Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 21. svibnja 2024.
RAD-2024-1-1/3

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH ZA OŽUJAK 2024.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za ožujak 2024. iznosila je 1 326 eura, što je nominalno više za 6,3%, a realno za 5,4% u odnosu na veljaču 2024.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za ožujak 2024. iznosila je 1 834 eura, što je nominalno više za 7,3%, a realno za 6,3% u odnosu na veljaču 2024.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za ožujak 2024. isplaćena je u djelatnosti Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, u iznosu od 2 033 eura, a najniža u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 841 euro.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za ožujak 2024. bila je u djelatnosti Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima, u iznosu od 3 005 eura, a najniža u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 1 085 eura.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za ožujak 2024. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 17,3%, a realno za 12,7%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za ožujak 2024. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 17,9%, a realno za 13,3%.

Za razdoblje od siječnja do ožujka 2024. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 1 271 euro, što je u odnosu na isto razdoblje 2023. nominalno više za 14,5%, a realno za 10,0%.

Za razdoblje od siječnja do ožujka 2024. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 1 747 eura, što je u odnosu na isto razdoblje 2023. nominalno za 14,5%, a realno za 10,0% više.

U ožujku 2024. bilo je prosječno 166 plaćenih sati, što je u odnosu na veljaču 2024. više za 0,6%. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Vodni prijevoz (181), a najmanji u Djelatnostima socijalne skrbi bez smještaja (147).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za ožujak 2024. iznosila je 7,75 eura, što je u odnosu na veljaču 2024. za 5,7%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 27,5% više.

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za ožujak 2024. iznosila je 10,72 eura, što je u odnosu na veljaču 2024. za 6,7%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 28,1% više.

Medijalna neto plaća za ožujak 2024. iznosila je 1 086 eura, dok je medijalna bruto plaća iznosila 1 459 eura.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA OŽUJAK 2024.

        III. 2024. I. – III. 2024. Indeksi
III. 2024.
II. 2024.
III. 2024.
III. 2023.
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
Neto plaća                   
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, euro  1 326  1 271 106,3 117,3 114,5
Realna neto plaća po zaposlenome             105,4 112,7 110,0
Bruto plaća                  
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, euro  1 834  1 747 107,3 117,9 114,5
Realna bruto plaća po zaposlenome            106,3 113,3 110,0
Neto plaća po satu               
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu, euro 7,75 7,24 105,7 127,5 114,6
Realna neto plaća po satu           104,8 122,5 110,1
Bruto plaća po satu                 
Prosječna mjesečna bruto plaća po satu, euro 10,72 9,95 106,7 128,1 114,5
Realna bruto plaća po satu            105,7 123,1 110,0

2. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA KVARTILIMA ZA OŽUJAK 2024.

       III. 2024.
neto plaće, euro bruto plaće, euro
Prvi (donji) kvartil    833  1 054
Drugi kvartil (medijan)  1 086  1 459
Treći (gornji) kvartil   1 524  2 115
Četvrti kvartil  z z

3. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA DECILIMA ZA OŽUJAK 2024.

      III. 2024.
neto plaće, euro bruto plaće, euro
Prvi decil    730   899
Drugi decil    798  1 014
Treći decil   873  1 120
Četvrti decil    970  1 280
Peti decil (medijan)  1 086  1 459
Šesti decil   1 230  1 682
Sedmi decil   1 414  1 961
Osmi decil   1 649  2 297
Deveti decil   2 042  2 911
Deseti decil  z z

4. ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI PREMA NKD-u 2007.1) U OŽUJKU 2024.

       III. 2024.
prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja, euro prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja zaposlenih koji su primili plaću, euro
  Ukupno 100 1
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 94 1
B Rudarstvo i vađenje 151 4
C Prerađivačka industrija 114 1
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 107 1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 83 2
F Građevinarstvo 111 1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 75 1
H Prijevoz i skladištenje 67 1
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 99 0
J Informacije i komunikacije 123 0
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 94 1
L Poslovanje nekretninama 102 1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 129 1
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 101 2
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 115 1
P Obrazovanje 80 0
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 125 3
R Umjetnost, zabava i rekreacija 91 2
S Ostale uslužne djelatnosti 113 1

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

G-1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZA OŽUJAK 2024. PREMA NKD-u 2007.

G-2. GODIŠNJE STOPE PROMJENE PROSJEČNIH MJESEČNIH NETO I BRUTO PLAĆA ZA OŽUJAK 2024. PREMA NKD-u 2007.

G-3. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE PO PLAĆENOM SATU ZA OŽUJAK 2024. PREMA NKD-u 2007.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

5. PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2024.1) PREMA NKD-u 2007.

       Prosječne isplaćene neto plaće po zaposlenome, euro Indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
za mjesec nominalni realni
I. II. III. I. − III. III. 2024.
II. 2024.
III. 2024.
III. 2023.
I. − III. 2024.
I. − III. 2023.
III. 2024.
II. 2024.
III. 2024.
III. 2023.
I. − III. 2024.
I. − III. 2023.
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  1 485  1 480  1 682  1 550 113,6 133,4 123,1 112,6 128,1 118,3
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  1 485  1 480  1 682  1 550 113,6 133,4 123,1 112,6 128,1 118,3
84.1 Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice  1 463  1 467  1 613  1 515 110,0 126,0 118,5 109,0 121,0 113,8
84.2 Pružanje usluga zajednici kao cjelini  1 531  1 518  1 764  1 605 116,2 139,2 126,9 115,2 133,7 121,9
84.3 Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja   1 227  1 234  1 415  1 292 114,7 130,2 120,0 113,7 125,1 115,3
P Obrazovanje  1 320  1 314  1 492  1 375 113,5 127,7 118,6 112,5 122,7 113,9
85 Obrazovanje  1 320  1 314  1 492  1 375 113,5 127,7 118,6 112,5 122,7 113,9
85.1 Predškolsko obrazovanje  1 050  1 048  1 072  1 057 102,3 117,0 115,8 101,4 112,4 111,2
85.2 Osnovno obrazovanje  1 314  1 304  1 523  1 381 116,8 132,0 121,1 115,8 126,8 116,3
85.3 Srednje  obrazovanje  1 330  1 327  1 551  1 403 116,9 132,2 120,7 115,9 127,0 115,9
85.4 Visoko obrazovanje  1 779  1 777  2 046  1 868 115,1 128,4 117,6 114,1 123,3 113,0
85.5 Ostalo obrazovanje i poučavanje  1 010  1 003  1 025  1 013 102,2 111,7 112,4 101,3 107,3 108,0
85.6 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju  1 279  1 283  1 557  1 378 121,4 131,5 116,7 120,3 126,3 112,1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalneskrbi  1 533  1 514  1 771  1 607 117,0 138,5 124,3 116,0 133,0 119,4
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite  1 633  1 619  1 908  1 721 117,9 139,7 124,4 116,8 134,2 119,5
86.1 Djelatnosti bolnica   1 709  1 691  2 023  1 808 119,6 142,5 125,6 118,5 136,9 120,7
86.2 Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse   1 481  1 489  1 674  1 548 112,4 131,7 121,3 111,4 126,5 116,5
86.9 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite  1 519  1 476  1 735  1 578 117,5 139,1 124,9 116,5 133,6 120,0
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem  1 094  1 081  1 254  1 144 116,0 136,3 123,8 115,0 130,9 118,9
87.1 Djelatnosti ustanova za njegu  1 037  1 017  1 208  1 088 118,8 142,6 127,1 117,7 137,0 122,1
87.2 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s  teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima  1 184  1 170  1 377  1 243 117,7 138,8 124,7 116,7 133,3 119,8
87.3 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom  1 023  1 017  1 155  1 066 113,6 133,7 123,0 112,6 128,4 118,2
87.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem    1 262  1 244  1 479  1 330 118,9 136,2 122,5 117,8 130,8 117,7
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja  1 060  1 022  1 047  1 043 102,4 122,9 122,6 101,5 118,1 117,8
88.1 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom  1 266  1 229  1 278  1 258 104,0 152,0 149,2 103,1 146,0 143,3
88.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja  1 028   991  1 013  1 010 102,2 118,8 118,7 101,3 114,1 114,0

1) Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog Priopćenja koje se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

6. PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2024.1) PREMA NKD-u 2007.

      Prosječne bruto plaće po zaposlenome, euro Indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
za mjesec nominalni indeksi realni indeksi
I. II. III. I. − III. III. 2024.
II. 2024.
III. 2024.
III. 2023.
I. − III. 2024.
I. − III. 2023.
III. 2024.
II. 2024.
III. 2024.
III. 2023.
I. − III. 2024.
I. − III. 2023.
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  2 025  2 018  2 334  2 126 115,7 137,0 124,8 114,7 131,6 119,9
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  2 025  2 018  2 334  2 126 115,7 137,0 124,8 114,7 131,6 119,9
84.1 Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice  2 018  2 024  2 255  2 100 111,4 128,4 119,6 110,4 123,3 114,9
84.2 Pružanje usluga zajednici kao cjelini  2 069  2 051  2 433  2 185 118,6 144,0 129,2 117,5 138,3 124,1
84.3 Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja   1 681  1 696  1 978  1 786 116,6 133,0 121,3 115,6 127,8 116,5
P Obrazovanje  1 790  1 782  2 059  1 877 115,5 130,4 119,6 114,5 125,3 114,9
85 Obrazovanje  1 790  1 782  2 059  1 877 115,5 130,4 119,6 114,5 125,3 114,9
85.1 Predškolsko obrazovanje  1 408  1 404  1 441  1 418 102,6 117,6 116,1 101,7 113,0 111,5
85.2 Osnovno obrazovanje  1 731  1 721  2 054  1 836 119,3 136,5 123,0 118,2 131,1 118,2
85.3 Srednje  obrazovanje  1 852  1 847  2 200  1 967 119,1 134,5 121,3 118,0 129,2 116,5
85.4 Visoko obrazovanje  2 518  2 514  2 943  2 659 117,1 130,5 118,1 116,1 125,4 113,4
85.5 Ostalo obrazovanje i poučavanje  1 359  1 347  1 380  1 362 102,4 110,6 111,5 101,5 106,2 107,1
85.6 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju  1 735  1 749  2 187  1 899 125,0 136,1 118,0 123,9 130,7 113,4
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  2 127  2 098  2 506  2 245 119,4 142,7 126,1 118,3 137,1 121,1
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite  2 284  2 262  2 722  2 423 120,3 143,9 126,3 119,2 138,2 121,3
86.1 Djelatnosti bolnica   2 398  2 370  2 901  2 557 122,4 147,2 127,5 121,3 141,4 122,5
86.2 Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse   2 060  2 073  2 365  2 166 114,1 135,1 123,1 113,1 129,8 118,3
86.9 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite  2 091  2 030  2 432  2 187 119,8 143,0 126,6 118,7 137,4 121,6
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem  1 441  1 421  1 692  1 519 119,1 141,8 126,5 118,0 136,2 121,5
87.1 Djelatnosti ustanova za njegu  1 360  1 328  1 635  1 442 123,1 150,3 130,9 122,0 144,4 125,7
87.2 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s  teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima  1 557  1 534  1 854  1 647 120,9 145,0 127,6 119,8 139,3 122,6
87.3 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom  1 338  1 329  1 546  1 406 116,3 138,7 125,4 115,3 133,2 120,5
87.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem    1 703  1 672  2 042  1 808 122,1 141,1 124,5 121,0 135,5 119,6
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja  1 406  1 336  1 378  1 372 103,1 122,9 122,6 102,2 118,1 117,8
88.1 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom  1 741  1 676  1 753  1 723 104,6 156,9 153,7 103,7 150,7 147,6
88.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja  1 353  1 285  1 323  1 319 103,0 118,0 118,0 102,1 113,4 113,4

1) Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog Priopćenja koje se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Neoporezivi primici koje je zaposlenik primio iskazani su u tablici 4.

Obuhvaćeni su sljedeći neoporezivi primici, prema šiframa obrasca JOPPD:

šifra 21 − dar djetetu do 15 godina starosti i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa
šifra 22 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)
šifra 24 – pomorski dodatak, do propisanog iznosa
šifra 25 – naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa
šifra 26 – otpremnine, do propisanog iznosa
šifra 60 – nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanog iznosa
šifra 61 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)
šifra 62 – trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 63 – novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)
šifra 64 – troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju povremene sezonske poslove u poljoprivredi iz članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 65 – novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, do propisanog iznosa
šifra 66 – troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije, do propisanog iznosa
šifra 67 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem
šifra 68 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika
šifra 69 – naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam
šifra 70 – naknade za troškove redovite skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama (vrtići i sl.)
šifra 71 – premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja – u primjeni od 2020.

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.


Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata ukupnim brojem plaćenih sati.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

Medijalna mjesečna neto i bruto plaća izračunava se određivanjem sredine nakon rangiranja plaća zaposlenih, od najniže do najviše, te pokazuje da 50% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od tog iznosa (medijana), a 50% zaposlenih prima jednaku ili veću od tog iznosa (medijana).

Kvartilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na četiri jednaka dijela nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 25%, 50%, 75% i 100% plaća zaposlenih. Mogu se podijeliti na prvi (donji) kvartil, drugi kvartil (medijan), treći (gornji) kvartil i četvrti kvartil.

Prvi (donji) kvartil pokazuje da 25% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvoga kvartila, a 75% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od prvoga kvartila.

Treći (gornji) kvartil pokazuje da 75% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od trećega kvartila, a 25% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od trećega kvartila.

Decilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na deset jednakih dijelova nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% i 100% plaća zaposlenih.

U prvom decilu nalaze se zaposleni koji imaju najniže mjesečne plaće i pokazuje da 10% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvog decila, a 90% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od tog iznosa. U drugom decilu nalaze se zaposleni koji primaju plaću veću od onih koji se nalaze u prvom decilu i manju od onih koji se nalaze u trećem decilu itd.

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

Znakovi

 

0

podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Dean Maslovara i Marinka Radman Ćosić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti