Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 09. studenog 2022.
VT-2022-1-1/8

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do kolovoza 2022. i od siječnja do rujna 2022.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do kolovoza 2022., prema privremenim podacima, iznosio je 114,3 milijarde kuna. Istodobno je uvoz iznosio 204,5 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 90,2 milijarde kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do kolovoza 2022. bila je 55,9%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do rujna 2022., prema Prvim rezultatima, iznosio je 132,7 milijardi kuna, dok je uvoz iznosio 233,1 milijardu kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 100,4 milijarde kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do rujna 2022., prema Prvim rezultatima, bila je 56,9%.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD KOLOVOZA 2021. DO KOLOVOZA 2022.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom, %
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2021.                                                               
  I. 8 538 278 1 132 628 1 388 896 12 979 877 1 721 490 2 112 010 -4 441 599 -588 862 -723 115 65,8
  II. 9 773 754 1 293 751 1 569 293 15 713 530 2 079 757 2 522 775 -5 939 776 -786 006 -953 482 62,2
  III. 12 249 668 1 617 693 1 954 787 18 640 272 2 461 314 2 971 084 -6 390 604 -843 621 -1 016 297 65,7
  IV. 11 555 985 1 527 304 1 800 016 17 234 499 2 278 069 2 680 077 -5 678 515 -750 766 -880 061 67,1
  V. 11 446 778 1 514 802 1 830 313 17 197 452 2 276 091 2 750 709 -5 750 673 -761 289 -920 396 66,6
  VI. 12 082 449 1 607 911 1 960 951 18 442 083 2 454 098 2 992 233 -6 359 634 -846 187 -1 031 282 65,5
  VII. 11 667 286 1 557 560 1 852 331 18 140 403 2 421 790 2 880 034 -6 473 117 -864 231 -1 027 703 64,3
  VIII. 9 599 188 1 280 049 1 518 487 16 812 889 2 241 852 2 660 997 -7 213 701 -961 803 -1 142 510 57,1
  IX. 12 097 047 1 615 475 1 907 148 19 150 289 2 557 445 3 019 998 -7 053 241 -941 971 -1 112 850 63,2
  X. 12 710 373 1 696 335 1 974 796 19 385 915 2 587 371 3 028 234 -6 675 541 -891 036 -1 053 438 65,6
  XI. 13 828 493 1 841 998 2 146 978 20 109 113 2 678 453 3 121 703 -6 280 620 -836 455 -974 726 68,8
  XII. 12 733 366 1 693 801 1 924 035 19 836 305 2 638 044 2 996 958 -7 102 939 -944 243 -1 072 922 64,2
  I. – XII. 138 282 665 18 379 307 21 828 031 213 642 625 28 395 776 33 736 812 -75 359 960 -10 016 469 -11 908 781 64,7
2022.                               
  I. 11 566 784 1 538 623 1 740 576 19 318 335 2 569 681 2 907 132 -7 751 551 -1 031 058 -1 166 556 59,9
  II. 12 530 222 1 664 638 1 870 295 21 744 918 2 888 672 3 241 525 -9 214 696 -1 224 033 -1 371 230 57,6
  III. 14 798 357 1 962 586 2 210 798 28 283 606 3 750 071 4 220 811 -13 485 250 -1 787 486 -2 010 013 52,3
  IV. 13 921 170 1 838 678 2 036 790 26 001 933 3 434 281 3 805 233 -12 080 763 -1 595 603 -1 768 443 53,5
  V. 15 284 860 2 022 526 2 152 868 26 686 243 3 530 999 3 756 911 -11 401 383 -1 508 474 -1 604 043 57,3
  VI. 16 125 649 2 142 264 2 279 384 26 434 893 3 511 634 3 739 178 -10 309 243 -1 369 370 -1 459 794 61,0
  VII. 16 113 749 2 142 349 2 243 467 27 148 880 3 609 511 3 780 044 -11 035 131 -1 467 162 -1 536 577 59,4
  VIII. 13 944 216 1 855 944 1 895 915 28 910 406 3 848 016 3 932 087 -14 966 190 -1 992 072 -2 036 172 48,2
  I. - VIII. 114 285 006 15 167 608 16 430 093 204 529 214 27 142 865 29 382 920 -90 244 208 -11 975 257 -12 952 828 55,9

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

      Izvoz  Uvoz
I. − VIII. 2021. I. − VIII. 2022. indeksi
I. − VIII. 2022.
I. − VIII. 2021.
I. − VIII. 2021. I. −  VIII. 2022. indeksi
I. −  VIII. 2022.
I. −  VIII. 2021.
    Ukupno 86 913 385 114 285 006 131,5 135 161 004 204 529 214 151,3
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 440 404 6 689 915 150,7 3 864 135 5 180 037 134,1
  Rudarstvo i vađenje 4 336 443 7 105 634 163,9 8 571 221 26 066 025 304,1
  Prerađivačka industrija 74 394 208 91 685 429 123,2 118 380 956 161 368 177 136,3
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 6 898 265 8 521 363 123,5 12 336 217 16 247 575 131,7
  11 Proizvodnja pića 945 019 1 152 633 122,0 1 431 585 1 769 547 123,6
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 809 427 968 323 119,6 773 876 1 089 363 140,8
  13 Proizvodnja tekstila 891 087 1 105 324 124,0 2 057 455 2 619 230 127,3
  14 Proizvodnja odjeće 3 222 720 3 871 296 120,1 5 498 994 6 996 205 127,2
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 2 170 289 2 273 510 104,8 3 067 199 3 414 056 111,3
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 4 431 978 6 114 314 138,0 1 950 281 2 734 024 140,2
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 1 689 454 2 429 882 143,8 2 766 581 4 045 705 146,2
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 11 000 12 437 113,1 11 948 20 935 175,2
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 4 306 572 8 021 041 186,3 4 582 123 14 525 789 317,0
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 4 836 286 5 891 800 121,8 11 929 900 15 356 602 128,7
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 5 271 267 5 271 883 100,0 8 205 609 8 738 515 106,5
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 3 013 462 3 774 896 125,3 6 162 163 7 552 079 122,6
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 2 975 293 3 561 544 119,7 2 613 932 3 501 645 134,0
  24 Proizvodnja metala 3 844 337 5 513 632 143,4 9 344 810 14 835 820 158,8
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 5 937 959 7 063 485 119,0 5 316 794 6 405 472 120,5
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 699 301 2 944 406 109,1 7 513 953 9 056 285 120,5
  27 Proizvodnja električne opreme 6 815 176 8 528 923 125,1 7 199 419 9 395 797 130,5
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 5 027 907 6 055 938 120,4 9 930 974 12 551 807 126,4
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 3 138 745 3 091 761 98,5 9 098 650 10 984 099 120,7
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 3 117 848 2 752 333 88,3 1 645 944 3 199 129 194,4
  31 Proizvodnja namještaja 1 368 408 1 616 813 118,2 2 005 790 2 443 572 121,8
  32 Ostala prerađivačka industrija 972 412 1 147 890 118,0 2 936 763 3 884 926 132,3
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  1 321 941 5 409 872 409,2 3 020 691 10 088 065 334,0
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  2 013 321 2 695 478 133,9 975 785 1 457 967 149,4
J   Informacije i komunikacije  333 257 398 220 119,5 329 482 354 457 107,6
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  137 46 33,8 317 365 115,2
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  2 378 3 181 133,8 3 375 2 414 71,5
    Neraspoređeno  71 296 297 233 416,9 15 041 11 709 77,8

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. kuna

     Izvoz Uvoz
I. −  VIII. 2021. I. − VIII. 2022. indeksi
I. −  VIII. 2022.
I. −  VIII. 2021.
I. − VIII. 2021. I. − VIII. 2022. indeksi
I. − VIII. 2022.
I. − VIII. 2021.
  Ukupno 86 913 385 114 285 006 131,5 135 161 004 204 529 214 151,3
0 Hrana i žive životinje 9 739 839 12 824 250 131,7 14 576 569 18 865 484 129,4
1 Pića i duhan 1 645 745 2 005 742 121,9 2 207 882 2 866 722 129,8
2 Sirove materije, osim goriva 6 621 497 8 893 265 134,3 3 007 237 4 264 030 141,8
3 Mineralna goriva i maziva 9 547 374 20 110 139 210,6 16 674 434 51 228 447 307,2
4 Životinjska i biljna ulja i masti 490 364 800 415 163,2 692 850 1 176 461 169,8
5 Kemijski proizvodi 11 231 650 12 723 409 113,3 21 353 728 25 803 443 120,8
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 15 356 172 19 438 969 126,6 24 862 460 33 689 305 135,5
7 Strojevi i prijevozna sredstva 20 274 201 22 861 571 112,8 33 586 248 43 053 478 128,2
8 Razni gotovi proizvodi 11 541 903 13 594 260 117,8 17 969 573 22 150 303 123,3
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 393 345 735 754 187,1 214 982 1 419 833 660,4
  Neraspoređeno 71 296 297 233 416,9 15 041 11 709 77,8

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. kuna

       Izvoz Uvoz
I. − VIII. 2021. I. − VIII. 2022. indeksi
I. − VIII. 2022.
I. −  VIII. 2021.
I. −  VIII. 2021. I. − VIII. 2022. indeksi
I. −  VIII. 2022.
I. − VIII. 2021.
Ukupno 86 913 385 114 285 006 131,5 135 161 004 204 529 214 151,3
Države članice EU-a1) 58 876 953 78 996 962 134,2 104 011 108 143 701 645 138,2
Austrija 5 092 363 6 359 349 124,9 8 771 046 10 766 265 122,7
Belgija 1 205 891 1 276 103 105,8 2 767 288 3 312 316 119,7
Bugarska 541 206 645 285 119,2 1 667 759 2 153 064 129,1
Cipar 63 513 345 812 544,5 45 604 62 049 136,1
Češka 1 328 973 1 715 670 129,1 3 139 379 3 847 580 122,6
Danska 410 187 610 505 148,8 757 740 1 053 339 139,0
Estonija 63 711 88 403 138,8 38 629 84 053 217,6
Finska 186 546 235 796 126,4 196 178 309 075 157,5
Francuska 2 429 701 2 803 332 115,4 3 500 146 4 480 646 128,0
Grčka 494 714 742 008 150,0 1 309 749 1 801 663 137,6
Irska 222 355 329 073 148,0 498 679 503 141 100,9
Italija 11 208 189 14 403 300 128,5 16 430 903 26 842 871 163,4
Letonija 159 648 126 682 79,4 70 150 93 206 132,9
Litva 281 898 378 817 134,4 240 131 390 228 162,5
Luksemburg 54 659 90 694 165,9 70 681 79 370 112,3
Mađarska 6 902 204 11 639 483 168,6 10 374 590 15 386 166 148,3
Malta 258 792 248 340 96,0 43 881 89 103 203,1
Nizozemska 1 352 104 1 475 208 109,1 5 127 565 6 733 746 131,3
Njemačka 10 917 433 13 476 943 123,4 20 297 221 25 093 450 123,6
Poljska 1 709 685 2 447 633 143,2 5 656 771 6 983 110 123,4
Portugal 270 364 395 223 146,2 191 386 286 614 149,8
Rumunjska 1 653 290 1 726 789 104,4 1 399 704 2 243 678 160,3
Sjeverna Irska 6 853 17 373 253,5 29 265 31 959 109,2
Slovačka 840 490 1 150 954 136,9 2 966 239 4 126 930 139,1
Slovenija 9 250 363 13 167 219 142,3 14 792 136 22 122 239 149,6
Španjolska 1 304 067 1 982 760 152,0 2 832 807 3 628 739 128,1
Švedska 652 525 1 075 368 164,8 787 461 1 196 237 151,9
Neraspoređeno 15 229 42 839 281,3 8 018 810 10,1
Zemlje Efte 1 672 556 1 880 912 112,5 941 821 1 111 416 118,0
Island 10 981 12 300 112,0 232 349 150,9
Lihtenštajn 92 558 128 975 139,3 384 706 183,6
Norveška 386 464 405 164 104,8 63 580 120 583 189,7
Švicarska 1 182 554 1 334 473 112,8 877 625 989 777 112,8
Zemlje Cefte 13 854 341 21 078 804 152,1 8 868 855 14 765 948 166,5
Albanija 411 396 562 976 136,8 93 224 242 507 260,1
Bosna i Hercegovina 7 316 334 11 756 293 160,7 4 678 790 7 119 759 152,2
Crna Gora 1 068 837 1 529 970 143,1 27 163 40 452 148,9
Kosovo 539 651 660 078 122,3 29 675 60 626 204,3
Moldavija 11 956 28 051 234,6 8 829 24 667 279,4
Sjeverna Makedonija 680 082 781 041 114,8 469 483 618 397 131,7
Srbija 3 826 086 5 760 394 150,6 3 561 692 6 659 539 187,0
Zemlje OPEC-a 762 441 934 540 122,6 1 149 351 487 479 42,4
Alžir 22 883 27 155 118,7 73 579 120 536 163,8
Angola 200 12 737 2) 1 - -
Ekvatorska Gvineja 911 973 106,7 - - -
Gabon 3 810 4 867 127,7 422 399 94,6
Irak 15 868 21 567 135,9 11 4 171 2)
Iran, Islamska Republika 17 704 28 399 160,4 22 661 35 605 157,1
Kongo 2 056 3 532 171,8 - - -
Kuvajt 34 557 54 515 157,8 5 690 2)
Libija 57 053 57 192 100,2 65 125 17 982 27,6
Nigerija 6 962 6 707 96,3 938 664 113 517 12,1
Saudijska Arabija 272 276 363 713 133,6 26 997 82 954 307,3
Ujedinjeni Arapski Emirati 327 949 353 004 107,6 19 352 111 136 574,3
Bolivarijanska Republika Venezuela 214 178 83,5 2 533 490 19,3
Ostale europske zemlje 3 807 210 4 450 889 116,9 5 183 373 7 193 936 138,8
Bjelorusija 72 112 68 900 95,5 63 396 18 945 29,9
Rusija 841 565 746 326 88,7 2 282 559 3 019 249 132,3
Turska 1 378 340 1 751 218 127,1 2 076 710 3 208 801 154,5
Ujedinjena Kraljevina3) 1 027 089 1 107 135 107,8 577 116 599 399 103,9
Ukrajina 265 998 427 110 160,6 181 553 342 942 188,9
Ostale zemlje 222 106 350 198 157,7 2 040 4 599 225,4
Ostale azijske zemlje 1 900 995 2 399 504 126,2 11 720 547 18 427 700 157,2
Azerbajdžan 5 162 52 025 2) 4 030 075 7 855 270 194,9
Bangladeš 6 620 10 195 154,0 58 024 93 873 161,8
Filipini 16 272 20 698 127,2 8 903 8 585 96,4
Hong Kong, Kina 141 292 47 501 33,6 11 247 27 740 246,6
Indija 142 950 93 437 65,4 546 801 899 783 164,6
Indonezija 37 891 45 019 118,8 142 307 280 097 196,8
Izrael 181 268 568 447 313,6 88 283 252 306 285,8
Japan 270 360 308 326 114,0 170 946 231 317 135,3
Katar 90 644 83 466 92,1 467 299 16 014 3,4
Kazahstan 68 250 89 594 131,3 296 338 497 478 167,9
Kina 425 887 470 087 110,4 4 878 538 6 689 685 137,1
Koreja, Republika 59 679 46 891 78,6 324 179 538 459 166,1
Libanon 30 962 67 111 216,8 82 64 77,7
Malezija 34 292 12 504 36,5 95 150 93 349 98,1
Pakistan 21 224 11 855 55,9 50 505 93 885 185,9
Singapur 21 605 44 243 204,8 52 700 102 289 194,1
Tajland 10 401 32 839 315,7 106 091 84 549 79,7
Tajvan, Kina 73 622 69 438 94,3 145 454 169 143 116,3
Vijetnam 127 772 158 158 123,8 152 290 287 719 188,9
Ostale zemlje 134 842 167 671 124,3 95 334 206 097 216,2
Ostale afričke zemlje  765 669 1 181 955 154,4 469 933 1 309 636 278,7
Egipat 423 091 491 505 116,2 277 019 1 045 496 377,4
Etiopija 28 994 6 998 24,1 42 977 45 647 106,2
Južnoafrička Republika 84 727 70 694 83,4 48 379 83 392 172,4
Maroko 115 793 441 082 380,9 47 088 42 742 90,8
Tunis 22 088 41 169 186,4 14 743 23 580 159,9
Ostale zemlje 90 976 130 507 143,5 39 727 68 777 173,1
Ostale američke zemlje  3 663 015 3 121 501 85,2 2 366 893 16 218 599 685,2
Argentina 7 500 63 928 852,4 44 081 54 372 123,3
Brazil 104 506 64 200 61,4 71 306 91 328 128,1
Kanada 264 765 221 411 83,6 77 056 165 036 214,2
Meksiko 36 114 52 805 146,2 110 212 129 493 117,5
SAD 3 169 867 2 627 754 82,9 1 938 613 15 561 931 802,7
Ostale zemlje 80 263 91 403 113,9 125 624 216 438 172,3
Oceanijske zemlje 1 565 992 131 829 8,4 259 341 158 722 61,2
Australija 94 343 115 436 122,4 255 263 35 964 14,1
Novi Zeland 7 444 15 070 202,5 4 035 9 278 229,9
Ostale zemlje 1 464 206 1 324 0,1 42 113 480 2)
Neraspoređeno 44 214 108 111 244,5 189 783 1 154 134 608,1

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks je veći od 999.
3) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. kuna

      I. – IX. 2021. I. – IX. 2022. indeksi
I. – IX. 2022.
I. – IX. 2021.
Izvoz 99 010 433 132 698 330 134,0
Države članice EU-a1) 67 302 666 91 211 369 135,5
Države nečlanice EU-a2) 31 707 767 41 486 961 130,8
Uvoz 154 311 292 233 094 923 151,1
Države članice EU-a1) 118 520 325 162 483 693 137,1
Države nečlanice EU-a2) 35 790 967 70 611 230 197,3
Saldo robne razmjene -55 300 860 -100 396 593 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 64,2 56,9 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

          Izvoz Uvoz
I. – VIII. 2021. I. –  VIII. 2022. indeksi
I. –  VIII. 2022.
I. –  VIII. 2021.
I. – VIII. 2021. I. – VIII. 2022. indeksi
I. – VIII. 2022.
I. –  VIII. 2021.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5369 7,5348 100,0 7,5364 7,5353 100,0

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

    Izvoz  Uvoz
I. ‒ VIII. 2021. I. ‒ VIII. 2022. indeksi
I. ‒ VIII. 2022.
I. ‒ VIII. 2021.
I. ‒ VIII. 2021. I. ‒ VIII. 2022. indeksi
I. ‒ VIII. 2022.
I. ‒ VIII. 2021.
    Ukupno 11 531 698 15 167 608 131,5 17 934 462 27 142 865 151,3
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 589 152 887 787 150,7 512 610 687 265 134,1
  Rudarstvo i vađenje 575 094 942 694 163,9 1 138 126 3 463 562 304,3
  Prerađivačka industrija 9 870 844 12 168 242 123,3 15 706 808 21 410 272 136,3
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 915 358 1 131 000 123,6 1 637 346 2 155 911 131,7
  11 Proizvodnja pića 125 492 153 024 121,9 190 067 234 824 123,5
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 107 388 128 507 119,7 102 713 144 564 140,7
  13 Proizvodnja tekstila 118 209 146 680 124,1 272 922 347 470 127,3
  14 Proizvodnja odjeće 427 541 513 613 120,1 729 506 928 416 127,3
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 287 872 301 640 104,8 406 847 452 966 111,3
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 588 021 811 311 138,0 258 778 362 696 140,2
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 224 198 322 446 143,8 367 131 536 788 146,2
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 1 459 1 650 113,1 1 585 2 777 175,2
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 572 055 1 065 574 186,3 608 249 1 927 205 316,8
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 641 780 781 934 121,8 1 582 760 2 037 474 128,7
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 699 087 699 857 100,1 1 088 443 1 159 444 106,5
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 399 815 500 815 125,3 817 511 1 001 991 122,6
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 394 810 472 635 119,7 346 788 464 564 134,0
  24 Proizvodnja metala 510 202 731 476 143,4 1 240 090 1 968 057 158,7
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 787 889 937 361 119,0 705 343 849 950 120,5
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 358 181 390 806 109,1 996 828 1 201 843 120,6
  27 Proizvodnja električne opreme 904 234 1 131 741 125,2 955 198 1 246 929 130,5
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 667 052 803 686 120,5 1 317 638 1 665 334 126,4
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 416 254 410 297 98,6 1 206 794 1 457 066 120,7
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 413 434 365 343 88,4 218 534 424 279 194,1
  31 Proizvodnja namještaja 181 503 214 515 118,2 266 081 324 262 121,9
  32 Ostala prerađivačka industrija 129 008 152 332 118,1 389 656 515 464 132,3
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  175 532 718 626 409,4 401 251 1 339 515 333,8
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  267 040 357 533 133,9 129 448 193 286 149,3
J   Informacije i komunikacije  44 218 52 840 119,5 43 732 47 042 107,6
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  18 6 33,6 42 48 115,3
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  316 422 133,8 448 320 71,5
    Neraspoređeno  9 484 39 457 416,1 1 996 1 554 77,8

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

     Izvoz Uvoz
I. − VIII. 2021. I. − VIII. 2022. indeksi
I. − VIII. 2022.
I. −  VIII. 2021.
I. − VIII. 2021. I. − VIII. 2022. indeksi
I. − VIII. 2022.
I. −  VIII. 2021.
  Ukupno 11 531 698 15 167 608 131,5 17 934 462 27 142 865 151,3
0 Hrana i žive životinje 1 292 446 1 702 109 131,7 1 934 539 2 503 224 129,4
1 Pića i duhan 218 423 266 239 121,9 293 096 380 432 129,8
2 Sirove materije, osim goriva 878 445 1 179 965 134,3 398 920 565 568 141,8
3 Mineralna goriva i maziva 1 267 273 2 670 340 210,7 2 213 976 6 802 973 307,3
4 Životinjska i biljna ulja i masti 65 058 106 172 163,2 91 976 156 134 169,8
5 Kemijski proizvodi 1 490 032 1 688 695 113,3 2 832 898 3 423 621 120,9
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 2 037 586 2 579 268 126,6 3 298 788 4 469 526 135,5
7 Strojevi i prijevozna sredstva 2 689 578 3 034 012 112,8 4 455 780 5 712 346 128,2
8 Razni gotovi proizvodi 1 531 208 1 803 741 117,8 2 383 952 2 939 187 123,3
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 52 167 97 611 187,1 28 539 188 300 659,8
  Neraspoređeno 9 484 39 457 416,1 1 996 1 554 77,8

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

         Izvoz Uvoz
I. − VIII. 2021. I. − VIII. 2022. indeksi
I. − VIII. 2022.
I. − VIII. 2021.
I. − VIII. 2021. I. − VIII. 2022. indeksi
I. − VIII. 2022.
I. − VIII. 2021.
Ukupno 11 531 698 15 167 608 131,5 17 934 462 27 142 865 151,3
Države članice EU-a1) 7 811 335 10 479 533 134,2 13 799 664 19 060 942 138,1
Austrija 675 665 843 514 124,8 1 163 713 1 427 976 122,7
Belgija 159 953 169 297 105,8 367 069 439 404 119,7
Bugarska 71 796 85 579 119,2 221 303 285 672 129,1
Cipar 8 415 45 947 546,0 6 048 8 232 136,1
Češka 176 319 227 615 129,1 416 382 510 376 122,6
Danska 54 404 81 005 148,9 100 528 139 722 139,0
Estonija 8 450 11 724 138,7 5 126 11 150 217,5
Finska 24 764 31 279 126,3 26 036 41 004 157,5
Francuska 322 336 371 881 115,4 464 322 594 373 128,0
Grčka 65 616 98 566 150,2 173 845 239 099 137,5
Irska 29 518 43 655 147,9 66 139 66 764 100,9
Italija 1 487 085 1 910 371 128,5 2 180 047 3 559 739 163,3
Letonija 21 161 16 805 79,4 9 304 12 366 132,9
Litva 37 398 50 241 134,3 31 866 51 760 162,4
Luksemburg 7 245 12 039 166,2 9 374 10 533 112,4
Mađarska 915 590 1 544 309 168,7 1 376 523 2 040 996 148,3
Malta 34 303 32 963 96,1 5 823 11 816 202,9
Nizozemska 179 420 195 674 109,1 680 273 893 222 131,3
Njemačka 1 448 469 1 787 667 123,4 2 692 924 3 328 551 123,6
Poljska 226 822 324 665 143,1 750 576 926 325 123,4
Portugal 35 870 52 420 146,1 25 391 38 017 149,7
Rumunjska 219 334 229 070 104,4 185 749 297 612 160,2
Sjeverna Irska 908 2 307 254,0 3 880 4 240 109,3
Slovačka 111 544 152 693 136,9 393 482 547 438 139,1
Slovenija 1 227 437 1 746 986 142,3 1 962 552 2 934 438 149,5
Španjolska 172 956 262 940 152,0 375 886 481 317 128,0
Švedska 86 534 142 632 164,8 104 442 158 693 151,9
Neraspoređeno 2 023 5 688 281,2 1 062 108 10,1
Zemlje Efte 221 898 249 805 112,6 124 988 147 653 118,1
Island 1 460 1 636 112,0 31 46 150,8
Lihtenštajn 12 280 17 136 139,5 51 94 184,4
Norveška 51 278 53 775 104,9 8 441 16 021 189,8
Švicarska 156 880 177 258 113,0 116 465 131 491 112,9
Zemlje Cefte 1 839 074 2 800 487 152,3 1 177 101 1 961 747 166,7
Albanija 54 621 74 789 136,9 12 371 32 182 260,1
Bosna i Hercegovina 971 299 1 561 899 160,8 620 943 945 852 152,3
Crna Gora 141 917 203 298 143,3 3 606 5 377 149,1
Kosovo 71 628 87 689 122,4 3 940 8 047 204,2
Moldavija 1 589 3 728 234,6 1 173 3 277 279,3
Sjeverna Makedonija 90 253 103 761 115,0 62 320 82 125 131,8
Srbija 507 766 765 324 150,7 472 749 884 888 187,2
Zemlje OPEC-a 101 179 124 132 122,7 152 834 64 691 42,3
Alžir 3 038 3 609 118,8 9 757 16 013 164,1
Angola 27 1 693 2) 0 - -
Ekvatorska Gvineja 121 129 106,9 - - -
Gabon 506 647 127,8 56 53 94,6
Irak 2 106 2 865 136,1 1 552 2)
Iran, Islamska Republika 2 344 3 769 160,8 3 010 4 729 157,1
Kongo 272 469 172,3 - - -
Kuvajt 4 591 7 239 157,7 1 92 2)
Libija 7 569 7 596 100,4 8 631 2 390 27,7
Nigerija 922 892 96,7 124 879 15 089 12,1
Saudijska Arabija 36 122 48 325 133,8 3 587 11 023 307,3
Ujedinjeni Arapski Emirati 43 533 46 876 107,7 2 576 14 685 570,1
Bolivarijanska Republika Venezuela 28 24 83,6 336 65 19,4
Ostale europske zemlje 505 086 591 159 117,0 687 993 955 455 138,9
Bjelorusija 9 567 9 162 95,8 8 417 2 518 29,9
Rusija 111 634 99 205 88,9 303 038 400 921 132,3
Turska 182 818 232 376 127,1 275 552 426 254 154,7
Ujedinjena Kraljevina3) 136 325 147 082 107,9 76 631 79 573 103,8
Ukrajina 35 273 56 812 161,1 24 084 45 579 189,3
Ostale zemlje 29 469 46 522 157,9 271 611 225,7
Ostale azijske zemlje 252 134 318 815 126,4 1 555 856 2 448 965 157,4
Azerbajdžan 684 6 898 2) 534 859 1 044 153 195,2
Bangladeš 878 1 355 154,3 7 702 12 474 162,0
Filipini 2 154 2 748 127,6 1 183 1 142 96,5
Hong Kong, Kina 18 710 6 310 33,7 1 494 3 686 246,7
Indija 18 943 12 412 65,5 72 515 119 513 164,8
Indonezija 5 023 5 984 119,1 18 901 37 246 197,1
Izrael 24 064 75 570 314,0 11 711 33 535 286,4
Japan 35 839 41 009 114,4 22 664 30 735 135,6
Katar 12 033 11 078 92,1 62 350 2 129 3,4
Kazahstan 9 061 11 899 131,3 39 360 66 154 168,1
Kina 56 512 62 429 110,5 647 557 888 899 137,3
Koreja, Republika 7 917 6 230 78,7 43 025 71 563 166,3
Libanon 4 111 8 917 216,9 11 8 77,7
Malezija 4 549 1 661 36,5 12 620 12 404 98,3
Pakistan 2 813 1 577 56,1 6 701 12 464 186,0
Singapur 2 866 5 875 205,0 6 995 13 584 194,2
Tajland 1 380 4 365 316,4 14 070 11 238 79,9
Tajvan, Kina 9 764 9 226 94,5 19 291 22 467 116,5
Vijetnam 16 958 21 000 123,8 20 186 38 219 189,3
Ostale zemlje 17 877 22 274 124,6 12 664 27 349 216,0
Ostale afričke zemlje 101 595 157 090 154,6 62 249 173 752 279,1
Egipat 56 174 65 315 116,3 36 655 138 660 378,3
Etiopija 3 844 929 24,2 5 706 6 060 106,2
Južnoafrička Republika 11 224 9 395 83,7 6 428 11 085 172,5
Maroko 15 360 58 643 381,8 6 239 5 679 91,0
Tunis 2 930 5 470 186,7 1 955 3 132 160,2
Ostale zemlje 12 063 17 339 143,7 5 268 9 135 173,4
Ostale američke zemlje  485 979 414 700 85,3 314 267 2 155 377 685,8
Argentina 997 8 480 850,9 5 855 7 229 123,5
Brazil 13 899 8 531 61,4 9 473 12 132 128,1
Kanada 35 145 29 416 83,7 10 224 21 939 214,6
Meksiko 4 789 7 018 146,6 14 637 17 206 117,6
SAD 420 498 349 110 83,0 257 409 2 068 120 803,4
Ostale zemlje 10 651 12 145 114,0 16 669 28 749 172,5
Oceanijske zemlje 207 539 17 513 8,4 34 315 21 056 61,4
Australija 12 514 15 335 122,5 33 774 4 778 14,1
Novi Zeland 987 2 003 203,0 535 1 234 230,4
Ostale zemlje 194 038 176 0,1 6 15 044 2)
Neraspoređeno 5 878 14 373 244,5 25 195 153 228 608,2

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks je veći od 999.
3) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

5. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU - PRVI REZULTATI

    Izvoz Uvoz
I. - IX. 2021. I. - IX. 2022. indeksi
I. - IX. 2022.
I. - IX. 2021.
I. - IX. 2021. I. - IX. 2022. indeksi
I. - IX. 2022.
I. - IX. 2021.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5309 7,5309 100,0 7,5304 7,5318 100,0

6. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

      I. – IX. 2021. I. – IX. 2022. Indeksi
I. – IX. 2022.
I. – IX. 2021.
Izvoz 13 147 173 17 620 558 134,0
Države članice EU-a1) 8 936 658 12 106 643 135,5
Države nečlanice EU-a2) 4 210 515 5 513 916 131,0
Uvoz 20 491 908 30 948 276 151,0
Države članice EU-a1) 15 737 490 21 562 943 137,0
Države nečlanice EU-a2) 4 754 418 9 385 333 197,4
Saldo robne razmjene -7 344 735 -13 327 718 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 64,2 56,9 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2022. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,6 milijuna kuna i za otpreme od 1,5 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a, Uredba (EU) br. 2019/2152 te provedbena Uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine (NN, br. 42/22.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://dzs.gov.hr/istaknute-teme-162/intrastat-264/264.

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbene uredbe Komisije br. 2020/1197 i br. 2021/1225, Delegirana uredba (EU) br. 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine (NN, br. 42/22.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Za izvoz, odnosno otpreme, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a za uvoz, odnosno primitke, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu, prema kojem se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a za uvoz robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se za uvoz robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se za primitke robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Od 1. siječnja 2021. promijenio se način izvješćivanja za Intrastat. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine, ali da istodobno ostvaruje određene pogodnosti od jedinstvenog tržišta Europske unije.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj za obveznike izvješćivanja za Intrastat u Republici Hrvatskoj (za razdoblje izvješćivanja od siječnja 2021. nadalje) znači da otpremu robe u Sjevernu Irsku odnosno primitak robe iz Sjeverne Irske i dalje moraju prijavljivati u Intrastatovim obrascima, a podaci su uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a. Robna razmjena s Ujedinjenom Kraljevinom od 1. siječnja 2021. uključena je u Ostale europske zemlje i isključuje podatke za Sjevernu Irsku.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2021. u ovom Priopćenju jesu revidirani konačni podaci.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice

Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Nikolina Vincent

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti