Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 07. srpnja 2023.
VT-2023-1-1/4

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do travnja 2023. i od siječnja do svibnja 2023.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do travnja 2023., prema privremenim podacima, iznosio je 7,6 milijardi eura. Istodobno je uvoz iznosio 13,1 milijardu eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 5,4 milijarde eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do travnja 2023. bila je 58,4%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do svibnja 2023., prema Prvim rezultatima, iznosio je 9,6 milijardi eura, dok je uvoz iznosio 16,5 milijardi eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 6,9 milijardi eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do svibnja 2023., prema Prvim rezultatima, bila je 58,2%.

Napomena: Od 1. siječnja 2023. u Republici Hrvatskoj uvedena je nova valuta euro. Vrijednosti za razdoblja od prije 1. siječnja 2023. preračunane su u eure prema fiksnom tečaju (1 euro = 7,53450 kuna) te se podaci za 2022. godinu u ovom Priopćenju razlikuju od onih objavljenih u Priopćenju VT-2023-1-2.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD TRAVNJA 2022. DO TRAVNJA 2023.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom, %
tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD
2022.                                      
  I. 1 493 587 1 693 397 2 570 127 2 914 112 -1 076 540 -1 220 716 58,1
  II. 1 662 924 1 870 153 2 901 671 3 258 998 -1 238 746 -1 388 845 57,3
  III. 1 963 530 2 210 178 3 762 537 4 230 512 -1 799 007 -2 020 334 52,2
  IV. 1 850 980 2 040 464 3 468 477 3 824 503 -1 617 496 -1 784 039 53,4
  V. 2 035 638 2 160 223 3 561 497 3 777 599 -1 525 859 -1 617 376 57,2
  VI. 2 148 936 2 288 714 3 525 910 3 757 830 -1 376 974 -1 469 116 60,9
  VII. 2 148 407 2 253 632 3 635 546 3 813 782 -1 487 139 -1 560 150 59,1
  VIII. 1 879 173 1 925 049 3 882 197 3 978 264 -2 003 024 -2 053 216 48,4
  IX. 2 489 267 2 489 045 3 825 807 3 825 322 -1 336 540 -1 336 277 65,1
  X. 2 163 486 2 137 720 3 731 390 3 683 309 -1 567 904 -1 545 589 58,0
  XI. 2 303 006 2 283 072 3 562 787 3 533 297 -1 259 780 -1 250 225 64,6
  XII. 1 969 287 2 031 518 3 436 574 3 545 949 -1 467 287 -1 514 431 57,3
  I. – XII. 24 108 220 25 383 164 41 864 518 44 143 477 -17 756 298 -18 760 313 57,6
2023.                       
  I. 1 687 358 1 799 736 3 018 080 3 219 081 -1 330 721 -1 419 345 55,9
  II. 1 775 292 1 923 167 3 165 410 3 429 077 -1 390 118 -1 505 909 56,1
  III. 2 384 701 2 532 311 3 732 199 3 963 217 -1 347 499 -1 430 906 63,9
  IV. 1 791 053 1 947 769 3 169 029 3 446 315 -1 377 976 -1 498 546 56,5
  I. – IV. 7 638 404 8 202 984 13 084 719 14 057 690 -5 446 315 -5 854 706 58,4

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

      Izvoz  Uvoz
I. - IV. 2022. I. - IV. 2023. indeksi
I. - IV. 2023.
I. - IV. 2022.
I. - IV. 2022. I. - IV. 2023. indeksi
I. - IV. 2023.
I. - IV. 2022.
    Ukupno 6 971 021 7 638 404 109,6 12 702 811 13 084 719 103,0
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 448 461 395 547 88,2 364 298 418 816 115,0
  Rudarstvo i vađenje 371 947 337 872 90,8 1 175 782 930 025 79,1
  Prerađivačka industrija 5 715 356 6 408 235 112,1 10 493 178 11 300 244 107,7
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 533 456 634 623 119,0 943 886 1 137 392 120,5
  11 Proizvodnja pića 60 644 81 623 134,6 89 094 104 570 117,4
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 59 527 76 814 129,0 57 777 66 122 114,4
  13 Proizvodnja tekstila 71 661 76 165 106,3 174 183 193 072 110,8
  14 Proizvodnja odjeće 238 954 319 541 133,7 439 088 552 144 125,7
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 154 080 170 223 110,5 218 741 269 464 123,2
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 410 440 364 976 88,9 184 852 187 424 101,4
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 155 482 145 148 93,4 247 884 243 064 98,1
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 753 641 85,0 1 525 990 64,9
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 316 656 326 882 103,2 948 806 975 125 102,8
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 404 160 403 693 99,9 993 117 1 012 580 102,0
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 321 391 348 317 108,4 621 770 627 382 100,9
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 255 475 242 658 95,0 499 169 484 080 97,0
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 224 776 253 132 112,6 225 065 246 192 109,4
  24 Proizvodnja metala 371 960 319 998 86,0 1 045 792 803 948 76,9
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 446 392 468 183 104,9 429 301 442 884 103,2
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 187 785 196 307 104,5 607 343 662 260 109,0
  27 Proizvodnja električne opreme 531 435 623 896 117,4 608 171 688 116 113,1
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 385 369 470 633 122,1 816 282 919 487 112,6
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 215 610 246 659 114,4 707 581 1 042 647 147,4
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 182 911 440 140 240,6 221 247 186 075 84,1
  31 Proizvodnja namještaja 107 846 112 848 104,6 161 241 182 186 113,0
  32 Ostala prerađivačka industrija 78 594 85 136 108,3 251 259 273 040 108,7
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  210 425 328 818 156,3 529 839 330 577 62,4
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  191 970 135 703 70,7 117 857 81 038 68,8
J   Informacije i komunikacije  26 320 25 915 98,5 20 897 21 612 103,4
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  5 8 143,7 33 12 35,9
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  188 93 49,5 134 1 607 1)
    Neraspoređeno  6 350 6 213 97,8 793 789 99,5

1) Indeks je veći od 999.

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

        Izvoz Uvoz
I. - IV. 2022. I. - IV. 2023. indeksi
I. - IV. 2023.
I. - IV. 2022.
I. - IV. 2022. I. - IV. 2023. indeksi
I. - IV. 2023.
I. - IV. 2022.
  Ukupno 6 971 021 7 638 404 109,6 12 702 811 13 084 719 103,0
0 Hrana i žive životinje 819 619 884 788 108,0 1 137 843 1 395 487 122,6
1 Pića i duhan 112 490 152 627 135,7 148 203 174 035 117,4
2 Sirove materije, osim goriva 602 935 529 826 87,9 320 444 266 714 83,2
3 Mineralna goriva i maziva 866 793 964 030 111,2 2 667 873 2 234 507 83,8
4 Životinjska i biljna ulja i masti 51 932 28 096 54,1 64 652 54 960 85,0
5 Kemijski proizvodi 834 536 849 065 101,7 1 754 930 1 784 350 101,7
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 1 282 614 1 276 583 99,5 2 253 515 2 116 335 93,9
7 Strojevi i prijevozna sredstva 1 474 470 1 932 650 131,1 2 819 526 3 343 421 118,6
8 Razni gotovi proizvodi 870 494 989 642 113,7 1 422 495 1 646 828 115,8
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 48 788 24 883 51,0 112 538 67 293 59,8
  Neraspoređeno 6 350 6 213 97,8 793 789 99,5

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

    Izvoz Uvoz
I. - IV. 2022. I. - IV. 2023. indeksi
I. - IV. 2023.
I. - IV. 2022.
I. - IV. 2022. I. - IV. 2023. indeksi
I. - IV. 2023.
I. - IV. 2022.
Ukupno 6 971 021 7 638 404 109,6 12 702 811 13 084 719 103,0
Države članice EU-a 4 878 597 5 251 835 107,7 9 445 755 10 029 976 106,2
Austrija 416 098 410 210 98,6 735 754 756 362 102,8
Belgija 68 960 69 739 101,1 242 939 237 721 97,9
Bugarska 45 036 51 329 114,0 187 246 122 311 65,3
Cipar 41 111 7 704 18,7 3 486 5 293 151,8
Češka 105 475 126 189 119,6 251 297 291 617 116,0
Danska 36 569 44 160 120,8 70 408 76 675 108,9
Estonija 6 261 9 869 157,6 4 912 5 573 113,5
Finska 10 921 15 433 141,3 19 033 22 543 118,4
Francuska 190 767 196 052 102,8 276 190 329 175 119,2
Grčka 25 881 49 649 191,8 104 387 114 138 109,3
Irska 20 116 19 839 98,6 28 660 29 745 103,8
Italija 938 195 881 371 93,9 1 780 885 1 938 799 108,9
Letonija 9 119 7 142 78,3 7 407 5 730 77,4
Litva 26 374 29 937 113,5 22 781 21 649 95,0
Luksemburg 6 306 4 036 64,0 4 961 4 381 88,3
Mađarska 595 810 573 546 96,3 986 500 849 336 86,1
Malta 12 638 216 911 1) 5 858 14 949 255,2
Nizozemska 100 605 131 002 130,2 437 099 486 841 111,4
Njemačka 883 349 924 282 104,6 1 636 775 1 839 824 112,4
Poljska 149 902 170 355 113,6 441 784 505 314 114,4
Portugal 27 997 27 477 98,1 17 872 20 057 112,2
Rumunjska 117 015 115 941 99,1 154 996 163 306 105,4
Sjeverna Irska 1 593 597 37,4 2 604 3 582 137,6
Slovačka 72 894 93 313 128,0 279 217 270 500 96,9
Slovenija 783 895 886 393 113,1 1 432 525 1 503 201 104,9
Španjolska 113 020 120 924 107,0 228 028 316 748 138,9
Švedska 70 479 65 635 93,1 82 099 94 598 115,2
Neraspoređeno 2 212 2 802 126,6 51 8 15,3
Zemlje Efte 120 558 127 358 105,6 66 886 75 918 113,5
Island 664 1 112 167,6 13 58 430,7
Lihtenštajn 7 952 7 598 95,5 11 8 70,4
Norveška 25 589 16 174 63,2 6 516 7 913 121,4
Švicarska 86 353 102 474 118,7 60 345 67 939 112,6
Zemlje Cefte 1 241 743 1 379 613 111,1 866 497 885 792 102,2
Albanija 26 025 29 016 111,5 18 231 11 143 61,1
Bosna i Hercegovina 683 066 709 441 103,9 429 268 447 396 104,2
Crna Gora 79 974 98 471 123,1 2 379 2 234 93,9
Kosovo 41 962 50 164 119,5 4 091 4 408 107,8
Moldavija 605 548 90,5 936 1 206 128,8
Sjeverna Makedonija 51 523 58 717 114,0 40 798 35 353 86,7
Srbija 358 588 433 257 120,8 370 794 384 051 103,6
Zemlje OPEC-a 55 156 53 140 96,3 54 042 58 983 109,1
Alžir 549 2 321 422,7 15 324 16 671 108,8
Angola 1 152 1 071 93,0 - - -
Ekvatorska Gvineja 32 175 545,2 - - -
Gabon 456 427 93,6 0 59 1)
Irak 1 815 2 578 142,1 365 169 46,3
Iran, Islamska Republika 2 095 1 770 84,5 1 942 1 265 65,1
Kongo 147 572 389,7 - 1 -
Kuvajt 3 112 2 081 66,9 1 6 892,7
Libija 1 661 1 371 82,5 2 387 - -
Nigerija 556 7 432 1) 14 384 39 287 273,1
Saudijska Arabija 19 833 16 944 85,4 5 319 596 11,2
Ujedinjeni Arapski Emirati 23 745 15 875 66,9 14 256 930 6,5
Bolivarijanska Republika Venezuela 3 522 1) 65 - -
Ostale europske zemlje 254 603 312 350 122,7 404 305 330 067 81,6
Bjelorusija 4 452 3 347 75,2 1 972 273 13,8
Rusija 40 921 70 919 173,3 113 940 29 769 26,1
Turska 121 861 128 093 105,1 224 731 234 428 104,3
Ujedinjena Kraljevina 74 713 77 581 103,8 42 979 31 965 74,4
Ukrajina 12 542 32 326 257,8 20 551 32 994 160,5
Ostale zemlje 113 84 74,0 132 639 483,8
Ostale azijske zemlje 160 763 164 494 102,3 865 006 778 916 90,0
Azerbajdžan 4 933 1 898 38,5 211 380 57 145 27,0
Bangladeš 947 259 27,3 4 908 18 347 373,8
Filipini 2 300 1 032 44,9 359 774 215,7
Hong Kong, Kina 2 843 3 462 121,8 1 510 862 57,1
Indija 5 236 4 977 95,0 56 687 123 971 218,7
Indonezija 2 602 3 659 140,6 10 519 19 158 182,1
Izrael 11 398 9 123 80,0 12 576 11 842 94,2
Japan 38 253 48 427 126,6 12 480 22 104 177,1
Katar 6 137 1 682 27,4 639 1 043 163,3
Kazahstan 6 627 16 390 247,3 40 995 10 017 24,4
Kina 33 340 25 037 75,1 416 678 402 783 96,7
Koreja, Republika 3 213 4 440 138,2 38 932 23 616 60,7
Libanon 7 645 7 364 96,3 5 45 878,4
Malezija 793 1 082 136,5 5 482 7 219 131,7
Pakistan 120 2 633 1) 6 204 5 511 88,8
Singapur 2 826 2 094 74,1 6 636 7 185 108,3
Tajland 2 827 2 029 71,8 5 176 6 233 120,4
Tajvan, Kina 7 696 4 230 55,0 10 071 14 740 146,4
Vijetnam 9 934 11 449 115,2 15 658 33 296 212,6
Ostale zemlje 11 090 13 224 119,2 8 111 13 024 160,6
Ostale afričke zemlje  51 336 61 935 120,6 33 327 244 789 734,5
Egipat 30 023 31 641 105,4 17 759 14 729 82,9
Etiopija 683 919 134,6 1 517 3 258 214,8
Južnoafrička Republika 3 796 5 193 136,8 5 428 25 851 476,2
Maroko 9 253 14 970 161,8 2 997 4 258 142,1
Mozambik 6 30 532,7 2 870 191 000 1)
Tunis 714 713 99,8 728 2 251 309,3
Ostale zemlje 6 862 8 469 123,4 2 029 3 441 169,6
Ostale američke zemlje 194 479 225 949 116,2 864 343 622 449 72,0
Argentina 2 760 770 27,9 3 684 3 438 93,3
Brazil 3 118 3 423 109,8 6 170 4 415 71,6
Kanada 13 631 22 286 163,5 7 205 10 015 139,0
Meksiko 1 815 2 898 159,7 7 380 5 919 80,2
SAD 166 865 190 592 114,2 828 815 527 555 63,7
Ostale zemlje 6 290 5 980 95,1 11 088 71 107 641,3
Oceanijske zemlje 9 530 11 731 123,1 4 999 2 086 41,7
Australija 8 768 10 961 125,0 3 808 1 513 39,7
Novi Zeland 609 687 112,8 184 483 262,8
Ostale zemlje 153 83 54,2 1 008 90 8,9
Neraspoređeno 4 257 49 998 1) 97 651 55 744 57,1

1) Indeks je veći od 999.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

      I. - V. 2022. I. - V. 2023. indeksi
I. - V. 2023.
I. - V. 2022.
Izvoz 9 006 659 9 606 402 106,7
Države članice EU-a 6 285 277 6 598 772 105,0
Države nečlanice EU-a 2 721 382 3 007 630 110,5
Uvoz 16 264 308 16 494 814 101,4
Države članice EU-a 11 983 610 12 561 794 104,8
Države nečlanice EU-a 4 280 697 3 933 021 91,9
Saldo robne razmjene -7 257 649 -6 888 412 1)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 55,4 58,2 1)

1) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2023. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 400 tisuća eura i za otpreme od 200 tisuća eura. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a, Uredba (EU) 2019/2152 te provedbena Uredba Komisije 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. godine (NN, br. 35/23.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku Državni zavod za statistiku - Intrastat (gov.hr).

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) 2019/2152 te Provedbene uredbe Komisije 2020/1197 i 2021/1225, Delegirana uredba (EU) 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. godine (NN, br. 35/23.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Za izvoz, odnosno otpreme, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a za uvoz, odnosno primitke, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu, prema kojem se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a za uvoz robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se za uvoz robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se za primitke robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2022. godinu u ovom Priopćenju smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenima na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice

Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Tamara Dodig Marić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti