Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 09. lipnja 2023.
VT-2023-1-1/3

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do ožujka 2023. i od siječnja do travnja 2023.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do ožujka 2023., prema privremenim podacima, iznosio je 5,8 milijardi eura. Istodobno je uvoz iznosio 9,9 milijardi eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 4,0 milijarde eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do ožujka 2023. bila je 59,1%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do travnja 2023., prema Prvim rezultatima, iznosio je 7,6 milijardi eura, dok je uvoz iznosio 12,9 milijardi eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 5,3 milijarde eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do travnja 2023., prema Prvim rezultatima, bila je 58,9%.

Napomena: Od 1. siječnja 2023. u Republici Hrvatskoj uvedena je nova valuta euro. Vrijednosti za razdoblja od prije 1. siječnja 2023. preračunane su u eure prema fiksnom tečaju (1 euro = 7,53450 kuna) te se podaci za 2022. razlikuju od onih objavljenih u Priopćenju VT-2023-1-2.

 

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD OŽUJKA 2022. DO OŽUJKA 2023.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

     Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD
2022.                                        
  I. 1 493 587 1 693 397 2 570 127 2 914 112 -1 076 540 -1 220 716 58,1
  II. 1 662 924 1 870 153 2 901 671 3 258 998 -1 238 746 -1 388 845 57,3
  III. 1 963 530 2 210 178 3 762 537 4 230 512 -1 799 007 -2 020 334 52,2
  IV. 1 850 980 2 040 464 3 468 477 3 824 503 -1 617 496 -1 784 039 53,4
  V. 2 035 638 2 160 223 3 561 497 3 777 599 -1 525 859 -1 617 376 57,2
  VI. 2 148 936 2 288 714 3 525 910 3 757 830 -1 376 974 -1 469 116 60,9
  VII. 2 148 407 2 253 632 3 635 546 3 813 782 -1 487 139 -1 560 150 59,1
  VIII. 1 879 173 1 925 049 3 882 197 3 978 264 -2 003 024 -2 053 216 48,4
  IX. 2 489 267 2 489 045 3 825 807 3 825 322 -1 336 540 -1 336 277 65,1
  X. 2 163 486 2 137 720 3 731 390 3 683 309 -1 567 904 -1 545 589 58,0
  XI. 2 303 006 2 283 072 3 562 787 3 533 297 -1 259 780 -1 250 225 64,6
  XII. 1 969 287 2 031 518 3 436 574 3 545 949 -1 467 287 -1 514 431 57,3
  I. – XII. 24 108 220 25 383 164 41 864 518 44 143 477 -17 756 298 -18 760 313 57,6
2023.                    
  I. 1 686 665 1 798 997 3 017 820 3 218 804 -1 331 156 -1 419 807 55,9
  II. 1 771 877 1 919 468 3 148 807 3 411 090 -1 376 931 -1 491 622 56,3
  III. 2 378 504 2 525 731 3 708 819 3 938 388 -1 330 315 -1 412 657 64,1
  I. – III. 5 837 046 6 244 197 9 875 447 10 568 283 -4 038 401 -4 324 086 59,1

 

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

      Izvoz  Uvoz
I. – III. 2022. I. – III. 2023. indeksi
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
I. – III. 2022. I. – III. 2023. indeksi
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
    Ukupno 5 120 041 5 837 046 114,0 9 234 334 9 875 447 106,9
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 348 151 304 863 87,6 268 978 320 905 119,3
  Rudarstvo i vađenje 235 391 234 888 99,8 811 272 720 979 88,9
  Prerađivačka industrija 4 218 323 4 897 084 116,1 7 684 111 8 498 655 110,6
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 387 749 477 988 123,3 693 018 856 117 123,5
  11 Proizvodnja pića 41 570 57 983 139,5 60 039 70 441 117,3
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 41 492 56 939 137,2 42 829 49 193 114,9
  13 Proizvodnja tekstila 52 857 58 654 111,0 124 128 144 274 116,2
  14 Proizvodnja odjeće 172 846 239 266 138,4 324 674 426 123 131,2
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 118 886 134 113 112,8 159 503 207 610 130,2
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 301 807 279 239 92,5 132 635 140 870 106,2
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 114 527 112 488 98,2 181 019 185 313 102,4
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 577 479 82,9 1 162 782 67,4
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 213 121 253 746 119,1 680 463 709 360 104,2
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 311 425 318 894 102,4 729 223 787 863 108,0
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 247 511 267 376 108,0 471 401 464 845 98,6
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 185 942 187 651 100,9 366 479 366 004 99,9
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 161 835 185 578 114,7 161 265 185 144 114,8
  24 Proizvodnja metala 276 596 251 255 90,8 759 791 607 200 79,9
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 327 620 350 143 106,9 315 114 326 624 103,7
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 144 588 154 743 107,0 463 684 509 043 109,8
  27 Proizvodnja električne opreme 390 769 471 446 120,6 458 091 517 117 112,9
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 282 053 351 137 124,5 595 538 692 681 116,3
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 169 422 190 112 112,2 525 978 779 147 148,1
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 135 675 346 354 255,3 135 551 130 086 96,0
  31 Proizvodnja namještaja 81 568 85 832 105,2 116 118 135 219 116,5
  32 Ostala prerađivačka industrija 57 887 65 669 113,4 186 410 207 597 111,4
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  169 880 265 954 156,6 375 216 264 564 70,5
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  125 572 111 094 88,5 78 560 53 906 68,6
J   Informacije i komunikacije  19 318 19 738 102,2 15 422 15 393 99,8
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  0 8 1) 30 6 18,6
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  91 72 79,2 85 447 523,4
    Neraspoređeno  3 315 3 346 100,9 660 593 89,8

1) Indeks je veći od 999.

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

        Izvoz Uvoz
I. - III. 2022. I. - III. 2023. indeksi
I. - III. 2023.
I. - III. 2022.
I. - III. 2022. I. - III. 2023. indeksi
I. - III. 2023.
I. - III. 2022.
  Ukupno 5 120 041 5 837 046 114,0 9 234 334 9 875 447 106,9
0 Hrana i žive životinje 613 421 669 924 109,2 838 701 1 051 089 125,3
1 Pića i duhan 79 100 110 324 139,5 104 147 124 348 119,4
2 Sirove materije, osim goriva 429 678 412 749 96,1 227 422 197 898 87,0
3 Mineralna goriva i maziva 594 454 733 019 123,3 1 857 863 1 694 721 91,2
4 Životinjska i biljna ulja i masti 36 011 22 221 61,7 46 544 42 336 91,0
5 Kemijski proizvodi 637 514 662 700 104,0 1 319 513 1 359 409 103,0
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 953 396 974 322 102,2 1 627 414 1 591 582 97,8
7 Strojevi i prijevozna sredstva 1 100 697 1 477 998 134,3 2 073 625 2 509 548 121,0
8 Razni gotovi proizvodi 638 960 750 922 117,5 1 047 595 1 253 065 119,6
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 33 495 19 520 58,3 90 851 50 858 56,0
  Neraspoređeno 3 315 3 346 100,9 660 593 89,8

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

   Izvoz Uvoz
I. - III. 2022. I. - III. 2023. indeksi
I. - III. 2023.
I. - III. 2022.
I. - III. 2022. I. - III. 2023. indeksi
I. - III. 2023.
I. - III. 2022.
Ukupno 5 120 041 5 837 046 114,0 9 234 334 9 875 447 106,9
Države članice EU-a 3 588 598 4 046 531 112,8 6 940 324 7 552 040 108,8
Austrija 306 817 307 027 100,1 547 755 576 236 105,2
Belgija 52 605 56 626 107,6 187 622 179 089 95,5
Bugarska 32 834 39 095 119,1 156 090 99 760 63,9
Cipar 40 227 5 587 13,9 2 488 3 862 155,2
Češka 79 239 101 191 127,7 186 073 217 631 117,0
Danska 27 852 33 115 118,9 50 059 57 877 115,6
Estonija 5 158 6 957 134,9 3 431 4 291 125,1
Finska 8 463 12 770 150,9 15 286 17 809 116,5
Francuska 142 950 149 998 104,9 206 616 241 559 116,9
Grčka 19 555 38 946 199,2 79 726 76 662 96,2
Irska 16 372 14 923 91,1 22 765 25 195 110,7
Italija 682 450 665 772 97,6 1 261 660 1 442 800 114,4
Letonija 7 462 5 547 74,3 5 960 4 356 73,1
Litva 18 004 23 840 132,4 17 530 14 606 83,3
Luksemburg 5 352 3 208 59,9 3 929 3 495 89,0
Mađarska 407 738 419 701 102,9 708 174 639 456 90,3
Malta 8 845 212 770 1) 4 767 13 516 283,5
Nizozemska 74 124 104 347 140,8 318 420 373 324 117,2
Njemačka 657 544 711 396 108,2 1 210 410 1 390 216 114,9
Poljska 109 628 129 511 118,1 324 043 389 563 120,2
Portugal 21 598 20 904 96,8 12 677 15 706 123,9
Rumunjska 92 423 90 856 98,3 116 968 125 093 106,9
Sjeverna Irska 1 549 488 31,5 2 107 3 108 147,5
Slovačka 55 829 68 296 122,3 212 586 209 645 98,6
Slovenija 587 036 682 168 116,2 1 053 973 1 121 856 106,4
Španjolska 71 716 91 051 127,0 166 528 236 406 142,0
Švedska 53 404 49 123 92,0 62 641 68 917 110,0
Neraspoređeno 1 823 1 317 72,2 43 6 13,1
Zemlje Efte 81 742 99 844 122,1 50 275 57 067 113,5
Island 624 958 153,5 13 18 138,0
Lihtenštajn 5 902 5 867 99,4 11 8 69,9
Norveška 11 441 13 954 122,0 4 326 6 014 139,0
Švicarska 63 774 79 065 124,0 45 925 51 027 111,1
Zemlje Cefte 916 497 1 043 837 113,9 616 082 671 372 109,0
Albanija 17 928 21 213 118,3 9 978 7 689 77,1
Bosna i Hercegovina 504 098 537 800 106,7 305 648 334 735 109,5
Crna Gora 57 608 72 913 126,6 1 920 1 800 93,8
Kosovo 30 293 33 628 111,0 2 127 3 366 158,2
Moldavija 412 441 107,0 498 734 147,5
Sjeverna Makedonija 38 985 44 787 114,9 26 835 25 327 94,4
Srbija 267 173 333 056 124,7 269 077 297 720 110,6
Zemlje OPEC-a 39 157 40 917 104,5 35 725 16 127 45,1
Alžir 200 2 131 1) 12 976 13 697 105,6
Angola 1 131 824 72,9 - - -
Ekvatorska Gvineja 12 162 1) - - -
Gabon 442 92 20,9 0 59 1)
Irak 1 526 2 282 149,5 114 33 28,8
Iran, Islamska Republika 1 194 1 608 134,6 1 450 1 002 69,1
Kongo 73 572 788,6 - 1 -
Kuvajt 1 769 1 470 83,1 0 - -
Libija 1 388 1 278 92,0 2 387 - -
Nigerija 544 3 406 625,7 14 326 250 1,7
Saudijska Arabija 14 652 14 046 95,9 3 885 405 10,4
Ujedinjeni Arapski Emirati 16 222 12 976 80,0 521 680 130,4
Bolivarijanska Republika Venezuela 3 71 1) 65 - -
Ostale europske zemlje 172 217 244 296 141,9 263 769 240 212 91,1
Bjelorusija 4 272 2 428 56,8 1 793 248 13,8
Rusija 33 208 55 001 165,6 53 600 22 012 41,1
Turska 69 402 108 198 155,9 166 904 169 586 101,6
Ujedinjena Kraljevina 53 980 53 569 99,2 24 720 23 838 96,4
Ukrajina 11 244 25 043 222,7 16 665 24 036 144,2
Ostale zemlje 112 58 51,6 86 492 570,6
Ostale azijske zemlje 122 187 133 345 109,1 653 153 555 531 85,1
Azerbajdžan 2 229 1 827 82,0 145 657 162 0,1
Bangladeš 900 176 19,6 3 393 16 078 473,8
Filipini 1 502 543 36,2 351 688 195,8
Hong Kong, Kina 1 946 2 818 144,8 1 219 815 66,9
Indija 3 659 3 729 101,9 38 052 91 935 241,6
Indonezija 1 953 1 792 91,7 9 659 16 531 171,1
Izrael 6 351 7 779 122,5 9 997 9 446 94,5
Japan 37 394 47 587 127,3 8 538 16 006 187,5
Katar 3 825 945 24,7 591 746 126,2
Kazahstan 4 622 13 602 294,3 40 992 720 1,8
Kina 22 157 19 625 88,6 323 457 316 925 98,0
Koreja, Republika 2 585 3 619 140,0 33 323 18 247 54,8
Libanon 6 806 6 074 89,3 3 45 1)
Malezija 757 975 128,8 3 999 6 067 151,7
Pakistan 89 1 084 1) 3 670 3 730 101,6
Singapur 1 555 1 685 108,4 4 304 5 042 117,1
Tajland 2 701 1 932 71,5 4 115 4 444 108,0
Tajvan, Kina 7 164 1 910 26,7 7 159 11 489 160,5
Vijetnam 5 989 6 447 107,7 10 057 25 653 255,1
Ostale zemlje 8 004 9 195 114,9 4 617 10 762 233,1
Ostale afričke zemlje  38 750 45 638 117,8 23 895 189 639 793,6
Egipat 23 454 22 035 94,0 11 639 10 648 91,5
Etiopija 443 809 182,5 806 1 653 205,0
Južnoafrička Republika 3 227 3 407 105,6 4 770 24 342 510,3
Maroko 6 615 11 505 173,9 2 643 3 944 149,2
Mozambik 6 12 209,4 2 315 145 466 1)
Tunis 520 543 104,5 443 1 609 363,2
Ostale zemlje 4 485 7 327 163,4 1 279 1 977 154,6
Ostale američke zemlje  150 439 170 692 113,5 582 475 545 883 93,7
Argentina 471 701 148,7 3 358 2 404 71,6
Brazil 2 886 3 155 109,3 4 851 2 978 61,4
Kanada 10 257 18 408 179,5 5 331 7 646 143,4
Meksiko 1 394 1 766 126,7 5 748 4 921 85,6
SAD 130 805 142 288 108,8 555 255 458 935 82,7
Ostale zemlje 4 626 4 374 94,5 7 932 69 000 869,9
Oceanijske zemlje 7 417 9 192 123,9 4 623 1 740 37,6
Australija 6 805 8 615 126,6 3 443 1 211 35,2
Novi Zeland 533 544 102,0 173 438 253,3
Ostale zemlje 79 33 41,4 1 007 90 9,0
Neraspoređeno 3 036 2 754 90,7 64 013 45 836 71,6

1) Indeks je veći od 999.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

       I. - IV. 2022. I. - IV. 2023. indeksi
I. - IV. 2023.
I. - IV. 2022.
Izvoz 6 971 021 7 623 838 109,4
Države članice EU-a 4 878 597 5 237 269 107,4
Države nečlanice EU-a 2 092 424 2 386 569 114,1
Uvoz 12 702 811 12 936 259 101,8
Države članice EU-a 9 445 755 9 982 236 105,7
Države nečlanice EU-a 3 257 056 2 954 024 90,7
Saldo robne razmjene -5 731 790 -5 312 421 1)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 54,9 58,9 1)

1) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi na teritorij Republike Hrvatske ili ga napušta. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2023. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 400 tisuća eura i za otpreme od 200 tisuća eura. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene među državama članicama EU-a, Uredba (EU) 2019/2152 te provedbena Uredba Komisije 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. godine (NN, br. 35/23.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku Državni zavod za statistiku - Intrastat (gov.hr).

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) 2019/2152 te Provedbene uredbe Komisije 2020/1197 i 2021/1225, Delegirana uredba (EU) 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. godine (NN, br. 35/23.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Za izvoz, odnosno otpreme, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a za uvoz, odnosno primitke, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu, prema kojem se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se za izvoz robe iskazuju prema zemljama namjene, a za uvoz robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se za uvoz robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se za primitke robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2022. smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenima na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice

Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Filip Macan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti