Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 08. rujna 2023.
VT-2023-1-1/6

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do lipnja 2023. i od siječnja do srpnja 2023.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do lipnja 2023., prema privremenim podacima, iznosio je 11,5 milijardi eura. Istodobno je uvoz iznosio 20,0 milijardi eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 8,5 milijardi eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do lipnja 2023. bila je 57,5%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do srpnja 2023., prema Prvim rezultatima, iznosio je 13,3 milijarde eura, dok je uvoz iznosio 23,2 milijarde eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 9,8 milijardi eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do srpnja 2023., prema Prvim rezultatima, bila je 57,5%.

Napomena: Od 1. siječnja 2023. u Republici Hrvatskoj uvedena je nova valuta euro. Vrijednosti za razdoblja od prije 1. siječnja 2023. preračunane su u eure prema fiksnom tečaju (1 euro = 7,53450 kuna) te se podaci za 2022. u ovom Priopćenju razlikuju od onih objavljenih u Priopćenju VT-2023-1-2.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD LIPNJA 2022. DO LIPNJA 2023.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom, %
tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD
2022.                                    
  I. 1 493 587 1 693 397 2 570 127 2 914 112 -1 076 540 -1 220 716 58,1
  II. 1 662 924 1 870 153 2 901 671 3 258 998 -1 238 746 -1 388 845 57,3
  III. 1 963 530 2 210 178 3 762 537 4 230 512 -1 799 007 -2 020 334 52,2
  IV. 1 850 980 2 040 464 3 468 477 3 824 503 -1 617 496 -1 784 039 53,4
  V. 2 035 638 2 160 223 3 561 497 3 777 599 -1 525 859 -1 617 376 57,2
  VI. 2 148 936 2 288 714 3 525 910 3 757 830 -1 376 974 -1 469 116 60,9
  VII. 2 148 407 2 253 632 3 635 546 3 813 782 -1 487 139 -1 560 150 59,1
  VIII. 1 879 173 1 925 049 3 882 197 3 978 264 -2 003 024 -2 053 216 48,4
  IX. 2 489 267 2 489 045 3 825 807 3 825 322 -1 336 540 -1 336 277 65,1
  X. 2 163 486 2 137 720 3 731 390 3 683 309 -1 567 904 -1 545 589 58,0
  XI. 2 303 006 2 283 072 3 562 787 3 533 297 -1 259 780 -1 250 225 64,6
  XII. 1 969 287 2 031 518 3 436 574 3 545 949 -1 467 287 -1 514 431 57,3
  I. – XII. 24 108 220 25 383 164 41 864 518 44 143 477 -17 756 298 -18 760 313 57,6
2023.                            
  I. 1 684 539 1 796 713 3 009 586 3 210 023 -1 325 047 -1 413 310 56,0
  II. 1 780 426 1 928 730 3 155 836 3 418 704 -1 375 411 -1 489 975 56,4
  III. 2 395 495 2 543 774 3 738 518 3 969 927 -1 343 023 -1 426 153 64,1
  IV. 1 807 436 1 965 586 3 178 434 3 456 544 -1 370 998 -1 490 958 56,9
  V. 1 927 010 2 116 048 3 482 375 3 823 990 -1 555 365 -1 707 942 55,3
  VI. 1 905 428 2 035 568 3 452 611 3 688 423 -1 547 184 -1 652 855 55,2
  I. – VI. 11 500 334 12 386 419 20 017 361 21 567 611 -8 517 027 -9 181 192 57,5

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

      Izvoz  Uvoz
I. – VI. 2022. I. – VI. 2023. indeksi
I. – VI. 2023.
I. – VI. 2022.
I. – VI. 2022. I. – VI. 2023. indeksi
I. – VI. 2023.
I. – VI. 2022.
    Ukupno 11 155 595 11 500 334 103,1 19 790 218 20 017 361 101,1
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 640 137 586 875 91,7 538 503 632 445 117,4
  Rudarstvo i vađenje 654 820 466 079 71,2 2 022 906 1 599 270 79,1
  Prerađivačka industrija 9 127 319 9 721 349 106,5 16 196 167 17 183 463 106,1
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 826 638 976 454 118,1 1 531 346 1 825 130 119,2
  11 Proizvodnja pića 108 298 162 665 150,2 163 616 193 399 118,2
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 94 699 131 735 139,1 98 199 116 373 118,5
  13 Proizvodnja tekstila 113 399 114 831 101,3 271 165 293 916 108,4
  14 Proizvodnja odjeće 389 450 492 413 126,4 692 489 804 356 116,2
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 232 654 246 268 105,9 339 422 397 752 117,2
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 637 217 549 792 86,3 288 990 282 330 97,7
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 243 688 216 516 88,8 399 091 378 462 94,8
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 1 309 1 029 78,7 2 378 1 627 68,4
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 723 413 482 508 66,7 1 392 585 1 313 651 94,3
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 606 933 608 779 100,3 1 562 568 1 500 772 96,0
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 527 015 526 753 100,0 889 185 927 790 104,3
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 389 061 367 867 94,6 764 041 730 789 95,6
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 358 798 392 793 109,5 359 509 380 683 105,9
  24 Proizvodnja metala 572 445 480 671 84,0 1 532 541 1 191 507 77,7
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 704 844 731 182 103,7 653 627 686 851 105,1
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 285 913 291 184 101,8 905 176 981 647 108,4
  27 Proizvodnja električne opreme 839 014 982 281 117,1 950 007 1 063 449 111,9
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 608 299 742 764 122,1 1 284 725 1 452 705 113,1
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 320 851 377 143 117,5 1 125 778 1 589 661 141,2
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 260 615 551 374 211,6 347 378 361 520 104,1
  31 Proizvodnja namještaja 166 402 163 881 98,5 251 856 284 855 113,1
  32 Ostala prerađivačka industrija 116 363 130 465 112,1 390 496 424 238 108,6
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  377 935 475 677 125,9 829 558 446 394 53,8
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  294 271 196 126 66,6 167 872 116 806 69,6
J   Informacije i komunikacije  40 208 38 495 95,7 33 704 35 882 106,5
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  6 15 268,6 38 32 85,2
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  251 219 87,2 201 1 705 849,6
    Neraspoređeno  20 648 15 499 75,1 1 269 1 363 107,4

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

        Izvoz Uvoz
I. – VI. 2022. I. – VI. 2023. indeksi
I. – VI. 2023.
I. – VI. 2022.
I. – VI. 2022. I. – VI. 2023. indeksi
I. – VI. 2023.
I. – VI. 2022.
  Ukupno 11 155 595 11 500 334 103,1 19 790 218 20 017 361 101,1
0 Hrana i žive životinje 1 234 382 1 364 433 110,5 1 811 170 2 229 518 123,1
1 Pića i duhan 189 279 279 076 147,4 262 506 310 561 118,3
2 Sirove materije, osim goriva 920 440 777 657 84,5 470 583 379 965 80,7
3 Mineralna goriva i maziva 1 711 387 1 382 763 80,8 4 310 248 3 357 883 77,9
4 Životinjska i biljna ulja i masti 78 352 43 303 55,3 106 802 86 477 81,0
5 Kemijski proizvodi 1 297 754 1 280 819 98,7 2 620 459 2 645 740 101,0
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 1 990 960 1 941 072 97,5 3 436 784 3 212 482 93,5
7 Strojevi i prijevozna sredstva 2 267 862 2 875 979 126,8 4 397 081 5 216 825 118,6
8 Razni gotovi proizvodi 1 369 494 1 505 205 109,9 2 225 452 2 482 626 111,6
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 75 037 34 528 46,0 147 864 93 921 63,5
  Neraspoređeno 20 648 15 499 75,1 1 269 1 363 107,4

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

    Izvoz Uvoz
I. – VI. 2022. I. – VI. 2023. indeksi
I. – VI. 2023.
I. – VI. 2022.
I. – VI. 2022. I. – VI. 2023. indeksi
I. – VI. 2023.
I. – VI. 2022.
Ukupno 11 155 595 11 500 334 103,1 19 790 218 20 017 361 101,1
Države članice EU-a 7 726 260 7 921 059 102,5 14 460 716 15 160 004 104,8
Austrija 645 106 636 139 98,6 1 109 864 1 130 549 101,9
Belgija 108 766 128 228 117,9 347 225 367 240 105,8
Bugarska 68 568 82 093 119,7 241 718 173 871 71,9
Cipar 43 014 14 730 34,2 5 629 7 824 139,0
Češka 172 608 195 367 113,2 383 156 446 328 116,5
Danska 58 550 70 177 119,9 105 220 120 509 114,5
Estonija 9 401 12 677 134,8 8 301 8 980 108,2
Finska 22 128 21 007 94,9 30 902 34 973 113,2
Francuska 281 692 290 992 103,3 453 895 529 234 116,6
Grčka 43 245 70 727 163,5 146 119 152 088 104,1
Irska 36 025 29 045 80,6 47 479 50 291 105,9
Italija 1 458 991 1 392 718 95,5 2 765 701 2 885 428 104,3
Letonija 12 292 10 051 81,8 9 823 8 584 87,4
Litva 37 762 43 090 114,1 41 169 32 820 79,7
Luksemburg 7 894 5 841 74,0 7 388 6 580 89,1
Mađarska 1 065 647 835 550 78,4 1 491 386 1 281 363 85,9
Malta 19 026 230 427 1) 8 923 19 190 215,1
Nizozemska 152 015 197 279 129,8 675 803 751 017 111,1
Njemačka 1 369 600 1 415 363 103,3 2 521 834 2 812 892 111,5
Poljska 243 966 275 875 113,1 691 416 766 819 110,9
Portugal 42 658 42 811 100,4 28 213 29 493 104,5
Rumunjska 175 654 176 785 100,6 234 450 253 527 108,1
Sjeverna Irska 1 860 796 42,8 3 368 4 933 146,5
Slovačka 113 940 142 258 124,9 418 443 388 390 92,8
Slovenija 1 211 217 1 302 441 107,5 2 199 719 2 273 276 103,3
Španjolska 207 795 188 857 90,9 361 489 482 743 133,5
Švedska 112 857 105 976 93,9 122 005 141 046 115,6
Neraspoređeno 3 985 3 759 94,3 77 17 21,6
Zemlje Efte 187 109 208 057 111,2 104 974 115 672 110,2
Island 919 1 470 159,9 46 63 136,2
Lihtenštajn 12 193 11 720 96,1 84 20 24,4
Norveška 38 154 40 594 106,4 12 218 12 573 102,9
Švicarska 135 843 154 273 113,6 92 626 103 016 111,2
Zemlje Cefte 1 996 948 2 102 509 105,3 1 375 379 1 331 268 96,8
Albanija 51 938 44 403 85,5 26 240 17 848 68,0
Bosna i Hercegovina 1 112 669 1 066 069 95,8 677 428 687 197 101,4
Crna Gora 134 175 162 495 121,1 3 275 3 864 118,0
Kosovo 63 080 76 155 120,7 5 822 6 525 112,1
Moldavija 2 416 1 694 70,1 2 034 4 408 216,6
Sjeverna Makedonija 79 873 90 473 113,3 62 868 57 126 90,9
Srbija 552 797 661 220 119,6 597 712 554 301 92,7
Zemlje OPEC-a 89 966 80 028 89,0 59 708 65 373 109,5
Alžir 2 182 4 357 199,7 15 820 17 141 108,3
Angola 1 590 3 666 230,5 - - -
Ekvatorska Gvineja 60 202 337,1 - - -
Gabon 533 773 145,2 20 116 575,6
Irak 2 352 3 505 149,0 540 236 43,7
Iran, Islamska Republika 3 195 2 974 93,1 3 656 2 356 64,4
Kongo 374 1 518 405,8 - 1 -
Kuvajt 5 481 4 152 75,8 91 6 6,6
Libija 7 468 1 734 23,2 2 387 - -
Nigerija 595 8 058 1) 14 663 40 421 275,7
Saudijska Arabija 29 768 26 328 88,4 7 769 2 063 26,6
Ujedinjeni Arapski Emirati 36 343 22 237 61,2 14 697 2 918 19,9
Bolivarijanska Republika Venezuela 24 522 1) 65 116 178,0
Ostale europske zemlje 424 250 445 232 104,9 711 151 524 708 73,8
Bjelorusija 6 237 4 322 69,3 2 155 398 18,4
Rusija 66 538 106 313 159,8 289 583 42 383 14,6
Turska 189 999 173 217 91,2 326 098 365 119 112,0
Ujedinjena Kraljevina 111 262 113 195 101,7 60 751 64 033 105,4
Ukrajina 23 668 46 467 196,3 32 184 51 970 161,5
Ostale zemlje 26 546 1 718 6,5 381 804 210,9
Ostale azijske zemlje 263 669 232 634 88,2 1 542 409 1 721 717 111,6
Azerbajdžan 6 696 2 272 33,9 519 135 260 208 50,1
Bangladeš 956 1 010 105,6 7 883 28 997 367,8
Filipini 2 398 1 172 48,9 659 1 199 181,8
Hong Kong, Kina 4 345 5 633 129,6 2 883 1 359 47,1
Indija 9 256 8 546 92,3 88 578 160 750 181,5
Indonezija 3 682 4 618 125,4 25 376 57 708 227,4
Izrael 65 201 16 089 24,7 22 716 16 196 71,3
Japan 39 582 49 711 125,6 20 338 36 915 181,5
Katar 9 070 2 568 28,3 1 628 1 347 82,8
Kazahstan 8 852 23 900 270,0 41 022 10 150 24,7
Kina 48 801 37 384 76,6 646 518 635 241 98,3
Koreja, Republika 5 022 8 558 170,4 57 773 32 827 56,8
Libanon 8 174 12 280 150,2 7 65 876,7
Malezija 1 304 2 918 223,8 8 081 9 825 121,6
Pakistan 1 366 2 667 195,2 9 503 8 892 93,6
Singapur 4 329 3 992 92,2 10 362 22 888 220,9
Tajland 3 915 2 761 70,5 7 742 9 616 124,2
Tajvan, Kina 8 611 7 864 91,3 16 753 21 404 127,8
Vijetnam 15 913 16 658 104,7 34 216 45 407 132,7
Ostale zemlje 16 194 22 033 136,1 21 234 360 724 1)
Ostale afričke zemlje  122 823 98 284 80,0 152 073 264 683 174,1
Egipat 49 160 49 962 101,6 125 007 24 237 19,4
Etiopija 683 1 696 248,3 5 826 5 446 93,5
Južnoafrička Republika 6 704 6 828 101,9 7 165 30 379 424,0
Maroko 50 526 21 783 43,1 4 633 5 242 113,2
Mozambik 6 41 731,3 2 963 191 001 1)
Tunis 5 252 3 151 60,0 2 260 3 619 160,1
Ostale zemlje 10 493 14 824 141,3 4 219 4 759 112,8
Ostale američke zemlje  324 094 382 200 117,9 1 240 576 735 220 59,3
Argentina 6 654 1 005 15,1 5 179 5 025 97,0
Brazil 7 278 4 563 62,7 9 404 5 486 58,3
Kanada 21 088 30 245 143,4 11 165 15 170 135,9
Meksiko 4 562 51 939 1) 12 341 12 819 103,9
SAD 276 186 269 172 97,5 1 181 822 592 459 50,1
Ostale zemlje 8 326 25 276 303,6 20 666 104 261 504,5
Oceanijske zemlje 12 769 22 395 175,4 20 338 3 996 19,6
Australija 11 459 19 680 171,7 4 488 2 693 60,0
Novi Zeland 1 152 881 76,5 790 1 213 153,7
Ostale zemlje 158 1 834 1) 15 060 90 0,6
Neraspoređeno 7 707 7 935 103,0 122 894 94 720 77,1

1) Indeks je veći od 999.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

      I. – VII. 2022. I. – VII. 2023. indeksi
I. – VII. 2023.
I. – VII. 2022.
Izvoz 13 304 002 13 333 395 100,2
Države članice EU-a 9 223 292 9 123 259 98,9
Države nečlanice EU-a 4 080 710 4 210 135 103,2
Uvoz 23 425 764 23 183 324 99,0
Države članice EU-a 16 919 191 17 606 476 104,1
Države nečlanice EU-a 6 506 573 5 576 849 85,7
Saldo robne razmjene -10 121 762 -9 849 930 1)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 56,8 57,5 1)

1) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2023. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 400 tisuća eura i za otpreme od 200 tisuća eura. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a, Uredba (EU) 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. godine (NN, br. 35/23.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku Državni zavod za statistiku - Intrastat (gov.hr).

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) 2019/2152 te Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1197 i 2021/1225, Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. godine (NN, br. 35/23.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Za izvoz, odnosno otpreme, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a za uvoz, odnosno primitke, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu, prema kojem se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a za uvoz robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se za uvoz robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se za primitke robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2022. u ovom Priopćenju smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenima na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice

Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Filip Macan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti