Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 24. listopada 2022.
VT-2022-1-3

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U 2021., REVIDIRANI PODACI

 

Državni zavod za statistiku revidirao je konačne podatke robne razmjene s inozemstvom za 2021.

Konačni podaci Državnog zavoda za statistiku o robnoj razmjeni s inozemstvom pokazuju porast izvoza i uvoza Republike Hrvatske u 2021.

Rastu izvoz, uvoz i vanjskotrgovinski deficit, dok je pokrivenost uvoza izvozom ista kao u 2020.

U 2021. je, prema revidiranim konačnim podacima statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom, u usporedbi s 2020. ostvaren porast izvoza, uvoza i vanjskotrgovinskog deficita, dok je pokrivenost uvoza izvozom ista kao u 2020.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u 2021. iznosio je oko 138 milijardi kuna, što je u odnosu na 2020. povećanje za oko 26 milijardi kuna, odnosno za oko 23%. Istodobno je ukupan uvoz iznosio oko 214 milijardi kuna i povećao se za oko 41 milijardu kuna, odnosno za oko 24% u usporedbi s 2020.

Deficit robne razmjene s inozemstvom u 2021. iznosio je oko 75 milijardi kuna te je porastao za oko 25%, odnosno za oko 15 milijardi kuna u odnosu na godinu prije. Pokrivenost uvoza izvozom u 2021. iznosila je oko 65%, isto kao i u godini prije.

 

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD SIJEČNJA 2021. DO PROSINCA 2021.

 

Prerađivačka industrija ima najveći utjecaj na porast izvoza i uvoza, dok Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija znatno utječe na porast izvoza, a Rudarstvo i vađenje na porast uvoza

Prerađivačka industrija, koja u ukupnom izvozu u 2021. ima udio od oko 84%, ostvarila je porast izvoza za oko 21% i time najviše pridonosi porastu ukupnog izvoza Republike Hrvatske.

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, kao dio Prerađivačke industrije, s udjelom u ukupnom izvozu od 5% ostvarila je najveći doprinos porastu izvoza, za oko 61%.

Proizvodnja električne opreme imala je znatan utjecaj na povećanje izvoza, s udjelom od oko 8% u ukupnom izvozu i porastom izvoza za oko 30%.

Porastu uvoza za oko 19% u 2021. također je najviše pridonijela Prerađivačka industrija, s udjelom od oko 87% u ukupnom uvozu.

Unutar Prerađivačke industrije Proizvodnja metala najviše je pridonijela povećanju uvoza, s udjelom od oko 7% u ukupnom uvozu i porastom za oko 54%.

Povećanju uvoza također je znatno pridonijela Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, s udjelom od oko 4% u ukupnom uvozu i porastom za 74%.

U Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji u 2021. ostvaren je porast izvoza za oko 125% u odnosu na 2020., s udjelom u ukupnom izvozu od oko 2%.

U Rudarstvu i vađenju u 2021. ostvaren je porast uvoza za oko 121% u odnosu na prethodnu godinu, s udjelom u ukupnom uvozu od oko 7%.

Gotovo četvrtinu vrijednosti ukupnog izvoza i uvoza i nadalje ostvaruju Strojevi i prijevozna sredstva

Najveća vrijednost izvoza i uvoza, odnosno gotovo četvrtina ukupnog izvoza i uvoza Republike Hrvatske, prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK), ostvarena je u sektoru Strojevi i prijevozna sredstva. Izvoz tog sektora u 2021. iznosio je oko 31 milijardu kuna i čini oko 23% ukupnoga hrvatskog izvoza. Uvoz je u spomenutom razdoblju iznosio oko 53 milijarde kuna i imao je udio od oko 25%.

Njemačka, Italija i Slovenija i nadalje najvažniji partneri iz EU-a 

Najvažnije tržište za Republiku Hrvatsku jest područje EU-a jer robna razmjena s državama članicama EU-a u 2021. čini 68% ukupnog izvoza, koji je u odnosu na 2020. porastao za oko 23%, te oko 77% ukupnog uvoza, koji je porastao za oko 20%.

Najveći su vanjskotrgovinski partneri iz EU-a u 2021. Njemačka, Italija i Slovenija.

Italija je zemlja partner u koju je izvezeno najviše robe u 2021., s udjelom od oko 13% ukupnog izvoza i porastom za 29% u odnosu na godinu prije.

Najveći udio uvoza robe u 2021. ostvaren je iz Njemačke, koji u ukupnome hrvatskom uvozu iznosi oko 15% i ostvaruje porast za 20% u odnosu na 2020.

Slovenija je i nadalje jedna od najvažnijih zemalja partnera u ukupnoj robnoj razmjeni Republike Hrvatske, s udjelom od oko 11% ukupnog izvoza i također s udjelom od 11% ukupnog uvoza u 2021.

Bosna i Hercegovina, SAD i Srbija najvažniji partneri izvan EU-a

U 2021. robna razmjena s trećim zemljama čini 32% ukupnog izvoza, koji je porastao za oko 23% i oko 23% ukupnog uvoza, koji je porastao za oko 39% u usporedbi s 2020.

Najveći vanjskotrgovinski partneri izvan EU-a s kojima je Republika Hrvatska u 2021. ostvarila robnu razmjenu jesu Bosna i Hercegovina, SAD te Srbija. Gotovo 9% ukupnoga hrvatskog izvoza u 2021. ostvareno je u Bosni i Hercegovini i on je u odnosu na prethodnu godinu porastao za oko 28%, dok je uvoz porastao za oko 46%.

 

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

       Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2020.                                                              
  I. 8 692 574 1 167 765 1 307 784 14 354 732 1 928 123 2 160 505 -5 662 158 -760 358 -852 721 60,6
  II. 9 642 100 1 296 736 1 433 596 15 974 613 2 148 287 2 372 368 -6 332 513 -851 551 -938 771 60,4
  III. 9 085 255 1 218 932 1 337 010 15 081 224 2 022 993 2 224 423 -5 995 968 -804 061 -887 413 60,2
  IV. 7 233 018 951 188 1 045 538 11 084 784 1 456 943 1 600 553 -3 851 766 -505 755 -555 015 65,3
  V. 7 701 046 1 019 658 1 107 178 12 755 514 1 688 665 1 834 033 -5 054 468 -669 007 -726 855 60,4
  VI. 9 454 773 1 248 128 1 382 143 14 893 298 1 965 354 2 180 074 -5 438 525 -717 226 -797 931 63,5
  VII. 10 387 736 1 374 051 1 545 159 15 511 965 2 051 735 2 303 852 -5 124 229 -677 684 -758 692 67,0
  VIII. 7 647 409 1 020 248 1 210 932 12 660 857 1 689 975 2 005 005 -5 013 448 -669 727 -794 073 60,4
  IX. 10 503 359 1 396 638 1 663 423 14 849 477 1 974 537 2 352 068 -4 346 118 -577 899 -688 645 70,7
  X. 10 947 896 1 451 410 1 700 460 15 530 560 2 058 574 2 411 165 -4 582 664 -607 164 -710 705 70,5
  XI. 10 685 945 1 411 526 1 652 885 14 503 154 1 915 986 2 240 608 -3 817 209 -504 460 -587 723 73,7
  XII. 10 149 643 1 343 482 1 605 172 15 233 085 2 016 696 2 411 484 -5 083 442 -673 214 -806 312 66,6
  I. – XII. 112 130 754 14 899 762 16 991 282 172 433 263 22 917 867 26 096 137 -60 302 509 -8 018 105 -9 104 856 65,0
2021.                              
  I. 8 538 278 1 132 628 1 388 896 12 979 877 1 721 490 2 112 010 -4 441 599 -588 862 -723 115 65,8
  II. 9 773 754 1 293 751 1 569 293 15 713 530 2 079 757 2 522 775 -5 939 776 -786 006 -953 482 62,2
  III. 12 249 668 1 617 693 1 954 787 18 640 272 2 461 314 2 971 084 -6 390 604 -843 621 -1 016 297 65,7
  IV. 11 555 985 1 527 304 1 800 016 17 234 499 2 278 069 2 680 077 -5 678 515 -750 766 -880 061 67,1
  V. 11 446 778 1 514 802 1 830 313 17 197 452 2 276 091 2 750 709 -5 750 673 -761 289 -920 396 66,6
  VI. 12 082 449 1 607 911 1 960 951 18 442 083 2 454 098 2 992 233 -6 359 634 -846 187 -1 031 282 65,5
  VII. 11 667 286 1 557 560 1 852 331 18 140 403 2 421 790 2 880 034 -6 473 117 -864 231 -1 027 703 64,3
  VIII. 9 599 188 1 280 049 1 518 487 16 812 889 2 241 852 2 660 997 -7 213 701 -961 803 -1 142 510 57,1
  IX. 12 097 047 1 615 475 1 907 148 19 150 289 2 557 445 3 019 998 -7 053 241 -941 971 -1 112 850 63,2
  X. 12 710 373 1 696 335 1 974 796 19 385 915 2 587 371 3 028 234 -6 675 541 -891 036 -1 053 438 65,6
  XI. 13 828 493 1 841 998 2 146 978 20 109 113 2 678 453 3 121 703 -6 280 620 -836 455 -974 726 68,8
  XII. 12 733 366 1 693 801 1 924 035 19 836 305 2 638 044 2 996 958 -7 102 939 -944 243 -1 072 922 64,2
  I. – XII. 138 282 665 18 379 307 21 828 031 213 642 625 28 395 776 33 736 812 -75 359 960 -10 016 469 -11 908 781 64,7

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

         Izvoz  Uvoz
I.- XII. 2020. I.- XII. 2021. indeksi
I.- XII. 2021.
I.- XII. 2020.
I.- XII. 2020. I.- XII. 2021. indeksi
I.- XII. 2021.
I.- XII. 2020.
    Ukupno 112 130 754 138 282 665 123,3 172 433 263 213 642 625 123,9
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 718 621 8 166 007 121,5 5 032 029 5 828 413 115,8
  Rudarstvo i vađenje 4 816 114 6 746 778 140,1 6 308 880 13 921 094 220,7
  Prerađivačka industrija 96 319 233 116 310 355 120,8 156 986 482 186 373 590 118,7
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 9 389 692 11 052 586 117,7 16 356 294 19 407 096 118,7
  11 Proizvodnja pića 1 102 346 1 351 819 122,6 1 739 889 2 047 138 117,7
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 1 221 606 1 208 229 98,9 1 166 894 1 171 912 100,4
  13 Proizvodnja tekstila 1 296 440 1 370 352 105,7 3 395 831 3 140 117 92,5
  14 Proizvodnja odjeće 4 658 229 5 375 081 115,4 8 079 269 8 961 082 110,9
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 3 082 250 3 225 274 104,6 4 241 976 4 506 907 106,2
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 5 318 001 6 882 752 129,4 2 483 043 3 090 310 124,5
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 2 126 718 2 695 399 126,7 3 790 548 4 352 254 114,8
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 16 751 17 399 103,9 13 983 18 426 131,8
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 4 342 651 6 978 965 160,7 5 196 503 9 042 579 174,0
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 6 148 757 8 001 469 130,1 14 683 347 18 344 702 124,9
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 8 016 273 7 645 172 95,4 12 679 314 12 187 637 96,1
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 3 684 170 4 678 641 127,0 7 501 213 9 414 881 125,5
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 3 935 803 4 490 183 114,1 3 344 594 3 971 920 118,8
  24 Proizvodnja metala 4 115 896 6 107 544 148,4 9 837 959 15 112 466 153,6
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 7 773 835 9 342 826 120,2 6 781 771 8 072 945 119,0
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 3 854 896 4 318 839 112,0 10 969 269 12 328 392 112,4
  27 Proizvodnja električne opreme 8 384 056 10 931 759 130,4 9 140 572 11 729 507 128,3
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 6 846 833 8 025 002 117,2 14 265 415 15 639 997 109,6
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 5 016 962 4 786 337 95,4 10 906 504 13 376 462 122,6
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 2 893 353 4 110 841 142,1 3 804 759 2 688 596 70,7
  31 Proizvodnja namještaja 1 880 891 2 152 771 114,5 2 579 032 3 063 956 118,8
  32 Ostala prerađivačka industrija 1 212 822 1 561 116 128,7 4 028 502 4 704 307 116,8
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  1 449 404 3 257 426 224,7 2 904 347 5 517 466 190,0
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  1 953 721 3 124 378 159,9 650 877 1 411 115 216,8
J   Informacije i komunikacije  463 319 542 232 117,0 514 990 517 350 100,5
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  487 147 30,2 986 560 56,8
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  1 999 3 615 180,9 3 377 3 992 118,2
    Neraspoređeno  407 856 131 728 32,3 31 297 69 045 220,6

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. kuna

        Izvoz Uvoz
I.- XII. 2020. I.- XII. 2021. indeksi
I.- XII. 2021.
I.- XII. 2020.
I.- XII. 2020. I.- XII. 2021. indeksi
I.- XII. 2021.
I.- XII. 2020.
  Ukupno 112 130 754 138 282 665 123,3 172 433 263 213 642 625 123,9
0 Hrana i žive životinje 13 504 290 15 898 871 117,7 19 327 358 22 588 456 116,9
1 Pića i duhan 2 254 916 2 406 533 106,7 2 950 694 3 300 036 111,8
2 Sirove materije, osim goriva 8 337 054 10 953 794 131,4 3 251 357 4 575 228 140,7
3 Mineralna goriva i maziva 10 104 796 16 448 665 162,8 14 675 589 28 995 152 197,6
4 Životinjska i biljna ulja i masti 547 422 837 268 152,9 789 597 1 137 751 144,1
5 Kemijski proizvodi 15 442 496 17 319 882 112,2 28 988 992 32 636 544 112,6
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 18 830 372 23 917 159 127,0 30 831 641 38 744 039 125,7
7 Strojevi i prijevozna sredstva 26 562 955 31 292 801 117,8 46 466 791 52 770 919 113,6
8 Razni gotovi proizvodi 15 626 404 18 430 152 117,9 24 877 617 28 396 577 114,1
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 512 193 645 812 126,1 242 330 428 878 177,0
  Neraspoređeno 407 856 131 728 32,3 31 297 69 045 220,6

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. kuna

       Izvoz Uvoz
I.- XII. 2020. I.- XII. 2021. indeksi
I.- XII. 2021.
I.- XII. 2020.
I.- XII. 2020. I.- XII. 2021. indeksi
I.- XII. 2021.
I.- XII. 2020.
Ukupno 112 130 754 138 282 665 123,3 172 433 263 213 642 625 123,9
Države članice EU-a1) 76 247 565 94 022 966 123,3 136 361 887 163 555 647 119,9
Austrija 6 441 219 8 034 664 124,7 11 385 037 13 396 666 117,7
Belgija 2 013 912 1 913 767 95,0 5 405 485 4 316 233 79,8
Bugarska 727 840 816 937 112,2 1 290 691 2 467 965 191,2
Cipar 57 662 82 496 143,1 120 191 81 999 68,2
Češka 1 869 612 2 116 875 113,2 4 470 577 4 864 776 108,8
Danska 462 480 657 531 142,2 1 285 572 1 175 337 91,4
Estonija 70 897 104 033 146,7 62 833 59 114 94,1
Finska 201 720 288 125 142,8 276 202 304 521 110,3
Francuska 3 396 495 3 696 854 108,8 4 520 341 5 287 380 117,0
Grčka 549 292 721 864 131,4 1 765 122 2 304 576 130,6
Irska 278 966 376 760 135,1 712 222 783 213 110,0
Italija 14 028 190 18 100 338 129,0 21 250 519 26 952 495 126,8
Letonija 100 567 258 338 256,9 120 981 114 004 94,2
Litva 387 234 435 613 112,5 301 261 402 949 133,8
Luksemburg 980 444 90 926 9,3 116 290 100 430 86,4
Mađarska 7 998 926 11 418 600 142,8 13 314 283 15 825 405 118,9
Malta 281 373 319 270 113,5 52 000 215 819 415,0
Nizozemska 1 676 140 2 400 321 143,2 6 740 278 8 224 824 122,0
Njemačka 14 370 161 17 043 183 118,6 26 353 486 31 614 499 120,0
Poljska 2 114 684 2 875 152 136,0 6 944 341 8 698 456 125,3
Portugal 342 988 448 377 130,7 236 715 293 656 124,1
Rumunjska 2 199 663 2 459 105 111,8 1 926 149 2 255 582 117,1
Sjeverna Irska - 10 808 - - 56 899 -
Slovačka 1 067 116 1 327 072 124,4 3 586 137 4 644 049 129,5
Slovenija 11 624 507 14 864 621 127,9 19 538 207 23 410 422 119,8
Španjolska 1 910 872 2 092 957 109,5 3 514 569 4 366 487 124,2
Švedska 1 075 732 1 038 856 96,6 1 071 832 1 329 251 124,0
Neraspoređeno 18 875 29 523 156,4 567 8 641 2)
Zemlje Efte 2 101 067 2 519 983 119,9 1 447 366 1 559 970 107,8
Island 15 870 15 681 98,8 293 270 92,1
Lihtenštajn 22 788 144 328 633,3 114 427 374,5
Norveška 391 384 532 722 136,1 113 230 158 616 140,1
Švicarska 1 671 024 1 827 250 109,3 1 333 729 1 400 658 105,0
Zemlje Cefte 18 511 912 23 391 242 126,4 10 258 181 14 387 213 140,3
Albanija 579 239 649 994 112,2 84 224 146 955 174,5
Bosna i Hercegovina 9 599 993 12 241 202 127,5 5 039 425 7 336 367 145,6
Crna Gora 1 285 963 1 748 171 135,9 31 619 41 209 130,3
Kosovo 751 228 849 033 113,0 29 468 49 126 166,7
Moldavija 9 835 17 608 179,0 23 171 23 846 102,9
Sjeverna Makedonija 1 039 893 1 091 556 105,0 624 321 763 922 122,4
Srbija 5 245 760 6 793 679 129,5 4 425 954 6 025 788 136,1
Zemlje OPEC-a 1 224 553 1 064 453 86,9 329 191 1 591 225 483,4
Alžir 198 703 45 181 22,7 84 444 154 195 182,6
Angola 517 3 079 595,6 - 1 -
Ekvatorska Gvineja 2 191 1 065 48,6 - 57 196 -
Gabon 2 106 6 028 286,2 90 668 738,1
Irak 50 344 24 994 49,6 48 11 23,0
Iran, Islamska Republika 35 476 26 658 75,1 15 529 34 844 224,4
Kongo 1 156 5 100 441,0 28 - -
Kuvajt 37 909 55 258 145,8 314 12 3,8
Libija 36 350 72 016 198,1 1 510 147 981 2)
Nigerija 38 133 16 181 42,4 136 839 940 445 687,3
Saudijska Arabija 327 201 369 792 113,0 74 263 48 829 65,8
Ujedinjeni Arapski Emirati 494 416 437 956 88,6 13 208 203 099 2)
Bolivarijanska Republika Venezuela 50 1 146 2) 2 917 3 945 135,2
Ostale europske zemlje 5 578 280 6 126 416 109,8 6 841 765 8 233 047 120,3
Bjelorusija 243 222 122 754 50,5 39 172 87 730 224,0
Rusija 1 327 845 1 536 920 115,7 1 749 417 3 480 569 199,0
Turska 1 377 930 2 010 162 145,9 2 733 724 3 333 467 121,9
Ujedinjena Kraljevina3) 1 945 186 1 587 102 81,6 2 036 138 997 484 49,0
Ukrajina 439 267 435 565 99,2 280 861 330 800 117,8
Ostale zemlje 244 830 433 913 177,2 2 454 2 996 122,1
Ostale azijske zemlje 2 840 794 3 049 784 107,4 14 326 844 16 314 279 113,9
Azerbajdžan 10 853 37 560 346,1 3 311 434 4 750 698 143,5
Bangladeš 7 276 16 977 233,3 99 300 96 095 96,8
Filipini 64 304 20 230 31,5 10 261 14 311 139,5
Hong Kong, Kina 135 107 179 776 133,1 12 135 33 978 280,0
Indija 132 437 205 999 155,5 848 463 797 354 94,0
Indonezija 38 618 62 888 162,8 189 441 229 720 121,3
Izrael 275 325 260 658 94,7 172 269 132 389 76,9
Japan 309 839 287 927 92,9 232 810 255 618 109,8
Katar 308 809 149 451 48,4 2 006 469 995 2)
Kazahstan 140 260 140 256 100,0 79 573 300 008 377,0
Kina 642 089 667 473 104,0 7 985 963 7 678 071 96,1
Koreja, Republika 60 055 87 865 146,3 420 229 502 842 119,7
Libanon 87 408 56 787 65,0 1 080 111 10,3
Malezija 33 201 152 088 458,1 99 917 133 927 134,0
Pakistan 68 943 39 726 57,6 79 246 76 252 96,2
Singapur 57 083 36 929 64,7 74 768 104 704 140,0
Tajland 16 327 28 873 176,8 145 760 154 525 106,0
Tajvan, Kina 41 553 86 459 208,1 221 943 225 648 101,7
Vijetnam 165 273 188 917 114,3 220 774 210 583 95,4
Ostale zemlje 246 034 342 946 139,4 119 472 147 449 123,4
Ostale afričke zemlje  1 032 881 1 149 615 111,3 620 525 1 336 340 215,4
Egipat 547 417 629 775 115,0 147 529 1 068 484 724,3
Etiopija 52 955 36 195 68,4 57 247 43 197 75,5
Južnoafrička Republika 45 796 121 555 265,4 33 943 58 478 172,3
Maroko 160 079 164 625 102,8 131 542 74 868 56,9
Tunis 36 684 26 655 72,7 203 152 35 089 17,3
Ostale zemlje 189 950 170 810 89,9 47 111 56 224 119,3
Ostale američke zemlje  4 353 449 5 245 869 120,5 1 943 470 5 568 178 286,5
Argentina 6 092 18 587 305,1 60 698 63 343 104,4
Brazil 74 720 114 138 152,8 131 323 115 568 88,0
Kanada 638 363 423 063 66,3 125 066 119 323 95,4
Meksiko 53 770 64 965 120,8 112 021 150 803 134,6
SAD 3 434 790 4 501 629 131,1 1 319 707 4 348 159 329,5
Ostale zemlje 145 713 123 486 84,7 194 655 770 982 396,1
Oceanijske zemlje 158 519 1 620 519 2) 62 682 288 539 460,3
Australija 142 827 142 042 99,4 43 719 282 632 646,5
Novi Zeland 14 187 13 604 95,9 15 263 5 857 38,4
Ostale zemlje 1 505 1 464 873 2) 3 700 50 1,4
Neraspoređeno 81 733 91 819 112,3 241 352 808 187 334,9

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks je veći od 999.
3) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      Izvoz Uvoz
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5257 7,5238 100,0 7,5240 7,5237 100,0

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

    Izvoz  Uvoz
I.- XII. 2020. I.- XII. 2021. indeksi
I.- XII. 2021.
I.- XII. 2020.
I.- XII. 2020. I.- XII. 2021. indeksi
I.- XII. 2021.
I.- XII. 2020.
    Ukupno 14 899 762 18 379 307 123,4 22 917 867 28 395 776 123,9
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 892 551 1 085 733 121,6 668 986 774 421 115,8
  Rudarstvo i vađenje 640 154 896 167 140,0 838 986 1 851 477 220,7
  Prerađivačka industrija 12 798 696 15 458 665 120,8 20 864 208 24 769 751 118,7
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 1 247 734 1 469 158 117,7 2 173 761 2 579 844 118,7
  11 Proizvodnja pića 146 457 179 729 122,7 231 160 272 125 117,7
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 162 305 160 556 98,9 155 008 155 777 100,5
  13 Proizvodnja tekstila 172 198 182 102 105,8 451 212 417 236 92,5
  14 Proizvodnja odjeće 618 795 714 493 115,5 1 073 948 1 191 122 110,9
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 409 795 428 519 104,6 564 246 598 803 106,1
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 706 706 914 742 129,4 330 017 410 752 124,5
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 282 560 358 287 126,8 503 674 578 480 114,9
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 2 225 2 312 103,9 1 858 2 449 131,8
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 577 050 928 458 160,9 692 080 1 202 534 173,8
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 817 274 1 063 698 130,2 1 951 389 2 437 837 124,9
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 064 057 1 015 518 95,4 1 685 194 1 619 240 96,1
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 489 506 621 809 127,0 996 914 1 251 142 125,5
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 522 965 596 786 114,1 444 555 527 812 118,7
  24 Proizvodnja metala 546 838 811 904 148,5 1 307 326 2 008 911 153,7
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 032 572 1 241 817 120,3 901 405 1 072 766 119,0
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 512 176 574 072 112,1 1 457 382 1 638 497 112,4
  27 Proizvodnja električne opreme 1 113 981 1 452 977 130,4 1 214 475 1 559 048 128,4
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 909 590 1 066 598 117,3 1 895 380 2 078 542 109,7
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 666 906 635 833 95,3 1 450 548 1 776 911 122,5
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 385 813 545 758 141,5 504 390 357 539 70,9
  31 Proizvodnja namještaja 250 026 286 055 114,4 342 847 407 131 118,8
  32 Ostala prerađivačka industrija 161 169 207 484 128,7 535 440 625 252 116,8
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  192 794 433 455 224,8 386 156 734 088 190,1
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  259 531 415 168 160,0 86 366 187 451 217,0
J   Informacije i komunikacije  61 555 72 076 117,1 68 428 68 776 100,5
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  65 20 30,1 131 74 56,7
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  266 481 180,6 449 530 118,1
    Neraspoređeno  54 150 17 544 32,4 4 156 9 207 221,5

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

        Izvoz Uvoz
I.- XII. 2020. I.- XII. 2021. indeksi
I.- XII. 2021.
I.- XII. 2020.
I.- XII. 2020. I.- XII. 2021. indeksi
I.- XII. 2021.
I.- XII. 2020.
  Ukupno 14 899 762 18 379 307 123,4 22 917 867 28 395 776 123,9
0 Hrana i žive životinje 1 794 397 2 113 423 117,8 2 568 806 3 002 434 116,9
1 Pića i duhan 299 592 319 854 106,8 392 002 438 693 111,9
2 Sirove materije, osim goriva 1 107 680 1 455 998 131,4 432 030 607 911 140,7
3 Mineralna goriva i maziva 1 343 119 2 187 103 162,8 1 952 514 3 856 274 197,5
4 Životinjska i biljna ulja i masti 72 731 111 296 153,0 104 930 151 297 144,2
5 Kemijski proizvodi 2 051 063 2 301 576 112,2 3 852 740 4 336 870 112,6
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 2 502 124 3 178 866 127,0 4 097 539 5 149 241 125,7
7 Strojevi i prijevozna sredstva 3 530 993 4 158 323 117,8 6 174 094 7 012 810 113,6
8 Razni gotovi proizvodi 2 075 886 2 449 506 118,0 3 306 891 3 774 004 114,1
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 68 028 85 818 126,2 32 165 57 034 177,3
  Neraspoređeno 54 150 17 544 32,4 4 156 9 207 221,5

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

            Izvoz Uvoz
I.- XII. 2020. I.- XII. 2021. indeksi
I.- XII. 2021.
I.- XII. 2020.
I.- XII. 2020. I.- XII. 2021. indeksi
I.- XII. 2021.
I.- XII. 2020.
Ukupno 14 899 762 18 379 307 123,4 22 917 867 28 395 776 123,9
Države članice EU-a1) 10 130 295 12 495 591 123,3 18 122 683 21 735 637 119,9
Austrija 855 739 1 067 868 124,8 1 513 191 1 780 197 117,6
Belgija 267 515 254 298 95,1 718 249 573 511 79,8
Bugarska 96 696 108 539 112,2 171 398 327 979 191,4
Cipar 7 651 10 945 143,1 15 980 10 896 68,2
Češka 248 393 281 356 113,3 594 133 646 311 108,8
Danska 61 432 87 367 142,2 170 665 156 185 91,5
Estonija 9 437 13 827 146,5 8 334 7 855 94,3
Finska 26 759 38 303 143,1 36 676 40 470 110,3
Francuska 451 105 491 224 108,9 601 018 702 539 116,9
Grčka 72 872 95 888 131,6 234 389 306 361 130,7
Irska 36 987 50 095 135,4 94 545 104 064 110,1
Italija 1 863 211 2 405 723 129,1 2 824 342 3 582 250 126,8
Letonija 13 355 34 317 257,0 16 041 15 148 94,4
Litva 51 413 57 883 112,6 40 041 53 566 133,8
Luksemburg 131 466 12 078 9,2 15 424 13 341 86,5
Mađarska 1 063 069 1 517 349 142,7 1 769 671 2 103 050 118,8
Malta 37 346 42 363 113,4 6 907 28 720 415,8
Nizozemska 222 542 319 109 143,4 895 943 1 093 051 122,0
Njemačka 1 909 038 2 265 025 118,6 3 502 343 4 201 334 120,0
Poljska 280 932 382 173 136,0 922 681 1 155 996 125,3
Portugal 45 556 59 591 130,8 31 431 39 026 124,2
Rumunjska 292 385 326 738 111,7 256 058 299 822 117,1
Sjeverna Irska - 1 435 - - 7 561 -
Slovačka 141 809 176 391 124,4 476 666 617 128 129,5
Slovenija 1 544 584 1 975 671 127,9 2 596 857 3 111 165 119,8
Španjolska 253 692 278 092 109,6 467 192 580 318 124,2
Švedska 142 802 138 016 96,6 142 432 176 651 124,0
Neraspoređeno 2 507 3 929 156,7 75 1 145 2)
Zemlje Efte 279 186 334 901 120,0 192 491 207 432 107,8
Island 2 106 2 087 99,1 39 36 91,6
Lihtenštajn 3 019 19 184 635,4 15 57 373,6
Norveška 52 002 70 780 136,1 15 058 21 120 140,3
Švicarska 222 058 242 850 109,4 177 378 186 219 105,0
Zemlje Cefte 2 461 002 3 110 814 126,4 1 363 753 1 912 981 140,3
Albanija 76 968 86 442 112,3 11 186 19 536 174,7
Bosna i Hercegovina 1 276 429 1 628 069 127,5 669 954 975 330 145,6
Crna Gora 170 952 232 499 136,0 4 210 5 479 130,1
Kosovo 99 934 112 883 113,0 3 920 6 534 166,7
Moldavija 1 305 2 343 179,6 3 080 3 176 103,1
Sjeverna Makedonija 138 195 145 127 105,0 82 984 101 585 122,4
Srbija 697 220 903 451 129,6 588 419 801 341 136,2
Zemlje OPEC-a 162 680 141 450 86,9 43 978 211 786 481,6
Alžir 26 328 6 011 22,8 11 236 20 499 182,4
Angola 69 410 596,2 - 0 -
Ekvatorska Gvineja 291 141 48,6 - 7 636 -
Gabon 280 801 286,2 12 89 739,0
Irak 6 728 3 323 49,4 6 1 23,1
Iran, Islamska Republika 4 708 3 538 75,1 2 066 4 634 224,3
Kongo 153 678 442,4 4 - -
Kuvajt 5 049 7 351 145,6 42 2 3,8
Libija 4 847 9 566 197,4 201 19 693 2)
Nigerija 5 050 2 152 42,6 18 383 125 117 680,6
Saudijska Arabija 43 415 49 124 113,1 9 882 6 498 65,8
Ujedinjeni Arapski Emirati 65 756 58 201 88,5 1 759 27 093 2)
Bolivarijanska Republika Venezuela 7 153 2) 387 524 135,4
Ostale europske zemlje 741 088 814 344 109,9 909 806 1 094 758 120,3
Bjelorusija 32 352 16 318 50,4 5 204 11 663 224,1
Rusija 176 277 204 341 115,9 232 613 462 848 199,0
Turska 183 171 267 063 145,8 363 787 443 147 121,8
Ujedinjena Kraljevina3) 258 425 211 009 81,7 270 533 132 717 49,1
Ukrajina 58 401 57 879 99,1 37 343 43 984 117,8
Ostale zemlje 32 462 57 734 177,9 326 398 122,1
Ostale azijske zemlje 377 758 405 314 107,3 1 903 816 2 168 501 113,9
Azerbajdžan 1 444 5 003 346,6 440 571 631 028 143,2
Bangladeš 966 2 259 234,0 13 205 12 780 96,8
Filipini 8 545 2 681 31,4 1 366 1 904 139,4
Hong Kong, Kina 17 921 23 842 133,0 1 612 4 525 280,7
Indija 17 624 27 352 155,2 113 088 105 929 93,7
Indonezija 5 128 8 357 163,0 25 165 30 557 121,4
Izrael 36 554 34 652 94,8 22 883 17 593 76,9
Japan 41 555 38 181 91,9 30 952 33 955 109,7
Katar 40 956 19 874 48,5 267 62 709 2)
Kazahstan 18 643 18 661 100,1 10 555 39 849 377,6
Kina 85 337 88 729 104,0 1 060 189 1 020 869 96,3
Koreja, Republika 7 995 11 676 146,0 55 884 66 849 119,6
Libanon 11 633 7 554 64,9 143 15 10,3
Malezija 4 410 20 251 459,2 13 271 17 792 134,1
Pakistan 9 146 5 278 57,7 10 541 10 134 96,1
Singapur 7 571 4 910 64,9 9 959 13 929 139,9
Tajland 2 168 3 843 177,2 19 353 20 529 106,1
Tajvan, Kina 5 505 11 476 208,5 29 517 29 985 101,6
Vijetnam 21 968 25 111 114,3 29 402 27 958 95,1
Ostale zemlje 32 690 45 624 139,6 15 896 19 614 123,4
Ostale afričke zemlje  137 385 152 792 111,2 82 482 177 737 215,5
Egipat 72 823 83 732 115,0 19 625 142 148 724,3
Etiopija 7 035 4 805 68,3 7 608 5 735 75,4
Južnoafrička Republika 6 082 16 136 265,3 4 507 7 774 172,5
Maroko 21 311 21 871 102,6 17 469 9 946 56,9
Tunis 4 866 3 539 72,7 27 008 4 667 17,3
Ostale zemlje 25 269 22 708 89,9 6 266 7 467 119,2
Ostale američke zemlje  578 375 697 063 120,5 258 504 741 051 286,7
Argentina 808 2 475 306,1 8 079 8 424 104,3
Brazil 9 902 15 184 153,3 17 471 15 376 88,0
Kanada 84 806 56 256 66,3 16 634 15 861 95,4
Meksiko 7 161 8 634 120,6 14 859 20 051 134,9
SAD 456 341 598 098 131,1 175 570 578 589 329,5
Ostale zemlje 19 357 16 416 84,8 25 891 102 751 396,9
Oceanijske zemlje 21 058 214 810 2) 8 305 38 212 460,1
Australija 18 975 18 875 99,5 5 789 37 427 646,6
Novi Zeland 1 882 1 808 96,1 2 022 778 38,5
Ostale zemlje 201 194 128 2) 494 7 1,3
Neraspoređeno 10 934 12 227 111,8 32 050 107 679 336,0

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks je veći od 999.
3) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Naknadnom detaljnom analizom i kontrolama utvrđeno je da su tijekom 2021. pojedine izvještajne jedinice dostavljale netočne vrijednosti ostvarenoga izvoza i uvoza. Stoga je izvršena revizija konačnih podataka za 2021., objavljenih u Priopćenju VT-2022-1-2 od 27. svibnja 2022.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2021. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,5 milijuna kuna i za otpreme od 1,3 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a, Uredba (EU) br. 2019/2152 te provedbena Uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021. (NN, br. 42/22.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku Državni zavod za statistiku – Intrastat (gov.hr)

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbene uredbe Komisije br. 2020/1197 i br. 2021/1225, Delegirana uredba (EU) br. 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021. (NN, br. 42/22.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Kod izvoza, odnosno otprema, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a kod uvoza, odnosno primitaka, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu kod kojeg se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a kod uvoza robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se kod uvoza robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se kod primitaka robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Od 1. siječnja 2021. promijenio se način izvješćivanja za Intrastat. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine, ali da istodobno ostvaruje određene pogodnosti od jedinstvenog tržišta Europske unije.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj za obveznike izvješćivanja za Intrastat u Republici Hrvatskoj (za razdoblje izvješćivanja od siječnja 2021. nadalje) znači da otpremu robe u Sjevernu Irsku odnosno primitak robe iz Sjeverne Irske i dalje moraju prijavljivati u Intrastatovim obrascima, a podaci su uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a. Robna razmjena s Ujedinjenom Kraljevinom od 1. siječnja 2021. uključena je u Ostale europske zemlje i isključuje podatke za Sjevernu Irsku.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci mijenjaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. 

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenima na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

Kratice
   
Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
   
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Dubravka Drempetić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti