Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 08. prosinca 2023.
VT-2023-1-1/9

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do rujna 2023. i od siječnja do listopada 2023.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do rujna 2023., prema privremenim podacima, iznosio je 17,0 milijardi eura. Istodobno je uvoz iznosio 29,9 milijardi eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 12,9 milijardi eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do rujna 2023. bila je 56,8%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do listopada 2023., prema Prvim rezultatima, iznosio je 19,0 milijardi eura, dok je uvoz iznosio 33,2 milijarde eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 14,2 milijarde eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do listopada 2023., prema Prvim rezultatima, bila je 57,3%.

Napomena: Od 1. siječnja 2023. u Republici Hrvatskoj uvedena je nova valuta euro. Vrijednosti za razdoblja od prije 1. siječnja 2023. preračunane su u eure prema fiksnom tečaju (1 euro = 7,53450 kuna) te se podaci za 2022. razlikuju od onih objavljenih u Priopćenju VT-2023-1-2.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD RUJNA 2022. DO RUJNA 2023.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD
2022.                                    
  I. 1 493 587 1 693 397 2 570 127 2 914 112 -1 076 540 -1 220 716 58,1
  II. 1 662 924 1 870 153 2 901 671 3 258 998 -1 238 746 -1 388 845 57,3
  III. 1 963 530 2 210 178 3 762 537 4 230 512 -1 799 007 -2 020 334 52,2
  IV. 1 850 980 2 040 464 3 468 477 3 824 503 -1 617 496 -1 784 039 53,4
  V. 2 035 638 2 160 223 3 561 497 3 777 599 -1 525 859 -1 617 376 57,2
  VI. 2 148 936 2 288 714 3 525 910 3 757 830 -1 376 974 -1 469 116 60,9
  VII. 2 148 407 2 253 632 3 635 546 3 813 782 -1 487 139 -1 560 150 59,1
  VIII. 1 879 173 1 925 049 3 882 197 3 978 264 -2 003 024 -2 053 216 48,4
  IX. 2 489 267 2 489 045 3 825 807 3 825 322 -1 336 540 -1 336 277 65,1
  X. 2 163 486 2 137 720 3 731 390 3 683 309 -1 567 904 -1 545 589 58,0
  XI. 2 303 006 2 283 072 3 562 787 3 533 297 -1 259 780 -1 250 225 64,6
  XII. 1 969 287 2 031 518 3 436 574 3 545 949 -1 467 287 -1 514 431 57,3
  I. – XII. 24 108 220 25 383 164 41 864 518 44 143 477 -17 756 298 -18 760 313 57,6
2023.                   
  I. 1 682 667 1 794 717 3 021 124 3 222 328 -1 338 457 -1 427 611 55,7
  II. 1 780 560 1 928 875 3 172 480 3 436 736 -1 391 921 -1 507 861 56,1
  III. 2 396 980 2 545 351 3 756 067 3 988 562 -1 359 087 -1 443 211 63,8
  IV. 1 809 206 1 967 511 3 197 164 3 476 912 -1 387 957 -1 509 401 56,6
  V. 1 921 581 2 110 086 3 552 560 3 901 059 -1 630 979 -1 790 973 54,1
  VI. 1 922 745 2 054 067 3 498 886 3 737 725 -1 576 141 -1 683 657 55,0
  VII. 1 908 072 2 073 307 3 354 673 3 645 183 -1 446 601 -1 571 876 56,9
  VIII. 1 662 489 1 832 561 3 131 472 3 451 815 -1 468 983 -1 619 254 53,1
  IX. 1 880 919 2 044 183 3 168 369 3 443 379 -1 287 450 -1 399 196 59,4
  I. – IX. 16 965 219 18 350 658 29 852 794 32 303 699 -12 887 576 -13 953 041 56,8

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

      Izvoz  Uvoz
I. – IX. 2022. I. – IX. 2023. indeksi
I. – IX. 2023.
I. – IX. 2022.
I. – IX. 2022. I. – IX. 2023. indeksi
I. – IX. 2023.
I. – IX. 2022.
    Ukupno 17 672 442 16 965 219 96,0 31 133 768 29 852 794 95,9
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 033 184 899 932 87,1 776 512 925 588 119,2
  Rudarstvo i vađenje 1 218 231 612 981 50,3 4 075 167 2 450 487 60,1
  Prerađivačka industrija 13 943 566 14 478 915 103,8 24 392 665 25 576 317 104,9
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 1 304 270 1 479 963 113,5 2 489 296 2 867 482 115,2
  11 Proizvodnja pića 173 019 224 138 129,5 262 184 302 367 115,3
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 146 882 196 333 133,7 167 452 184 836 110,4
  13 Proizvodnja tekstila 166 889 169 020 101,3 395 791 419 253 105,9
  14 Proizvodnja odjeće 601 805 741 147 123,2 1 092 321 1 252 052 114,6
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 347 320 362 728 104,4 524 053 597 102 113,9
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 920 055 759 937 82,6 410 753 395 927 96,4
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 363 666 320 005 88,0 616 138 562 822 91,3
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 1 943 1 553 79,9 3 252 2 436 74,9
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 232 288 841 795 68,3 2 154 179 1 919 930 89,1
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 891 239 932 034 104,6 2 317 198 2 183 562 94,2
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 793 189 793 179 100,0 1 297 970 1 346 253 103,7
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 569 482 539 198 94,7 1 121 622 1 081 780 96,4
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 550 909 609 556 110,6 532 986 565 884 106,2
  24 Proizvodnja metala 818 071 693 291 84,7 2 187 747 1 739 882 79,5
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 072 615 1 069 674 99,7 967 639 1 012 919 104,7
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 455 802 430 142 94,4 1 397 159 1 482 151 106,1
  27 Proizvodnja električne opreme 1 307 127 1 492 575 114,2 1 439 834 1 569 202 109,0
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 923 656 1 103 235 119,4 1 912 835 2 148 665 112,3
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 470 777 560 216 119,0 1 672 772 2 255 484 134,8
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 414 042 731 519 176,7 467 737 645 301 138,0
  31 Proizvodnja namještaja 242 731 230 632 95,0 366 668 403 717 110,1
  32 Ostala prerađivačka industrija 175 788 197 044 112,1 595 079 637 308 107,1
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  979 295 607 132 62,0 1 624 623 677 568 41,7
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  389 890 269 233 69,1 207 866 159 439 76,7
J   Informacije i komunikacije  61 267 58 361 95,3 54 838 59 513 108,5
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  6 25 401,1 60 89 149,0
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  517 466 90,1 332 1 965 592,8
    Neraspoređeno  46 486 38 173 82,1 1 706 1 829 107,2

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

        Izvoz Uvoz
I. – IX. 2022. I. – IX. 2023. indeksi
I. – IX. 2023.
I. – IX. 2022.
I. – IX. 2022. I. – IX. 2023. indeksi
I. – IX. 2023.
I. – IX. 2022.
  Ukupno 17 672 442 16 965 219 96,0 31 133 768 29 852 794 95,9
0 Hrana i žive životinje 1 953 552 2 069 792 106,0 2 877 453 3 463 500 120,4
1 Pića i duhan 303 192 399 294 131,7 433 783 488 082 112,5
2 Sirove materije, osim goriva 1 349 008 1 106 652 82,0 626 991 525 276 83,8
3 Mineralna goriva i maziva 3 365 015 2 000 895 59,5 7 931 605 5 037 824 63,5
4 Životinjska i biljna ulja i masti 121 900 71 293 58,5 180 907 137 085 75,8
5 Kemijski proizvodi 1 917 832 1 936 449 101,0 3 870 814 3 854 103 99,6
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 2 932 482 2 864 797 97,7 5 039 675 4 719 644 93,6
7 Strojevi i prijevozna sredstva 3 489 024 4 220 214 121,0 6 564 972 7 740 423 117,9
8 Razni gotovi proizvodi 2 084 844 2 207 694 105,9 3 398 648 3 757 486 110,6
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 109 108 49 965 45,8 207 215 127 541 61,6
  Neraspoređeno 46 486 38 173 82,1 1 706 1 829 107,2

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

   Izvoz Uvoz
I. – IX. 2022. I. – IX. 2023. indeksi
I. – IX. 2023.
I. – IX. 2022.
I. – IX. 2022. I. – IX. 2023. indeksi
I. – IX. 2023.
I. – IX. 2022.
Ukupno 17 672 442 16 965 219 96,0 31 133 768 29 852 794 95,9
Države članice EU-a 12 160 493 11 574 136 95,2 21 766 251 22 626 997 104,0
Austrija 964 451 940 204 97,5 1 624 095 1 659 178 102,2
Belgija 167 678 180 353 107,6 499 806 507 128 101,5
Bugarska 100 291 122 775 122,4 324 966 254 190 78,2
Cipar 47 061 26 816 57,0 9 377 11 425 121,8
Češka 258 308 288 106 111,5 595 657 665 221 111,7
Danska 93 613 122 622 131,0 162 748 190 245 116,9
Estonija 13 551 18 042 133,1 12 969 14 160 109,2
Finska 35 151 28 108 80,0 47 315 52 559 111,1
Francuska 425 335 428 428 100,7 673 104 786 007 116,8
Grčka 109 154 105 615 96,8 255 233 218 053 85,4
Irska 51 978 43 500 83,7 79 715 72 883 91,4
Italija 2 205 344 2 079 077 94,3 4 069 334 4 306 540 105,8
Letonija 18 515 15 332 82,8 13 975 13 299 95,2
Litva 57 221 60 878 106,4 57 386 50 637 88,2
Luksemburg 14 078 8 058 57,2 11 587 10 356 89,4
Mađarska 1 911 772 1 157 903 60,6 2 334 359 1 889 944 81,0
Malta 42 546 271 861 639,0 13 010 81 842 629,1
Nizozemska 231 276 276 657 119,6 1 030 462 1 156 652 112,2
Njemačka 2 054 605 2 108 999 102,6 3 813 439 4 201 043 110,2
Poljska 372 760 424 074 113,8 1 061 550 1 155 602 108,9
Portugal 59 446 57 900 97,4 42 508 41 305 97,2
Rumunjska 260 011 259 070 99,6 331 759 376 302 113,4
Sjeverna Irska 2 157 2 293 106,3 4 838 6 429 132,9
Slovačka 177 449 199 018 112,2 622 126 564 040 90,7
Slovenija 2 024 759 1 904 028 94,0 3 343 141 3 410 324 102,0
Španjolska 294 138 282 275 96,0 547 940 719 020 131,2
Švedska 160 953 155 836 96,8 183 739 212 538 115,7
Neraspoređeno 6 894 6 305 91,5 109 73 67,3
Zemlje Efte 295 376 295 457 100,0 159 516 174 647 109,5
Island 1 695 3 151 185,9 50 67 133,8
Lihtenštajn 19 446 16 686 85,8 96 29 30,3
Norveška 70 055 52 751 75,3 17 922 18 462 103,0
Švicarska 204 180 222 869 109,2 141 448 156 089 110,4
Zemlje Cefte 3 349 676 3 216 209 96,0 2 315 772 1 940 385 83,8
Albanija 85 611 72 913 85,2 37 155 22 122 59,5
Bosna i Hercegovina 1 851 660 1 690 739 91,3 1 071 734 990 109 92,4
Crna Gora 231 930 258 086 111,3 6 442 5 967 92,6
Kosovo 99 485 123 104 123,7 8 858 8 959 101,1
Moldavija 3 993 2 272 56,9 4 172 7 870 188,6
Sjeverna Makedonija 119 881 139 487 116,4 91 421 97 323 106,5
Srbija 957 115 929 609 97,1 1 095 991 808 035 73,7
Zemlje OPEC-a 142 011 120 441 84,8 67 139 142 558 212,3
Alžir 5 101 5 260 103,1 16 110 17 141 106,4
Angola 1 967 3 682 187,2 - - -
Ekvatorska Gvineja 168 332 198,3 - - -
Gabon 942 919 97,6 107 116 107,6
Irak 3 218 6 146 191,0 554 236 42,6
Iran, Islamska Republika 4 071 3 907 96,0 5 222 3 517 67,3
Kongo 932 2 010 215,6 - 71 422 -
Kuvajt 8 044 6 195 77,0 92 6 6,6
Libija 7 966 3 678 46,2 2 387 - -
Nigerija 1 161 8 210 706,9 15 197 41 427 272,6
Saudijska Arabija 58 040 39 868 68,7 12 462 4 502 36,1
Ujedinjeni Arapski Emirati 50 378 39 712 78,8 14 944 3 962 26,5
Bolivarijanska Republika Venezuela 24 522 1) 65 229 352,7
Ostale europske zemlje 667 676 659 061 98,7 1 040 419 721 256 69,3
Bjelorusija 9 788 6 872 70,2 2 631 494 18,8
Rusija 127 665 175 717 137,6 424 660 49 638 11,7
Turska 254 655 235 017 92,3 473 664 506 553 106,9
Ujedinjena Kraljevina 167 125 177 925 106,5 87 019 93 947 108,0
Ukrajina 61 962 61 590 99,4 51 696 69 727 134,9
Ostale zemlje 46 481 1 939 4,2 750 898 119,7
Ostale azijske zemlje 363 355 325 113 89,5 2 953 838 2 749 727 93,1
Azerbajdžan 6 963 2 945 42,3 1 103 057 581 996 52,8
Bangladeš 1 406 1 690 120,2 17 014 45 740 268,8
Filipini 2 773 1 338 48,3 1 527 3 121 204,4
Hong Kong, Kina 7 731 9 124 118,0 4 128 2 129 51,6
Indija 13 456 12 888 95,8 128 828 204 059 158,4
Indonezija 6 799 6 149 90,4 67 688 74 791 110,5
Izrael 100 008 29 970 30,0 35 413 21 813 61,6
Japan 41 690 52 113 125,0 33 365 58 199 174,4
Katar 11 837 3 623 30,6 227 460 1 962 0,9
Kazahstan 13 323 36 565 274,5 70 757 23 899 33,8
Kina 68 430 56 998 83,3 1 029 804 970 328 94,2
Koreja, Republika 7 137 11 332 158,8 76 970 54 444 70,7
Libanon 8 910 17 858 200,4 9 90 1)
Malezija 1 869 4 063 217,4 14 462 16 376 113,2
Pakistan 1 719 2 727 158,6 17 193 13 546 78,8
Singapur 6 235 6 817 109,3 15 421 25 419 164,8
Tajland 4 655 3 809 81,8 13 364 14 846 111,1
Tajvan, Kina 9 384 9 183 97,9 26 414 30 769 116,5
Vijetnam 23 629 20 811 88,1 40 029 56 228 140,5
Ostale zemlje 25 399 35 108 138,2 30 935 549 971 1)
Ostale afričke zemlje  178 590 146 703 82,1 182 319 283 143 155,3
Egipat 77 534 70 335 90,7 143 362 35 301 24,6
Etiopija 1 229 2 246 182,7 6 199 5 608 90,5
Južnoafrička Republika 9 521 9 032 94,9 11 848 32 781 276,7
Maroko 61 548 31 080 50,5 6 123 7 114 116,2
Mozambik 19 53 283,8 5 192 191 061 1)
Tunis 5 709 9 143 160,2 4 205 5 298 126,0
Ostale zemlje 23 031 24 814 107,7 5 390 5 980 111,0
Ostale američke zemlje  476 703 543 185 113,9 2 461 148 1 076 216 43,7
Argentina 8 689 1 446 16,6 8 436 8 485 100,6
Brazil 9 631 7 265 75,4 14 085 8 660 61,5
Kanada 33 517 41 663 124,3 23 895 23 664 99,0
Meksiko 7 829 58 698 749,8 18 385 17 524 95,3
SAD 402 508 399 681 99,3 2 339 545 809 248 34,6
Ostale zemlje 14 529 34 432 237,0 56 801 208 634 367,3
Oceanijske zemlje 20 457 68 132 333,1 21 277 6 441 30,3
Australija 18 211 24 918 136,8 4 906 4 979 101,5
Novi Zeland 2 064 1 214 58,8 1 310 1 372 104,7
Ostale zemlje 182 42 000 1) 15 061 90 0,6
Neraspoređeno 18 107 16 781 92,7 166 088 131 425 79,1

1) Indeks je veći od 999.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

      I. – X. 2022. I. – X. 2023. Indeksi
I. – X. 2023.
I. – X. 2022.
Izvoz 19 835 928 19 026 561 95,9
Države članice EU-a 13 612 033 12 974 126 95,3
Države nečlanice EU-a 6 223 895 6 052 434 97,2
Uvoz 34 865 158 33 207 077 95,2
Države članice EU-a 24 433 146 25 274 270 103,4
Države nečlanice EU-a 10 432 012 7 932 807 76,0
Saldo robne razmjene -15 029 230 -14 180 517 1)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 56,9 57,3 1)

1) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi na teritorij Republike Hrvatske ili ga napušta. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2023. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 400 tisuća eura i za otpreme od 200 tisuća eura. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene među državama članicama EU-a, Uredba (EU) 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. godine (NN, br. 35/23.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku Državni zavod za statistiku - Intrastat (gov.hr).

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) 2019/2152 te Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1197 i 2021/1225, Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. godine (NN, br. 35/23.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Za izvoz, odnosno otpreme, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a za uvoz, odnosno primitke, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu, prema kojem se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK Rev. 4).

Podaci se za izvoz robe iskazuju prema zemljama namjene, a za uvoz robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se za uvoz robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se za primitke robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2022. smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenima na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice

Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Filip Macan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti