Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 08. veljače 2023.
VT-2022-1-1/11

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do studenoga 2022. i od siječnja do prosinca 2022.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do studenoga 2022., prema privremenim podacima, iznosio je 166,1 milijardu kuna. Istodobno je uvoz iznosio 288,3 milijarde kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 122,2 milijarde kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do studenoga 2022. bila je 57,6%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do prosinca 2022., prema Prvim rezultatima, iznosio je 180,3 milijarde kuna, dok je uvoz iznosio 313,1 milijardu kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 132,8 milijardi kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do prosinca 2022., prema Prvim rezultatima, bila je 57,6%.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD STUDENOGA 2021. DO STUDENOGA 2022.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2021.                                                             
  I. 8 538 278 1 132 628 1 388 896 12 979 877 1 721 490 2 112 010 -4 441 599 -588 862 -723 115 65,8
  II. 9 773 754 1 293 751 1 569 293 15 713 530 2 079 757 2 522 775 -5 939 776 -786 006 -953 482 62,2
  III. 12 249 668 1 617 693 1 954 787 18 640 272 2 461 314 2 971 084 -6 390 604 -843 621 -1 016 297 65,7
  IV. 11 555 985 1 527 304 1 800 016 17 234 499 2 278 069 2 680 077 -5 678 515 -750 766 -880 061 67,1
  V. 11 446 778 1 514 802 1 830 313 17 197 452 2 276 091 2 750 709 -5 750 673 -761 289 -920 396 66,6
  VI. 12 082 449 1 607 911 1 960 951 18 442 083 2 454 098 2 992 233 -6 359 634 -846 187 -1 031 282 65,5
  VII. 11 667 286 1 557 560 1 852 331 18 140 403 2 421 790 2 880 034 -6 473 117 -864 231 -1 027 703 64,3
  VIII. 9 599 188 1 280 049 1 518 487 16 812 889 2 241 852 2 660 997 -7 213 701 -961 803 -1 142 510 57,1
  IX. 12 097 047 1 615 475 1 907 148 19 150 289 2 557 445 3 019 998 -7 053 241 -941 971 -1 112 850 63,2
  X. 12 710 373 1 696 335 1 974 796 19 385 915 2 587 371 3 028 234 -6 675 541 -891 036 -1 053 438 65,6
  XI. 13 828 493 1 841 998 2 146 978 20 109 113 2 678 453 3 121 703 -6 280 620 -836 455 -974 726 68,8
  XII. 12 733 366 1 693 801 1 924 035 19 836 305 2 638 044 2 996 958 -7 102 939 -944 243 -1 072 922 64,2
  I. – XII. 138 282 665 18 379 307 21 828 031 213 642 625 28 395 776 33 736 812 -75 359 960 -10 016 469 -11 908 781 64,7
2022.                              
  I. 11 255 346 1 497 211 1 693 685 19 350 248 2 573 928 2 911 941 -8 094 902 -1 076 717 -1 218 256 58,2
  II. 12 525 712 1 664 039 1 869 626 21 825 896 2 899 430 3 253 538 -9 300 184 -1 235 390 -1 383 912 57,4
  III. 14 789 683 1 961 436 2 209 507 28 305 874 3 753 028 4 224 122 -13 516 191 -1 791 591 -2 014 614 52,2
  IV. 13 937 101 1 840 783 2 039 128 26 016 171 3 436 165 3 807 325 -12 079 070 -1 595 382 -1 768 197 53,6
  V. 15 332 111 2 028 772 2 159 468 26 741 934 3 538 370 3 764 708 -11 409 823 -1 509 598 -1 605 240 57,3
  VI. 16 172 694 2 148 511 2 286 084 26 523 611 3 523 413 3 751 808 -10 350 916 -1 374 902 -1 465 724 61,0
  VII. 16 174 825 2 150 465 2 251 928 27 354 779 3 636 872 3 808 640 -11 179 955 -1 486 407 -1 556 713 59,1
  VIII. 14 117 297 1 878 980 1 919 436 29 147 267 3 879 537 3 964 239 -15 029 970 -2 000 557 -2 044 802 48,4
  IX. 18 719 419 2 493 727 2 484 265 28 756 886 3 830 889 3 816 179 -10 037 467 -1 337 162 -1 331 915 65,1
  X. 15 947 875 2 120 019 2 091 624 27 739 796 3 687 382 3 634 586 -11 791 922 -1 567 364 -1 542 962 57,5
  XI. 17 137 653 2 276 821 2 254 850 26 561 319 3 528 708 3 495 989 -9 423 666 -1 251 887 -1 241 139 64,5
  I. - XI. 166 109 716 22 060 763 23 259 600 288 323 782 38 287 722 40 433 075 -122 214 065 -16 226 959 -17 173 474 57,6

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

      Izvoz  Uvoz
I. − XI. 2021. I. − XI. 2022. indeksi
I. − XI. 2022.
I. − XI. 2021.
I. − XI. 2021. I. −  XI. 2022. indeksi
I. −  XI. 2022.
I. −  XI. 2021.
    Ukupno 125 549 299 166 109 716 132,3 193 806 320 288 323 782 148,8
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 7 280 700 9 836 563 135,1 5 284 545 7 040 211 133,2
  Rudarstvo i vađenje 5 924 691 12 544 951 211,7 12 612 536 37 616 107 298,2
  Prerađivačka industrija 106 304 374 130 227 274 122,5 169 359 531 226 305 353 133,6
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 9 997 911 12 453 368 124,6 17 631 387 23 180 328 131,5
  11 Proizvodnja pića 1 253 574 1 570 148 125,3 1 896 797 2 300 615 121,3
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 1 114 443 1 386 231 124,4 1 082 356 1 622 709 149,9
  13 Proizvodnja tekstila 1 255 416 1 526 463 121,6 2 877 661 3 644 387 126,6
  14 Proizvodnja odjeće 5 028 841 6 060 251 120,5 8 285 565 10 538 740 127,2
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 3 010 785 3 250 984 108,0 4 221 420 4 871 421 115,4
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 6 280 310 8 470 556 134,9 2 814 720 3 722 291 132,2
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 2 440 033 3 338 479 136,8 3 939 811 5 607 076 142,3
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 15 597 16 944 108,6 17 059 27 300 160,0
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 6 440 826 11 094 992 172,3 7 602 473 20 556 214 270,4
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 7 213 843 8 320 433 115,3 16 792 618 21 246 473 126,5
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 7 012 675 7 296 299 104,0 11 223 771 12 084 607 107,7
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 4 325 383 5 306 004 122,7 8 699 379 10 251 055 117,8
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 4 167 725 5 158 503 123,8 3 647 991 4 932 931 135,2
  24 Proizvodnja metala 5 606 302 7 307 620 130,3 13 815 840 19 346 966 140,0
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 8 581 779 10 211 039 119,0 7 424 689 8 911 450 120,0
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 3 911 399 4 335 051 110,8 11 011 739 13 429 444 122,0
  27 Proizvodnja električne opreme 9 920 881 12 271 003 123,7 10 595 733 13 434 574 126,8
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 7 211 702 8 731 879 121,1 14 035 021 17 838 344 127,1
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 4 322 061 4 488 066 103,8 12 200 568 15 394 857 126,2
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 3 814 299 3 696 726 96,9 2 508 097 4 396 741 175,3
  31 Proizvodnja namještaja 1 971 259 2 270 077 115,2 2 779 167 3 371 531 121,3
  32 Ostala prerađivačka industrija 1 407 329 1 666 160 118,4 4 255 670 5 595 298 131,5
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  2 548 968 9 107 988 357,3 4 734 256 15 048 932 317,9
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  2 881 354 3 439 361 119,4 1 271 147 1 763 216 138,7
J   Informacije i komunikacije  489 433 584 300 119,4 473 598 531 297 112,2
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  145 48 33,4 451 658 146,0
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  3 398 4 889 143,9 3 710 2 719 73,3
    Neraspoređeno  116 237 364 342 313,4 66 546 15 290 23,0

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. kuna

     Izvoz Uvoz
I. − XI. 2021. I. − XI. 2022. indeksi
I. − XI. 2022.
I. − XI. 2021.
I. − XI. 2021. I. −  XI. 2022. indeksi
I. −  XI. 2022.
I. −  XI. 2021.
  Ukupno 125 549 299 166 109 716 132,3 193 806 320 288 323 782 148,8
0 Hrana i žive životinje 14 346 115 18 466 441 128,7 20 518 585 26 654 258 129,9
1 Pića i duhan 2 225 891 2 798 087 125,7 3 042 440 4 005 886 131,7
2 Sirove materije, osim goriva 9 952 910 12 598 487 126,6 4 159 666 5 586 321 134,3
3 Mineralna goriva i maziva 14 437 791 32 157 927 222,7 25 498 815 73 845 295 289,6
4 Životinjska i biljna ulja i masti 742 940 1 117 037 150,4 1 037 535 1 624 045 156,5
5 Kemijski proizvodi 15 760 773 17 749 227 112,6 29 887 461 35 728 911 119,5
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 21 995 052 27 039 564 122,9 35 559 319 45 665 893 128,4
7 Strojevi i prijevozna sredstva 28 393 968 32 641 693 115,0 47 686 904 61 389 506 128,7
8 Razni gotovi proizvodi 16 997 927 20 208 482 118,9 25 992 090 31 970 416 123,0
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 579 695 968 429 167,1 356 958 1 837 960 514,9
  Neraspoređeno 116 237 364 342 313,4 66 546 15 290 23,0

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. kuna

       Izvoz Uvoz
I. − XI. 2021. I. − XI. 2022. indeksi
I. − XI. 2022.
I. − XI. 2021.
I. − XI. 2021. I. −  XI. 2022. indeksi
I. −  XI. 2022.
I. −  XI. 2021.
Ukupno 125 549 299 166 109 716 132,3 193 806 320 288 323 782 148,8
Države članice EU-a1) 85 508 728 114 234 905 133,6 148 388 272 202 880 824 136,7
Austrija 7 407 935 8 926 046 120,5 12 212 429 15 000 417 122,8
Belgija 1 734 975 1 965 058 113,3 3 889 044 4 687 840 120,5
Bugarska 740 612 913 429 123,3 2 304 717 2 853 172 123,8
Cipar 78 587 381 845 485,9 67 117 85 050 126,7
Češka 1 951 520 2 425 577 124,3 4 394 314 5 460 627 124,3
Danska 594 357 863 087 145,2 1 066 582 1 504 047 141,0
Estonija 97 831 144 378 147,6 51 944 117 858 226,9
Finska 257 116 316 937 123,3 266 715 438 523 164,4
Francuska 3 399 230 4 085 638 120,2 4 854 605 6 099 887 125,7
Grčka 668 666 1 013 722 151,6 1 929 846 2 140 236 110,9
Irska 336 188 446 133 132,7 713 145 720 273 101,0
Italija 16 519 616 20 490 054 124,0 24 131 920 38 932 371 161,3
Letonija 234 166 186 073 79,5 100 967 123 165 122,0
Litva 393 457 535 117 136,0 357 951 513 082 143,3
Luksemburg 82 249 123 439 150,1 96 106 100 314 104,4
Mađarska 10 098 593 18 880 754 187,0 14 443 427 21 314 204 147,6
Malta 307 490 344 106 111,9 208 077 121 341 58,3
Nizozemska 2 093 732 2 314 326 110,5 7 409 813 9 509 145 128,3
Njemačka 15 751 615 18 631 338 118,3 28 858 786 35 610 980 123,4
Poljska 2 606 664 3 505 380 134,5 7 993 154 10 030 166 125,5
Portugal 402 946 577 240 143,3 272 190 542 163 199,2
Rumunjska 2 265 709 2 481 651 109,5 2 059 588 3 020 367 146,6
Sjeverna Irska 9 418 20 846 221,3 46 253 48 458 104,8
Slovačka 1 208 583 1 712 884 141,7 4 266 362 5 870 040 137,6
Slovenija 13 407 067 18 685 532 139,4 21 192 478 31 328 776 147,8
Španjolska 1 903 419 2 736 053 143,7 4 007 464 5 019 833 125,3
Švedska 929 674 1 469 597 158,1 1 184 805 1 687 617 142,4
Neraspoređeno 27 312 58 665 214,8 8 474 872 10,3
Zemlje Efte 2 317 734 2 762 883 119,2 1 422 948 1 499 707 105,4
Island 15 575 26 930 172,9 267 379 142,1
Lihtenštajn 131 595 186 625 141,8 415 771 185,7
Norveška 520 029 625 094 120,2 148 562 165 700 111,5
Švicarska 1 650 536 1 924 234 116,6 1 273 704 1 332 857 104,6
Zemlje Cefte 20 891 797 31 775 204 152,1 12 955 017 21 213 350 163,7
Albanija 595 812 832 776 139,8 133 271 319 966 240,1
Bosna i Hercegovina 11 015 521 17 319 852 157,2 6 653 060 9 837 875 147,9
Crna Gora 1 611 455 2 132 744 132,3 37 513 59 574 158,8
Kosovo 763 323 923 340 121,0 45 220 78 733 174,1
Moldavija 16 750 36 364 217,1 21 188 38 506 181,7
Sjeverna Makedonija 995 981 1 190 005 119,5 704 939 833 663 118,3
Srbija 5 892 955 9 340 124 158,5 5 359 825 10 045 033 187,4
Zemlje OPEC-a 961 121 1 301 685 135,4 1 532 485 551 747 36,0
Alžir 38 684 45 479 117,6 104 152 152 536 146,5
Angola 472 29 883 2) 1 - -
Ekvatorska Gvineja 911 1 792 196,6 57 196 - -
Gabon 3 912 9 698 247,9 668 809 121,1
Irak 22 920 24 544 107,1 11 4 171 2)
Iran, Islamska Republika 22 390 33 999 151,9 30 670 43 038 140,3
Kongo 4 929 7 427 150,7 - - -
Kuvajt 50 193 66 247 132,0 5 690 2)
Libija 69 897 64 740 92,6 147 748 17 982 12,2
Nigerija 15 820 65 452 413,7 940 221 115 802 12,3
Saudijska Arabija 332 715 497 404 149,5 46 296 95 603 206,5
Ujedinjeni Arapski Emirati 398 064 454 841 114,3 202 404 120 620 59,6
Bolivarijanska Republika Venezuela 214 178 83,5 3 115 496 15,9
Ostale europske zemlje 5 571 228 6 208 737 111,4 7 648 754 9 297 979 121,6
Bjelorusija 97 507 88 562 90,8 82 935 20 554 24,8
Rusija 1 366 096 1 275 741 93,4 3 310 870 3 495 332 105,6
Turska 1 860 660 2 432 098 130,7 3 021 227 4 454 424 147,4
Ujedinjena Kraljevina3) 1 451 127 1 530 060 105,4 942 682 803 980 85,3
Ukrajina 362 421 529 658 146,1 288 543 493 159 170,9
Ostale zemlje 433 418 352 618 81,4 2 498 30 530 2)
Ostale azijske zemlje 2 724 433 3 286 174 120,6 15 226 373 25 647 099 168,4
Azerbajdžan 24 865 55 962 225,1 4 750 698 8 855 223 186,4
Bangladeš 9 411 11 964 127,1 85 483 188 404 220,4
Filipini 18 507 24 623 133,0 12 485 13 494 108,1
Hong Kong, Kina 167 731 72 433 43,2 28 261 36 204 128,1
Indija 183 537 203 624 110,9 741 026 1 101 877 148,7
Indonezija 55 947 61 741 110,4 190 468 824 565 432,9
Izrael 239 626 839 186 350,2 122 126 307 650 251,9
Japan 282 620 325 255 115,1 226 917 319 380 140,7
Katar 133 859 101 034 75,5 467 819 1 717 350 367,1
Kazahstan 114 014 138 575 121,5 300 002 534 591 178,2
Kina 611 641 598 728 97,9 6 897 590 9 583 060 138,9
Koreja, Republika 78 628 71 176 90,5 443 469 667 764 150,6
Libanon 49 215 74 625 151,6 111 66 59,7
Malezija 145 876 16 752 11,5 124 714 179 176 143,7
Pakistan 28 239 28 659 101,5 68 489 153 781 224,5
Singapur 32 500 69 256 213,1 84 974 144 651 170,2
Tajland 19 736 42 414 214,9 145 115 132 072 91,0
Tajvan, Kina 84 065 77 347 92,0 208 617 246 094 118,0
Vijetnam 169 019 203 382 120,3 190 621 335 227 175,9
Ostale zemlje 275 395 269 437 97,8 137 388 306 468 223,1
Ostale afričke zemlje 1 019 740 1 694 807 166,2 1 301 835 2 469 105 189,7
Egipat 552 459 745 332 134,9 1 053 395 2 136 607 202,8
Etiopija 36 195 16 366 45,2 43 196 46 777 108,3
Južnoafrička Republika 115 816 85 259 73,6 55 212 93 893 170,1
Maroko 156 682 534 627 341,2 73 240 51 592 70,4
Tunis 25 427 48 081 189,1 26 320 33 302 126,5
Ostale zemlje 133 160 265 142 199,1 50 472 106 935 211,9
Ostale američke zemlje  4 871 332 4 487 870 92,1 4 301 773 23 082 824 536,6
Argentina 16 435 69 813 424,8 58 189 90 813 156,1
Brazil 110 319 78 789 71,4 105 076 184 872 175,9
Kanada 408 469 323 850 79,3 112 163 215 253 191,9
Meksiko 53 928 73 017 135,4 142 722 432 132 302,8
SAD 4 165 979 3 800 604 91,2 3 124 332 21 681 347 694,0
Ostale zemlje 116 203 141 796 122,0 759 291 478 407 63,0
Oceanijske zemlje 1 603 859 183 500 11,4 287 040 162 910 56,8
Australija 128 094 161 020 125,7 281 538 38 597 13,7
Novi Zeland 10 930 20 897 191,2 5 456 10 833 198,5
Ostale zemlje 1 464 835 1 583 0,1 46 113 481 2)
Neraspoređeno 79 326 173 951 219,3 741 823 1 518 235 204,7

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks je veći od 999.
3) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. kuna

      I. − XII. 2021. I. − XII. 2022. indeksi
I. − XII. 2022.
I. − XII. 2021.
Izvoz 138 282 665 180 334 315 130,4
Države članice EU-a1) 94 022 966 123 909 358 131,8
Države nečlanice EU-a2) 44 259 699 56 424 957 127,5
Uvoz 213 642 625 313 128 117 146,6
Države članice EU-a1) 163 555 647 220 492 181 134,8
Države nečlanice EU-a2) 50 086 978 92 635 935 185,0
Saldo robne razmjene -75 359 960 -132 793 801 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 64,7 57,6 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

       Izvoz Uvoz
I. − XI. 2021. I. − XI. 2022. indeksi
I. − XI. 2022.
I. − XI. 2021.
I. − XI. 2021. I. −  XI. 2022. indeksi
I. −  XI. 2022.
I. −  XI. 2021.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5245 7,5296 100,1 7,5242 7,5305 100,1

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

    Izvoz  Uvoz
I. − XI. 2021. I. − XI. 2022. indeksi
I. − XI. 2022.
I. − XI. 2021.
I. − XI. 2021. I. −  XI. 2022. indeksi
I. −  XI. 2022.
I. −  XI. 2021.
    Ukupno 16 685 505 22 060 763 132,2 25 757 732 38 287 722 148,6
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 968 000 1 306 279 134,9 702 106 934 651 133,1
  Rudarstvo i vađenje 786 895 1 666 083 211,7 1 677 160 5 000 496 298,2
  Prerađivačka industrija 14 127 578 17 294 509 122,4 22 507 390 30 046 128 133,5
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 1 328 852 1 653 966 124,5 2 343 745 3 077 871 131,3
  11 Proizvodnja pića 166 652 208 564 125,1 252 129 305 452 121,1
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 148 079 184 087 124,3 143 869 215 488 149,8
  13 Proizvodnja tekstila 166 811 202 697 121,5 382 335 483 807 126,5
  14 Proizvodnja odjeće 668 450 804 682 120,4 1 101 281 1 399 583 127,1
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 400 000 431 633 107,9 560 842 646 784 115,3
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 834 592 1 124 710 134,8 374 101 494 129 132,1
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 324 321 443 287 136,7 523 638 744 451 142,2
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 2 072 2 249 108,6 2 267 3 624 159,8
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 856 784 1 474 634 172,1 1 011 092 2 728 975 269,9
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 958 932 1 104 955 115,2 2 231 476 2 820 804 126,4
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 931 376 969 132 104,1 1 491 084 1 604 391 107,6
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 574 829 704 441 122,5 1 155 990 1 360 967 117,7
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 553 885 685 029 123,7 484 735 654 913 135,1
  24 Proizvodnja metala 745 245 970 078 130,2 1 836 510 2 568 024 139,8
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 140 572 1 355 968 118,9 986 544 1 183 241 119,9
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 519 875 575 778 110,8 1 463 403 1 783 419 121,9
  27 Proizvodnja električne opreme 1 318 520 1 629 442 123,6 1 408 247 1 784 098 126,7
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 958 371 1 159 600 121,0 1 865 138 2 368 351 127,0
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 574 098 595 980 103,8 1 620 598 2 043 613 126,1
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 506 318 490 945 97,0 333 529 583 531 175,0
  31 Proizvodnja namještaja 261 920 301 388 115,1 369 243 447 683 121,2
  32 Ostala prerađivačka industrija 187 024 221 262 118,3 565 595 742 926 131,4
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  339 190 1 210 781 357,0 629 852 1 999 527 317,5
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  382 838 456 474 119,2 168 839 233 883 138,5
J   Informacije i komunikacije  65 052 77 589 119,3 62 958 70 559 112,1
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  19 6 33,2 60 87 146,0
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  452 650 143,8 493 361 73,2
    Neraspoređeno  15 481 48 393 312,6 8 875 2 030 22,9

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

     Izvoz Uvoz
I. − XI. 2021. I. − XI. 2022. indeksi
I. − XI. 2022.
I. − XI. 2021.
I. − XI. 2021. I. −  XI. 2022. indeksi
I. −  XI. 2022.
I. −  XI. 2021.
  Ukupno 16 685 505 22 060 763 132,2 25 757 732 38 287 722 148,6
0 Hrana i žive životinje 1 906 897 2 452 513 128,6 2 727 233 3 539 014 129,8
1 Pića i duhan 295 816 371 629 125,6 404 436 531 924 131,5
2 Sirove materije, osim goriva 1 322 831 1 672 792 126,5 552 643 741 430 134,2
3 Mineralna goriva i maziva 1 919 578 4 273 184 222,6 3 391 011 9 811 724 289,3
4 Životinjska i biljna ulja i masti 98 755 148 281 150,2 137 963 215 674 156,3
5 Kemijski proizvodi 2 094 185 2 357 166 112,6 3 971 347 4 743 592 119,4
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 2 923 212 3 590 138 122,8 4 725 750 6 062 388 128,3
7 Strojevi i prijevozna sredstva 3 772 712 4 334 775 114,9 6 336 775 8 150 803 128,6
8 Razni gotovi proizvodi 2 259 016 2 683 331 118,8 3 454 225 4 245 243 122,9
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 77 022 128 560 166,9 47 475 243 900 513,7
  Neraspoređeno 15 481 48 393 312,6 8 875 2 030 22,9

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

         Izvoz Uvoz
I. − XI. 2021. I. − XI. 2022. indeksi
I. − XI. 2022.
I. − XI. 2021.
I. − XI. 2021. I. −  XI. 2022. indeksi
I. −  XI. 2022.
I. −  XI. 2021.
Ukupno 16 685 505 22 060 763 132,2 25 757 732 38 287 722 148,6
Države članice EU-a1) 11 363 904 15 165 442 133,5 19 719 634 26 929 984 136,6
Austrija 984 564 1 184 828 120,3 1 622 792 1 990 996 122,7
Belgija 230 533 260 911 113,2 516 730 622 298 120,4
Bugarska 98 394 121 234 123,2 306 280 378 761 123,7
Cipar 10 426 50 737 486,7 8 918 11 291 126,6
Češka 259 378 322 015 124,1 583 779 724 892 124,2
Danska 78 970 114 592 145,1 141 730 199 659 140,9
Estonija 13 003 19 168 147,4 6 902 15 646 226,7
Finska 34 181 42 069 123,1 35 445 58 218 164,3
Francuska 451 665 542 380 120,1 645 015 809 681 125,5
Grčka 88 817 134 693 151,7 256 553 284 122 110,7
Irska 44 703 59 229 132,5 94 750 95 637 100,9
Italija 2 195 618 2 719 780 123,9 3 207 348 5 167 164 161,1
Letonija 31 104 24 702 79,4 13 415 16 350 121,9
Litva 52 279 71 024 135,9 47 584 68 098 143,1
Luksemburg 10 925 16 395 150,1 12 766 13 318 104,3
Mađarska 1 341 897 2 507 331 186,8 1 919 361 2 829 292 147,4
Malta 40 797 45 711 112,0 27 691 16 102 58,1
Nizozemska 278 358 307 245 110,4 984 722 1 262 282 128,2
Njemačka 2 093 354 2 473 058 118,1 3 835 052 4 727 087 123,3
Poljska 346 486 465 319 134,3 1 062 250 1 331 493 125,3
Portugal 53 552 76 620 143,1 36 172 71 975 199,0
Rumunjska 301 032 329 440 109,4 273 772 400 885 146,4
Sjeverna Irska 1 250 2 769 221,5 6 146 6 433 104,7
Slovačka 160 642 227 416 141,6 566 927 779 212 137,4
Slovenija 1 781 937 2 480 823 139,2 2 816 362 4 158 633 147,7
Španjolska 252 899 363 104 143,6 532 598 666 304 125,1
Švedska 123 504 195 056 157,9 157 451 224 042 142,3
Neraspoređeno 3 635 7 794 214,4 1 123 116 10,3
Zemlje Efte 307 956 367 171 119,2 189 176 199 329 105,4
Island 2 073 3 581 172,7 35 50 141,9
Lihtenštajn 17 487 24 807 141,9 55 103 186,4
Norveška 69 089 83 049 120,2 19 781 22 025 111,3
Švicarska 219 307 255 734 116,6 169 305 177 152 104,6
Zemlje Cefte 2 777 814 4 223 933 152,1 1 722 170 2 819 789 163,7
Albanija 79 224 110 689 139,7 17 713 42 491 239,9
Bosna i Hercegovina 1 464 772 2 302 265 157,2 884 294 1 307 540 147,9
Crna Gora 214 285 283 508 132,3 4 987 7 921 158,8
Kosovo 101 463 122 720 121,0 6 014 10 457 173,9
Moldavija 2 229 4 834 216,9 2 822 5 119 181,4
Sjeverna Makedonija 132 394 158 192 119,5 93 727 110 769 118,2
Srbija 783 447 1 241 725 158,5 712 615 1 335 492 187,4
Zemlje OPEC-a 127 683 172 987 135,5 203 960 73 240 35,9
Alžir 5 146 6 048 117,5 13 832 20 267 146,5
Angola 63 3 974 2) 0 - -
Ekvatorska Gvineja 121 238 197,0 7 636 - -
Gabon 520 1 290 248,2 89 108 121,1
Irak 3 047 3 262 107,1 1 552 2)
Iran, Islamska Republika 2 969 4 514 152,0 4 078 5 719 140,2
Kongo 655 987 150,7 - - -
Kuvajt 6 677 8 801 131,8 1 92 2)
Libija 9 283 8 601 92,6 19 662 2 390 12,2
Nigerija 2 104 8 701 413,6 125 087 15 393 12,3
Saudijska Arabija 44 184 66 122 149,7 6 160 12 708 206,3
Ujedinjeni Arapski Emirati 52 887 60 426 114,3 27 001 15 946 59,1
Bolivarijanska Republika Venezuela 28 24 83,6 414 66 15,9
Ostale europske zemlje 740 377 825 059 111,4 1 016 913 1 235 422 121,5
Bjelorusija 12 954 11 778 90,9 11 024 2 732 24,8
Rusija 181 582 169 656 93,4 440 239 464 288 105,5
Turska 247 145 322 964 130,7 401 548 591 986 147,4
Ujedinjena Kraljevina3) 192 893 203 360 105,4 125 416 106 791 85,1
Ukrajina 48 134 70 457 146,4 38 354 65 564 170,9
Ostale zemlje 57 668 46 843 81,2 332 4 061 2)
Ostale azijske zemlje 361 967 436 802 120,7 2 023 560 3 409 965 168,5
Azerbajdžan 3 312 7 421 224,1 631 028 1 177 272 186,6
Bangladeš 1 251 1 591 127,1 11 366 25 053 220,4
Filipini 2 452 3 270 133,4 1 661 1 795 108,1
Hong Kong, Kina 22 237 9 628 43,3 3 763 4 812 127,9
Indija 24 359 27 065 111,1 98 425 146 406 148,7
Indonezija 7 432 8 209 110,4 25 327 109 706 433,2
Izrael 31 850 111 615 350,4 16 226 40 898 252,1
Japan 37 474 43 261 115,4 30 131 42 451 140,9
Katar 17 797 13 416 75,4 62 419 228 786 366,5
Kazahstan 15 165 18 414 121,4 39 848 71 094 178,4
Kina 81 290 79 546 97,9 916 886 1 273 928 138,9
Koreja, Republika 10 445 9 461 90,6 58 939 88 767 150,6
Libanon 6 545 9 916 151,5 15 9 59,6
Malezija 19 423 2 227 11,5 16 565 23 819 143,8
Pakistan 3 748 3 812 101,7 9 100 20 438 224,6
Singapur 4 320 9 202 213,0 11 300 19 220 170,1
Tajland 2 625 5 639 214,8 19 275 17 561 91,1
Tajvan, Kina 11 157 10 278 92,1 27 716 32 707 118,0
Vijetnam 22 460 27 019 120,3 25 298 44 540 176,1
Ostale zemlje 36 624 35 812 97,8 18 274 40 703 222,7
Ostale afričke zemlje  135 489 225 328 166,3 173 140 327 894 189,4
Egipat 73 431 99 092 134,9 140 137 283 706 202,4
Etiopija 4 805 2 175 45,3 5 735 6 210 108,3
Južnoafrička Republika 15 372 11 334 73,7 7 339 12 483 170,1
Maroko 20 813 71 088 341,6 9 729 6 857 70,5
Tunis 3 375 6 389 189,3 3 499 4 426 126,5
Ostale zemlje 17 692 35 250 199,2 6 701 14 212 212,1
Ostale američke zemlje  647 164 596 514 92,2 572 328 3 068 815 536,2
Argentina 2 188 9 263 423,3 7 737 12 077 156,1
Brazil 14 675 10 473 71,4 13 979 24 572 175,8
Kanada 54 312 43 046 79,3 14 907 28 621 192,0
Meksiko 7 164 9 707 135,5 18 974 57 469 302,9
SAD 553 379 505 173 91,3 415 539 2 882 439 693,7
Ostale zemlje 15 446 18 852 122,1 101 193 63 637 62,9
Oceanijske zemlje 212 591 24 390 11,5 38 013 21 614 56,9
Australija 17 017 21 402 125,8 37 282 5 129 13,8
Novi Zeland 1 452 2 778 191,4 725 1 441 198,7
Ostale zemlje 194 122 210 0,1 6 15 044 2)
Neraspoređeno 10 562 23 136 219,0 98 838 201 671 204,0

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks je veći od 999.
3) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

5. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU - PRVI REZULTATI

    Izvoz Uvoz
I. – XII. 2021. I. – XII. 2022. Indeksi
I. – XII. 2022.
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2021. I. – XII. 2022. Indeksi
I. – XII. 2022.
I. – XII. 2021.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5238 7,5308 100,0 7,5237 7,5316 100,0

6. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

      I. – XII. 2021. I. – XII. 2022. Indeksi
I. – XII. 2022.
I. – XII. 2021.
Izvoz 18 379 307 23 946 123 130,3
Države članice EU-a1) 12 495 591 16 447 344 131,6
Države nečlanice EU-a2) 5 883 715 7 498 779 127,4
Uvoz 28 395 776 41 575 264 146,4
Države članice EU-a1) 21 735 637 29 263 566 134,6
Države nečlanice EU-a2) 6 660 139 12 311 699 184,9
Saldo robne razmjene -10 016 469 -17 629 142 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 64,7 57,6 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2022. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,6 milijuna kuna i za otpreme od 1,5 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a, Uredba (EU) br. 2019/2152 te provedbena Uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine (NN, br. 42/22.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku Državni zavod za statistiku - Intrastat (gov.hr).

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbene uredbe Komisije br. 2020/1197 i br. 2021/1225, Delegirana uredba (EU) br. 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine (NN, br. 42/22.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Za izvoz, odnosno otpreme, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a za uvoz, odnosno primitke, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu, prema kojem se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a za uvoz robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se za uvoz robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se za primitke robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Od 1. siječnja 2021. promijenio se način izvješćivanja za Intrastat. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine, ali da istodobno ostvaruje određene pogodnosti od jedinstvenog tržišta Europske unije.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj za obveznike izvješćivanja za Intrastat u Republici Hrvatskoj (za razdoblje izvješćivanja od siječnja 2021. nadalje) znači da otpremu robe u Sjevernu Irsku odnosno primitak robe iz Sjeverne Irske i dalje moraju prijavljivati u Intrastatovim obrascima, a podaci su uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a. Robna razmjena s Ujedinjenom Kraljevinom od 1. siječnja 2021. uključena je u Ostale europske zemlje i isključuje podatke za Sjevernu Irsku.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije   informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2021. u ovom Priopćenju smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice

Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Zrinka Lokas

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti