Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 07. lipnja 2024.
VT-2024-1-1/3

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do ožujka 2024. i od siječnja do travnja 2024.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do ožujka 2024., prema privremenim podacima, iznosio je 5,6 milijardi eura. Istodobno je uvoz iznosio 9,9 milijardi eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 4,3 milijarde eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do ožujka 2024. bila je 56,5%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do travnja 2024., prema Prvim rezultatima, iznosio je 7,6 milijardi eura, dok je uvoz iznosio 13,5 milijardi eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 5,9 milijardi eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do travnja 2024., prema Prvim rezultatima, bila je 56,2%.

 

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD OŽUJKA 2023. DO OŽUJKA 2024.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

     Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom, %
tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD
2023.                                        
  I. 1 681 438 1 793 157 3 023 809 3 225 155 -1 342 371 -1 431 997 55,6
  II. 1 776 783 1 924 784 3 178 436 3 443 187 -1 401 652 -1 518 404 55,9
  III. 2 396 683 2 545 035 3 787 484 4 021 924 -1 390 801 -1 476 889 63,3
  IV. 1 806 814 1 964 910 3 183 694 3 462 264 -1 376 880 -1 497 354 56,8
  V. 1 922 626 2 111 234 3 560 440 3 909 712 -1 637 814 -1 798 478 54,0
  VI. 1 916 928 2 047 853 3 496 796 3 735 491 -1 579 869 -1 687 638 54,8
  VII. 1 839 326 1 998 612 3 349 870 3 639 962 -1 510 543 -1 641 349 54,9
  VIII. 1 666 469 1 836 949 3 156 745 3 479 673 -1 490 276 -1 642 725 52,8
  IX. 1 888 412 2 052 326 3 216 265 3 495 433 -1 327 853 -1 443 106 58,7
  X. 2 089 295 2 213 398 3 450 675 3 655 639 -1 361 380 -1 442 241 60,5
  XI. 2 109 657 2 240 242 3 229 309 3 429 197 -1 119 652 -1 188 955 65,3
  XII. 1 800 775 1 968 426 2 977 404 3 254 595 -1 176 628 -1 286 168 60,5
  I. – XII. 22 895 207 24 696 927 39 610 927 42 752 232 -16 715 720 -18 055 305 57,8
2024.                    
  I. 1 729 906 1 911 547 2 972 486 3 284 595 -1 242 580 -1 373 049 58,2
  II. 1 853 186 2 008 299 3 287 339 3 562 487 -1 434 153 -1 554 189 56,4
  III. 1 998 289 2 163 345 3 611 160 3 909 430 -1 612 871 -1 746 085 55,3
  I. – III. 5 581 381 6 083 190 9 870 985 10 756 512 -4 289 604 -4 673 322 56,5

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

         Izvoz  Uvoz
I. – III. 2023. I. – III. 2024. indeksi
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
I. – III. 2023. I. – III. 2024. indeksi
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
    Ukupno 5 854 905 5 581 381 95,3 9 989 729 9 870 985 98,8
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 308 672 307 054 99,5 322 596 351 687 109,0
  Rudarstvo i vađenje 231 540 214 398 92,6 720 945 375 868 52,1
  Prerađivačka industrija 4 914 402 4 828 342 98,2 8 609 111 8 919 661 103,6
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 478 120 487 896 102,0 858 612 928 553 108,1
  11 Proizvodnja pića 57 619 60 461 104,9 70 607 78 765 111,6
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 56 932 49 878 87,6 49 328 57 800 117,2
  13 Proizvodnja tekstila 58 522 53 397 91,2 144 739 131 265 90,7
  14 Proizvodnja odjeće 239 342 261 578 109,3 427 120 451 951 105,8
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 135 014 134 871 99,9 208 091 201 668 96,9
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 278 352 268 880 96,6 142 807 125 117 87,6
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 112 692 104 315 92,6 185 956 182 337 98,1
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 479 690 144,1 842 817 97,0
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 253 682 286 254 112,8 747 775 817 042 109,3
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 319 573 338 142 105,8 786 297 749 127 95,3
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 267 181 298 395 111,7 464 912 511 484 110,0
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 187 254 185 527 99,1 366 917 382 726 104,3
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 185 564 203 240 109,5 186 088 212 176 114,0
  24 Proizvodnja metala 255 334 228 826 89,6 613 358 567 523 92,5
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 350 708 343 381 97,9 329 119 350 784 106,6
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 155 274 138 047 88,9 512 959 525 121 102,4
  27 Proizvodnja električne opreme 474 315 509 487 107,4 531 294 541 264 101,9
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 353 990 344 672 97,4 704 512 720 003 102,2
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 193 456 247 842 128,1 784 688 862 356 109,9
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 347 744 154 107 44,3 144 020 156 625 108,8
  31 Proizvodnja namještaja 86 744 60 078 69,3 137 509 143 701 104,5
  32 Ostala prerađivačka industrija 66 511 68 380 102,8 211 560 221 454 104,7
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  265 954 127 431 47,9 264 564 155 695 58,8
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  111 210 81 600 73,4 54 789 43 721 79,8
J   Informacije i komunikacije  19 710 18 032 91,5 15 495 17 326 111,8
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  8 10 128,4 6 54 962,5
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  72 200 277,2 1 577 426 27,0
    Neraspoređeno  3 337 4 313 129,2 647 6 546 1)

1) Indeks je veći od 999.

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

          Izvoz Uvoz
I. – III. 2023. I. – III. 2024. indeksi
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
I. – III. 2023. I. – III. 2024. indeksi
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
  Ukupno 5 854 905 5 581 381 95,3 9 989 729 9 870 985 98,8
0 Hrana i žive životinje 671 465 692 180 103,1 1 053 746 1 160 310 110,1
1 Pića i duhan 109 954 108 657 98,8 124 648 138 603 111,2
2 Sirove materije, osim goriva 414 957 361 605 87,1 199 313 179 828 90,2
3 Mineralna goriva i maziva 729 612 603 837 82,8 1 733 202 1 340 047 77,3
4 Životinjska i biljna ulja i masti 22 212 19 861 89,4 43 407 38 692 89,1
5 Kemijski proizvodi 663 037 715 522 107,9 1 358 106 1 384 339 101,9
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 978 359 938 294 95,9 1 604 541 1 578 812 98,4
7 Strojevi i prijevozna sredstva 1 488 788 1 360 299 91,4 2 556 836 2 680 545 104,8
8 Razni gotovi proizvodi 751 723 762 317 101,4 1 263 651 1 336 309 105,7
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 21 461 14 496 67,5 51 632 26 954 52,2
  Neraspoređeno 3 337 4 313 129,2 647 6 546 1)

1) Indeks je veći od 999.

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

    Izvoz Uvoz
I. – III. 2023. I. – III. 2024. indeksi
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
I. – III. 2023. I. – III. 2024. indeksi
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
Ukupno 5 854 905 5 581 381 95,3 9 989 729 9 870 985 98,8
Države članice EU-a 4 076 487 3 708 895 91,0 7 666 492 7 939 783 103,6
Austrija 308 606 309 058 100,1 584 193 550 625 94,3
Belgija 56 654 59 539 105,1 175 467 164 438 93,7
Bugarska 39 156 44 975 114,9 101 880 154 611 151,8
Cipar 5 587 6 843 122,5 3 862 3 680 95,3
Češka 101 086 88 595 87,6 219 576 239 812 109,2
Danska 32 991 37 542 113,8 57 738 75 298 130,4
Estonija 7 015 2 564 36,5 4 315 6 655 154,3
Finska 12 771 12 217 95,7 18 391 16 516 89,8
Francuska 150 067 137 135 91,4 248 159 273 561 110,2
Grčka 38 946 36 322 93,3 98 508 73 317 74,4
Irska 14 949 17 885 119,6 25 239 24 269 96,2
Italija 676 136 682 371 100,9 1 466 503 1 539 668 105,0
Letonija 5 548 7 851 141,5 4 370 5 275 120,7
Litva 23 900 19 496 81,6 14 792 16 967 114,7
Luksemburg 3 208 2 366 73,8 3 501 3 336 95,3
Mađarska 420 681 340 794 81,0 640 425 661 560 103,3
Malta 212 770 10 200 4,8 13 516 1 192 8,8
Nizozemska 105 934 91 866 86,7 375 728 401 829 106,9
Njemačka 717 876 702 172 97,8 1 406 485 1 496 695 106,4
Poljska 130 396 131 525 100,9 386 459 403 332 104,4
Portugal 23 144 20 867 90,2 15 818 14 012 88,6
Rumunjska 90 808 88 420 97,4 126 266 134 447 106,5
Sjeverna Irska 754 1 095 145,1 3 108 1 276 41,0
Slovačka 68 479 62 012 90,6 210 342 239 782 114,0
Slovenija 687 292 636 415 92,6 1 150 252 1 135 131 98,7
Španjolska 91 164 99 583 109,2 242 177 223 313 92,2
Švedska 49 254 57 939 117,6 69 416 79 126 114,0
Neraspoređeno 1 317 1 248 94,8 6 61 1)
Zemlje Efte 99 420 98 739 99,3 57 065 67 959 119,1
Island 958 2 508 261,8 18 153 827,0
Lihtenštajn 5 867 5 973 101,8 8 20 251,8
Norveška 13 951 16 707 119,8 6 014 5 651 94,0
Švicarska 78 644 73 551 93,5 51 025 62 135 121,8
Zemlje Cefte 1 037 893 1 132 154 109,1 671 853 567 210 84,4
Albanija 21 064 17 827 84,6 7 683 6 381 83,1
Bosna i Hercegovina 534 277 653 034 122,2 335 241 283 283 84,5
Crna Gora 72 563 83 127 114,6 1 800 1 118 62,1
Kosovo 33 536 48 166 143,6 3 357 2 303 68,6
Moldavija 441 935 212,1 734 1 787 243,4
Sjeverna Makedonija 44 624 50 899 114,1 25 327 30 268 119,5
Srbija 331 389 278 166 83,9 297 711 242 071 81,3
Zemlje OPEC-a 38 029 59 329 156,0 16 127 44 786 277,7
Alžir 2 131 2 133 100,1 13 697 12 326 90,0
Ekvatorska Gvineja 162 48 29,4 - - -
Gabon 92 118 128,0 59 0 0,3
Irak 2 282 10 783 472,4 33 308 943,6
Iran, Islamska Republika 1 608 649 40,3 1 034 1 586 153,4
Kongo 572 44 7,6 1 - -
Kuvajt 1 470 2 068 140,7 - - -
Libija 1 248 390 31,3 - 2 284 -
Nigerija 1 769 106 6,0 250 278 111,0
Saudijska Arabija 14 046 14 591 103,9 405 20 359 1)
Ujedinjeni Arapski Emirati 12 578 28 375 225,6 649 7 639 1)
Bolivarijanska Republika Venezuela 71 25 35,6 - 5 -
Ostale europske zemlje 243 009 199 759 82,2 239 744 249 026 103,9
Bjelorusija 1 646 2 321 141,0 248 189 76,3
Rusija 54 885 47 068 85,8 21 909 2 950 13,5
Turska 107 917 55 784 51,7 169 219 197 481 116,7
Ujedinjena Kraljevina 53 484 69 535 130,0 23 843 26 816 112,5
Ukrajina 25 043 21 187 84,6 24 033 21 428 89,2
Ostale zemlje 35 3 865 1) 492 161 32,8
Ostale azijske zemlje 132 939 126 534 95,2 555 470 572 251 103,0
Azerbajdžan 1 827 997 54,6 162 52 745 1)
Bangladeš 176 537 304,7 16 078 14 581 90,7
Filipini 543 540 99,4 688 496 72,2
Hong Kong, Kina 2 818 5 319 188,8 815 337 41,4
Indija 3 712 7 321 197,2 91 931 52 412 57,0
Indonezija 1 792 1 059 59,1 16 530 5 725 34,6
Izrael 7 778 7 778 100,0 9 446 7 829 82,9
Japan 47 491 18 585 39,1 16 006 11 392 71,2
Katar 945 3 715 393,3 746 392 52,5
Kazahstan 13 492 11 171 82,8 720 46 939 1)
Kina 19 567 27 351 139,8 316 841 313 859 99,1
Koreja, Republika 3 571 2 644 74,0 18 246 14 756 80,9
Libanon 6 074 9 769 160,8 45 4 9,2
Malezija 973 1 471 151,1 6 067 1 734 28,6
Pakistan 1 084 165 15,2 3 770 5 278 140,0
Singapur 1 681 3 318 197,3 5 042 2 281 45,2
Tajland 1 919 1 870 97,4 4 434 3 532 79,7
Tajvan, Kina 1 910 1 734 90,8 11 491 9 577 83,3
Vijetnam 6 391 10 251 160,4 25 649 19 038 74,2
Ostale zemlje 9 194 10 941 119,0 10 762 9 343 86,8
Ostale afričke zemlje  45 744 42 389 92,7 189 639 30 040 15,8
Egipat 22 014 18 094 82,2 10 648 19 648 184,5
Etiopija 809 905 111,8 1 653 179 10,8
Južnoafrička Republika 2 724 5 408 198,5 24 342 1 023 4,2
Maroko 11 505 11 976 104,1 3 944 2 629 66,7
Mozambik 12 - - 145 466 252 0,2
Tunis 543 697 128,2 1 609 3 938 244,8
Ostale zemlje 8 137 5 310 65,3 1 976 2 372 120,0
Ostale američke zemlje  169 471 204 051 120,4 545 804 330 456 60,5
Argentina 701 415 59,2 2 404 3 282 136,5
Brazil 3 082 2 401 77,9 2 977 5 314 178,5
Kanada 18 320 9 259 50,5 7 642 6 361 83,2
Meksiko 1 753 3 061 174,5 4 919 3 794 77,1
SAD 141 256 183 663 130,0 458 863 251 612 54,8
Ostale zemlje 4 359 5 254 120,5 69 000 60 093 87,1
Oceanijske zemlje 9 192 6 868 74,7 1 740 916 52,6
Australija 8 615 6 536 75,9 1 211 594 49,0
Novi Zeland 544 274 50,3 438 252 57,6
Ostale zemlje 33 57 175,8 90 70 77,1
Neraspoređeno 2 721 2 663 97,9 45 795 68 558 149,7

1) Indeks je veći od 999.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

         I. – IV. 2023. I. – IV. 2024. Indeksi
I. – IV. 2024.
I. – IV. 2023.
Izvoz 7 661 719 7 570 250 98,8
Države članice EU-a 5 289 347 5 010 961 94,7
Države nečlanice EU-a 2 372 372 2 559 289 107,9
Uvoz 13 173 423 13 471 298 102,3
Države članice EU-a 10 120 176 10 736 068 106,1
Države nečlanice EU-a 3 053 247 2 735 230 89,6
Saldo robne razmjene -5 511 705 -5 901 048 1)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 58,2 56,2 1)

1) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi na teritorij Republike Hrvatske ili ga napušta. Od 1. siječnja 2024. svu robu koja je predmet kupoprodajne transakcije potrebno je prijaviti Intrastatu prema mjesecu nastanka oporezivog događaja. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2024. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 450 tisuća eura i za otpreme od 300 tisuća eura. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene među državama članicama EU-a, Uredba (EU) 2019/2152, Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku Državni zavod za statistiku - Intrastat (gov.hr).

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) 2019/2152, Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1197, 2021/1225 i 2021/235, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/1704 i 2021/234, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Za izvoz, odnosno otpreme, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a za uvoz, odnosno primitke, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu, prema kojem se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK Rev. 4).

Podaci se za izvoz robe iskazuju prema zemljama namjene, a za uvoz robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se za uvoz robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se za primitke robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2023. smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenima na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice

Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Filip Macan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti