Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 09. siječnja 2023.
VT-2022-1-1/10

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do listopada 2022. i od siječnja do studenoga 2022.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do listopada 2022., prema privremenim podacima, iznosio je 148,8 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 261,4 milijarde kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 112,6 milijardi kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do listopada 2022. bila je 56,9%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do studenoga 2022., prema Prvim rezultatima, iznosio je 165,8 milijardi kuna, dok je uvoz iznosio 287,8 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 122,0 milijardi kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do studenoga 2022., prema Prvim rezultatima, bila je 57,6%.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD LISTOPADA 2021. DO LISTOPADA 2022.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2021.                                                               
  I. 8 538 278 1 132 628 1 388 896 12 979 877 1 721 490 2 112 010 -4 441 599 -588 862 -723 115 65,8
  II. 9 773 754 1 293 751 1 569 293 15 713 530 2 079 757 2 522 775 -5 939 776 -786 006 -953 482 62,2
  III. 12 249 668 1 617 693 1 954 787 18 640 272 2 461 314 2 971 084 -6 390 604 -843 621 -1 016 297 65,7
  IV. 11 555 985 1 527 304 1 800 016 17 234 499 2 278 069 2 680 077 -5 678 515 -750 766 -880 061 67,1
  V. 11 446 778 1 514 802 1 830 313 17 197 452 2 276 091 2 750 709 -5 750 673 -761 289 -920 396 66,6
  VI. 12 082 449 1 607 911 1 960 951 18 442 083 2 454 098 2 992 233 -6 359 634 -846 187 -1 031 282 65,5
  VII. 11 667 286 1 557 560 1 852 331 18 140 403 2 421 790 2 880 034 -6 473 117 -864 231 -1 027 703 64,3
  VIII. 9 599 188 1 280 049 1 518 487 16 812 889 2 241 852 2 660 997 -7 213 701 -961 803 -1 142 510 57,1
  IX. 12 097 047 1 615 475 1 907 148 19 150 289 2 557 445 3 019 998 -7 053 241 -941 971 -1 112 850 63,2
  X. 12 710 373 1 696 335 1 974 796 19 385 915 2 587 371 3 028 234 -6 675 541 -891 036 -1 053 438 65,6
  XI. 13 828 493 1 841 998 2 146 978 20 109 113 2 678 453 3 121 703 -6 280 620 -836 455 -974 726 68,8
  XII. 12 733 366 1 693 801 1 924 035 19 836 305 2 638 044 2 996 958 -7 102 939 -944 243 -1 072 922 64,2
  I. – XII. 138 282 665 18 379 307 21 828 031 213 642 625 28 395 776 33 736 812 -75 359 960 -10 016 469 -11 908 781 64,7
2022.                              
  I. 11 261 532 1 498 033 1 694 616 19 354 682 2 574 517 2 912 609 -8 093 150 -1 076 484 -1 217 992 58,2
  II. 12 525 941 1 664 070 1 869 660 21 813 650 2 897 803 3 251 722 -9 287 709 -1 233 733 -1 382 062 57,4
  III. 14 784 742 1 960 782 2 208 773 28 308 610 3 753 390 4 224 529 -13 523 868 -1 792 608 -2 015 756 52,2
  IV. 13 922 707 1 838 882 2 037 015 26 022 401 3 436 989 3 808 241 -12 099 694 -1 598 108 -1 771 225 53,5
  V. 15 331 038 2 028 630 2 159 318 26 741 530 3 538 317 3 764 651 -11 410 492 -1 509 687 -1 605 333 57,3
  VI. 16 172 750 2 148 518 2 286 092 26 516 887 3 522 520 3 750 852 -10 344 137 -1 374 002 -1 464 759 61,0
  VII. 16 173 756 2 150 323 2 251 779 27 353 247 3 636 671 3 808 431 -11 179 491 -1 486 349 -1 556 652 59,1
  VIII. 14 116 235 1 878 839 1 919 292 29 099 463 3 873 178 3 957 750 -14 983 229 -1 994 339 -2 038 458 48,5
  IX. 18 628 375 2 481 598 2 472 161 28 613 507 3 811 787 3 797 113 -9 985 132 -1 330 189 -1 324 952 65,1
  X. 15 892 767 2 112 695 2 084 453 27 607 348 3 669 779 3 617 389 -11 714 581 -1 557 084 -1 532 936 57,6
  I. - X. 148 809 844 19 762 370 20 983 159 261 431 325 34 714 954 36 893 284 -112 621 481 -14 952 584 -15 910 125 56,9

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

        Izvoz  Uvoz
I. − X. 2021. I. − X. 2022. indeksi
I. − X. 2022.
I. − X. 2021.
I. − X. 2021. I. −  X. 2022. indeksi
I. −  X. 2022.
I. −  X. 2021.
    Ukupno 111 720 806 148 809 844 133,2 173 697 207 261 431 325 150,5
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 137 403 8 896 293 145,0 4 826 802 6 425 682 133,1
  Rudarstvo i vađenje 5 161 917 10 444 762 202,3 11 064 500 34 375 189 310,7
  Prerađivačka industrija 95 240 104 117 204 650 123,1 152 008 428 204 519 985 134,5
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 8 936 286 11 102 265 124,2 15 849 485 20 837 890 131,5
  11 Proizvodnja pića 1 141 438 1 432 697 125,5 1 742 868 2 120 251 121,7
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 1 016 546 1 249 727 122,9 986 372 1 423 299 144,3
  13 Proizvodnja tekstila 1 132 941 1 390 090 122,7 2 590 231 3 303 521 127,5
  14 Proizvodnja odjeće 4 337 663 5 225 352 120,5 7 466 238 9 501 122 127,3
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 2 734 083 2 943 149 107,6 3 879 889 4 411 450 113,7
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 5 674 477 7 733 296 136,3 2 538 194 3 397 495 133,9
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 2 168 519 3 031 216 139,8 3 533 329 5 128 513 145,1
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 13 796 15 551 112,7 15 785 25 684 162,7
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 5 834 928 10 317 976 176,8 6 367 202 18 338 464 288,0
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 6 373 769 7 455 354 117,0 15 248 228 19 299 018 126,6
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 6 421 355 6 537 551 101,8 10 220 247 10 954 428 107,2
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 3 888 500 4 792 287 123,2 7 868 342 9 334 908 118,6
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 3 772 535 4 649 539 123,2 3 306 773 4 460 526 134,9
  24 Proizvodnja metala 4 993 601 6 720 710 134,6 12 266 240 17 896 509 145,9
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 7 667 989 9 012 346 117,5 6 717 391 8 072 783 120,2
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 3 493 130 3 858 007 110,4 9 715 301 11 972 870 123,2
  27 Proizvodnja električne opreme 8 798 370 11 041 822 125,5 9 367 286 12 098 916 129,2
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 6 471 765 7 820 178 120,8 12 692 098 15 946 458 125,6
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 3 886 893 3 976 243 102,3 11 158 207 13 907 524 124,6
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 3 478 234 3 369 820 96,9 2 189 478 4 008 897 183,1
  31 Proizvodnja namještaja 1 754 922 2 046 773 116,6 2 492 873 3 049 910 122,3
  32 Ostala prerađivačka industrija 1 248 365 1 482 704 118,8 3 796 370 5 029 548 132,5
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  2 051 778 8 254 759 402,3 4 166 303 13 972 548 335,4
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  2 584 189 3 128 534 121,1 1 135 677 1 654 820 145,7
J   Informacije i komunikacije  436 304 521 904 119,6 426 617 466 120 109,3
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  143 48 33,6 421 466 110,8
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  3 235 4 314 133,4 3 596 2 590 72,0
    Neraspoređeno  105 733 354 578 335,4 64 863 13 926 21,5

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. kuna

       Izvoz Uvoz
I. − X. 2021. I. − X. 2022. indeksi
I. − X. 2022.
I. − X. 2021.
I. − X. 2021. I. −  X. 2022. indeksi
I. −  X. 2022.
I. −  X. 2021.
  Ukupno 111 720 806 148 809 844 133,2 173 697 207 261 431 325 150,5
0 Hrana i žive životinje 12 700 642 16 606 588 130,8 18 521 585 24 036 052 129,8
1 Pića i duhan 2 039 110 2 537 885 124,5 2 777 829 3 601 591 129,7
2 Sirove materije, osim goriva 8 712 164 11 388 865 130,7 3 721 470 5 118 647 137,5
3 Mineralna goriva i maziva 12 603 817 28 462 926 225,8 22 176 519 67 300 510 303,5
4 Životinjska i biljna ulja i masti 662 797 1 011 390 152,6 937 061 1 497 446 159,8
5 Kemijski proizvodi 14 177 014 15 940 543 112,4 27 086 094 32 396 142 119,6
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 19 716 755 24 533 169 124,4 31 918 392 41 756 413 130,8
7 Strojevi i prijevozna sredstva 25 452 892 29 334 686 115,3 42 758 176 55 150 237 129,0
8 Razni gotovi proizvodi 15 042 800 17 746 926 118,0 23 438 002 28 871 414 123,2
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 507 084 892 288 176,0 297 217 1 688 950 568,3
  Neraspoređeno 105 733 354 578 335,4 64 863 13 926 21,5

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. kuna

       Izvoz Uvoz
I. − X. 2021. I. − X. 2022. indeksi
I. − X. 2022.
I. − X. 2021.
I. − X. 2021. I. −  X. 2022. indeksi
I. −  X. 2022.
I. −  X. 2021.
Ukupno 111 720 806 148 809 844 133,2 173 697 207 261 431 325 150,5
Države članice EU-a1) 75 944 501 101 962 183 134,3 133 082 757 182 795 368 137,4
Austrija 6 605 159 8 090 344 122,5 10 998 338 13 514 212 122,9
Belgija 1 552 177 1 718 025 110,7 3 555 128 4 220 085 118,7
Bugarska 662 722 812 697 122,6 2 094 256 2 584 149 123,4
Cipar 72 389 361 550 499,5 61 426 80 072 130,4
Češka 1 764 942 2 192 681 124,2 3 924 254 4 944 479 126,0
Danska 524 774 779 152 148,5 965 486 1 362 237 141,1
Estonija 86 107 127 940 148,6 46 259 111 187 240,4
Finska 240 856 296 086 122,9 241 106 402 197 166,8
Francuska 3 045 347 3 615 411 118,7 4 397 970 5 604 049 127,4
Grčka 594 406 874 805 147,2 1 674 063 2 029 472 121,2
Irska 295 195 416 247 141,0 643 716 642 939 99,9
Italija 14 649 985 18 518 875 126,4 21 447 796 34 641 236 161,5
Letonija 213 359 161 970 75,9 89 762 113 220 126,1
Litva 352 380 483 976 137,3 322 674 473 341 146,7
Luksemburg 72 312 114 818 158,8 89 280 92 879 104,0
Mađarska 8 725 649 16 152 625 185,1 13 170 955 19 598 397 148,8
Malta 285 976 327 761 114,6 47 932 108 293 225,9
Nizozemska 1 851 773 1 961 172 105,9 6 603 155 8 597 781 130,2
Njemačka 14 078 902 16 816 447 119,4 25 919 494 31 979 217 123,4
Poljska 2 308 317 3 127 598 135,5 7 174 279 8 992 040 125,3
Portugal 348 265 502 726 144,4 251 294 354 108 140,9
Rumunjska 2 055 045 2 216 100 107,8 1 815 160 2 727 296 150,3
Sjeverna Irska 8 322 19 269 231,5 37 842 45 779 121,0
Slovačka 1 066 415 1 564 200 146,7 3 834 462 5 258 204 137,1
Slovenija 11 957 776 16 790 596 140,4 18 980 842 28 190 306 148,5
Španjolska 1 675 285 2 507 643 149,7 3 633 897 4 571 769 125,8
Švedska 825 810 1 353 990 164,0 1 053 710 1 555 569 147,6
Neraspoređeno 24 857 57 479 231,2 8 220 854 10,4
Zemlje Efte 2 072 058 2 499 645 120,6 1 295 474 1 376 549 106,3
Island 14 811 17 888 120,8 254 376 148,0
Lihtenštajn 116 742 169 037 144,8 400 737 184,3
Norveška 456 339 583 946 128,0 135 792 151 676 111,7
Švicarska 1 484 166 1 728 774 116,5 1 159 028 1 223 760 105,6
Zemlje Cefte 18 398 322 28 787 888 156,5 11 551 971 19 462 383 168,5
Albanija 543 744 759 094 139,6 117 812 299 653 254,3
Bosna i Hercegovina 9 858 184 15 720 893 159,5 5 946 058 8 966 754 150,8
Crna Gora 1 348 756 1 946 964 144,4 34 595 53 311 154,1
Kosovo 681 806 842 408 123,6 39 623 72 452 182,9
Moldavija 15 542 33 136 213,2 18 370 36 429 198,3
Sjeverna Makedonija 890 707 1 077 738 121,0 629 538 768 768 122,1
Srbija 5 059 582 8 407 656 166,2 4 765 975 9 265 016 194,4
Zemlje OPEC-a 892 216 1 177 478 132,0 1 455 252 510 732 35,1
Alžir 32 441 41 705 128,6 73 968 122 295 165,3
Angola 257 26 230 2) 1 - -
Ekvatorska Gvineja 911 1 567 171,9 57 196 - -
Gabon 3 810 7 627 200,2 668 809 121,1
Irak 20 547 24 464 119,1 11 4 171 2)
Iran, Islamska Republika 20 199 33 843 167,5 27 198 40 760 149,9
Kongo 4 767 7 024 147,4 - - -
Kuvajt 43 520 63 516 145,9 5 690 2)
Libija 67 280 62 068 92,3 147 748 17 982 12,2
Nigerija 11 046 10 085 91,3 939 518 114 956 12,2
Saudijska Arabija 312 188 473 670 151,7 35 797 93 897 262,3
Ujedinjeni Arapski Emirati 375 034 425 501 113,5 170 088 114 682 67,4
Bolivarijanska Republika Venezuela 214 178 83,5 3 055 490 16,0
Ostale europske zemlje 4 911 738 5 554 186 113,1 7 155 554 8 675 541 121,2
Bjelorusija 89 712 83 150 92,7 79 251 20 234 25,5
Rusija 1 078 749 1 086 656 100,7 3 218 388 3 451 303 107,2
Turska 1 666 841 2 147 211 128,8 2 721 203 4 023 458 147,9
Ujedinjena Kraljevina3) 1 319 340 1 401 440 106,2 881 295 723 596 82,1
Ukrajina 323 827 485 248 149,8 253 005 427 910 169,1
Ostale zemlje 433 270 350 483 80,9 2 411 29 041 2)
Ostale azijske zemlje 2 397 626 2 962 817 123,6 14 277 993 24 263 985 169,9
Azerbajdžan 19 209 53 164 276,8 4 750 449 8 855 223 186,4
Bangladeš 9 403 10 600 112,7 81 656 152 808 187,1
Filipini 18 354 23 809 129,7 11 129 12 559 112,8
Hong Kong, Kina 157 354 65 484 41,6 20 488 34 527 168,5
Indija 178 021 138 261 77,7 681 473 1 046 724 153,6
Indonezija 51 044 55 664 109,1 178 711 699 043 391,2
Izrael 231 870 768 287 331,3 111 793 280 196 250,6
Japan 276 539 320 425 115,9 211 759 288 003 136,0
Katar 116 622 93 960 80,6 467 818 1 717 324 367,1
Kazahstan 97 355 116 619 119,8 298 577 533 619 178,7
Kina 554 668 554 035 99,9 6 185 734 8 723 339 141,0
Koreja, Republika 74 190 62 116 83,7 409 435 618 210 151,0
Libanon 43 812 67 654 154,4 111 66 59,7
Malezija 55 378 15 904 28,7 120 352 120 590 100,2
Pakistan 23 324 28 232 121,0 62 613 140 121 223,8
Singapur 29 843 60 598 203,1 77 827 131 845 169,4
Tajland 18 092 36 307 200,7 131 368 111 674 85,0
Tajvan, Kina 81 003 73 425 90,6 181 893 220 714 121,3
Vijetnam 155 834 192 662 123,6 173 115 312 652 180,6
Ostale zemlje 205 711 225 609 109,7 121 694 264 747 217,6
Ostale afričke zemlje  950 516 1 497 018 157,5 575 471 1 411 585 245,3
Egipat 517 739 661 274 127,7 343 348 1 101 278 320,7
Etiopija 36 195 12 283 33,9 43 084 46 735 108,5
Južnoafrička Republika 109 255 80 856 74,0 53 545 91 446 170,8
Maroko 135 586 501 110 369,6 72 093 47 863 66,4
Tunis 24 483 45 021 183,9 19 031 32 580 171,2
Ostale zemlje 127 257 196 475 154,4 44 370 91 684 206,6
Ostale američke zemlje  4 491 489 4 035 991 89,9 3 483 780 21 401 153 614,3
Argentina 12 533 67 081 535,2 54 419 75 599 138,9
Brazil 110 042 77 203 70,2 96 931 119 654 123,4
Kanada 359 836 282 807 78,6 99 693 199 507 200,1
Meksiko 41 862 65 862 157,3 133 602 423 848 317,2
SAD 3 861 709 3 404 861 88,2 2 425 707 20 131 460 829,9
Ostale zemlje 105 506 138 178 131,0 673 428 451 085 67,0
Oceanijske zemlje 1 590 773 171 053 10,8 286 325 161 542 56,4
Australija 117 569 149 154 126,9 281 152 38 031 13,5
Novi Zeland 8 531 20 328 238,3 5 127 10 031 195,6
Ostale zemlje 1 464 672 1 571 0,1 46 113 480 2)
Neraspoređeno 71 567 161 586 225,8 532 631 1 372 488 257,7

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks je veći od 999.
3) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. kuna

        I. − XI. 2021. I. − XI. 2022. indeksi
I. − XI. 2022.
I. − XI. 2021.
Izvoz 125 549 299 165 806 117 132,1
Države članice EU-a1) 85 508 728 113 929 427 133,2
Države nečlanice EU-a2) 40 040 571 51 876 689 129,6
Uvoz 193 806 320 287 777 864 148,5
Države članice EU-a1) 148 388 272 202 330 031 136,4
Države nečlanice EU-a2) 45 418 048 85 447 833 188,1
Saldo robne razmjene -68 257 021 -121 971 748 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 64,8 57,6 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

       Izvoz Uvoz
I. − X. 2021. I. − X. 2022. indeksi
I. − X. 2022.
I. − X. 2021.
I. − X. 2021. I. −  X. 2022. indeksi
I. −  X. 2022.
I. −  X. 2021.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5266 7,5300 100,0 7,5261 7,5308 100,1

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

    Izvoz  Uvoz
I. − X. 2021. I. − X. 2022. indeksi
I. − X. 2022.
I. − X. 2021.
I. − X. 2021. I. −  X. 2022. indeksi
I. −  X. 2022.
I. −  X. 2021.
    Ukupno 14 843 508 19 762 370 133,1 23 079 279 34 714 954 150,4
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 815 714 1 181 360 144,8 641 139 853 014 133,0
  Rudarstvo i vađenje 685 315 1 387 120 202,4 1 470 857 4 569 771 310,7
  Prerađivačka industrija 12 653 769 15 564 323 123,0 20 196 422 27 152 017 134,4
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 1 187 433 1 474 457 124,2 2 106 422 2 766 688 131,3
  11 Proizvodnja pića 151 711 190 300 125,4 231 626 281 491 121,5
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 135 039 165 953 122,9 131 086 188 999 144,2
  13 Proizvodnja tekstila 150 497 184 578 122,6 344 052 438 525 127,5
  14 Proizvodnja odjeće 576 398 693 769 120,4 992 152 1 261 729 127,2
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 363 149 390 739 107,6 515 354 585 677 113,6
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 753 891 1 026 759 136,2 337 269 450 979 133,7
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 288 156 402 467 139,7 469 501 680 878 145,0
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 1 832 2 064 112,7 2 097 3 409 162,5
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 776 039 1 371 359 176,7 846 564 2 434 387 287,6
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 847 036 990 019 116,9 2 025 788 2 562 083 126,5
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 852 608 868 315 101,8 1 357 430 1 454 260 107,1
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 516 640 636 195 123,1 1 045 302 1 239 259 118,6
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 501 242 617 409 123,2 439 288 592 150 134,8
  24 Proizvodnja metala 663 640 892 108 134,4 1 630 126 2 375 344 145,7
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 018 851 1 196 719 117,5 892 332 1 071 815 120,1
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 464 160 512 392 110,4 1 290 731 1 589 912 123,2
  27 Proizvodnja električne opreme 1 169 009 1 466 149 125,4 1 244 619 1 606 649 129,1
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 859 799 1 038 465 120,8 1 686 281 2 117 022 125,5
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 516 139 527 986 102,3 1 481 781 1 846 037 124,6
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 461 542 447 509 97,0 291 096 532 006 182,8
  31 Proizvodnja namještaja 233 107 271 724 116,6 331 107 404 952 122,3
  32 Ostala prerađivačka industrija 165 849 196 888 118,7 504 420 667 768 132,4
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  272 952 1 097 427 402,1 554 182 1 856 516 335,0
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  343 251 415 165 121,0 150 794 219 482 145,6
J   Informacije i komunikacije  57 975 69 299 119,5 56 700 61 900 109,2
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  19 6 33,4 56 62 110,8
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  430 573 133,3 478 344 72,0
    Neraspoređeno  14 082 47 096 334,4 8 650 1 849 21,4

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

       Izvoz Uvoz
I. − X. 2021. I. − X. 2022. indeksi
I. − X. 2022.
I. − X. 2021.
I. − X. 2021. I. −  X. 2022. indeksi
I. −  X. 2022.
I. −  X. 2021.
  Ukupno 14 843 508 19 762 370 133,1 23 079 279 34 714 954 150,4
0 Hrana i žive životinje 1 687 719 2 205 418 130,7 2 461 265 3 191 202 129,7
1 Pića i duhan 270 935 337 059 124,4 369 193 478 216 129,5
2 Sirove materije, osim goriva 1 157 546 1 512 065 130,6 494 275 679 293 137,4
3 Mineralna goriva i maziva 1 675 262 3 782 299 225,8 2 948 371 8 942 110 303,3
4 Životinjska i biljna ulja i masti 88 081 134 248 152,4 124 578 198 854 159,6
5 Kemijski proizvodi 1 883 227 2 116 855 112,4 3 598 246 4 300 844 119,5
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 2 619 751 3 257 157 124,3 4 240 817 5 543 022 130,7
7 Strojevi i prijevozna sredstva 3 380 948 3 895 421 115,2 5 680 332 7 321 931 128,9
8 Razni gotovi proizvodi 1 998 608 2 356 308 117,9 3 114 033 3 833 524 123,1
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 67 351 118 444 175,9 39 519 224 108 567,1
  Neraspoređeno 14 082 47 096 334,4 8 650 1 849 21,4

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

            Izvoz Uvoz
I. − X. 2021. I. − X. 2022. indeksi
I. − X. 2022.
I. − X. 2021.
I. − X. 2021. I. −  X. 2022. indeksi
I. −  X. 2022.
I. −  X. 2021.
Ukupno 14 843 508 19 762 370 133,1 23 079 279 34 714 954 150,4
Države članice EU-a1) 10 090 228 13 535 270 134,1 17 681 382 24 262 016 137,2
Austrija 877 658 1 073 823 122,4 1 461 110 1 793 579 122,8
Belgija 206 190 228 099 110,6 472 262 560 164 118,6
Bugarska 88 021 107 854 122,5 278 253 343 026 123,3
Cipar 9 600 48 041 500,4 8 160 10 630 130,3
Češka 234 531 291 080 124,1 521 181 656 328 125,9
Danska 69 704 103 444 148,4 128 267 180 822 141,0
Estonija 11 441 16 984 148,4 6 145 14 759 240,2
Finska 32 016 39 299 122,8 32 034 53 393 166,7
Francuska 404 538 479 921 118,6 584 203 743 819 127,3
Grčka 78 928 116 230 147,3 222 490 269 409 121,1
Irska 39 244 55 260 140,8 85 504 85 365 99,8
Italija 1 946 638 2 457 948 126,3 2 849 901 4 597 176 161,3
Letonija 28 333 21 501 75,9 11 923 15 028 126,0
Litva 46 809 64 231 137,2 42 887 62 819 146,5
Luksemburg 9 602 15 250 158,8 11 857 12 331 104,0
Mađarska 1 159 061 2 144 960 185,1 1 749 905 2 601 390 148,7
Malta 37 932 43 540 114,8 6 364 14 369 225,8
Nizozemska 246 137 260 336 105,8 877 299 1 141 225 130,1
Njemačka 1 870 597 2 231 978 119,3 3 443 624 4 244 673 123,3
Poljska 306 755 415 139 135,3 953 199 1 193 594 125,2
Portugal 46 270 66 722 144,2 33 390 46 996 140,7
Rumunjska 272 978 294 167 107,8 241 221 361 956 150,1
Sjeverna Irska 1 104 2 559 231,8 5 026 6 078 120,9
Slovačka 141 710 207 666 146,5 509 411 697 942 137,0
Slovenija 1 588 934 2 229 135 140,3 2 521 837 3 741 745 148,4
Španjolska 222 518 332 765 149,5 482 850 606 786 125,7
Švedska 109 672 179 701 163,9 139 993 206 502 147,5
Neraspoređeno 3 308 7 637 230,8 1 089 113 10,4
Zemlje Efte 275 213 332 180 120,7 172 187 182 958 106,3
Island 1 971 2 379 120,7 34 50 147,8
Lihtenštajn 15 508 22 469 144,9 53 98 185,1
Norveška 60 601 77 579 128,0 18 079 20 160 111,5
Švicarska 197 134 229 753 116,5 154 021 162 650 105,6
Zemlje Cefte 2 445 495 3 826 852 156,5 1 535 179 2 587 046 168,5
Albanija 72 284 100 895 139,6 15 653 39 791 254,2
Bosna i Hercegovina 1 310 527 2 089 728 159,5 790 068 1 191 748 150,8
Crna Gora 179 273 258 814 144,4 4 598 7 089 154,2
Kosovo 90 599 111 962 123,6 5 268 9 622 182,7
Moldavija 2 068 4 405 213,0 2 446 4 842 198,0
Sjeverna Makedonija 118 364 143 269 121,0 83 678 102 143 122,1
Srbija 672 379 1 117 779 166,2 633 469 1 231 810 194,5
Zemlje OPEC-a 118 499 156 477 132,0 193 667 67 788 35,0
Alžir 4 314 5 546 128,6 9 809 16 247 165,6
Angola 34 3 488 2) 0 - -
Ekvatorska Gvineja 121 208 172,3 7 636 - -
Gabon 506 1 014 200,5 89 108 121,1
Irak 2 730 3 251 119,1 1 552 2)
Iran, Islamska Republika 2 677 4 494 167,8 3 615 5 416 149,8
Kongo 634 934 147,3 - - -
Kuvajt 5 787 8 438 145,8 1 92 2)
Libija 8 935 8 245 92,3 19 662 2 390 12,2
Nigerija 1 467 1 342 91,4 124 993 15 280 12,2
Saudijska Arabija 41 448 62 967 151,9 4 761 12 481 262,1
Ujedinjeni Arapski Emirati 49 817 56 526 113,5 22 694 15 157 66,8
Bolivarijanska Republika Venezuela 28 24 83,6 406 65 16,1
Ostale europske zemlje 652 483 738 055 113,1 951 181 1 152 686 121,2
Bjelorusija 11 915 11 059 92,8 10 533 2 689 25,5
Rusija 143 286 144 522 100,9 427 914 458 435 107,1
Turska 221 314 285 096 128,8 361 562 534 700 147,9
Ujedinjena Kraljevina3) 175 329 186 264 106,2 117 235 96 106 82,0
Ukrajina 42 991 64 554 150,2 33 618 56 891 169,2
Ostale zemlje 57 648 46 560 80,8 320 3 863 2)
Ostale azijske zemlje 318 412 393 821 123,7 1 897 164 3 226 122 170,0
Azerbajdžan 2 558 7 049 275,6 630 994 1 177 272 186,6
Bangladeš 1 250 1 409 112,7 10 856 20 321 187,2
Filipini 2 431 3 162 130,1 1 480 1 671 112,9
Hong Kong, Kina 20 854 8 705 41,7 2 727 4 589 168,3
Indija 23 624 18 377 77,8 90 488 139 075 153,7
Indonezija 6 779 7 401 109,2 23 760 93 026 391,5
Izrael 30 816 102 190 331,6 14 848 37 249 250,9
Japan 36 664 42 619 116,2 28 111 38 280 136,2
Katar 15 500 12 475 80,5 62 419 228 783 366,5
Kazahstan 12 945 15 496 119,7 39 658 70 964 178,9
Kina 73 697 73 605 99,9 822 013 1 159 652 141,1
Koreja, Republika 9 853 8 257 83,8 54 403 82 181 151,1
Libanon 5 825 8 989 154,3 15 9 59,6
Malezija 7 362 2 114 28,7 15 983 16 031 100,3
Pakistan 3 093 3 755 121,4 8 316 18 622 223,9
Singapur 3 966 8 051 203,0 10 348 17 518 169,3
Tajland 2 406 4 827 200,6 17 443 14 849 85,1
Tajvan, Kina 10 749 9 757 90,8 24 154 29 333 121,4
Vijetnam 20 703 25 594 123,6 22 965 41 539 180,9
Ostale zemlje 27 337 29 986 109,7 16 182 35 157 217,3
Ostale afričke zemlje  126 263 199 038 157,6 76 334 187 326 245,4
Egipat 68 804 87 919 127,8 45 505 146 088 321,0
Etiopija 4 805 1 633 34,0 5 720 6 205 108,5
Južnoafrička Republika 14 497 10 748 74,1 7 117 12 158 170,8
Maroko 18 001 66 633 370,2 9 576 6 361 66,4
Tunis 3 249 5 982 184,1 2 527 4 330 171,3
Ostale zemlje 16 905 26 123 154,5 5 888 12 184 207,0
Ostale američke zemlje  596 540 536 449 89,9 463 310 2 845 284 614,1
Argentina 1 668 8 900 533,5 7 235 10 055 139,0
Brazil 14 638 10 262 70,1 12 893 15 903 123,3
Kanada 47 830 37 590 78,6 13 245 26 528 200,3
Meksiko 5 556 8 756 157,6 17 758 56 368 317,4
SAD 512 828 452 570 88,2 322 429 2 676 424 830,1
Ostale zemlje 14 020 18 371 131,0 89 750 60 005 66,9
Oceanijske zemlje 210 847 22 736 10,8 37 918 21 432 56,5
Australija 15 614 19 825 127,0 37 230 5 054 13,6
Novi Zeland 1 132 2 702 238,8 681 1 334 195,8
Ostale zemlje 194 101 208 0,1 6 15 044 2)
Neraspoređeno 9 528 21 493 225,6 70 957 182 296 256,9

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks je veći od 999.
3) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

5. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU - PRVI REZULTATI

    Izvoz Uvoz
I. – XI. 2021. I. – XI. 2022. Indeksi
I. – XI. 2022.
I. – XI. 2021.
I. – XI. 2021. I. – XI. 2022. Indeksi
I. – XI. 2022.
I. – XI. 2021.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5245 7,5297 100,1 7,5242 7,5305 100,1

6. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

        I. – XI. 2021. I. – XI. 2022. Indeksi
I. – XI. 2022.
I. – XI. 2021.
Izvoz 16 685 505 22 020 411 132,0
Države članice EU-a1) 11 363 904 15 124 840 133,1
Države nečlanice EU-a2) 5 321 602 6 895 571 129,6
Uvoz 25 757 732 38 215 132 148,4
Države članice EU-a1) 19 719 634 26 856 744 136,2
Države nečlanice EU-a2) 6 038 098 11 358 389 188,1
Saldo robne razmjene -9 072 226 -16 194 721 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 64,8 57,6 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2022. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,6 milijuna kuna i za otpreme od 1,5 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a, Uredba (EU) br. 2019/2152 te provedbena Uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine (NN, br. 42/22.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku Državni zavod za statistiku - Intrastat (gov.hr).

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbene uredbe Komisije br. 2020/1197 i br. 2021/1225, Delegirana uredba (EU) br. 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine (NN, br. 42/22.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Za izvoz, odnosno otpreme, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a za uvoz, odnosno primitke, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu, prema kojem se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a za uvoz robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se za uvoz robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se za primitke robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Od 1. siječnja 2021. promijenio se način izvješćivanja za Intrastat. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine, ali da istodobno ostvaruje određene pogodnosti od jedinstvenog tržišta Europske unije.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj za obveznike izvješćivanja za Intrastat u Republici Hrvatskoj (za razdoblje izvješćivanja od siječnja 2021. nadalje) znači da otpremu robe u Sjevernu Irsku odnosno primitak robe iz Sjeverne Irske i dalje moraju prijavljivati u Intrastatovim obrascima, a podaci su uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a. Robna razmjena s Ujedinjenom Kraljevinom od 1. siječnja 2021. uključena je u Ostale europske zemlje i isključuje podatke za Sjevernu Irsku.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije   informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2021. u ovom Priopćenju smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice

Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Nikolina Vincent

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti