Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 09. listopada 2023.
VT-2023-1-1/7

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do srpnja 2023. i od siječnja do kolovoza 2023.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do srpnja 2023., prema privremenim podacima, iznosio je 13,3 milijarde eura. Istodobno je uvoz iznosio 23,3 milijarde eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 10,0 milijardi eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do srpnja 2023. bila je 57,2%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do kolovoza 2023., prema Prvim rezultatima, iznosio je 15,0 milijardi eura, dok je uvoz iznosio 26,2 milijarde eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 11,3 milijarde eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do kolovoza 2023., prema Prvim rezultatima, bila je 57,0%.

Napomena: Od 1. siječnja 2023. u Republici Hrvatskoj uvedena je nova valuta euro. Vrijednosti za razdoblja od prije 1. siječnja 2023. preračunane su u eure prema fiksnom tečaju (1 euro = 7,53450 kuna) te se podaci za 2022. razlikuju od onih objavljenih u Priopćenju VT-2023-1-2.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD SRPNJA 2022. DO SRPNJA 2023.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD
2022.                                    
  I. 1 493 587 1 693 397 2 570 127 2 914 112 -1 076 540 -1 220 716 58,1
  II. 1 662 924 1 870 153 2 901 671 3 258 998 -1 238 746 -1 388 845 57,3
  III. 1 963 530 2 210 178 3 762 537 4 230 512 -1 799 007 -2 020 334 52,2
  IV. 1 850 980 2 040 464 3 468 477 3 824 503 -1 617 496 -1 784 039 53,4
  V. 2 035 638 2 160 223 3 561 497 3 777 599 -1 525 859 -1 617 376 57,2
  VI. 2 148 936 2 288 714 3 525 910 3 757 830 -1 376 974 -1 469 116 60,9
  VII. 2 148 407 2 253 632 3 635 546 3 813 782 -1 487 139 -1 560 150 59,1
  VIII. 1 879 173 1 925 049 3 882 197 3 978 264 -2 003 024 -2 053 216 48,4
  IX. 2 489 267 2 489 045 3 825 807 3 825 322 -1 336 540 -1 336 277 65,1
  X. 2 163 486 2 137 720 3 731 390 3 683 309 -1 567 904 -1 545 589 58,0
  XI. 2 303 006 2 283 072 3 562 787 3 533 297 -1 259 780 -1 250 225 64,6
  XII. 1 969 287 2 031 518 3 436 574 3 545 949 -1 467 287 -1 514 431 57,3
  I. – XII. 24 108 220 25 383 164 41 864 518 44 143 477 -17 756 298 -18 760 313 57,6
2023.                            
  I. 1 684 261 1 796 417 3 010 225 3 210 703 -1 325 964 -1 414 286 56,0
  II. 1 779 702 1 927 945 3 155 608 3 418 459 -1 375 906 -1 490 513 56,4
  III. 2 396 036 2 544 348 3 735 810 3 967 051 -1 339 774 -1 422 703 64,1
  IV. 1 808 750 1 967 015 3 180 801 3 459 118 -1 372 051 -1 492 103 56,9
  V. 1 916 000 2 103 958 3 520 608 3 865 972 -1 604 607 -1 762 014 54,4
  VI. 1 917 321 2 048 274 3 458 796 3 694 897 -1 541 474 -1 646 623 55,4
  VII. 1 831 721 1 988 469 3 238 235 3 517 339 -1 406 515 -1 528 871 56,6
  I. – VII. 13 333 791 14 376 426 23 300 083 25 133 540 -9 966 293 -10 757 114 57,2

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

      Izvoz  Uvoz
I. – VII. 2022. I. – VII. 2023. indeksi
I. – VII. 2023.
I. – VII. 2022.
I. – VII. 2022. I. – VII. 2023. indeksi
I. – VII. 2023.
I. – VII. 2022.
    Ukupno 13 304 002 13 333 791 100,2 23 425 764 23 300 083 99,5
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 769 241 684 122 88,9 615 528 729 089 118,4
  Rudarstvo i vađenje 763 223 517 437 67,8 2 575 716 1 819 617 70,6
  Prerađivačka industrija 10 791 958 11 329 756 105,0 18 945 984 20 046 992 105,8
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 977 357 1 138 304 116,5 1 855 861 2 182 209 117,6
  11 Proizvodnja pića 131 143 177 145 135,1 200 845 238 812 118,9
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 111 818 152 610 136,5 121 342 143 917 118,6
  13 Proizvodnja tekstila 134 360 135 239 100,7 316 552 338 186 106,8
  14 Proizvodnja odjeće 464 034 575 787 124,1 809 122 928 614 114,8
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 272 184 288 989 106,2 396 672 461 923 116,4
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 750 551 631 237 84,1 334 038 321 630 96,3
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 285 457 253 492 88,8 474 401 442 791 93,3
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 1 511 1 226 81,1 2 627 1 860 70,8
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 882 560 575 540 65,2 1 638 889 1 530 828 93,4
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 696 040 709 148 101,9 1 808 226 1 725 767 95,4
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 642 412 630 447 98,1 1 038 259 1 066 409 102,7
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 450 976 426 125 94,5 889 173 848 134 95,4
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 422 836 462 483 109,4 418 669 439 460 105,0
  24 Proizvodnja metala 657 693 552 009 83,9 1 782 728 1 397 988 78,4
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 832 429 851 909 102,3 755 254 798 411 105,7
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 340 078 338 057 99,4 1 048 336 1 149 656 109,7
  27 Proizvodnja električne opreme 982 210 1 159 403 118,0 1 106 055 1 225 790 110,8
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 722 663 873 830 120,9 1 491 980 1 706 064 114,3
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 370 007 443 138 119,8 1 310 344 1 825 306 139,3
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 332 929 613 485 184,3 400 913 453 947 113,2
  31 Proizvodnja namještaja 195 008 186 542 95,7 290 010 324 794 112,0
  32 Ostala prerađivačka industrija 135 702 153 613 113,2 455 689 494 495 108,5
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  573 065 511 130 89,2 1 066 657 525 501 49,3
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  329 544 223 668 67,9 180 912 134 374 74,3
J   Informacije i komunikacije  46 098 44 000 95,4 39 238 41 200 105,0
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  6 15 246,7 42 57 135,4
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  376 314 83,4 256 1 727 674,1
    Neraspoređeno  30 491 23 349 76,6 1 431 1 525 106,6

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

        Izvoz Uvoz
I. – VII. 2022. I. – VII. 2023. indeksi
I. – VII. 2023.
I. – VII. 2022.
I. – VII. 2022. I. – VII. 2023. indeksi
I. – VII. 2023.
I. – VII. 2022.
  Ukupno 13 304 002 13 333 791 100,2 23 425 764 23 300 083 99,5
0 Hrana i žive životinje 1 466 318 1 597 032 108,9 2 171 715 2 652 481 122,1
1 Pića i duhan 228 430 312 175 136,7 322 231 383 230 118,9
2 Sirove materije, osim goriva 1 075 931 886 231 82,4 522 341 430 343 82,4
3 Mineralna goriva i maziva 2 166 889 1 557 348 71,9 5 348 990 3 871 900 72,4
4 Životinjska i biljna ulja i masti 91 770 52 444 57,1 129 895 102 154 78,6
5 Kemijski proizvodi 1 527 355 1 506 169 98,6 3 051 667 3 046 285 99,8
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 2 319 912 2 262 617 97,5 4 010 993 3 740 069 93,2
7 Strojevi i prijevozna sredstva 2 689 468 3 352 187 124,6 5 107 048 6 084 272 119,1
8 Razni gotovi proizvodi 1 620 021 1 745 317 107,7 2 590 555 2 879 543 111,2
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 87 416 38 922 44,5 168 899 108 282 64,1
  Neraspoređeno 30 491 23 349 76,6 1 431 1 525 106,6

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

       Izvoz Uvoz
I. – VII. 2022. I. – VII. 2023. indeksi
I. – VII. 2023.
I. – VII. 2022.
I. – VII. 2022. I. – VII. 2023. indeksi
I. – VII. 2023.
I. – VII. 2022.
Ukupno 13 304 002 13 333 791 100,2 23 425 764 23 300 083 99,5
Države članice EU-a 9 223 292 9 170 111 99,4 16 919 191 17 709 181 104,7
Austrija 750 130 748 268 99,8 1 282 381 1 314 957 102,5
Belgija 129 785 146 810 113,1 396 227 417 227 105,3
Bugarska 77 141 96 702 125,4 268 603 200 600 74,7
Cipar 45 530 15 136 33,2 6 581 8 774 133,3
Češka 201 716 232 422 115,2 447 873 525 429 117,3
Danska 69 525 86 767 124,8 124 753 147 266 118,0
Estonija 11 015 15 427 140,1 9 599 10 416 108,5
Finska 26 897 23 021 85,6 35 997 38 496 106,9
Francuska 336 191 348 461 103,6 528 176 625 326 118,4
Grčka 93 798 85 233 90,9 174 720 170 782 97,7
Irska 39 618 33 228 83,9 58 151 59 272 101,9
Italija 1 719 017 1 633 384 95,0 3 214 070 3 437 686 107,0
Letonija 14 510 11 161 76,9 11 395 10 618 93,2
Litva 44 323 48 993 110,5 46 976 37 915 80,7
Luksemburg 10 534 6 879 65,3 9 353 8 337 89,1
Mađarska 1 281 271 938 785 73,3 1 791 954 1 478 603 82,5
Malta 22 001 232 674 1) 9 775 21 083 215,7
Nizozemska 176 423 222 774 126,3 790 712 877 812 111,0
Njemačka 1 622 912 1 665 208 102,6 2 948 283 3 264 526 110,7
Poljska 287 676 328 107 114,1 811 308 892 600 110,0
Portugal 47 403 48 301 101,9 33 125 33 653 101,6
Rumunjska 205 508 206 412 100,4 268 823 296 000 110,1
Sjeverna Irska 1 935 1 979 102,2 3 929 5 720 145,6
Slovačka 134 011 163 103 121,7 485 534 444 131 91,5
Slovenija 1 509 710 1 491 714 98,8 2 590 050 2 660 936 102,7
Španjolska 232 767 214 434 92,1 428 553 556 277 129,8
Švedska 126 967 120 513 94,9 142 190 164 723 115,8
Neraspoređeno 4 979 4 215 84,7 100 18 18,1
Zemlje Efte 222 401 239 109 107,5 122 506 135 565 110,7
Island 1 567 2 843 181,3 46 63 136,3
Lihtenštajn 14 423 13 523 93,8 84 20 24,4
Norveška 48 225 44 936 93,2 14 081 15 045 106,9
Švicarska 158 186 177 807 112,4 108 295 120 437 111,2
Zemlje Cefte 2 384 748 2 456 022 103,0 1 645 953 1 537 264 93,4
Albanija 61 067 51 838 84,9 28 653 19 719 68,8
Bosna i Hercegovina 1 335 894 1 263 991 94,6 813 103 792 179 97,4
Crna Gora 166 111 195 202 117,5 4 458 4 631 103,9
Kosovo 75 116 90 977 121,1 7 266 7 497 103,2
Moldavija 3 596 1 962 54,6 2 839 5 515 194,3
Sjeverna Makedonija 92 584 105 239 113,7 73 555 68 485 93,1
Srbija 650 381 746 812 114,8 716 079 639 238 89,3
Zemlje OPEC-a 108 013 91 474 84,7 61 806 66 806 108,1
Alžir 2 941 4 589 156,1 15 878 17 141 108,0
Angola 1 642 3 666 223,2 - - -
Ekvatorska Gvineja 125 283 227,4 - - -
Gabon 595 773 130,0 53 116 218,0
Irak 2 640 3 785 143,3 553 236 42,6
Iran, Islamska Republika 3 617 3 888 107,5 4 388 2 628 59,9
Kongo 374 1 679 448,8 - 1 -
Kuvajt 7 026 4 438 63,2 92 6 6,6
Libija 7 526 1 944 25,8 2 387 - -
Nigerija 698 8 078 1) 15 030 40 538 269,7
Saudijska Arabija 40 978 31 118 75,9 8 642 2 938 34,0
Ujedinjeni Arapski Emirati 39 827 26 710 67,1 14 719 3 030 20,6
Bolivarijanska Republika Venezuela 24 522 1) 65 173 265,4
Ostale europske zemlje 524 350 520 113 99,2 841 658 592 974 70,5
Bjelorusija 7 591 4 388 57,8 2 200 421 19,1
Rusija 85 379 124 335 145,6 345 941 45 928 13,3
Turska 211 207 197 892 93,7 380 701 412 346 108,3
Ujedinjena Kraljevina 130 479 139 942 107,3 71 373 76 376 107,0
Ukrajina 43 465 51 708 119,0 40 900 57 076 139,6
Ostale zemlje 46 229 1 848 4,0 543 827 152,2
Ostale azijske zemlje 292 102 261 370 89,5 1 976 067 1 997 463 101,1
Azerbajdžan 6 781 2 575 38,0 753 335 365 025 48,5
Bangladeš 1 353 1 470 108,6 9 561 33 776 353,3
Filipini 2 679 1 207 45,1 998 1 552 155,5
Hong Kong, Kina 5 433 6 931 127,6 3 314 1 677 50,6
Indija 9 903 10 026 101,2 106 016 175 959 166,0
Indonezija 4 395 5 222 118,8 32 059 61 017 190,3
Izrael 68 765 18 475 26,9 29 676 17 492 58,9
Japan 40 258 50 593 125,7 25 785 44 767 173,6
Katar 9 849 3 006 30,5 2 125 1 703 80,2
Kazahstan 10 848 26 502 244,3 70 699 10 217 14,5
Kina 56 912 44 512 78,2 757 343 746 999 98,6
Koreja, Republika 5 716 9 615 168,2 63 397 39 824 62,8
Libanon 8 880 13 049 147,0 7 90 1)
Malezija 1 574 3 093 196,5 10 639 10 725 100,8
Pakistan 1 514 2 682 177,1 10 806 9 397 87,0
Singapur 5 319 5 138 96,6 12 013 24 044 200,1
Tajland 4 248 3 110 73,2 9 266 11 594 125,1
Tajvan, Kina 8 886 8 487 95,5 19 099 25 190 131,9
Vijetnam 18 827 19 035 101,1 36 131 51 111 141,5
Ostale zemlje 19 962 26 642 133,5 23 797 365 303 1)
Ostale afričke zemlje  141 924 116 618 82,2 158 110 271 828 171,9
Egipat 59 317 56 876 95,9 128 832 28 445 22,1
Etiopija 719 2 056 286,0 5 954 5 513 92,6
Južnoafrička Republika 8 798 6 939 78,9 7 922 31 223 394,1
Maroko 54 647 25 308 46,3 4 874 5 965 122,4
Mozambik 6 41 731,3 2 963 191 001 1)
Tunis 5 315 7 363 138,5 2 830 4 203 148,5
Ostale zemlje 13 123 18 035 137,4 4 735 5 478 115,7
Ostale američke zemlje  380 864 444 329 116,7 1 537 389 876 415 57,0
Argentina 7 840 1 115 14,2 6 198 6 044 97,5
Brazil 7 856 4 887 62,2 10 956 6 843 62,5
Kanada 26 090 35 045 134,3 13 222 18 443 139,5
Meksiko 6 487 54 158 834,8 14 897 13 786 92,5
SAD 321 286 318 737 99,2 1 468 554 668 304 45,5
Ostale zemlje 11 306 30 387 268,8 23 562 162 995 691,8
Oceanijske zemlje 15 962 23 864 149,5 20 496 5 270 25,7
Australija 13 853 21 103 152,3 4 621 3 848 83,3
Novi Zeland 1 948 926 47,5 815 1 331 163,3
Ostale zemlje 160 1 834 1) 15 060 90 0,6
Neraspoređeno 10 345 10 782 104,2 142 587 107 318 75,3

1) Indeks je veći od 999.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

      I. – VIII. 2022. I. – VIII. 2023. Indeksi
I. – VIII. 2023.
I. – VIII. 2022.
Izvoz 15 183 175 14 958 802 98,5
Države članice EU-a 10 495 993 10 162 934 96,8
Države nečlanice EU-a 4 687 182 4 795 867 102,3
Uvoz 27 307 961 26 239 167 96,1
Države članice EU-a 19 242 257 19 881 765 103,3
Države nečlanice EU-a 8 065 704 6 357 402 78,8
Saldo robne razmjene -12 124 786 -11 280 366 1)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 55,6 57,0 1)

1) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi na teritorij Republike Hrvatske ili ga napušta. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2023. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 400 tisuća eura i za otpreme od 200 tisuća eura. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene među državama članicama EU-a, Uredba (EU) 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. godine (NN, br. 35/23.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku Državni zavod za statistiku - Intrastat (gov.hr).

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) 2019/2152 te Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1197 i 2021/1225, Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. godine (NN, br. 35/23.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Za izvoz, odnosno otpreme, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a za uvoz, odnosno primitke, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu, prema kojem se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK Rev. 4).

Podaci se za izvoz robe iskazuju prema zemljama namjene, a za uvoz robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se za uvoz robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se za primitke robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2022. smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenima na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice

Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Tamara Dodig Marić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti