Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 14. kolovoza 2023.
TRAN-2023-1-1/2

ISSN 1334-0557

TRANSPORT U DRUGOM TROMJESEČJU 2023.1)

 

U drugom tromjesečju 2023. ukupno je prevezeno 22,8 milijuna putnika, što je u usporedbi s drugim tromjesečjem 2022. pad za 11,8%. Pad u prijevozu putnika zamjetan je i u cestovnome linijskom prijevozu autobusima, za 29,3%. Porast su ostvarili hrvatski zračni prijevoznici, za 24,7%, te hrvatski brodari u pomorskome i obalnom prijevozu, za 9,0%. Željeznicom se, prema privremenim podacima, prevezlo 32,4% više putnika.

Od siječnja do lipnja 2023. ukupno je prevezeno 40,8 milijuna putnika, što je u usporedbi s istim razdobljem 2022. pad za 0,6%. Podaci za cestovni linijski prijevoz putnika također pokazuju pad, za 16,2%. U željezničkom prijevozu ostvaren je porast za 37,8%, u zračnom prijevozu za 32,1%, a u pomorskome i obalnom prijevozu za 8,5%.

U drugom tromjesečju 2023. ukupno je prevezeno 33,5 milijuna tona robe, što je u usporedbi s drugim tromjesečjem 2022. pad za 3,8%. U padu je promet kod hrvatskih brodara u pomorskome i obalnom prijevozu, za 12,2%, kod prijevoznika teretnih vozila hrvatske registracije, za 3,6%, na unutarnjim vodnim putovima brodovima svih zastava, za 32,8%, te kod željezničkih prijevoznika, za 8,2%. Porast u prijevozu robe ostvarili su hrvatski zračni prijevoznici, za 14,9%. U cjevovodnom transportu također je ostvaren porast, za 18,8%.

Od siječnja do lipnja 2023. ukupno je prevezeno 62,4 milijuna tona robe, što je za 6,1% manje u odnosu na isto razdoblje 2022. Promet robe pao je u cestovnom prijevozu, za 3,3%, u pomorskome i obalnom prijevozu, za 26,0%, u željezničkom prijevozu, za 9,6%, te u prijevozu na unutarnjim vodnim putovima, za 45,0%. Porast je ostvaren u zračnom prijevozu, za 14,0%, te u cjevovodnom transportu, za 13,1%.

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

G-1. OSTVARENI PUTNIČKI KILOMETRI U KOPNENOM PRIJEVOZU U 2022. I 2023.

G-2. OSTVARENI TONSKI KILOMETRI U KOPNENOM PRIJEVOZU U 2022. I 2023.

1. PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. 2023.
I. – III. 2023.
IV. – VI. 2023.
IV. – VI. 2022.
I. – VI. 2023.
I. − VI. 2022.
Prevezeni putnici1) tis.  25 814  41 080  22 780  40 836 126,2 88,2 99,4
Željeznički prijevoz1) tis.  4 673  8 853  6 186  12 201 102,9 132,4 137,8
Cestovni linijski prijevoz tis.  17 079  26 458  12 072  22 164 119,6 70,7 83,8
Pomorski i obalni prijevoz tis.  3 463  4 868  3 775  5 281 250,7 109,0 108,5
Zračni prijevoz tis.   599   901   747  1 190 168,4 124,7 132,1
Putnički kilometri1) mil.  1 866  3 120  2 300  4 055 131,0 123,3 130,0
Željeznički prijevoz1) mil.   180   322   340   649 110,4 188,9 201,7
Cestovni linijski prijevoz mil.   808  1 513   858  1 732 98,2 106,2 114,5
Pomorski i obalni prijevoz mil.   170   239   184   258 250,5 108,5 107,8
Zračni prijevoz mil.   707  1 046   917  1 416 183,6 129,6 135,3
Prevezena roba tis. t  34 778  66 503  33 464  62 414 115,6 96,2 93,9
Željeznički prijevoz tis. t  4 184  8 179  3 843  7 391 108,3 91,8 90,4
Cestovni prijevoz tis. t  24 003  44 946  23 128  43 471 113,7 96,4 96,7
Pomorski i obalni prijevoz tis. t  4 043  8 639  3 549  6 393 124,8 87,8 74,0
Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2)  tis. t   159   339   107   186 134,3 67,2 55,0
Zračni prijevoz tis. t   0   1   0   1 98,0 114,9 114,0
Cjevovodni transport tis. t  2 388  4 399  2 837  4 973 132,8 118,8 113,1
Tonski kilometri  mil.  28 770  55 574  27 382  53 465 105,0 95,2 96,2
Željeznički prijevoz mil.   907  1 726   786  1 548 103,3 86,7 89,7
Cestovni prijevoz mil.  3 778  7 288  3 893  7 463 109,0 103,0 102,4
Pomorski i obalni prijevoz mil.  23 532  45 460  22 024  43 194 104,0 93,6 95,0
Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2) mil.   10   23   6   12 102,8 58,2 51,2
Zračni prijevoz mil.   0   1   0   1 93,0 110,9 109,9
Cjevovodni transport mil.   543  1 076   673  1 248 117,0 124,0 115,9

1) Privremeni podaci za 2023.
2) Tranzit nije uključen.

2. ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. 2023.
I. – III. 2023.
IV. – VI. 2023.
IV. – VI. 2022.
I. – VI. 2023.
I. − VI. 2022.
Prevezeni putnici1) tis.  4 673  8 853  6 186  12 201 102,9 132,4 137,8
Unutarnji prijevoz1) tis.  4 592  8 740  6 093  12 057 102,2 132,7 138,0
Međunarodni prijevoz1) tis.   81   114   93   145 181,8 115,7 127,1
Putnički kilometri1) mil.   180   322   340   649 110,4 188,9 201,7
Unutarnji prijevoz1) mil.   170   311   332   639 108,0 195,1 205,6
Međunarodni prijevoz1) mil.   10   11   9   10 651,3 84,7 90,2
Prevezena roba tis. t  4 184  8 179  3 843  7 391 108,3 91,8 90,4
Unutarnji prijevoz tis. t   865  1 734   688  1 305 111,5 79,5 75,3
Međunarodni prijevoz –  utovareno tis. t  1 439  2 889  1 413  2 739 106,6 98,2 94,8
Međunarodni prijevoz –  istovareno tis. t   510   949   355   729 94,7 69,5 76,8
Tranzit tis. t  1 370  2 607  1 387  2 617 112,7 101,3 100,4
Tonski kilometri mil.   907  1 726   786  1 548 103,3 86,7 89,7
Unutarnji prijevoz mil.   177   350   140   278 102,0 79,1 79,3
Međunarodni prijevoz –  utovareno mil.   246   500   268   524 104,7 108,9 104,7
Međunarodni prijevoz –  istovareno mil.   187   330   120   252 91,4 64,2 76,1
Tranzit mil.   297   545   258   495 109,0 87,1 90,9
Od ukupnog prijevoza robe – prijevoz opasnih tereta tis. t   415   667   259   547 90,1 62,4 82,0

1) Privremeni podaci za 2023.

3. CESTOVNI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. 2023.
I. – III. 2023.
IV. – VI. 2023.
IV. – VI. 2022.
I. – VI. 2023.
I. − VI. 2022.
Prevezeni putnici tis.  17 079  26 458  12 072  22 164 119,6 70,7 83,8
Unutarnji prijevoz tis.  15 969  24 713  11 255  20 729 118,8 70,5 83,9
Međunarodni prijevoz tis.  1 110  1 745   817  1 435 132,2 73,6 82,2
Putnički kilometri mil.   808  1 513   858  1 732 98,2 106,2 114,5
Unutarnji prijevoz mil.   684  1 319   688  1 370 100,8 100,6 103,9
Međunarodni prijevoz mil.   125   195   171   362 89,2 136,9 186,2

4. GRADSKI PRIJEVOZ AUTOBUSIMA I TRAMVAJIMA

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. 2023.
I. – III. 2023.
IV. – VI. 2023.
IV. – VI. 2022.
I. – VI. 2023.
I. − VI. 2022.
Autobusi broj  1 322  1 322  1 344  1 344 101,2 101,7 101,7
Prijeđeni kilometri autobusa tis.  16 563  32 839  16 787  33 775 98,8 101,4 102,9
Prevezeni putnici tis.  35 075  67 236  31 678  61 078 107,7 90,3 90,8
Tramvaji1) broj   341   341   336   336 100,0 98,5 98,5
Prijeđeni kilometri tramvaja tis.  3 210  6 617  3 021  6 215 94,6 94,1 93,9
Prevezeni putnici tis.  31 697  61 391  28 523  57 432 98,7 90,0 93,6

1) Uključena su motorna kola i prikolice.

5. CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. 2023.
I. – III. 2023.
IV. – VI. 2023.
IV. – VI. 2022.
I. – VI. 2023.
I. − VI. 2022.
Prevezena roba – ukupno tis. t  24 003  44 946  23 128  43 471 113,7 96,4 96,7
Unutarnji prijevoz tis. t  19 806  36 423  18 887  35 161 116,1 95,4 96,5
Otišlo u strane zemlje tis. t  1 534  3 063  1 387  2 798 98,3 90,4 91,3
Došlo iz stranih zemalja tis. t  1 291  2 617  1 530  3 007 103,6 118,5 114,9
Prijevoz u inozemstvu tis. t  1 372  2 843  1 325  2 505 112,3 96,6 88,1
Tonski kilometri mil.  3 778  7 288  3 893  7 463 109,0 103,0 102,4
Unutarnji prijevoz mil.  1 344  2 435  1 423  2 644 116,5 105,8 108,6
Otišlo u strane zemlje mil.   848  1 644   712  1 480 92,8 83,9 90,0
Došlo iz stranih zemalja mil.   768  1 480   800  1 651 94,1 104,2 111,5
Prijevoz u inozemstvu mil.   817  1 730   957  1 688 131,1 117,2 97,6
Cestovni javni prijevoz robe                  
Prevezena roba tis. t  12 741  23 866  12 800  23 537 119,2 100,5 98,6
Tonski kilometri mil.  3 160  6 137  3 355  6 405 110,0 106,2 104,4
Cestovni prijevoz robe za vlastite potrebe                  
Prevezena roba tis. t  11 257  21 075  10 328  19 934 107,5 91,7 94,6
Tonski kilometri mil.   615  1 149   538  1 058 103,3 87,5 92,1
Od ukupnog prijevoza robe – prijevoz opasnih tereta tis. t (1 041)  1 706 (1 015)  1 983 104,7 97,5 116,2

6. CJEVOVODNI TRANSPORT

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. 2023.
I. – III. 2023.
IV. – VI. 2023.
IV. – VI. 2022.
I. – VI. 2023.
I. − VI. 2022.
Transport nafte tis. t  1 525  2 790  1 971  3 320 146,2 129,3 119,0
Tonski kilometri  mil.   401   775   524   938 126,6 130,7 121,2
Transport plina tis. t   863  1 609   865  1 652 109,9 100,2 102,7
Tonski kilometri mil.   142   302   148   309 92,2 104,8 102,5

7. POMORSKI I OBALNI PRIJEVOZ

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. 2023.
I. – III. 2023.
IV. – VI. 2023.
IV. – VI. 2022.
I. – VI. 2023.
I. − VI. 2022.
Prevezeni putnici tis.  3 463  4 868  3 775  5 281 250,7 109,0 108,5
Unutarnji prijevoz tis.  3 445  4 846  3 753  5 252 250,4 108,9 108,4
Međunarodni prijevoz tis.   18   23   22   28 318,3 116,6 125,5
Od ukupnoga prevezeno trajektima tis.  2 783  3 911  2 999  4 203 249,1 107,7 107,5
Putnički kilometri mil.   170   239   184   258 250,5 108,5 107,8
Unutarnji prijevoz mil.   166   234   180   252 250,3 108,3 107,4
Međunarodni prijevoz mil.   4   5   4   6 259,6 116,6 127,1
Prevezena roba tis. t  4 043  8 639  3 549  6 393 124,8 87,8 74,0
Unutarnji prijevoz tis. t   190   289   181   273 194,4 95,3 94,6
Međunarodni prijevoz tis. t  3 853  8 350  3 369  6 119 122,5 87,4 73,3
Tonski kilometri mil.  23 532  45 460  22 024  43 194 104,0 93,6 95,0
Unutarnji prijevoz mil.   52   77   46   65 234,0 88,8 84,8
Međunarodni prijevoz mil.  23 480  45 383  21 978  43 129 103,9 93,6 95,0

8. ZRAČNI PRIJEVOZ

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. 2023.
I. – III. 2023.
IV. – VI. 2023.
IV. – VI. 2022.
I. – VI. 2023.
I. − VI. 2022.
Prevezeni putnici tis.   599   901   747  1 190 168,4 124,7 132,1
Unutarnji prijevoz tis.   91   150   115   197 140,2 125,9 130,8
Međunarodni prijevoz tis.   508   750   632   993 174,8 124,5 132,4
Putnički kilometri mil.   707  1 046   917  1 416 183,6 129,6 135,3
Unutarnji prijevoz mil.   29   47   37   63 140,3 127,2 132,1
Međunarodni prijevoz mil.   678   999   880  1 353 186,0 129,7 135,5
Prevezeni teret t   336   684   386   780 98,0 114,9 114,0
Unutarnji prijevoz t   32   41   33   42 366,7 103,1 102,4
Međunarodni prijevoz t   304   643   353   738 91,7 116,1 114,8
Tonski kilometri tis.   276   578   306   635 93,0 110,9 109,9
Unutarnji prijevoz tis.   9   12   10   12 500,0 111,1 100,0
Međunarodni prijevoz tis.   267   566   296   623 90,5 110,9 110,1

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka te da kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih tromjesečnih rezultata zbog zaokruživanja brojeva.

Tromjesečni konačni rezultati za željeznički prijevoz putnika za 2023. objavit će se u Excel-formatu na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://podaci.dzs.hr/hr/ u svibnju 2024. na poveznici Statistika u nizu pod naslovom "Prijevoz".

Podaci o prometu brodova, putnika i robe u morskim lukama objavljeni su u Priopćenju TRAN-2023-3-1 "Promet u morskim lukama", a podaci o prometu putnika i tereta u zračnim lukama objavljeni su u Priopćenju TRAN-2023-2-1 "Promet u zračnim lukama".

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o transportu prikupljaju se tjednim, mjesečnim i tromjesečnim statističkim istraživanjima. Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o prijevozu putnika i robe te izračunati pokazatelje o prijevoznom učinku izraženome u putničkim i tonskim kilometrima.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice u području cestovnoga linijskog prijevoza putnika, gradskog prijevoza, cjevovodnog transporta, pomorskoga i obalnog prijevoza te zračnog prijevoza jesu domaći prijevoznici, odnosno operateri koji su registrirani u prijevozu (područje H NKD-a 2007.) u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku.

Jedinice promatranja u statističkom istraživanju o cestovnom prijevozu robe jesu cestovna teretna motorna vozila (uključujući tegljače) nosivosti veće od 3 500 kg registrirana u Ministarstvu unutarnjih poslova. Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti (pravne i fizičke osobe) koji su vlasnici ili korisnici cestovnoga teretnoga motornog vozila izabrana uzorkom.

Od trećeg tromjesečja 2022. podaci o prometu  na unutarnjim vodnim putovima prikupljaju se putem Informacijskog sustava unutarnje plovidbe (ISUP-a) Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Do trećeg tromjesečja 2022. podaci su se prikupljali izvještajima Prijava o dolasku plovila u luku unutarnjih voda i Prijava o odlasku plovila iz luke unutarnjih voda. Podatke su dostavljale lučke kapetanije na unutarnjim vodnim putovima.

Obuhvat

Podaci o željezničkom prijevozu putnika obuhvaćaju i gradski i prigradski prijevoz putnika i putnike u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku. Podaci o željezničkom prijevozu robe se odnose na rad svih željezničkih prijevoznika na željezničkoj mreži Republike Hrvatske.

Podaci o cestovnom prijevozu robe odnose se na rad vlasnika ili korisnika teretnih vozila izabranih uzorkom. U uzorak za tromjesečje izabrano je 2 600 vozila. Podaci, tj. procjene s koeficijentom varijacije vrijednosti između 10,0 i 30,0 posebno su označeni kao manje precizne vrijednosti.

Podaci o cestovnome linijskom prijevozu putnika odnose se na rad poslovnih subjekata (pravne i fizičke osobe) koji se bave prijevozom putnika autobusima i imaju dozvolu za obavljanje javnoga linijskog prijevoza putnika na međunarodnim, međužupanijskim i županijskim linijama.

Gradski prijevoz putnika obuhvaća organizirani javni prijevoz putnika u gradovima s više od 40 000 stanovnika, a obavljaju ga poslovni subjekti koji se bave gradskim prijevozom putnika (tramvajima i autobusima). Uključeni su aktivni poslovni subjekti koji su razvrstani u području H NKD-a 2007., razred 49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku koji imaju više od deset zaposlenih.

Istraživanjem o pomorskome i obalnom prijevozu obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji obavljaju javni linijski obalni prijevoz putnika i poslovni subjekti kojima je glavna ili sporedna djelatnost pomorski i obalni prijevoz robe. Odabir izvještajnih jedinica koje se bave prijevozom robe pripremao se godišnje na temelju definiranog praga za uključivanje u istraživanje (najmanje deset zaposlenih). Uključen je prijevoz među stranim lukama.

Podaci o zračnom prijevozu putnika i tereta odnose se na rad domaćih zrakoplovnih prijevoznika koji se bave komercijalnim zračnim prijevozom putnika i tereta (robe i pošte).

Cjevovodni transport obuhvaća transport nafte i transport plina. Podaci se odnose na rad pravnih osoba koje se bave transportom nafte i plina cjevovodima.

Podaci o prijevozu na unutarnjim vodnim putovima odnose se na prijevoz robe plovilima domaće zastave i stranih zastava na teritoriju Republike Hrvatske. Nije uključen tranzit.

Definicije

Međunarodni prijevoz obuhvaća prijevoz između mjesta ukrcaja/utovara u Republici Hrvatskoj i mjesta iskrcaja/istovara u inozemstvu i obratno te prijevoz obavljen između dvaju mjesta u inozemstvu.

Tranzit podrazumijeva prijevoz kroz hrvatski teritorij istom vrstom prijevoza između dvaju mjesta (mjesta ukrcaja/utovara i mjesta iskrcaja/istovara) koja se nalaze u drugoj zemlji ili drugim zemljama.

Prijevoz u inozemstvu podrazumijeva međunarodni prijevoz robe koji obavljaju domaći prijevoznici. Zemlja utovara i istovara jest strana zemlja.

Putnički kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jednog putnika na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu putničkih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske.

Tonski kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jedne tone robe na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu tonskih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, uključujući i tranzit. Pri obračunu tonskih kilometara za prijevoz na unutarnjim vodnim putovima uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, isključujući tranzit.

Cestovni prijevoz robe i cestovni tonski kilometri odnose se na kretanja teretnih vozila koja su registrirana u Republici Hrvatskoj.

 

Kratice  
   
kg kilogram
mil. milijun
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
pkm putnički kilometar
t tona
tis. tisuća
tkm tonski kilometar
   
   
Znakovi   
   
( ) manje precizan podatak
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
   

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos, Korana Šakić Pokrivač, Lidija Pilat, Ninoslava Podnar i Laura Ćelić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti