Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 09. svibnja 2023.
VT-2023-1-1/2

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM - privremeni podaci od siječnja do veljače 2023. i od siječnja do ožujka 2023.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do veljače 2023., prema privremenim podacima, iznosio je 3,4 milijarde eura. Istodobno je uvoz iznosio 6,1 milijardu eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 2,7 milijardi eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do veljače 2023. bila je 56,1%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do ožujka 2023., prema Prvim rezultatima, iznosio je 5,8 milijardi eura, dok je uvoz iznosio 9,8 milijardi eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 4,0 milijarde eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do ožujka 2023., prema Prvim rezultatima, bila je 59,5%.

Napomena: Od 1. siječnja 2023. u Republici Hrvatskoj uvedena je nova valuta euro. Vrijednosti za razdoblja od prije 1. siječnja 2023. preračunane su u eure prema fiksnom tečaju (1 euro = 7,53450 kuna).

 

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD VELJAČE 2022. DO VELJAČE 2023.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD
2022.                                            
  I 1 493 841 1 693 685 2 568 219 2 911 941 -1 074 378 -1 218 256 58,2
  II 1 662 448 1 869 626 2 896 794 3 253 538 -1 234 347 -1 383 912 57,4
  III 1 962 928 2 209 507 3 756 819 4 224 103 -1 793 891 -2 014 595 52,2
  IV 1 849 771 2 039 128 3 452 939 3 807 325 -1 603 168 -1 768 197 53,6
  V 2 034 921 2 159 468 3 549 264 3 764 707 -1 514 343 -1 605 239 57,3
  VI 2 146 475 2 286 073 3 520 288 3 751 808 -1 373 813 -1 465 735 61,0
  VII 2 146 790 2 251 944 3 628 346 3 806 249 -1 481 557 -1 554 305 59,2
  VIII 1 873 635 1 919 383 3 868 507 3 964 239 -1 994 872 -2 044 856 48,4
  IX 2 484 455 2 484 226 3 816 686 3 816 171 -1 332 231 -1 331 945 65,1
  X 2 123 789 2 098 788 3 681 603 3 634 486 -1 557 814 -1 535 698 57,7
  XI 2 280 479 2 260 682 3 520 355 3 491 125 -1 239 876 -1 230 443 64,8
  XII 1 892 013 1 951 697 3 294 268 3 398 841 -1 402 255 -1 447 144 57,4
  I – XII 23 951 545 25 224 206 41 554 089 43 824 531 -17 602 544 -18 600 325 57,6
2023.                        
  I 1 680 865 1 792 810 3 003 428 3 203 453 -1 322 563 -1 410 642 56,0
  II 1 765 416 1 912 470 3 140 354 3 401 932 -1 374 937 -1 489 462 56,2
  I – II 3 446 281 3 705 280 6 143 782 6 605 385 -2 697 501 -2 900 105 56,1

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

      Izvoz  Uvoz
I. - II. 2022. I. - II. 2023. indeksi
I. - II. 2023.
I. - II. 2022.
I. - II. 2022. I. - II. 2023. indeksi
I. - II. 2023.
I. - II. 2022.
    Ukupno 3 156 289 3 446 281 109,2 5 465 014 6 143 782 112,4
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 206 845 200 333 96,9 164 537 198 203 120,5
  Rudarstvo i vađenje 180 659 124 609 69,0 435 292 486 168 111,7
  Prerađivačka industrija 2 572 236 2 876 627 111,8 4 601 452 5 237 849 113,8
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 228 955 285 922 124,9 415 087 530 795 127,9
  11 Proizvodnja pića 25 126 33 654 133,9 34 839 39 106 112,2
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 25 682 33 647 131,0 26 360 29 658 112,5
  13 Proizvodnja tekstila 31 447 35 806 113,9 74 681 88 179 118,1
  14 Proizvodnja odjeće 107 231 146 635 136,7 194 500 239 156 123,0
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 74 018 86 031 116,2 94 456 129 108 136,7
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 181 377 173 957 95,9 76 154 84 426 110,9
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 71 588 72 281 101,0 111 508 116 704 104,7
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 350 331 94,6 581 437 75,2
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 125 732 155 190 123,4 366 348 516 771 141,1
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 185 410 194 214 104,7 464 540 492 554 106,0
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 157 677 175 472 111,3 305 718 315 984 103,4
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 113 663 117 104 103,0 217 053 217 623 100,3
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 94 622 114 220 120,7 93 652 108 348 115,7
  24 Proizvodnja metala 172 530 158 787 92,0 432 080 372 942 86,3
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 203 623 205 356 100,9 181 812 190 581 104,8
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 90 247 90 575 100,4 297 266 318 836 107,3
  27 Proizvodnja električne opreme 247 531 287 926 116,3 286 185 316 219 110,5
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 170 999 209 259 122,4 359 149 406 316 113,1
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 110 768 117 670 106,2 308 542 441 106 143,0
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 65 662 87 655 133,5 81 080 75 528 93,2
  31 Proizvodnja namještaja 52 716 54 556 103,5 70 821 80 506 113,7
  32 Ostala prerađivačka industrija 35 282 40 376 114,4 109 039 126 964 116,4
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  104 156 166 158 159,5 213 394 181 130 84,9
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  78 587 64 246 81,8 40 689 29 067 71,4
J   Informacije i komunikacije  11 904 12 372 103,9 9 272 10 536 113,6
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  0 7 1) 18 4 23,9
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  30 59 195,1 28 422 1)
    Neraspoređeno  1 872 1 871 100,0 332 402 120,9

1) Indeks je veći od 999.

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

        Izvoz Uvoz
I. - II. 2022. I. - II. 2023. indeksi
I. - II. 2023.
I. - II. 2022.
I. - II. 2022. I. - II. 2023. indeksi
I. - II. 2023.
I. - II. 2022.
  Ukupno 3 156 289 3 446 281 109,2 5 465 013 6 143 782 112,4
0 Hrana i žive životinje 367 067 418 760 114,1 505 260 651 034 128,9
1 Pića i duhan 47 756 64 995 136,1 62 720 72 685 115,9
2 Sirove materije, osim goriva 259 142 248 530 95,9 130 348 112 371 86,2
3 Mineralna goriva i maziva 395 048 431 660 109,3 1 009 401 1 188 648 117,8
4 Životinjska i biljna ulja i masti 19 070 13 901 72,9 27 135 25 686 94,7
5 Kemijski proizvodi 390 765 419 159 107,3 839 052 870 641 103,8
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 585 912 605 774 103,4 959 760 961 589 100,2
7 Strojevi i prijevozna sredstva 675 763 773 944 114,5 1 269 091 1 483 662 116,9
8 Razni gotovi proizvodi 395 513 453 846 114,7 628 558 744 737 118,5
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 18 381 13 841 75,3 33 357 32 327 96,9
  Neraspoređeno 1 872 1 871 100,0 332 402 120,9

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

   Izvoz Uvoz
I. - II. 2022. I. - II. 2023. indeksi
I. - II. 2023.
I. - II. 2022.
I. - II. 2022. I. - II. 2023. indeksi
I. - II. 2023.
I. - II. 2022.
Ukupno 3 156 289 3 446 281 109,2 5 465 013 6 143 782 112,4
Države članice EU-a 2 207 010 2 334 500 105,8 4 059 934 4 684 831 115,4
Austrija 190 219 188 764 99,2 314 017 353 440 112,6
Belgija 32 763 35 445 108,2 114 599 116 311 101,5
Bugarska 20 579 25 027 121,6 123 098 73 051 59,3
Cipar 1 354 3 969 293,1 1 411 2 417 171,2
Češka 52 557 65 404 124,4 105 811 129 822 122,7
Danska 18 471 21 156 114,5 30 505 33 102 108,5
Estonija 2 349 4 893 208,3 1 911 2 213 115,8
Finska 3 886 5 477 140,9 10 133 12 090 119,3
Francuska 90 494 102 675 113,5 127 264 142 988 112,4
Grčka 12 630 22 824 180,7 29 290 59 039 201,6
Irska 10 587 7 286 68,8 13 204 16 389 124,1
Italija 407 845 410 815 100,7 675 143 922 061 136,6
Letonija 4 227 3 309 78,3 4 020 3 184 79,2
Litva 10 118 16 089 159,0 10 066 8 575 85,2
Luksemburg 3 932 1 978 50,3 2 474 2 620 105,9
Mađarska 289 780 228 954 79,0 398 224 395 185 99,2
Malta 5 591 5 276 94,4 1 290 11 826 916,7
Nizozemska 43 576 52 373 120,2 195 602 233 144 119,2
Njemačka 415 019 442 244 106,6 737 971 850 066 115,2
Poljska 70 753 82 985 117,3 198 065 231 007 116,6
Portugal 13 106 11 887 90,7 6 905 8 961 129,8
Rumunjska 54 966 58 222 105,9 75 432 74 380 98,6
Sjeverna Irska 1 331 444 33,4 1 466 2 175 148,4
Slovačka 35 659 42 652 119,6 129 048 130 367 101,0
Slovenija 337 557 411 276 121,8 616 591 688 146 111,6
Španjolska 41 318 52 218 126,4 96 823 139 137 143,7
Švedska 35 183 30 041 85,4 39 542 43 131 109,1
Neraspoređeno 1 161 817 70,3 32 3 10,6
Zemlje Efte 52 356 63 443 121,2 31 233 37 187 119,1
Island 311 849 273,1 9 4 41,5
Lihtenštajn 3 705 3 988 107,6 8 4 44,8
Norveška 7 517 9 743 129,6 3 191 4 079 127,9
Švicarska 40 823 48 863 119,7 28 026 33 100 118,1
Zemlje Cefte 544 121 658 741 121,1 358 703 399 209 111,3
Albanija 9 589 12 231 127,5 4 744 3 517 74,1
Bosna i Hercegovina 298 433 339 481 113,8 183 401 195 268 106,5
Crna Gora 35 607 43 525 122,2 642 983 153,2
Kosovo 17 355 20 333 117,2 1 464 1 866 127,4
Moldavija 345 190 54,9 284 599 210,7
Sjeverna Makedonija 22 288 25 019 112,3 16 015 14 354 89,6
Srbija 160 503 217 962 135,8 152 153 182 622 120,0
Zemlje OPEC-a 22 791 24 237 106,3 28 729 9 834 34,2
Alžir 189 1 252 660,8 9 199 8 587 93,3
Angola 870 563 64,7 - - -
Ekvatorska Gvineja 12 151 1) - - -
Gabon 358 24 6,8 0 59 1)
Irak 581 672 115,6 3 - -
Iran, Islamska Republika 666 1 261 189,3 1 095 568 51,9
Kongo 73 489 674,4 - - -
Kuvajt 694 863 124,3 - - -
Libija 1 316 557 42,3 0 - -
Nigerija 505 3 386 671,0 14 198 0 0,0
Saudijska Arabija 8 301 6 964 83,9 3 776 320 8,5
Ujedinjeni Arapski Emirati 9 223 7 985 86,6 414 299 72,2
Bolivarijanska Republika Venezuela 3 71 1) 43 - -
Ostale europske zemlje 118 040 127 947 108,4 169 105 138 435 81,9
Bjelorusija 3 578 1 876 52,4 1 307 158 12,1
Rusija 23 831 32 396 135,9 41 306 13 831 33,5
Turska 43 259 54 989 127,1 99 674 97 937 98,3
Ujedinjena Kraljevina 36 941 31 333 84,8 14 818 13 286 89,7
Ukrajina 10 415 7 320 70,3 11 944 12 833 107,4
Ostale zemlje 15 32 205,6 57 389 682,3
Ostale azijske zemlje 89 779 91 905 102,4 324 801 347 563 107,0
Azerbajdžan 957 1 769 184,8 - 77 -
Bangladeš 441 152 34,5 2 023 8 625 426,4
Filipini 1 281 493 38,5 332 360 108,4
Hong Kong, Kina 910 1 027 112,8 833 293 35,2
Indija 2 560 1 992 77,8 27 384 51 894 189,5
Indonezija 1 327 1 063 80,1 7 963 17 365 218,1
Izrael 3 695 2 610 70,6 7 200 4 445 61,7
Japan 35 734 46 782 130,9 5 936 9 110 153,5
Katar 2 423 606 25,0 285 746 261,6
Kazahstan 2 634 7 082 268,9 457 465 101,8
Kina 15 374 10 702 69,6 221 134 200 598 90,7
Koreja, Republika 1 245 1 237 99,3 27 962 12 857 46,0
Libanon 3 106 2 466 79,4 3 1 47,0
Malezija 206 835 405,7 2 615 3 457 132,2
Pakistan 53 846 1) 1 853 2 120 114,4
Singapur 1 170 1 033 88,3 2 885 3 289 114,0
Tajland 2 612 1 191 45,6 3 114 2 541 81,6
Tajvan, Kina 6 361 1 022 16,1 4 501 8 843 196,5
Vijetnam 3 407 4 282 125,7 5 717 13 298 232,6
Ostale zemlje 4 281 4 716 110,1 2 605 7 177 275,5
Ostale afričke zemlje  24 005 27 596 115,0 15 114 179 205 1)
Egipat 15 537 13 635 87,8 6 750 6 034 89,4
Etiopija 57 758 1) 14 103 741,2
Južnoafrička Republika 1 148 2 544 221,5 4 180 23 410 560,1
Maroko 3 936 6 792 172,5 1 782 2 773 155,6
Mozambik 6 - - 1 420 144 838 1)
Tunis 495 444 89,6 337 916 272,0
Ostale zemlje 2 826 3 424 121,2 631 1 133 179,5
Ostale američke zemlje  92 125 109 045 118,4 423 563 326 372 77,1
Argentina 371 433 116,7 2 414 1 464 60,7
Brazil 660 478 72,3 2 771 2 236 80,7
Kanada 6 711 7 830 116,7 3 273 3 699 113,0
Meksiko 1 194 1 186 99,3 3 918 3 249 82,9
SAD 80 214 96 383 120,2 406 627 249 563 61,4
Ostale zemlje 2 975 2 735 91,9 4 559 66 161 1)
Oceanijske zemlje 3 832 7 117 185,7 3 386 1 364 40,3
Australija 3 322 6 723 202,4 3 260 987 30,3
Novi Zeland 445 371 83,3 67 287 431,6
Ostale zemlje 65 23 35,2 60 90 151,2
Neraspoređeno 2 229 1 751 78,5 50 445 19 782 39,2

1) Indeks je veći od 999.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

      I. - III. 2022. I. - III. 2023. indeksi
I. - III. 2023.
I. - III. 2022.
Izvoz 5 119 217 5 819 408 113,7
Države članice EU-a 3 587 319 4 030 033 112,3
Države nečlanice EU-a 1 531 898 1 789 376 116,8
Uvoz 9 221 832 9 783 288 106,1
Države članice EU-a 6 927 375 7 481 935 108,0
Države nečlanice EU-a 2 294 457 2 301 354 100,3
Saldo robne razmjene -4 102 615 -3 963 880 1)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 55,5 59,5 1)

1) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2023. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 400 tisuća eura i za otpreme od 200 tisuća eura. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a, Uredba (EU) 2019/2152 te provedbena Uredba Komisije 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. godine (NN, br. 35/23.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku Državni zavod za statistiku - Intrastat (gov.hr).

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) 2019/2152 te Provedbene uredbe Komisije 2020/1197 i 2021/1225, Delegirana uredba (EU) br. 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2023. godine (NN, br. 35/23.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Za izvoz, odnosno otpreme, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a za uvoz, odnosno primitke, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu, prema kojem se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a za uvoz robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se za uvoz robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se za primitke robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije   informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. 

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice

Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Nikolina Vincent Štavalj

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti