Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 09. studenog 2023.
VT-2023-1-1/8

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do kolovoza 2023. i od siječnja do rujna 2023.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do kolovoza 2023., prema privremenim podacima, iznosio je 15,0 milijardi eura. Istodobno je uvoz iznosio 26,5 milijardi eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 11,5 milijardi eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do kolovoza 2023. bila je 56,7%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do rujna 2023., prema Prvim rezultatima, iznosio je 16,9 milijardi eura, dok je uvoz iznosio 29,6 milijardi eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 12,7 milijardi eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do rujna 2023., prema Prvim rezultatima, bila je 57,0%.

Napomena: Od 1. siječnja 2023. u Republici Hrvatskoj uvedena je nova valuta euro. Vrijednosti za razdoblja od prije 1. siječnja 2023. preračunane su u eure prema fiksnom tečaju (1 euro = 7,53450 kuna) te se podaci za 2022. razlikuju od onih objavljenih u Priopćenju VT-2023-1-2.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD KOLOVOZA 2022. DO KOLOVOZA 2023.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD
2022.                                    
  I. 1 493 587 1 693 397 2 570 127 2 914 112 -1 076 540 -1 220 716 58,1
  II. 1 662 924 1 870 153 2 901 671 3 258 998 -1 238 746 -1 388 845 57,3
  III. 1 963 530 2 210 178 3 762 537 4 230 512 -1 799 007 -2 020 334 52,2
  IV. 1 850 980 2 040 464 3 468 477 3 824 503 -1 617 496 -1 784 039 53,4
  V. 2 035 638 2 160 223 3 561 497 3 777 599 -1 525 859 -1 617 376 57,2
  VI. 2 148 936 2 288 714 3 525 910 3 757 830 -1 376 974 -1 469 116 60,9
  VII. 2 148 407 2 253 632 3 635 546 3 813 782 -1 487 139 -1 560 150 59,1
  VIII. 1 879 173 1 925 049 3 882 197 3 978 264 -2 003 024 -2 053 216 48,4
  IX. 2 489 267 2 489 045 3 825 807 3 825 322 -1 336 540 -1 336 277 65,1
  X. 2 163 486 2 137 720 3 731 390 3 683 309 -1 567 904 -1 545 589 58,0
  XI. 2 303 006 2 283 072 3 562 787 3 533 297 -1 259 780 -1 250 225 64,6
  XII. 1 969 287 2 031 518 3 436 574 3 545 949 -1 467 287 -1 514 431 57,3
  I. – XII. 24 108 220 25 383 164 41 864 518 44 143 477 -17 756 298 -18 760 313 57,6
2023.                               
  I. 1 683 178 1 795 262 3 009 790 3 210 239 -1 326 611 -1 414 977 55,9
  II. 1 779 877 1 928 135 3 158 381 3 421 462 -1 378 503 -1 493 326 56,4
  III. 2 396 294 2 544 623 3 736 858 3 968 163 -1 340 563 -1 423 541 64,1
  IV. 1 808 498 1 966 742 3 181 689 3 460 084 -1 373 191 -1 493 342 56,8
  V. 1 922 112 2 110 669 3 524 161 3 869 875 -1 602 050 -1 759 205 54,5
  VI. 1 923 633 2 055 017 3 480 394 3 717 970 -1 556 761 -1 662 953 55,3
  VII. 1 840 200 1 997 682 3 267 126 3 548 734 -1 426 927 -1 551 052 56,3
  VIII. 1 649 079 1 815 988 3 110 125 3 425 270 -1 461 046 -1 609 282 53,0
  I. – VIII. 15 002 872 16 214 117 26 468 524 28 621 797 -11 465 651 -12 407 680 56,7

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

      Izvoz  Uvoz
I. – VIII. 2022. I. – VIII. 2023. indeksi
I. – VIII. 2023.
I. – VIII. 2022.
I. – VIII. 2022. I. – VIII. 2023. indeksi
I. – VIII. 2023.
I. – VIII. 2022.
    Ukupno 15 183 175 15 002 872 98,8 27 307 961 26 468 524 96,9
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 895 559 775 117 86,6 693 323 822 539 118,6
  Rudarstvo i vađenje 909 030 566 694 62,3 3 461 610 2 272 769 65,7
  Prerađivačka industrija 12 210 036 12 774 230 104,6 21 570 912 22 569 111 104,6
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 1 133 282 1 300 501 114,8 2 177 203 2 532 675 116,3
  11 Proizvodnja pića 153 921 203 385 132,1 238 636 274 950 115,2
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 128 544 173 172 134,7 144 572 163 238 112,9
  13 Proizvodnja tekstila 146 918 147 382 100,3 348 489 372 540 106,9
  14 Proizvodnja odjeće 514 945 645 771 125,4 928 954 1 072 764 115,5
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 302 507 317 438 104,9 455 909 525 760 115,3
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 811 349 675 173 83,2 366 541 352 480 96,2
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 322 990 284 399 88,1 539 464 502 113 93,1
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 1 717 1 381 80,4 2 780 2 138 76,9
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 066 225 721 654 67,7 1 949 190 1 693 322 86,9
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 782 389 807 936 103,3 2 047 817 1 942 481 94,9
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 700 329 715 948 102,2 1 161 289 1 203 670 103,6
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 501 835 474 897 94,6 996 685 954 506 95,8
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 484 035 525 475 108,6 470 406 493 930 105,0
  24 Proizvodnja metala 733 441 615 045 83,9 1 973 146 1 553 300 78,7
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 940 043 946 042 100,6 858 056 895 182 104,3
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 392 138 378 501 96,5 1 214 740 1 295 169 106,6
  27 Proizvodnja električne opreme 1 136 513 1 304 973 114,8 1 254 449 1 381 987 110,2
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 806 897 975 303 120,9 1 689 786 1 902 317 112,6
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 413 476 491 719 118,9 1 471 024 2 023 559 137,6
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 368 905 689 811 187,0 437 132 508 158 116,2
  31 Proizvodnja namještaja 214 595 205 007 95,5 325 393 362 561 111,4
  32 Ostala prerađivačka industrija 153 042 173 314 113,2 519 251 560 310 107,9
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  718 013 557 729 77,7 1 338 578 602 996 45,0
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  357 942 246 315 68,8 194 337 146 550 75,4
J   Informacije i komunikacije  52 717 51 359 97,4 47 276 51 108 108,1
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  6 25 405,6 48 75 153,8
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  422 414 98,1 320 1 743 544,1
    Neraspoređeno  39 450 30 989 78,6 1 557 1 634 104,9

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

        Izvoz Uvoz
I. – VIII. 2022. I. – VIII. 2023. indeksi
I. – VIII. 2023.
I. – VIII. 2022.
I. – VIII. 2022. I. – VIII. 2023. indeksi
I. – VIII. 2023.
I. – VIII. 2022.
  Ukupno 15 183 175 15 002 872 98,8 27 307 961 26 468 524 96,9
0 Hrana i žive životinje 1 710 391 1 827 274 106,8 2 527 663 3 061 555 121,1
1 Pića i duhan 267 174 356 379 133,4 384 332 436 671 113,6
2 Sirove materije, osim goriva 1 181 697 962 561 81,5 569 100 472 751 83,1
3 Mineralna goriva i maziva 2 636 676 1 791 662 68,0 6 822 444 4 562 084 66,9
4 Životinjska i biljna ulja i masti 106 009 62 026 58,5 157 178 123 553 78,6
5 Kemijski proizvodi 1 690 033 1 710 830 101,2 3 437 308 3 431 362 99,8
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 2 592 861 2 523 185 97,3 4 484 130 4 181 483 93,3
7 Strojevi i prijevozna sredstva 3 051 374 3 757 871 123,2 5 781 336 6 797 895 117,6
8 Razni gotovi proizvodi 1 809 788 1 936 424 107,0 2 954 474 3 280 211 111,0
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 97 721 43 672 44,7 188 439 119 325 63,3
  Neraspoređeno 39 450 30 989 78,6 1 557 1 634 104,9

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

      Izvoz Uvoz
I. – VIII. 2022. I. – VIII. 2023. indeksi
I. – VIII. 2023.
I. – VIII. 2022.
I. – VIII. 2022. I. – VIII. 2023. indeksi
I. – VIII. 2023.
I. – VIII. 2022.
Ukupno 15 183 175 15 002 872 98,8 27 307 961 26 468 524 96,9
Države članice EU-a 10 495 993 10 204 810 97,2 19 242 257 19 938 287 103,6
Austrija 845 717 834 624 98,7 1 440 107 1 470 496 102,1
Belgija 146 166 163 847 112,1 445 376 473 035 106,2
Bugarska 88 680 108 034 121,8 295 722 227 453 76,9
Cipar 46 117 24 419 53,0 8 260 9 811 118,8
Češka 227 878 259 925 114,1 516 959 591 827 114,5
Danska 81 850 94 405 115,3 141 051 163 769 116,1
Estonija 11 856 16 641 140,4 11 231 12 037 107,2
Finska 31 811 25 827 81,2 41 363 44 701 108,1
Francuska 374 118 384 504 102,8 602 586 707 151 117,4
Grčka 98 560 92 085 93,4 239 723 187 742 78,3
Irska 43 760 34 987 80,0 70 009 64 947 92,8
Italija 1 926 645 1 815 643 94,2 3 593 553 3 793 737 105,6
Letonija 16 603 12 872 77,5 12 770 11 810 92,5
Litva 50 547 52 752 104,4 52 138 43 887 84,2
Luksemburg 12 029 7 312 60,8 10 626 9 381 88,3
Mađarska 1 511 547 1 042 493 69,0 2 069 112 1 672 898 80,9
Malta 32 980 251 003 761,1 11 842 22 060 186,3
Nizozemska 196 691 242 202 123,1 904 517 1 003 195 110,9
Njemačka 1 819 527 1 859 108 102,2 3 353 477 3 712 960 110,7
Poljska 325 158 370 544 114,0 930 799 1 018 310 109,4
Portugal 52 545 52 769 100,4 38 421 37 746 98,2
Rumunjska 229 767 229 257 99,8 299 388 331 447 110,7
Sjeverna Irska 2 086 2 051 98,4 4 679 6 082 130,0
Slovačka 153 229 180 893 118,1 551 128 502 830 91,2
Slovenija 1 757 980 1 670 903 95,0 2 954 103 3 021 863 102,3
Španjolska 263 269 236 377 89,8 483 491 616 523 127,5
Švedska 143 189 134 034 93,6 159 717 180 570 113,1
Neraspoređeno 5 686 5 301 93,2 108 19 17,4
Zemlje Efte 254 809 265 129 104,1 140 015 154 775 110,5
Island 1 633 3 051 186,9 46 63 136,0
Lihtenštajn 17 118 14 993 87,6 94 29 31,2
Norveška 58 956 49 355 83,7 16 004 17 050 106,5
Švicarska 177 102 197 730 111,6 123 871 137 633 111,1
Zemlje Cefte 2 797 290 2 826 442 101,0 1 960 171 1 727 212 88,1
Albanija 74 628 62 562 83,8 32 195 20 742 64,4
Bosna i Hercegovina 1 560 147 1 475 200 94,6 945 056 887 517 93,9
Crna Gora 203 039 226 595 111,6 5 373 5 271 98,1
Kosovo 87 600 107 061 122,2 8 046 8 003 99,5
Moldavija 3 723 2 075 55,7 3 274 6 575 200,8
Sjeverna Makedonija 103 598 120 249 116,1 82 075 78 656 95,8
Srbija 764 555 832 699 108,9 884 152 720 447 81,5
Zemlje OPEC-a 123 927 101 539 81,9 64 700 140 244 216,8
Alžir 3 604 4 916 136,4 15 998 17 141 107,1
Angola 1 691 3 668 217,0 - - -
Ekvatorska Gvineja 129 307 237,8 - - -
Gabon 646 842 130,3 53 116 218,0
Irak 2 862 6 087 212,6 554 236 42,6
Iran, Islamska Republika 3 769 3 888 103,2 4 726 2 985 63,2
Kongo 469 2 005 427,6 - 71 422 -
Kuvajt 7 233 5 894 81,5 92 6 6,6
Libija 7 591 3 506 46,2 2 387 - -
Nigerija 887 6 538 737,3 15 066 41 072 272,6
Saudijska Arabija 48 171 34 399 71,4 11 010 3 543 32,2
Ujedinjeni Arapski Emirati 46 852 28 968 61,8 14 750 3 494 23,7
Bolivarijanska Republika Venezuela 24 522 1) 65 229 352,7
Ostale europske zemlje 590 691 602 223 102,0 952 415 654 949 68,8
Bjelorusija 9 145 5 812 63,6 2 514 437 17,4
Rusija 99 064 163 292 164,8 398 476 46 773 11,7
Turska 232 427 220 625 94,9 425 750 459 042 107,8
Ujedinjena Kraljevina 146 916 153 078 104,2 79 548 84 495 106,2
Ukrajina 56 660 57 519 101,5 45 516 63 327 139,1
Ostale zemlje 46 479 1 897 4,1 610 875 143,4
Ostale azijske zemlje 318 261 297 440 93,5 2 447 674 2 509 427 102,5
Azerbajdžan 6 905 2 577 37,3 1 040 306 523 857 50,4
Bangladeš 1 353 1 541 113,9 12 459 39 531 317,3
Filipini 2 747 1 230 44,8 1 139 2 801 245,8
Hong Kong, Kina 6 299 7 873 125,0 3 682 1 885 51,2
Indija 12 386 11 805 95,3 119 422 190 756 159,7
Indonezija 5 971 5 700 95,5 37 175 64 334 173,1
Izrael 75 446 28 026 37,1 33 487 19 570 58,4
Japan 40 922 51 300 125,4 30 754 54 316 176,6
Katar 11 078 3 137 28,3 2 125 1 962 92,3
Kazahstan 11 891 32 902 276,7 70 754 10 279 14,5
Kina 62 271 50 033 80,3 887 152 865 163 97,5
Koreja, Republika 6 224 10 279 165,2 71 466 44 403 62,1
Libanon 8 907 16 278 182,7 8 90 1)
Malezija 1 660 3 504 211,1 12 390 15 694 126,7
Pakistan 1 573 2 706 172,0 12 461 11 473 92,1
Singapur 5 872 6 500 110,7 13 576 24 910 183,5
Tajland 4 359 3 605 82,7 11 329 13 722 121,1
Tajvan, Kina 9 190 8 866 96,5 22 448 27 882 124,2
Vijetnam 20 991 19 907 94,8 38 187 53 693 140,6
Ostale zemlje 22 217 29 672 133,6 27 354 543 108 1)
Ostale afričke zemlje  156 223 127 693 81,7 174 210 276 898 158,9
Egipat 64 771 60 399 93,3 138 761 31 552 22,7
Etiopija 929 2 173 234,0 6 058 5 608 92,6
Južnoafrička Republika 9 197 8 116 88,2 11 068 32 096 290,0
Maroko 58 542 28 134 48,1 5 673 6 396 112,8
Mozambik 6 42 744,8 4 228 191 001 1)
Tunis 5 464 9 041 165,5 3 521 4 455 126,5
Ostale zemlje 17 316 19 789 114,3 4 901 5 789 118,1
Ostale američke zemlje  414 224 498 367 120,3 2 152 274 943 981 43,9
Argentina 8 485 1 139 13,4 7 216 7 090 98,2
Brazil 8 521 5 201 61,0 12 121 7 850 64,8
Kanada 29 372 38 599 131,4 21 904 22 220 101,4
Meksiko 7 008 56 377 804,5 17 187 16 349 95,1
SAD 348 707 365 906 104,9 2 065 119 716 072 34,7
Ostale zemlje 12 131 31 144 256,7 28 726 174 399 607,1
Oceanijske zemlje 17 408 65 621 377,0 21 066 5 467 26,0
Australija 15 232 22 580 148,2 4 773 4 033 84,5
Novi Zeland 2 000 1 087 54,3 1 231 1 344 109,2
Ostale zemlje 176 41 953 1) 15 061 90 0,6
Neraspoređeno 14 349 13 608 94,8 153 180 117 284 76,6

1) Indeks je veći od 999.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

      I. – IX. 2022. I. – IX. 2023. Indeksi
I. – IX. 2023.
I. – IX. 2022.
Izvoz 17 672 442 16 875 359 95,5
Države članice EU-a 12 160 493 11 482 780 94,4
Države nečlanice EU-a 5 511 949 5 392 579 97,8
Uvoz 31 133 768 29 593 808 95,1
Države članice EU-a 21 766 251 22 367 380 102,8
Države nečlanice EU-a 9 367 517 7 226 428 77,1
Saldo robne razmjene -13 461 326 -12 718 449 1)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 56,8 57,0 1)

1) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi na teritorij Republike Hrvatske ili ga napušta. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2023. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 400 tisuća eura i za otpreme od 200 tisuća eura. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene među državama članicama EU-a, Uredba (EU) 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. godine (NN, br. 35/23.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku Državni zavod za statistiku - Intrastat (gov.hr).

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) 2019/2152 te Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1197 i 2021/1225, Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. godine (NN, br. 35/23.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Za izvoz, odnosno otpreme, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a za uvoz, odnosno primitke, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu, prema kojem se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK Rev. 4).

Podaci se za izvoz robe iskazuju prema zemljama namjene, a za uvoz robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se za uvoz robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se za primitke robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2022. smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenima na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice

Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Nikolina Vincent Štavalj

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti