Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 09. travnja 2024.
TUR-2024-1-1/2

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U VELJAČI 2024.

Dolazaka turista više za 14,7%, a noćenja za 7,9% u veljači 2024. u odnosu na veljaču 2023.

U komercijalnim smještajnim objektima u veljači 2024. ostvareno je 312 tisuća dolazaka i 703 tisuće noćenja, što je za 14,7% više dolazaka i za 7,9% više noćenja u odnosu na veljaču 2023. Od ukupno ostvarene 703 tisuće noćenja turista, 40,9% ostvarili su domaći turisti, a 59,1% strani turisti.

Domaći turisti ostvarili su 143 tisuće dolazaka te 288 tisuća noćenja u veljači 2024., što je za 10,7% više dolazaka i za 9,9% više noćenja u odnosu na veljaču 2023.

Strani turisti ostvarili su 169 tisuća dolazaka te 416 tisuća noćenja u veljači 2024., što je za 18,2% više dolazaka i za 6,7% više noćenja u odnosu na veljaču 2023.

Napomena

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

 

G-1. NOĆENJA TURISTA U VELJAČI, 2020. – 2024.

I u veljači 2024. turisti iz Slovenije ostvarili najviše noćenja

U veljači 2024. najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Slovenije, i to 94 tisuće noćenja, što je 22,6% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. U veljači 2024. turisti iz Slovenije ostvarili su za 25,6% više noćenja nego u veljači 2023. Najviše su noćili u Istarskoj (52,9%) te u Primorsko-goranskoj županiji (20,1%).

Slijede noćenja turista iz Austrije (12,0%), Njemačke (9,7%), Italije (6,0%) te Bosne i Hercegovine (5,3%). Svi turisti iz spomenutih zemalja ostvarili su više noćenja u veljači 2024. nego u veljači 2023., osim turista iz Italije, koji su ostvarili za 1,9% manje noćenja.

Najviše noćenja u Istarskoj županiji

U Istarskoj županiji ostvareno je najviše noćenja turista u veljači 2024., i to 167 tisuća noćenja, što je 23,8% od ukupno ostvarenih noćenja u Hrvatskoj. U Istarskoj županiji ostvareno je za 8,6% više noćenja turista u odnosu na veljaču 2023. Od ukupno ostvarenih noćenja u Istarskoj županiji, domaći turisti ostvarili su 41 tisuću noćenja, a strani turisti 126 tisuća noćenja. Najviše noćenja stranih turista u Istarskoj županiji ostvarili su turisti iz Slovenije (39,5%), Austrije (23,9%), Njemačke (11,9%), Italije (5,1%) te Srbije (4,8%).

Nakon Istarske županije slijede Grad Zagreb s ostvarenom 131 tisućom noćenja i Primorsko-goranska županija s ostvarenih 111 tisuća noćenja.

G-2. STRUKTURA NOĆENJA DOMAĆIH TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., VELJAČA 2024.

G-3. STRUKTURA NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., VELJAČA 2024.

Turisti najviše noćili u skupini Hoteli i sličan smještaj

U skupini Hoteli i sličan smještaj u veljači 2024. ostvareno je najviše noćenja turista, i to 460 tisuća, što je 65,5% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na veljaču 2023. u skupini Hoteli i sličan smještaj ostvareno je za 11,6% više noćenja turista. U skupini Hoteli i sličan smještaj prema veličini smještajnih objekata s obzirom na broj soba najviše noćenja turista ostvareno je u velikim smještajnim objektima (objekti iz skupine Hoteli i sličan smještaj sa 100 ili više soba), i to 322 tisuće noćenja, što je 69,9% noćenja turista od ukupno ostvarenih noćenja turista u skupini Hoteli i sličan smještaj.

Slijede noćenja turista ostvarena u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor, i to 219 tisuća noćenja, što je 31,2% od ukupno ostvarenih noćenja. Ova skupina smještaja imala je porast noćenja za 1,4% u odnosu na veljaču 2023.

G-4. STRUKTURA NOĆENJA TURISTA U SKUPINI HOTELI I SLIČAN SMJEŠTAJ PREMA VELIČINI OBJEKATA, VELJAČA 2024.

Najviše soba i stalnih postelja raspoloživo u skupini Hoteli i sličan smještaj

U veljači 2024. turisti su na raspolaganju imali 63 tisuće soba, apartmana i mjesta za kampiranje sa 148 tisuća stalnih postelja.

U skupini Hoteli i sličan smještaj turisti su na raspolaganju imali 29 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje (što je 46,8% od ukupnog broja raspoloživih soba, apartmana i mjesta za kampiranje) s 57 tisuća stalnih postelja (što je 38,9% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). U veljači 2024. u skupini Hoteli i sličan smještaj prosječna popunjenost soba iznosila je 32,9%, a stalnih postelja 29,4%.

Turisti u dobi od 35 do 44 godine ostvarili najviše noćenja

U veljači 2024. turisti u dobi od 35 do 44 godine ostvarili su najviše noćenja, i to 142 tisuće (što je 20,2% od ukupno ostvarenih noćenja). Slijede turisti u dobi od 45 do 54 godine s ostvarene 122 tisuće noćenja (što je 17,3% od ukupno ostvarenih noćenja).

U prva dva mjeseca 2024. ostvareno za 8,4% više dolazaka i za 3,5% više noćenja turista

U prva dva mjeseca 2024. u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je 544 tisuće dolazaka i 1,3 milijuna noćenja, što je porast dolazaka za 8,4% i porast noćenja za 3,5% u odnosu na isto razdoblje 2023.

Domaći su turisti u prva dva mjeseca 2024. ostvarili 256 tisuća dolazaka i 539 tisuća noćenja, što je porast dolazaka za 5,3% i porast njihovih noćenja za 4,7%.

Strani su turisti u istom razdoblju ostvarili 287 tisuća dolazaka i 759 tisuća noćenja, što je za 11,4% više dolazaka i za 2,8% više njihovih noćenja u odnosu na isto razdoblje 2023.

Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Slovenije (140 tisuća noćenja, što je 18,5% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista). Slijede noćenja turista iz Austrije (11,2%), Njemačke (10,0%), Italije (7,3%) te Bosne i Hercegovine (6,2%). Sve navedene zemlje osim Italije ostvarile su porast noćenja turista u prva dva mjeseca 2024. u odnosu na isto razdoblje 2023.

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

     Dolasci Noćenja
II. 2023. II. 2024. indeksi
II. 2024.
II. 2023.
II. 2023. II. 2024. indeksi
II. 2024.
II. 2023.
struktura noćenja, % prosječan broj noćenja po dolasku
Ukupno 272 499 312 454 114,7 651 330 703 103 107,9 100,0 2,3
Domaći turisti 129 235 143 053 110,7 261 765 287 581 109,9 40,9 2,0
Strani turisti 143 264 169 401 118,2 389 565 415 522 106,7 59,1 2,5

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U VELJAČI 2024.

         Ukupno Domaći Strani Indeksi
II. 2024.
II. 2023.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 312 454 143 053 169 401 114,7 110,7 118,2
    noćenja 703 103 287 581 415 522 107,9 109,9 106,7
Zagrebačka županija dolasci 6 823 3 343 3 480 122,1 111,3 134,7
   noćenja 12 337 6 336 6 001 114,8 113,2 116,5
Krapinsko-zagorska županija dolasci 14 810 9 736 5 074 118,0 112,6 130,0
   noćenja 32 435 20 550 11 885 116,7 111,8 126,4
Sisačko-moslavačka županija dolasci 1 669 1 036 633 156,3 155,1 158,3
   noćenja 4 331 2 927 1 404 165,7 157,4 186,5
Karlovačka županija dolasci 5 506 3 358 2 148 86,7 94,0 77,3
   noćenja 9 348 5 982 3 366 82,6 94,0 67,9
Varaždinska županija dolasci 5 441 3 789 1 652 113,7 109,9 123,3
   noćenja 13 752 9 370 4 382 124,2 116,9 143,5
Koprivničko-križevačka županija dolasci 1 225 853 372 111,0 117,7 98,2
   noćenja 2 332 1 598 734 85,0 89,2 77,0
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 1 982 1 482 500 90,8 87,1 103,7
   noćenja 6 006 4 750 1 256 101,7 100,4 107,3
Primorsko-goranska županija dolasci 46 736 23 476 23 260 112,1 107,3 117,3
   noćenja 110 749 49 518 61 231 100,9 106,1 97,0
Ličko-senjska županija dolasci 5 930 2 676 3 254 106,5 76,2 158,3
   noćenja 9 502 5 015 4 487 101,1 82,6 134,6
Virovitičko-podravska županija dolasci 916 674 242 94,1 91,0 104,3
   noćenja 2 159 1 691 468 97,7 101,3 86,7
Požeško-slavonska županija dolasci 1 348 1 147 201 101,5 98,8 120,4
   noćenja 3 992 3 615 377 105,8 103,9 129,1
Brodsko-posavska županija dolasci 1 903 835 1 068 115,3 122,1 110,4
   noćenja 2 920 1 239 1 681 121,7 117,2 125,3
Zadarska županija dolasci 13 359 7 658 5 701 116,0 110,4 124,3
   noćenja 27 650 14 024 13 626 111,7 108,8 114,9
Osječko-baranjska županija dolasci 8 216 5 698 2 518 123,9 122,0 128,3
   noćenja 16 047 9 775 6 272 124,6 120,8 130,9
Šibensko-kninska županija dolasci 6 129 3 998 2 131 93,5 83,7 119,8
   noćenja 15 084 8 130 6 954 100,3 86,6 122,9
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 6 411 5 706 705 91,6 90,4 102,5
   noćenja 8 447 6 801 1 646 87,4 86,4 91,8
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 28 623 13 751 14 872 123,3 131,1 116,8
   noćenja 67 288 25 813 41 475 108,6 125,7 100,0
Istarska županija dolasci 61 362 17 722 43 640 118,5 110,3 122,2
   noćenja 167 171 41 462 125 709 108,6 108,9 108,5
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 21 572 8 473 13 099 125,1 132,1 121,0
   noćenja 44 226 18 275 25 951 119,7 130,1 113,3
Međimurska županija dolasci 7 460 4 747 2 713 123,4 117,4 135,4
   noćenja 16 471 9 664 6 807 129,3 121,2 142,9
Grad Zagreb dolasci 65 033 22 895 42 138 112,8 115,6 111,3
   noćenja 130 856 41 046 89 810 105,8 110,2 103,9

3. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA VELIČINI OBJEKATA IZ SKUPINE 55.1 HOTELI I SLIČAN SMJEŠTA U VELJAČI 2024.

     Broj soba i apartmana Broj stalnih postelja Dolasci Noćenja
ukupno domaći strani ukupno domaći strani
Republika Hrvatska 29 387 57 332 226 288 98 752 127 536 460 216 184 218 275 998
Mali objekti (manje od 25 soba) 2 812 5 734 19 257 9 761 9 496 33 734 15 220 18 514
Srednje veliki objekti (25 do 99 soba) 7 885 15 044 58 299 28 242 30 057 104 803 46 978 57 825
Veliki objekti (100 ili više soba) 18 690 36 554 148 732 60 749 87 983 321 679 122 020 199 659
Veliki objekti (100 do 249 soba) 10 388 20 656 81 379 36 020 45 359 162 973 68 122 94 851
Veliki objekti (250 ili više soba) 8 302 15 898 67 353 24 729 42 624 158 706 53 898 104 808

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja Dolasci i noćenja turista jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) definirani su načini i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu pružati uslugu noćenja u smještajnom objektu.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) i smještajnim kapacitetima jest sustav eVisitor. Državni zavod za statistiku mjesečno preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje. Mjesečni podaci preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Pravilniku o sustavu eVisitor (NN, br. 43/20.) prijavu i odjavu turista obavljaju iz sustava eVisitor, kao središnjega elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

Obuhvat i usporedivost

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su ugostiteljski objekti koji su prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) razvrstani u skupine Hoteli, Kampovi i Ostali ugostiteljski objekti za smještaj. Ministar nadležan za turizam pravilnikom propisuje vrste ugostiteljskih objekata unutar navedenih skupina.

Prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN, br. 56/16. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN, br. 54/16., 68/19. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: kamp, glamping, kampiralište i kamp-odmorište.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN, br. 54/16. i 69/17.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom ili akademis i objekt za robinzonski smještaj.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN, br. 9/16., 54/16., 61/16., 69/17. i 120/19.), objekti u kućanstvu jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 54/16., 69/17. i 120/19.), ti objekti jesu: soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022., državljanima Ukrajine odobrena je privremena zaštita u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN, br. 70/15., 127/17. i 33/23.). Osobe iz Ukrajine koje nisu zatražile privremenu zaštitu u Republici Hrvatskoj koriste se uslugom smještaja u smještajnom objektu za kraći boravak i plaćaju uslugu smještaja. Stoga se evidentiraju u sustav eVisitor i smatraju se turistima.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

S agregiranim podacima za koje postoje razlozi za povjerljivost, u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama, postupa se kao s povjerljivim podacima i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih u promatranom razdoblju ukupnim brojem raspoloživih soba u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Prema Uredbi EU br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kriterij za određivanje veličine turističkog smještajnog objekta iz skupine Hoteli i sličan smještaj jest broj soba i apartmana (smještajnih jedinica). Turistički smještajni objekti iz skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj razvrstavaju se prema broju soba i apartmana na:

– male objekte: manje od 25 soba

– srednje objekte: od 25 do 99 soba

– velike objekte: 100 ili više soba koji se dijele još na dvije skupine: od 100 do 249 soba te 250 ili više soba.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, glamping, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište u kućanstvu – objekt za robinzonski smještaj, kamp-odmorište na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu − objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Kristina Baluban

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti