Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 29. ožujka 2024.
POLJ-2023-2-7

ISSN 1334-0557

PROIZVODNJA POVRĆA, VOĆA I GROŽĐA U 2023. – privremeni podaci

 

Povećana proizvodnja jabuka

U skupini povrća, voća i grožđa proizvodnja jabuka u 2023. u usporedbi s 2022. povećala se najviše, za 18 718 tona.

Povećana je i proizvodnja ostalog voća: mandarinki, za 1 482 tone, i lješnjaka, za 416 tona, te ostalog povrća: kupusa, bijeloga i crvenoga, za 3 681 tonu, luka i češnjaka, za 3 159 tona, lubenica, za 2 158 tona, dinja, za 1 903 tone, salate, za 916 tona, cvjetače i brokule, za 808 tona, graha, za svježe zrno i mahune, za 763 tone, cikle, za 753 tone, i graška, za svježe zrno i mahune, za 748 tona.

Smanjena proizvodnja šljiva

U 2023. u usporedbi s 2022. proizvodnja šljiva smanjila se za 4 722 tone.

Smanjena je i proizvodnja ostalog voća: višanja, za 1 749 tona, krušaka, za 1 398 tona, bresaka i nektarina, za 962 tone, jagoda, za 823 tone, trešanja, za 790 tona, oraha, za 743 tone, marelica, za 404 tone, i smokava, za 134 tone, te ostalog povrća: rajčica, za 5 162 tone, krastavaca i kornišona, za 4 739 tona, mrkve, za 2 209 tona, paprike, za 720 tona i poriluka, za 424 tone.

Konačni podaci bit će dostupni 16. svibnja 2024. na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u Bazi podataka.

1. UKUPNA PROIZVODNJA POVRĆA U 2023.

   Šifra2) Proizvodnja, t Indeksi ukupne proizvodnje
2023.
2022.
2022.1) 2023.
ukupna za tržište u povrtnjacima (pretežno za vlastite potrebe) ukupna za tržište u povrtnjacima (pretežno za vlastite potrebe)
Cvjetača i brokula V1100 1 543 1 258 285 2 351 2 142 209 152,4
Kupus, bijeli i crveni V1300 28 813 25 849 2 964 32 494 28 774 3 720 112,8
Salata (sve vrste) V2300 6 479 5 007 1 472 7 395 5 279 2 116 114,1
Poriluk V2100 1 876 1 750 126 1 452 1 326 126 77,4
Rajčica  V3100 31 583 25 843 5 740 26 421 21 911 4 510 83,7
Krastavac i kornišon V3200 + V3300 12 906 11 370 1 536 8 167 7 015 1 152 63,3
Dinja V3510 3 216 3 151 65 5 119 5 004 115 159,2
Lubenica V3520 23 984 23 819 165 26 142 26 017 125 109,0
Paprika V3600 10 451 7 910 2 541 9 731 7 795 1 936 93,1
Luk i češnjak V4210 + V4600 16 902 13 457 3 445 20 061 16 463 3 598 118,7
Mrkva   V4100 10 953 10 018 935 8 744 7 912 832 79,8
Cikla V4300 3 306 2 526 780 4 059 3 435 624 122,8
Grah, za svježe zrno i mahune V5200 2 751 1 239 1 512 3 514 2 254 1 260 127,7
Grašak, za svježe zrno i mahune V5100 3 142 2 701 441 3 890 3 204 686 123,8

1) Konačni podaci
2) Šifra proizvoda preuzeta je iz Priručnika za godišnju statistiku biljne proizvodnje (Eurostat, 2023.)

G-1. UKUPNA PROIZVODNJA POVRĆA U 2023.

2. UKUPNA PROIZVODNJA VOĆA I MASLINA U 2023.

   Šifra2) Proizvodnja, t Indeksi ukupne proizvodnje
2023.
2022.
2022.1) 2023.
ukupna intenzivna (za tržište) u ekstenzivnim voćnjacima (pretežno za vlastite potrebe) ukupna intenzivna (za tržište) u ekstenzivnim voćnjacima (pretežno za vlastite potrebe)
Jabuke F1110 47 792 46 811 981 66 510 66 215 295 139,2
Kruške  F1120 2 187 1 806 381 789 719 70 36,1
Breskve i nektarine  F1210_1220 3 946 3 813 133 2 984 2 958 26 75,6
Marelice  F1230 699 673 26 295 288 7 42,2
Višnje i trešnje F1240 8 509 8 177 332 5 970 5 870 100 70,2
Trešnje F1242 2 042 1 799 243 1 252 1 164 88 61,3
Višnje F1241 6 467 6 378 89 4 718 4 706 12 73,0
Šljive F1250 11 332 10 638 694 6 610 6 513 97 58,3
Orasi F4100 1 020 916 104 277 260 17 27,2
Lješnjaci F4200 2 588 2 579 9 3 004 2 985 19 116,1
Smokve F2100 1 258 942 316 1 124 850 274 89,3
Jagode S0000 3 314 3 204 110 2 491 2 361 130 75,2
Mandarinke  T2900 42 036 41 953 83 43 518 43 375 143 103,5
Masline  O1000 40 128 40 128 - 29 844 29 844 - 74,4

1) Konačni podaci
2) Šifra proizvoda preuzeta je iz Priručnika za godišnju statistiku biljne proizvodnje (Eurostat, 2023.)

G-2. UKUPNA PROIZVODNJA VOĆA I MASLINA U 2023.

3. PROIZVODNJA GROŽĐA U 2023.

   2022.1) 2023. Indeksi proizvodnje
2023.
2022.
  Grožđe, ukupno (W1000)
Ukupna proizvodnja, t 117 504 94 683 80,6
Prirod po trsu, kg  1,3 1,0 76,9

1) Konačni podaci

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Državni zavod za statistiku proveo je istraživanja o statistici usjeva na temelju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. (NN, br. 35/23.) te na temelju Uredbe (EU) Europskog parlamenta i Vijeća o statistici usjeva br. 543/2009 od 18. lipnja 2009. te delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 1557/2015 od 13. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 543/2009 o statistici usjeva od 18. lipnja 2009.

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat ovih istraživanja:

  1. Izvještaj o Godišnjem istraživanju o biljnoj i stočnoj proizvodnji (PO-71)
  2. Izvještaj o ostvarenim prirodima južnog voća i maslina (PO-34).

Izvještajima se prikupljaju podaci o požnjevenim površinama povrća, voća i grožđa koji se iskazuju u hektarima, dok su proizvodnja i prirod po jednom hektaru iskazani u tonama.

Podaci su prikupljeni posebno za poslovne subjekte i njihove dijelove, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Podaci za poslovne subjekte prikupljaju se na dva načina: izvještajnom metodom na obrascu i s pomoću mrežne aplikacije.

Podatke za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupili su anketari metodom intervjua na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak za obiteljska poljoprivredna gospodarstva izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.

Na veličinu uzorka utjecala su sredstva odobrena u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i udio obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava po regijama. U uzorak je odabrano oko 17 000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Svi ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima iz prijašnjih godina te raspoloživim administrativnim izvorima (baza i registara iz Jedinstvenog zahtjeva pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te ostalih relevantnih izvora). Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi su provedene korekcije.

 

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema NKD-u 2007. te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje.

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a njihovi podaci prikupljeni su uz pomoć anketara.

 

Definicije

Povrtnjaci su površine određene za uzgoj usjeva (pretežno povrća) namijenjenih za potrošnju osoba koje žive u kućanstvu i uglavnom nisu namijenjeni za prodaju. Samo povremeni višak proizvoda koji dolazi s tih površina prodaje se izvan kućanstva.

Intenzivni voćnjaci uređeni su s određenim razmakom redova stabala. U njima se može obavljati mehanizirana obrada. U pravilu su to veći nasadi voćnih stabala (10 ara i više) i bobičastog voća (bez jagoda) namijenjeni uzgoju voća za prodaju.

Ekstenzivni (tradicionalni) voćnjaci jesu seoski poluintenzivni ili ekstenzivni voćni nasadi pretežno starih sorti namijenjeni uglavnom za vlastitu potrošnju. Uključena su stabla koja se nalaze u voćnjaku koji je pretežno miješan i stabla koja se nalaze u dvorištima, na međama, uz putove i dr.

Proizvodnja je tzv. uskladištena proizvodnja koja se dobije nakon žetve/berbe po odbitku količina izgubljenih prije žetve/berbe, u prijevozu itd.

 

Kratice

 
kg kilogram
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
t tona

Znakovi

 
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Predrag Cvjetićanin i Željko Kanižaj

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti