Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 10. ožujka 2023.
VT-2022-1-1/12

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do prosinca 2022. i za siječanj 2023.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do prosinca 2022., prema privremenim podacima, iznosio je 180,5 milijardi kuna, odnosno 24,0 milijarde eura. Istodobno je uvoz iznosio 313,1 milijardu kuna, odnosno 41,6 milijardi eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 132,6 milijardi kuna, odnosno 17,6 milijardi eura.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do prosinca 2022. bila je 57,6%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske za siječanj 2023., prema Prvim rezultatima, iznosio je 1,7 milijardi eura, dok je uvoz iznosio 3,1 milijardu eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 1,4 milijarde eura.

Pokrivenost uvoza izvozom za siječanj 2023., prema Prvim rezultatima, bila je 54,9%.

 

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD PROSINCA 2021. DO PROSINCA 2022.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom, %
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2021.                                                      
  I. 8 538 278 1 132 628 1 388 896 12 979 877 1 721 490 2 112 010 -4 441 599 -588 862 -723 115 65,8
  II. 9 773 754 1 293 751 1 569 293 15 713 530 2 079 757 2 522 775 -5 939 776 -786 006 -953 482 62,2
  III. 12 249 668 1 617 693 1 954 787 18 640 272 2 461 314 2 971 084 -6 390 604 -843 621 -1 016 297 65,7
  IV. 11 555 985 1 527 304 1 800 016 17 234 499 2 278 069 2 680 077 -5 678 515 -750 766 -880 061 67,1
  V. 11 446 778 1 514 802 1 830 313 17 197 452 2 276 091 2 750 709 -5 750 673 -761 289 -920 396 66,6
  VI. 12 082 449 1 607 911 1 960 951 18 442 083 2 454 098 2 992 233 -6 359 634 -846 187 -1 031 282 65,5
  VII. 11 667 286 1 557 560 1 852 331 18 140 403 2 421 790 2 880 034 -6 473 117 -864 231 -1 027 703 64,3
  VIII. 9 599 188 1 280 049 1 518 487 16 812 889 2 241 852 2 660 997 -7 213 701 -961 803 -1 142 510 57,1
  IX. 12 097 047 1 615 475 1 907 148 19 150 289 2 557 445 3 019 998 -7 053 241 -941 971 -1 112 850 63,2
  X. 12 710 373 1 696 335 1 974 796 19 385 915 2 587 371 3 028 234 -6 675 541 -891 036 -1 053 438 65,6
  XI. 13 828 493 1 841 998 2 146 978 20 109 113 2 678 453 3 121 703 -6 280 620 -836 455 -974 726 68,8
  XII. 12 733 366 1 693 801 1 924 035 19 836 305 2 638 044 2 996 958 -7 102 939 -944 243 -1 072 922 64,2
  I. – XII. 138 282 665 18 379 307 21 828 031 213 642 625 28 395 776 33 736 812 -75 359 960 -10 016 469 -11 908 781 64,7
2022.                         
  I. 11 255 346 1 497 211 1 693 685 19 350 248 2 573 928 2 911 941 -8 094 902 -1 076 717 -1 218 256 58,2
  II. 12 525 712 1 664 039 1 869 626 21 825 896 2 899 430 3 253 538 -9 300 184 -1 235 390 -1 383 912 57,4
  III. 14 789 683 1 961 436 2 209 507 28 305 751 3 753 011 4 224 103 -13 516 069 -1 791 575 -2 014 595 52,2
  IV. 13 937 101 1 840 783 2 039 128 26 016 171 3 436 165 3 807 325 -12 079 070 -1 595 382 -1 768 197 53,6
  V. 15 332 111 2 028 772 2 159 468 26 741 927 3 538 370 3 764 707 -11 409 816 -1 509 597 -1 605 239 57,3
  VI. 16 172 613 2 148 500 2 286 073 26 523 611 3 523 413 3 751 808 -10 350 998 -1 374 913 -1 465 735 61,0
  VII. 16 174 988 2 150 487 2 251 944 27 337 775 3 634 609 3 806 249 -11 162 788 -1 484 123 -1 554 305 59,2
  VIII. 14 116 902 1 878 928 1 919 383 29 147 267 3 879 537 3 964 239 -15 030 365 -2 000 610 -2 044 856 48,4
  IX. 18 719 128 2 493 688 2 484 226 28 756 822 3 830 881 3 816 171 -10 037 694 -1 337 193 -1 331 945 65,1
  X. 16 001 690 2 127 178 2 098 788 27 739 039 3 687 282 3 634 486 -11 737 350 -1 560 103 -1 535 698 57,7
  XI. 17 182 267 2 282 751 2 260 682 26 524 111 3 523 762 3 491 125 -9 341 844 -1 241 011 -1 230 443 64,8
  XII. 14 255 372 1 889 441 1 951 697 24 820 665 3 289 697 3 398 841 -10 565 293 -1 400 256 -1 447 144 57,4
  I. ‒ XII. 180 462 913 23 963 213 25 224 206 313 089 284 41 570 084 43 824 531 -132 626 371 -17 606 871 -18 600 325 57,6

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

       Izvoz  Uvoz
I. − XII. 2021. I. − XII. 2022. indeksi
I. − XII. 2022.
I. − XII. 2021.
I. − XII. 2021. I. −  XII. 2022. indeksi
I. −  XII. 2022.
I. −  XII. 2021.
    Ukupno 138 282 665 180 462 913 130,5 213 642 625 313 089 284 146,5
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 8 166 007 10 452 221 128,0 5 828 413 7 709 231 132,3
  Rudarstvo i vađenje 6 746 778 13 416 169 198,9 13 921 094 40 548 482 291,3
  Prerađivačka industrija 116 310 355 141 190 266 121,4 186 373 590 246 208 854 132,1
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 11 052 586 13 610 655 123,1 19 407 096 25 202 241 129,9
  11 Proizvodnja pića 1 351 819 1 732 862 128,2 2 047 138 2 444 688 119,4
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 1 208 229 1 518 656 125,7 1 171 912 1 786 068 152,4
  13 Proizvodnja tekstila 1 370 352 1 627 849 118,8 3 140 117 3 917 595 124,8
  14 Proizvodnja odjeće 5 375 081 6 771 478 126,0 8 961 082 11 351 431 126,7
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 3 225 274 3 493 754 108,3 4 506 907 5 213 797 115,7
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 6 882 752 9 035 768 131,3 3 090 310 3 978 596 128,7
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 2 695 399 3 607 650 133,8 4 352 254 6 061 947 139,3
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 17 399 18 353 105,5 18 426 28 781 156,2
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 6 978 965 11 894 348 170,4 9 042 579 23 108 351 255,6
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 8 001 469 8 961 391 112,0 18 344 702 22 830 342 124,5
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 7 645 172 7 998 878 104,6 12 187 637 13 403 234 110,0
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 4 678 641 5 654 425 120,9 9 414 881 10 929 497 116,1
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 4 490 183 5 575 795 124,2 3 971 920 5 324 577 134,1
  24 Proizvodnja metala 6 107 544 7 766 211 127,2 15 112 466 20 602 925 136,3
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 9 342 826 10 947 760 117,2 8 072 945 9 582 872 118,7
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 4 318 839 4 745 038 109,9 12 328 392 14 644 435 118,8
  27 Proizvodnja električne opreme 10 931 759 13 226 090 121,0 11 729 507 14 799 811 126,2
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 8 025 002 9 667 202 120,5 15 639 997 19 594 953 125,3
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 4 786 337 4 961 160 103,7 13 376 462 16 761 759 125,3
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 4 110 841 4 108 247 99,9 2 688 596 4 877 896 181,4
  31 Proizvodnja namještaja 2 152 771 2 437 271 113,2 3 063 956 3 680 799 120,1
  32 Ostala prerađivačka industrija 1 561 116 1 829 422 117,2 4 704 307 6 082 259 129,3
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  3 257 426 10 774 304 330,8 5 517 466 16 166 772 293,0
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  3 124 378 3 619 741 115,9 1 411 115 1 865 995 132,2
J   Informacije i komunikacije  542 232 631 795 116,5 517 350 569 615 110,1
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  147 90 61,6 560 676 120,9
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  3 615 5 599 154,9 3 992 3 125 78,3
    Neraspoređeno  131 728 372 728 283,0 69 045 16 535 23,9

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. kuna

     Izvoz Uvoz
I. − XII. 2021. I. − XII. 2022. indeksi
I. − XII. 2022.
I. − XII. 2021.
I. − XII. 2021. I. −  XII. 2022. indeksi
I. −  XII. 2022.
I. −  XII. 2021.
  Ukupno 138 282 665 180 462 913 130,5 213 642 625 313 089 284 146,5
0 Hrana i žive životinje 15 898 871 20 011 569 125,9 22 588 456 29 048 825 128,6
1 Pića i duhan 2 406 533 3 051 072 126,8 3 300 036 4 322 085 131,0
2 Sirove materije, osim goriva 10 953 794 13 415 144 122,5 4 575 228 6 028 782 131,8
3 Mineralna goriva i maziva 16 448 665 35 462 069 215,6 28 995 152 80 426 804 277,4
4 Životinjska i biljna ulja i masti 837 268 1 184 422 141,5 1 137 751 1 729 588 152,0
5 Kemijski proizvodi 17 319 882 19 214 977 110,9 32 636 544 38 830 560 119,0
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 23 917 159 29 005 140 121,3 38 744 039 48 909 042 126,2
7 Strojevi i prijevozna sredstva 31 292 801 35 706 883 114,1 52 770 919 67 277 313 127,5
8 Razni gotovi proizvodi 18 430 152 22 018 949 119,5 28 396 577 34 551 258 121,7
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 645 812 1 019 959 157,9 428 878 1 948 492 454,3
  Neraspoređeno 131 728 372 728 283,0 69 045 16 535 23,9

 

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. kuna

      Izvoz Uvoz
I. − XII. 2021. I. − XII. 2022. indeksi
I. − XII. 2022.
I. − XII. 2021.
I. −   XII. 2021. I. −  XII. 2022. indeksi
I. −  XII. 2022.
I. −  XII. 2021.
Ukupno 138 282 665 180 462 913 130,5 213 642 625 313 089 284 146,5
Države članice EU-a1) 94 022 966 123 908 928 131,8 163 555 647 220 489 090 134,8
Austrija 8 034 664 9 575 712 119,2 13 396 666 16 275 206 121,5
Belgija 1 913 767 2 184 262 114,1 4 316 233 5 146 877 119,2
Bugarska 816 937 989 602 121,1 2 467 965 3 010 511 122,0
Cipar 82 496 396 924 481,1 81 999 95 910 117,0
Češka 2 116 875 2 589 679 122,3 4 864 776 5 959 910 122,5
Danska 657 531 917 748 139,6 1 175 337 1 650 735 140,4
Estonija 104 033 153 790 147,8 59 114 122 333 206,9
Finska 288 125 330 377 114,7 304 521 471 785 154,9
Francuska 3 696 854 4 412 871 119,4 5 287 380 6 593 998 124,7
Grčka 721 864 1 099 375 152,3 2 304 576 2 237 704 97,1
Irska 376 760 498 560 132,3 783 213 804 626 102,7
Italija 18 100 338 21 937 142 121,2 26 952 495 43 164 021 160,1
Letonija 258 338 202 532 78,4 114 004 134 353 117,8
Litva 435 613 609 268 139,9 402 949 544 227 135,1
Luksemburg 90 926 130 754 143,8 100 430 104 052 103,6
Mađarska 11 418 600 20 520 845 179,7 15 825 405 22 808 090 144,1
Malta 319 270 353 026 110,6 215 819 127 559 59,1
Nizozemska 2 400 321 2 534 478 105,6 8 224 824 10 416 465 126,6
Njemačka 17 043 183 19 947 269 117,0 31 614 499 38 959 809 123,2
Poljska 2 875 152 3 792 075 131,9 8 698 456 10 816 540 124,4
Portugal 448 377 630 507 140,6 293 656 573 771 195,4
Rumunjska 2 459 105 2 714 693 110,4 2 255 582 3 240 684 143,7
Sjeverna Irska 10 808 62 387 577,2 56 899 52 977 93,1
Slovačka 1 327 072 1 884 269 142,0 4 644 049 6 280 094 135,2
Slovenija 14 864 621 20 784 425 139,8 23 410 422 33 632 627 143,7
Španjolska 2 092 957 3 010 785 143,9 4 366 487 5 428 430 124,3
Švedska 1 038 856 1 584 529 152,5 1 329 251 1 834 311 138,0
Neraspoređeno 29 523 61 046 206,8 8 641 1 486 17,2
Zemlje Efte 2 519 983 2 933 531 116,4 1 559 970 1 642 264 105,3
Island 15 681 27 383 174,6 270 379 140,6
Lihtenštajn 144 328 201 829 139,8 427 794 186,1
Norveška 532 722 644 116 120,9 158 616 179 572 113,2
Švicarska 1 827 250 2 060 203 112,7 1 400 658 1 461 520 104,3
Zemlje Cefte 23 391 242 34 656 146 148,2 14 387 213 23 098 423 160,5
Albanija 649 994 914 012 140,6 146 955 334 114 227,4
Bosna i Hercegovina 12 241 202 18 752 355 153,2 7 336 367 10 749 247 146,5
Crna Gora 1 748 171 2 313 892 132,4 41 209 63 496 154,1
Kosovo 849 033 1 007 367 118,6 49 126 83 446 169,9
Moldavija 17 608 38 381 218,0 23 846 39 808 166,9
Sjeverna Makedonija 1 091 556 1 294 189 118,6 763 922 890 276 116,5
Srbija 6 793 679 10 335 951 152,1 6 025 788 10 938 037 181,5
Zemlje OPEC-a 1 064 453 1 448 330 136,1 1 591 225 608 071 38,2
Alžir 45 181 53 404 118,2 154 195 199 579 129,4
Angola 3 079 29 902 971,1 1 - -
Ekvatorska Gvineja 1 065 2 348 220,5 57 196 - -
Gabon 6 028 9 729 161,4 668 809 121,1
Irak 24 994 27 157 108,7 11 4 171 2)
Iran, Islamska Republika 26 658 38 207 143,3 34 844 45 306 130,0
Kongo 5 100 8 798 172,5 - - -
Kuvajt 55 258 73 680 133,3 12 690 2)
Libija 72 016 71 037 98,6 147 981 17 982 12,2
Nigerija 16 181 68 907 425,9 940 445 115 973 12,3
Saudijska Arabija 369 792 549 339 148,6 48 829 97 628 199,9
Ujedinjeni Arapski Emirati 437 956 515 602 117,7 203 099 125 437 61,8
Bolivarijanska Republika Venezuela 1 146 221 19,3 3 945 496 12,6
Ostale europske zemlje 6 126 416 6 785 768 110,8 8 233 047 9 830 542 119,4
Bjelorusija 122 754 101 708 82,9 87 730 20 822 23,7
Rusija 1 536 920 1 369 393 89,1 3 480 569 3 555 481 102,2
Turska 2 010 162 2 673 214 133,0 3 333 467 4 782 768 143,5
Ujedinjena Kraljevina3) 1 587 102 1 708 824 107,7 997 484 869 476 87,2
Ukrajina 435 565 579 839 133,1 330 800 569 457 172,1
Ostale zemlje 433 913 352 790 81,3 2 996 32 538 2)
Ostale azijske zemlje 3 049 784 3 554 232 116,5 16 314 279 26 776 444 164,1
Azerbajdžan 37 560 57 326 152,6 4 750 698 8 838 446 186,0
Bangladeš 16 977 19 140 112,7 96 095 238 286 248,0
Filipini 20 230 27 270 134,8 14 311 16 197 113,2
Hong Kong, Kina 179 776 81 923 45,6 33 978 37 872 111,5
Indija 205 999 231 624 112,4 797 354 1 153 182 144,6
Indonezija 62 888 65 157 103,6 229 720 881 909 383,9
Izrael 260 658 856 969 328,8 132 389 338 895 256,0
Japan 287 927 374 878 130,2 255 618 365 789 143,1
Katar 149 451 103 150 69,0 469 995 1 717 697 365,5
Kazahstan 140 256 159 213 113,5 300 008 535 934 178,6
Kina 667 473 643 359 96,4 7 678 071 10 302 002 134,2
Koreja, Republika 87 865 78 979 89,9 502 842 705 115 140,2
Libanon 56 787 87 377 153,9 111 72 65,0
Malezija 152 088 21 364 14,0 133 927 220 740 164,8
Pakistan 39 726 32 001 80,6 76 252 161 792 212,2
Singapur 36 929 74 080 200,6 104 704 155 764 148,8
Tajland 28 873 44 913 155,6 154 525 142 079 91,9
Tajvan, Kina 86 459 82 529 95,5 225 648 278 554 123,4
Vijetnam 188 917 215 621 114,1 210 583 362 860 172,3
Ostale zemlje 342 946 297 360 86,7 147 449 323 256 219,2
Ostale afričke zemlje 1 149 615 1 827 823 159,0 1 336 340 3 432 568 256,9
Egipat 629 775 825 919 131,1 1 068 484 3 077 890 288,1
Etiopija 36 195 16 917 46,7 43 197 46 830 108,4
Južnoafrička Republika 121 555 102 624 84,4 58 478 95 369 163,1
Maroko 164 625 552 878 335,8 74 868 56 457 75,4
Tunis 26 655 51 206 192,1 35 089 38 559 109,9
Ostale zemlje 170 810 278 279 162,9 56 224 117 462 208,9
Ostale američke zemlje  5 245 869 4 961 908 94,6 5 568 178 25 403 384 456,2
Argentina 18 587 75 448 405,9 63 343 100 488 158,6
Brazil 114 138 81 423 71,3 115 568 199 141 172,3
Kanada 423 063 388 516 91,8 119 323 246 663 206,7
Meksiko 64 965 85 457 131,5 150 803 441 329 292,7
SAD 4 501 629 4 178 826 92,8 4 348 159 23 920 772 550,1
Ostale zemlje 123 486 152 239 123,3 770 982 494 990 64,2
Oceanijske zemlje 1 620 519 201 981 12,5 288 539 164 342 57,0
Australija 142 042 176 466 124,2 282 632 39 964 14,1
Novi Zeland 13 604 22 498 165,4 5 857 10 896 186,0
Ostale zemlje 1 464 873 3 016 0,2 50 113 482 2)
Neraspoređeno 91 819 184 265 200,7 808 187 1 644 157 203,4

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks je veći od 999.
3) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

       Izvoz Uvoz
I. − XII. 2021. I. − XII. 2022. indeksi
I. − XII. 2022.
I. − XII. 2021.
I. − XII. 2021. I. −  XII. 2022. indeksi
I. −  XII. 2022.
I. −  XII. 2021.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5238 7,5308 100,1 7,5237 7,5316 100,1

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

      Izvoz  Uvoz
I. − XII. 2021. I. − XII. 2022. indeksi
I. − XII. 2022.
I. − XII. 2021.
I. − XII. 2021. I. −  XII. 2022. indeksi
I. −  XII. 2022.
I. −  XII. 2021.
    Ukupno 18 379 307 23 963 213 130,4 28 395 776 41 570 084 146,4
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 085 733 1 387 879 127,8 774 421 1 023 314 132,1
  Rudarstvo i vađenje 896 167 1 781 522 198,8 1 851 477 5 389 359 291,1
  Prerađivačka industrija 15 458 665 18 747 634 121,3 24 769 751 32 683 844 132,0
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 1 469 158 1 807 363 123,0 2 579 844 3 345 820 129,7
  11 Proizvodnja pića 179 729 230 137 128,0 272 125 324 546 119,3
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 160 556 201 639 125,6 155 777 237 137 152,2
  13 Proizvodnja tekstila 182 102 216 137 118,7 417 236 520 014 124,6
  14 Proizvodnja odjeće 714 493 898 935 125,8 1 191 122 1 507 297 126,5
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 428 519 463 805 108,2 598 803 692 158 115,6
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 914 742 1 199 627 131,1 410 752 528 098 128,6
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 358 287 478 963 133,7 578 480 804 738 139,1
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 2 312 2 436 105,4 2 449 3 820 156,0
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 928 458 1 580 635 170,2 1 202 534 3 067 158 255,1
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 1 063 698 1 189 911 111,9 2 437 837 3 030 713 124,3
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 015 518 1 062 264 104,6 1 619 240 1 779 129 109,9
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 621 809 750 618 120,7 1 251 142 1 450 883 116,0
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 596 786 740 341 124,1 527 812 706 820 133,9
  24 Proizvodnja metala 811 904 1 030 856 127,0 2 008 911 2 734 467 136,1
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 241 817 1 453 615 117,1 1 072 766 1 272 234 118,6
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 574 072 630 125 109,8 1 638 497 1 944 437 118,7
  27 Proizvodnja električne opreme 1 452 977 1 756 024 120,9 1 559 048 1 965 031 126,0
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 1 066 598 1 283 583 120,3 2 078 542 2 601 142 125,1
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 635 833 658 681 103,6 1 776 911 2 224 739 125,2
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 545 758 545 489 100,0 357 539 647 325 181,1
  31 Proizvodnja namještaja 286 055 323 545 113,1 407 131 488 677 120,0
  32 Ostala prerađivačka industrija 207 484 242 905 117,1 625 252 807 461 129,1
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  433 455 1 431 651 330,3 734 088 2 147 725 292,6
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  415 168 480 383 115,7 187 451 247 505 132,0
J   Informacije i komunikacije  72 076 83 884 116,4 68 776 75 637 110,0
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  20 12 61,3 74 90 120,9
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  481 744 154,7 530 415 78,2
    Neraspoređeno  17 544 49 504 282,2 9 207 2 195 23,8

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

        Izvoz Uvoz
I. − XII. 2021. I. − XII. 2022. indeksi
I. − XII. 2022.
I. − XII. 2021.
I. − XII. 2021. I. −  XII. 2022. indeksi
I. −  XII. 2022.
I. −  XII. 2021.
  Ukupno 18 379 307 23 963 213 130,4 28 395 776 41 570 084 146,4
0 Hrana i žive životinje 2 113 423 2 657 318 125,7 3 002 434 3 856 344 128,4
1 Pića i duhan 319 854 405 163 126,7 438 693 573 829 130,8
2 Sirove materije, osim goriva 1 455 998 1 781 040 122,3 607 911 800 076 131,6
3 Mineralna goriva i maziva 2 187 103 4 711 154 215,4 3 856 274 10 684 201 277,1
4 Životinjska i biljna ulja i masti 111 296 157 211 141,3 151 297 229 665 151,8
5 Kemijski proizvodi 2 301 576 2 551 451 110,9 4 336 870 5 154 635 118,9
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 3 178 866 3 850 654 121,1 5 149 241 6 492 204 126,1
7 Strojevi i prijevozna sredstva 4 158 323 4 741 051 114,0 7 012 810 8 931 094 127,4
8 Razni gotovi proizvodi 2 449 506 2 923 277 119,3 3 774 004 4 587 295 121,5
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 85 818 135 389 157,8 57 034 258 546 453,3
  Neraspoređeno 17 544 49 504 282,2 9 207 2 195 23,8

 

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

   Izvoz Uvoz
I. − XII. 2021. I. − XII. 2022. indeksi
I. − XII. 2022.
I. − XII. 2021.
I. − XII. 2021. I. −  XII. 2022. indeksi
I. −  XII. 2022.
I. −  XII. 2021.
Ukupno 18 379 307 23 963 213 130,4 28 395 776 41 570 084 146,4
Države članice EU-a1) 12 495 591 16 447 287 131,6 21 735 637 29 263 145 134,6
Austrija 1 067 868 1 270 911 119,0 1 780 197 2 159 910 121,3
Belgija 254 298 289 956 114,0 573 511 683 122 119,1
Bugarska 108 539 131 327 121,0 327 979 399 609 121,8
Cipar 10 945 52 735 481,8 10 896 12 730 116,8
Češka 281 356 343 760 122,2 646 311 791 048 122,4
Danska 87 367 121 835 139,5 156 185 219 096 140,3
Estonija 13 827 20 415 147,6 7 855 16 239 206,7
Finska 38 303 43 850 114,5 40 470 62 626 154,7
Francuska 491 224 585 739 119,2 702 539 875 152 124,6
Grčka 95 888 146 042 152,3 306 361 297 036 97,0
Irska 50 095 66 176 132,1 104 064 106 814 102,6
Italija 2 405 723 2 911 524 121,0 3 582 250 5 727 872 159,9
Letonija 34 317 26 883 78,3 15 148 17 832 117,7
Litva 57 883 80 849 139,7 53 566 72 225 134,8
Luksemburg 12 078 17 365 143,8 13 341 13 814 103,5
Mađarska 1 517 349 2 724 649 179,6 2 103 050 3 027 237 143,9
Malta 42 363 46 893 110,7 28 720 16 926 58,9
Nizozemska 319 109 336 416 105,4 1 093 051 1 382 505 126,5
Njemačka 2 265 025 2 647 423 116,9 4 201 334 5 170 819 123,1
Poljska 382 173 503 308 131,7 1 155 996 1 435 691 124,2
Portugal 59 591 83 678 140,4 39 026 76 163 195,2
Rumunjska 326 738 360 318 110,3 299 822 430 077 143,4
Sjeverna Irska 1 435 8 273 576,5 7 561 7 032 93,0
Slovačka 176 391 250 125 141,8 617 128 833 546 135,1
Slovenija 1 975 671 2 758 935 139,6 3 111 165 4 463 902 143,5
Španjolska 278 092 399 508 143,7 580 318 720 444 124,1
Švedska 138 016 210 285 152,4 176 651 243 480 137,8
Neraspoređeno 3 929 8 110 206,4 1 145 197 17,2
Zemlje Efte 334 901 389 802 116,4 207 432 218 236 105,2
Island 2 087 3 641 174,5 36 50 140,4
Lihtenštajn 19 184 26 823 139,8 57 106 186,7
Norveška 70 780 85 571 120,9 21 120 23 864 113,0
Švicarska 242 850 273 767 112,7 186 219 194 215 104,3
Zemlje Cefte 3 110 814 4 606 051 148,1 1 912 981 3 069 794 160,5
Albanija 86 442 121 463 140,5 19 536 44 368 227,1
Bosna i Hercegovina 1 628 069 2 492 249 153,1 975 330 1 428 409 146,5
Crna Gora 232 499 307 533 132,3 5 479 8 441 154,1
Kosovo 112 883 133 864 118,6 6 534 11 082 169,6
Moldavija 2 343 5 101 217,7 3 176 5 291 166,6
Sjeverna Makedonija 145 127 172 009 118,5 101 585 118 277 116,4
Srbija 903 451 1 373 831 152,1 801 341 1 453 926 181,4
Zemlje OPEC-a 141 450 192 436 136,0 211 786 80 710 38,1
Alžir 6 011 7 099 118,1 20 499 26 506 129,3
Angola 410 3 976 969,5 0 - -
Ekvatorska Gvineja 141 312 220,8 7 636 - -
Gabon 801 1 294 161,4 89 108 121,1
Irak 3 323 3 608 108,6 1 552 2)
Iran, Islamska Republika 3 538 5 073 143,4 4 634 6 020 129,9
Kongo 678 1 169 172,4 - - -
Kuvajt 7 351 9 787 133,1 2 92 2)
Libija 9 566 9 436 98,6 19 693 2 390 12,1
Nigerija 2 152 9 159 425,7 125 117 15 415 12,3
Saudijska Arabija 49 124 73 009 148,6 6 498 12 976 199,7
Ujedinjeni Arapski Emirati 58 201 68 484 117,7 27 093 16 585 61,2
Bolivarijanska Republika Venezuela 153 29 19,2 524 66 12,6
Ostale europske zemlje 814 344 901 587 110,7 1 094 758 1 306 052 119,3
Bjelorusija 16 318 13 522 82,9 11 663 2 768 23,7
Rusija 204 341 182 076 89,1 462 848 472 265 102,0
Turska 267 063 354 942 132,9 443 147 635 532 143,4
Ujedinjena Kraljevina3) 211 009 227 069 107,6 132 717 115 477 87,0
Ukrajina 57 879 77 113 133,2 43 984 75 683 172,1
Ostale zemlje 57 734 46 866 81,2 398 4 327 2)
Ostale azijske zemlje 405 314 472 353 116,5 2 168 501 3 559 727 164,2
Azerbajdžan 5 003 7 602 151,9 631 028 1 175 039 186,2
Bangladeš 2 259 2 542 112,5 12 780 31 668 247,8
Filipini 2 681 3 621 135,1 1 904 2 154 113,1
Hong Kong, Kina 23 842 10 887 45,7 4 525 5 033 111,2
Indija 27 352 30 778 112,5 105 929 153 211 144,6
Indonezija 8 357 8 662 103,6 30 557 117 303 383,9
Izrael 34 652 113 973 328,9 17 593 45 042 256,0
Japan 38 181 49 843 130,5 33 955 48 606 143,1
Katar 19 874 13 696 68,9 62 709 228 832 364,9
Kazahstan 18 661 21 151 113,3 39 849 71 272 178,9
Kina 88 729 85 465 96,3 1 020 869 1 369 277 134,1
Koreja, Republika 11 676 10 496 89,9 66 849 93 721 140,2
Libanon 7 554 11 607 153,7 15 10 65,0
Malezija 20 251 2 838 14,0 17 792 29 331 164,9
Pakistan 5 278 4 255 80,6 10 134 21 500 212,2
Singapur 4 910 9 842 200,4 13 929 20 694 148,6
Tajland 3 843 5 970 155,4 20 529 18 888 92,0
Tajvan, Kina 11 476 10 966 95,6 29 985 37 012 123,4
Vijetnam 25 111 28 642 114,1 27 958 48 205 172,4
Ostale zemlje 45 624 39 515 86,6 19 614 42 929 218,9
Ostale afričke zemlje  152 792 242 969 159,0 177 737 455 672 256,4
Egipat 83 732 109 779 131,1 142 148 408 543 287,4
Etiopija 4 805 2 248 46,8 5 735 6 217 108,4
Južnoafrička Republika 16 136 13 637 84,5 7 774 12 679 163,1
Maroko 21 871 73 509 336,1 9 946 7 502 75,4
Tunis 3 539 6 804 192,3 4 667 5 123 109,8
Ostale zemlje 22 708 36 992 162,9 7 467 15 608 209,0
Ostale američke zemlje  697 063 659 382 94,6 741 051 3 376 574 455,6
Argentina 2 475 10 010 404,5 8 424 13 360 158,6
Brazil 15 184 10 822 71,3 15 376 26 465 172,1
Kanada 56 256 51 622 91,8 15 861 32 787 206,7
Meksiko 8 634 11 357 131,5 20 051 58 689 292,7
SAD 598 098 555 334 92,9 578 589 3 179 437 549,5
Ostale zemlje 16 416 20 237 123,3 102 751 65 837 64,1
Oceanijske zemlje 214 810 26 841 12,5 38 212 21 804 57,1
Australija 18 875 23 451 124,2 37 427 5 310 14,2
Novi Zeland 1 808 2 990 165,4 778 1 449 186,1
Ostale zemlje 194 128 400 0,2 7 15 045 2)
Neraspoređeno 12 227 24 504 200,4 107 679 218 371 202,8

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks je veći od 999.
3) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

5. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

      I. 2022.1) I. 2023. Indeksi
I. 2023.
I. 2022.
Izvoz 1 493 841 1 689 330 113,1
Države članice EU-a 1 056 194 1 150 098 108,9
Države nečlanice EU-a 437 647 539 231 123,2
Uvoz 2 568 219 3 076 279 119,8
Države članice EU-a 1 871 356 2 230 028 119,2
Države nečlanice EU-a 696 864 846 251 121,4
Saldo robne razmjene -1 074 378 -1 386 949 2)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 58,2 54,9 2)

1) Podaci za siječanj 2022. razlikuju se od ranije objavljenih podataka za isto razdoblje. Preračunani su u eure prema fiksnom tečaju (1 euro = 7,53450 kuna).
2) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2022. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,6 milijuna kuna i za otpreme od 1,5 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a, Uredba (EU) 2019/2152 te provedbena Uredba Komisije 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine (NN, br. 42/22.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku Državni zavod za statistiku - Intrastat (gov.hr).

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) 2019/2152 te Provedbene uredbe Komisije 2020/1197 i 2021/1225, Delegirana uredba (EU) br. 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine (NN, br. 42/22.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Za izvoz, odnosno otpreme, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a za uvoz, odnosno primitke, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu, prema kojem se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a za uvoz robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se za uvoz robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se za primitke robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Od 1. siječnja 2021. promijenio se način izvješćivanja za Intrastat. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine, ali da istodobno ostvaruje određene pogodnosti od jedinstvenog tržišta Europske unije.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj za obveznike izvješćivanja za Intrastat u Republici Hrvatskoj (za razdoblje izvješćivanja od siječnja 2021. nadalje) znači da otpremu robe u Sjevernu Irsku odnosno primitak robe iz Sjeverne Irske i dalje moraju prijavljivati u Intrastatovim obrascima, a podaci su uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a. Robna razmjena s Ujedinjenom Kraljevinom od 1. siječnja 2021. uključena je u Ostale europske zemlje i isključuje podatke za Sjevernu Irsku.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije   informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2021. u ovom Priopćenju smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice

Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Irena Radić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti