Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 29. svibnja 2023.
VT-2023-1-2

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U 2022.

Konačni podaci Državnog zavoda za statistiku o robnoj razmjeni s inozemstvom pokazuju porast izvoza i uvoza Republike Hrvatske u 2022.

Rastu izvoz i uvoz te vanjskotrgovinski deficit, dok pada pokrivenost uvoza izvozom

Prema konačnim podacima statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom, u 2022. u odnosu na 2021. ostvaren je porast izvoza i uvoza te vanjskotrgovinskog deficita, a vidljiv je pad pokrivenosti uvoza izvozom.

U 2022. ukupan izvoz Republike Hrvatske iznosio je oko 182 milijarde kuna, što je u usporedbi s 2021. povećanje za oko 43 milijarde kuna, odnosno za oko 31%. Istodobno je ukupan uvoz iznosio oko 315 milijardi kuna i povećao se za oko 102 milijarde kuna, odnosno za oko 48% u usporedbi s 2021.

Deficit robne razmjene s inozemstvom u 2022. iznosio je oko 134 milijarde kuna te je porastao za oko 78%, odnosno za oko 58 milijardi kuna u odnosu na 2021. Pokrivenost uvoza izvozom u 2022. iznosila je oko 58%, dok je u prethodnoj godini iznosila oko 65%.

 

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD SIJEČNJA 2022. DO PROSINCA 2022.

Prerađivačka industrija ima najveći utjecaj na porast izvoza i uvoza, dok Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija znatno utječe na porast izvoza, a Rudarstvo i vađenje na porast uvoza

U ukupnom izvozu u 2022. Prerađivačka industrija ima udio od oko 78% i ostvarila je porast izvoza za oko 22% te time najviše pridonosi porastu ukupnog izvoza Republike Hrvatske.

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, kao dio Prerađivačke industrije, s udjelom u ukupnom izvozu od oko 7% ostvarila je najveći doprinos porastu izvoza, za oko 72%.

Proizvodnja prehrambenih proizvoda imala je znatan utjecaj na povećanje izvoza, s udjelom od oko 8% u ukupnom izvozu i porastom izvoza za oko 24%.

Prerađivačka industrija najviše je pridonijela i porastu uvoza za oko 33% u 2022., s udjelom od oko 79% u ukupnom uvozu.

Unutar Prerađivačke industrije Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda najviše je pridonijela i povećanju uvoza, s udjelom od oko 7% u ukupnom uvozu i porastom uvoza za oko 158%.

Povećanju uvoza također je znatno pridonijela Proizvodnja prehrambenih proizvoda, s udjelom od 8% u ukupnom uvozu i porastom uvoza za oko 31%.

U 2022. Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija ostvarila je porast izvoza za oko 231% u odnosu na prethodnu godinu, s udjelom u ukupnom izvozu od oko 6%.

Rudarstvo i vađenje ostvarilo je u 2022. porast uvoza za oko 191% u odnosu na 2021., a u ukupnom uvozu sudjeluje s oko 13%.

Petinu vrijednosti ukupnog izvoza i četvrtinu ukupnog uvoza ostvaruju Mineralna goriva i maziva

Prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK), najveće vrijednosti izvoza i uvoza ostvarene su u sektoru Mineralna goriva i maziva. Izvoz tog sektora u 2022. iznosio je oko 36 milijardi kuna i čini oko 20% ukupnoga hrvatskog izvoza, dok je uvoz u istom razdoblju iznosio oko 81 milijardu kuna i imao je udio od oko 26%.

Uz Italiju, Njemačku te Sloveniju i Mađarska među najvažnijim partnerima iz EU-a 

Najvažnije tržište za Republiku Hrvatsku jest područje EU-a jer robna razmjena s državama članicama EU-a u 2022. čini oko 69% ukupnog izvoza, koji je u odnosu na godinu prije porastao za 33%, te oko 71% ukupnog uvoza, koji je porastao za oko 36%.

U 2022. najveći vanjskotrgovinski partneri iz EU-a su Italija, Mađarska, Njemačka i Slovenija.

Italija je zemlja partner u koju je izvezeno najviše robe u 2022., s udjelom od oko 12% ukupnog izvoza te porastom za oko 23% u odnosu na prethodnu godinu. Iz Italije je uvezeno i najviše robe koja čini oko 14% u ukupnome hrvatskom uvozu te je ostvaren porast od oko 62% u odnosu na 2021.

Bosna i Hercegovina, SAD i Srbija najvažniji partneri izvan EU-a

U 2022. robna razmjena s trećim zemljama čini oko 31% ukupnog izvoza, koji je u usporedbi s 2021. porastao za oko 28%. Također, u 2022. robna razmjena s trećim zemljama čini oko 29% ukupnog uvoza, koji je porastao za oko 85% u usporedbi s 2021.

Najveći vanjskotrgovinski partneri izvan EU-a u 2022. s kojima je Republika Hrvatska ostvarila robnu razmjenu jesu Bosna i Hercegovina, SAD te Srbija. Oko 10% ukupnoga hrvatskog izvoza u 2022. ostvareno je u Bosni i Hercegovini te je on u odnosu na prethodnu godinu porastao za oko 54%, dok je uvoz porastao za oko 47%.

Republika Hrvatska u EU

Prema privremenim podacima Eurostata, u 2022. izvoz robe izvan EU-a porastao je za oko 18%, a uvoz je porastao za oko 41% u usporedbi s 2021. Kao rezultat toga, robna razmjena EU bilježi deficit od 431,2 milijarde eura, što je najveći deficit ikada zabilježen.

Trgovina robom unutar EU-a u 2022. porasla je za oko 23% u usporedbi s 2021. Najveći porast uvoza unutar EU-a bilježe Latvija oko 45% te Estonija i Hrvatska oko 35%.

U 2022. velika većina država članica EU-a trgovala je više unutar unutarnjeg tržišta EU-a nego sa zemljama izvan EU-a.

 

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

       Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2021.                                                             
  I.    8 538 278 1 132 628 1 388 896 12 979 877 1 721 490 2 112 010 -4 441 599 -588 862 -723 115 65,8
  II. 9 773 754 1 293 751 1 569 293 15 713 530 2 079 757 2 522 775 -5 939 776 -786 006 -953 482 62,2
  III. 12 249 668 1 617 693 1 954 787 18 640 272 2 461 314 2 971 084 -6 390 604 -843 621 -1 016 297 65,7
  IV. 11 555 985 1 527 304 1 800 016 17 234 499 2 278 069 2 680 077 -5 678 515 -750 766 -880 061 67,1
  V. 11 446 778 1 514 802 1 830 313 17 197 452 2 276 091 2 750 709 -5 750 673 -761 289 -920 396 66,6
  VI. 12 082 449 1 607 911 1 960 951 18 442 083 2 454 098 2 992 233 -6 359 634 -846 187 -1 031 282 65,5
  VII. 11 667 286 1 557 560 1 852 331 18 140 403 2 421 790 2 880 034 -6 473 117 -864 231 -1 027 703 64,3
  VIII. 9 599 188 1 280 049 1 518 487 16 812 889 2 241 852 2 660 997 -7 213 701 -961 803 -1 142 510 57,1
  IX. 12 097 047 1 615 475 1 907 148 19 150 289 2 557 445 3 019 998 -7 053 241 -941 971 -1 112 850 63,2
  X. 12 710 373 1 696 335 1 974 796 19 385 915 2 587 371 3 028 234 -6 675 541 -891 036 -1 053 438 65,6
  XI. 13 828 493 1 841 998 2 146 978 20 109 113 2 678 453 3 121 703 -6 280 620 -836 455 -974 726 68,8
  XII. 12 733 366 1 693 801 1 924 035 19 836 305 2 638 044 2 996 958 -7 102 939 -944 243 -1 072 922 64,2
  I. – XII. 138 282 665 18 379 307 21 828 031 213 642 625 28 395 776 33 736 812 -75 359 960 -10 016 469 -11 908 781 64,7
2022.                             
  I. 11 253 432 1 496 956 1 693 397 19 364 619 2 575 847 2 914 112 -8 111 187 -1 078 891 -1 220 716 58,1
  II. 12 529 302 1 664 516 1 870 153 21 862 637 2 904 320 3 258 998 -9 333 336 -1 239 803 -1 388 845 57,3
  III. 14 794 214 1 962 036 2 210 178 28 348 836 3 758 720 4 230 512 -13 554 622 -1 796 683 -2 020 334 52,2
  IV. 13 946 211 1 841 986 2 040 464 26 133 238 3 451 627 3 824 503 -12 187 026 -1 609 641 -1 784 039 53,4
  V. 15 337 511 2 029 486 2 160 223 26 834 097 3 550 560 3 777 599 -11 496 586 -1 521 074 -1 617 376 57,2
  VI. 16 191 159 2 150 962 2 288 714 26 565 972 3 529 038 3 757 830 -10 374 813 -1 378 076 -1 469 116 60,9
  VII. 16 187 174 2 152 106 2 253 632 27 392 020 3 641 834 3 813 782 -11 204 846 -1 489 728 -1 560 150 59,1
  VIII. 14 158 629 1 884 481 1 925 049 29 250 412 3 893 285 3 978 264 -15 091 782 -2 008 804 -2 053 216 48,4
  IX. 18 755 380 2 498 517 2 489 045 28 825 544 3 840 052 3 825 322 -10 070 163 -1 341 535 -1 336 277 65,1
  X. 16 300 784 2 166 922 2 137 720 28 114 157 3 737 122 3 683 309 -11 813 373 -1 570 200 -1 545 589 58,0
  XI. 17 352 000 2 305 296 2 283 072 26 843 816 3 566 223 3 533 297 -9 491 816 -1 260 926 -1 250 225 64,6
  XII. 14 837 589 1 966 593 2 031 518 25 892 865 3 431 785 3 545 949 -11 055 275 -1 465 192 -1 514 431 57,3
  I. ‒ XII. 181 643 385 24 119 858 25 383 164 315 428 212 41 880 412 44 143 477 -133 784 827 -17 760 555 -18 760 313 57,6

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

       Izvoz  Uvoz
I. − XII. 2021. I. − XII. 2022. indeksi
I. − XII. 2022.
I. − XII. 2021.
I. − XII. 2021. I. −  XII. 2022. indeksi
I. −  XII. 2022.
I. −  XII. 2021.
    Ukupno 138 282 665 181 643 385 131,4 213 642 625 315 428 212 147,6
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 8 166 007 10 532 702 129,0 5 828 413 7 779 974 133,5
  Rudarstvo i vađenje 6 746 778 13 437 018 199,2 13 921 094 40 555 360 291,3
  Prerađivačka industrija 116 310 355 142 230 093 122,3 186 373 590 248 444 384 133,3
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 11 052 586 13 655 299 123,5 19 407 096 25 370 197 130,7
  11 Proizvodnja pića 1 351 819 1 741 490 128,8 2 047 138 2 450 909 119,7
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 1 208 229 1 518 892 125,7 1 171 912 1 787 239 152,5
  13 Proizvodnja tekstila 1 370 352 1 635 891 119,4 3 140 117 3 941 101 125,5
  14 Proizvodnja odjeće 5 375 081 6 800 513 126,5 8 961 082 11 392 283 127,1
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 3 225 274 3 509 404 108,8 4 506 907 5 236 947 116,2
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 6 882 752 9 044 895 131,4 3 090 310 4 064 549 131,5
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 2 695 399 3 609 995 133,9 4 352 254 6 098 315 140,1
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 17 399 18 858 108,4 18 426 29 252 158,8
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 6 978 965 11 985 734 171,7 9 042 579 23 346 579 258,2
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 8 001 469 9 111 147 113,9 18 344 702 22 954 939 125,1
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 7 645 172 7 947 161 104,0 12 187 637 13 397 310 109,9
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 4 678 641 5 675 218 121,3 9 414 881 10 991 782 116,7
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 4 490 183 5 595 659 124,6 3 971 920 5 357 889 134,9
  24 Proizvodnja metala 6 107 544 7 815 345 128,0 15 112 466 20 653 981 136,7
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 9 342 826 11 112 886 118,9 8 072 945 9 687 169 120,0
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 4 318 839 4 748 022 109,9 12 328 392 14 809 231 120,1
  27 Proizvodnja električne opreme 10 931 759 13 301 874 121,7 11 729 507 14 831 053 126,4
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 8 025 002 9 796 685 122,1 15 639 997 19 947 375 127,5
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 4 786 337 5 070 832 105,9 13 376 462 17 136 640 128,1
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 4 110 841 4 222 760 102,7 2 688 596 5 034 950 187,3
  31 Proizvodnja namještaja 2 152 771 2 464 944 114,5 3 063 956 3 751 115 122,4
  32 Ostala prerađivačka industrija 1 561 116 1 846 586 118,3 4 704 307 6 173 581 131,2
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  3 257 426 10 774 304 330,8 5 517 466 16 166 770 293,0
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  3 124 378 3 628 979 116,2 1 411 115 1 883 098 133,4
J   Informacije i komunikacije  542 232 631 533 116,5 517 350 578 221 111,8
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  147 90 61,6 560 685 122,4
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  3 615 5 599 154,9 3 992 3 147 78,8
    Neraspoređeno  131 728 403 067 306,0 69 045 16 572 24,0

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. kuna

     Izvoz Uvoz
I. − XII. 2021. I. − XII. 2022. indeksi
I. − XII. 2022.
I. − XII. 2021.
I. − XII. 2021. I. −  XII. 2022. indeksi
I. −  XII. 2022.
I. −  XII. 2021.
  Ukupno 138 282 665 181 643 385 131,4 213 642 625 315 428 212 147,6
0 Hrana i žive životinje 15 898 871 20 100 039 126,4 22 588 456 29 260 412 129,5
1 Pića i duhan 2 406 533 3 059 937 127,2 3 300 036 4 328 648 131,2
2 Sirove materije, osim goriva 10 953 794 13 452 649 122,8 4 575 228 6 079 185 132,9
3 Mineralna goriva i maziva 16 448 665 35 591 780 216,4 28 995 152 80 667 006 278,2
4 Životinjska i biljna ulja i masti 837 268 1 185 786 141,6 1 137 751 1 734 934 152,5
5 Kemijski proizvodi 17 319 882 19 299 319 111,4 32 636 544 38 978 828 119,4
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 23 917 159 29 127 542 121,8 38 744 039 49 190 356 127,0
7 Strojevi i prijevozna sredstva 31 292 801 36 129 896 115,5 52 770 919 68 306 765 129,4
8 Razni gotovi proizvodi 18 430 152 22 272 387 120,8 28 396 577 34 918 055 123,0
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 645 812 1 020 984 158,1 428 878 1 947 452 454,1
  Neraspoređeno 131 728 403 067 306,0 69 045 16 572 24,0

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. kuna

    Izvoz Uvoz
I. − XII. 2021. I. − XII. 2022. indeksi
I. − XII. 2022.
I. − XII. 2021.
I. − XII. 2021. I. −  XII. 2022. indeksi
I. −  XII. 2022.
I. −  XII. 2021.
Ukupno 138 282 665 181 643 385 131,4 213 642 625 315 428 212 147,6
Države članice EU-a1) 94 022 966 125 037 163 133,0 163 555 647 222 892 299 136,3
Austrija 8 034 664 9 609 367 119,6 13 396 666 16 343 975 122,0
Belgija 1 913 767 1 752 622 91,6 4 316 233 5 186 641 120,2
Bugarska 816 937 1 036 293 126,9 2 467 965 3 025 188 122,6
Cipar 82 496 394 071 477,7 81 999 97 860 119,3
Češka 2 116 875 2 615 958 123,6 4 864 776 6 033 073 124,0
Danska 657 531 926 789 140,9 1 175 337 1 659 456 141,2
Estonija 104 033 149 797 144,0 59 114 122 984 208,0
Finska 288 125 330 597 114,7 304 521 484 633 159,1
Francuska 3 696 854 4 400 643 119,0 5 287 380 6 681 128 126,4
Grčka 721 864 1 109 794 153,7 2 304 576 2 248 111 97,5
Irska 376 760 502 634 133,4 783 213 806 611 103,0
Italija 18 100 338 22 204 163 122,7 26 952 495 43 702 542 162,1
Letonija 258 338 204 825 79,3 114 004 135 696 119,0
Litva 435 613 610 143 140,1 402 949 545 929 135,5
Luksemburg 90 926 130 917 144,0 100 430 107 646 107,2
Mađarska 11 418 600 20 564 536 180,1 15 825 405 23 055 173 145,7
Malta 319 270 351 400 110,1 215 819 128 081 59,3
Nizozemska 2 400 321 2 650 082 110,4 8 224 824 10 524 821 128,0
Njemačka 17 043 183 20 641 404 121,1 31 614 499 39 376 976 124,6
Poljska 2 875 152 3 830 190 133,2 8 698 456 10 919 208 125,5
Portugal 448 377 633 207 141,2 293 656 575 402 195,9
Rumunjska 2 459 105 2 718 313 110,5 2 255 582 3 388 260 150,2
Sjeverna Irska 10 808 19 221 177,8 56 899 52 982 93,1
Slovačka 1 327 072 1 896 095 142,9 4 644 049 6 326 970 136,2
Slovenija 14 864 621 21 013 969 141,4 23 410 422 34 048 150 145,4
Španjolska 2 092 957 3 078 147 147,1 4 366 487 5 456 292 125,0
Švedska 1 038 856 1 600 811 154,1 1 329 251 1 857 632 139,8
Neraspoređeno 29 523 61 176 207,2 8 641 881 10,2
Zemlje Efte 2 519 983 2 933 238 116,4 1 559 970 1 642 265 105,3
Island 15 681 27 383 174,6 270 379 140,6
Lihtenštajn 144 328 201 829 139,8 427 794 186,1
Norveška 532 722 644 101 120,9 158 616 179 572 113,2
Švicarska 1 827 250 2 059 924 112,7 1 400 658 1 461 520 104,3
Zemlje Cefte 23 391 242 34 698 232 148,3 14 387 213 23 099 889 160,6
Albanija 649 994 918 982 141,4 146 955 334 179 227,4
Bosna i Hercegovina 12 241 202 18 862 109 154,1 7 336 367 10 749 158 146,5
Crna Gora 1 748 171 2 313 713 132,4 41 209 63 528 154,2
Kosovo 849 033 1 007 367 118,6 49 126 83 446 169,9
Moldavija 17 608 38 381 218,0 23 846 39 808 166,9
Sjeverna Makedonija 1 091 556 1 222 150 112,0 763 922 890 276 116,5
Srbija 6 793 679 10 335 529 152,1 6 025 788 10 939 495 181,5
Zemlje OPEC-a 1 064 453 1 447 679 136,0 1 591 225 608 071 38,2
Alžir 45 181 53 404 118,2 154 195 199 579 129,4
Angola 3 079 29 902 971,1 1 - -
Ekvatorska Gvineja 1 065 2 348 220,5 57 196 - -
Gabon 6 028 9 729 161,4 668 809 121,1
Irak 24 994 27 157 108,7 11 4 171 2)
Iran, Islamska Republika 26 658 38 207 143,3 34 844 45 306 130,0
Kongo 5 100 8 798 172,5 - - -
Kuvajt 55 258 73 680 133,3 12 690 2)
Libija 72 016 70 884 98,4 147 981 17 982 12,2
Nigerija 16 181 68 907 425,9 940 445 115 973 12,3
Saudijska Arabija 369 792 549 339 148,6 48 829 97 628 199,9
Ujedinjeni Arapski Emirati 437 956 515 104 117,6 203 099 125 437 61,8
Bolivarijanska Republika Venezuela 1 146 221 19,3 3 945 496 12,6
Ostale europske zemlje 6 126 416 6 802 015 111,0 8 233 047 9 830 509 119,4
Bjelorusija 122 754 101 708 82,9 87 730 20 822 23,7
Rusija 1 536 920 1 369 393 89,1 3 480 569 3 555 481 102,2
Turska 2 010 162 2 635 173 131,1 3 333 467 4 782 705 143,5
Ujedinjena Kraljevina3) 1 587 102 1 763 145 111,1 997 484 869 476 87,2
Ukrajina 435 565 579 839 133,1 330 800 569 487 172,2
Ostale zemlje 433 913 352 758 81,3 2 996 32 538 2)
Ostale azijske zemlje 3 049 784 3 553 917 116,5 16 314 279 26 772 119 164,1
Azerbajdžan 37 560 57 326 152,6 4 750 698 8 838 446 186,0
Bangladeš 16 977 19 140 112,7 96 095 238 286 248,0
Filipini 20 230 27 270 134,8 14 311 16 197 113,2
Hong Kong, Kina 179 776 81 923 45,6 33 978 37 872 111,5
Indija 205 999 231 624 112,4 797 354 1 153 182 144,6
Indonezija 62 888 65 157 103,6 229 720 881 909 383,9
Izrael 260 658 856 969 328,8 132 389 338 895 256,0
Japan 287 927 374 878 130,2 255 618 365 789 143,1
Katar 149 451 103 150 69,0 469 995 1 717 697 365,5
Kazahstan 140 256 159 213 113,5 300 008 535 934 178,6
Kina 667 473 643 241 96,4 7 678 071 10 297 678 134,1
Koreja, Republika 87 865 78 979 89,9 502 842 705 115 140,2
Libanon 56 787 87 377 153,9 111 72 65,0
Malezija 152 088 21 364 14,0 133 927 220 740 164,8
Pakistan 39 726 32 001 80,6 76 252 161 792 212,2
Singapur 36 929 74 080 200,6 104 704 155 764 148,8
Tajland 28 873 44 913 155,6 154 525 142 079 91,9
Tajvan, Kina 86 459 82 333 95,2 225 648 278 554 123,4
Vijetnam 188 917 215 621 114,1 210 583 362 860 172,3
Ostale zemlje 342 946 297 360 86,7 147 449 323 256 219,2
Ostale afričke zemlje  1 149 615 1 823 212 158,6 1 336 340 3 435 515 257,1
Egipat 629 775 822 504 130,6 1 068 484 3 077 890 288,1
Etiopija 36 195 16 917 46,7 43 197 46 830 108,4
Južnoafrička Republika 121 555 102 624 84,4 58 478 95 369 163,1
Maroko 164 625 551 681 335,1 74 868 56 457 75,4
Tunis 26 655 51 206 192,1 35 089 41 506 118,3
Ostale zemlje 170 810 278 279 162,9 56 224 117 462 208,9
Ostale američke zemlje  5 245 869 4 961 908 94,6 5 568 178 25 403 366 456,2
Argentina 18 587 75 448 405,9 63 343 100 488 158,6
Brazil 114 138 81 423 71,3 115 568 199 141 172,3
Kanada 423 063 388 516 91,8 119 323 246 663 206,7
Meksiko 64 965 85 457 131,5 150 803 441 329 292,7
SAD 4 501 629 4 178 826 92,8 4 348 159 23 920 758 550,1
Ostale zemlje 123 486 152 239 123,3 770 982 494 987 64,2
Oceanijske zemlje 1 620 519 201 981 12,5 288 539 164 342 57,0
Australija 142 042 176 466 124,2 282 632 39 964 14,1
Novi Zeland 13 604 22 498 165,4 5 857 10 896 186,0
Ostale zemlje 1 464 873 3 016 0,2 50 113 482 2)
Neraspoređeno 91 819 184 041 200,4 808 187 1 579 837 195,5

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks je veći od 999.
3) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      Izvoz Uvoz
I. – XII. 2021. I. – XII. 2022. indeksi
I. – XII. 2022.
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2021. I. – XII. 2022. indeksi
I. – XII. 2022.
I. – XII. 2021.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5238 7,5309 100,1 7,5237 7,5316 100,1

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

      Izvoz  Uvoz
I. − XII. 2021. I. − XII. 2022. indeksi
I. − XII. 2022.
I. − XII. 2021.
I. − XII. 2021. I. −  XII. 2022. indeksi
I. −  XII. 2022.
I. −  XII. 2021.
    Ukupno 18 379 307 24 119 858 131,2 28 395 776 41 880 412 147,5
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 085 733 1 398 562 128,8 774 421 1 032 709 133,4
  Rudarstvo i vađenje 896 167 1 784 293 199,1 1 851 477 5 390 272 291,1
  Prerađivačka industrija 15 458 665 18 885 602 122,2 24 769 751 32 980 446 133,1
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 1 469 158 1 813 285 123,4 2 579 844 3 368 119 130,6
  11 Proizvodnja pića 179 729 231 283 128,7 272 125 325 373 119,6
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 160 556 201 670 125,6 155 777 237 292 152,3
  13 Proizvodnja tekstila 182 102 217 204 119,3 417 236 523 136 125,4
  14 Proizvodnja odjeće 714 493 902 793 126,4 1 191 122 1 512 718 127,0
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 428 519 465 883 108,7 598 803 695 231 116,1
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 914 742 1 200 841 131,3 410 752 539 503 131,3
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 358 287 479 274 133,8 578 480 809 567 139,9
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 2 312 2 503 108,3 2 449 3 883 158,6
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 928 458 1 592 775 171,6 1 202 534 3 098 751 257,7
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 1 063 698 1 209 782 113,7 2 437 837 3 047 235 125,0
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 015 518 1 055 393 103,9 1 619 240 1 778 348 109,8
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 621 809 753 375 121,2 1 251 142 1 459 149 116,6
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 596 786 742 978 124,5 527 812 711 240 134,8
  24 Proizvodnja metala 811 904 1 037 386 127,8 2 008 911 2 741 242 136,5
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 241 817 1 475 509 118,8 1 072 766 1 286 079 119,9
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 574 072 630 520 109,8 1 638 497 1 966 303 120,0
  27 Proizvodnja električne opreme 1 452 977 1 766 075 121,5 1 559 048 1 969 194 126,3
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 1 066 598 1 300 757 122,0 2 078 542 2 647 904 127,4
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 635 833 673 230 105,9 1 776 911 2 274 451 128,0
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 545 758 560 686 102,7 357 539 668 149 186,9
  31 Proizvodnja namještaja 286 055 327 218 114,4 407 131 498 002 122,3
  32 Ostala prerađivačka industrija 207 484 245 181 118,2 625 252 819 576 131,1
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  433 455 1 431 651 330,3 734 088 2 147 725 292,6
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  415 168 481 609 116,0 187 451 249 772 133,2
J   Informacije i komunikacije  72 076 83 849 116,3 68 776 76 779 111,6
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  20 12 61,3 74 91 122,4
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  481 744 154,7 530 418 78,8
    Neraspoređeno  17 544 53 536 305,2 9 207 2 200 23,9

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

        Izvoz Uvoz
I. − XII. 2021. I. − XII. 2022. indeksi
I. − XII. 2022.
I. − XII. 2021.
I. − XII. 2021. I. −  XII. 2022. indeksi
I. −  XII. 2022.
I. −  XII. 2021.
  Ukupno 18 379 307 24 119 858 131,2 28 395 776 41 880 412 147,5
0 Hrana i žive životinje 2 113 423 2 669 057 126,3 3 002 434 3 884 439 129,4
1 Pića i duhan 319 854 406 341 127,0 438 693 574 702 131,0
2 Sirove materije, osim goriva 1 455 998 1 786 020 122,7 607 911 806 764 132,7
3 Mineralna goriva i maziva 2 187 103 4 728 388 216,2 3 856 274 10 716 052 277,9
4 Životinjska i biljna ulja i masti 111 296 157 391 141,4 151 297 230 374 152,3
5 Kemijski proizvodi 2 301 576 2 562 630 111,3 4 336 870 5 174 306 119,3
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 3 178 866 3 866 912 121,6 5 149 241 6 529 545 126,8
7 Strojevi i prijevozna sredstva 4 158 323 4 797 168 115,4 7 012 810 9 067 658 129,3
8 Razni gotovi proizvodi 2 449 506 2 956 890 120,7 3 774 004 4 635 964 122,8
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 85 818 135 525 157,9 57 034 258 408 453,1
  Neraspoređeno 17 544 53 536 305,2 9 207 2 200 23,9

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

    Izvoz Uvoz
I. − XII. 2021. I. − XII. 2022. indeksi
I. − XII. 2022.
I. − XII. 2021.
I. − XII. 2021. I. −  XII. 2022. indeksi
I. −  XII. 2022.
I. −  XII. 2021.
Ukupno 18 379 307 24 119 858 131,2 28 395 776 41 880 412 147,5
Države članice EU-a1) 12 495 591 16 597 005 132,8 21 735 637 29 582 018 136,1
Austrija 1 067 868 1 275 378 119,4 1 780 197 2 169 033 121,8
Belgija 254 298 232 621 91,5 573 511 688 403 120,0
Bugarska 108 539 137 531 126,7 327 979 401 561 122,4
Cipar 10 945 52 356 478,3 10 896 12 989 119,2
Češka 281 356 347 249 123,4 646 311 800 759 123,9
Danska 87 367 123 036 140,8 156 185 220 254 141,0
Estonija 13 827 19 882 143,8 7 855 16 325 207,8
Finska 38 303 43 879 114,6 40 470 64 330 159,0
Francuska 491 224 584 102 118,9 702 539 886 702 126,2
Grčka 95 888 147 425 153,7 306 361 298 420 97,4
Irska 50 095 66 717 133,2 104 064 107 078 102,9
Italija 2 405 723 2 946 968 122,5 3 582 250 5 799 360 161,9
Letonija 34 317 27 187 79,2 15 148 18 010 118,9
Litva 57 883 80 965 139,9 53 566 72 451 135,3
Luksemburg 12 078 17 386 143,9 13 341 14 291 107,1
Mađarska 1 517 349 2 730 449 179,9 2 103 050 3 059 988 145,5
Malta 42 363 46 678 110,2 28 720 16 995 59,2
Nizozemska 319 109 351 741 110,2 1 093 051 1 396 896 127,8
Njemačka 2 265 025 2 739 586 121,0 4 201 334 5 226 160 124,4
Poljska 382 173 508 367 133,0 1 155 996 1 449 317 125,4
Portugal 59 591 84 036 141,0 39 026 76 381 195,7
Rumunjska 326 738 360 799 110,4 299 822 449 659 150,0
Sjeverna Irska 1 435 2 553 177,9 7 561 7 033 93,0
Slovačka 176 391 251 696 142,7 617 128 839 764 136,1
Slovenija 1 975 671 2 789 394 141,2 3 111 165 4 519 026 145,3
Španjolska 278 092 408 455 146,9 580 318 724 144 124,8
Švedska 138 016 212 445 153,9 176 651 246 574 139,6
Neraspoređeno 3 929 8 127 206,8 1 145 117 10,2
Zemlje Efte 334 901 389 763 116,4 207 432 218 236 105,2
Island 2 087 3 641 174,5 36 50 140,4
Lihtenštajn 19 184 26 823 139,8 57 106 186,7
Norveška 70 780 85 569 120,9 21 120 23 864 113,0
Švicarska 242 850 273 730 112,7 186 219 194 215 104,3
Zemlje Cefte 3 110 814 4 611 656 148,2 1 912 981 3 069 989 160,5
Albanija 86 442 122 123 141,3 19 536 44 376 227,2
Bosna i Hercegovina 1 628 069 2 506 871 154,0 975 330 1 428 397 146,5
Crna Gora 232 499 307 509 132,3 5 479 8 446 154,1
Kosovo 112 883 133 864 118,6 6 534 11 082 169,6
Moldavija 2 343 5 101 217,7 3 176 5 291 166,6
Sjeverna Makedonija 145 127 162 412 111,9 101 585 118 277 116,4
Srbija 903 451 1 373 775 152,1 801 341 1 454 120 181,5
Zemlje OPEC-a 141 450 192 349 136,0 211 786 80 710 38,1
Alžir 6 011 7 099 118,1 20 499 26 506 129,3
Angola 410 3 976 969,5 0 - -
Ekvatorska Gvineja 141 312 220,8 7 636 - -
Gabon 801 1 294 161,4 89 108 121,1
Irak 3 323 3 608 108,6 1 552 2)
Iran, Islamska Republika 3 538 5 073 143,4 4 634 6 020 129,9
Kongo 678 1 169 172,4 - - -
Kuvajt 7 351 9 787 133,1 2 92 2)
Libija 9 566 9 415 98,4 19 693 2 390 12,1
Nigerija 2 152 9 159 425,7 125 117 15 415 12,3
Saudijska Arabija 49 124 73 009 148,6 6 498 12 976 199,7
Ujedinjeni Arapski Emirati 58 201 68 418 117,6 27 093 16 585 61,2
Bolivarijanska Republika Venezuela 153 29 19,2 524 66 12,6
Ostale europske zemlje 814 344 903 719 111,0 1 094 758 1 306 048 119,3
Bjelorusija 16 318 13 522 82,9 11 663 2 768 23,7
Rusija 204 341 182 076 89,1 462 848 472 265 102,0
Turska 267 063 349 874 131,0 443 147 635 523 143,4
Ujedinjena Kraljevina3) 211 009 234 273 111,0 132 717 115 477 87,0
Ukrajina 57 879 77 113 133,2 43 984 75 687 172,1
Ostale zemlje 57 734 46 862 81,2 398 4 327 2)
Ostale azijske zemlje 405 314 472 311 116,5 2 168 501 3 559 153 164,1
Azerbajdžan 5 003 7 602 151,9 631 028 1 175 039 186,2
Bangladeš 2 259 2 542 112,5 12 780 31 668 247,8
Filipini 2 681 3 621 135,1 1 904 2 154 113,1
Hong Kong, Kina 23 842 10 887 45,7 4 525 5 033 111,2
Indija 27 352 30 778 112,5 105 929 153 211 144,6
Indonezija 8 357 8 662 103,6 30 557 117 303 383,9
Izrael 34 652 113 973 328,9 17 593 45 042 256,0
Japan 38 181 49 843 130,5 33 955 48 606 143,1
Katar 19 874 13 696 68,9 62 709 228 832 364,9
Kazahstan 18 661 21 151 113,3 39 849 71 272 178,9
Kina 88 729 85 450 96,3 1 020 869 1 368 703 134,1
Koreja, Republika 11 676 10 496 89,9 66 849 93 721 140,2
Libanon 7 554 11 607 153,7 15 10 65,0
Malezija 20 251 2 838 14,0 17 792 29 331 164,9
Pakistan 5 278 4 255 80,6 10 134 21 500 212,2
Singapur 4 910 9 842 200,4 13 929 20 694 148,6
Tajland 3 843 5 970 155,4 20 529 18 888 92,0
Tajvan, Kina 11 476 10 940 95,3 29 985 37 012 123,4
Vijetnam 25 111 28 642 114,1 27 958 48 205 172,4
Ostale zemlje 45 624 39 515 86,6 19 614 42 929 218,9
Ostale afričke zemlje  152 792 242 356 158,6 177 737 456 064 256,6
Egipat 83 732 109 326 130,6 142 148 408 543 287,4
Etiopija 4 805 2 248 46,8 5 735 6 217 108,4
Južnoafrička Republika 16 136 13 637 84,5 7 774 12 679 163,1
Maroko 21 871 73 349 335,4 9 946 7 502 75,4
Tunis 3 539 6 804 192,3 4 667 5 515 118,2
Ostale zemlje 22 708 36 992 162,9 7 467 15 608 209,0
Ostale američke zemlje  697 063 659 382 94,6 741 051 3 376 572 455,6
Argentina 2 475 10 010 404,5 8 424 13 360 158,6
Brazil 15 184 10 822 71,3 15 376 26 465 172,1
Kanada 56 256 51 622 91,8 15 861 32 787 206,7
Meksiko 8 634 11 357 131,5 20 051 58 689 292,7
SAD 598 098 555 334 92,9 578 589 3 179 435 549,5
Ostale zemlje 16 416 20 237 123,3 102 751 65 836 64,1
Oceanijske zemlje 214 810 26 841 12,5 38 212 21 804 57,1
Australija 18 875 23 451 124,2 37 427 5 310 14,2
Novi Zeland 1 808 2 990 165,4 778 1 449 186,1
Ostale zemlje 194 128 400 0,2 7 15 045 2)
Neraspoređeno 12 227 24 475 200,2 107 679 209 819 194,9

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks je veći od 999.
3) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2022. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,6 milijuna kuna i za otpreme od 1,5 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a, Uredba (EU) 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine (NN, br. 42/22.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku Državni zavod za statistiku - Intrastat (gov.hr).

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) 2019/2152 te Provedbene uredbe Komisije 2020/1197 i 2021/1225, Delegirana uredba (EU) 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine (NN, br. 42/22.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Za izvoz, odnosno otpreme, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a za uvoz, odnosno primitke, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu, prema kojem se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a za uvoz robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se za uvoz robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se za primitke robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Od 1. siječnja 2021. promijenio se način izvješćivanja za Intrastat. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine, ali da istodobno ostvaruje određene pogodnosti od jedinstvenog tržišta Europske unije.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj za obveznike izvješćivanja za Intrastat u Republici Hrvatskoj (za razdoblje izvješćivanja od siječnja 2021. nadalje) znači da otpremu robe u Sjevernu Irsku odnosno primitak robe iz Sjeverne Irske i dalje moraju prijavljivati u Intrastatovim obrascima, a podaci su uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a. Robna razmjena s Ujedinjenom Kraljevinom od 1. siječnja 2021. uključena je u Ostale europske zemlje i isključuje podatke za Sjevernu Irsku.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2021. i 2022. u ovom Priopćenju smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice

   
Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Dubravka Drempetić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti