Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 14. veljače 2024.
TRAN-2023-1-1/4

ISSN 1334-0557

TRANSPORT U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2023.1)

 

U četvrtom tromjesečju 2023. ukupno je prevezeno 19,7 milijuna putnika, što je u usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2022. porast za 5,6%. Porast u prijevozu putnika ostvarili su i hrvatski zračni prijevoznici, za 4,9%, te hrvatski brodari u pomorskome i obalnom prijevozu, za 4,4%. Željeznicom se, prema privremenim podacima, prevezlo 28,2% više putnika. U cestovnome linijskom prijevozu autobusima vidljiv je pad od 4,7%.

Od siječnja do prosinca 2023. ukupno je prevezeno 84,5 milijuna putnika, što je u usporedbi s istim razdobljem 2022. porast za 2,4%. U željezničkom prijevozu ostvaren je porast za 30,3%, u zračnom prijevozu za 15,9% te u pomorskome i obalnom prijevozu za 4,7%. U cestovnome linijskom prijevozu autobusima može se uočiti pad od 9,9%.

U četvrtom tromjesečju 2023. ukupno je prevezeno 30,2 milijuna tona robe, što je u usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2022. pad za 1,9%. Pad u prijevozu robe imali su i hrvatski zračni prijevoznici, za 12,2%, a zamjetan je i na unutarnjim vodnim putovima brodovima svih zastava, za 28,3%, te u pomorskome i obalnom prijevozu, za 10,3%, dok su prijevoz teretnim vozilima hrvatske registracije i cjevovodni transport također pali, prvi za 0,7%, a drugi za 5,1%. Željeznički prijevoznici ostvarili su porast za 0,4%.

Od siječnja do prosinca 2023. ukupno je prevezeno 126,9 milijuna tona robe, što je za 0,7% manje u odnosu na isto razdoblje 2022. Pad je uočljiv i u pomorskome i obalnom prijevozu, za 11,3%, u željezničkom prijevozu, za 7,3%, te u prijevozu na unutarnjim vodnim putovima, za 37,6%. Porast je ostvaren u zračnom prijevozu, za 0,6%, u cjevovodnom transportu, za 5,0%, te u cestovnom prijevozu, za 2,0%.

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

G-1. OSTVARENI PUTNIČKI KILOMETRI U KOPNENOM PRIJEVOZU U 2022. I 2023.

G-2. OSTVARENI TONSKI KILOMETRI U KOPNENOM PRIJEVOZU U 2022. I 2023.

1. PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
X. - XII. I. - XII. X. - XII. I. - XII.  X.– XII. 2023.
VII.– IX. 2023.
X. – XII. 2023.
X. – XII. 2022.
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
Prevezeni putnici1) tis.  18 608  82 546  19 651  84 535 81,7 105,6 102,4
Željeznički prijevoz1) tis.  5 119  18 591  6 565  24 230 120,1 128,2 130,3
Cestovni linijski prijevoz tis.  11 032  47 292  10 518  42 587 106,2 95,3 90,1
Pomorski i obalni prijevoz tis.  1 914  14 261  1 999  14 935 26,1 104,4 104,7
Zračni prijevoz tis.   543  2 401   569  2 783 55,6 104,9 115,9
Putnički kilometri1) mil.  1 902  7 655  1 846  8 879 62,0 97,1 116,0
Željeznički prijevoz1) mil.   259   815   256  1 213 83,0 98,8 148,9
Cestovni linijski prijevoz mil.   887  3 224   765  3 482 77,6 86,2 108,0
Pomorski i obalni prijevoz mil.   93   693   96   721 26,3 103,2 104,0
Zračni prijevoz mil.   663  2 923   729  3 462 55,4 110,0 118,5
Prevezena roba tis. t  30 815  127 824  30 216  126 904 88,2 98,1 99,3
Željeznički prijevoz tis. t  3 907  16 257  3 923  15 069 104,5 100,4 92,7
Cestovni prijevoz tis. t  21 398  86 402  21 258  88 160 90,7 99,3 102,0
Pomorski i obalni prijevoz tis. t  3 140  15 355  2 816  13 623 63,8 89,7 88,7
Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2)  tis. t   126   583   90   364 103,8 71,7 62,4
Zračni prijevoz tis. t   0   2   0   2 113,9 87,8 100,6
Cjevovodni transport tis. t  2 244  9 225  2 129  9 686 82,4 94,9 105,0
Tonski kilometri  mil.  23 823  105 466  20 940  99 343 84,0 87,9 94,2
Željeznički prijevoz mil.   882  3 529   805  3 145 101,6 91,3 89,1
Cestovni prijevoz mil.  3 138  13 659  3 518  14 329 105,0 112,1 104,9
Pomorski i obalni prijevoz mil.  19 165  85 989  16 050  79 474 79,3 83,7 92,4
Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2) mil.   9   37   1   17 35,3 14,5 45,6
Zračni prijevoz mil.   0   1   0   1 117,6 82,7 96,2
Cjevovodni transport mil.   628  2 250   566  2 377 100,4 90,1 105,7

1) Privremeni podaci za 2023.
2) Tranzit nije uključen.

2. ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
X. - XII. I. - XII. X. - XII. I. - XII.  X.– XII. 2023.
VII.– IX. 2023.
X. – XII. 2023.
X. – XII. 2022.
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
Prevezeni putnici1) tis.  5 119  18 591  6 565  24 230 120,1 128,2 130,3
Unutarnji prijevoz1) tis.  5 058  18 228  6 517  23 900 122,4 128,8 131,1
Međunarodni prijevoz1) tis.   61   363   47   330 34,4 78,0 90,9
Putnički kilometri1) mil.   259   815   256  1 213 83,0 98,8 148,9
Unutarnji prijevoz1) mil.   257   749   254  1 176 89,9 98,9 156,9
Međunarodni prijevoz1) mil.   2   65   2   37 7,3 87,2 57,0
Prevezena roba tis. t  3 907  16 257  3 923  15 069 104,5 100,4 92,7
Unutarnji prijevoz tis. t   692  3 243   592  2 607 83,5 85,5 80,4
Međunarodni prijevoz –  utovareno tis. t  1 404  5 852  1 517  5 704 104,8 108,0 97,5
Međunarodni prijevoz –  istovareno tis. t   470  1 929   415  1 495 118,1 88,3 77,5
Tranzit tis. t  1 340  5 234  1 399  5 263 112,2 104,4 100,6
Tonski kilometri mil.   882  3 529   805  3 145 101,6 91,3 89,1
Unutarnji prijevoz mil.   155   674   139   592 79,3 89,9 87,8
Međunarodni prijevoz –  utovareno mil.   267  1 073   268  1 064 98,5 100,6 99,2
Međunarodni prijevoz –  istovareno mil.   164   668   122   482 112,6 74,4 72,2
Tranzit mil.   296  1 115   275  1 007 116,5 93,0 90,4
Od ukupnog prijevoza robe – prijevoz opasnih tereta tis. t   340  1 374   668  1 572 187,2 196,6 114,4

1) Privremeni podaci za 2023.

3. CESTOVNI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
X. - XII. I. - XII. X. - XII. I. - XII.  X. – XII. 2023.
VII. – IX. 2023.
X. – XII. 2023.
X. – XII. 2022.
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
Prevezeni putnici tis.  11 032  47 292  10 518  42 587 106,2 95,3 90,1
Unutarnji prijevoz tis.  10 709  44 306  10 210  39 751 115,9 95,3 89,7
Međunarodni prijevoz tis.   323  2 986   308  2 836 28,2 95,4 95,0
Putnički kilometri mil.   887  3 224   765  3 482 77,6 86,2 108,0
Unutarnji prijevoz mil.   735  2 696   674  2 768 93,1 91,6 102,7
Međunarodni prijevoz mil.   151   529   91   715 34,7 60,0 135,2

4. GRADSKI PRIJEVOZ AUTOBUSIMA I TRAMVAJIMA

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
X. - XII. I. - XII. X. - XII. I. - XII.  X. – XII. 2023.
VII. – IX. 2023.
X. – XII. 2023.
X. – XII. 2022.
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
Autobusi broj  1 351  1 351  1 370  1 370 102,8 101,4 101,4
Prijeđeni kilometri autobusa tis.  16 847  66 010  17 194  69 746 91,6 102,1 105,7
Prevezeni putnici tis.  31 866  128 333  31 772  123 291 104,4 99,7 96,1
Tramvaji1) broj   338   338   326   326 100,3 96,4 96,4
Prijeđeni kilometri tramvaja tis.  3 188  12 693  2 819  11 554 111,9 88,4 91,0
Prevezeni putnici tis.  31 969  119 735  28 599  110 110 118,8 89,5 92,0

1) Uključena su motorna kola i prikolice.

5. CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
X. - XII. I. - XII. X. - XII. I. - XII.  X. – XII. 2023.
VII. – IX. 2023.
X. – XII. 2023.
X. – XII. 2022.
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
Prevezena roba – ukupno tis. t  21 398  86 402  21 258  88 160 90,7 99,3 102,0
Unutarnji prijevoz tis. t  17 554  70 293  17 241  72 130 87,4 98,2 102,6
Otišlo u strane zemlje tis. t  1 510  5 911  1 322  5 539 93,2 87,5 93,7
Došlo iz stranih zemalja tis. t  1 172  5 062  1 441  5 648 120,0 123,0 111,6
Prijevoz u inozemstvu tis. t  1 161  5 136  1 254  4 843 115,8 108,0 94,3
Tonski kilometri mil.  3 138  13 659  3 518  14 329 105,0 112,1 104,9
Unutarnji prijevoz mil.  1 186  4 854  1 181  5 169 87,9 99,6 106,5
Otišlo u strane zemlje mil.   720  3 017   759  2 937 108,7 105,4 97,4
Došlo iz stranih zemalja mil.   664  2 741   724  3 008 114,4 109,0 109,7
Prijevoz u inozemstvu mil.   568  3 047   853  3 215 126,6 150,1 105,5
Cestovni javni prijevoz robe                  
Prevezena roba tis. t  12 188  46 813  11 682  48 184 90,1 95,8 102,9
Tonski kilometri mil.  2 693  11 504  3 010  12 210 107,7 111,8 106,1
Cestovni prijevoz robe za vlastite potrebe                  
Prevezena roba tis. t  9 210  39 589  9 576  39 976 91,5 104,0 101,0
Tonski kilometri mil.   446  2 155   507  2 119 91,5 113,8 98,4
Od ukupnog prijevoza robe – prijevoz opasnih tereta tis. t (886)  3 750 (991)  4 000 96,6 111,9 106,7

6. CJEVOVODNI TRANSPORT

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
X. - XII. I. - XII. X. - XII. I. - XII.  X. – XII. 2023.
VII. – IX. 2023.
X. – XII. 2023.
X. – XII. 2022.
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
Transport nafte tis. t  1 361  5 794  1 290  6 317 75,6 94,8 109,0
Tonski kilometri  mil.   468  1 634   391  1 741 94,9 83,5 106,6
Transport plina tis. t   883  3 431   839  3 369 95,5 95,0 98,2
Tonski kilometri mil.   160   616   175   637 115,1 109,3 103,3

7. POMORSKI I OBALNI PRIJEVOZ

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
X. - XII. I. - XII. X. - XII. I. - XII.  X. – XII. 2023.
VII. – IX. 2023.
X. – XII. 2023.
X. – XII. 2022.
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
Prevezeni putnici tis.  1 914  14 261  1 999  14 935 26,1 104,4 104,7
Unutarnji prijevoz tis.  1 897  14 128  1 982  14 826 26,1 104,5 104,9
Međunarodni prijevoz tis.   17   133   17   109 26,4 97,5 81,7
Od ukupnoga prevezeno trajektima tis.  1 479  11 134  1 568  11 666 26,6 106,0 104,8
Putnički kilometri mil.   93   693   96   721 26,3 103,2 104,0
Unutarnji prijevoz mil.   89   665   92   697 26,1 103,4 104,9
Međunarodni prijevoz mil.   4   28   4   23 31,0 97,5 82,6
Prevezena roba tis. t  3 140  15 355  2 816  13 623 63,8 89,7 88,7
Unutarnji prijevoz tis. t   134   622   122   580 66,5 91,4 93,2
Međunarodni prijevoz tis. t  3 006  14 733  2 694  13 043 63,7 89,6 88,5
Tonski kilometri mil.  19 165  85 989  16 050  79 474 79,3 83,7 92,4
Unutarnji prijevoz mil.   39   170   33   143 74,8 84,9 84,2
Međunarodni prijevoz mil.  19 126  85 820  16 017  79 331 79,3 83,7 92,4

8. ZRAČNI PRIJEVOZ

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
X. - XII. I. - XII. X. - XII. I. - XII.  X. – XII. 2023.
VII. – IX. 2023.
X. – XII. 2023.
X. – XII. 2022.
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
Prevezeni putnici tis.   543  2 401   569  2 783 55,6 104,9 115,9
Unutarnji prijevoz tis.   95   363   103   430 78,7 108,3 118,5
Međunarodni prijevoz tis.   448  2 038   466  2 353 52,2 104,1 115,4
Putnički kilometri mil.   663  2 923   729  3 462 55,4 110,0 118,5
Unutarnji prijevoz mil.   31   115   33   136 81,1 107,1 118,4
Međunarodni prijevoz mil.   632  2 808   696  3 326 54,5 110,2 118,5
Prevezeni teret t   449  1 511   394  1 520 113,9 87,8 100,6
Unutarnji prijevoz t   15   103   12   81 46,2 80,0 78,6
Međunarodni prijevoz t   434  1 408   382  1 440 119,4 88,0 102,3
Tonski kilometri tis.   371  1 251   307  1 203 117,6 82,7 96,2
Unutarnji prijevoz tis.   4   30   4   24 50,0 100,0 80,0
Međunarodni prijevoz tis.   367  1 221   303  1 179 119,8 82,6 96,6

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka te da kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih tromjesečnih rezultata zbog zaokruživanja brojeva.

Tromjesečni konačni rezultati za željeznički prijevoz putnika za 2023. objavit će se u Excel-formatu na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://podaci.dzs.hr/hr/ u svibnju 2024. na poveznici Statistika u nizu pod naslovom "Prijevoz".

Podaci o prometu brodova, putnika i robe u morskim lukama objavljeni su u Priopćenju TRAN-2023-3-1 "Promet u morskim lukama", a podaci o prometu putnika i tereta u zračnim lukama objavljeni su u Priopćenju TRAN-2023-2-1 "Promet u zračnim lukama".

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o transportu prikupljaju se tjednim, mjesečnim i tromjesečnim statističkim istraživanjima. Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o prijevozu putnika i robe te izračunati pokazatelje o prijevoznom učinku izraženome u putničkim i tonskim kilometrima.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice u području cestovnoga linijskog prijevoza putnika, gradskog prijevoza, cjevovodnog transporta, pomorskoga i obalnog prijevoza te zračnog prijevoza jesu domaći prijevoznici, odnosno operateri koji su registrirani u prijevozu (područje H NKD-a 2007.) u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku.

Jedinice promatranja u statističkom istraživanju o cestovnom prijevozu robe jesu cestovna teretna motorna vozila (uključujući tegljače) nosivosti veće od 3 500 kg registrirana u Ministarstvu unutarnjih poslova. Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti (pravne i fizičke osobe) koji su vlasnici ili korisnici cestovnoga teretnoga motornog vozila izabrana uzorkom.

Od trećeg tromjesečja 2022. podaci o prometu  na unutarnjim vodnim putovima prikupljaju se putem Informacijskog sustava unutarnje plovidbe (ISUP-a) Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Do trećeg tromjesečja 2022. podaci su se prikupljali izvještajima Prijava o dolasku plovila u luku unutarnjih voda i Prijava o odlasku plovila iz luke unutarnjih voda. Podatke su dostavljale lučke kapetanije na unutarnjim vodnim putovima.

Obuhvat

Podaci o željezničkom prijevozu putnika obuhvaćaju i gradski i prigradski prijevoz putnika i putnike u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku. Podaci o željezničkom prijevozu robe se odnose na rad svih željezničkih prijevoznika na željezničkoj mreži Republike Hrvatske.

Podaci o cestovnom prijevozu robe odnose se na rad vlasnika ili korisnika teretnih vozila izabranih uzorkom. U uzorak za tromjesečje izabrano je 2 600 vozila. Podaci, tj. procjene s koeficijentom varijacije vrijednosti između 10,0 i 30,0 posebno su označeni kao manje precizne vrijednosti.

Podaci o cestovnome linijskom prijevozu putnika odnose se na rad poslovnih subjekata (pravne i fizičke osobe) koji se bave prijevozom putnika autobusima i imaju dozvolu za obavljanje javnoga linijskog prijevoza putnika na međunarodnim, međužupanijskim i županijskim linijama.

Gradski prijevoz putnika obuhvaća organizirani javni prijevoz putnika u gradovima s više od 40 000 stanovnika, a obavljaju ga poslovni subjekti koji se bave gradskim prijevozom putnika (tramvajima i autobusima). Uključeni su aktivni poslovni subjekti koji su razvrstani u području H NKD-a 2007., razred 49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku koji imaju više od deset zaposlenih.

Istraživanjem o pomorskome i obalnom prijevozu obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji obavljaju javni linijski obalni prijevoz putnika i poslovni subjekti kojima je glavna ili sporedna djelatnost pomorski i obalni prijevoz robe. Odabir izvještajnih jedinica koje se bave prijevozom robe pripremao se godišnje na temelju definiranog praga za uključivanje u istraživanje (najmanje deset zaposlenih). Uključen je prijevoz među stranim lukama.

Podaci o zračnom prijevozu putnika i tereta odnose se na rad domaćih zrakoplovnih prijevoznika koji se bave komercijalnim zračnim prijevozom putnika i tereta (robe i pošte).

Cjevovodni transport obuhvaća transport nafte i transport plina. Podaci se odnose na rad pravnih osoba koje se bave transportom nafte i plina cjevovodima.

Podaci o prijevozu na unutarnjim vodnim putovima odnose se na prijevoz robe plovilima domaće zastave i stranih zastava na teritoriju Republike Hrvatske. Nije uključen tranzit.

Definicije

Međunarodni prijevoz obuhvaća prijevoz između mjesta ukrcaja/utovara u Republici Hrvatskoj i mjesta iskrcaja/istovara u inozemstvu i obratno te prijevoz obavljen između dvaju mjesta u inozemstvu.

Tranzit podrazumijeva prijevoz kroz hrvatski teritorij istom vrstom prijevoza između dvaju mjesta (mjesta ukrcaja/utovara i mjesta iskrcaja/istovara) koja se nalaze u drugoj zemlji ili drugim zemljama.

Prijevoz u inozemstvu podrazumijeva međunarodni prijevoz robe koji obavljaju domaći prijevoznici. Zemlja utovara i istovara jest strana zemlja.

Putnički kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jednog putnika na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu putničkih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske.

Tonski kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jedne tone robe na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu tonskih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, uključujući i tranzit. Pri obračunu tonskih kilometara za prijevoz na unutarnjim vodnim putovima uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, isključujući tranzit.

Cestovni prijevoz robe i cestovni tonski kilometri odnose se na kretanja teretnih vozila koja su registrirana u Republici Hrvatskoj.

 

Kratice  
   
kg kilogram
mil. milijun
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
pkm putnički kilometar
t tona
tis. tisuća
tkm tonski kilometar
   
   
Znakovi   
   
( ) manje precizan podatak
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
   

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos, Korana Šakić Pokrivač, Lidija Pilat, Ninoslava Podnar i Laura Ćelić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti