Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 07. travnja 2023.
VT-2023-1-1/1

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci za siječanj 2023. i od siječnja do veljače 2023.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske za siječanj 2023., prema privremenim podacima, iznosio je 1,7 milijardi eura. Istodobno je uvoz iznosio 3,0 milijarde eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 1,3 milijarde eura.

Pokrivenost uvoza izvozom za siječanj 2023. bila je 56,1%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do veljače 2023., prema Prvim rezultatima, iznosio je 3,4 milijarde eura, dok je uvoz iznosio 6,1 milijardu eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 2,6 milijardi eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do veljače 2023., prema Prvim rezultatima, bila je 56,7%.

Napomena: Od 1. siječnja 2023. u Republici Hrvatskoj uvedena je nova valuta euro. Vrijednosti za razdoblja od prije 1. siječnja 2023. preračunane su u eure prema fiksnom tečaju (1 euro = 7,53450 kuna).

 

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD SIJEČNJA 2022. DO SIJEČNJA 2023.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      Izvoz  Uvoz  Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD tis. eura tis. USD
2022                                        
  I 1 493 841 1 693 685 2 568 219 2 911 941 -1 074 378 -1 218 256 58,2
  II 1 662 448 1 869 626 2 896 794 3 253 538 -1 234 347 -1 383 912 57,4
  III 1 962 928 2 209 507 3 756 819 4 224 103 -1 793 891 -2 014 595 52,2
  IV 1 849 771 2 039 128 3 452 939 3 807 325 -1 603 168 -1 768 197 53,6
  V 2 034 921 2 159 468 3 549 264 3 764 707 -1 514 343 -1 605 239 57,3
  VI 2 146 475 2 286 073 3 520 288 3 751 808 -1 373 813 -1 465 735 61,0
  VII 2 146 790 2 251 944 3 628 346 3 806 249 -1 481 557 -1 554 305 59,2
  VIII 1 873 635 1 919 383 3 868 507 3 964 239 -1 994 872 -2 044 856 48,4
  IX 2 484 455 2 484 226 3 816 686 3 816 171 -1 332 231 -1 331 945 65,1
  X 2 123 789 2 098 788 3 681 603 3 634 486 -1 557 814 -1 535 698 57,7
  XI 2 280 479 2 260 682 3 520 355 3 491 125 -1 239 876 -1 230 443 64,8
  XII 1 892 013 1 951 697 3 294 268 3 398 841 -1 402 255 -1 447 144 57,4
  I – XII 23 951 545 25 224 206 41 554 089 43 824 531 -17 602 544 -18 600 325 57,6
2023                    
  I 1 676 838 1 788 516 2 990 380 3 189 537 -1 313 542 -1 401 021 56,1

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

      Izvoz  Uvoz
I. 2022. I. 2023. indeksi
I. 2023.
I. 2022.
I. 2022. I. 2023. indeksi
I. 2023.
I. 2022.
    Ukupno 1 493 841 1 676 838 112,3 2 568 219 2 990 380 116,4
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 95 032 106 106 111,7 81 047 90 254 111,4
  Rudarstvo i vađenje 98 048 78 860 80,4 229 748 284 881 124,0
  Prerađivačka industrija 1 209 557 1 372 386 113,5 2 117 641 2 492 444 117,7
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 105 174 140 179 133,3 190 173 268 746 141,3
  11 Proizvodnja pića 11 429 15 978 139,8 16 460 17 396 105,7
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 11 554 14 096 122,0 14 179 13 306 93,8
  13 Proizvodnja tekstila 14 816 16 907 114,1 33 903 40 161 118,5
  14 Proizvodnja odjeće 52 040 71 867 138,1 92 536 111 971 121,0
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 35 018 41 935 119,8 43 755 63 358 144,8
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 81 369 85 666 105,3 33 902 38 002 112,1
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 35 181 36 599 104,0 51 750 56 087 108,4
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 173 176 101,8 275 229 83,3
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 60 562 76 450 126,2 151 208 253 330 167,5
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 81 682 87 587 107,2 213 781 238 874 111,7
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 77 742 72 955 93,8 170 020 167 818 98,7
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 51 714 55 705 107,7 93 852 97 684 104,1
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 44 406 53 838 121,2 40 098 47 289 117,9
  24 Proizvodnja metala 87 662 76 892 87,7 197 364 179 111 90,8
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 95 645 97 779 102,2 81 793 86 265 105,5
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 40 729 44 114 108,3 153 255 165 038 107,7
  27 Proizvodnja električne opreme 120 013 137 069 114,2 138 254 143 108 103,5
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 75 856 92 406 121,8 162 932 174 540 107,1
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 55 337 59 013 106,6 133 697 202 504 151,5
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 30 872 48 671 157,7 22 004 32 516 147,8
  31 Proizvodnja namještaja 24 715 26 242 106,2 31 880 36 989 116,0
  32 Ostala prerađivačka industrija 15 868 20 259 127,7 50 571 58 123 114,9
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  57 045 77 074 135,1 116 710 105 519 90,4
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  27 988 35 692 127,5 18 591 11 433 61,5
J   Informacije i komunikacije  5 458 5 771 105,7 4 274 5 334 124,8
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  - 2 - 14 2 11,2
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  2 33 1) 9 393 1)
    Neraspoređeno  711 914 128,5 186 121 65,1

1) Indeks je veći od 999.

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

        Izvoz Uvoz
I. 2022. I. 2023. indeksi
I. 2023.
I. 2022.
I. 2022. I. 2023. indeksi
I. 2023.
I. 2022.
  Ukupno 1 493 841 1 676 838 112,3 2 568 219 2 990 380 116,4
0 Hrana i žive životinje 169 433 212 627 125,5 235 208 323 641 137,6
1 Pića i duhan 21 411 28 569 133,4 31 933 32 209 100,9
2 Sirove materije, osim goriva 107 856 128 790 119,4 59 577 49 627 83,3
3 Mineralna goriva i maziva 208 235 225 349 108,2 493 342 646 015 130,9
4 Životinjska i biljna ulja i masti 8 797 6 798 77,3 12 853 12 035 93,6
5 Kemijski proizvodi 180 708 184 739 102,2 412 911 434 150 105,1
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 280 926 289 396 103,0 436 961 445 507 102,0
7 Strojevi i prijevozna sredstva 322 243 374 016 116,1 581 886 683 257 117,4
8 Razni gotovi proizvodi 184 053 219 248 119,1 289 180 349 518 120,9
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 9 469 6 391 67,5 14 185 14 301 100,8
  Neraspoređeno 711 914 128,5 186 121 65,1

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

   Izvoz Uvoz
I. 2022. I. 2023. indeksi
I. 2023.
I. 2022.
I. 2022. I. 2023. indeksi
I. 2023.
I. 2022.
Ukupno 1 493 841 1 676 838 112,3 2 568 219 2 990 380 116,4
Države članice EU-a 1 056 194 1 150 651 108,9 1 871 356 2 238 974 119,6
Austrija 86 839 91 468 105,3 138 554 169 830 122,6
Belgija 15 332 15 600 101,7 61 946 58 682 94,7
Bugarska 10 005 10 829 108,2 26 670 48 709 182,6
Cipar 588 1 764 300,0 769 1 595 207,3
Češka 28 342 31 928 112,7 50 988 63 751 125,0
Danska 9 866 11 055 112,1 16 915 14 772 87,3
Estonija 1 313 3 457 263,4 496 1 281 258,5
Finska 1 912 3 553 185,8 5 543 7 460 134,6
Francuska 46 769 47 833 102,3 55 987 64 227 114,7
Grčka 7 258 9 946 137,0 15 799 44 974 284,7
Irska 3 399 3 007 88,5 5 992 7 661 127,8
Italija 193 720 196 862 101,6 322 783 400 411 124,0
Letonija 1 178 1 465 124,4 1 559 1 372 88,0
Litva 5 733 8 706 151,8 3 999 3 681 92,1
Luksemburg 1 964 740 37,7 725 1 296 178,7
Mađarska 143 992 131 733 91,5 186 340 199 443 107,0
Malta 3 658 2 034 55,6 877 1 375 156,8
Nizozemska 22 568 19 835 87,9 95 968 111 881 116,6
Njemačka 192 972 216 404 112,1 339 679 402 774 118,6
Poljska 35 354 36 846 104,2 92 952 109 826 118,2
Portugal 5 765 6 329 109,8 3 071 3 429 111,6
Rumunjska 27 336 30 226 110,6 37 279 38 261 102,6
Sjeverna Irska 1 091 132 12,1 553 1 542 279,0
Slovačka 14 912 26 467 177,5 55 617 72 453 130,3
Slovenija 155 808 200 699 128,8 287 150 330 079 115,0
Španjolska 21 070 25 754 122,2 39 300 56 154 142,9
Švedska 17 153 15 617 91,0 23 827 22 055 92,6
Neraspoređeno 299 360 120,3 19 - -
Zemlje Efte 25 338 31 936 126,0 13 213 16 944 128,2
Island 149 753 505,2 4 4 91,6
Lihtenštajn 1 958 1 983 101,3 1 2 222,0
Norveška 3 414 5 795 169,7 2 080 1 197 57,5
Švicarska 19 818 23 405 118,1 11 128 15 742 141,5
Zemlje Cefte 251 785 301 116 119,6 175 504 191 793 109,3
Albanija 5 203 3 408 65,5 1 664 1 425 85,7
Bosna i Hercegovina 136 520 155 381 113,8 93 074 96 130 103,3
Crna Gora 17 251 19 157 111,0 194 199 102,2
Kosovo 7 538 10 221 135,6 549 698 127,2
Moldavija 73 63 86,2 26 372 1)
Sjeverna Makedonija 10 600 10 920 103,0 6 814 5 607 82,3
Srbija 74 600 101 966 136,7 73 183 87 363 119,4
Zemlje OPEC-a 7 843 11 894 151,7 5 744 4 996 87,0
Alžir 21 534 1) 4 462 4 222 94,6
Angola 340 563 165,8 - - -
Ekvatorska Gvineja - 62 - - - -
Gabon 25 24 95,9 0 59 1)
Irak 271 176 64,8 - - -
Iran, Islamska Republika 106 340 320,5 351 232 66,2
Kongo 38 - - - - -
Kuvajt 160 304 189,9 - - -
Libija 284 354 124,8 - - -
Nigerija 121 3 295 1) 31 - -
Saudijska Arabija 2 284 2 112 92,4 502 320 63,7
Ujedinjeni Arapski Emirati 4 188 4 058 96,9 355 163 46,0
Bolivarijanska Republika Venezuela 3 71 1) 43 - -
Ostale europske zemlje 56 158 66 717 118,8 73 341 62 407 85,1
Bjelorusija 2 071 592 28,6 357 104 29,1
Rusija 11 852 17 036 143,7 11 415 6 545 57,3
Turska 13 791 31 106 225,5 47 172 45 365 96,2
Ujedinjena Kraljevina 22 890 14 582 63,7 7 250 4 352 60,0
Ukrajina 5 554 3 402 61,3 7 109 5 913 83,2
Ostale zemlje - - - 38 128 335,6
Ostale azijske zemlje 41 008 53 983 131,6 181 456 161 809 89,2
Azerbajdžan 665 14 2,1 - 69 -
Bangladeš - 136 - 1 023 5 666 553,7
Filipini 862 173 20,0 129 104 80,6
Hong Kong, Kina 255 181 71,0 501 229 45,6
Indija 318 1 037 326,7 14 647 13 959 95,3
Indonezija 961 511 53,2 5 989 15 745 262,9
Izrael 2 435 1 191 48,9 4 653 1 733 37,3
Japan 18 198 33 203 182,5 4 153 6 038 145,4
Katar 1 183 146 12,4 0 163 1)
Kazahstan 1 426 1 913 134,1 274 231 84,3
Kina 8 635 5 521 63,9 123 102 94 659 76,9
Koreja, Republika 691 573 82,9 16 801 5 651 33,6
Libanon 693 2 162 312,0 3 1 47,7
Malezija 27 642 1) 1 208 3 057 253,1
Pakistan 9 134 1) 640 1 141 178,5
Singapur 366 723 197,7 942 1 993 211,4
Tajland 995 1 032 103,8 1 667 1 385 83,1
Tajvan, Kina 181 275 151,8 1 885 3 355 178,0
Vijetnam 1 479 1 875 126,7 2 427 2 374 97,8
Ostale zemlje 1 629 2 541 156,0 1 413 4 255 301,3
Ostale afričke zemlje  11 894 14 405 121,1 3 532 172 759 1)
Egipat 7 265 7 284 100,3 1 521 2 207 145,1
Etiopija 57 537 943,8 5 28 539,2
Južnoafrička Republika 747 1 060 141,9 256 22 838 1)
Maroko 2 311 2 383 103,1 628 1 456 231,8
Mozambik - - - 867 144 779 1)
Tunis 136 358 262,7 55 837 1)
Ostale zemlje 1 378 2 782 202,0 199 613 308,8
Ostale američke zemlje  40 325 43 986 109,1 227 732 132 043 58,0
Argentina 62 150 243,6 1 409 967 68,7
Brazil 516 287 55,6 490 438 89,3
Kanada 3 640 4 243 116,6 1 793 2 150 119,9
Meksiko 713 504 70,7 2 682 2 272 84,7
SAD 33 420 38 046 113,8 219 810 123 690 56,3
Ostale zemlje 1 973 756 38,3 1 547 2 525 163,3
Oceanijske zemlje 1 826 1 278 70,0 231 276 119,3
Australija 1 683 1 040 61,8 118 53 45,1
Novi Zeland 143 236 165,0 53 222 418,2
Ostale zemlje - 2 - 60 - -
Neraspoređeno 1 470 871 59,3 16 110 8 378 52,0

1) Indeks je veći od 999.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

      I. - II. 2022. I. - II. 2023. Indeksi
I. - II. 2023.
I. - II. 2022.
Izvoz 3 156 289 3 442 615 109,1
Države članice EU-a 2 207 010 2 329 907 105,6
Države nečlanice EU-a 949 279 1 112 708 117,2
Uvoz 5 465 013 6 074 342 111,1
Države članice EU-a 4 059 934 4 664 340 114,9
Države nečlanice EU-a 1 405 079 1 410 002 100,4
Saldo robne razmjene -2 308 725 -2 631 728 1)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 57,8 56,7 1)

1) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2023. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 400 tisuća eura i za otpreme od 200 tisuća eura. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a, Uredba (EU) 2019/2152 te provedbena Uredba Komisije 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine (NN, br. 42/22.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku Državni zavod za statistiku - Intrastat (gov.hr).

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) 2019/2152 te Provedbene uredbe Komisije 2020/1197 i 2021/1225, Delegirana uredba (EU) br. 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine (NN, br. 42/22.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Za izvoz, odnosno otpreme, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a za uvoz, odnosno primitke, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu, prema kojem se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a za uvoz robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se za uvoz robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se za primitke robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije   informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. 

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice

Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Tamara Dodig Marić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti