Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 14. srpnja 2023.
OBR-2023-1-1

ISSN 1334-0557

DJEČJI VRTIĆI I DRUGE PRAVNE OSOBE KOJE OSTVARUJU PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA. POČETAK PED. G. 2022./2023.

U odnosu na prošlu pedagošku godinu upisano je 5 448 djece više.

Na početku pedagoške godine 2022./2023., prema metodologiji statističkog praćenja podataka, bilo je 1 727 izvještajnih jedinica koje su ostvarivale programe predškolskog odgoja i naobrazbe, od toga 1 583 dječjih vrtića i 144 druge pravne osobe (osnovne škole, igraonice u knjižnici ili druge ustanove ili udruge).

Dječje vrtiće kojima su osnivač jedinice lokalne uprave i samouprave pohađa 81,0% djece.

Ukupan broj djece koja su bila obuhvaćena nekim programom predškolskog odgoja i naobrazbe bio je 147 888, a od toga 71 205 djevojčica (48,1%). Redovitim programom bila su obuhvaćena 135 252 djeteta, programom predškole 8 487 djece, a kraćim programom 4 149 djece.

U vrtiću osam i više sati boravi 80,4% djece.

Od ukupnog broja vrtića 384 su samostalna, tj. bez područnih odjela, 289 dječjih vrtića imala su u svom sastavu područne odjele, a područnih odjela bilo je 910.

U odnosu na prethodnu godinu ukupan broj izvještajnih jedinica povećao se za 1,1%, a ukupan broj djece u izvještajnim jedinicama također se povećao, za 3,8%.

Od ukupnog broja zaposlenih, na odgojitelje i učitelje odnosi se 60,9%.

U školskoj godini 2021./2022. programom predškole bilo je obuhvaćeno 8 487 djece koja nisu bila polaznici redovitog programa predškolskog odgoja, što je manje za 8,8% nego prethodne godine.

1. DJEČJI VRTIĆI I DRUGE PRAVNE OSOBE KOJE OSTVARUJU PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA, POČETAK PED. G. 2022./2023.

Osnivač Ukupno Dječji vrtići Druge pravne osobe
samostalni s područnim odjelima područni odjeli osnovne škole igraonice u knjižnici druge ustanove i udruge
Ukupno 1 727 384 289 910 101 6 37
Republika Hrvatska  5 1 - - 2 1 1
Jedinice lokalne uprave i samouprave 1 308 205 219 770 95 5 14
Druge domaće pravne i fizičke osobe (privatne)  356 163 56 111 4 - 22
Vjerske zajednice 58 15 14 29 - - -

2. DJECA PREMA VRSTI PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I SPOLU, POČETAK PED. G. 2022./2023.

Osnivač Ukupno U redovitim programima U predškoli1) U kraćim programima
svega djevojčice svega djevojčice svega djevojčice svega djevojčice
Ukupno 147 888 71 205 135 252 64 793 8 487 4 023 4 149 2 389
Republika Hrvatska  276 144 45 26 42 21 189 97
Jedinice lokalne uprave i samouprave  119 761 57 339 110 581 52 822 7 343 3 481 1 837 1 036
Druge domaće pravne i fizičke osobe (privatne) 24 149 11 897 21 031 10 172 995 469 2 123 1 256
Vjerske zajednice 3 702 1 825 3 595 1 773 107 52 - -

1) Podaci se odnose na program predškole ostvaren u školskoj godini 2021./2022.

3. DJECA PREMA SPOLU I DULJINI DNEVNOG BORAVKA U SATIMA, POČETAK PED. G. 2022./2023.

Osnivač Djeca Trajanje dnevnog boravka, sati Postotak djece prema trajanju dnevnog boravka, sati
svega djevojčice manje od 5 5 – 8  8 i više manje od 5 5 – 8 8 i više
Ukupno 147 888 71 205 14 348 14 622 118 918 9,70 9,89 80,41
Republika Hrvatska  276 144 231 3 42 83,70 1,09 15,22
Jedinice lokalne uprave i samouprave  119 761 57 339 10 789 12 032 96 940 9,01 10,05 80,94
Druge domaće pravne i fizičke osobe (privatne) 24 149 11 897 3 178 2 008 18 963 13,16 8,32 78,52
Vjerske zajednice 3 702 1 825 150 579 2 973 4,05 15,64 80,31

G-1. DJECA OBUHVAĆENA PROGRAMIMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA PREMA DOBNIM SKUPINAMA, POČETAK PED. G. 2022./2023.

4. ZAPOSLENICI U DJEČJIM VRTIĆIMA, DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA KOJE OSTVARUJU PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROGRAMIMA PREDŠKOLE, POČETAK PED. G. 2022./2023.

  Zaposlenici Odgojitelji i učitelji Zdravstveno osoblje Pedagozi Psiholozi, defektolozi Administrativno osoblje Ostalo osoblje
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Ukupno svega 25 380 24 179 15 446 15 241 588 558 548 532 684 664 1 204 1 061 6 910 6 123
  s punim radnim vremenom 23 545 22 507 14 876 14 718 407 390 364 354 522 509 1 091 962 6 285 5 574
Dječji vrtići svega 24 967 23 815 15 159 14 994 576 546 541 525 631 611 1 182 1 043 6 878 6 096
  s punim radnim vremenom 23 366 22 344 14 800 14 649 398 381 361 351 471 458 1 076 951 6 260 5 554
Predškola1) svega 127 118 127 118 - - - - - - - - - -
  s punim radnim vremenom - - - - - - - - - - - - - -
Druge pravne osobe svega 286 246 160 129 12 12 7 7 53 53 22 18 32 27
  s punim radnim vremenom 179 163 76 69 9 9 3 3 51 51 15 11 25 20

1) Podaci se odnose na program predškole ostvaren u školskoj godini 2021./2022.

G-2. ZAPOSLENICI U DJEČJIM VRTIĆIMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA PREMA SPOLU, POČETAK PED. G. 2022./2023.

G-3. ZAPOSLENICI U DJEČJIM VRTIĆIMA, POČETAK PED. G. 2022./2023.

5. ZAPOSLENICI U DJEČJIM VRTIĆIMA PREMA STUPNJU OBRAZOVANJA I SPOLU, POČETAK PED. G. 2022./2023.

Osnivač Zaposlenici Odgojitelji i učitelji Zdravstveno osoblje Stručni suradnici Administrativno osoblje Ostalo osoblje
svega žene svega žene
Ukupno svega 24 967 23 815 15 159 14 994 576 1 172 1 182 6 878
  visoko  4 443 4 217 2 522 2 472 113 1 123 399 286
  više  12 894 12 723 11 977 11 867 353 49 358 157
  srednje 6 074 5 346 660 655 110 - 425 4 879
  osnovno 1 556 1 529 - - - - - 1556
Republika Hrvatska svega 13 11 4 4 - 1 2 6
  visoko  2 2 - - - 1 1 -
  više  5 5 4 4 - - 1 -
  srednje 6 4 - - - - - 6
  osnovno - - - - - - - -
Jedinice lokalne uprave i samouprave svega 20 757 19 804 12 580 12 453 424 840 966 5 947
  visoko  3 394 3 247 1 971 1 946 71 808 326 218
  više  10 885 10 742 10 185 10 086 259 32 296 113
  srednje 4 992 4 355 424 421 94 - 344 4 130
  osnovno 1 486 1 460 - - - - - 1 486
Druge domaće pravne i fizičke osobe (privatne) svega 3 588 3 407 2 213 2 179 131 284 172 788
  visoko  921 847 502 478 37 270 53 59
  više  1 669 1 644 1 484 1 476 82 14 56 33
  srednje 942 860 227 225 12 - 63 640
  osnovno 56 56 - - - - - 56
Vjerske zajednice svega 609 593 362 358 21 47 42 137
  visoko  126 121 49 48 5 44 19 9
  više  335 332 304 301 12 3 5 11
  srednje 134 127 9 9 4 - 18 103
  osnovno 14 13 - - - - - 14

6. DJEČJI VRTIĆI I DRUGE PRAVNE OSOBE KOJE OSTVARUJU PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA, DJECA PREMA DOBNIM SKUPINAMA I ZAPOSLENICI PO ŽUPANIJAMA, POČETAK PED. G. 2022./2023.

    Dječji vrtići Druge pravne osobe Djeca prema dobnim skupinama Zaposlenici
svega do 3 godine 3 – 5 godina 5 – 7 godina i stariji svega od toga
odgojitelji i učitelji zdravstveno osoblje
Republika Hrvatska 1 583 144 147 888 32 578 55 250 60 060 25 380 15 446 588
Državni 1 195 118 120 037 26 146 44 615 49 276 21 103 12 806 435
Privatni 330 26 24 149 5 756 9 087 9 306 3 668 2 278 132
Vjerskih zajednica 58 - 3 702 676 1 548 1 478 609 362 21
Zagrebačka županija 105 10 12 225 3 409 4 302 4 514 1 997 1 198 49
Državni 68 8 9 561 2 488 3 367 3 706 1 599 935 33
Privatni 33 2 2 476 882 855 739 365 241 14
Vjerskih zajednica 4 - 188 39 80 69 33 22 2
Krapinsko-zagorska županija 30 6 3 912 966 1 326 1 620 634 405 19
Državni 25 6 3 511 860 1 184 1 467 587 373 17
Privatni 5 - 401 106 142 153 47 32 2
Sisačko-moslavačka županija 36 5 4 116 982 1 469 1 665 751 451 13
Državni 35 4 4 055 980 1 443 1 632 737 443 12
Privatni - 1 22 - 10 12 3 2 -
Vjerskih zajednica 1 - 39 2 16 21 11 6 1
Karlovačka županija 25 7 3 400 762 1 216 1 422 502 306 21
Državni 23 7 3 295 749 1 177 1 369 486 298 20
Privatni 2 - 105 13 39 53 16 8 1
Varaždinska županija 57 5 5 883 1 272 2 228 2 383 902 544 31
Državni 31 3 3 310 693 1 285 1 332 539 321 18
Privatni 23 2 2 465 577 890 998 344 210 13
Vjerskih zajednica 3 - 108 2 53 53 19 13 -
Koprivničko-križevačka županija 45 9 3 661 755 1 217 1 689 561 376 14
Državni 33 9 2 747 586 886 1 275 426 292 11
Privatni 9 - 690 145 221 324 105 65 3
Vjerskih zajednica 3 - 224 24 110 90 30 19 -
Bjelovarsko-bilogorska županija 28 11 3 115 633 1 080 1 402 489 288 19
Državni 21 11 2 459 543 816 1 100 384 226 15
Privatni 7 - 656 90 264 302 105 62 4
Primorsko-goranska županija 124 4 9 535 2 122 3 517 3 896 1 881 1 171 25
Državni 98 3 8 117 1 940 2 978 3 199 1 627 1 018 21
Privatni 22 1 1 232 150 466 616 222 134 3
Vjerskih zajednica 4 - 186 32 73 81 32 19 1
Ličko-senjska županija 13 1 1 217 253 452 512 208 137 2
Državni 13 1 1 217 253 452 512 208 137 2
Virovitičko-podravska županija 14 4 2 143 256 676 1 211 300 179 9
Državni 13 4 2 080 248 646 1 186 289 171 9
Privatni 1 - 63 8 30 25 11 8 -
Požeško-slavonska županija 18 4 1 969 373 704 892 308 200 5
Državni 15 4 1 703 313 600 790 269 173 5
Privatni 2 - 135 44 45 46 18 12 -
Vjerskih zajednica 1 - 131 16 59 56 21 15 -
Brodsko-posavska županija 25 7 3 533 564 1 347 1 622 439 270 12
Državni 22 4 3 063 487 1 169 1 407 388 240 11
Privatni 3 3 470 77 178 215 51 30 1
Zadarska županija 89 2 5 893 976 2 225 2 692 1 071 640 37
Državni 62 2 4 310 671 1 589 2 050 801 480 17
Privatni 23 - 1 391 301 538 552 241 142 19
Vjerskih zajednica 4 - 192 4 98 90 29 18 1
Osječko-baranjska županija 87 16 7 590 1 491 2 808 3 291 1 063 725 26
Državni 67 15 6 511 1 264 2 339 2 908 912 624 26
Privatni 18 1 910 184 404 322 130 86 -
Vjerskih zajednica 2 - 169 43 65 61 21 15 -
Šibensko-kninska županija 48 2 3 476 804 1 313 1 359 635 394 9
Državni 36 2 2 593 573 961 1 059 486 294 7
Privatni 9 - 696 187 272 237 122 82 2
Vjerskih zajednica 3 - 187 44 80 63 27 18 -
Vukovarsko-srijemska županija 50 12 4 464 980 1 545 1 939 635 420 10
Državni 39 12 3 591 793 1 215 1 583 518 346 5
Privatni 8 - 622 121 239 262 83 52 2
Vjerskih zajednica 3 - 251 66 91 94 34 22 3
Splitsko-dalmatinska županija 247 5 15 804 2 472 6 505 6 827 2 675 1 511 76
Državni 189 3 11 873 1 719 4 929 5 225 2 023 1 127 48
Privatni 48 2 3 181 657 1 235 1 289 542 321 24
Vjerskih zajednica 10 - 750 96 341 313 110 63 4
Istarska županija 136 2 7 777 2 002 2 987 2 788 1 587 964 28
Državni 106 2 6 463 1 648 2 474 2 341 1 385 811 26
Privatni 29 - 1 271 342 491 438 197 149 2
Vjerskih zajednica 1 - 43 12 22 9 5 4 -
Dubrovačko-neretvanska županija 52 1 4 907 1 090 1 991 1 826 859 554 15
Državni 44 1 4 488 1 008 1 837 1 643 800 517 13
Privatni 5 - 208 19 88 101 28 18 1
Vjerskih zajednica 3 - 211 63 66 82 31 19 1
Međimurska županija 53 7 4 710 955 1 624 2 131 684 434 25
Državni 30 7 3 255 614 1 142 1 499 484 305 16
Privatni 21 - 1 375 306 461 608 187 120 8
Vjerskih zajednica 2 - 80 35 21 24 13 9 1
Grad Zagreb 301 24 38 558 9 461 14 718 14 379 7 199 4 279 143
Državni 225 10 31 835 7 716 12 126 11 993 6 155 3 675 103
Privatni 62 14 5 780 1 547 2 219 2 014 851 504 33
Vjerskih zajednica 14 - 943 198 373 372 193 100 7

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat statističke obrade podataka koje na obrascu Godišnji izvještaj za dječje vrtiće i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja (obrazac DV-PO) daju samostalni dječji vrtići, dječji vrtići s područnim odjelima i područni odjeli te druge pravne osobe (osnovne škole, igraonice u knjižnicama te druge zdravstvene, socijalne, sportske i kulturne ustanove i udruge koje su ostvarivale programe predškolskog odgoja) u Republici Hrvatskoj koje su radile u pedagoškoj godini 2022./2023., a odnose se na dan 31. listopada 2022.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja i naobrazbe na području Republike Hrvatske. Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina u odnosu na dječje vrtiće. Obuhvat je 2004./2005. proširen i na druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja. Podaci za program predškole odnose se na školsku godinu 2021./2022.

Definicije

Programi predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi ustrojavaju se u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama u dječjem vrtiću bez obzira na osnivača, a mogu biti: redoviti programi, programi predškole i kraći programi.

Programi (ne dječji vrtići) predškolskog odgoja pri drugim pravnim osobama ostvaruju se pri osnovnim školama, pri zdravstvenim ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju, pri socijalnim ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju, kao igraonice u knjižnicama, kraći programi pri sportskim ustanovama, kraći programi pri kulturnim ustanovama te kraći programi pri udrugama.

Svi programi predškolskog odgoja i naobrazbe moraju imati verifikaciju Ministarstva znanosti i obrazovanja, a ustrojavaju se kao ustrojbene jedinice navedenih pravnih osoba i ispunjavaju sve uvjete potrebne za rad s predškolskom djecom.

Dječji vrtići jesu javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu. Dječji vrtić može osnovati Republika Hrvatska i jedinice lokalne uprave (državni vrtići), vjerske zajednice (vrtići vjerskih zajednica) te druge domaće, pravne i fizičke osobe (privatni vrtići).

Područni odjeli jesu dislocirani dijelovi matičnog vrtića koji uključuju jednu ili više odgojnih skupina, a osnivaju ih dječji vrtići prema potrebi.

Predškolskim odgojem u dječjim vrtićima obuhvaćena su djeca od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

Predškolsko obrazovanje koje se provodi u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za djecu stariju od tri godine odgovara razini 0 Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja – International Standard Classification of Education (ISCED 2011.).

Stručni suradnici jesu pedagog, psiholog, defektolog, učitelj stranog jezika, glazbe, likovnog odgoja, ritmike i sl.

Program predškole provodi se za djecu u šestoj godini života koja nisu polaznici redovitog programa predškolskog odgoja kao priprema za polazak u školu.

Kraći programi obuhvaćaju različite sadržaje (strani jezici, vjerski odgoj, sportske grupe, ples, likovni ili glazbeni odgoj itd.) koje djeca pohađaju nekoliko sati na tjedan ili mjesec.

Ustrojstvo i djelatnost dječjih vrtića temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN, br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.).

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.) sa stanjem 31. prosinca 2022.

 

Kratice

NN Narodne novine
ped. g. pedagoška godina

 

Znakovi

- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević, Ana Šojat i Kristina Piškor

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti