Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 08. ožujka 2024.
VT-2023-1-1/12

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do prosinca 2023. i za siječanj 2024.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do prosinca 2023., prema privremenim podacima, iznosio je 22,9 milijardi eura. Istodobno je uvoz iznosio 39,5 milijardi eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 16,6 milijardi eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do prosinca 2023. bila je 58,0%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske za siječanj 2024., prema Prvim rezultatima, iznosio je 1,7 milijardi eura, dok je uvoz iznosio 2,9 milijardi eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 1,2 milijarde eura.

Pokrivenost uvoza izvozom za siječanj 2024., prema Prvim rezultatima, bila je 59,1%.

Napomena: Od 1. siječnja 2023. u Republici Hrvatskoj uvedena je nova valuta euro. Vrijednosti za razdoblja od prije 1. siječnja 2023. preračunane su u eure prema fiksnom tečaju (1 euro = 7,53450 kuna) te se podaci za 2022. razlikuju od onih objavljenih u Priopćenju VT-2023-1-2.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD PROSINCA 2022. DO PROSINCA 2023.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

     Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD
2022.                                    
  I. 1 493 587 1 693 397 2 570 127 2 914 112 -1 076 540 -1 220 716 58,1
  II. 1 662 924 1 870 153 2 901 671 3 258 998 -1 238 746 -1 388 845 57,3
  III. 1 963 530 2 210 178 3 762 537 4 230 512 -1 799 007 -2 020 334 52,2
  IV. 1 850 980 2 040 464 3 468 477 3 824 503 -1 617 496 -1 784 039 53,4
  V. 2 035 638 2 160 223 3 561 497 3 777 599 -1 525 859 -1 617 376 57,2
  VI. 2 148 936 2 288 714 3 525 910 3 757 830 -1 376 974 -1 469 116 60,9
  VII. 2 148 407 2 253 632 3 635 546 3 813 782 -1 487 139 -1 560 150 59,1
  VIII. 1 879 173 1 925 049 3 882 197 3 978 264 -2 003 024 -2 053 216 48,4
  IX. 2 489 267 2 489 045 3 825 807 3 825 322 -1 336 540 -1 336 277 65,1
  X. 2 163 486 2 137 720 3 731 390 3 683 309 -1 567 904 -1 545 589 58,0
  XI. 2 303 006 2 283 072 3 562 787 3 533 297 -1 259 780 -1 250 225 64,6
  XII. 1 969 287 2 031 518 3 436 574 3 545 949 -1 467 287 -1 514 431 57,3
  I. – XII. 24 108 220 25 383 164 41 864 518 44 143 477 -17 756 298 -18 760 313 57,6
2023.                     
  I. 1 683 177 1 795 261 3 021 951 3 223 211 -1 338 774 -1 427 950 55,7
  II. 1 783 028 1 931 549 3 175 239 3 439 725 -1 392 211 -1 508 176 56,2
  III. 2 398 299 2 546 751 3 762 975 3 995 898 -1 364 676 -1 449 146 63,7
  IV. 1 808 988 1 967 274 3 203 654 3 483 971 -1 394 667 -1 516 697 56,5
  V. 1 922 487 2 111 081 3 556 755 3 905 666 -1 634 269 -1 794 585 54,1
  VI. 1 926 317 2 057 883 3 499 458 3 738 334 -1 573 141 -1 680 450 55,0
  VII. 1 843 058 2 002 667 3 362 551 3 653 741 -1 519 493 -1 651 074 54,8
  VIII. 1 667 432 1 838 011 3 149 969 3 472 202 -1 482 537 -1 634 191 52,9
  IX. 1 888 291 2 052 194 3 207 275 3 485 662 -1 318 984 -1 433 467 58,9
  X. 2 086 835 2 210 791 3 439 088 3 643 365 -1 352 253 -1 432 573 60,7
  XI. 2 091 140 2 220 579 3 191 141 3 388 668 -1 100 001 -1 168 089 65,5
  XII. 1 775 490 1 940 786 2 882 794 3 151 179 -1 107 304 -1 210 393 61,6
  I. – XII. 22 874 542 24 674 828 39 452 851 42 581 620 -16 578 310 -17 906 793 58,0

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

       Izvoz  Uvoz
I. – XII. 2022. I. – XII. 2023. indeksi
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
I. – XII. 2022. I. – XII. 2023. indeksi
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
    Ukupno 24 108 220 22 874 542 94,9 41 864 518 39 452 851 94,2
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 397 930 1 253 987 89,7 1 032 580 1 241 048 120,2
  Rudarstvo i vađenje 1 783 399 867 753 48,7 5 382 621 2 949 928 54,8
  Prerađivačka industrija 18 877 177 19 491 054 103,3 32 974 236 34 086 586 103,4
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 1 812 370 1 998 247 110,3 3 367 204 3 814 326 113,3
  11 Proizvodnja pića 231 135 284 564 123,1 325 291 379 948 116,8
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 201 592 252 093 125,1 237 207 243 583 102,7
  13 Proizvodnja tekstila 217 120 215 315 99,2 523 074 540 745 103,4
  14 Proizvodnja odjeće 902 583 1 054 628 116,8 1 512 016 1 704 805 112,8
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 465 778 475 971 102,2 695 062 776 750 111,8
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 1 200 464 983 624 81,9 539 458 511 314 94,8
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 479 129 424 453 88,6 809 386 737 664 91,1
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 2 503 2 150 85,9 3 882 3 223 83,0
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 590 780 1 180 181 74,2 3 098 624 2 547 687 82,2
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 1 209 257 1 259 578 104,2 3 046 644 2 842 314 93,3
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 054 770 1 134 464 107,6 1 778 129 1 825 461 102,7
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 753 231 721 308 95,8 1 458 860 1 433 220 98,2
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 742 672 813 245 109,5 711 114 761 582 107,1
  24 Proizvodnja metala 1 037 274 910 481 87,8 2 741 254 2 264 565 82,6
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 474 933 1 423 399 96,5 1 285 708 1 352 921 105,2
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 630 171 579 784 92,0 1 965 523 2 058 167 104,7
  27 Proizvodnja električne opreme 1 765 462 1 990 231 112,7 1 968 419 2 133 991 108,4
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 1 300 244 1 500 529 115,4 2 647 472 2 890 845 109,2
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 673 015 788 799 117,2 2 274 423 3 049 456 134,1
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 560 457 910 617 162,5 668 253 805 102 120,5
  31 Proizvodnja namještaja 327 154 314 510 96,1 497 859 536 834 107,8
  32 Ostala prerađivačka industrija 245 084 272 881 111,3 819 375 872 084 106,4
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  1 429 996 776 817 54,3 2 145 699 882 299 41,1
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  481 648 356 662 74,1 249 930 206 512 82,6
J   Informacije i komunikacije  83 819 80 815 96,4 76 743 81 813 106,6
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  12 58 482,7 91 143 157,3
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  743 891 119,9 418 2 127 509,3
    Neraspoređeno  53 496 46 505 86,9 2 200 2 397 109,0

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

         Izvoz Uvoz
I. – XII. 2022. I. – XII. 2023. indeksi
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
I. – XII. 2022. I. – XII. 2023. indeksi
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
  Ukupno 24 108 220 22 874 542 94,9 41 864 518 39 452 851 94,2
0 Hrana i žive životinje 2 667 734 2 829 158 106,1 3 883 524 4 598 709 118,4
1 Pića i duhan 406 123 511 997 126,1 574 510 641 886 111,7
2 Sirove materije, osim goriva 1 785 473 1 456 553 81,6 806 846 691 980 85,8
3 Mineralna goriva i maziva 4 723 841 2 741 816 58,0 10 706 352 6 357 807 59,4
4 Životinjska i biljna ulja i masti 157 381 95 699 60,8 230 265 181 158 78,7
5 Kemijski proizvodi 2 561 460 2 675 812 104,5 5 173 380 5 103 968 98,7
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 3 865 889 3 784 563 97,9 6 528 682 6 203 727 95,0
7 Strojevi i prijevozna sredstva 4 795 261 5 633 893 117,5 9 065 866 10 443 172 115,2
8 Razni gotovi proizvodi 2 956 054 3 027 526 102,4 4 634 422 5 072 467 109,5
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 135 508 71 018 52,4 258 471 155 580 60,2
  Neraspoređeno 53 496 46 505 86,9 2 200 2 397 109,0

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

   Izvoz Uvoz
I. – XII. 2022. I. – XII. 2023. indeksi
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
I. – XII. 2022. I. – XII. 2023. indeksi
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
Ukupno 24 108 220 22 874 542 94,9 41 864 518 39 452 851 94,2
Države članice EU-a 16 595 283 15 517 737 93,5 29 582 892 30 288 440 102,4
Austrija 1 275 382 1 281 895 100,5 2 169 218 2 190 211 101,0
Belgija 232 613 254 595 109,5 688 386 691 801 100,5
Bugarska 137 540 160 862 117,0 401 511 328 307 81,8
Cipar 52 302 34 658 66,3 12 988 15 803 121,7
Češka 347 197 382 635 110,2 800 726 907 885 113,4
Danska 123 006 171 057 139,1 220 248 263 807 119,8
Estonija 19 882 22 983 115,6 16 323 17 611 107,9
Finska 43 878 45 257 103,1 64 322 70 199 109,1
Francuska 584 066 582 643 99,8 886 738 1 061 996 119,8
Grčka 147 295 151 668 103,0 298 376 309 969 103,9
Irska 66 711 56 500 84,7 107 056 95 302 89,0
Italija 2 946 999 2 793 524 94,8 5 800 324 5 729 726 98,8
Letonija 27 185 20 012 73,6 18 010 18 174 100,9
Litva 80 980 85 014 105,0 72 457 67 809 93,6
Luksemburg 17 376 10 809 62,2 14 287 13 499 94,5
Mađarska 2 729 383 1 568 750 57,5 3 059 947 2 532 195 82,8
Malta 46 639 299 738 642,7 16 999 86 680 509,9
Nizozemska 351 726 371 589 105,6 1 396 884 1 561 404 111,8
Njemačka 2 739 585 2 793 096 102,0 5 226 223 5 625 632 107,6
Poljska 508 354 562 898 110,7 1 449 228 1 563 932 107,9
Portugal 84 041 77 225 91,9 76 369 58 993 77,2
Rumunjska 360 782 354 230 98,2 449 699 509 489 113,3
Sjeverna Irska 2 551 3 005 117,8 7 032 9 046 128,6
Slovačka 251 655 256 366 101,9 839 733 786 353 93,6
Slovenija 2 789 033 2 565 022 92,0 4 518 966 4 533 559 100,3
Španjolska 408 540 407 598 99,8 724 174 954 634 131,8
Švedska 212 464 196 244 92,4 246 550 284 256 115,3
Neraspoređeno 8 119 7 862 96,8 117 168 144,0
Zemlje Efte 389 308 391 175 100,5 217 966 238 293 109,3
Island 3 634 4 969 136,7 50 104 206,3
Lihtenštajn 26 787 22 591 84,3 105 198 187,9
Norveška 85 487 65 973 77,2 23 833 24 969 104,8
Švicarska 273 399 297 642 108,9 193 977 213 022 109,8
Zemlje Cefte 4 605 247 4 378 898 95,1 3 065 882 2 533 126 82,6
Albanija 121 970 92 003 75,4 44 353 30 402 68,5
Bosna i Hercegovina 2 503 432 2 306 328 92,1 1 426 658 1 288 396 90,3
Crna Gora 307 082 347 759 113,2 8 432 8 160 96,8
Kosovo 133 701 169 001 126,4 11 075 11 247 101,6
Moldavija 5 094 4 264 83,7 5 283 10 818 204,7
Sjeverna Makedonija 162 207 196 652 121,2 118 160 127 341 107,8
Srbija 1 371 760 1 262 892 92,1 1 451 920 1 056 763 72,8
Zemlje OPEC-a 192 140 173 380 90,2 80 705 182 498 226,1
Alžir 7 088 6 985 98,6 26 489 21 633 81,7
Angola 3 969 4 448 112,1 - - -
Ekvatorska Gvineja 312 332 106,6 - - -
Gabon 1 291 1 108 85,8 107 116 107,6
Irak 3 604 11 792 327,2 554 255 46,1
Iran, Islamska Republika 5 071 5 768 113,7 6 013 5 216 86,7
Kongo 1 168 2 443 209,2 - 71 422 -
Kuvajt 9 779 7 738 79,1 92 147 160,6
Libija 9 408 7 960 84,6 2 387 - -
Nigerija 9 146 9 198 100,6 15 392 68 039 442,0
Saudijska Arabija 72 910 61 937 84,9 12 957 8 670 66,9
Ujedinjeni Arapski Emirati 68 366 53 148 77,7 16 648 6 771 40,7
Bolivarijanska Republika Venezuela 29 522 1) 66 229 348,8
Ostale europske zemlje 902 783 879 069 97,4 1 304 733 950 199 72,8
Bjelorusija 13 499 8 763 64,9 2 764 781 28,2
Rusija 181 750 223 231 122,8 471 893 58 655 12,4
Turska 349 748 308 739 88,3 634 774 665 940 104,9
Ujedinjena Kraljevina 234 009 245 292 104,8 115 399 129 303 112,0
Ukrajina 76 958 90 490 117,6 75 584 94 398 124,9
Ostale zemlje 46 819 2 554 5,5 4 319 1 123 26,0
Ostale azijske zemlje 471 686 453 227 96,1 3 553 271 3 337 946 93,9
Azerbajdžan 7 608 4 373 57,5 1 173 063 699 487 59,6
Bangladeš 2 540 7 247 285,3 31 626 57 630 182,2
Filipini 3 619 3 435 94,9 2 150 3 760 174,9
Hong Kong, Kina 10 873 18 733 172,3 5 026 2 663 53,0
Indija 30 742 25 391 82,6 153 054 245 369 160,3
Indonezija 8 648 8 744 101,1 117 049 86 487 73,9
Izrael 113 739 37 292 32,8 44 979 29 902 66,5
Japan 49 755 58 800 118,2 48 548 72 180 148,7
Katar 13 690 6 126 44,7 227 978 2 567 1,1
Kazahstan 21 131 48 737 230,6 71 131 45 154 63,5
Kina 85 373 78 731 92,2 1 366 737 1 276 122 93,4
Koreja, Republika 10 482 13 309 127,0 93 585 65 244 69,7
Libanon 11 597 24 752 213,4 10 102 1)
Malezija 2 835 5 244 184,9 29 297 18 860 64,4
Pakistan 4 247 5 802 136,6 21 473 17 435 81,2
Singapur 9 832 10 099 102,7 20 673 28 031 135,6
Tajland 5 961 5 402 90,6 18 857 20 727 109,9
Tajvan, Kina 10 927 11 395 104,3 36 970 39 773 107,6
Vijetnam 28 618 28 949 101,2 48 160 67 230 139,6
Ostale zemlje 39 466 50 667 128,4 42 903 559 224 1)
Ostale afričke zemlje  241 982 210 404 87,0 455 971 296 639 65,1
Egipat 109 165 91 225 83,6 408 506 43 157 10,6
Etiopija 2 245 2 577 114,8 6 215 5 715 92,0
Južnoafrička Republika 13 621 25 902 190,2 12 658 33 853 267,5
Maroko 73 221 40 990 56,0 7 493 7 877 105,1
Mozambik 19 75 402,4 8 363 191 573 1)
Tunis 6 796 14 681 216,0 5 509 7 799 141,6
Ostale zemlje 36 915 34 955 94,7 7 227 6 665 92,2
Ostale američke zemlje  658 558 768 854 116,7 3 371 606 1 442 170 42,8
Argentina 10 014 1 995 19,9 13 337 11 729 87,9
Brazil 10 807 10 023 92,7 26 431 11 482 43,4
Kanada 51 565 56 164 108,9 32 738 30 406 92,9
Meksiko 11 342 73 043 644,0 58 574 23 401 40,0
SAD 554 626 586 215 105,7 3 174 830 1 067 780 33,6
Ostale zemlje 20 206 41 415 205,0 65 696 297 372 452,6
Oceanijske zemlje 26 807 77 971 290,9 21 812 8 168 37,4
Australija 23 421 33 966 145,0 5 304 5 698 107,4
Novi Zeland 2 986 1 935 64,8 1 446 2 378 164,4
Ostale zemlje 400 42 070 1) 15 062 92 0,6
Neraspoređeno 24 426 23 826 97,5 209 680 175 372 83,6

1) Indeks je veći od 999.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

       I. 2023. I. 2024. Indeksi
I. 2024.
I. 2023.
Izvoz 1 683 177 1 685 543 100,1
Države članice EU-a 1 159 086 1 139 633 98,3
Države nečlanice EU-a 524 091 545 910 104,2
Uvoz 3 021 951 2 852 380 94,4
Države članice EU-a 2 269 430 2 360 668 104,0
Države nečlanice EU-a 752 522 491 712 65,3
Saldo robne razmjene -1 338 774 -1 166 837 1)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 55,7 59,1 1)

1) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi na teritorij Republike Hrvatske ili ga napušta. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2023. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 400 tisuća eura i za otpreme od 200 tisuća eura. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene među državama članicama EU-a, Uredba (EU) 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. godine (NN, br. 35/23.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku Državni zavod za statistiku - Intrastat (gov.hr).

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) 2019/2152 te Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1197 i 2021/1225, Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. godine (NN, br. 35/23.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Za izvoz, odnosno otpreme, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a za uvoz, odnosno primitke, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu, prema kojem se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK Rev. 4).

Podaci se za izvoz robe iskazuju prema zemljama namjene, a za uvoz robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se za uvoz robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se za primitke robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2022. smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenima na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice

Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Irena Radić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti