Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 22. rujna 2023.
POLJ-2022-3-4 - CORR.

ISSN 1334-0557

STOČNA PROIZVODNJA U 2021.

 

Smanjenje proizvodnje mlijeka u ovčarstvu

Prirast ovaca smanjio se za 7,2%, odnosno za oko 800 tona u odnosu na 2020., dok je broj ukupno ojanjene janjadi veći za oko 60 tisuća grla (za 14,6%). Ukupno klanje ovaca povećalo se za 55 tisuća grla (za 12,8%), odnosno za oko 700 tona neto težine (za 14,2%).

Proizvodnja ovčjeg mlijeka smanjila se za 18,4%, dok se proizvodnja vune povećala za 13,3%.

Uvoz ovaca u 2021., u odnosu na prethodnu godinu, smanjio se za 17,9%, a izvoz za 25,0%.

 

____________________________________________________________________________

ISPRAVAK

 

U Priopćenju POLJ-2022-3-4 Stočna proizvodnja u 2021., od 22. rujna 2022. došlo je do pogreške pri unosu broja u dijelu komentara s podnaslovom Smanjenje proizvodnje mlijeka u ovčarstvu.

Stoga, molimo korisnike da se koriste ispravljenim dijelom komentara koji prilažemo ovdje.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić i Anita Grlica

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti