Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 15. studenog 2023.
TRAN-2023-1-1/3

ISSN 1334-0557

TRANSPORT U TREĆEM TROMJESEČJU 2023.1)

 

U trećem tromjesečju 2023. ukupno je prevezeno 24,0 milijuna putnika, što je u usporedbi s trećim tromjesečjem 2022. porast za 5,2%. Porast u prijevozu putnika vidljiv je u cestovnome linijskom prijevozu autobusima, za 1,1%, a ostvarili su ga i hrvatski zračni prijevoznici, za 6,9%, te hrvatski brodari u pomorskome i obalnom prijevozu, za 2,4%. Željeznicom se, prema privremenim podacima, prevezlo 18,3% više putnika.

Od siječnja do rujna 2023. ukupno je prevezeno 64,9 milijuna putnika, što je u usporedbi s istim razdobljem 2022. porast za 1,5%. U željezničkom prijevozu ostvaren je porast za 31,1%, u zračnom prijevozu, za 19,1%, te u pomorskome i obalnom prijevozu, za 4,8%. U cestovnome linijskom prijevozu autobusima zabilježen je pad od 11,6%.

U trećem tromjesečju 2023. ukupno je prevezeno 34,3 milijuna tona robe, što je u usporedbi s trećim tromjesečjem 2022. porast za 12,3%. Porast su ostvarili hrvatski brodari u pomorskome i obalnom prijevozu, za 23,4%, te prijevoznici teretnih vozila hrvatske registracije, za 16,8%. Pad u prijevozu robe vidljiv je u hrvatskom zračnom prijevozu, za 8,5%, na unutarnjim vodnim putovima, na brodovima svih zastava, za 26,3%, te u željezničkom prijevozu, za 10,0%. Cjevovodni transport ostao je na istoj razini.

Od siječnja do rujna 2023. ukupno je prevezeno 96,7 milijuna tona robe, što je za 0,3% manje u odnosu na isto razdoblje 2022. Pad je vidljiv i u pomorskome i obalnom prijevozu, za 11,5%, u željezničkom prijevozu, za 9,7%, te u prijevozu na unutarnjim vodnim putovima, za 40,2%. Porast je ostvaren u zračnom prijevozu, za 6,0%, u cjevovodnom transportu, za 8,2%, te u cestovnom prijevozu, za 2,9%.

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

G-1. OSTVARENI PUTNIČKI KILOMETRI U KOPNENOM PRIJEVOZU U 2022. I 2023.

G-2. OSTVARENI TONSKI KILOMETRI U KOPNENOM PRIJEVOZU U 2022. I 2023.

1. PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. I. – IX. VII.– IX. 2023.
IV.– VI. 2023.
VII.– IX. 2023.
VII.– IX. 2022.
I. – IX. 2023.
I. − IX. 2022.
Prevezeni putnici1) tis.  22 858  63 938  24 048  64 884 105,6 105,2 101,5
Željeznički prijevoz1) tis.  4 619  13 472  5 464  17 666 88,3 118,3 131,1
Cestovni linijski prijevoz tis.  9 802  36 260  9 905  32 069 82,0 101,1 88,4
Pomorski i obalni prijevoz tis.  7 479  12 347  7 655  12 936 202,8 102,4 104,8
Zračni prijevoz tis.   958  1 859  1 024  2 214 137,2 106,9 119,1
Putnički kilometri1) mil.  2 633  5 753  2 978  7 032 129,5 113,1 122,2
Željeznički prijevoz1) mil.   234   556   308   957 90,6 131,8 172,2
Cestovni linijski prijevoz mil.   824  2 338   986  2 718 114,8 119,6 116,3
Pomorski i obalni prijevoz mil.   361   600   366   624 198,7 101,6 104,1
Zračni prijevoz mil.  1 214  2 260  1 317  2 733 143,7 108,5 120,9
Prevezena roba tis. t  30 507  97 009  34 273  96 687 102,4 112,3 99,7
Željeznički prijevoz tis. t  4 172  12 350  3 756  11 146 97,7 90,0 90,3
Cestovni prijevoz tis. t  20 058  65 003  23 431  66 902 101,3 116,8 102,9
Pomorski i obalni prijevoz tis. t  3 576  12 215  4 414  10 807 124,4 123,4 88,5
Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2)  tis. t   118   457   87   273 81,4 73,7 59,8
Zračni prijevoz tis. t   0   1   0   1 89,6 91,5 106,0
Cjevovodni transport tis. t  2 583  6 982  2 585  7 557 91,1 100,0 108,2
Tonski kilometri  mil.  26 069  81 643  24 939  78 404 91,1 95,7 96,0
Željeznički prijevoz mil.   921  2 647   792  2 340 100,8 86,0 88,4
Cestovni prijevoz mil.  3 232  10 521  3 349  10 811 86,0 103,6 102,8
Pomorski i obalni prijevoz mil.  21 365  66 824  20 229  63 424 91,9 94,7 94,9
Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2) mil.   5   28   4   16 63,7 78,1 55,9
Zračni prijevoz mil.   0   1   0   1 85,3 86,4 101,8
Cjevovodni transport mil.   546  1 622   564  1 812 83,8 103,3 111,7

1) Privremeni podaci za 2023.
2) Tranzit nije uključen.

2. ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. I. – IX. VII.– IX. 2023.
IV.– VI. 2023.
VII. – IX. 2023.
VII. – IX. 2022.
I. – IX. 2023.
I. − IX. 2022.
Prevezeni putnici1) tis.  4 619  13 472  5 464  17 666 88,3 118,3 131,1
Unutarnji prijevoz1) tis.  4 430  13 170  5 326  17 383 87,4 120,2 132,0
Međunarodni prijevoz1) tis.   189   303   138   283 147,9 73,2 93,5
Putnički kilometri1) mil.   234   556   308   957 90,6 131,8 172,2
Unutarnji prijevoz1) mil.   182   492   283   922 85,3 155,7 187,2
Međunarodni prijevoz1) mil.   52   63   26   35 295,6 48,8 56,0
Prevezena roba tis. t  4 172  12 350  3 756  11 146 97,7 90,0 90,3
Unutarnji prijevoz tis. t   817  2 551   709  2 015 103,1 86,8 79,0
Međunarodni prijevoz –  utovareno tis. t  1 559  4 448  1 448  4 187 102,5 92,9 94,1
Međunarodni prijevoz –  istovareno tis. t   510  1 459   351  1 080 99,1 69,0 74,1
Tranzit tis. t  1 286  3 894  1 247  3 864 89,9 96,9 99,2
Tonski kilometri mil.   921  2 647   792  2 340 100,8 86,0 88,4
Unutarnji prijevoz mil.   169   519   175   453 124,9 103,7 87,2
Međunarodni prijevoz –  utovareno mil.   306   806   272   796 101,8 89,0 98,8
Međunarodni prijevoz –  istovareno mil.   173   504   108   360 90,3 62,6 71,5
Tranzit mil.   273   818   236   732 91,5 86,5 89,4
Od ukupnog prijevoza robe – prijevoz opasnih tereta tis. t   367  1 034   357   904 137,7 97,2 87,4

1) Privremeni podaci za 2023.

3. CESTOVNI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. 2023.
IV. – VI. 2023.
VII. – IX. 2023.
VII. – IX. 2022.
I. – IX. 2023.
I. − IX. 2022.
Prevezeni putnici tis.  9 802  36 260  9 905  32 069 82,0 101,1 88,4
Unutarnji prijevoz tis.  8 884  33 597  8 812  29 541 78,3 99,2 87,9
Međunarodni prijevoz tis.   918  2 663  1 093  2 528 133,8 119,1 94,9
Putnički kilometri mil.   824  2 338   986  2 718 114,8 119,6 116,3
Unutarnji prijevoz mil.   641  1 960   724  2 094 105,3 112,9 106,8
Međunarodni prijevoz mil.   183   378   262   624 153,2 143,1 165,3

4. GRADSKI PRIJEVOZ AUTOBUSIMA I TRAMVAJIMA

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. 2023.
IV. – VI. 2023.
VII. – IX. 2023.
VII. – IX. 2022.
I. – IX. 2023.
I. − IX. 2022.
Autobusi broj  1 337  1 337  1 333  1 333 99,2 99,7 99,7
Prijeđeni kilometri autobusa tis.  16 324  49 163  18 777  52 552 111,9 115,0 106,9
Prevezeni putnici tis.  29 231  96 467  30 441  91 519 96,1 104,1 94,9
Tramvaji1) broj   335   335   325   325 96,7 97,0 97,0
Prijeđeni kilometri tramvaja tis.  2 888  9 505  2 520  8 735 83,4 87,3 91,9
Prevezeni putnici tis.  26 375  87 766  24 079  81 511 84,4 91,3 92,9

1) Uključena su motorna kola i prikolice.

5. CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. 2023.
IV. – VI. 2023.
VII.– IX. 2023.
VII.– IX. 2022.
I. – IX. 2023.
I. − IX. 2022.
Prevezena roba – ukupno tis. t  20 058  65 003  23 431  66 902 101,3 116,8 102,9
Unutarnji prijevoz tis. t  16 316  52 739  19 728  54 888 104,5 120,9 104,1
Otišlo u strane zemlje tis. t  1 338  4 400  1 418  4 217 102,2 106,0 95,8
Došlo iz stranih zemalja tis. t  1 272  3 889  1 201  4 208 78,5 94,4 108,2
Prijevoz u inozemstvu tis. t  1 132  3 975  1 083  3 589 81,7 95,7 90,3
Tonski kilometri mil.  3 232  10 521  3 349  10 811 86,0 103,6 102,8
Unutarnji prijevoz mil.  1 234  3 668  1 343  3 987 94,4 108,9 108,7
Otišlo u strane zemlje mil.   653  2 297   698  2 178 98,0 106,9 94,8
Došlo iz stranih zemalja mil.   597  2 077   633  2 284 79,1 106,1 110,0
Prijevoz u inozemstvu mil.   748  2 478   674  2 362 70,4 90,1 95,3
Cestovni javni prijevoz robe                  
Prevezena roba tis. t  10 753  34 619  12 965  36 502 101,3 120,6 105,4
Tonski kilometri mil.  2 672  8 808  2 794  9 199 83,3 104,6 104,4
Cestovni prijevoz robe za vlastite potrebe                  
Prevezena roba tis. t  9 304  30 379  10 466  30 400 101,3 112,5 100,1
Tonski kilometri mil.   560  1 709   554  1 612 103,1 98,9 94,3
Od ukupnog prijevoza robe – prijevoz opasnih tereta tis. t (1 158)  2 864 (1 026)  3 009 101,1 88,6 105,1

6. CJEVOVODNI TRANSPORT

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. 2023.
IV. – VI. 2023.
VII. – IX. 2023.
VII. – IX. 2022.
I. – IX. 2023.
I. − IX. 2022.
Transport nafte tis. t  1 644  4 434  1 706  5 027 86,5 103,8 113,4
Tonski kilometri  mil.   391  1 166   412  1 350 78,5 105,2 115,8
Transport plina tis. t   939  2 548   878  2 531 101,5 93,5 99,3
Tonski kilometri mil.   154   456   152   462 102,5 98,6 101,2

7. POMORSKI I OBALNI PRIJEVOZ

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. 2023.
IV. – VI. 2023.
VII. – IX. 2023.
VII. – IX. 2022.
I. – IX. 2023.
I. − IX. 2022.
Prevezeni putnici tis.  7 479  12 347  7 655  12 936 202,8 102,4 104,8
Unutarnji prijevoz tis.  7 385  12 231  7 592  12 844 202,3 102,8 105,0
Međunarodni prijevoz tis.   93   116   64   92 295,1 68,2 79,3
Od ukupnoga prevezeno trajektima tis.  5 745  9 656  5 896  10 098 196,6 102,6 104,6
Putnički kilometri mil.   361   600   366   624 198,7 101,6 104,1
Unutarnji prijevoz mil.   341   576   353   605 196,4 103,5 105,1
Međunarodni prijevoz mil.   19   24   13   19 294,6 68,2 80,0
Prevezena roba tis. t  3 576  12 215  4 414  10 807 124,4 123,4 88,5
Unutarnji prijevoz tis. t   200   489   184   457 101,9 92,2 93,6
Međunarodni prijevoz tis. t  3 376  11 727  4 230  10 349 125,6 125,3 88,3
Tonski kilometri mil.  21 365  66 824  20 229  63 424 91,9 94,7 94,9
Unutarnji prijevoz mil.   53   131   44   110 96,5 82,7 83,9
Međunarodni prijevoz mil.  21 311  66 694  20 185  63 314 91,8 94,7 94,9

8. ZRAČNI PRIJEVOZ

        Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. 2023.
IV. – VI. 2023.
VII. – IX. 2023.
VII. – IX. 2022.
I. – IX. 2023.
I. − IX. 2022.
Prevezeni putnici tis.   958  1 859  1 024  2 214 137,2 106,9 119,1
Unutarnji prijevoz tis.   118   268   131   327 114,0 111,0 122,1
Međunarodni prijevoz tis.   840  1 591   893  1 887 141,4 106,3 118,6
Putnički kilometri mil.  1 214  2 260  1 317  2 733 143,7 108,5 120,9
Unutarnji prijevoz mil.   37   84   41   103 111,0 110,3 122,6
Međunarodni prijevoz mil.  1 177  2 176  1 277  2 630 145,1 108,5 120,9
Prevezeni teret t   378  1 062   346  1 126 89,6 91,5 106,0
Unutarnji prijevoz t   47   88   26   69 78,8 55,3 78,4
Međunarodni prijevoz t   331   974   320  1 058 90,7 96,7 108,6
Tonski kilometri tis.   302   880   261   896 85,3 86,4 101,8
Unutarnji prijevoz tis.   14   26   8   20 80,0 57,1 76,9
Međunarodni prijevoz tis.   288   854   253   876 85,5 87,8 102,6

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka te da kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih tromjesečnih rezultata zbog zaokruživanja brojeva.

Tromjesečni konačni rezultati za željeznički prijevoz putnika za 2023. objavit će se u Excel-formatu na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://podaci.dzs.hr/hr/ u svibnju 2024. na poveznici Statistika u nizu pod naslovom "Prijevoz".

Podaci o prometu brodova, putnika i robe u morskim lukama objavljeni su u Priopćenju TRAN-2023-3-1 "Promet u morskim lukama", a podaci o prometu putnika i tereta u zračnim lukama objavljeni su u Priopćenju TRAN-2023-2-1 "Promet u zračnim lukama".

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o transportu prikupljaju se tjednim, mjesečnim i tromjesečnim statističkim istraživanjima. Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o prijevozu putnika i robe te izračunati pokazatelje o prijevoznom učinku izraženome u putničkim i tonskim kilometrima.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice u području cestovnoga linijskog prijevoza putnika, gradskog prijevoza, cjevovodnog transporta, pomorskoga i obalnog prijevoza te zračnog prijevoza jesu domaći prijevoznici, odnosno operateri koji su registrirani u prijevozu (područje H NKD-a 2007.) u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku.

Jedinice promatranja u statističkom istraživanju o cestovnom prijevozu robe jesu cestovna teretna motorna vozila (uključujući tegljače) nosivosti veće od 3 500 kg registrirana u Ministarstvu unutarnjih poslova. Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti (pravne i fizičke osobe) koji su vlasnici ili korisnici cestovnoga teretnoga motornog vozila izabrana uzorkom.

Od trećeg tromjesečja 2022. podaci o prometu  na unutarnjim vodnim putovima prikupljaju se putem Informacijskog sustava unutarnje plovidbe (ISUP-a) Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Do trećeg tromjesečja 2022. podaci su se prikupljali izvještajima Prijava o dolasku plovila u luku unutarnjih voda i Prijava o odlasku plovila iz luke unutarnjih voda. Podatke su dostavljale lučke kapetanije na unutarnjim vodnim putovima.

Obuhvat

Podaci o željezničkom prijevozu putnika obuhvaćaju i gradski i prigradski prijevoz putnika i putnike u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku. Podaci o željezničkom prijevozu robe se odnose na rad svih željezničkih prijevoznika na željezničkoj mreži Republike Hrvatske.

Podaci o cestovnom prijevozu robe odnose se na rad vlasnika ili korisnika teretnih vozila izabranih uzorkom. U uzorak za tromjesečje izabrano je 2 600 vozila. Podaci, tj. procjene s koeficijentom varijacije vrijednosti između 10,0 i 30,0 posebno su označeni kao manje precizne vrijednosti.

Podaci o cestovnome linijskom prijevozu putnika odnose se na rad poslovnih subjekata (pravne i fizičke osobe) koji se bave prijevozom putnika autobusima i imaju dozvolu za obavljanje javnoga linijskog prijevoza putnika na međunarodnim, međužupanijskim i županijskim linijama.

Gradski prijevoz putnika obuhvaća organizirani javni prijevoz putnika u gradovima s više od 40 000 stanovnika, a obavljaju ga poslovni subjekti koji se bave gradskim prijevozom putnika (tramvajima i autobusima). Uključeni su aktivni poslovni subjekti koji su razvrstani u području H NKD-a 2007., razred 49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku koji imaju više od deset zaposlenih.

Istraživanjem o pomorskome i obalnom prijevozu obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji obavljaju javni linijski obalni prijevoz putnika i poslovni subjekti kojima je glavna ili sporedna djelatnost pomorski i obalni prijevoz robe. Odabir izvještajnih jedinica koje se bave prijevozom robe pripremao se godišnje na temelju definiranog praga za uključivanje u istraživanje (najmanje deset zaposlenih). Uključen je prijevoz među stranim lukama.

Podaci o zračnom prijevozu putnika i tereta odnose se na rad domaćih zrakoplovnih prijevoznika koji se bave komercijalnim zračnim prijevozom putnika i tereta (robe i pošte).

Cjevovodni transport obuhvaća transport nafte i transport plina. Podaci se odnose na rad pravnih osoba koje se bave transportom nafte i plina cjevovodima.

Podaci o prijevozu na unutarnjim vodnim putovima odnose se na prijevoz robe plovilima domaće zastave i stranih zastava na teritoriju Republike Hrvatske. Nije uključen tranzit.

Definicije

Međunarodni prijevoz obuhvaća prijevoz između mjesta ukrcaja/utovara u Republici Hrvatskoj i mjesta iskrcaja/istovara u inozemstvu i obratno te prijevoz obavljen između dvaju mjesta u inozemstvu.

Tranzit podrazumijeva prijevoz kroz hrvatski teritorij istom vrstom prijevoza između dvaju mjesta (mjesta ukrcaja/utovara i mjesta iskrcaja/istovara) koja se nalaze u drugoj zemlji ili drugim zemljama.

Prijevoz u inozemstvu podrazumijeva međunarodni prijevoz robe koji obavljaju domaći prijevoznici. Zemlja utovara i istovara jest strana zemlja.

Putnički kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jednog putnika na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu putničkih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske.

Tonski kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jedne tone robe na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu tonskih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, uključujući i tranzit. Pri obračunu tonskih kilometara za prijevoz na unutarnjim vodnim putovima uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, isključujući tranzit.

Cestovni prijevoz robe i cestovni tonski kilometri odnose se na kretanja teretnih vozila koja su registrirana u Republici Hrvatskoj.

 

Kratice  
   
kg kilogram
mil. milijun
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
pkm putnički kilometar
t tona
tis. tisuća
tkm tonski kilometar
   
   
Znakovi   
   
( ) manje precizan podatak
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
   

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos, Korana Šakić Pokrivač, Lidija Pilat, Ninoslava Podnar i Laura Ćelić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti