Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 09. lipnja 2023.
GRAD-2023-5-1

ISSN 1334-0557

SRUŠENI STANOVI U 2022.

 

U 2022. stambeni fond smanjen je za 1 112 stanova. Razlozi isključenja stanova iz stambenog fonda jesu: gradnja novih građevina (53,1%), elementarne nepogode (37,3%), dotrajalost i drugi razlozi (6,8%), nezakonita gradnja (1,7%) i prenamjena u nestambeni prostor ili spajanje dvaju ili više stanova u jedan stan (1,1%).

Prosječna veličina tih stanova iznosi 79,5 m2. Od ukupnog broja stanova, 57,3% jesu dvosobni i trosobni stanovi.

Prema opremljenosti instalacijama i pomoćnim prostorijama, svi stanovi imaju električnu struju, kuhinju, vodovod, kanalizacijske instalacije i zahod, a 92,4% ima kupaonicu.

1. STANOVI PREMA RAZLOGU ISKLJUČENJA IZ STAMBENOG FONDA U 2022.

   Ukupno smanjenje stambenog fonda1) Srušeni stanovi prema razlogu rušenja Prenamjena u nestambeni prostor i slično3)
gradnja novih građevina nezakonita gradnja elementarna nepogoda2) dotrajalost i drugi razlozi
Ukupno broj 1 112 590 19 415 76 12
  korisna površina, m 88 392 50 640 1 093 31 092 4 491 1 076
U gradskim naseljima broj 949 503 10 369 58 9
  korisna površina, m 75 011 43 109 665 27 473 3 096 668
U ostalim naseljima  broj 163 87 9 46 18 3
  korisna površina, m2 13 381 7 531 428 3 619 1 395 408

1) Ukupan broj stanova isključenih iz stambenog fonda bez obzira na način korištenja (nastanjeni i nenastanjeni stanovi za stalno stanovanje te stanovi za odmor). Od ukupnog broja stanova koji su isključeni iz stambenog fonda, 16 stanova s ukupnom površinom od 637 m2 korišteno je za odmor.
2) Odnosi se na stanove koji su isključeni iz stambenog fonda na temelju odluke Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.
3) Uključeno je spajanje dvaju ili više stanova u jedan stan.

G-1. STRUKTURA STANOVA KOJI SU ISKLJUČENI IZ STAMBENOG FONDA PREMA VRSTI NASELJA U 2022.

G-2. STRUKTURA STANOVA KOJI SU ISKLJUČENI IZ STAMBENOG FONDA PREMA BROJU SOBA U 2022.

2. STANOVI PREMA OPREMLJENOSTI POMOĆNIM PROSTORIJAMA I INSTALACIJAMA U 2022.

  Ukupno smanjenje stambenog fonda1) Pomoćne prostorije Instalacije
kupaonica zahod kuhinja električna struja vodovod kanalizacija centralno grijanje plin
Ukupno broj 1 112 1 027 1 112 1 112 1 112 1 112 1 112 162 225
U gradskim naseljima broj 949 893 949 949 949 949 949 156 212
U ostalim naseljima broj 163 134 163 163 163 163 163 6 13

1) Ukupan broj stanova isključenih iz stambenog fonda bez obzira na način korištenja (nastanjeni i nenastanjeni stanovi za stalno stanovanje te stanovi za odmor). Od ukupnog broja stanova koji su isključeni iz stambenog fonda, 16 stanova s ukupnom površinom od 637 m2 korišteno je za odmor.

3. STANOVI KOJI SU ISKLJUČENI IZ STAMBENOG FONDA PREMA BROJU SOBA

   Ukupno Stanovi isključeni iz stambenog fonda prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni i višesobni
2018. broj 501 71 152 167 70 41
  korisna površina, m2 42 976 2 752 8 969 13 393 8 197 9 665
2019. broj 533 97 150 190 72 24
  korisna površina, m2 42 625 3 279 9 104 15 873 8 955 5 414
2020. broj 466 77 145 146 58 40
  korisna površina, m2 39 411 3 178 9 167 12 559 7 177 7 330
2021. broj 1 227 183 370 356 195 123
  korisna površina, m2 111 236 7 430 22 970 30 587 23 897 26 352
2022. broj 1 112 273 380 257 125 77
  korisna površina, m2 88 392 10 586 23 527 21 795 17 275 15 209

4. STANOVI KOJI SU ISKLJUČENI IZ STAMBENOG FONDA PREMA RAZLOGU RUŠENJA

  Ukupno Srušeni stanovi prema razlogu rušenja Prenamjena u nestambeni prostor i slično1)
gradnja novih građevina nezakonita gradnja elementarna nepogoda dotrajalost i drugi razlozi
2018. broj 501 435 27 1 28 10
  korisna površina, m 42 976 38 045 1 152 156 3 119 504
2019. broj 533 468 2 1 36 26
  korisna površina, m2  42 625 37 634 112 40 2 647 2 192
2020. broj 466 421 4 - 30 11
  korisna površina, m 39 411 35 812 200 - 2 728 671
2021. broj 1 227 585 30 544 50 18
  korisna površina, m 111 236 56 897 1 424 47 426 3 803 1 686
2022. broj 1 112 590 19 415 76 12
  korisna površina, m2  88 392 50 640 1 093 31 092 4 491 1 076

1) Uključeno je spajanje dvaju ili više stanova u jedan stan.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani su podaci prikupljeni izvještajnom metodom s pomoću obrasca Godišnji izvještaj o srušenoj zgradi sa stanovima i prenamjeni stambenog prostora (obrazac GRAĐ-71).

Obuhvat i usporedivost

Godišnji izvještaj o srušenoj zgradi sa stanovima i prenamjeni stambenog prostora prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija nadležnih za upravne poslove graditeljstva, Državnog inspektorata – Sektora građevinske inspekcije, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanja na osnovi ove dokumentacije:

- projekta za uklanjanje građevine

- građevinske dozvole na temelju koje je predviđeno uklanjanje prije izgrađene zgrade (s jednim ili više stanova) radi građenja zamjenske građevine

- dozvole za rekonstrukcije građevina kojima se stambeni prostor prenamjenjuje u nestambeni ili se dva stana ili nekoliko njih spaja u jedan stan

- rješenja građevinske inspekcije kojim se investitoru, odnosno vlasniku naređuje uklanjanje izgrađene zgrade s jednim ili više stanova

- drugih dokumenata o rušenju zgrada sa stanovima (npr. rušenje zbog elementarnih nepogoda kao što su potresi, poplave, zatim klizišta, požari i drugo).

Izvještaj se ispunjava samo za potpuno srušenu zgradu u kojoj se nalazio jedan stan ili više završenih stanova. Prema tome, ne obuhvaćaju se oštećene zgrade sa stanovima koje se namjeravaju popravljati ni srušene zgrade u kojima nije potpuno završen nijedan stan.

Definicije

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove. Sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

Stan je građevinska cjelina namijenjena stanovanju koja se sastoji od jedne ili više soba s pomoćnim prostorijama (kuhinjom, smočnicom, predsobljem, kupaonicom, zahodom i slično) ili bez pomoćnih prostorija i koja ima zaseban ulaz izravno s hodnika, stubišta, dvorišta ili ulice.

Korisna površina stana (m2) jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Stan ima vodovodne instalacije ako se najmanje u jednoj prostoriji nalaze cijevi za dovod vode bez obzira na to jesu li povezane s javnom mrežom ili s nekim kućnim uređajem za opskrbu vodom.

Stan ima kanalizacijske instalacije ako najmanje u jednoj prostoriji stana postoje cijevi za odvod otpadne vode bez obzira na to jesu li povezane s javnom kanalizacijskom mrežom ili s nekim kućnim uređajem za skupljanje otpadne vode (septičke, crne jame i slično) ili se sadržaj kanalizacijskih cijevi prazni izravno u okoliš (otvoreni kanal, rijeka, ponor, more).

Stan ima zahod ako se takav sanitarni uređaj nalazi u kupaonici ili u posebnoj prostoriji unutar stana.

Stan ima kupaonicu ako ima prostoriju u kojoj se nalazi kada ili tuš i u kojoj su uvedene instalacije vodovoda i kanalizacije.

 

Kratice  
   
m četvorni metar
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Ana Šuler Sinković

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti