Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 15. svibnja 2023.
TRAN-2023-1-1/1

ISSN 1334-0557

TRANSPORT U PRVOM TROMJESEČJU 2023.1)

 

U prvom tromjesečju 2023. ukupno je prevezeno 18,1 milijun putnika, što je u usporedbi s prvim tromjesečjem 2022. porast za 18,3%. Porast u prijevozu putnika ostvaren je u cestovnome linijskom prijevozu autobusima, za 7,6%, a ostvarili su ga i hrvatski zračni prijevoznici, za 46,9%, te hrvatski brodari u pomorskome i obalnom prijevozu, za 7,2%. Željeznicom se, prema privremenim podacima, prevezlo 43,9% više putnika. U usporedbi s prvim tromjesečjem 2019. broj ukupno prevezenih putnika pao je za 5,8%.

Prema konačnim podacima, u razdoblju od siječnja do prosinca 2022. ukupno je prevezeno 82,5 milijuna putnika, što je u usporedbi s istim razdobljem 2021. porast za 42,6%. U željezničkom prijevozu ostvaren je porast za 37,3%, u cestovnome linijskom prijevozu putnika za 52,6%, u zračnom prijevozu za 126,4% te u pomorskome i obalnom prijevozu za 16,1%. U usporedbi s istim razdobljem 2019. broj ukupno prevezenih putnika pao je za 1,8%.

U prvom tromjesečju 2023. ukupno je prevezeno 29,0 milijuna tona robe, što je u usporedbi s prvim tromjesečjem 2022. pad za 8,7%. Pad je evidentiran kod hrvatskih brodara u pomorskome i obalnom prijevozu, za 38,1%, kod prijevoznika teretnih vozila hrvatske registracije, za 2,9%, na unutarnjim vodnim putovima brodovima svih zastava, za 55,8%, te kod željezničkih prijevoznika, za 11,2%. Porast u prijevozu robe ostvarili su hrvatski zračni prijevoznici, za 13,2%, a ostvaren je i u cjevovodnom transportu, za 6,3%.

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

G-1. OSTVARENI PUTNIČKI KILOMETRI U KOPNENOM PRIJEVOZU U 2022. I 2023.

G-2. OSTVARENI TONSKI KILOMETRI U KOPNENOM PRIJEVOZU U 2022. I 2023.

1. PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2023.
X. – XII. 2022.
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
I. – XII. 2022.
I. − XII. 2021.
Prevezeni putnici1) tis.  15 266  18 608  82 546  18 056 97,0 118,3 142,6
Željeznički prijevoz1) tis.  4 180  5 119  18 591  6 015 117,5 143,9 137,3
Cestovni linijski prijevoz tis.  9 379  11 032  47 292  10 092 91,5 107,6 152,6
Pomorski i obalni prijevoz tis.  1 405  1 914  14 261  1 506 78,7 107,2 116,1
Zračni prijevoz tis.   302   543  2 401   443 81,7 146,9 226,4
Putnički kilometri1) mil.  1 255  1 902  7 655  1 755 92,3 139,9 172,4
Željeznički prijevoz1) mil.   141   259   815   308 118,9 218,0 150,9
Cestovni linijski prijevoz mil.   705   887  3 224   874 98,6 124,0 134,7
Pomorski i obalni prijevoz mil.   69   93   693   74 78,8 106,2 119,2
Zračni prijevoz mil.   339   663  2 923   499 75,3 147,3 316,4
Prevezena roba tis. t  31 724  30 815  127 824  28 951 94,0 91,3 100,0
Željeznički prijevoz tis. t  3 995  3 907  16 257  3 548 90,8 88,8 107,1
Cestovni prijevoz tis. t  20 942  21 398  86 402  20 343 95,1 97,1 101,7
Pomorski i obalni prijevoz tis. t  4 597  3 140  15 355  2 844 90,6 61,9 86,2
Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2)  tis. t   180   126   583   80 63,2 44,2 83,6
Zračni prijevoz tis. t   0   0   2   0 87,8 113,2 114,6
Cjevovodni transport tis. t  2 010  2 244  9 225  2 136 95,2 106,3 100,7
Tonski kilometri  mil.  26 804  23 823  105 466  26 083 109,5 97,3 91,9
Željeznički prijevoz mil.   819   882  3 529   762 86,4 93,0 111,2
Cestovni prijevoz mil.  3 511  3 138  13 659  3 570 113,8 101,7 100,2
Pomorski i obalni prijevoz mil.  21 928  19 165  85 989  21 170 110,5 96,5 89,8
Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2) mil.   13   9   37   6 62,9 45,6 109,8
Zračni prijevoz mil.   0   0   1   0 88,7 108,9 112,2
Cjevovodni transport mil.   534   628  2 250   575 91,5 107,8 104,0

1) Privremeni podaci za 2023.
2) Tranzit nije uključen.

2. ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2023.
X. – XII. 2022.
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
I. – XII. 2022.
I. − XII. 2021.
Prevezeni putnici1) tis.  4 180  5 119  18 591  6 015 117,5 143,9 137,3
Unutarnji prijevoz1) tis.  4 147  5 058  18 228  5 964 117,9 143,8 136,8
Međunarodni prijevoz1) tis.   33   61   363   51 84,4 154,7 165,9
Putnički kilometri1) mil.   141   259   815   308 118,9 218,0 150,9
Unutarnji prijevoz1) mil.   141   257   749   307 119,4 218,3 154,8
Međunarodni prijevoz1) mil.   1   2   65   1 62,3 156,4 117,6
Prevezena roba tis. t  3 995  3 907  16 257  3 548 90,8 88,8 107,1
Unutarnji prijevoz tis. t   868   692  3 243   617 89,1 71,1 106,4
Međunarodni prijevoz –  utovareno tis. t  1 450  1 404  5 852  1 326 94,4 91,5 101,2
Međunarodni prijevoz –  istovareno tis. t   439   470  1 929   374 79,7 85,3 118,1
Tranzit tis. t  1 238  1 340  5 234  1 230 91,8 99,4 111,0
Tonski kilometri mil.   819   882  3 529   762 86,4 93,0 111,2
Unutarnji prijevoz mil.   173   155   674   137 89,0 79,4 87,0
Međunarodni prijevoz –  utovareno mil.   254   267  1 073   256 95,9 100,7 108,5
Međunarodni prijevoz –  istovareno mil.   143   164   668   131 80,0 91,6 141,1
Tranzit mil.   248   296  1 115   237 80,0 95,4 119,1
Od ukupnog prijevoza robe – prijevoz opasnih tereta tis. t   251   340  1 374   288 84,6 114,4 98,2

1) Privremeni podaci za 2023.

3. CESTOVNI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2023.
X. – XII. 2022.
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
I. – XII. 2022.
I. − XII. 2021.
Prevezeni putnici tis.  9 379  11 032  47 292  10 092 91,5 107,6 152,6
Unutarnji prijevoz tis.  8 744  10 709  44 306  9 474 88,5 108,3 150,9
Međunarodni prijevoz tis.   635   323  2 986   618 191,3 97,3 183,8
Putnički kilometri mil.   705   887  3 224   874 98,6 124,0 134,7
Unutarnji prijevoz mil.   635   735  2 696   682 92,8 107,5 120,8
Međunarodni prijevoz mil.   70   151   529   192 126,8 274,3 326,7

4. GRADSKI PRIJEVOZ AUTOBUSIMA I TRAMVAJIMA

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2023.
X. – XII. 2022.
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
I. – XII. 2022.
I. − XII. 2021.
Autobusi broj  1 310  1 351  1 351  1 328 98,3 101,4 102,6
Prijeđeni kilometri autobusa tis.  16 276  16 847  66 010  16 988 100,8 104,4 101,8
Prevezeni putnici tis.  32 161  31 866  128 333  29 400 92,3 91,4 104,3
Tramvaji1) broj   341   338   338   336 99,4 98,5 98,0
Prijeđeni kilometri tramvaja tis.  3 407  3 188  12 693  3 194 100,2 93,7 94,3
Prevezeni putnici tis.  29 694  31 969  119 735  28 909 90,4 97,4 100,1

1) Uključena su motorna kola i prikolice.

5. CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2023.
X. – XII. 2022.
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
I. – XII. 2022.
I. − XII. 2021.
Prevezena roba – ukupno tis. t  20 942  21 398  86 402  20 343 95,1 97,1 101,7
Unutarnji prijevoz tis. t  16 617  17 554  70 293  16 274 92,7 97,9 101,5
Otišlo u strane zemlje tis. t  1 529  1 510  5 911  1 411 93,4 92,3 101,8
Došlo iz stranih zemalja tis. t  1 326  1 172  5 062  1 477 126,0 111,4 96,8
Prijevoz u inozemstvu tis. t  1 470  1 161  5 136  1 180 101,6 80,3 110,5
Tonski kilometri mil.  3 511  3 138  13 659  3 570 113,8 101,7 100,2
Unutarnji prijevoz mil.  1 090  1 186  4 854  1 221 103,0 112,0 101,1
Otišlo u strane zemlje mil.   795   720  3 017   768 106,6 96,5 98,9
Došlo iz stranih zemalja mil.   712   664  2 741   851 128,1 119,4 100,8
Prijevoz u inozemstvu mil.   913   568  3 047   731 128,5 80,0 99,7
Cestovni javni prijevoz robe                  
Prevezena roba tis. t  11 124  12 188  46 813  10 737 88,1 96,5 101,6
Tonski kilometri mil.  2 977  2 693  11 504  3 050 113,3 102,5 98,9
Cestovni prijevoz robe za vlastite potrebe                  
Prevezena roba tis. t  9 818  9 210  39 589  9 606 104,3 97,8 101,9
Tonski kilometri mil.   534   446  2 155   520 116,8 97,4 107,7
Od ukupnog prijevoza robe – prijevoz opasnih tereta tis. t (664) (886)  3 750 (969) 109,4 145,9 96,2

6. CJEVOVODNI TRANSPORT

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2023.
X. – XII. 2022.
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
I. – XII. 2022.
I. − XII. 2021.
Transport nafte tis. t  1 264  1 361  5 794  1 349 99,1 106,7 85,1
Tonski kilometri  mil.   373   468  1 634   414 88,5 110,9 97,7
Transport plina tis. t   746   883  3 431   787 89,2 105,6 145,9
Tonski kilometri mil.   160   160   616   161 100,5 100,5 125,2

7. POMORSKI I OBALNI PRIJEVOZ

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2023.
X. – XII. 2022.
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
I. – XII. 2022.
I. − XII. 2021.
Prevezeni putnici tis.  1 405  1 914  14 261  1 506 78,7 107,2 116,1
Unutarnji prijevoz tis.  1 401  1 897  14 128  1 499 79,0 107,0 115,6
Međunarodni prijevoz tis.   4   17   133   7 39,3 165,6 223,4
Od ukupnoga prevezeno trajektima tis.  1 128  1 479  11 134  1 204 81,4 106,8 112,6
Putnički kilometri mil.   69   93   693   74 78,8 106,2 119,2
Unutarnji prijevoz mil.   68   89   665   72 80,6 105,3 116,9
Međunarodni prijevoz mil.   1   4   28   2 41,1 165,6 221,3
Prevezena roba tis. t  4 597  3 140  15 355  2 844 90,6 61,9 86,2
Unutarnji prijevoz tis. t   100   134   622   93 69,4 93,4 84,2
Međunarodni prijevoz tis. t  4 497  3 006  14 733  2 751 91,5 61,2 86,3
Tonski kilometri mil.  21 928  19 165  85 989  21 170 110,5 96,5 89,8
Unutarnji prijevoz mil.   26   39   170   20 50,2 76,7 81,0
Međunarodni prijevoz mil.  21 902  19 126  85 820  21 150 110,6 96,6 89,9

8. ZRAČNI PRIJEVOZ

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2023.
X. – XII. 2022.
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
I. – XII. 2022.
I. − XII. 2021.
Prevezeni putnici tis.   302   543  2 401   443 81,7 146,9 226,4
Unutarnji prijevoz tis.   59   95   363   82 86,1 138,5 148,8
Međunarodni prijevoz tis.   243   448  2 038   362 80,8 148,9 249,6
Putnički kilometri mil.   339   663  2 923   499 75,3 147,3 316,4
Unutarnji prijevoz mil.   19   31   115   26 84,8 139,7 150,3
Međunarodni prijevoz mil.   320   632  2 808   473 74,9 147,7 331,4
Prevezeni teret t   348   449  1 511   394 87,8 113,2 114,6
Unutarnji prijevoz t   9   15   103   9 60,0 100,0 127,2
Međunarodni prijevoz t   339   434  1 408   385 88,7 113,6 113,7
Tonski kilometri tis.   302   371  1 251   329 88,7 108,9 112,2
Unutarnji prijevoz tis.   3   4   30   2 50,0 66,7 130,4
Međunarodni prijevoz tis.   299   367  1 221   327 89,1 109,4 111,8

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka te da kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih tromjesečnih rezultata zbog zaokruživanja brojeva.

Tromjesečni konačni rezultati za željeznički prijevoz putnika za 2023. objavit će se u Excel-formatu na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://podaci.dzs.hr/hr/ u svibnju 2024. na poveznici Statistika u nizu pod naslovom "Prijevoz".

Podaci o prometu brodova, putnika i robe u morskim lukama objavljeni su u Priopćenju TRAN-2023-3-1 "Promet u morskim lukama", a podaci o prometu putnika i tereta u zračnim lukama objavljeni su u Priopćenju TRAN-2023-2-1 "Promet u zračnim lukama".

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o transportu prikupljaju se tjednim, mjesečnim i tromjesečnim statističkim istraživanjima. Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o prijevozu putnika i robe te izračunati pokazatelje o prijevoznom učinku izraženome u putničkim i tonskim kilometrima.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice u području cestovnoga linijskog prijevoza putnika, gradskog prijevoza, cjevovodnog transporta, pomorskoga i obalnog prijevoza te zračnog prijevoza jesu domaći prijevoznici, odnosno operateri koji su registrirani u prijevozu (područje H NKD-a 2007.) u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku.

Jedinice promatranja u statističkom istraživanju o cestovnom prijevozu robe jesu cestovna teretna motorna vozila (uključujući tegljače) nosivosti veće od 3 500 kg registrirana u Ministarstvu unutarnjih poslova. Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti (pravne i fizičke osobe) koji su vlasnici ili korisnici cestovnoga teretnoga motornog vozila izabrana uzorkom.

Od trećeg tromjesečja 2022. podaci o prometu  na unutarnjim vodnim putovima prikupljaju se putem Informacijskog sustava unutarnje plovidbe (ISUP-a) Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Do trećeg tromjesečja 2022. podaci su se prikupljali izvještajima Prijava o dolasku plovila u luku unutarnjih voda i Prijava o odlasku plovila iz luke unutarnjih voda. Podatke su dostavljale lučke kapetanije na unutarnjim vodnim putovima.

Obuhvat

Podaci o željezničkom prijevozu putnika obuhvaćaju i gradski i prigradski prijevoz putnika i putnike u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku. Podaci o željezničkom prijevozu robe se odnose na rad svih željezničkih prijevoznika na željezničkoj mreži Republike Hrvatske.

Podaci o cestovnom prijevozu robe odnose se na rad vlasnika ili korisnika teretnih vozila izabranih uzorkom. U uzorak za tromjesečje izabrano je 2 600 vozila. Podaci, tj. procjene s koeficijentom varijacije vrijednosti između 10,0 i 30,0 posebno su označeni kao manje precizne vrijednosti.

Podaci o cestovnome linijskom prijevozu putnika odnose se na rad poslovnih subjekata (pravne i fizičke osobe) koji se bave prijevozom putnika autobusima i imaju dozvolu za obavljanje javnoga linijskog prijevoza putnika na međunarodnim, međužupanijskim i županijskim linijama.

Gradski prijevoz putnika obuhvaća organizirani javni prijevoz putnika u gradovima s više od 40 000 stanovnika, a obavljaju ga poslovni subjekti koji se bave gradskim prijevozom putnika (tramvajima i autobusima). Uključeni su aktivni poslovni subjekti koji su razvrstani u području H NKD-a 2007., razred 49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku koji imaju više od deset zaposlenih.

Istraživanjem o pomorskome i obalnom prijevozu obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji obavljaju javni linijski obalni prijevoz putnika i poslovni subjekti kojima je glavna ili sporedna djelatnost pomorski i obalni prijevoz robe. Odabir izvještajnih jedinica koje se bave prijevozom robe pripremao se godišnje na temelju definiranog praga za uključivanje u istraživanje (najmanje deset zaposlenih). Uključen je prijevoz među stranim lukama.

Podaci o zračnom prijevozu putnika i tereta odnose se na rad domaćih zrakoplovnih prijevoznika koji se bave komercijalnim zračnim prijevozom putnika i tereta (robe i pošte).

Cjevovodni transport obuhvaća transport nafte i transport plina. Podaci se odnose na rad pravnih osoba koje se bave transportom nafte i plina cjevovodima.

Podaci o prijevozu na unutarnjim vodnim putovima odnose se na prijevoz robe plovilima domaće zastave i stranih zastava na teritoriju Republike Hrvatske. Nije uključen tranzit.

Definicije

Međunarodni prijevoz obuhvaća prijevoz između mjesta ukrcaja/utovara u Republici Hrvatskoj i mjesta iskrcaja/istovara u inozemstvu i obratno te prijevoz obavljen između dvaju mjesta u inozemstvu.

Tranzit podrazumijeva prijevoz kroz hrvatski teritorij istom vrstom prijevoza između dvaju mjesta (mjesta ukrcaja/utovara i mjesta iskrcaja/istovara) koja se nalaze u drugoj zemlji ili drugim zemljama.

Prijevoz u inozemstvu podrazumijeva međunarodni prijevoz robe koji obavljaju domaći prijevoznici. Zemlja utovara i istovara jest strana zemlja.

Putnički kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jednog putnika na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu putničkih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske.

Tonski kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jedne tone robe na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu tonskih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, uključujući i tranzit. Pri obračunu tonskih kilometara za prijevoz na unutarnjim vodnim putovima uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, isključujući tranzit.

Cestovni prijevoz robe i cestovni tonski kilometri odnose se na kretanja teretnih vozila koja su registrirana u Republici Hrvatskoj.

 

Kratice  
   
kg kilogram
mil. milijun
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
pkm putnički kilometar
t tona
tis. tisuća
tkm tonski kilometar
   
   
Znakovi   
   
( ) manje precizan podatak
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
   

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos, Korana Šakić Pokrivač, Lidija Pilat, Ninoslava Podnar i Laura Ćelić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti