Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 10. ožujka 2023.
GRAD-2023-3-2

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U 2022.

 

U 2022. izdano je 11 165 građevinskih dozvola, što je za 5,8% više nego u 2021.

Za izdane građevinske dozvole u 2022. predviđena je vrijednost radova u iznosu od 43 207 271 tisuće kuna, što je za 35,4% više nego u 2021.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u 2022., predviđeno je građenje 18 991 stana, što je za 14,0% više nego u 2021.

U 2022.:

- prema vrstama građevina, 87,0% dozvola izdano je za zgrade, a 13,0% za ostale građevine

- prema vrstama građenja, 79,9% dozvola izdano je za novogradnju, a 20,1% za rekonstrukcije.

1. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA

  Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. kuna Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
2021.  10 553 8 991 1 562 31 916 210 23 597 931 8 318 279 16 654 1 551 977
2022. 11 165 9 715 1 450 43 207 271 31 883 150 11 324 121 18 991 1 819 638
Indeksi
2022.
2021.
105,8 108,1 92,8 135,4 135,1 136,1 114,0 117,2

G-1. STRUKTURA BROJA IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA OD 2020. DO 2022. PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA

G-2. STRUKTURA PREDVIĐENE VRIJEDNOSTI RADOVA OD 2020. DO 2022. PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA

G-3. BROJ STANOVA U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE OD 2018. DO 2022.

G-4. KORISNA POVRŠINA STANOVA U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE OD 2018. DO 2022.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I VRSTAMA GRADNJE U 2022.

Prema vrstama građevina Broj dozvola prema vrstama gradnje Predviđena vrijednost radova, tis. kuna
ukupno novogradnja rekonstrukcije ukupno novogradnja rekonstrukcije
Ukupno 11 165 8 921 2 244 43 207 271 32 514 067 10 693 204
Zgrade 9 715 7 839 1 876 31 883 150 25 842 558 6 040 592
Stambene 8 037 6 691 1 346 16 944 207 15 409 301 1 534 906
Nestambene 1 678 1 148 530 14 938 943 10 433 257 4 505 686
Ostale građevine 1 450 1 082 368 11 324 121 6 671 509 4 652 612
Prometna infrastruktura 422 239 183 3 752 749 2 193 096 1 559 653
Cjevovodi, komunikacijski i energetski vodovi 883 750 133 4 118 613 2 027 104 2 091 509
Složene građevine na industrijskim prostorima 64 38 26 2 362 425 1 597 105 765 320
Ostale nespomenute građevine 81 55 26 1 090 334 854 204 236 130

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U 2022.

  Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 9 715 4 145 460 17 282 096
Nove zgrade 7 839 3 765 268 15 660 756
Stambene zgrade 6 691 2 345 829 7 337 149
S 1 stanom 4 376 892 483 2 804 903
S 2 stana 697 195 600 600 408
S 3 i više stanova 1 609 1 218 538 3 800 803
Zgrade za stanovanje zajednica 9 39 208 131 035
Nestambene zgrade 1 148 1 419 439 8 323 607
Hoteli i slične zgrade 130 161 797 595 088
Uredske zgrade 40 80 126 271 178
Zgrade za trgovinu na veliko i malo 126 285 040 1 906 293
Zgrade za promet i komunikacije 123 20 827 96 989
Industrijske zgrade i skladišta 291 554 060 3 883 368
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 87 162 135 722 773
Ostale nestambene zgrade1) 351 155 454 847 918
Dogradnja i nadogradnja2) 786 380 192 1 621 340
Stambene zgrade 575 117 157 351 003
Nestambene zgrade 211 263 035 1 270 337
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 1 090 - -
Stambene zgrade 771 - -
Nestambene zgrade 319 - -

1) Ova skupina obuhvaća zgrade za poljoprivrednu djelatnost, zgrade za vjerske obrede itd.

2) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTI ZGRADE, GRADNJE I BROJU SOBA U 2022.

  Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 18 991 1 819 638 1 672 5 183 5 600 4 120 1 641 588 130 57
Stanovi u novim zgradama 17 845 1 717 853 1 500 4 885 5 234 3 931 1 565 556 120 54
Stambene zgrade 17 639 1 701 345 1 498 4 827 5 141 3 893 1 551 555 120 54
S 1 stanom 4 377 681 418 75 237 754 1 519 1 154 482 108 48
S 2 stana 1 391 153 230 57 204 412 501 176 30 6 5
S 3 i više stanova 11 871 866 697 1 366 4 386 3 975 1 873 221 43 6 1
Nestambene zgrade1) 206 16 508 2 58 93 38 14 1 - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 990 89 364 130 244 337 169 70 28 10 2
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 156 12 421 42 54 29 20 6 4 - 1

1) Pretežno nestambene zgrade

5. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA NASELJA, NAMJENI I KATNOSTI ZGRADE, OPREMLJENOSTI CENTRALNIM GRIJANJEM I KUHINJOM U 2022.

  Ukupno U stambenim zgradama U nestambenim zgradama1)
broj korisna površina, m2 ukupno s 1 stanom s 2 stana s 3 i više stanova
broj korisna površina, m2 broj korisna površina, m2 broj korisna površina, m2 broj korisna površina, m2 broj korisna površina, m2
Ukupno 18 991 1 819 638 18 732 1 799 871 4 815 728 397 1 622 173 785 12 295 897 689 259 19 767
U gradskim naseljima 11 992 1 010 520 11 796 995 323 1 434 227 027 700 75 144 9 662 693 152 196 15 197
U ostalim naseljima 6 999 809 118 6 936 804 548 3 381 501 370 922 98 641 2 633 204 537 63 4 570
Prema broju katova u zgradi                                    
Prizemnice 2 882 306 990 2 826 303 504 2 084 243 823 327 28 980 415 30 701 56 3 486
1 kat 4 537 607 635 4 524 606 564 2 297 399 113 979 107 044 1 248 100 407 13 1 071
2 kata 5 353 461 788 5 264 456 071 391 75 119 264 30 671 4 609 350 281 89 5 717
3 kata 2 383 184 247 2 365 182 586 41 9 884 52 7 090 2 272 165 612 18 1 661
4 – 5 katova 1 822 134 112 1 739 126 280 2 458 - - 1 737 125 822 83 7 832
6 – 8 katova 1 764 110 246 1 764 110 246 - - - - 1 764 110 246 - -
9 i više katova 250 14 620 250 14 620 - - - - 250 14 620 - -
Broj stanova s centralnim grijanjem 11 179 1 087 833 10 978 1 072 031 2 867 445 515 667 75 973 7 444 550 543 201 15 802
Broj stanova s kuhinjom većom od 4 m2 18 364 - 18 123 - 4 707 - 1 596 - 11 820 - 241 -
Broj stanova s kuhinjom manjom od 4 m2 627 - 609 - 108 - 26 - 475 - 18 -

1) Pretežno nestambene zgrade

6. GRAĐEVINSKE VELIČINE ZGRADA I STANOVA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE (novogradnja i dogradnja) U 2022.

Županija Zgrade Stanovi
ukupno stambene nestambene broj korisna površina, m2
površina, m2 volumen, m3 površina, m2 volumen, m3 površina, m2 volumen, m3
Ukupno 4 145 460 17 282 096 2 462 986 7 688 152 1 682 474 9 593 944 18 991 1 819 638
Zagrebačka 582 859 3 697 636 204 209 628 075 378 650 3 069 561 1 480 147 723
Krapinsko-zagorska 112 596 544 315 37 675 117 191 74 921 427 124 261 28 939
Sisačko-moslavačka 77 027 314 200 30 960 99 761 46 067 214 439 240 22 977
Karlovačka 67 611 274 653 22 980 68 204 44 631 206 449 151 16 407
Varaždinska 131 295 525 441 68 468 209 306 62 827 316 135 416 53 574
Koprivničko-križevačka 106 069 482 972 35 880 109 866 70 189 373 106 276 24 911
Bjelovarsko-bilogorska 149 791 782 232 50 534 155 225 99 257 627 007 365 30 122
Primorsko-goranska 235 354 919 761 149 316 473 114 86 038 446 647 976 111 215
Ličko-senjska 59 657 221 855 30 154 95 560 29 503 126 295 256 24 126
Virovitičko-podravska 54 672 264 127 12 595 39 181 42 077 224 946 95 9 777
Požeško-slavonska 45 163 177 641 23 802 80 949 21 361 96 692 92 12 110
Brodsko-posavska 61 663 244 984 41 917 134 259 19 746 110 725 280 31 910
Zadarska 440 865 1 450 406 350 833 1 083 554 90 032 366 852 2 963 274 842
Osječko-baranjska  235 690 1 003 326 101 963 316 389 133 727 686 937 727 78 653
Šibensko-kninska 86 018 344 839 63 204 194 325 22 814 150 514 435 41 649
Vukovarsko-srijemska  98 757 434 302 34 555 111 093 64 202 323 209 202 23 648
Splitsko-dalmatinska 323 456 1 038 485 299 702 919 195 23 754 119 290 2 480 209 307
Istarska 402 855 1 361 499 325 111 1 012 382 77 744 349 117 2 137 250 860
Dubrovačko-neretvanska 84 160 306 141 65 042 201 986 19 118 104 155 417 39 161
Međimurska 176 907 792 808 69 518 207 995 107 389 584 813 389 53 587
Grad Zagreb 612 995 2 100 473 444 568 1 430 542 168 427 669 931 4 353 334 140

7. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA PO ŽUPANIJAMA U 2022.

tis.kuna

Županija Ukupno Zgrade Ostale građevine
stambene nestambene prometna infrastruktura cjevovodi, komunikacijski i električni vodovi složene građevine na industrijskim prostorima ostale nespomenute građevine
Ukupno 43 207 271 16 944 207 14 938 943 3 752 749 4 118 613 2 362 425 1 090 334
Zagrebačka 3 657 340 1 291 660 2 183 323 102 134 76 423 3 800 -
Krapinsko-zagorska 1 000 141 251 600 565 656 110 933 51 432 12 146 8 374
Sisačko-moslavačka 1 527 166 184 111 689 505 189 043 293 763 48 950 121 794
Karlovačka 657 286 144 252 455 328 33 492 6 792 15 000 2 422
Varaždinska 1 248 307 422 027 679 384 32 485 92 698 19 284 2 429
Koprivničko-križevačka 1 096 258 248 771 678 234 28 559 44 003 70 000 26 691
Bjelovarsko-bilogorska 1 257 138 336 263 816 479 43 157 7 878 28 279 25 082
Primorsko-goranska 4 479 578 1 192 163 906 007 1 517 200 167 988 675 658 20 562
Ličko-senjska 492 454 208 321 227 362 24 937 26 866 1 250 3 718
Virovitičko-podravska 1 007 609 79 273 290 615 407 778 128 764 80 460 20 719
Požeško-slavonska 611 158 137 629 241 082 46 512 108 653 73 477 3 805
Brodsko-posavska 560 627 247 859 161 982 136 399 6 594 410 7 383
Zadarska 4 547 831 2 459 808 772 856 213 432 242 329 750 658 108 748
Osječko-baranjska 2 324 818 667 994 1 157 659 135 715 206 406 71 585 85 459
Šibensko-kninska 1 014 627 413 908 274 447 53 778 109 602 159 380 3 512
Vukovarsko-srijemska 1 112 999 209 481 469 331 340 326 91 331 1 525 1 005
Splitsko-dalmatinska 3 341 414 2 023 035 796 523 114 331 157 642 139 622 110 261
Istarska 3 709 683 2 431 052 812 471 78 867 340 776 10 765 35 752
Dubrovačko-neretvanska 1 110 482 556 728 384 115 14 141 106 752 37 694 11 052
Međimurska 1 577 546 437 723 849 766 97 637 75 119 114 985 2 316
Grad Zagreb 5 252 837 3 000 549 1 526 818 4 723 184 000 47 497 489 250
Bez lokacije županije1) 1 619 972 - - 27 170 1 592 802 - -

1) Građevine koje se prostiru preko područja dviju ili više županija

8. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I INVESTITORU PO ŽUPANIJAMA U 2022.

tis.kuna

Županija Ukupno Zgrade Ostale građevine 
ukupno fizičke osobe pravne osobe ukupno fizičke osobe pravne osobe ukupno fizičke osobe pravne osobe
Ukupno 43 207 271 11 581 998 31 625 273 31 883 150 11 561 522 20 321 628 11 324 121 20 476 11 303 645
Zagrebačka 3 657 340 838 302 2 819 038 3 474 983 838 027 2 636 956 182 357 275 182 082
Krapinsko-zagorska 1 000 141 283 546 716 595 817 256 283 546 533 710 182 885 - 182 885
Sisačko-moslavačka 1 527 166 164 964 1 362 202 873 616 158 908 714 708 653 550 6 056 647 494
Karlovačka 657 286 222 257 435 029 599 580 222 257 377 323 57 706 - 57 706
Varaždinska 1 248 307 387 672 860 635 1 101 411 387 672 713 739 146 896 - 146 896
Koprivničko-križevačka 1 096 258 226 348 869 910 927 005 225 923 701 082 169 253 425 168 828
Bjelovarsko-bilogorska 1 257 138 220 036 1 037 102 1 152 742 220 036 932 706 104 396 - 104 396
Primorsko-goranska 4 479 578 834 587 3 644 991 2 098 170 834 587 1 263 583 2 381 408 - 2 381 408
Ličko-senjska 492 454 219 215 273 239 435 683 218 365 217 318 56 771 850 55 921
Virovitičko-podravska 1 007 609 107 309 900 300 369 888 107 309 262 579 637 721 - 637 721
Požeško-slavonska 611 158 86 954 524 204 378 711 86 954 291 757 232 447 - 232 447
Brodsko-posavska 560 627 218 131 342 496 409 841 218 131 191 710 150 786 - 150 786
Zadarska 4 547 831 1 507 623 3 040 208 3 232 664 1 507 623 1 725 041 1 315 167 - 1 315 167
Osječko-baranjska 2 324 818 674 091 1 650 727 1 825 653 673 646 1 152 007 499 165 445 498 720
Šibensko-kninska 1 014 627 297 217 717 410 688 355 297 217 391 138 326 272 - 326 272
Vukovarsko-srijemska 1 112 999 245 807 867 192 678 812 244 241 434 571 434 187 1 566 432 621
Splitsko-dalmatinska 3 341 414 1 487 398 1 854 016 2 819 558 1 487 398 1 332 160 521 856 - 521 856
Istarska 3 709 683 1 712 763 1 996 920 3 243 523 1 706 020 1 537 503 466 160 6 743 459 417
Dubrovačko-neretvanska 1 110 482 373 750 736 732 940 843 370 075 570 768 169 639 3 675 165 964
Međimurska 1 577 546 335 332 1 242 214 1 287 489 335 332 952 157 290 057 - 290 057
Grad Zagreb 5 252 837 1 138 696 4 114 141 4 527 367 1 138 255 3 389 112 725 470 441 725 029
Bez lokacije županije1) 1 619 972 - 1 619 972 - - - 1 619 972 - 1 619 972

1) Građevine koje se prostiru preko područja dviju ili više županija

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade, uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti