Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 09. siječnja 2024.
VT-2023-1-1/10

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do listopada 2023. i od siječnja do studenoga 2023.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do listopada 2023., prema privremenim podacima, iznosio je 19,0 milijardi eura. Istodobno je uvoz iznosio 33,3 milijarde eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 14,3 milijarde eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do listopada 2023. bila je 56,9%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do studenoga 2023., prema Prvim rezultatima, iznosio je 21,0 milijardi eura, dok je uvoz iznosio 36,4 milijarde eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 15,4 milijarde eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do studenoga 2023., prema Prvim rezultatima, bila je 57,7%.

Napomena: Od 1. siječnja 2023. u Republici Hrvatskoj uvedena je nova valuta euro. Vrijednosti za razdoblja od prije 1. siječnja 2023. preračunane su u eure prema fiksnom tečaju (1 euro = 7,53450 kuna) te se podaci za 2022. razlikuju od onih objavljenih u Priopćenju VT-2023-1-2.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD LISTOPADA 2022. DO LISTOPADA 2023.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD
2022.                                    
  I. 1 493 587 1 693 397 2 570 127 2 914 112 -1 076 540 -1 220 716 58,1
  II. 1 662 924 1 870 153 2 901 671 3 258 998 -1 238 746 -1 388 845 57,3
  III. 1 963 530 2 210 178 3 762 537 4 230 512 -1 799 007 -2 020 334 52,2
  IV. 1 850 980 2 040 464 3 468 477 3 824 503 -1 617 496 -1 784 039 53,4
  V. 2 035 638 2 160 223 3 561 497 3 777 599 -1 525 859 -1 617 376 57,2
  VI. 2 148 936 2 288 714 3 525 910 3 757 830 -1 376 974 -1 469 116 60,9
  VII. 2 148 407 2 253 632 3 635 546 3 813 782 -1 487 139 -1 560 150 59,1
  VIII. 1 879 173 1 925 049 3 882 197 3 978 264 -2 003 024 -2 053 216 48,4
  IX. 2 489 267 2 489 045 3 825 807 3 825 322 -1 336 540 -1 336 277 65,1
  X. 2 163 486 2 137 720 3 731 390 3 683 309 -1 567 904 -1 545 589 58,0
  XI. 2 303 006 2 283 072 3 562 787 3 533 297 -1 259 780 -1 250 225 64,6
  XII. 1 969 287 2 031 518 3 436 574 3 545 949 -1 467 287 -1 514 431 57,3
  I. – XII. 24 108 220 25 383 164 41 864 518 44 143 477 -17 756 298 -18 760 313 57,6
2023.                   
  I. 1 682 672 1 794 722 3 022 336 3 223 620 -1 339 663 -1 428 898 55,7
  II. 1 779 803 1 928 054 3 175 613 3 440 129 -1 395 810 -1 512 075 56,0
  III. 2 396 934 2 545 301 3 758 299 3 990 932 -1 361 366 -1 445 631 63,8
  IV. 1 808 861 1 967 136 3 200 528 3 480 571 -1 391 667 -1 513 435 56,5
  V. 1 921 236 2 109 708 3 555 468 3 904 253 -1 634 231 -1 794 545 54,0
  VI. 1 922 116 2 053 395 3 501 701 3 740 732 -1 579 585 -1 687 336 54,9
  VII. 1 843 797 2 003 471 3 359 273 3 650 181 -1 515 475 -1 646 711 54,9
  VIII. 1 666 596 1 837 089 3 144 996 3 466 723 -1 478 400 -1 629 634 53,0
  IX. 1 882 605 2 046 015 3 185 908 3 462 441 -1 303 303 -1 416 425 59,1
  X. 2 063 037 2 185 580 3 411 924 3 614 587 -1 348 886 -1 429 006 60,5
  I. – X. 18 967 658 20 470 473 33 316 045 35 974 169 -14 348 387 -15 503 696 56,9

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

      Izvoz  Uvoz
I. – X. 2022. I. – X. 2023. indeksi
I. – X. 2023.
I. – X. 2022.
I. – X. 2022. I. – X. 2023. indeksi
I. – X. 2023.
I. – X. 2022.
    Ukupno 19 835 928 18 967 658 95,6 34 865 158 33 316 045 95,6
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 189 377 1 033 740 86,9 858 277 1 033 254 120,4
  Rudarstvo i vađenje 1 388 967 682 397 49,1 4 557 397 2 684 511 58,9
  Prerađivačka industrija 15 615 309 16 198 106 103,7 27 309 879 28 587 542 104,7
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 1 474 278 1 663 503 112,8 2 781 416 3 202 433 115,1
  11 Proizvodnja pića 190 732 245 252 128,6 282 935 328 861 116,2
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 165 883 218 517 131,7 188 990 206 605 109,3
  13 Proizvodnja tekstila 185 066 183 444 99,1 439 601 464 418 105,6
  14 Proizvodnja odjeće 698 430 842 580 120,6 1 260 857 1 435 851 113,9
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 391 696 405 498 103,5 588 145 665 425 113,1
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 1 025 051 834 534 81,4 455 338 438 400 96,3
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 402 503 356 596 88,6 682 853 625 809 91,6
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 2 130 1 703 80,0 3 409 2 729 80,1
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 381 119 979 403 70,9 2 468 230 2 120 682 85,9
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 995 130 1 049 452 105,5 2 568 075 2 430 112 94,6
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 868 010 900 434 103,7 1 455 077 1 533 171 105,4
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 636 773 603 924 94,8 1 242 563 1 213 634 97,7
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 617 808 681 828 110,4 595 821 635 399 106,6
  24 Proizvodnja metala 896 189 766 322 85,5 2 379 256 1 940 384 81,6
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 202 249 1 188 406 98,8 1 079 085 1 133 441 105,0
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 512 845 481 106 93,8 1 597 477 1 665 213 104,2
  27 Proizvodnja električne opreme 1 465 381 1 673 215 114,2 1 612 584 1 768 275 109,7
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 1 044 593 1 238 869 118,6 2 146 329 2 392 159 111,5
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 534 570 636 287 119,0 1 865 125 2 518 946 135,1
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 453 797 765 163 168,6 536 730 700 091 130,4
  31 Proizvodnja namještaja 272 654 260 442 95,5 407 138 446 371 109,6
  32 Ostala prerađivačka industrija 198 421 221 626 111,7 672 845 719 133 106,9
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  1 102 771 648 896 58,8 1 854 673 763 467 41,2
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  418 568 293 318 70,1 220 290 175 574 79,7
J   Informacije i komunikacije  69 273 66 941 96,6 62 384 67 535 108,3
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  6 48 759,2 62 117 188,4
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  573 765 133,7 345 2 030 587,9
    Neraspoređeno  51 084 43 447 85,1 1 850 2 015 109,0

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

        Izvoz Uvoz
I. – X. 2022. I. – X. 2023. indeksi
I. – X. 2023.
I. – X. 2022.
I. – X. 2022. I. – X. 2023. indeksi
I. – X. 2023.
I. – X. 2022.
  Ukupno 19 835 928 18 967 658 95,6 34 865 158 33 316 045 95,6
0 Hrana i žive životinje 2 210 342 2 343 577 106,0 3 207 660 3 864 484 120,5
1 Pića i duhan 337 431 440 824 130,6 479 571 543 932 113,4
2 Sirove materije, osim goriva 1 516 300 1 226 204 80,9 684 246 584 919 85,5
3 Mineralna goriva i maziva 3 802 143 2 240 318 58,9 8 960 662 5 553 321 62,0
4 Životinjska i biljna ulja i masti 133 792 79 116 59,1 199 386 149 049 74,8
5 Kemijski proizvodi 2 119 170 2 186 712 103,2 4 310 470 4 330 435 100,5
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 3 264 241 3 193 082 97,8 5 563 637 5 267 676 94,7
7 Strojevi i prijevozna sredstva 3 915 651 4 686 376 119,7 7 386 233 8 639 175 117,0
8 Razni gotovi proizvodi 2 367 280 2 474 633 104,5 3 847 285 4 242 555 110,3
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 118 493 53 369 45,0 224 158 138 483 61,8
  Neraspoređeno 51 084 43 447 85,1 1 850 2 015 109,0

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

                 Izvoz Uvoz
I. – X. 2022. I. – X. 2023. indeksi
I. – X. 2023.
I. – X. 2022.
I. – X. 2022. I. – X. 2023. indeksi
I. – X. 2023.
I. – X. 2022.
Ukupno 19 835 928 18 967 658 95,6 34 865 158 33 316 045 95,6
Države članice EU-a 13 612 033 12 916 553 94,9 24 433 146 25 349 245 103,7
Austrija 1 074 146 1 057 685 98,5 1 803 154 1 848 494 102,5
Belgija 185 890 203 005 109,2 564 934 585 902 103,7
Bugarska 111 312 134 919 121,2 346 113 279 697 80,8
Cipar 48 357 29 335 60,7 10 766 13 007 120,8
Češka 292 374 319 452 109,3 662 205 748 252 113,0
Danska 104 409 140 328 134,4 182 452 208 940 114,5
Estonija 16 790 19 514 116,2 14 795 15 946 107,8
Finska 39 304 31 741 80,8 53 574 58 726 109,6
Francuska 481 339 478 715 99,5 747 849 887 939 118,7
Grčka 120 534 117 965 97,9 269 698 245 262 90,9
Irska 55 497 48 936 88,2 87 068 81 149 93,2
Italija 2 473 383 2 316 034 93,6 4 640 320 4 806 774 103,6
Letonija 21 855 16 268 74,4 15 161 15 214 100,3
Litva 64 312 69 330 107,8 62 914 57 082 90,7
Luksemburg 15 231 9 117 59,9 12 336 11 434 92,7
Mađarska 2 148 269 1 277 677 59,5 2 618 785 2 127 268 81,2
Malta 43 653 289 557 663,3 14 388 85 462 594,0
Nizozemska 262 253 305 102 116,3 1 151 072 1 288 862 112,0
Njemačka 2 293 782 2 347 510 102,3 4 271 528 4 690 928 109,8
Poljska 417 082 473 914 113,6 1 202 514 1 296 514 107,8
Portugal 66 825 64 075 95,9 47 356 46 491 98,2
Rumunjska 294 435 292 531 99,4 367 531 424 696 115,6
Sjeverna Irska 2 266 2 689 118,6 6 076 7 463 122,8
Slovačka 208 720 218 443 104,7 700 182 647 223 92,4
Slovenija 2 241 901 2 147 606 95,8 3 762 654 3 808 759 101,2
Španjolska 339 808 325 731 95,9 609 601 815 283 133,7
Švedska 180 676 172 169 95,3 208 006 246 408 118,5
Neraspoređeno 7 629 7 206 94,5 113 73 64,6
Zemlje Efte 331 562 329 094 99,3 182 700 195 585 107,1
Island 2 374 3 441 144,9 50 81 162,2
Lihtenštajn 22 435 18 665 83,2 98 172 176,2
Norveška 77 498 56 944 73,5 20 131 20 122 100,0
Švicarska 229 255 250 045 109,1 162 421 175 210 107,9
Zemlje Cefte 3 832 881 3 625 439 94,6 2 583 405 2 151 096 83,3
Albanija 100 749 79 680 79,1 39 779 24 108 60,6
Bosna i Hercegovina 2 101 099 1 903 482 90,6 1 190 152 1 097 710 92,2
Crna Gora 258 383 289 751 112,1 7 080 6 589 93,1
Kosovo 111 804 139 803 125,0 9 616 9 836 102,3
Moldavija 4 398 3 735 84,9 4 835 9 894 204,6
Sjeverna Makedonija 133 476 157 242 117,8 102 033 109 326 107,1
Srbija 1 122 972 1 051 748 93,7 1 229 910 893 633 72,7
Zemlje OPEC-a 156 253 140 336 89,8 67 786 170 360 251,3
Alžir 5 535 5 884 106,3 16 231 17 141 105,6
Angola 3 481 4 448 127,8 - - -
Ekvatorska Gvineja 208 332 159,8 - - -
Gabon 1 012 1 044 103,2 107 116 107,6
Irak 3 247 9 816 302,3 554 246 44,4
Iran, Islamska Republika 4 492 3 907 87,0 5 410 4 054 74,9
Kongo 932 2 010 215,6 - 71 422 -
Kuvajt 8 427 6 631 78,7 92 6 6,6
Libija 8 217 4 919 59,9 2 387 - -
Nigerija 1 336 8 788 657,6 15 257 68 030 445,9
Saudijska Arabija 62 867 45 044 71,6 12 462 5 049 40,5
Ujedinjeni Arapski Emirati 56 474 46 991 83,2 15 221 4 067 26,7
Bolivarijanska Republika Venezuela 24 522 1) 65 229 352,7
Ostale europske zemlje 732 091 719 624 98,3 1 151 357 809 404 70,3
Bjelorusija 11 036 7 477 67,8 2 685 578 21,5
Rusija 144 224 192 408 133,4 457 980 51 871 11,3
Turska 279 935 251 339 89,8 534 005 570 186 106,8
Ujedinjena Kraljevina 185 976 198 384 106,7 96 039 106 450 110,8
Ukrajina 64 403 68 076 105,7 56 793 79 364 139,7
Ostale zemlje 46 517 1 940 4,2 3 854 955 24,8
Ostale azijske zemlje 393 213 364 705 92,8 3 215 002 3 028 499 94,2
Azerbajdžan 7 056 2 985 42,3 1 173 022 699 373 59,6
Bangladeš 1 407 1 691 120,2 20 281 49 259 242,9
Filipini 3 160 1 527 48,3 1 667 3 423 205,4
Hong Kong, Kina 8 685 12 511 144,1 4 583 2 233 48,7
Indija 18 348 14 241 77,6 138 924 222 688 160,3
Indonezija 7 388 6 628 89,7 89 677 77 030 85,9
Izrael 101 969 32 019 31,4 37 188 24 140 64,9
Japan 42 543 53 032 124,7 38 225 63 217 165,4
Katar 12 471 4 187 33,6 227 928 1 962 0,9
Kazahstan 15 478 40 716 263,1 70 823 29 873 42,2
Kina 73 531 63 736 86,7 1 157 667 1 074 681 92,8
Koreja, Republika 8 244 12 024 145,8 82 051 57 638 70,2
Libanon 8 979 21 214 236,3 9 101 1)
Malezija 2 111 4 389 207,9 16 005 17 473 109,2
Pakistan 3 747 5 161 137,7 18 597 14 865 79,9
Singapur 8 043 8 134 101,1 17 499 26 180 149,6
Tajland 4 819 4 129 85,7 14 930 17 520 117,4
Tajvan, Kina 9 719 10 065 103,6 29 293 33 670 114,9
Vijetnam 25 571 22 091 86,4 41 496 59 558 143,5
Ostale zemlje 29 943 44 224 147,7 35 138 553 615 1)
Ostale afričke zemlje  198 130 165 533 83,5 187 741 287 522 153,1
Egipat 87 303 77 287 88,5 146 165 37 682 25,8
Etiopija 1 630 2 254 138,3 6 203 5 704 92,0
Južnoafrička Republika 10 719 10 550 98,4 12 137 33 340 274,7
Maroko 66 431 35 104 52,8 6 352 7 432 117,0
Mozambik 19 53 283,8 6 020 191 152 1)
Tunis 5 975 13 427 224,7 4 715 5 908 125,3
Ostale zemlje 26 054 26 857 103,1 6 148 6 304 102,5
Ostale američke zemlje  535 616 613 783 114,6 2 840 420 1 169 545 41,2
Argentina 8 903 1 462 16,4 10 034 10 446 104,1
Brazil 10 247 7 976 77,8 15 881 9 501 59,8
Kanada 37 535 46 163 123,0 26 479 25 207 95,2
Meksiko 8 741 59 967 686,0 56 254 19 649 34,9
SAD 451 851 462 927 102,5 2 671 903 857 545 32,1
Ostale zemlje 18 339 35 288 192,4 59 869 247 197 412,9
Oceanijske zemlje 22 703 70 680 311,3 21 440 6 836 31,9
Australija 19 796 27 119 137,0 5 048 5 300 105,0
Novi Zeland 2 698 1 537 57,0 1 331 1 444 108,5
Ostale zemlje 208 42 024 1) 15 061 92 0,6
Neraspoređeno 21 446 21 909 102,2 182 160 147 954 81,2

1) Indeks je veći od 999.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

      I. – XI. 2022. I. – XI. 2023. Indeksi
I. – XI. 2023.
I. – XI. 2022.
Izvoz 22 138 934 21 031 343 95,0
Države članice EU-a 15 241 503 14 292 420 93,8
Države nečlanice EU-a 6 897 431 6 738 922 97,7
Uvoz 38 427 944 36 425 152 94,8
Države članice EU-a 27 102 975 27 918 480 103,0
Države nečlanice EU-a 11 324 970 8 506 672 75,1
Saldo robne razmjene -16 289 011 -15 393 810 1)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 57,6 57,7 1)

1) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi na teritorij Republike Hrvatske ili ga napušta. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2023. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 400 tisuća eura i za otpreme od 200 tisuća eura. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene među državama članicama EU-a, Uredba (EU) 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. godine (NN, br. 35/23.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku Državni zavod za statistiku - Intrastat (gov.hr).

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) 2019/2152 te Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1197 i 2021/1225, Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. godine (NN, br. 35/23.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Za izvoz, odnosno otpreme, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a za uvoz, odnosno primitke, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu, prema kojem se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK Rev. 4).

Podaci se za izvoz robe iskazuju prema zemljama namjene, a za uvoz robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se za uvoz robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se za primitke robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2022. smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenima na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice

Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Tamara Dodig Marić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti