Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 09. kolovoza 2023.
VT-2023-1-1/5

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – PRIVREMENI PODACI OD SIJEČNJA DO SVIBNJA 2023. I OD SIJEČNJA DO LIPNJA 2023.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do svibnja 2023., prema privremenim podacima, iznosio je 9,6 milijardi eura. Istodobno je uvoz iznosio 16,5 milijardi eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 7,0 milijardi eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do svibnja 2023. bila je 57,9%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do lipnja 2023., prema Prvim rezultatima, iznosio je 11,5 milijardi eura, dok je uvoz iznosio 19,7 milijardi eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 8,3 milijarde eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do lipnja 2023., prema Prvim rezultatima, bila je 58,1%.

Napomena: Od 1. siječnja 2023. u Republici Hrvatskoj uvedena je nova valuta euro. Vrijednosti za razdoblja od prije 1. siječnja 2023. preračunane su u eure prema fiksnom tečaju (1 euro = 7,53450 kuna) te se podaci za 2022. u ovom Priopćenju razlikuju od onih objavljenih u Priopćenju VT-2023-1-2.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD SVIBNJA 2022. DO SVIBNJA 2023.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

 

    Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom, %
tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD
2022.                                                
  I. 1 493 587 1 693 397 2 570 127 2 914 112 -1 076 540 -1 220 716 58,1
  II. 1 662 924 1 870 153 2 901 671 3 258 998 -1 238 746 -1 388 845 57,3
  III. 1 963 530 2 210 178 3 762 537 4 230 512 -1 799 007 -2 020 334 52,2
  IV. 1 850 980 2 040 464 3 468 477 3 824 503 -1 617 496 -1 784 039 53,4
  V. 2 035 638 2 160 223 3 561 497 3 777 599 -1 525 859 -1 617 376 57,2
  VI. 2 148 936 2 288 714 3 525 910 3 757 830 -1 376 974 -1 469 116 60,9
  VII. 2 148 407 2 253 632 3 635 546 3 813 782 -1 487 139 -1 560 150 59,1
  VIII. 1 879 173 1 925 049 3 882 197 3 978 264 -2 003 024 -2 053 216 48,4
  IX. 2 489 267 2 489 045 3 825 807 3 825 322 -1 336 540 -1 336 277 65,1
  X. 2 163 486 2 137 720 3 731 390 3 683 309 -1 567 904 -1 545 589 58,0
  XI. 2 303 006 2 283 072 3 562 787 3 533 297 -1 259 780 -1 250 225 64,6
  XII. 1 969 287 2 031 518 3 436 574 3 545 949 -1 467 287 -1 514 431 57,3
  I. – XII. 24 108 220 25 383 164 41 864 518 44 143 477 -17 756 298 -18 760 313 57,6
2023.                         
  I. 1 683 601 1 795 713 3 009 834 3 210 286 -1 326 232 -1 414 573 55,9
  II. 1 779 470 1 927 695 3 153 668 3 416 357 -1 374 198 -1 488 662 56,4
  III. 2 392 968 2 541 090 3 735 707 3 966 942 -1 342 740 -1 425 852 64,1
  IV. 1 795 794 1 952 926 3 166 062 3 443 089 -1 370 268 -1 490 163 56,7
  V. 1 920 182 2 108 550 3 470 290 3 810 720 -1 550 109 -1 702 170 55,3
  I. – V. 9 572 015 10 325 973 16 535 562 17 847 394 -6 963 547 -7 521 420 57,9

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

      Izvoz  Uvoz
I. – V. 2022. I. – V. 2023. indeksi
I. – V. 2023.
I. – V. 2022.
I. – V. 2022. I. – V. 2023. indeksi
I. – V. 2023.
I. – V. 2022.
    Ukupno 9 006 659 9 572 015 106,3 16 264 308 16 535 562 101,7
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 549 269 493 145 89,8 451 178 522 228 115,7
  Rudarstvo i vađenje 522 580 410 217 78,5 1 626 450 1 250 799 76,9
  Prerađivačka industrija 7 369 390 8 050 265 109,2 13 357 385 14 233 147 106,6
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 675 624 803 747 119,0 1 228 182 1 465 736 119,3
  11 Proizvodnja pića 82 363 123 701 150,2 123 433 146 217 118,5
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 76 390 105 575 138,2 79 230 94 077 118,7
  13 Proizvodnja tekstila 92 406 94 936 102,7 224 626 243 920 108,6
  14 Proizvodnja odjeće 310 195 407 040 131,2 562 960 680 098 120,8
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 193 496 209 189 108,1 281 658 334 626 118,8
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 527 549 464 178 88,0 238 650 236 658 99,2
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 199 683 180 158 90,2 323 740 310 877 96,0
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 1 089 844 77,5 1 995 1 283 64,3
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 477 146 391 822 82,1 1 172 495 1 140 767 97,3
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 497 657 511 319 102,7 1 279 716 1 263 606 98,7
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 402 753 438 199 108,8 760 002 769 487 101,2
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 323 385 305 930 94,6 633 690 607 677 95,9
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 292 360 323 384 110,6 293 645 315 668 107,5
  24 Proizvodnja metala 483 313 402 064 83,2 1 301 778 1 002 259 77,0
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 583 009 591 865 101,5 546 840 567 754 103,8
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 238 456 244 711 102,6 752 685 826 162 109,8
  27 Proizvodnja električne opreme 694 544 796 076 114,6 784 519 880 796 112,3
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 495 646 607 668 122,6 1 049 093 1 181 893 112,7
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 267 988 312 823 116,7 902 347 1 313 849 145,6
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 220 180 489 527 222,3 287 457 269 012 93,6
  31 Proizvodnja namještaja 136 105 139 219 102,3 207 467 234 058 112,8
  32 Ostala prerađivačka industrija 98 054 106 292 108,4 321 179 346 669 107,9
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  256 664 415 955 162,1 649 502 399 304 61,5
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  262 502 159 687 60,8 151 188 98 841 65,4
J   Informacije i komunikacije  33 940 32 291 95,1 27 357 28 590 104,5
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  5 15 276,6 35 20 58,0
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  211 180 85,2 184 1 680 912,4
    Neraspoređeno  12 098 10 261 84,8 1 028 952 92,6

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

        Izvoz Uvoz
I. – V. 2022. I. – V. 2023. indeksi
I. – V. 2023.
I. – V. 2022.
I. – V. 2022. I. – V. 2023. indeksi
I. – V. 2023.
I. – V. 2022.
  Ukupno 9 006 659 9 572 015 106,3 16 264 308 16 535 562 101,7
0 Hrana i žive životinje 1 020 948 1 121 323 109,8 1 463 947 1 792 074 122,4
1 Pića i duhan 148 819 218 950 147,1 203 506 242 553 119,2
2 Sirove materije, osim goriva 785 900 656 572 83,5 403 723 325 750 80,7
3 Mineralna goriva i maziva 1 215 706 1 181 188 97,2 3 484 641 2 790 201 80,1
4 Životinjska i biljna ulja i masti 67 149 35 367 52,7 87 076 70 139 80,5
5 Kemijski proizvodi 1 039 206 1 071 277 103,1 2 198 855 2 213 638 100,7
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 1 648 859 1 610 484 97,7 2 867 754 2 668 800 93,1
7 Strojevi i prijevozna sredstva 1 879 633 2 391 826 127,2 3 598 804 4 281 746 119,0
8 Razni gotovi proizvodi 1 123 451 1 243 233 110,7 1 825 751 2 065 935 113,2
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 64 889 31 534 48,6 129 221 83 772 64,8
  Neraspoređeno 12 098 10 261 84,8 1 028 952 92,6

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

    Izvoz Uvoz
I. – V. 2022. I. – V. 2023. indeksi
I. – V. 2023.
I. – V. 2022.
I. – V. 2022. I. – V. 2023. indeksi
I. – V. 2023.
I. – V. 2022.
Ukupno 9 006 659 9 572 015 106,3 16 264 308 16 535 562 101,7
Države članice EU-a 6 285 277 6 612 624 105,2 11 983 610 12 575 710 104,9
Austrija 533 821 529 911 99,3 925 931 944 729 102,0
Belgija 89 717 100 663 112,2 291 174 297 446 102,2
Bugarska 57 695 65 692 113,9 214 738 149 123 69,4
Cipar 42 197 11 194 26,5 4 710 6 553 139,1
Češka 133 843 163 270 122,0 316 430 365 604 115,5
Danska 47 090 54 675 116,1 87 031 96 060 110,4
Estonija 7 899 11 024 139,6 6 273 6 846 109,1
Finska 16 619 18 281 110,0 25 910 29 414 113,5
Francuska 236 530 247 152 104,5 363 806 429 088 117,9
Grčka 33 277 59 924 180,1 123 409 130 973 106,1
Irska 26 052 25 790 99,0 36 850 39 851 108,1
Italija 1 206 190 1 149 659 95,3 2 296 704 2 408 989 104,9
Letonija 10 983 8 411 76,6 8 652 7 041 81,4
Litva 32 514 37 101 114,1 30 345 26 507 87,4
Luksemburg 7 150 5 007 70,0 5 612 5 561 99,1
Mađarska 819 934 715 638 87,3 1 240 527 1 057 191 85,2
Malta 16 832 220 211 1) 7 930 16 960 213,9
Nizozemska 123 774 166 292 134,4 556 911 616 363 110,7
Njemačka 1 133 226 1 170 866 103,3 2 091 853 2 326 097 111,2
Poljska 199 863 218 676 109,4 566 038 635 353 112,2
Portugal 35 257 36 520 103,6 22 700 25 058 110,4
Rumunjska 146 416 147 042 100,4 195 221 208 167 106,6
Sjeverna Irska 1 762 662 37,6 3 008 4 236 140,8
Slovačka 92 009 117 910 128,2 351 000 334 755 95,4
Slovenija 983 423 1 094 937 111,3 1 813 999 1 880 591 103,7
Španjolska 153 697 151 366 98,5 294 206 406 445 138,1
Švedska 94 527 81 597 86,3 102 580 120 692 117,7
Neraspoređeno 2 982 3 154 105,8 64 15 23,9
Zemlje Efte 158 452 159 010 100,4 86 298 93 645 108,5
Island 801 1 329 165,9 42 63 151,0
Lihtenštajn 10 063 9 595 95,3 11 20 183,9
Norveška 32 758 20 821 63,6 8 007 9 528 119,0
Švicarska 114 830 127 266 110,8 78 239 84 034 107,4
Zemlje Cefte 1 607 522 1 741 322 108,3 1 095 801 1 126 861 102,8
Albanija 40 048 34 764 86,8 22 831 14 268 62,5
Bosna i Hercegovina 896 505 885 701 98,8 547 284 579 277 105,8
Crna Gora 104 403 125 041 119,8 2 729 3 368 123,4
Kosovo 51 984 62 356 120,0 5 112 5 516 107,9
Moldavija 1 299 1 370 105,4 1 492 2 376 159,2
Sjeverna Makedonija 64 118 73 310 114,3 51 103 46 829 91,6
Srbija 449 164 558 780 124,4 465 250 475 226 102,1
Zemlje OPEC-a 74 780 68 275 91,3 56 364 62 370 110,7
Alžir 1 063 3 302 310,5 15 759 17 118 108,6
Angola 1 439 2 359 163,9 - - -
Ekvatorska Gvineja 60 175 292,1 - - -
Gabon 496 530 106,7 20 59 296,4
Irak 2 171 2 845 131,1 526 235 44,7
Iran, Islamska Republika 2 590 1 986 76,7 2 842 1 813 63,8
Kongo 374 1 022 273,1 - 1 -
Kuvajt 3 802 3 597 94,6 1 6 892,7
Libija 4 090 1 438 35,2 2 387 - -
Nigerija 588 7 827 1) 14 512 39 797 274,2
Saudijska Arabija 26 377 24 050 91,2 5 664 605 10,7
Ujedinjeni Arapski Emirati 31 726 18 621 58,7 14 589 2 737 18,8
Bolivarijanska Republika Venezuela 3 522 1) 65 - -
Ostale europske zemlje 358 779 370 390 103,2 556 658 435 552 78,2
Bjelorusija 5 509 3 755 68,2 2 085 289 13,9
Rusija 49 142 88 565 180,2 201 485 37 493 18,6
Turska 176 197 142 446 80,8 274 834 298 192 108,5
Ujedinjena Kraljevina 91 629 94 273 102,9 52 325 55 135 105,4
Ukrajina 16 261 39 632 243,7 25 707 43 757 170,2
Ostale zemlje 20 041 1 718 8,6 222 686 309,4
Ostale azijske zemlje 187 198 197 665 105,6 1 184 300 1 243 566 105,0
Azerbajdžan 5 716 2 018 35,3 353 040 160 147 45,4
Bangladeš 947 981 103,6 6 064 22 346 368,5
Filipini 2 312 1 062 45,9 516 1 121 217,4
Hong Kong, Kina 3 444 4 398 127,7 2 227 1 125 50,5
Indija 6 811 6 735 98,9 72 554 145 545 200,6
Indonezija 3 117 4 144 133,0 14 835 24 977 168,4
Izrael 14 084 12 503 88,8 16 531 14 359 86,9
Japan 38 803 49 049 126,4 16 174 26 232 162,2
Katar 8 461 2 178 25,7 659 1 347 204,5
Kazahstan 8 203 20 221 246,5 41 019 10 078 24,6
Kina 41 164 30 965 75,2 530 506 515 560 97,2
Koreja, Republika 4 008 7 776 194,0 48 535 27 697 57,1
Libanon 7 716 10 898 141,2 7 65 876,7
Malezija 1 160 1 290 111,2 6 567 9 089 138,4
Pakistan 153 2 641 1) 7 975 7 971 100,0
Singapur 3 241 2 663 82,2 8 452 20 804 246,1
Tajland 3 363 2 296 68,3 6 117 8 141 133,1
Tajvan, Kina 8 182 4 629 56,6 13 685 18 234 133,2
Vijetnam 13 039 14 646 112,3 18 494 42 159 228,0
Ostale zemlje 13 276 16 572 124,8 20 342 186 569 917,1
Ostale afričke zemlje  64 657 79 742 123,3 143 297 252 969 176,5
Egipat 35 642 40 068 112,4 121 936 19 315 15,8
Etiopija 683 1 402 205,2 3 260 4 414 135,4
Južnoafrička Republika 4 789 6 046 126,2 6 164 26 725 433,6
Maroko 12 341 18 289 148,2 4 052 4 781 118,0
Mozambik 6 41 731,3 2 870 191 000 1)
Tunis 2 075 2 339 112,7 1 633 2 801 171,6
Ostale zemlje 9 121 11 558 126,7 3 383 3 933 116,2
Ostale američke zemlje  252 827 321 316 127,1 1 026 671 676 136 65,9
Argentina 4 963 899 18,1 4 233 4 274 101,0
Brazil 5 008 3 941 78,7 7 701 4 942 64,2
Kanada 17 784 25 681 144,4 9 275 11 718 126,3
Meksiko 3 122 50 546 1) 10 364 9 810 94,7
SAD 214 705 232 872 108,5 978 246 549 023 56,1
Ostale zemlje 7 244 7 377 101,8 16 852 96 369 571,9
Oceanijske zemlje 11 648 15 794 135,6 19 400 2 969 15,3
Australija 10 463 13 115 125,3 3 997 1 689 42,3
Novi Zeland 1 032 866 83,9 343 1 189 347,1
Ostale zemlje 153 1 813 1) 15 060 90 0,6
Neraspoređeno 5 520 5 878 106,5 111 909 65 783 58,8

1) Indeks je veći od 999.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

      I. – VI. 2022. I. – VI. 2023. indeksi
I. – VI. 2023.
I. – VI. 2022.
Izvoz 11 155 595 11 469 603 102,8
Države članice EU-a 7 726 260 7 889 937 102,1
Države nečlanice EU-a 3 429 335 3 579 666 104,4
Uvoz 19 790 218 19 739 053 99,7
Države članice EU-a 14 460 716 15 058 113 104,1
Države nečlanice EU-a 5 329 502 4 680 939 87,8
Saldo robne razmjene -8 634 624 -8 269 450 1)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 56,4 58,1 1)

1) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2023. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 400 tisuća eura i za otpreme od 200 tisuća eura. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a, Uredba (EU) 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. godine (NN, br. 35/23.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku Državni zavod za statistiku - Intrastat (gov.hr).

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) 2019/2152 te Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1197 i 2021/1225, Delegirana uredba (EU) 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. godine (NN, br. 35/23.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Za izvoz, odnosno otpreme, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a za uvoz, odnosno primitke, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu, prema kojem se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a za uvoz robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se za uvoz robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se za primitke robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2022. godinu u ovom Priopćenju smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenima na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice

Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Nikolina Vincent Štavalj

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti