Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 09. prosinca 2022.
VT-2022-1-1/9

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do rujna 2022. i od siječnja do listopada 2022.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do rujna 2022., prema privremenim podacima, iznosio je 133,1 milijardu kuna. Istodobno je uvoz iznosio 234,0 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 100,8 milijardi kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do rujna 2022. bila je 56,9%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do listopada 2022., prema Prvim rezultatima, iznosio je 149,0 milijardi kuna, dok je uvoz iznosio 261,3 milijarde kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 112,2 milijarde kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do listopada 2022., prema Prvim rezultatima, bila je 57,0%.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD RUJNA 2021. DO RUJNA 2022.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2021.                                                                  
  I. 8 538 278 1 132 628 1 388 896 12 979 877 1 721 490 2 112 010 -4 441 599 -588 862 -723 115 65,8
  II. 9 773 754 1 293 751 1 569 293 15 713 530 2 079 757 2 522 775 -5 939 776 -786 006 -953 482 62,2
  III. 12 249 668 1 617 693 1 954 787 18 640 272 2 461 314 2 971 084 -6 390 604 -843 621 -1 016 297 65,7
  IV. 11 555 985 1 527 304 1 800 016 17 234 499 2 278 069 2 680 077 -5 678 515 -750 766 -880 061 67,1
  V. 11 446 778 1 514 802 1 830 313 17 197 452 2 276 091 2 750 709 -5 750 673 -761 289 -920 396 66,6
  VI. 12 082 449 1 607 911 1 960 951 18 442 083 2 454 098 2 992 233 -6 359 634 -846 187 -1 031 282 65,5
  VII. 11 667 286 1 557 560 1 852 331 18 140 403 2 421 790 2 880 034 -6 473 117 -864 231 -1 027 703 64,3
  VIII. 9 599 188 1 280 049 1 518 487 16 812 889 2 241 852 2 660 997 -7 213 701 -961 803 -1 142 510 57,1
  IX. 12 097 047 1 615 475 1 907 148 19 150 289 2 557 445 3 019 998 -7 053 241 -941 971 -1 112 850 63,2
  X. 12 710 373 1 696 335 1 974 796 19 385 915 2 587 371 3 028 234 -6 675 541 -891 036 -1 053 438 65,6
  XI. 13 828 493 1 841 998 2 146 978 20 109 113 2 678 453 3 121 703 -6 280 620 -836 455 -974 726 68,8
  XII. 12 733 366 1 693 801 1 924 035 19 836 305 2 638 044 2 996 958 -7 102 939 -944 243 -1 072 922 64,2
  I. – XII. 138 282 665 18 379 307 21 828 031 213 642 625 28 395 776 33 736 812 -75 359 960 -10 016 469 -11 908 781 64,7
2022.                                  
  I. 11 263 143 1 498 247 1 694 859 19 346 331 2 573 407 2 911 352 -8 083 188 -1 075 160 -1 216 493 58,2
  II. 12 532 412 1 664 929 1 870 620 21 762 442 2 891 002 3 244 126 -9 230 030 -1 226 073 -1 373 507 57,6
  III. 14 795 143 1 962 160 2 210 320 28 296 473 3 751 782 4 222 723 -13 501 330 -1 789 622 -2 012 403 52,3
  IV. 13 926 548 1 839 389 2 037 579 26 023 806 3 437 175 3 808 447 -12 097 259 -1 597 786 -1 770 868 53,5
  V. 15 342 086 2 030 091 2 160 865 26 748 739 3 539 270 3 765 659 -11 406 653 -1 509 179 -1 604 794 57,4
  VI. 16 210 931 2 153 588 2 291 526 26 533 848 3 524 803 3 753 296 -10 322 917 -1 371 216 -1 461 771 61,1
  VII. 16 223 662 2 156 974 2 258 713 27 425 099 3 646 316 3 818 481 -11 201 437 -1 489 342 -1 559 768 59,2
  VIII. 14 137 893 1 881 730 1 922 242 29 137 924 3 878 343 3 963 018 -15 000 031 -1 996 613 -2 040 776 48,5
  IX. 18 682 271 2 488 777 2 479 325 28 685 440 3 821 371 3 806 677 -10 003 169 -1 332 594 -1 327 352 65,1
  I. - IX. 133 114 090 17 675 885 18 926 048 233 960 102 31 063 469 33 293 779 -100 846 012 -13 387 585 -14 367 731 56,9

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

      Izvoz  Uvoz
I. − IX. 2021. I. − IX. 2022. indeksi
I. − IX. 2022.
I. − IX. 2021.
I. − IX. 2021. I. −  IX. 2022. indeksi
I. −  IX. 2022.
I. −  IX. 2021.
    Ukupno 99 010 433 133 114 090 134,4 154 311 292 233 960 102 151,6
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5 189 061 7 738 289 149,1 4 387 793 5 812 098 132,5
  Rudarstvo i vađenje 4 782 606 9 177 953 191,9 9 442 424 30 724 965 325,4
  Prerađivačka industrija 84 620 125 105 084 454 124,2 135 368 624 183 185 583 135,3
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 7 950 432 9 844 639 123,8 14 161 234 18 647 922 131,7
  11 Proizvodnja pića 1 049 357 1 309 745 124,8 1 598 850 1 965 882 123,0
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 916 289 1 106 492 120,8 898 066 1 261 761 140,5
  13 Proizvodnja tekstila 1 011 407 1 255 235 124,1 2 312 294 2 987 987 129,2
  14 Proizvodnja odjeće 3 724 403 4 520 855 121,4 6 488 741 8 283 908 127,7
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 2 465 612 2 613 408 106,0 3 500 557 3 954 315 113,0
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 5 028 547 6 938 373 138,0 2 248 908 3 075 092 136,7
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 1 924 100 2 738 957 142,3 3 140 412 4 630 949 147,5
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 12 425 14 138 113,8 13 806 24 504 177,5
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 5 012 032 9 291 028 185,4 5 518 018 16 060 457 291,1
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 5 570 576 6 717 926 120,6 13 547 815 17 424 644 128,6
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 5 803 782 5 976 620 103,0 9 266 475 9 776 294 105,5
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 3 453 095 4 291 618 124,3 7 023 891 8 431 741 120,0
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 3 381 042 4 268 763 126,3 2 955 547 3 995 124 135,2
  24 Proizvodnja metala 4 386 252 6 139 883 140,0 10 722 776 16 471 678 153,6
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 6 845 931 8 071 672 117,9 6 020 553 7 277 245 120,9
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 3 081 783 3 438 408 111,6 8 609 126 10 499 500 122,0
  27 Proizvodnja električne opreme 7 848 113 9 859 893 125,6 8 293 731 10 819 094 130,4
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 5 697 361 6 929 133 121,6 11 346 520 14 318 368 126,2
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 3 515 061 3 543 769 100,8 10 112 952 12 514 336 123,7
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 3 271 695 3 067 675 93,8 1 985 441 3 541 149 178,4
  31 Proizvodnja namještaja 1 554 162 1 829 569 117,7 2 252 950 2 755 357 122,3
  32 Ostala prerađivačka industrija 1 116 668 1 316 656 117,9 3 349 960 4 468 274 133,4
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  1 657 483 7 378 499 445,2 3 614 048 12 239 999 338,7
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  2 280 432 2 918 101 128,0 1 051 703 1 568 907 149,2
J   Informacije i komunikacije  384 928 462 616 120,2 379 206 412 801 108,9
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  142 47 33,0 346 452 130,8
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  2 838 3 894 137,2 3 507 2 498 71,2
    Neraspoređeno  92 820 350 237 377,3 63 642 12 799 20,1

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. kuna

     Izvoz Uvoz
I. − IX. 2021. I. − IX. 2022. indeksi
I. − IX. 2022.
I. − IX. 2021.
I. − IX. 2021. I. −  IX. 2022. indeksi
I. −  IX. 2022.
I. −  IX. 2021.
  Ukupno 99 010 433 133 114 090 134,4 154 311 292 233 960 102 151,6
0 Hrana i žive životinje 11 184 778 14 675 870 131,2 16 652 859 21 557 502 129,5
1 Pića i duhan 1 852 914 2 290 343 123,6 2 523 491 3 258 293 129,1
2 Sirove materije, osim goriva 7 584 187 10 129 578 133,6 3 379 620 4 702 712 139,1
3 Mineralna goriva i maziva 11 001 836 25 358 724 230,5 19 047 694 59 618 884 313,0
4 Životinjska i biljna ulja i masti 581 946 956 880 164,4 822 137 1 355 056 164,8
5 Kemijski proizvodi 12 649 842 14 451 761 114,2 24 279 821 29 118 080 119,9
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 17 524 051 22 197 241 126,7 28 283 929 37 889 842 134,0
7 Strojevi i prijevozna sredstva 22 804 192 26 198 047 114,9 38 260 683 49 263 727 128,8
8 Razni gotovi proizvodi 13 296 762 15 683 257 117,9 20 745 800 25 620 682 123,5
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 437 105 822 150 188,1 251 616 1 562 525 621,0
  Neraspoređeno 92 820 350 237 377,3 63 642 12 799 20,1

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. kuna

       Izvoz Uvoz
I. − IX. 2021. I. − IX. 2022. indeksi
I. − IX. 2022.
I. − IX. 2021.
I. − IX. 2021. I. −  IX. 2022. indeksi
I. −  IX. 2022.
I. −  IX. 2021.
Ukupno 99 010 433 133 114 090 134,4 154 311 292 233 960 102 151,6
Države članice EU-a1) 67 302 666 91 574 965 136,1 118 520 325 163 303 197 137,8
Austrija 5 868 679 7 286 347 124,2 9 933 416 12 199 904 122,8
Belgija 1 383 317 1 519 979 109,9 3 137 029 3 743 993 119,3
Bugarska 605 408 734 920 121,4 1 915 458 2 371 182 123,8
Cipar 68 126 355 846 522,3 52 613 70 808 134,6
Češka 1 544 129 1 944 462 125,9 3 536 775 4 459 926 126,1
Danska 466 276 698 849 149,9 857 866 1 218 670 142,1
Estonija 79 391 107 536 135,5 43 161 93 941 217,7
Finska 214 338 267 778 124,9 215 187 354 999 165,0
Francuska 2 722 658 3 229 528 118,6 3 962 527 5 049 532 127,4
Grčka 549 581 793 771 144,4 1 501 129 1 922 564 128,1
Irska 262 343 391 376 149,2 560 665 577 341 103,0
Italija 12 868 996 16 601 214 129,0 18 750 029 30 604 372 163,2
Letonija 188 715 137 417 72,8 81 933 104 801 127,9
Litva 315 944 432 170 136,8 271 254 433 797 159,9
Luksemburg 60 910 106 582 175,0 81 843 87 421 106,8
Mađarska 7 821 355 14 384 401 183,9 11 833 924 17 443 964 147,4
Malta 268 344 320 704 119,5 46 040 97 948 212,7
Nizozemska 1 590 919 1 780 675 111,9 5 882 866 7 724 823 131,3
Njemačka 12 517 917 15 179 749 121,3 23 111 797 28 631 097 123,9
Poljska 2 041 046 2 806 889 137,5 6 445 267 7 990 847 124,0
Portugal 296 322 447 867 151,1 220 571 319 505 144,9
Rumunjska 1 861 043 1 964 084 105,5 1 602 929 2 487 221 155,2
Sjeverna Irska 7 372 18 407 249,7 33 930 33 199 97,8
Slovačka 944 236 1 338 157 141,7 3 410 212 4 679 906 137,2
Slovenija 10 549 493 15 237 614 144,4 16 852 076 25 094 341 148,9
Španjolska 1 446 507 2 218 401 153,4 3 230 560 4 126 164 127,7
Švedska 739 925 1 218 302 164,7 941 142 1 380 110 146,6
Neraspoređeno 19 375 51 939 268,1 8 124 820 10,1
Zemlje Efte 1 864 198 2 225 899 119,4 1 138 672 1 260 767 110,7
Island 14 025 12 767 91,0 232 375 161,8
Lihtenštajn 104 689 146 515 140,0 400 725 181,5
Norveška 399 540 527 869 132,1 107 965 135 036 125,1
Švicarska 1 345 944 1 538 747 114,3 1 030 075 1 124 631 109,2
Zemlje Cefte 16 085 573 25 201 599 156,7 10 194 076 17 445 563 171,1
Albanija 478 502 645 038 134,8 103 713 279 882 269,9
Bosna i Hercegovina 8 594 596 13 842 436 161,1 5 312 830 8 074 599 152,0
Crna Gora 1 203 149 1 747 775 145,3 32 391 48 504 149,7
Kosovo 605 576 749 589 123,8 33 959 66 737 196,5
Moldavija 14 426 30 088 208,6 12 567 31 437 250,2
Sjeverna Makedonija 796 423 975 191 122,4 527 903 688 808 130,5
Srbija 4 392 901 7 211 482 164,2 4 170 714 8 255 596 197,9
Zemlje OPEC-a 833 770 1 070 784 128,4 1 385 376 505 859 36,5
Alžir 29 831 38 430 128,8 73 968 121 383 164,1
Angola 257 14 819 2) 1 - -
Ekvatorska Gvineja 911 1 263 138,5 57 196 - -
Gabon 3 810 7 100 186,4 668 809 121,1
Irak 19 132 24 246 126,7 11 4 171 2)
Iran, Islamska Republika 20 154 30 672 152,2 24 569 39 345 160,1
Kongo 2 346 7 024 299,4 - - -
Kuvajt 40 089 60 628 151,2 5 690 2)
Libija 64 858 60 021 92,5 147 748 17 982 12,2
Nigerija 7 295 8 766 120,2 938 908 114 500 12,2
Saudijska Arabija 291 192 438 067 150,4 31 545 93 897 297,7
Ujedinjeni Arapski Emirati 353 683 379 570 107,3 108 033 112 593 104,2
Bolivarijanska Republika Venezuela 214 178 83,5 2 725 490 18,0
Ostale europske zemlje 4 265 204 5 069 301 118,9 6 054 506 7 839 067 129,5
Bjelorusija 80 811 73 749 91,3 71 925 19 821 27,6
Rusija 938 967 961 889 102,4 2 585 423 3 199 598 123,8
Turska 1 460 472 1 956 740 134,0 2 375 815 3 568 754 150,2
Ujedinjena Kraljevina3) 1 175 676 1 259 714 107,1 816 375 655 743 80,3
Ukrajina 294 876 467 000 158,4 202 710 389 502 192,1
Ostale zemlje 314 401 350 208 111,4 2 258 5 649 250,2
Ostale azijske zemlje 2 136 416 2 738 032 128,2 12 991 207 22 279 673 171,5
Azerbajdžan 5 749 52 461 912,5 4 356 578 8 328 071 191,2
Bangladeš 9 403 10 591 112,6 72 626 128 191 176,5
Filipini 16 340 20 892 127,9 10 027 11 504 114,7
Hong Kong, Kina 148 882 58 295 39,2 15 472 31 101 201,0
Indija 169 247 101 415 59,9 613 381 970 654 158,2
Indonezija 46 052 51 259 111,3 168 555 516 860 306,6
Izrael 198 184 753 512 380,2 101 427 266 822 263,1
Japan 272 760 314 116 115,2 191 835 251 388 131,0
Katar 102 811 89 188 86,7 467 300 1 713 796 366,7
Kazahstan 77 978 100 380 128,7 297 416 533 116 179,2
Kina 471 942 515 609 109,3 5 550 155 7 759 893 139,8
Koreja, Republika 68 956 53 771 78,0 365 191 579 934 158,8
Libanon 35 549 67 135 188,9 111 66 59,7
Malezija 38 993 14 081 36,1 107 465 108 963 101,4
Pakistan 22 542 12 954 57,5 54 981 129 544 235,6
Singapur 24 865 46 979 188,9 61 651 116 191 188,5
Tajland 14 747 35 074 237,8 116 984 99 876 85,4
Tajvan, Kina 78 029 70 897 90,9 165 923 199 022 119,9
Vijetnam 142 321 178 033 125,1 161 525 301 601 186,7
Ostale zemlje 191 067 191 391 100,2 112 604 233 079 207,0
Ostale afričke zemlje  844 885 1 349 971 159,8 518 216 1 370 738 264,5
Egipat 454 668 587 669 129,3 297 676 1 080 158 362,9
Etiopija 32 702 9 261 28,3 43 043 46 710 108,5
Južnoafrička Republika 96 890 72 011 74,3 51 779 89 271 172,4
Maroko 123 894 464 320 374,8 66 499 46 137 69,4
Tunis 23 222 43 011 185,2 16 907 28 736 170,0
Ostale zemlje 113 509 173 698 153,0 42 312 79 726 188,4
Ostale američke zemlje  4 040 009 3 592 313 88,9 2 797 142 18 543 535 662,9
Argentina 9 266 65 469 706,5 49 001 63 562 129,7
Brazil 109 589 72 567 66,2 89 684 106 125 118,3
Kanada 283 932 252 639 89,0 89 087 180 038 202,1
Meksiko 40 336 58 986 146,2 119 434 138 525 116,0
SAD 3 497 846 3 033 181 86,7 2 317 311 17 627 318 760,7
Ostale zemlje 99 040 109 472 110,5 132 625 427 967 322,7
Oceanijske zemlje 1 578 341 154 799 9,8 283 541 160 311 56,5
Australija 106 017 137 877 130,1 278 517 36 960 13,3
Novi Zeland 7 863 15 551 197,8 4 978 9 871 198,3
Ostale zemlje 1 464 460 1 371 0,1 46 113 480 2)
Neraspoređeno 59 370 136 427 229,8 428 232 1 251 392 292,2

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks je veći od 999.
3) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. kuna

      I. − X. 2021. I. − X. 2022. indeksi
I. − X. 2022.
I. − X. 2021.
Izvoz 111 720 806 149 047 993 133,4
Države članice EU-a1) 75 944 501 102 225 152 134,6
Države nečlanice EU-a2) 35 776 305 46 822 841 130,9
Uvoz 173 697 207 261 278 294 150,4
Države članice EU-a1) 133 082 757 182 593 035 137,2
Države nečlanice EU-a2) 40 614 450 78 685 259 193,7
Saldo robne razmjene -61 976 401 -112 230 301 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 64,3 57,0 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

       Izvoz Uvoz
I. − IX. 2021. I. − IX. 2022. indeksi
I. − IX. 2022.
I. − IX. 2021.
I. − IX. 2021. I. −  IX. 2022. indeksi
I. −  IX. 2022.
I. −  IX. 2021.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5309 7,5308 100,0 7,5304 7,5317 100,0

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

    Izvoz  Uvoz
I. − IX. 2021. I. − IX. 2022. indeksi
I. − IX. 2022.
I. − IX. 2021.
I. − IX. 2021. I. −  IX. 2022. indeksi
I. −  IX. 2022.
I. −  IX. 2021.
    Ukupno 13 147 173 17 675 885 134,4 20 491 908 31 063 469 151,6
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 689 136 1 027 438 149,1 582 543 771 463 132,4
  Rudarstvo i vađenje 634 682 1 218 779 192,0 1 254 443 4 084 236 325,6
  Prerađivačka industrija 11 236 433 13 953 133 124,2 17 975 476 24 316 604 135,3
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 1 055 863 1 307 282 123,8 1 881 081 2 475 653 131,6
  11 Proizvodnja pića 139 424 173 953 124,8 212 404 260 974 122,9
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 121 659 146 913 120,8 119 299 167 530 140,4
  13 Proizvodnja tekstila 134 276 166 651 124,1 306 956 396 597 129,2
  14 Proizvodnja odjeće 494 542 600 143 121,4 861 684 1 099 955 127,7
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 327 314 346 918 106,0 464 723 524 923 113,0
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 667 688 921 087 138,0 298 659 408 129 136,7
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 255 535 363 619 142,3 417 056 614 752 147,4
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 1 649 1 877 113,8 1 833 3 252 177,4
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 666 247 1 234 757 185,3 733 220 2 131 647 290,7
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 739 839 891 986 120,6 1 798 834 2 312 974 128,6
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 770 196 793 739 103,1 1 230 123 1 297 688 105,5
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 458 527 569 650 124,2 932 593 1 119 226 120,0
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 448 994 566 797 126,2 392 410 530 299 135,1
  24 Proizvodnja metala 582 575 814 902 139,9 1 424 118 2 185 977 153,5
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 909 141 1 071 670 117,9 799 327 966 088 120,9
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 409 260 456 611 111,6 1 143 088 1 394 083 122,0
  27 Proizvodnja električne opreme 1 042 181 1 309 041 125,6 1 101 335 1 436 539 130,4
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 756 450 920 009 121,6 1 506 683 1 900 642 126,1
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 466 510 470 508 100,9 1 342 258 1 660 895 123,7
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 433 981 407 349 93,9 263 865 469 809 178,0
  31 Proizvodnja namještaja 206 311 242 856 117,7 299 087 365 797 122,3
  32 Ostala prerađivačka industrija 148 273 174 814 117,9 444 838 593 178 133,3
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  220 337 980 885 445,2 480 488 1 626 196 338,4
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  302 713 387 189 127,9 139 586 208 064 149,1
J   Informacije i komunikacije  51 118 61 418 120,1 50 372 54 814 108,8
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  19 6 32,9 46 60 131,0
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  377 517 137,2 466 332 71,2
    Neraspoređeno  12 358 46 518 376,4 8 487 1 699 20,0

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

     Izvoz Uvoz
I. − IX. 2021. I. − IX. 2022. indeksi
I. − IX. 2022.
I. − IX. 2021.
I. − IX. 2021. I. −  IX. 2022. indeksi
I. −  IX. 2022.
I. −  IX. 2021.
  Ukupno 13 147 173 17 675 885 134,4 20 491 908 31 063 469 151,6
0 Hrana i žive životinje 1 485 406 1 948 769 131,2 2 211 832 2 861 819 129,4
1 Pića i duhan 246 087 304 152 123,6 335 246 432 590 129,0
2 Sirove materije, osim goriva 1 007 007 1 344 657 133,5 448 649 624 006 139,1
3 Mineralna goriva i maziva 1 461 490 3 369 560 230,6 2 530 870 7 920 749 313,0
4 Životinjska i biljna ulja i masti 77 289 127 014 164,3 109 241 179 926 164,7
5 Kemijski proizvodi 1 679 417 1 918 939 114,3 3 223 679 3 865 182 119,9
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 2 327 097 2 946 665 126,6 3 755 722 5 029 157 133,9
7 Strojevi i prijevozna sredstva 3 027 446 3 478 468 114,9 5 080 040 6 539 546 128,7
8 Razni gotovi proizvodi 1 765 565 2 082 023 117,9 2 754 709 3 401 486 123,5
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 58 011 109 120 188,1 33 432 207 308 620,1
  Neraspoređeno 12 358 46 518 376,4 8 487 1 699 20,0

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

         Izvoz Uvoz
I. − IX. 2021. I. − IX. 2022. indeksi
I. − IX. 2022.
I. − IX. 2021.
I. − IX. 2021. I. −  IX. 2022. indeksi
I. −  IX. 2022.
I. −  IX. 2021.
Ukupno 13 147 173 17 675 885 134,4 20 491 908 31 063 469 151,6
Države članice EU-a1) 8 936 658 12 155 022 136,0 15 737 490 21 672 053 137,7
Austrija 779 348 966 985 124,1 1 318 957 1 618 948 122,7
Belgija 183 649 201 782 109,9 416 451 496 908 119,3
Bugarska 80 370 97 520 121,3 254 386 314 730 123,7
Cipar 9 031 47 283 523,5 6 984 9 399 134,6
Češka 205 055 258 097 125,9 469 457 591 947 126,1
Danska 61 895 92 773 149,9 113 901 161 748 142,0
Estonija 10 545 14 273 135,4 5 732 12 466 217,5
Finska 28 476 35 538 124,8 28 574 47 122 164,9
Francuska 361 463 428 649 118,6 526 077 670 151 127,4
Grčka 72 944 105 462 144,6 199 405 255 205 128,0
Irska 34 858 51 955 149,0 74 418 76 648 103,0
Italija 1 708 899 2 203 132 128,9 2 489 785 4 060 773 163,1
Letonija 25 043 18 238 72,8 10 878 13 910 127,9
Litva 41 945 57 347 136,7 36 023 57 563 159,8
Luksemburg 8 080 14 156 175,2 10 864 11 606 106,8
Mađarska 1 038 350 1 909 990 183,9 1 571 429 2 315 131 147,3
Malta 35 579 42 603 119,7 6 111 12 994 212,6
Nizozemska 211 316 236 364 111,9 781 150 1 025 239 131,2
Njemačka 1 662 226 2 014 493 121,2 3 068 833 3 799 784 123,8
Poljska 271 078 372 522 137,4 855 886 1 060 564 123,9
Portugal 39 337 59 433 151,1 29 288 42 400 144,8
Rumunjska 247 081 260 679 105,5 212 891 330 055 155,0
Sjeverna Irska 977 2 445 250,1 4 503 4 405 97,8
Slovačka 125 400 177 630 141,7 452 779 621 103 137,2
Slovenija 1 400 947 2 022 771 144,4 2 237 674 3 330 369 148,8
Španjolska 191 979 294 330 153,3 429 009 547 583 127,6
Švedska 98 207 161 671 164,6 124 967 183 192 146,6
Neraspoređeno 2 576 6 900 267,8 1 076 109 10,1
Zemlje Efte 247 484 295 761 119,5 151 269 167 550 110,8
Island 1 866 1 698 91,0 31 50 161,7
Lihtenštajn 13 900 19 473 140,1 53 96 182,2
Norveška 53 023 70 119 132,2 14 367 17 947 124,9
Švicarska 178 694 204 472 114,4 136 818 149 457 109,2
Zemlje Cefte 2 136 962 3 349 740 156,8 1 354 028 2 318 733 171,2
Albanija 63 581 85 721 134,8 13 772 37 161 269,8
Bosna i Hercegovina 1 141 958 1 839 822 161,1 705 592 1 073 058 152,1
Crna Gora 159 849 232 314 145,3 4 304 6 449 149,9
Kosovo 80 430 99 614 123,9 4 512 8 862 196,4
Moldavija 1 919 3 999 208,4 1 672 4 178 249,9
Sjeverna Makedonija 105 786 129 627 122,5 70 119 91 505 130,5
Srbija 583 441 958 643 164,3 554 058 1 097 519 198,1
Zemlje OPEC-a 110 702 142 283 128,5 184 345 67 140 36,4
Alžir 3 965 5 111 128,9 9 809 16 126 164,4
Angola 34 1 970 2) 0 - -
Ekvatorska Gvineja 121 168 138,9 7 636 - -
Gabon 506 944 186,7 89 108 121,1
Irak 2 542 3 222 126,8 1 552 2)
Iran, Islamska Republika 2 671 4 072 152,4 3 265 5 228 160,1
Kongo 311 934 300,5 - - -
Kuvajt 5 329 8 054 151,1 1 92 2)
Libija 8 611 7 973 92,6 19 662 2 390 12,2
Nigerija 967 1 166 120,6 124 912 15 220 12,2
Saudijska Arabija 38 647 58 230 150,7 4 194 12 481 297,6
Ujedinjeni Arapski Emirati 46 969 50 415 107,3 14 415 14 879 103,2
Bolivarijanska Republika Venezuela 28 24 83,6 362 65 18,0
Ostale europske zemlje 566 232 673 546 119,0 804 296 1 041 403 129,5
Bjelorusija 10 728 9 808 91,4 9 556 2 635 27,6
Rusija 124 638 127 923 102,6 343 472 424 949 123,7
Turska 193 783 259 756 134,0 315 485 474 208 150,3
Ujedinjena Kraljevina3) 156 163 167 409 107,2 108 574 87 079 80,2
Ukrajina 39 128 62 127 158,8 26 908 51 782 192,4
Ostale zemlje 41 791 46 523 111,3 300 751 250,5
Ostale azijske zemlje 283 565 363 916 128,3 1 725 500 2 962 133 171,7
Azerbajdžan 763 6 956 912,0 578 450 1 107 141 191,4
Bangladeš 1 250 1 408 112,6 9 651 17 046 176,6
Filipini 2 163 2 774 128,3 1 333 1 530 114,8
Hong Kong, Kina 19 724 7 748 39,3 2 058 4 134 200,9
Indija 22 454 13 475 60,0 81 404 128 955 158,4
Indonezija 6 113 6 815 111,5 22 406 68 788 307,0
Izrael 26 322 100 225 380,8 13 465 35 469 263,4
Japan 36 160 41 780 115,5 25 453 33 409 131,3
Katar 13 657 11 841 86,7 62 350 228 313 366,2
Kazahstan 10 360 13 335 128,7 39 503 70 898 179,5
Kina 62 661 68 493 109,3 737 223 1 031 477 139,9
Koreja, Republika 9 155 7 146 78,1 48 501 77 088 158,9
Libanon 4 723 8 920 188,9 15 9 59,6
Malezija 5 176 1 871 36,2 14 264 14 484 101,5
Pakistan 2 988 1 723 57,7 7 298 17 215 235,9
Singapur 3 302 6 239 189,0 8 190 15 436 188,5
Tajland 1 960 4 663 237,9 15 524 13 280 85,5
Tajvan, Kina 10 352 9 421 91,0 22 024 26 448 120,1
Vijetnam 18 900 23 648 125,1 21 419 40 069 187,1
Ostale zemlje 25 383 25 434 100,2 14 969 30 944 206,7
Ostale afričke zemlje  112 171 179 475 160,0 68 695 181 892 264,8
Egipat 60 390 78 126 129,4 39 413 143 278 363,5
Etiopija 4 339 1 231 28,4 5 714 6 202 108,5
Južnoafrička Republika 12 848 9 572 74,5 6 881 11 868 172,5
Maroko 16 442 61 738 375,5 8 830 6 131 69,4
Tunis 3 081 5 715 185,5 2 244 3 819 170,2
Ostale zemlje 15 071 23 093 153,2 5 613 10 594 188,7
Ostale američke zemlje  536 310 477 423 89,0 371 708 2 465 112 663,2
Argentina 1 232 8 686 704,7 6 512 8 454 129,8
Brazil 14 578 9 645 66,2 11 926 14 104 118,3
Kanada 37 704 33 577 89,1 11 830 23 938 202,3
Meksiko 5 352 7 841 146,5 15 868 18 409 116,0
SAD 464 286 403 122 86,8 307 968 2 343 278 760,9
Ostale zemlje 13 158 14 552 110,6 17 603 56 930 323,4
Oceanijske zemlje 209 188 20 573 9,8 37 546 21 268 56,6
Australija 14 073 18 324 130,2 36 879 4 911 13,3
Novi Zeland 1 043 2 067 198,2 661 1 313 198,5
Ostale zemlje 194 072 182 0,1 6 15 044 2)
Neraspoređeno 7 901 18 145 229,7 57 030 166 185 291,4

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks je veći od 999.
3) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

5. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU - PRVI REZULTATI

    Izvoz Uvoz
I. – X. 2021. I. – X. 2022. Indeksi
I. – X. 2022.
I. – X. 2021.
I. – X. 2021. I. – X. 2022. Indeksi
I. – X. 2022.
I. – X. 2021.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5266 7,5261 100,0 7,5299 7,5308 100,0

6. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

      I. – X. 2021. I. – X. 2022. Indeksi
I. – X. 2022.
I. – X. 2021.
Izvoz 14 843 508 19 794 042 133,4
Države članice EU-a1) 10 090 228 13 570 244 134,5
Države nečlanice EU-a2) 4 753 280 6 223 798 130,9
Uvoz 23 079 279 34 694 822 150,3
Države članice EU-a1) 17 681 382 24 235 330 137,1
Države nečlanice EU-a2) 5 397 897 10 459 492 193,8
Saldo robne razmjene -8 235 771 -14 900 780 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 64,3 57,1 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2022. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,6 milijuna kuna i za otpreme od 1,5 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a, Uredba (EU) br. 2019/2152 te provedbena Uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine (NN, br. 42/22.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://dzs.gov.hr/istaknute-teme-162/intrastat-264/264.

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbene uredbe Komisije br. 2020/1197 i br. 2021/1225, Delegirana uredba (EU) br. 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine (NN, br. 42/22.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Za izvoz, odnosno otpreme, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a za uvoz, odnosno primitke, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu, prema kojem se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a za uvoz robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se za uvoz robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se za primitke robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Od 1. siječnja 2021. promijenio se način izvješćivanja za Intrastat. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine, ali da istodobno ostvaruje određene pogodnosti od jedinstvenog tržišta Europske unije.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj za obveznike izvješćivanja za Intrastat u Republici Hrvatskoj (za razdoblje izvješćivanja od siječnja 2021. nadalje) znači da otpremu robe u Sjevernu Irsku odnosno primitak robe iz Sjeverne Irske i dalje moraju prijavljivati u Intrastatovim obrascima, a podaci su uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a. Robna razmjena s Ujedinjenom Kraljevinom od 1. siječnja 2021. uključena je u Ostale europske zemlje i isključuje podatke za Sjevernu Irsku.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije   informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2021. u ovom Priopćenju smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice

Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
... ne raspolaže se podatkom

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Tamara Dodig Marić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti