Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 09. svibnja 2024.
VT-2024-1-1/2

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do veljače 2024. i od siječnja do ožujka 2024.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do veljače 2024., prema privremenim podacima, iznosio je 3,6 milijardi eura. Istodobno je uvoz iznosio 6,2 milijarde eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 2,7 milijardi eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do veljače 2024. bila je 57,2%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do ožujka 2024., prema Prvim rezultatima, iznosio je 5,6 milijardi eura, dok je uvoz iznosio 9,8 milijardi eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 4,2 milijarde eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do ožujka 2024., prema Prvim rezultatima, bila je 57,1%.

 

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD VELJAČE 2023. DO VELJAČE 2024.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

     Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom, %
tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD
2023.                                    
  I. 1 683 177 1 795 261 3 021 951 3 223 211 -1 338 774 -1 427 950 55,7
  II. 1 783 028 1 931 549 3 175 239 3 439 725 -1 392 211 -1 508 176 56,2
  III. 2 398 299 2 546 751 3 762 975 3 995 898 -1 364 676 -1 449 146 63,7
  IV. 1 808 988 1 967 274 3 203 654 3 483 971 -1 394 667 -1 516 697 56,5
  V. 1 922 487 2 111 081 3 556 755 3 905 666 -1 634 269 -1 794 585 54,1
  VI. 1 926 317 2 057 883 3 499 458 3 738 334 -1 573 141 -1 680 450 55,0
  VII. 1 843 058 2 002 667 3 362 551 3 653 741 -1 519 493 -1 651 074 54,8
  VIII. 1 667 432 1 838 011 3 149 969 3 472 202 -1 482 537 -1 634 191 52,9
  IX. 1 888 291 2 052 194 3 207 275 3 485 662 -1 318 984 -1 433 467 58,9
  X. 2 086 835 2 210 791 3 439 088 3 643 365 -1 352 253 -1 432 573 60,7
  XI. 2 091 140 2 220 579 3 191 141 3 388 668 -1 100 001 -1 168 089 65,5
  XII. 1 775 490 1 940 786 2 882 794 3 151 179 -1 107 304 -1 210 393 61,6
  I. – XII. 22 874 542 24 674 828 39 452 851 42 581 620 -16 578 310 -17 906 793 58,0
2024.                    
  I. 1 725 996 1 907 226 2 967 419 3 278 996 -1 241 423 -1 371 770 58,2
  II. 1 848 720 2 003 448 3 277 497 3 551 698 -1 428 778 -1 548 250 56,4
  I. – II. 3 574 716 3 910 674 6 244 917 6 830 695 -2 670 201 -2 920 021 57,2

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

         Izvoz  Uvoz
I. – II. 2023. I. – II. 2024. indeksi
I. – II. 2024.
I. – II. 2023.
I. – II. 2023. I. – II. 2024. indeksi
I. – II. 2024.
I. – II. 2023.
    Ukupno 3 466 205 3 574 716 103,1 6 197 191 6 244 917 100,8
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 201 502 206 396 102,4 198 839 230 516 115,9
  Rudarstvo i vađenje 121 269 106 161 87,5 483 269 188 114 38,9
  Prerađivačka industrija 2 898 638 3 117 740 107,6 5 292 563 5 672 827 107,2
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 288 756 313 657 108,6 533 590 602 251 112,9
  11 Proizvodnja pića 33 594 37 973 113,0 39 212 48 967 124,9
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 33 655 34 583 102,8 29 799 39 335 132,0
  13 Proizvodnja tekstila 35 834 33 140 92,5 88 361 84 751 95,9
  14 Proizvodnja odjeće 146 630 167 064 113,9 245 543 266 707 108,6
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 86 266 86 387 100,1 129 325 129 975 100,5
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 173 284 174 291 100,6 85 058 77 681 91,3
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 72 517 69 180 95,4 117 588 118 349 100,6
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 331 383 115,5 497 512 102,9
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 154 824 180 656 116,7 516 804 492 603 95,3
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 196 489 211 699 107,7 492 808 488 882 99,2
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 176 099 186 868 106,1 315 881 338 137 107,0
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 116 832 119 506 102,3 217 708 244 162 112,2
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 114 226 126 194 110,5 109 658 134 664 122,8
  24 Proizvodnja metala 161 201 151 675 94,1 374 985 366 914 97,8
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 206 037 217 843 105,7 192 297 225 306 117,2
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 90 735 93 918 103,5 320 753 349 397 108,9
  27 Proizvodnja električne opreme 291 474 342 320 117,4 329 564 356 797 108,3
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 210 681 222 946 105,8 413 107 455 896 110,4
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 120 222 156 944 130,5 445 844 531 443 119,2
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 93 085 107 367 115,3 83 879 87 223 104,0
  31 Proizvodnja namještaja 54 887 38 566 70,3 81 406 93 325 114,6
  32 Ostala prerađivačka industrija 40 976 44 579 108,8 128 895 139 550 108,3
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  166 158 81 400 49,0 181 130 107 171 59,2
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  64 332 49 549 77,0 28 792 30 423 105,7
J   Informacije i komunikacije  12 370 11 182 90,4 10 613 10 850 102,2
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  7 1 11,7 4 52 1)
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  59 129 219,4 1 553 302 19,5
    Neraspoređeno  1 871 2 157 115,3 427 4 661 1)

1) Indeks je veći od 999.

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

          Izvoz Uvoz
I. – II. 2023. I. – II. 2024. indeksi
I. – II. 2024.
I. – II. 2023.
I. – II. 2023. I. – II. 2024. indeksi
I. – II. 2024.
I. – II. 2023.
  Ukupno 3 466 205 3 574 716 103,1 6 197 191 6 244 917 100,8
0 Hrana i žive životinje 422 505 454 387 107,5 653 636 759 438 116,2
1 Pića i duhan 64 944 71 698 110,4 72 922 90 104 123,6
2 Sirove materije, osim goriva 248 368 227 685 91,7 112 156 113 432 101,1
3 Mineralna goriva i maziva 427 951 352 354 82,3 1 185 786 782 111 66,0
4 Životinjska i biljna ulja i masti 13 904 14 269 102,6 26 466 24 282 91,8
5 Kemijski proizvodi 421 960 450 204 106,7 870 886 906 627 104,1
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 608 640 603 673 99,2 967 591 1 010 632 104,4
7 Strojevi i prijevozna sredstva 786 989 900 196 114,4 1 518 435 1 702 749 112,1
8 Razni gotovi proizvodi 454 300 487 874 107,4 755 430 831 016 110,0
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 14 775 10 218 69,2 33 455 19 864 59,4
  Neraspoređeno 1 871 2 157 115,3 427 4 661 1)

1) Indeks je veći od 999.

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

  Izvoz Uvoz
I. – II. 2023. I. – II. 2024. indeksi
I. – II. 2024.
I. – II. 2023.
I. – II. 2023. I. – II. 2024. indeksi
I. – II. 2024.
I. – II. 2023.
Ukupno 3 466 205 3 574 716 103,1 6 197 191 6 244 917 100,8
Države članice EU-a 2 357 907 2 408 711 102,2 4 740 311 5 090 922 107,4
Austrija 189 373 207 185 109,4 356 491 359 837 100,9
Belgija 35 360 40 359 114,1 116 816 109 755 94,0
Bugarska 25 014 31 729 126,8 73 449 105 795 144,0
Cipar 3 970 4 963 125,0 2 417 2 785 115,2
Češka 65 501 56 945 86,9 132 172 153 587 116,2
Danska 21 260 26 301 123,7 32 902 50 560 153,7
Estonija 4 950 1 811 36,6 2 213 4 380 198,0
Finska 5 478 8 827 161,1 12 672 10 256 80,9
Francuska 102 842 86 468 84,1 148 942 171 613 115,2
Grčka 22 929 27 012 117,8 58 934 57 105 96,9
Irska 7 305 10 286 140,8 16 447 15 127 92,0
Italija 412 494 447 293 108,4 927 350 924 714 99,7
Letonija 3 309 3 593 108,6 3 184 3 270 102,7
Litva 16 162 10 899 67,4 8 747 9 956 113,8
Luksemburg 1 978 1 677 84,8 2 624 1 885 71,8
Mađarska 229 162 191 801 83,7 397 894 436 207 109,6
Malta 7 251 8 729 120,4 11 826 668 5,7
Nizozemska 54 294 63 161 116,3 233 718 257 286 110,1
Njemačka 449 828 464 930 103,4 858 562 977 381 113,8
Poljska 83 582 92 148 110,2 236 483 265 482 112,3
Portugal 13 696 13 333 97,3 8 933 9 235 103,4
Rumunjska 58 442 55 772 95,4 74 301 84 208 113,3
Sjeverna Irska 711 645 90,8 2 175 829 38,1
Slovačka 42 648 36 962 86,7 131 420 166 733 126,9
Slovenija 415 027 406 406 97,9 705 739 719 640 102,0
Španjolska 53 871 64 982 120,6 139 733 142 890 102,3
Švedska 30 653 43 778 142,8 44 167 49 675 112,5
Neraspoređeno 817 713 87,3 - 61 -
Zemlje Efte 63 319 62 381 98,5 37 192 46 872 126,0
Island 849 2 469 290,8 4 140 1)
Lihtenštajn 3 988 3 921 98,3 4 3 79,6
Norveška 9 743 10 416 106,9 4 079 3 779 92,6
Švicarska 48 739 45 575 93,5 33 105 42 951 129,7
Zemlje Cefte 657 752 715 121 108,7 399 570 358 541 89,7
Albanija 11 921 11 233 94,2 3 517 3 836 109,0
Bosna i Hercegovina 338 887 417 009 123,1 195 666 181 542 92,8
Crna Gora 43 457 52 668 121,2 983 571 58,1
Kosovo 20 333 31 071 152,8 1 866 1 467 78,6
Moldavija 190 363 191,4 599 1 110 185,3
Sjeverna Makedonija 25 019 28 913 115,6 14 353 18 726 130,5
Srbija 217 946 173 865 79,8 182 586 151 290 82,9
Zemlje OPEC-a 22 038 36 445 165,4 9 834 25 714 261,5
Alžir 1 252 2 046 163,4 8 587 7 975 92,9
Ekvatorska Gvineja 151 39 25,6 - - -
Gabon 24 50 205,0 59 0 0,3
Irak 672 1 127 167,7 - 110 -
Iran, Islamska Republika 1 261 649 51,4 599 958 159,9
Kongo 489 29 6,0 - - -
Kuvajt 863 605 70,0 - - -
Libija 557 311 55,9 - 2 270 -
Nigerija 1 749 100 5,7 0 63 1)
Saudijska Arabija 6 964 9 758 140,1 320 11 363 1)
Ujedinjeni Arapski Emirati 7 985 21 707 271,9 268 2 968 1)
Bolivarijanska Republika Venezuela 71 25 35,6 - 5 -
Ostale europske zemlje 127 942 111 431 87,1 138 792 150 068 108,1
Bjelorusija 1 876 1 533 81,7 158 113 71,6
Rusija 32 396 29 173 90,1 14 417 1 281 8,9
Turska 54 989 32 291 58,7 97 686 117 340 120,1
Ujedinjena Kraljevina 31 329 37 003 118,1 13 308 16 350 122,9
Ukrajina 7 320 11 324 154,7 12 833 14 849 115,7
Ostale zemlje 32 107 340,8 389 135 34,6
Ostale azijske zemlje 91 891 82 293 89,6 344 715 317 511 92,1
Azerbajdžan 1 769 901 50,9 77 21 237 1)
Bangladeš 152 301 198,1 8 625 8 933 103,6
Filipini 493 367 74,5 360 454 126,2
Hong Kong, Kina 1 027 2 916 284,0 294 129 43,8
Indija 1 992 4 145 208,1 51 894 32 585 62,8
Indonezija 1 063 649 61,0 14 503 4 084 28,2
Izrael 2 610 4 498 172,3 4 445 5 597 125,9
Japan 46 782 17 708 37,9 9 110 7 562 83,0
Katar 606 2 828 467,0 746 392 52,5
Kazahstan 7 082 5 458 77,1 465 345 74,2
Kina 10 702 15 358 143,5 200 608 197 277 98,3
Koreja, Republika 1 237 1 614 130,6 12 857 9 244 71,9
Libanon 2 466 5 679 230,3 1 1 99,1
Malezija 835 760 91,0 3 457 1 287 37,2
Pakistan 846 105 12,4 2 120 2 202 103,9
Singapur 1 033 1 795 173,7 3 289 1 344 40,8
Tajland 1 178 1 367 116,0 2 541 2 442 96,1
Tajvan, Kina 1 022 957 93,7 8 847 7 573 85,6
Vijetnam 4 282 7 860 183,6 13 298 9 287 69,8
Ostale zemlje 4 714 7 027 149,1 7 177 5 538 77,2
Ostale afričke zemlje  27 452 28 601 104,2 179 205 19 834 11,1
Egipat 13 613 11 878 87,3 6 034 13 372 221,6
Etiopija 758 651 85,9 103 0 0,2
Južnoafrička Republika 1 861 4 778 256,7 23 410 612 2,6
Maroko 6 792 7 598 111,9 2 773 1 492 53,8
Mozambik - - - 144 838 110 0,1
Tunis 444 371 83,5 916 2 749 300,2
Ostale zemlje 3 984 3 325 83,4 1 133 1 499 132,3
Ostale američke zemlje  109 036 123 742 113,5 326 427 204 848 62,8
Argentina 433 349 80,6 1 513 2 101 138,9
Brazil 478 1 476 309,0 2 236 3 717 166,2
Kanada 7 826 6 934 88,6 3 699 4 707 127,3
Meksiko 1 186 2 039 171,9 3 249 3 242 99,8
SAD 96 380 108 690 112,8 249 569 184 219 73,8
Ostale zemlje 2 733 4 255 155,7 66 161 6 862 10,4
Oceanijske zemlje 7 117 4 626 65,0 1 364 569 41,7
Australija 6 723 4 400 65,4 987 373 37,8
Novi Zeland 371 200 54,0 287 196 68,4
Ostale zemlje 23 25 110,4 90 0 0,0
Neraspoređeno 1 751 1 367 78,1 19 782 30 037 151,8

1) Indeks je veći od 999.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

        I. – III. 2023. I. – III. 2024. Indeksi
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
Izvoz 5 864 504 5 564 592 94,9
Države članice EU-a 4 078 426 3 694 463 90,6
Države nečlanice EU-a 1 786 079 1 870 129 104,7
Uvoz 9 960 166 9 751 608 97,9
Države članice EU-a 7 636 380 7 872 416 103,1
Države nečlanice EU-a 2 323 786 1 879 192 80,9
Saldo robne razmjene -4 095 662 -4 187 017 1)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 58,9 57,1 1)

1) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi na teritorij Republike Hrvatske ili ga napušta. Od 1. siječnja 2024. svu robu koja je predmet kupoprodajne transakcije potrebno je prijaviti Intrastatu prema mjesecu nastanka oporezivog događaja. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2024. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 450 tisuća eura i za otpreme od 300 tisuća eura. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene među državama članicama EU-a, Uredba (EU) 2019/2152, Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku Državni zavod za statistiku - Intrastat (gov.hr).

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) 2019/2152, Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1197, 2021/1225 i 2021/235, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/1704 i 2021/234, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Za izvoz, odnosno otpreme, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a za uvoz, odnosno primitke, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu, prema kojem se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK Rev. 4).

Podaci se za izvoz robe iskazuju prema zemljama namjene, a za uvoz robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se za uvoz robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se za primitke robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenima na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice

Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Tamara Dodig Marić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti