Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 08. veljače 2024.
VT-2023-1-1/11

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do studenoga 2023. i od siječnja do prosinca 2023.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do studenoga 2023., prema privremenim podacima, iznosio je 21,1 milijardu eura. Istodobno je uvoz iznosio 36,5 milijardi eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 15,4 milijarde eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do studenoga 2023. bila je 57,7%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do prosinca 2023., prema Prvim rezultatima, iznosio je 22,8 milijardi eura, dok je uvoz iznosio 39,4 milijarde eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 16,5 milijardi eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do prosinca 2023., prema Prvim rezultatima, bila je 58,0%.

Napomena: Od 1. siječnja 2023. u Republici Hrvatskoj uvedena je nova valuta euro. Vrijednosti za razdoblja od prije 1. siječnja 2023. preračunane su u eure prema fiksnom tečaju (1 euro = 7,53450 kuna) te se podaci za 2022. razlikuju od onih objavljenih u Priopćenju VT-2023-1-2.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD STUDENOGA 2022. DO STUDENOGA 2023.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom, %
tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD
2022.                                    
  I. 1 493 587 1 693 397 2 570 127 2 914 112 -1 076 540 -1 220 716 58,1
  II. 1 662 924 1 870 153 2 901 671 3 258 998 -1 238 746 -1 388 845 57,3
  III. 1 963 530 2 210 178 3 762 537 4 230 512 -1 799 007 -2 020 334 52,2
  IV. 1 850 980 2 040 464 3 468 477 3 824 503 -1 617 496 -1 784 039 53,4
  V. 2 035 638 2 160 223 3 561 497 3 777 599 -1 525 859 -1 617 376 57,2
  VI. 2 148 936 2 288 714 3 525 910 3 757 830 -1 376 974 -1 469 116 60,9
  VII. 2 148 407 2 253 632 3 635 546 3 813 782 -1 487 139 -1 560 150 59,1
  VIII. 1 879 173 1 925 049 3 882 197 3 978 264 -2 003 024 -2 053 216 48,4
  IX. 2 489 267 2 489 045 3 825 807 3 825 322 -1 336 540 -1 336 277 65,1
  X. 2 163 486 2 137 720 3 731 390 3 683 309 -1 567 904 -1 545 589 58,0
  XI. 2 303 006 2 283 072 3 562 787 3 533 297 -1 259 780 -1 250 225 64,6
  XII. 1 969 287 2 031 518 3 436 574 3 545 949 -1 467 287 -1 514 431 57,3
  I. – XII. 24 108 220 25 383 164 41 864 518 44 143 477 -17 756 298 -18 760 313 57,6
2023.                      
  I. 1 682 505 1 794 544 3 021 917 3 223 173 -1 339 412 -1 428 630 55,7
  II. 1 779 855 1 928 111 3 174 600 3 439 032 -1 394 745 -1 510 921 56,1
  III. 2 397 014 2 545 387 3 760 106 3 992 851 -1 363 092 -1 447 465 63,7
  IV. 1 808 795 1 967 065 3 203 243 3 483 524 -1 394 448 -1 516 459 56,5
  V. 1 921 585 2 110 091 3 558 121 3 907 166 -1 636 536 -1 797 075 54,0
  VI. 1 921 091 2 052 301 3 504 080 3 743 271 -1 582 989 -1 690 970 54,8
  VII. 1 843 408 2 003 048 3 360 531 3 651 546 -1 517 122 -1 648 498 54,9
  VIII. 1 667 473 1 838 056 3 148 330 3 470 395 -1 480 857 -1 632 339 53,0
  IX. 1 887 168 2 050 974 3 204 053 3 482 159 -1 316 884 -1 431 185 58,9
  X. 2 082 377 2 206 068 3 422 754 3 626 060 -1 340 377 -1 419 991 60,8
  XI. 2 086 313 2 215 452 3 154 746 3 350 020 -1 068 433 -1 134 568 66,1
  I. – XI. 21 077 585 22 711 094 36 512 481 39 369 196 -15 434 896 -16 658 102 57,7

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

       Izvoz  Uvoz
I. – XI. 2022. I. – XI. 2023. indeksi
I. – XI. 2023.
I. – XI. 2022.
I. – XI. 2022. I. – XI. 2023. indeksi
I. – XI. 2023.
I. – XI. 2022.
    Ukupno 22 138 934 21 077 585 95,2 38 427 944 36 512 481 95,0
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 313 025 1 151 184 87,7 940 390 1 139 552 121,2
  Rudarstvo i vađenje 1 667 755 751 234 45,0 4 986 220 2 798 657 56,1
  Prerađivačka industrija 17 348 456 18 011 342 103,8 30 195 787 31 478 245 104,2
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 1 655 194 1 843 195 111,4 3 088 392 3 532 136 114,4
  11 Proizvodnja pića 209 358 264 978 126,6 305 866 355 576 116,3
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 184 000 238 739 129,7 215 473 225 608 104,7
  13 Proizvodnja tekstila 203 315 201 732 99,2 485 388 507 128 104,5
  14 Proizvodnja odjeće 807 132 963 400 119,4 1 401 449 1 586 155 113,2
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 432 852 445 626 103,0 648 411 726 640 112,1
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 1 123 886 921 588 82,0 501 099 480 811 96,0
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 443 259 392 660 88,6 747 068 686 090 91,8
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 2 316 1 960 84,6 3 686 3 041 82,5
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 484 311 1 085 006 73,1 2 759 818 2 320 329 84,1
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 1 116 670 1 165 961 104,4 2 825 970 2 654 422 93,9
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 960 943 1 027 755 107,0 1 605 282 1 685 049 105,0
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 705 397 672 727 95,4 1 364 681 1 339 065 98,1
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 686 268 754 697 110,0 657 407 703 797 107,1
  24 Proizvodnja metala 974 865 845 716 86,8 2 571 049 2 121 326 82,5
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 360 326 1 319 144 97,0 1 189 294 1 247 931 104,9
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 575 364 533 614 92,7 1 792 436 1 873 902 104,5
  27 Proizvodnja električne opreme 1 629 234 1 842 966 113,1 1 789 492 1 966 887 109,9
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 1 165 405 1 372 210 117,7 2 393 240 2 627 648 109,8
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 604 729 711 267 117,6 2 064 227 2 805 704 135,9
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 497 880 867 551 174,2 588 999 738 544 125,4
  31 Proizvodnja namještaja 303 763 291 832 96,1 450 014 491 908 109,3
  32 Ostala prerađivačka industrija 221 989 247 018 111,3 747 046 798 549 106,9
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  1 222 023 714 457 58,5 1 997 333 824 377 41,3
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  457 186 328 650 71,9 234 674 191 951 81,8
J   Informacije i komunikacije  77 453 74 916 96,7 71 058 75 304 106,0
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  6 58 902,0 87 125 142,4
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  649 848 130,7 364 2 086 573,5
    Neraspoređeno  52 381 44 897 85,7 2 031 2 185 107,6

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

          Izvoz Uvoz
I. – XI. 2022. I. – XI. 2023. indeksi
I. – XI. 2023.
I. – XI. 2022.
I. – XI. 2022. I. – XI. 2023. indeksi
I. – XI. 2023.
I. – XI. 2022.
  Ukupno 22 138 934 21 077 585 95,2 38 427 944 36 512 481 95,0
0 Hrana i žive životinje 2 457 247 2 600 687 105,8 3 553 548 4 248 432 119,6
1 Pića i duhan 372 349 479 868 128,9 532 213 597 693 112,3
2 Sirove materije, osim goriva 1 674 779 1 358 101 81,1 745 077 644 094 86,4
3 Mineralna goriva i maziva 4 298 278 2 472 669 57,5 9 825 060 5 925 324 60,3
4 Životinjska i biljna ulja i masti 148 369 88 531 59,7 215 943 170 034 78,7
5 Kemijski proizvodi 2 358 493 2 457 735 104,2 4 752 281 4 744 442 99,8
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 3 599 796 3 521 603 97,8 6 080 509 5 787 911 95,2
7 Strojevi i prijevozna sredstva 4 355 516 5 205 386 119,5 8 212 594 9 560 307 116,4
8 Razni gotovi proizvodi 2 693 059 2 787 153 103,5 4 264 888 4 687 419 109,9
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 128 669 60 955 47,4 243 801 144 638 59,3
  Neraspoređeno 52 381 44 897 85,7 2 031 2 185 107,6

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

    Izvoz Uvoz
I. – XI. 2022. I. – XI. 2023. indeksi
I. – XI. 2023.
I. – XI. 2022.
I. – XI. 2022. I. – XI. 2023. indeksi
I. – XI. 2023.
I. – XI. 2022.
Ukupno 22 138 934 21 077 585 95,2 38 427 944 36 512 481 95,0
Države članice EU-a 15 241 503 14 339 810 94,1 27 102 975 27 954 395 103,1
Austrija 1 186 532 1 195 164 100,7 1 994 893 2 037 137 102,1
Belgija 209 680 228 870 109,2 625 968 639 325 102,1
Bugarska 125 590 149 087 118,7 380 457 307 235 80,8
Cipar 50 261 32 081 63,8 11 458 14 322 125,0
Češka 324 905 354 838 109,2 729 139 839 295 115,1
Danska 115 475 150 039 129,9 199 761 239 553 119,9
Estonija 18 600 21 320 114,6 15 686 17 074 108,8
Finska 42 090 41 252 98,0 58 498 65 481 111,9
Francuska 535 687 540 153 100,8 814 545 973 657 119,5
Grčka 135 378 141 263 104,3 285 112 260 264 91,3
Irska 59 536 53 763 90,3 95 793 87 288 91,1
Italija 2 740 274 2 579 057 94,1 5 214 640 5 285 972 101,4
Letonija 24 996 18 206 72,8 16 515 17 073 103,4
Litva 71 101 76 499 107,6 68 237 62 903 92,2
Luksemburg 16 395 9 819 59,9 13 794 12 550 91,0
Mađarska 2 510 339 1 405 531 56,0 2 853 328 2 348 116 82,3
Malta 45 548 291 477 639,9 16 120 87 652 543,7
Nizozemska 309 418 340 563 110,1 1 272 731 1 427 595 112,2
Njemačka 2 541 738 2 597 464 102,2 4 749 688 5 187 834 109,2
Poljska 468 476 526 390 112,4 1 338 382 1 446 331 108,1
Portugal 76 795 71 433 93,0 72 171 51 089 70,8
Rumunjska 329 766 327 772 99,4 410 449 471 503 114,9
Sjeverna Irska 2 487 2 819 113,3 6 432 8 711 135,4
Slovačka 228 397 239 424 104,8 782 307 726 924 92,9
Slovenija 2 497 334 2 375 474 95,1 4 182 629 4 184 924 100,1
Španjolska 370 802 375 592 101,3 668 226 886 621 132,7
Švedska 196 105 186 982 95,3 225 900 267 847 118,6
Neraspoređeno 7 798 7 480 95,9 116 121 104,4
Zemlje Efte 366 607 360 382 98,3 199 045 216 226 108,6
Island 3 574 3 530 98,8 50 81 161,2
Lihtenštajn 24 769 20 409 82,4 102 194 189,5
Norveška 82 959 60 622 73,1 21 992 22 799 103,7
Švicarska 255 304 275 821 108,0 176 901 193 152 109,2
Zemlje Cefte 4 235 661 4 025 438 95,0 2 815 672 2 353 186 83,6
Albanija 110 840 86 044 77,6 42 475 27 418 64,5
Bosna i Hercegovina 2 313 259 2 117 224 91,5 1 305 665 1 198 545 91,8
Crna Gora 283 039 321 512 113,6 7 911 6 941 87,7
Kosovo 122 548 154 629 126,2 10 450 10 542 100,9
Moldavija 4 826 4 052 84,0 5 111 10 517 205,8
Sjeverna Makedonija 148 376 179 790 121,2 110 646 118 532 107,1
Srbija 1 252 772 1 162 189 92,8 1 333 415 980 691 73,5
Zemlje OPEC-a 172 674 156 310 90,5 73 210 172 012 235,0
Alžir 6 036 6 267 103,8 20 226 17 158 84,8
Angola 3 966 4 448 112,1 - - -
Ekvatorska Gvineja 238 332 139,7 - - -
Gabon 1 287 1 069 83,0 107 116 107,6
Irak 3 258 11 672 358,3 554 255 46,1
Iran, Islamska Republika 4 512 5 063 112,2 5 712 4 785 83,8
Kongo 986 2 084 211,4 - 71 422 -
Kuvajt 8 790 7 369 83,8 92 6 6,6
Libija 8 572 7 294 85,1 2 387 - -
Nigerija 8 687 9 136 105,2 15 370 68 037 442,7
Saudijska Arabija 66 017 49 942 75,7 12 689 5 510 43,4
Ujedinjeni Arapski Emirati 60 302 51 113 84,8 16 009 4 494 28,1
Bolivarijanska Republika Venezuela 24 522 1) 66 229 348,8
Ostale europske zemlje 818 958 810 748 99,0 1 233 969 879 293 71,3
Bjelorusija 11 754 8 204 69,8 2 728 739 27,1
Rusija 169 320 209 202 123,6 463 823 56 194 12,1
Turska 317 746 284 267 89,5 591 205 618 142 104,6
Ujedinjena Kraljevina 203 044 226 744 111,7 106 708 114 508 107,3
Ukrajina 70 298 80 332 114,3 65 453 88 724 135,6
Ostale zemlje 46 796 1 999 4,3 4 052 987 24,4
Ostale azijske zemlje 436 102 406 701 93,3 3 397 975 3 193 941 94,0
Azerbajdžan 7 427 3 706 49,9 1 173 022 699 487 59,6
Bangladeš 1 588 4 131 260,2 25 006 52 757 211,0
Filipini 3 268 3 097 94,8 1 791 3 665 204,6
Hong Kong, Kina 9 608 15 629 162,7 4 805 2 427 50,5
Indija 27 026 16 230 60,1 146 244 234 315 160,2
Indonezija 8 194 8 150 99,5 105 736 84 581 80,0
Izrael 111 379 34 806 31,2 40 832 27 347 67,0
Japan 43 169 54 164 125,5 42 389 68 236 161,0
Katar 13 410 5 023 37,5 227 932 1 962 0,9
Kazahstan 18 392 44 533 242,1 70 952 37 160 52,4
Kina 79 449 71 834 90,4 1 271 881 1 181 786 92,9
Koreja, Republika 9 447 12 796 135,5 88 628 62 495 70,5
Libanon 9 904 23 404 236,3 9 102 1)
Malezija 2 223 4 986 224,2 23 781 18 525 77,9
Pakistan 3 804 5 263 138,4 20 410 16 102 78,9
Singapur 9 192 9 119 99,2 19 199 27 173 141,5
Tajland 5 629 4 545 80,7 17 529 19 291 110,0
Tajvan, Kina 10 240 10 560 103,1 32 662 36 561 111,9
Vijetnam 26 993 26 981 100,0 44 492 63 141 141,9
Ostale zemlje 35 760 47 745 133,5 40 675 556 828 1)
Ostale afričke zemlje  224 395 191 224 85,2 328 098 290 439 88,5
Egipat 98 469 85 164 86,5 283 577 39 427 13,9
Etiopija 2 172 2 406 110,8 6 208 5 714 92,0
Južnoafrička Republika 11 303 21 508 190,3 12 462 33 602 269,6
Maroko 70 879 39 087 55,1 6 847 7 612 111,2
Mozambik 19 53 283,8 7 629 191 152 1)
Tunis 6 381 14 598 228,8 4 811 6 485 134,8
Ostale zemlje 35 172 28 407 80,8 6 564 6 448 98,2
Ostale američke zemlje  595 591 687 959 115,5 3 062 410 1 285 660 42,0
Argentina 9 266 1 885 20,3 12 053 11 404 94,6
Brazil 10 457 9 002 86,1 24 537 10 617 43,3
Kanada 42 982 50 469 117,4 28 569 27 142 95,0
Meksiko 9 691 61 908 638,8 57 354 20 867 36,4
SAD 504 375 528 576 104,8 2 876 403 964 580 33,5
Ostale zemlje 18 820 36 120 191,9 63 495 251 049 395,4
Oceanijske zemlje 24 355 75 939 311,8 21 622 7 204 33,3
Australija 21 371 32 222 150,8 5 123 5 597 109,3
Novi Zeland 2 774 1 647 59,4 1 438 1 516 105,4
Ostale zemlje 210 42 070 1) 15 061 92 0,6
Neraspoređeno 23 087 23 074 99,9 192 968 160 125 83,0

1) Indeks je veći od 999.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

      I. – XII. 2022. I. – XII. 2023. Indeksi
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
Izvoz 24 108 220 22 834 863 94,7
Države članice EU-a 16 595 283 15 477 674 93,3
Države nečlanice EU-a 7 512 937 7 357 189 97,9
Uvoz 41 864 518 39 373 399 94,0
Države članice EU-a 29 582 892 30 214 379 102,1
Države nečlanice EU-a 12 281 626 9 159 019 74,6
Saldo robne razmjene -17 756 298 -16 538 536 1)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 57,6 58,0 1)

1) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi na teritorij Republike Hrvatske ili ga napušta. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2023. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 400 tisuća eura i za otpreme od 200 tisuća eura. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene među državama članicama EU-a, Uredba (EU) 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. godine (NN, br. 35/23.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku Državni zavod za statistiku - Intrastat (gov.hr).

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) 2019/2152 te Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1197 i 2021/1225, Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. godine (NN, br. 35/23.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Za izvoz, odnosno otpreme, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a za uvoz, odnosno primitke, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu, prema kojem se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK Rev. 4).

Podaci se za izvoz robe iskazuju prema zemljama namjene, a za uvoz robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se za uvoz robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se za primitke robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2022. smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenima na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice

Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Nikolina Vincent Štavalj

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti