Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 09. travnja 2024.
VT-2024-1-1/1

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci za siječanj 2024. i od siječnja do veljače 2024.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske za siječanj 2024., prema privremenim podacima, iznosio je 1,7 milijardi eura. Istodobno je uvoz iznosio 2,9 milijardi eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 1,2 milijarde eura.

Pokrivenost uvoza izvozom za siječanj 2024. bila je 58,5%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do veljače 2024., prema Prvim rezultatima, iznosio je 3,6 milijardi eura, dok je uvoz iznosio 6,1 milijardu eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 2,6 milijardi eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do veljače 2024., prema Prvim rezultatima, bila je 57,8%.

 

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD SIJEČNJA 2023. DO SIJEČNJA 2024.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD
2023.                                    
  I. 1 683 177 1 795 261 3 021 951 3 223 211 -1 338 774 -1 427 950 55,7
  II. 1 783 028 1 931 549 3 175 239 3 439 725 -1 392 211 -1 508 176 56,2
  III. 2 398 299 2 546 751 3 762 975 3 995 898 -1 364 676 -1 449 146 63,7
  IV. 1 808 988 1 967 274 3 203 654 3 483 971 -1 394 667 -1 516 697 56,5
  V. 1 922 487 2 111 081 3 556 755 3 905 666 -1 634 269 -1 794 585 54,1
  VI. 1 926 317 2 057 883 3 499 458 3 738 334 -1 573 141 -1 680 450 55,0
  VII. 1 843 058 2 002 667 3 362 551 3 653 741 -1 519 493 -1 651 074 54,8
  VIII. 1 667 432 1 838 011 3 149 969 3 472 202 -1 482 537 -1 634 191 52,9
  IX. 1 888 291 2 052 194 3 207 275 3 485 662 -1 318 984 -1 433 467 58,9
  X. 2 086 835 2 210 791 3 439 088 3 643 365 -1 352 253 -1 432 573 60,7
  XI. 2 091 140 2 220 579 3 191 141 3 388 668 -1 100 001 -1 168 089 65,5
  XII. 1 775 490 1 940 786 2 882 794 3 151 179 -1 107 304 -1 210 393 61,6
  I. – XII. 22 874 542 24 674 828 39 452 851 42 581 620 -16 578 310 -17 906 793 58,0
2024.                      
  I. 1 712 986 1 892 850 2 928 634 3 236 139 -1 215 648 -1 343 289 58,5

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

        Izvoz  Uvoz
I. 2023. I. 2024. indeksi
I. 2024.
I. 2023.
I. 2023. I. 2024. indeksi
I. 2024.
I. 2023.
    Ukupno 1 683 177 1 712 986 101,8 3 021 951 2 928 634 96,9
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 106 984 100 867 94,3 90 422 114 729 126,9
  Rudarstvo i vađenje 75 541 63 452 84,0 281 994 85 838 30,4
  Prerađivačka industrija 1 381 129 1 482 967 107,4 2 526 645 2 651 859 105,0
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 142 536 150 822 105,8 270 479 289 835 107,2
  11 Proizvodnja pića 15 979 18 310 114,6 17 422 22 588 129,6
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 14 116 16 306 115,5 13 306 20 693 155,5
  13 Proizvodnja tekstila 16 893 15 620 92,5 40 667 38 799 95,4
  14 Proizvodnja odjeće 71 695 85 287 119,0 118 084 127 151 107,7
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 42 046 42 008 99,9 63 452 61 681 97,2
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 84 632 80 610 95,2 38 272 36 743 96,0
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 36 612 34 523 94,3 56 665 55 579 98,1
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 176 202 114,7 229 251 109,7
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 76 389 86 956 113,8 253 397 228 684 90,2
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 88 494 91 162 103,0 241 757 233 057 96,4
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 73 515 79 299 107,9 167 805 153 642 91,6
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 55 369 57 170 103,3 97 991 108 791 111,0
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 53 803 57 492 106,9 47 544 59 507 125,2
  24 Proizvodnja metala 77 901 72 246 92,7 180 036 174 429 96,9
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 98 257 112 807 114,8 86 937 100 120 115,2
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 44 154 44 199 100,1 166 539 172 858 103,8
  27 Proizvodnja električne opreme 137 438 170 488 124,0 145 254 163 520 112,6
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 92 885 103 424 111,3 179 988 211 052 117,3
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 59 865 73 062 122,0 202 904 246 752 121,6
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 51 608 50 694 98,2 42 493 37 903 89,2
  31 Proizvodnja namještaja 26 162 17 536 67,0 36 759 41 718 113,5
  32 Ostala prerađivačka industrija 20 607 22 743 110,4 58 663 66 505 113,4
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  77 074 40 124 52,1 105 519 54 067 51,2
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  35 733 19 605 54,9 11 433 15 210 133,0
J   Informacije i komunikacije  5 768 4 953 85,9 5 406 5 201 96,2
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  2 0 9,8 2 33 1)
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  33 37 112,5 393 61 15,5
    Neraspoređeno  911 980 107,5 138 1 637 1)

1) Indeks je veći od 999.

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

          Izvoz Uvoz
I. 2023. I. 2024. indeksi
I. 2024.
I. 2023.
I. 2023. I. 2024. indeksi
I. 2024.
I. 2023.
  Ukupno 1 683 177 1 712 986 101,8 3 021 951 2 928 634 96,9
0 Hrana i žive životinje 215 789 218 215 101,1 325 324 371 674 114,2
1 Pića i duhan 28 590 34 165 119,5 32 225 44 794 139,0
2 Sirove materije, osim goriva 127 985 105 363 82,3 49 850 50 586 101,5
3 Mineralna goriva i maziva 221 944 183 347 82,6 643 213 368 572 57,3
4 Životinjska i biljna ulja i masti 6 766 7 120 105,2 12 116 11 349 93,7
5 Kemijski proizvodi 186 028 195 554 105,1 437 058 418 752 95,8
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 290 755 285 284 98,1 448 374 463 563 103,4
7 Strojevi i prijevozna sredstva 378 809 436 990 115,4 702 181 796 573 113,4
8 Razni gotovi proizvodi 218 569 240 965 110,2 356 779 392 816 110,1
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 7 031 5 004 71,2 14 694 8 320 56,6
  Neraspoređeno 911 980 107,5 138 1 637 1)

1) Indeks je veći od 999.

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

     Izvoz Uvoz
I. 2023. I. 2024. indeksi
I. 2024.
I. 2023.
I. 2023. I. 2024. indeksi
I. 2024.
I. 2023.
Ukupno 1 683 177 1 712 986 101,8 3 021 951 2 928 634 96,9
Države članice EU-a 1 159 086 1 167 068 100,7 2 269 430 2 396 149 105,6
Austrija 91 623 94 653 103,3 172 288 170 192 98,8
Belgija 15 602 20 862 133,7 59 795 47 750 79,9
Bugarska 10 874 14 107 129,7 48 716 66 445 136,4
Cipar 1 763 2 731 154,9 1 594 1 633 102,4
Češka 32 053 29 466 91,9 65 078 73 428 112,8
Danska 11 053 16 213 146,7 14 650 28 126 192,0
Estonija 3 486 894 25,6 1 281 2 380 185,8
Finska 3 554 4 728 133,0 7 622 5 412 71,0
Francuska 47 832 42 748 89,4 68 767 79 411 115,5
Grčka 9 944 16 686 167,8 44 918 14 837 33,0
Irska 3 000 1 889 63,0 7 935 8 630 108,8
Italija 194 584 221 459 113,8 408 520 427 532 104,7
Letonija 1 465 1 530 104,4 1 442 1 590 110,3
Litva 8 723 4 665 53,5 3 699 4 901 132,5
Luksemburg 740 913 123,3 1 294 791 61,2
Mađarska 131 810 110 465 83,8 202 171 206 714 102,2
Malta 3 999 1 454 36,4 1 375 373 27,1
Nizozemska 22 122 27 951 126,3 111 916 123 048 109,9
Njemačka 219 111 218 698 99,8 405 893 459 063 113,1
Poljska 37 110 43 824 118,1 114 571 129 797 113,3
Portugal 6 327 6 985 110,4 3 514 5 014 142,7
Rumunjska 30 451 25 311 83,1 35 658 40 305 113,0
Sjeverna Irska 399 268 67,1 1 542 176 11,4
Slovačka 26 456 17 470 66,0 73 519 75 731 103,0
Slovenija 202 232 195 905 96,9 332 684 339 357 102,0
Španjolska 25 751 27 644 107,4 56 545 63 918 113,0
Švedska 16 659 17 276 103,7 22 442 19 579 87,2
Neraspoređeno 360 270 74,9 - 14 -
Zemlje Efte 31 778 28 632 90,1 16 955 20 413 120,4
Island 753 1 985 263,6 4 1 16,2
Lihtenštajn 1 983 1 998 100,8 2 - -
Norveška 5 761 3 901 67,7 1 197 2 027 169,3
Švicarska 23 281 20 748 89,1 15 752 18 386 116,7
Zemlje Cefte 300 882 338 694 112,6 192 833 156 957 81,4
Albanija 3 408 5 106 149,8 1 425 1 722 120,8
Bosna i Hercegovina 155 199 196 222 126,4 96 660 78 033 80,7
Crna Gora 19 132 25 756 134,6 199 333 167,7
Kosovo 10 221 16 269 159,2 698 659 94,4
Moldavija 63 217 344,0 372 492 132,2
Sjeverna Makedonija 10 909 12 795 117,3 5 649 8 239 145,8
Srbija 101 950 82 328 80,8 87 830 67 479 76,8
Zemlje OPEC-a 9 695 18 344 189,2 4 996 9 018 180,5
Alžir 534 1 463 273,9 4 222 2 182 51,7
Ekvatorska Gvineja 62 39 62,2 - - -
Gabon 24 30 121,3 59 - -
Irak 176 974 553,7 - 42 -
Iran, Islamska Republika 340 311 91,4 232 150 64,6
Kongo - 29 - - - -
Kuvajt 304 435 143,1 - - -
Libija 354 256 72,3 - 1 116 -
Nigerija 1 659 13 0,8 - 2 -
Saudijska Arabija 2 112 6 251 296,1 320 4 287 1)
Ujedinjeni Arapski Emirati 4 058 8 528 210,1 163 1 240 758,2
Bolivarijanska Republika Venezuela 71 14 19,8 - - -
Ostale europske zemlje 66 655 48 382 72,6 62 720 71 156 113,5
Bjelorusija 592 664 112,1 104 82 79,1
Rusija 17 036 14 006 82,2 6 698 741 11,1
Turska 31 106 12 246 39,4 45 522 53 340 117,2
Ujedinjena Kraljevina 14 520 17 789 122,5 4 352 7 531 173,0
Ukrajina 3 402 3 633 106,8 5 914 9 446 159,7
Ostale zemlje - 44 - 128 17 13,3
Ostale azijske zemlje 53 983 45 391 84,1 160 202 145 487 90,8
Azerbajdžan 14 521 1) 69 10 15,0
Bangladeš 136 29 21,0 5 666 4 960 87,5
Filipini 173 356 206,3 104 286 275,4
Hong Kong, Kina 181 1 969 1) 229 69 30,2
Indija 1 037 2 215 213,6 14 004 18 365 131,1
Indonezija 511 318 62,3 12 883 1 928 15,0
Izrael 1 191 2 874 241,3 1 733 3 395 195,9
Japan 33 203 8 765 26,4 6 071 1 475 24,3
Katar 146 2 232 1) 163 392 240,0
Kazahstan 1 913 2 955 154,5 231 221 95,4
Kina 5 521 7 242 131,2 95 332 97 512 102,3
Koreja, Republika 573 438 76,4 5 651 4 278 75,7
Libanon 2 162 3 630 167,9 1 0 6,5
Malezija 642 441 68,8 3 057 422 13,8
Pakistan 134 47 35,5 1 141 475 41,6
Singapur 723 879 121,5 1 993 725 36,4
Tajland 1 032 687 66,6 1 385 1 550 112,0
Tajvan, Kina 275 628 228,1 3 359 4 452 132,5
Vijetnam 1 875 6 485 345,9 2 872 2 958 103,0
Ostale zemlje 2 541 2 679 105,4 4 255 2 015 47,4
Ostale afričke zemlje  14 968 11 487 76,7 174 075 7 205 4,1
Egipat 7 284 5 848 80,3 3 421 5 757 168,3
Etiopija 537 387 72,1 28 0 0,0
Južnoafrička Republika 1 060 710 67,0 22 838 260 1,1
Maroko 2 383 2 832 118,8 1 558 439 28,2
Mozambik - - - 144 779 - -
Tunis 358 322 89,8 837 212 25,3
Ostale zemlje 3 345 1 387 41,5 613 536 87,5
Ostale američke zemlje  43 981 52 247 118,8 132 087 111 340 84,3
Argentina 150 185 123,1 1 016 780 76,8
Brazil 287 150 52,1 438 1 922 438,7
Kanada 4 243 3 479 82,0 2 161 2 083 96,4
Meksiko 504 484 96,0 2 272 2 302 101,3
SAD 38 043 44 439 116,8 123 674 100 737 81,5
Ostale zemlje 754 3 510 465,3 2 525 3 516 139,2
Oceanijske zemlje 1 278 1 989 155,6 276 456 165,3
Australija 1 040 1 877 180,6 53 281 525,9
Novi Zeland 236 112 47,3 222 175 78,7
Ostale zemlje 2 - - - - -
Neraspoređeno 871 754 86,5 8 378 10 453 124,8

1) Indeks je veći od 999.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

        I. II. 2023. I. II. 2024. Indeksi
I. II. 2024.
I. II. 2023.
Izvoz 3 466 205 3 550 512 102,4
Države članice EU-a 2 357 907 2 387 481 101,3
Države nečlanice EU-a 1 108 298 1 163 031 104,9
Uvoz 6 197 191 6 137 641 99,0
Države članice EU-a 4 740 311 5 003 463 105,6
Države nečlanice EU-a 1 456 880 1 134 177 77,8
Saldo robne razmjene -2 730 986 -2 587 128 1)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 55,9 57,8 1)

1) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi na teritorij Republike Hrvatske ili ga napušta. Od 1. siječnja 2024. svu robu koja je predmet kupoprodajne transakcije potrebno je prijaviti Intrastatu prema mjesecu nastanka oporezivog događaja. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2024. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 450 tisuća eura i za otpreme od 300 tisuća eura. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene među državama članicama EU-a, Uredba (EU) 2019/2152, Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku Državni zavod za statistiku - Intrastat (gov.hr).

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) 2019/2152, Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1197, 2021/1225 i 2021/235, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/1704 i 2021/234, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Za izvoz, odnosno otpreme, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a za uvoz, odnosno primitke, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu, prema kojem se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK Rev. 4).

Podaci se za izvoz robe iskazuju prema zemljama namjene, a za uvoz robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se za uvoz robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se za primitke robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenima na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice

Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Tamara Dodig Marić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti