71,3
Moldavija 547 1 323 242,1 1 206 2 919 241,9
Sjeverna Makedonija 58 524 67 902 116,0 35 359 42 970 121,5
Srbija 431 374 392 449 91,0 383 965 331 289 86,3
Zemlje OPEC-a 49 546 100 701 203,2 58 983 48 497 82,2
Alžir 2 321 2 538 109,3 16 671 12 787 76,7
Ekvatorska Gvineja 175 88 50,5 - - -
Gabon 427 218 51,0 59 0 0,3
Irak 2 578 10 991 426,3 169 424 250,6
Iran, Islamska Republika 1 770 847 47,8 1 296 2 355 181,7
Kongo 572 60 10,4 1 - -
Kuvajt 2 081 2 665 128,0 6 - -
Libija 1 341 632 47,1 - 2 284 -
Nigerija 5 795 106 1,8 39 287 313 0,8
Saudijska Arabija 16 759 50 003 298,4 596 21 217 1)
Ujedinjeni Arapski Emirati 15 203 32 515 213,9 899 9 112 1)
Bolivarijanska Republika Venezuela 522 39 7,5 - 5 -
Ostale europske zemlje 310 984 290 901 93,5 328 831 352 697 107,3
Bjelorusija 2 564 3 178 123,9 273 214 78,4
Rusija 70 734 66 179 93,6 28 970 7 171 24,8
Turska 127 813 86 543 67,7 234 000 269 869 115,3
Ujedinjena Kraljevina 77 486 98 202 126,7 31 960 43 221 135,2
Ukrajina 32 326 25 764 79,7 32 990 28 377 86,0
Ostale zemlje 61 11 035 1) 639 3 846 602,1
Ostale azijske zemlje 163 900 180 727 110,3 778 831 955 439 122,7
Azerbajdžan 1 894 1 098 58,0 57 145 223 931 391,9
Bangladeš 217 1 061 487,8 18 346 18 459 100,6
Filipini 1 032 678 65,7 771 971 126,0
Hong Kong, Kina 3 448 6 837 198,3 862 460 53,3
Indija 4 950 8 909 180,0 123 966 76 390 61,6
Indonezija 3 659 1 696 46,3 19 157 9 304 48,6
Izrael 9 122 11 377 124,7 11 842 12 016 101,5
Japan 48 330 19 413 40,2 22 102 24 303 110,0
Katar 1 615 5 222 323,5 1 043 392 37,6
Kazahstan 16 280 20 030 123,0 10 017 65 377 652,6
Kina 24 942 44 878 179,9 402 688 430 393 106,9
Koreja, Republika 4 391 3 661 83,4 23 615 20 998 88,9
Libanon 7 364 15 175 206,1 45 40 87,4
Malezija 1 081 2 323 215,0 7 219 2 779 38,5
Pakistan 2 633 340 12,9 5 553 7 932 142,8
Singapur 2 091 4 866 232,7 7 185 3 093 43,1
Tajland 2 017 2 316 114,9 6 223 5 000 80,4
Tajvan, Kina 4 219 2 506 59,4 14 739 12 752 86,5
Vijetnam 11 392 13 944 122,4 33 290 28 115 84,5
Ostale zemlje 13 223 14 397 108,9 13 023 12 735 97,8
Ostale afričke zemlje  62 288 80 890 129,9 244 788 45 726 18,7
Egipat 31 620 47 677 150,8 14 729 24 679 167,5
Etiopija 919 1 360 147,9 3 258 4 344 133,3
Južnoafrička Republika 4 510 8 252 183,0 25 851 1 874 7,2
Maroko 14 970 15 772 105,4 4 258 4 542 106,7
Mozambik 30 - - 191 000 632 0,3
Tunis 713 1 164 163,4 2 251 6 434 285,8
Ostale zemlje 9 526 6 665 70,0 3 441 3 222 93,6
Ostale američke zemlje  269 945 293 813 108,8 622 234 420 071 67,5
Argentina 770 722 93,9 3 438 3 417 99,4
Brazil 3 350 2 561 76,4 4 415 7 332 166,1
Kanada 22 198 12 139 54,7 9 980 14 133 141,6
Meksiko 48 885 5 316 10,9 5 917 5 226 88,3
SAD 188 814 264 267 140,0 527 378 326 972 62,0
Ostale zemlje 5 927 8 808 148,6 71 107 62 990 88,6
Oceanijske zemlje 11 731 9 095 77,5 2 046 1 687 82,4
Australija 10 961 8 643 78,8 1 473 679 46,1
Novi Zeland 687 394 57,4 483 938 194,4
Ostale zemlje 83 57 69,5 90 70 77,1
Neraspoređeno 3 964 4 364 110,1 55 681 94 857 170,4

1) Indeks je veći od 999.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

      I. – V. 2023. I. – V. 2024. Indeksi
I. – V. 2024.
I. – V. 2023.
Izvoz 9 584 345 9 658 571 100,8
Države članice EU-a 6 633 582 6 347 749 95,7
Države nečlanice EU-a 2 950 763 3 310 821 112,2
Uvoz 16 733 863 17 297 393 103,4
Države članice EU-a 12 775 036 13 798 909 108,0
Države nečlanice EU-a 3 958 827 3 498 484 88,4
Saldo robne razmjene -7 149 518 -7 638 823 1)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 57,3 55,8 1)

1) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi na teritorij Republike Hrvatske ili ga napušta. Od 1. siječnja 2024. svu robu koja je predmet kupoprodajne transakcije potrebno je prijaviti Intrastatu prema mjesecu nastanka oporezivog događaja. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2024. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 450 tisuća eura i za otpreme od 300 tisuća eura. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene među državama članicama EU-a, Uredba (EU) 2019/2152, Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19., 98/19., 155/23. i 36/24.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku Državni zavod za statistiku - Intrastat (gov.hr).

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) 2019/2152, Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1197, 2021/1225 i 2021/235, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/1704 i 2021/234, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19., 98/19., 155/23. i 36/24.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Za izvoz, odnosno otpreme, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a za uvoz, odnosno primitke, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu, prema kojem se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK Rev. 4).

Podaci se za izvoz robe iskazuju prema zemljama namjene, a za uvoz robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se za uvoz robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se za primitke robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2023. smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenima na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice

Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Maja Perša

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti